Комисията за защита на дискриминацията защити каруците като расов проблем?Преписка по бързата процедура, мина само на едно заседание и състав на Комисията за защита от дискриминация излезе с решение по забраната на каруците в столицата, тъй като се пречело на свободното движение на циганите. За това Комисията бе сезирана от фонданция "Романи Бах" заради проблемите на циганите от столичните квартали: "Факултета", "Христо Ботев" и "Филиповци". Адвокатите на организацията са поискали от КЗД каруците да се движат по околовръстните артерии и големите булеварди. Според тях отказът да бъдат пускани по тях бил равносилен на забрана да излизат от кварталите, в които живеят. Трябвало да се запази и битът на циганите - фондацията нямала претенции към центъра на столицата София. "Романи Бах" искала циганите да се придвижват основно около районите, в които живеят - "Факултета" и "Христо Ботев". Интересното е, че приложените към делото доказателства показват, че наложените глоби на каруците са от централни райони като "Триадица", "Средец", "Лозенец" и "Витоша", места, които са доста далече от циганските квартали, но затова пък съвсем близо до идеалния център на столицата. Източници от КЗД съобщиха за "Хроники", че адвокатите на фондацията сезирала Комисията, настоявали за отпадането на ограниченията по трите конкретни булеварда, именно заради близостта им до кварталите, населени с цигани. Според членовете на състава на Комисията, изключването на булеварди от забранителния списък не би представлявало двоен стандарт в тълкуването кое е дискриминация и кое - не.

Какво нареди Столична община?

С Наредба, Столична община забрани движението на ППС с животинска тяга в зона "Първа" на столичния град, както по Околовръстен път и по булевардите "Цар Борис 3", "Царица Йоана", "Сливница", "Ломско шосе", "Рожен" "Владимир Вазов", "Ботевградско шосе", "Цариградско шосе", Самоковско шосе", "Александър Малинов", "Драган Цанков", "Св. Климент Охридски", "Черни връх", "България", "Брюксел" "Симеоновско шосе".

В открито заседание на състава на КЗД, подателят на сигнала поддържаше оплакването си като уточни, че претенцията не е насочена към забраната, която касае централната част на града. Недоволството било срещу пълната забрана за движение на ППС с животинска тяга по "Ботевградско шосе", "Ломско шосе" и Околовръстен път, тъй като около тях се намирали трите основни квартала в столицата с преобладаващо ромско население - "Хр. Ботев", "Факултета" и "Филиповци", и по тези пътни артерии можело да се осъществи придвижването на цигани с каруци до други квартали и райони в града.

Но едно е да говорят циганите, а съвсем друго действителността показва често животът... Няма столичанин, който да не се е сблъсквал с ежедневното нашествие на каруци в центъра на столицата и опасността, която те създават постоянно за безопасността на движението на моторни превозни средства. Тези обстоятелства принудиха общинарите да прибягнат до акции, изземване на коне и каруци, глоби и то от места, които бяха в идеалния център на София. Т. е., каквото и да се афишира като претенция - животът показа, че циганите влизат с каруците си в централните пътни артерии и не се съобразяват с другите участници в движението - пешеходци и автомобили.
Комисията прие, че на практика забраната за движение на ППС с животинска тяга по "Ботевградско шосе", "Ломско шосе" и Околовръстен път се приравнява на забрана за излизане от съответния квартал с такъв вид транспорт.
Кои членове на КЗД взеха решението за каруците, за това не стана никъде дума. Ето хората, които гласуваха въпросното решение: Есен Фикри Мустафа - от Добрич, човек на ДПС, на предоставено място от президентската квота, бивш член на избирателна комисия в Шумен, Лало Каменов - бивш зам.-кмет на град Лом, Благой Видин - син на известен професор по пулмология. Докладчик на случая е била Есен Фикри Мустафа.

Според тези трима членове на състава, произнесъл се по сигнала, причина за сигнала до КЗД била Наредба за организация на движението на територията на Столична община. В тази Наредба, Фондацията "Романи Бах" открива дискриминация срещу забраната за движение на ППС с животинска тяга в определени зони на столицата. Публично известен бил фактът, че водачите на тези ППС са цигани, а според вносителите на сигнала -жалба, тази Наредба нарушавала основни конституционни принципи за придвижване и трудова заетост на циганите. Нормативният акт на СО не бил съобразен и със спецификата на населението в общината, както и междукултурните различия и традиции на етническите групи в посочената територия.
Решението на Комисията бе взето на 24 юли т. г., на последното им заседание преди лятната ваканция. То предвижда 14-дневен срок, в който общината да го обжалва пред Върховния административен съд.
"Ограничението за движение на каруците в някои части на София не е дискриминация", категоричен бе главният секретар на общината Росен Желязков. Те не били запазена марка на ромите, а остарял начин на придвижване. "Няма да позволим и талиги с волове по "Симеоновско шосе", допълни Желязков.

Законът за движение по пътищата трябва да се осъвремени

Според член втори, алинея втора на Закона за движение по пътищата, всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение. В същия закон се казва, че "Лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване, и за опазване на околната среда от наднормен шум, и от замърсяване от моторните превозни средства."
В действителност приемането на ограничението на движението на ППС с животинска тяга преследва законна цел, с която се гарантира безопасността на движението.

В член четвърти от Закона за движение по пътищата е казано, че при необходимост, движението по пътищата се регулира от упълномощени за това длъжностни лица. В случая упълномощените длъжностни лица са служителите от Столична община. Те са тези, които регулират движението в столицата, отговарят за него, за проходимостта на пътните артерии, отговарят за безопасността в столицата. В този смисъл дълг на общинските служители е да възпрепятстват безконтролното навлизане на пътни превозни средства с животинска тяга, или така наречените каруци.
Как Столична община, която е оторизирана да стопанисва пътищата в столицата ще изпълнява задълженията си по организация на безопасно движение, след като КЗД излезе с решението за сегрегация по отношение на каруците, не е ясно. Но затова пък е смехотворно нелепо да се решават и използват подобни проблеми с мотив - расова сегрегация. Според едно от определенията, които срещнах, расовата сегрегация е една от формите на расова дискриминация, което включва изолиране на расови групи в отделни места и ограничение на правото им свободно да се придвижват. Твърде вероятно е според виждането на Комисията, циганите да са били определени за сегрегирана расова група за моментите, в които се качват на каруците си и се возят на тях, навлизайки в движението на автомобили в центъра на София.
Никъде в решението на КЗД не се споменава за "лишени от възможност цигани да се трудят, в традициите и междукултурните различия на етноса си". Това бе изприказвано в телевизия Би Ти Ви от циганина М. Георгиев, но то си беше негова собствена интерпретация върху излязлото решение. Така че едно е излязлото решение, което всъщност е препоръка към Столична община, а съвсем друго са интерпретациите на " потърпевшите" цигани по темата. Стигна се дотам, в репортажа на Би Ти Ви, един циганин да каже: "Такава дискриминация не е имало и при Живков, и при Антон Югов и при Виктор Юго!" Коментарът е излишен.
Друг циганин, каращ каруца, поиска от кмета Бойко Борисов да им даде по-хубави коне! Как въпросният М. Георгиев реши, че циганите, които карат каруците извършват социални дейности и изхранват семействата си с тези каруци - това също е неясно. Т. е. всички трябва да повярваме, че лишаването на циганите от възможност да влизат с каруци в столицата ги ограничава в извършване на социални дейности, за които обърна внимание М. Георгиев и също така лишава семействата им от прехрана. Какви са "социалните" дейности ще стане дума по-нататък.

*   *   *

Ограничението, което прие Столична община се отнася до използването на каруци като превозни средства с животинска тяга в центъра на София. А водачи на каруци би могло да бъдат и българи и турци, и арменци. За тях също ли ще важи термина сегрегация, както го е използвал съставът на КЗД?

Тук е мястото да кажем, че водачите на каруци не са регистрирани, нямат изпит пред КАТ, каруците им не са регистрирани и минали на преглед, конете - също. Как водачите на каруци, често и малолетни и непълнолетни циганчета ще минат на изпит в КАТ, след като в мнозинството си са неграмотни? Как застрахователите на автомобили ще изплатят щети от движението на тези каруци при сблъсък с автомобили, след като циганите с каруците не са платежоспособни? Кой ще плаща при катастрофи, предизвикани от каруци - Комисията на Кемал Еюб ли? Или може би самият Еюб в комбинация с Есен Фикри?

В Закона за движение по пътищата, Глава втора "Правила за движение по пътищата", Раздел I, в неговия член 5, ал. 1, е записано, че всеки участник в движението по пътищата, с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението. А каруците нарушават точно този член. Друг текст от Закона гласи, че не трябва да поставят в опасност живота и здравето на хората и да се причиняват имуществени вреди. Трети текст гласи, че управляваното от превозно средство не трябва да затруднява другите участници в движението.
"Каруците застрашават движението по пътищата. А със спирането им из града сме ограничили и кражбите на шахти и огради, които се товарят в тях." Това заяви веднага след решението на КЗД столичният кмет Бойко Борисов, като неволно поясни какви са "социалните" дейности на циганите с каруци. Кметът Борисов бе категоричен, че по-голяма толерантност към циганите, от тази в София няма никъде в страната. "Не съм виждал друга столица в Европа, където по централните булеварди да препускат коне с каруци", категоричен бе Борисов.
"Повечето каруци са изцяло в нарушение - не са регистрирани по надлежния начин, а на животните не са сложени престилки и така се замърсява градът", заяви и заместникът му Велизар Стоилов.
Според член 71. /1/ на ЗДП: "Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство. За колко от каруците може да се твърди, че тези изисквания са спазени - трудно може да се каже, тъй като такива липсват. Водачите на каруци пътуват без документи за правоуправление, даже без лични документи. За конете не отварям дума - минали ли са през ветеринар и дали са прегледани и е преценено, че стават за теглене на каруца.
За МПС се изисква да са измити - каруците се движат мръсни и с опасни товари.

За автомобилите се изисква децата до 13 години да се водят на задна седалка със столче и колани, а за каруци - децата сядат където си пожелаят, даже често лично държат поводите. Според член 106 от ЗДП "Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя." Това изискване също не се спазва и наблюдава, нито от органите на КАТ, нито от каквито и да било контролни органи. А да се срещне каруца, която се движи насред платното и автомобилите да се пазят от нея, е нещо съвсем обикновено.

В друг текст на ЗДП, възрастта би следвало отново да се преосмисли от парламента. Според член 164. /1/: "Пътно превозно средство, което не е моторно, може да се управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, от лице, което е на възраст не по-малка от 12 години. Разбира се законодателят е записал въпросното 12-годишно лице да се придружава от придружител на възраст, не по-малка от 16 години.
Тук основателно следва въпроса: каква имуществена материална отговорност могат да носят лица на 12 и 16 години, с поверена в ръцете им каруца на пътя, където се движат и луксозни и скъпи возила? А в новия ЗДП до 13 години вече споменах какви изисквания има за дете до 13 г.дете и при неспазване се налагат глоби и санкции. Какво се получава: каруци циганчета управляват каруци на 12 години, а деца в МПС до 13 г. се возят в столче?

Не са едно или две недомислията и недоглеждането в ЗДП - светът и технологиите летят с почти неуловими темпове. Ето защо е абсолютно необходимо да се преразгледа Законът за движение по пътищата и по-точно статутът на движение на пътни превозни средства /ППС/с животинска тяга. Движението на пътя е отговорност - не само за личния, но и за живота и здравето на околните ППС, повечето от които са моторни превозни средства. Решението на КЗД може да бъде обжалвано във Върховния административен съд. И ако там обжалването не мине, има възможност да бъде повдигнат въпросът в съда, от страна както на Столична община, така и от страна на застрахователите на МПС и на водачите на МПС, чиито здраве и живот са реално застрашени от вкарването на каруци в общото движение в София.

Защо точно сега се разгледаха набързо два случая в КЗД?

Случаите, разгледани набързо и внезапно в КЗД, без да се огласява предварително това са два: този за каруците и този за забрадките в училищата.
Зад обвиненията за дискриминация на циганите в столицата по проблема с техните каруци столичният кмет Бойко Борисов видя "поредния предизборен вопъл на ДПС", което е логично. Проблемът с каруците бе разгледан на едно заседание и точно преди ваканцията на Комисията, съставът излезе с познатото вече решение - препоръка.
Известно е, че председателят на КЗД, Кемал Еюб, не участва в работата на съставите, но разпределя преписките по постъпилите жалби до съответния състав за работа.
Защо точно сега КЗД разгледа две сигнала: за каруците, и повторно за забрадките в училищата? В това внезапно разглеждане спокойно могат да бъдат съзрени и предизборни цели, тъй като каруците касаят циганите, а забрадките - българските мюсюлмани, към които два етноса ДПС има претенции да са мнозинството от неговия постоянен електорат.

Неотдавна проблемът със забрадките бе предмет на повторно внасяне в КЗД. И то с дейното участие на председателя Кемал Еюб, който в петъчен ден, като никога се появи с джипа си и заседанието на съответния състав по забрадките бе проведено набързо.
Източници от Комисията поясниха, че според Еюб, първото произнасяне на КЗД по забрадките било за едно училище, а този път КЗД била сезирана ad hoc /за отношение по конкретен случай - бел. Л. М./, т. е. за всички училища - това била разликата.
Подобно твърдение трудно може да се приеме, след като училищата и образованието в Република България са светски и това важи за всички училища в страната, т. е. подобен аргумент е несъстоятелен.

Както и да е: фактът е налице: Кемал Еюб, като човек на ДПС прокара два казуса, единият за циганите, другият - за мюсюлманите, мнозинство от електората на Доган. Изборната кампания за тази политическа сила е в ход.

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене