Отнето ли ни е българското гражданство, питат българи от САЩ

След вчерашната публикация тук, в сайта „Хроники” се получиха много писма от българи, живеещи в Щатите, които са придобили там американско гражданство. Ето някои от тези писма, които цитирам дословно, но анонимно, тъй като авторите не са питани дали да се споменават имената и адресите им:

 

Първи новината съобщи чикагски сайт, където добре е обяснено защо емигрантите не са си загубили гражданството –

http://www.eurochicago.com/2009/12/balgarski-emigranti-v-sasht-gubim-si-grazhdanstvoto/

Има нещо гнило, и то не в Дания!

Защо МВнР И МВР продължават да издават БЪЛГАРСКИ документи за самоличност на граждани на САЩ като изрично се набляга на изискването за лицата с двойно(Българско и Американско) гражданство при влизане в България да покажат БЪЛГАРСКИ документ за самоличност.

Както винаги става въпрос за едни пари, а хората - кучета ги яли!!!

Вижте какво е записано в Конституцията на Република България:

Чл. 25. (1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на територията на РеVijte kakvo e zapisano v Konstitutsiata na Republika Bulgaria:публика България, ако не придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.

(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред.

(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство.

 

Колкото "царя" на когото покриха испанския паспорт! То цялата ни държава е незаконно,но кой го е еня.Тези фигури са необходими и това е.Кой го пита народа?

Интересно ми е, Дянков по тази логика дали още е български гражданин.

 

А ето и какво е излязло в цитирания сайт в Чикаго по случая:

Български емигранти в САЩ: «Губим си гражданството!?»

Документ на Министерството на правосъдието развълнува сънародниците ни в Чикаго

Българските емигранти тук си препращат по имейлите следното становище подписано от заместник-министъра на правосъдието Жанета Петрова през октомври 2009 година:

http://www.grao.bg/mezdoc/BG-USA-Naturalizatzija-01.pdf

Оригиналът на документа може да бъде видян на уеб страницата на  Главна дирекция «Гражданска регистрация и административно обслужване» -

http://www.grao.bg/mezdoc/BG-USA-Naturalizatzija-01.pdf

Според текста (не особено понятен за незавършил юридическо образование читател) българите придобили с натурализация американско гражданство преди 2003 г. губят българското си гражданство.

Лишаването от гражданство произтичало съответствие с чл. 1 от Договор между България и САЩ влязъл в сила от 1924 г., който урежда двойното гражданство, в който пише:

„Българските граждани, които са или ще бъдат натурализирани на територията на Съединените щати ще бъдат считани от България като изгубили предишната си националност и като граждани на Съединените щати. (Не се отнася за придобиване на поданство от жени посредством брак).“

Оригиналът на договора от 1924 г. може да бъде видян тук:

http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/20/34/00039665.pdf

Опитахме се да разберем от къде са тръгнали корените на безпокойството сред емигрантите  и от непроверени източници научихме, че най-вероятно от някаква грешка в Благоевградско, където чиновник неправилно е разтълкувал писмото. При днешната скорост на Интернет случаят е достигнал до сънародниците ни във Вашингон, които са задали този въпрос на г-жа Румяна Желева при неотдавнашното й посещение там. Тя е обещала да им отговори официално, но вероятно заради новото си назначение, отговорът й се бави. Това е причината  безпокойството да се увеличава.

За нас остава загадка, как нашите сънародници (включително и някои от редакцията на Eurochicago.com) могат да бъдат лишени от гражданство, след като в действащата Конституцията на Република България от 1991 г. изрично е записано, че български гражданин по рождение, не може да бъде лишен от българско гражданство (Чл. 25. (3)). А Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

Ето какво пише в нея по въпроса:

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 25.

(1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.

(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред.

(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство.

(4) (Изм.  ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

(5) Българските граждани, пребиваващи в чужбина, са под закрилата на Република България.

(6) Условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българското гражданство се определят със закон.

А ето и какво пише  в специалния Закон за Българското гражданство:

ЗАГУБВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Раздел I.

Освобождаване от българско гражданство

Чл. 20. Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.

Чл. 21. (1) Освобождаването на родителите от българско гражданство освобождава от българско гражданство и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца само ако е направено искане и за тях. За освобождаване на децата от 14- до 18-годишна възраст се изисква и тяхното съгласие.

(2) Когато само единият от родителите е подал молба за освобождаване от българско гражданство, децата могат да бъдат освободени при условията на ал. 1 само ако и другият родител е дал съгласието си. Съгласието на родителя не се изисква, когато той е лишен от родителски права.

Раздел III.

Лишаване от българско гражданство

Чл. 24. Лице, което е придобило българско гражданство по натурализация, може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намира в чужбина и не остава без гражданство.

Чл. 25. Лишаването от гражданство на единия съпруг не променя гражданството на другия съпруг и на децата.

От Конституцията разбираме, че тя защитава нашите права от посегателство и от чиновнически грешки. Всеки български гражданин, който не е извършил изключително тежко престъпление може да спи спокойно –  гражданството му  е гарантирано.

Така завършва публикацията на чикагската електронна страница Euro Chicago. com

След публикацията следват три коментара, които цитирам тук дословно:

Българите в САЩ, както и всички наши сънародници по света, не могат да бъдат третирани по този начин! Настоявам хората, допуснали това обидно решение, да си понесат последствията. Подкрепям напълно вашите възражения и протести!

Пламен Павлов

Ето как нашите сънародници могат да бъдат лишени от гражданство, след като в Конституцията приета през 1991 г. изрично е записано, че български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство (Чл. 25. (3))

Отговорът на загадката е пак Конституцията:

Чл. 5.

(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Ратифицираният от България международен договор със САЩ от 1924 г. важи с приоритет над чл. 25, ал. 3 от Конституцията за неотнемаемост на българско гражданство, придобито по рождение.

Правист

Нашите сънародници не са и няма да изгубят гражданството си (освен ако изрично не пожелаят да се освободят от него)! След като тази междуведомствена кореспонденция е вече в обръщениe моля, прочетете ВНИМАТЕЛНО текста. По своя характер този договор е бил за избягване на двойното гражданство. С неговото изтичане, двойното гражданство е допустимо и се толерира и от двете страни, България и САЩ.

K

*        *        *

Вчерашната публикация бе изпратена до Президентството с молба за становище. До този момент не сме получили нищо.

Днес ще изпратим публикациите и до Министерство на правосъдието, и МВР, с молба за отговор по проблема.

Вярно е, че Република България има действаща Конституция, но също така е вярно и това, че тя често се нарушава и то без последствия. Нарушава се от политиците – независимо от партийния им цвят. Тези нарушения често остават без последствия. За това съм писала и ще продължа да пиша.

До изясняване на случая ще следим развитието му и ще уведомяваме нашите читатели, много от които са българи, живеещи зад граница. Те са наши сънародници и са българи като нас. Разликата е, че живеят далеч от родината, а как се живее далеч от корена – само човек, който го е изпитал знае.

 

Коментари 

 
+2 #3 ideyazabulgaria.org 2010-07-13 19:29
Не може да бъде отнето българската гражданство, защото българската конституция и българския закон за гражданството го позволяват двойното гражданство. То може да бъде отнето само АКО АМЕРИКАНСКИТЕ ВЛАСТИ ИЗИСКАТ ОТКАЗ ОТ БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНСТВО, преди да дадат американското. Така постъпват например Германия, не позволява двойна гражданство за българи и изисква отказ от българска гражданство за да даде немското. Знае се, че американския закон за гражданството НЕ позволява двойно гражданство, но ако те не изискват отказ от българското, значи, че американските власти са решили да оставят двойното гражданство за българите. Действат по усмотрение.
Цитиране
 
 
+2 #2 Вуте 2010-07-13 19:15
До #1 Българският шоп! Няма да бъдат съдени, защото САЩ прибира всички наши приватизационни крадци и техните капитали и им дава за 24 часа гражданство ,разбира се срещу 1 милион в зелено. Чух че има и такива които живеят в България никога не са посещавали САЩ, но са получили гражданството му.
Цитиране
 
 
+3 #1 Българският шоп 2009-12-15 09:30
Интересно, дали тези “бивши“ БГ, сега “американски“ граждани могат да бъдат съдени в Щатите за престъпления (финансови и други) извършени в България. Би било страхотно, защото там условните присъди са редки, а другите започват от 20 години нагоре!
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене