Разработката "Галерия" - горчивата истина на прозрението

Колкото повече - толкова повече. Имаше филм с подобно заглавие. Има и афера, която напомня силно на заглавието на този филм. "Галерия" - скандал, който беше раздухан от субекта, срещу когото бе насочен. Просто като таблицата за умножение. Когато "избухна" този скандал на никого не му мина през ума, че всъщност цялата тази история може да е начин да бъде махната социалистката Татяна Дончева от ръководни постове на партията в парламента и игнорирана за бъдещите листи преди предстоящите парламентарни избори. Целта на противниците на Дончева, нейни другари по партия, да бъде изваденя тя от всички сфери на влияние в политиката вече не е тайна за никого и въпреки това все още никой не прави връзка със скандала "Галерия", където очевадно Дончева бе в окото на бурята, задкулисно - бе нарочена за изхвърляне от червените редици.

Тези дни назначението на нов ръководител на ДАНС провокира Татяна Дончева да го удари на откровения, но отново ги насочи в грешна посока.
Дали с избора на нов шеф на ДАНС ще свършат погрешните действия и очаквания на политици спрямо тази институция. В предаването "Неделя 150", интервюиран редом с Дончева, новоизбраният зам.-министър на МВР Веселин Вучков заяви, че очаква новият шеф на ДАНС да определи и посочи свои служители, които да влязат в състава на надведомствена работна група, която да се впусне в законодателни инициативи за промяна на Закона за МВР и Закона за ДАНС! Нещо, което откъдето и да го погледне човек не е работа на служители на Агенцията, но кой да му отваря очите на този новоизлюпен зам.-министър?

Според Глава втора, членове 4 и 5 са записани дейностите на ДАНС черно на бяло:
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавна агенция "Национална сигурност" извършва дейност за наблюдение, разкриване, противодействие и предотвратяване на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, включително в структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, свързани със:

1. разузнаване в полза на чужди сили;

2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;

3. противоконституционна дейност;

4. участие на лица, заемащи висши държавни длъжности, в корупция и връзки с организираната престъпност;

5. прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;

6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;

7. опасност за екологичната сигурност на държавата;

8. нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;

9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;

10. деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;

11. международен тероризъм и екстремизъм;

12. незаконна международна търговия с оръжие, изделия или технологии с двойна употреба;

13. незаконно производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства, изделия или технологии с двойна употреба, наркотични вещества и прекурсори, когато това поражда опасност за нормалното функциониране на държавните органи;

14. трансгранична организирана престъпност, когато поражда опасност за националната сигурност;

15. незаконни миграционни процеси, застрашаващи националната сигурност;

16. сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове на Европейския съюз чрез измама.

(2) Агенцията осъществява информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена и на други държавни органи информация от значение за националната сигурност.

(3) Самостоятелно или съвместно с други специализирани органи агенцията осигурява контраразузнавателна защита на стратегически за страната обекти и дейности.

(4) Агенцията получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Чл. 5. Агенцията организира и провежда оперативно-издирвателна и оперативно-техническа дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този закон.
Както се казва: "Пенчо бе, чети, Пенчо не чете..." Нито дума, ни вопъл, ни стон за законодателна инициатива на служителите на ДАНС в Закона за Агенцията.

Сега за така нареченото подслушване на политици и журналисти. Реално подслушване в разработката "Галерия" не е имало, а единствено телефонни разпечатки, каквито всеки абонат на мобилни оператори получава в пощата си всеки месец. Т. е. дали някой ще намери начин да отвори пощата на политик и ще вземе телефонна разпечатка на разговорите му - или в ДАНС ще се поискат тези рапечатки - разликата не е кой знае колко съществена. Телефонната разпечатка дава информация /след проверка на съответните номера в нея - бел. Л. М./с кого е разговарял съответният абонат на мобилния оператор и по колко време. Разпечатката не дава информация какво е разговарял абонатът. Тази проста, очебийна и банална истина никой от пищещите в медиите /с много малки изключения/ не пожела да уточни и на гражданството се повтаряше един и същи рефрен: подслушвани са политици, подслушвани са журналисти, провеждано е подслушване... Удобно и тъпо твърдение, което явно ползваше с всичка сила авторите на замисъла да се създаде и раздуха скандал около разработката "Галерия" на ДАНС.

Разработката "Галерия" на ДАНС да бъде разсекретена поиска министър-председателят Бойко Борисов. Не разпореди, както бе коментирано това желание на премиера, а поиска. Разлика очевидно в понятията има и тя е съществена.
Така наречените "обвиняеми" по разработката "Галерия", които го отнесоха навремето, я с уволнение, я с доброволно напускане не скриха, че разсекретяване на "Галерия" би дало отговор на много въпроси, и би хвърлило светлина на редица манипулации, инсинуации и изречени откровени неистини.

В същото време от червените редици подскочиха: защо ще се разсекретява, не бива да се разсекретява разработката. Самата Татяна Дончева коментира искането на Борисов така: "Самата разработка "Галерия", на нас ни беше предоставено едно количество папки, по памет 4 - 5 - 6, но може би точния им брой има в Паметната записка, която би трябвало да е засекретена в деловодството на парламента. Но съвсем няма прошнуроване и прономериране на папките, за да бъдете сигурни, ако разсекретявате "Галерия", дали разсекретявате всичко и дали разсекретявате "Галерия". Това го казвам за журналистите, защото ще има, сигурна съм, подчертан интерес. Към това..."
Защо едните, потърпевшите изразиха удовлетворение от искането за разсекретяване на "Галерия", а другите - главно от редиците на столетницата дадоха заден ход. Това тепърва ще стане ясно, ако действително материалите на "Галерия" видят бял свят.
Има и трета страна - самият бивш шеф на ДАНС, Петко Сертов, който подаде оставка и предвидливо поиска да бъде назначен на работа зад граница. Действие, което навежда на мисълта за бягство.

Всъщност разсекретяването на "Галерия" едва ли ще доведе до обвинения или някакви законови санкции срещу Сертов, тъй като когато му беше времето това да се случи, то не се случи.

В мига, в който Сертов отвори вратите на ДАНС за група депутати, в нарушение на действащия Закон за ДАНС и даде на народните избраници папки, предостави им за разговор служители, които депутатите да подлагат на кръстосан разпит и прочие - точно след това действие на Сертов той трябваше да се превърне в бивш шеф на ДАНС.
Най-малкото заради нарушаване на Закона за ДАНС, който е определил парламентът да избере и гласува специализирана, постоянна комисия от народни представители, които да контролират работата на Агенцията и то на територията на самата Агенция.
Според записаното в член 131 от закона за ДАНС, "Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя."

Т.е. председателят на ДАНС може да предоставя информация на първите трима висши политици в държавата, а не на дошли на гости депутати.

Според член 131, алинеи втора и трета,
"Председателят, заместник-председателите и служителите на агенцията са длъжни да се явят при покана пред Народното събрание или комисията по ал. 1 и да предоставят исканата им информация.
(3) Председателят на агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 януари годишен доклад за дейността на агенцията. Министерският съвет внася доклада в Народното събрание, който се приема с решение."
При покана, председател и зам.-председатели на ДАНС са длъжни да се явят, но не са длъжни без покана да приемат в ДАНС депутати и председателят на ДАНС да им дава в ръцете да разлистват папки докато депутатите водят разпит на служители.
В следващия момент от този гаф на Петко Сертов, да дава възможност на народни представители да си развяват коня из Агенцията - той следваше да бъде освободен от заеманата длъжност. Просто и ясно.

Имаше ли скрит замисъл в разработката "Галерия" освен официално известните цели, с които са запознати хората, които имат право на това?
Засега има факти и те са: Татяна Дончева осъзнато или не съдейства да бъдат разчистени от ДАНС определени служители. Междувременно, самата Дончева също се оказа извън бюлетините за парламенталните избори и се върна към професията си адвокат.

Кръгът "Станишев" се освободи от един яростен критик на политиката на кабинета, премиера, президента и някои социалисти, какъвто го играеше Дончева.
Привидно кабинетът укрепи властта си и изкара мандата, реално - правителството и по-точно социалистите от него си отрязаха за дълго присъствието във властта.
В момента на ред да се запъти към политическата забрава е самият Станишев. В действие ще е принципът на Лао Дзъ "Който побеждава другите е силен; победилият себе си е могъщ."

В живота, за разлика от шаха, играта продължава и след мата. Прозрял го е Айзък Азимов.

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене