Борисов: „... аз съм отговорен човек! Безспорен добър финансист станах!”

Мястото е залата за заседания на Министерския съвет, денят е 6 октомври т. г. и от Стенограмата научаваме, че ГЕРБ не приема разделението на властите – на изпълнителната, според лидера и премиер в момента Бойко Борисов трябва да се подчинява законодателната. Така както вицепремиерът му Цветан Цветанов се бори съдебната власт да се подчини на изпълнителната в лицето на МВР, на което той е начело...

Борисов: Най-лесният вариант е днес да не пуснем депутатите да гласуват за вота. Да мине вотът. Щом не искат, ние сме малцинство, нека да мине вотът. Това значи три месеца служебно правителство, което ще изхарчи парите, за да покаже, че нещо може да прави. Дали ще имаме 20, 15, Х процента, ние пак ще сме в парламента, но тогава вече държавата няма да може да се изведе от кризата, а точно обратното – с всички сили ще влезе в гръцката спирала. Затова поемам подсъдими, поемам хора, донесли за разрухата през тези 20 години, да се изказват в парламента по мой адрес, защото имам да избера дали с вас да минем тези шест-седем месеца и да преведем България през кризата, или да си спестя нервите и напрежението, да погледам сеир няколко месеца и да видя какво могат да направят. Всъщност ние знаем какво могат, но ще поставим държавата пред свършен факт, а аз съм отговорен човек.

Борисов разбира от африканска икономика, той разбира и от бюджет, преразпределение, въпреки че тук е спорно дали в това отношение министър-председателят не е манипулиран от финансовия си министър Симеон Дянков!

Ето какво се случи на заседанието на Министерския съвет на 6 октомври – поучително е да се прочете:

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!


З А С Е Д А Н И Е

на

Министерския съвет

6 октомври 2010 г.


Заседанието започна в 10,30 часа и беше ръководено от министър- председателя Бойко Борисов

Точка 1

Проект на Решение за приемане на Национална стратегия за младежта 2010-2020 г.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, приемането на дългосрочна Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. е мярка, изрично предвидена в програмата на правителството. Стратегията е ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 29 години, което съответства на европейските параметри за младежка политика. По отношение на възрастовата граница 15-18 години интегрирано ще се прилагат мерките, които допълват предвиденото в Закона за закрила на детето. Изпълнението на стратегията ще се реализира със средствата по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси и административен капацитет”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Регионално развитие”, Програма за развитие на селските райони, програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, националните програми за младежки дейности, както и с предвидените средства по бюджета на съответните министерства и ведомства.

Стратегията предвижда ежегодно да се приема план за действие с мерки по нейното изпълнение.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Искам да те помоля, понеже на миналия Министерски съвет каза, че ти трябват 40 милиона, сутринта слушам анонсите по телевизиите – 110 милиона. Това не е коректно към Министерството на финансите и към мен, защото ако удовлетворя искането на всеки министър днес, горе-долу ги смятах снощи, са към 700 милиона още, това значи свръхдефицит. Абсурд е! Даже наизуст ги знам: 34 – на Вежди Рашидов, твоите 40 ги смятах, сега - 110, на Маргарита Попова и т.н., по ред всичките излизат. Парите са в обща кошница и ако на някого дам повече, а Дянков в случая е човекът, който ги пренарежда, трябва да взема от друг повече. Ако някой от тази маса вдигне ръка и каже „Вземете от моите”, аз ще ги прехвърля веднага, но от някого трябва да взема за всичките тези средства.

Когато се каже такова нещо - да, за министъра е добре, да, това е приоритетно, но когато казваш, че така е в бюджета в Африка, за съжаление, така е конструирана икономиката като в Африка. Печеливши концесии, печеливши предприятия, печеливши дейности. Така са приватизирани, че сега парите изтичат извън България и нашата икономика не дава достатъчно пари, за да се покриват социалните дейности образование, здравеопазване, инфраструктура, пенсии. Два милиарда е дефицитът в НОИ. Това означава, че ние като държава даваме пари за пенсии повече, отколкото държавата изкарва за това и ако това не се промени, ще дойдат години, в които няма да има пари за пенсии. Ще имаме, да кажем, макар че аз силно се съмнявам, че за 40 милиона ще вдигнеш образованието на такова ниво, на каквото искаме, но имайте предвид, че това са най-трудните шест месеца не само за правителството, но и за България и ние трябва да ги издържим.

Най-лесният вариант е днес да не пуснем депутатите да гласуват за вота. Да мине вотът. Щом не искат, ние сме малцинство, нека да мине вотът. Това значи три месеца служебно правителство, което ще изхарчи парите, за да покаже, че нещо може да прави. Дали ще имаме 20, 15, Х процента, ние пак ще сме в парламента, но тогава вече държавата няма да може да се изведе от кризата, а точно обратното – с всички сили ще влезе в гръцката спирала. Затова поемам подсъдими, поемам хора, донесли за разрухата през тези 20 години, да се изказват в парламента по мой адрес, защото имам да избера дали с вас да минем тези шест-седем месеца и да преведем България през кризата, или да си спестя нервите и напрежението, да погледам сеир няколко месеца и да видя какво могат да направят. Всъщност ние знаем какво могат, но ще поставим държавата пред свършен факт, а аз съм отговорен човек.

Така че, колеги, ще ви моля, да знаете, че парите са в обща каса, от тях даваме за здраве, за образование, за сигурност, за отбрана, за спорт, за всичко и като дойдат Дянков или Горанов при мен, казват: „Толкова има в касата, толкова можем да дадем”. Ако кажете, вадим от фискалния резерв, отиваме на свръхдефицит. Има ли някой от вас, който иска да понесем наказателна процедура за свръх дефицит? Няма. Тогава реформирайте, преструктурирайте и в рамките на тези пари трябва да удържим тази година, в рамките на този бюджет. Това после ще ни донесе много полза - за държавата, имам предвид. Бъдете активни във всички възможни случаи, излизайте и обяснявайте. Където и да ви поканят, там отивайте и обяснявайте това, което правим.

Няма нито една сфера, в която да сме гузни или да не можем да кажем какво сме направили или по-точно единствената беше в сферата на здравеопазването, и то закъсняхме, че не излязохме и не казахме истината, която сме наследили преди осем-девет месеца. Предишното правителство вдига от 6 на 8 осигуровките и с 2-та процента иска да ги вкара в частни пенсионни фондове – стенограма, има я. Само че впоследствие се уплашват - е точната дума, да не ги заподозрат - социалистите в частни пенсионни фондове и ги оставят в резерв на касата. Този резерв служи пък на Орешарски да излезе преди изборите, все едно има малък дефицит, защото той подпира фискалния резерв. Така ли е, Горанов? Безспорен добър финансист станах вече. На базата на това обаче, понеже и за нас е по-лесно, и ние една година правим същото. През това време понасяме думи от типа на „източва се здравната каса”, „къде са парите за здраве на българина”, а ние стоим гузно, все едно някой от нас една стотинка е похарчил.

Всъщност с парите за здраве, които подпират фискалния резерв, ние взимаме от фискалния резерв и плащаме увеличението от първия ден, което когато си отиваше, Станишев, ни сложи увеличението на пенсиите и всъщност ние започнахме да плащаме високите пенсии. В условията на половин милиард дефицит - 535 милиона заварихме тогава на каса дефицит, нямане в кошницата, не само че нямаш половин милиард, а с половин милиард е празна кошницата, - а вдигаш пенсиите! Все едно изваждаш: 2 – 3, и получаваш 5 - такава им е сметката. Умишлено, целенасочено срещу нас е направено. Сиреч, когато държавата изработва по-малко, ти вдигаш пенсии и заплати! Как ще излезе сметката? Не може да излезе. Затова вчера излязохме и казахме: Парите за здраве, колкото са събрани, отиват в здравната каса, здравната каса ги харчи за здраве, а разликата, която не достига за пенсии, щом искате да не сваляме пенсии и заплати, вдигаме с 3% - толкова пункта ни трябват, 3 пункта - пенсионната осигуровка. И когато ви питат – това е добра инвестиция за бъдещето, защото всъщност всички ние ще си правим по-високи пенсии и ще започнем да намаляваме и този дефицит в НОИ, който са ни завещали. Ясно ли го обясних?

Така че, Игнатов, ние трябва да преодоляваме дефицити. Така ми се иска не 100, 200 милиона да дам! Снощи гледам Старозагорската опера – като сме дали пари, като е направена красиво, хубава! Иска ми се и на Рашидов да дам да оправят театри, музеи. И ще ги дадем, и ще го направим. Въпросът е да изкараме шест месеца, да мине зимата, да тръгне малко икономиката нагоре. Ще дойдат добри инвеститори, поне за един е взето решение, затова го казвам.

Приемаме точка 1.

Нито дума по съдържанието на точка 1, нито дума за някаква стратегия, някаква грижа за младите хора, които са в редиците на безработните и търсят начин да избягат от България!

Зависимостта на народните представители на ГЕРБ е повече от унизителна, там, в редиците им витае страх от казана накриво дума, от погрешно изпуснато изречение, от неправилна среща с неправилни хора от опозицията например!

„Най-лесният вариант е днес да не пуснем депутатите да гласуват за вота. Да мине вотът. Щом не искат, ние сме малцинство, нека да мине вотът.”

Премиерът е откровен и безпардонен.

От кого зависи държавата – от Бойко Борисов.

Какво се случва в държавата – каквото каже премиерът Борисов.

За кое ще има пари и за кое – не, това също зависи от лидера на управляващата ГЕРБ.

Той строи магистрали, той казва за парите за здраве, той заплашва с оттегляне, той обещава, но не изпълнява.

Той мълчи, когато не му е изгодно и отминава гафовете.

Ако прочетете:

Предлагам точка еди-коя си да се приеме от Министерския съвет...

След това ще прочетете:

Бойко Борисов: Приема се.

Няма грешка – той е и Министерски съвет...

Дали е толкова лесно да напуснат парламента хората му? Тук вече Борисов не говори истината. Кой напуска властта посред мандат, преди избори? Само самоубийците в политиката. А Борисов определено не е Филип Димитров, който е класически пример на доброволен отказ от властта без мотив.

Така че оттеглянето от властта на управниците се отлага, не защото нещата са розови, а защото ГЕРБ не иска продължителност на живота в политиката колкото мухите еднодневки.

 

Коментари 

 
0 #2 СИЛВИО БЕРЛУСКОНИ 2010-10-25 13:12
Моят приятел май ще трябва да дава някога обяснение за доста повече милиарди... :lol:
Цитиране
 
 
+1 #1 Нане Вутев 2010-10-14 16:46
Все някога ще дойде времето да попитаме "безспорно добрия финансист" за какво са били похарчени един милиард лева "оперативен резерв" от бюджет 2010, който е на разпореждане на министър-председателя и не се отчита пред Народното събрание. Да видим тогава какво ще лъже. Не че тия пари някога са съществували в бюджета, де...
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене