Условия за ползване

Електронната страница „Хроники” с адреси: lubamanolova.info е xroniki.info е сайт за коментари, анализи, разследвания и ползва както авторството на журналистката Люба Манолова, така и източници от най-авторитетните информационни агенции, електронни и печатни медии в България и по света.

Собственик на този сайт е xroniki.info, а графичния дизайн и изработването му е дело на xroniki.info.

В духа на коректност и професионална етика, всеки нов материал на сайта се изпраща на институции, ведомства в страната, както и на редовни читатели, които са пожелали това.
Принципите, залегнали в концепцията на „Хроники” са: достоверност, актуалност, публикуване на теми, които в други медии не са разработвани, изразяване на лично мнение и позиция на авторката с цел достигане на истината по даден проблем и предоставяне на читателите на обективна и проверена информация.

Публикациите в сайта „Хроники” са съобразени с действащото българско законодателство, както и с ратифицираните от българския парламент международни нормативни документи. В „Хроники” не се застъпват частни интереси и не се толерират комерсиални, теснопартийни и противообществени явления. В тази сайт не се дава трибуна на дискриминационни теми, насочени против различна етническа принадлежност, социално положение, сексуална ориентация, както не се публикуват и тестове, подбуждащи към насилие и етническа и религиозна нетърпимост.
Личният живот, избор и права на хората в този сайт се приемат за неприкосновени.

Всеки потребител на „Хроники” е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите предоставяни от сайта.

С цел улесняване на потребителите на сайта се предоставя възможност да търсят публикации по ключова дума или израз.
Публикациите от този сайт могат да се: коментират като изпратения коментар на адреса за контакти се проверява за обидни, оскърбителни, вулгарни, непристойни и нецензурни думи и квалификации, както към някой от героите на дадена публикация, така и към екипа на сайта.
Недопустимо е постването на порнографски материали – снимки и текстове.
Писането на кирилица и желателно, както и избягването на употребата на главни букви в текстовете. Екипът на сайта ще игнорира качването на коментари и мнения: противоречащи на българското законодателство, ратифицирани чужди закони, обществените норми и морал.
Няма да се допуска излизането на коментари и мнения, съдържащи лична информация за трути лица, която би довела до заплаха за живота и неприкосновеността им. Ще се спират и текстове, които съдържат скрита реклама.
На сайта няма да се допускат коментари и мнения, чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна. Текстове, представляващи търговска или служебна тайна или друга лична, или конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, както и такива, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица също ще бъдат спирани.

Потребител на сайта, който не иска да бъде показвано мнението му може да отбележи това изрично в писмен вид, към съответният коментар.

Изразеното и застъпено на сайта мнение и позиции на авторката по актуални теми и проблеми са изключително лични и не ангажират друг освен нея самата. Публикуваните факти в текстовете на „Хроники” са предварително документално потвърдени и проверени чрез няколко източника. Достъпът на читателите до вече излезли и архивирани тестове и тяхното копиране и ползване е регламентиран съобразно действащото законодателство и е възможен след изрично искано и получено писмено разрешение от екипа на сайта.

Материалите в сайта „Хроники” са авторски, както и илюстрациите към някои от текстовете.

При цитиране на части от текстове и при използване на цели текстове, които се публикуват в други електронни или печатни медии може да става само след получено съгласие от собственика на сайта.

При използване на авторски материали или части от тях, позоваването на сайта с линк, и името на авторката е задължително.

 

Търсене
Кой е тук?
В момента има 111 посетителя в сайта