2. Бюджет 2011 – по следите на изгубеното време

Забавени с месеци плащания, отложени плащания, нерегламентирани местения на различни парични средства от една сметка в друга, рекет на фирми за дължими пари по вече свършена работа – дълъг е списъкът от хватки, с които министърът на финансите Симеон Дянков лавираше, за да демонстрира пред ЕК и премиера Борисов, че всичко с финансите на държавата е наред! Въпреки това нещата стигнаха до актуализация на бюджет 2010 г. - до неплатени десетки и по няколко стотици милиони, прибиране на рекет от фирми, на които държавата дължи пари за свършена работа.

Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова извърши „грях” като разкри, че екипът на дянков с месеци бави определянето на цените на различните клинични пътеки, за да може реално да започне реформата в здравеопазването. И по тази причина тя бе уволнена! Цените все още не са направени...

В първия Бюджет 2010, който Дянков написа през живота си липсваха: антикризисни мерки на правителството „Борисов” със средства за преодоляването им, и механизми за покриване на дупката от някакви два милиарда, които били по договори от старата власт, според твърдения на кабинета „Борисов”?

Всъщност такива договори така и не бяха открити, но бяха обявени чак няколко месеца след влизането и приема на бюджет 2010... Договори, които никой не видя, договори, плащането по които не беше заложено в Бюджет 2010 – т. е. нямаше как от тях да се е отворила дупка в бюджета!

Една от „гениалните” идеи на Дянков бе да „отвори очите на премиера Борисов, как ръководител полетите в РВД получавали високи заплати!

Интригата РВД

Министър Симеон Дянков направи интригата, като наля масло в огъня за в пъти по-високи заплати, защото от РВД не искаха да му подарят значителна част от печалбата! И то след като за РВД това е противозаконно, а пък и вече печалбата му беше обложена веднъж с данъци както си му е редът!

Вярно е – заплатите на ръководителите на полети са по-високи от премиерската, но статутът на РВД, вътрешните правила на IATA и начинът на формиране на заплатите в това предприятие обуславят този размер. И обосновката за високите заплати на ръководител полети е в отговорността им в пряката работа – отговорност, каквато едва ли има всяка минута от работното си време който и да е министър от кабинета, отговорност, каквато едва ли имат депутатите. Това е отговорността да се водят по дузина самолети в различни коридори и височини едновременно и безопасно, така, че нито един от тях да не падне или се сблъска с другите, които летят в момента в българското небе.

Тези, които бъркат РВД с КАТ би следвало да правят малката, но съществена разлика, че едните контролират автомобилите на земята, а другите – самолетите във въздуха.

„Небесните” катаджии от РВД говорят перфектен английски, говорят и английски, какъвто да разбират при разговор с всеки един от командирите полети – с наречие, развален, английски от Карибите, английски, какъвто не всеки англичанин би разбрал веднага. А да водиш самолет и говориш с пилота, така че да те разбере, далеч не е като езиковите ти познания да се изчерпват с „"Congratulation”! В РВД езиковото „разбирателство” е въпрос на секунди за правилна реакция – правилна езиково, правилна и компетентна по отношение на безопасността на полетите в съответния участък. Обратното е - сигурна смърт поне на няколкостотин пътници и разбит самолет!

Да си пред радара при непрекъснат и значителен растеж на обслужвания въздушен трафик, в увеличени нива на безопасност, не е като да риташ футбол с Иван и Андрей, или да играеш тенис с противник, който не смее да спечели, защото си премиер!

Парите на РВД не принадлежат на държавата!

Не защото бюджетът не дава стотинка за РВД, а защото правилата на РВД са такива: правила, които задържат печалбите и правят възможно непрекъснатото модернизиране на системите за управление на въздушното движение. Задръжаните средства на РВД дават възможност за равнопоставено участие на страната ни във водещите европейски и световни организации в областта на авиацията, тъй като непрекъснато се въвеждат и усвояват високи технологии.

България е част от европейското Единно небе – това дали Симеон Дянков го е чувал? Оперативната система за управление на въздушното движение SATCAS разполага с авангардни високотехнологични функционалности - обемът на обслужвания въздушен трафик може да нараства и реално нараства, но това никога не е за сметка на качеството на безопасността на полетите. В РВД и ежечасната дейност на авиодиспечерите няма норма, няма фиксирани цифри за обслужвани полети – има само едно: всеки самолет да прелети безопасно над българска територия или да кацне също така – без аварийно и запазвайки живота на пътниците си.

Дянков умело използва липсата на яснота по статута на РВД за премиера и направи каквото успя!

Откъде идват парите на РВД?

Като казвам, че РВД не взема и стотинка от бюджета на държавата, то трябва да изясня и откъде идват парите на РВД.

Държавното предприятие събира пътни такси за аеронавигационно обслужване за използването на радионавигационни средства и полетно обслужване в зоната на летищата и за аеронавигационно обслужване при прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България.

Основните приходи на ДП РВД са от пътните такси, фактурирани и събрани от Евроконтрол, съгласно клаузите на Многостранно споразумение за пътните такси. Освен от пътните такси, дейността на ДП РВД се финансира и от средства по кредити, лихви по депозити, помощи, дарения, обучение и квалификация и други услуги, свързани със специфичния предмет на дейност.

Целенасочено се криеше от Борисов, че

ДП РВД не получава финансиране от държавния бюджет. Набраните средства от дейността му се разходват за издръжка на дейността на ДП РВД, за придобиване на активи, за дейности по търсене и спасяване, за повишаване на квалификацията и програми за подготовка на персонала, за програми за подобряване на националната система за аеронавигационно обслужване и за задължения по международни договори и др.

ДП РВД осигурява непрекъснато обслужване на въздухоплавателните средства над площ от приблизително 145 000 кв км от един районен контролен център - /РЦ за ОВД/ - София. През 2008 г. от РВД са обслужени над 500 000 прелитащи полети на граждански въздухоплавателни средства, без закъснения, или от предизвикани от оперативни ограничения.

През натоварения летен период за едно денонощие се обслужват около 1200 прелитащи въздухоплавателни средства. Районният център за обслужване на въздухоплавателните средства - София има капацитет за едновременна работа на 11 граждански сектора и 2 сектора за гражданско-военна координация.

500 000 полета за година, при силно намалелия състав на ръководител полети, при наличието на незаети места, при високата цифра на изтичане на квалифицирани кадри в чужбина, при високата смъртност, при условие, че авиодиспечерите рядко се пенсионират и умират млади от свръхнапрежението на професията. Наясно ли бе финансистът с голямо „Ф”, Дянков, че още малко текучество от РВД към чужбина и ще трябва България да затвори небето си?

Някой насочи Бойко Борисов да погледне в паничката на ръководител полети в РВД и да заяви на всеослушание, че най-високата заплата ще взема той и всички останали заплати трябва да са под неговата!

Република България е член на Международната организация за гражданска авиация /ИКАО/ по силата на присъединяване към Чикагската конвенция. Много преди да сме били страна членка на Европейския съюз или НАТО.

Република България е член на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването /ЕВРОКОНТРОЛ/ от 1 юни 1997 г. А ЕВРОКОНТРОЛ е създадена по силата на Международна конвенция за сътрудничество в областта на въздухоплването, подписана през 1960 г. Република България се е присъединила към тази Конвенция със Закон за ратифицирането й, приет от 37-то Народно събрание на 30 януари 1997 г. Със същия закон е ратифицирано и Международното споразумение за пътните такси. ЕВРОКОНТРОЛ изпълнява задачи по осигуряване на безопасно аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства. В тази връзка ЕВРОКОНТРОЛ реализира Европейската програма за управление на въздушното движение /ЕАТМР/.

На вниманието на финансиста с главно „Ф” Дянков и неговия настойник и премиер:

Дейностите в ДП РВД по осигуряване на безопасността на обслужваното въздушното движение, мерки за намаляване на риска от реализиране на авиационни събития, това са нещата, които имат най-висок приоритет, което е нормално за работещите в предприятието.

Тук се налага да направя важно уточнение: държавно предприятие "РВД" не формира печалба, а реинвестира парите, които получава от такси на прелитащи и кацащи самолети, както и за обучение на кадри например, за истинска рехабилитация на своите служители. Това са правилата и изискванията на европейските партньори на РВД. Правила, които България е длъжна да спазва, тъй като сме страна-членка на ЕС, а не град Банкя или Монтана.

Срещу имуществото на ДП РВД не може да се насочва принудително изпълнение и за ДП РВД не може да се открива производство по несъстоятелност. Това е правило и не се нарушава.

Само едно не са предвидили от ЕВРОКОНТРОЛ – нареждането да се пълни държавният бюджет с пари от РВД. Според логиката на някои политици, които вероятно са наясно, че държавният бюджет не финансира РВД - РВД е „длъжно” да финансира гордостта на Симеон Дянков, наречена „нисък бюджетен дефицит”.

Но да се върна към днешното приемане на първо четене на Бюджет 2011 година. Ето мнението на икономисти, експерти, политици от различен цвят за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса, бюджетът на НОИ, финансовата политика на министър Дянков и какво заложи той в новия Бюджет 2011 без да слуша никого:

Правителството прие бюджета на НОИ със знаменателното изречение на премиера:

„Много остро ще бъде всичко насочено срещу нас, но точната дума е да не ви пука”.

Другото, което министър-председателят ни вмени бе „забравете лошия Дянков!”

Поучително е да се прочетат целите дебати в правителството по политиката, която ще имат към осигуровките, здравеопазването и социалните дейности.

Държавата поиска да вземе професионалните пенсионни фондове

и да ги влее в НОИ с аргумента, че така „спасява” парите на народа!

И то след като 20 години нито едно правителство не потърси виновниците да изчезне държавният пенсионен фонд, парите, от който не бяха в торби на Централна гара, а в банка.

Тогава как българинът да се довери на държавата, респективно на управниците?

Премиерът заяви, че е готов да излезе и да къса и той както лекарите скъсаха споразумението си с правителството...

Само че Борисов овреме си даде сметка, че премиерското късане е нещо коренно различно – той ще трябва да се оттегли от властта, барабар с партията си ГЕРБ.

Междувременно се появи интервю с икономическия експерти проф. Димитър Иванов по темата за бюджета и политиката, която прокарва Симеон Дянков.

Бюджет 2011 е скандален и никой здравомислещ човек няма да го подкрепи – каза в студиото на БНТ депутат Мая Манолова.

Здравеопазване и социална политика в бюджет 2011

„Според мен няма депутат, който да е отговорен пред своите избиратели, пред себе си и пред своето семейство, който да подкрепи този скандален бюджет. С него по един скандален начин се одържавяват 1 милиард и 500 милиона - пари от българските граждани за здраве. Те просто изчезват. . . – каза Мая Манолова.-... те изчезват яко дим без всякаква следа. Редно беше според мен да им устроим поне едно сбогуване на тези пари, предвид и рефрена, който цяла година поддържаме - къде са парите от здравната каса. Беше ясно. . . беше нужно да стане ясно къде отиват тези пари, а не в необятното царство на финансовия министър Дянков. Поне такъв би следвало да бъде ангажиментът към

хората, които честно са си плащали здравните вноски. Но това не се случва. Това е според мен просто пладнешки обир. Освен това здравноосигурените лица ги чака и следваща екстра - те вече освен за собствения си риск болест, ще трябва да плащат и на здравнонеосигурените спешната помощ, психиатричната помощ, хемодиализите, лекарствата на онкоболните. . .

Ако теглим чертата какво остава: няма реформа, но се спират пари, и то пари на здравоосигурените – Дянков и тук, както и в науката да.ейства нап ринципа си: Като не им даваме пари, ще се самозакрият...

И така, имаше ли днес дебати по Бюджет 2010 преди гласуването му на първо четене?

Всъщност имаше изказвания на депутати от опозицията, на които министър Дянков не счете за нужно да отговори и си ги пусна покрай ушите...

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене