Кой ще признае, че Царят е гол най-сетне?

Кой ще признае най-сетне, че държавата ни се управлява от човек, който не познава законите, не се съобразява с Конституцията, въпреки че се е клел в нея, и че няма понятие от разделението на трите власти?

Говоря за министър-председателя Бойко Борисов и неговите изказвания и действия на премиер.

Този въпрос е много съществен, тъй като няма седмица, в която поне два-три пъти да не слушаме обяснения и назидателни речи на премиера Бойко Борисов, които показват,че той няма представа за съществуващото разделение на властите, че не се съобразява с Конституцията, приетите и действащи закони в страната.

Няма друга държава в Европа, в която министър-председателят да си позволява да прави изказвания по законодателни и юридически теми за които в университета биха му писали двойка на секундата!

Няма друга държава в света /освен режимите в държави с диктатори – бел. Л. М./, в която един министър-председател и министри от кабинета му да пренебрегват действащото законодателство в която област им падне!

Няма европейска държава, или по-точно страна-членка на Европейския съюз в която министър-председателят да си подиграва на депутатите в парламента, да подписва Пактове в Брюксел без да е оторизиран за това, да мачка националния суверенитет, да си признава, че е човек на чужди специални служби, да демонстрира, че важните решения в държавата зависят от посланика на САЩ или от чиновническия каприз на еврокомисари от ЕС по вътрешни проблеми и намеса в съдебни дела.

С начина на изразяване и дебелашкото чувство за хумор, граничещо понякога с арогантност, Борисов се наложи като стил на изразяване в парламента и зарази с този стил, както депутатите си, така и министрите си.

Излиза някакъв депутат от ГЕРБ /и да кажа името му, то едва ли ще говори на някого нещо – бел. Л. М./и предлага на Корнелия Нинова да излязат в коридора и да се разберат като мъже!

Накрая виновна се оказа депутат Корнелия Нинова според Бойко Борисов:

„В нашата партия жените си говорят по женски, а мъжете по мъжки и нещата си вървят”. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по повод думите на Корнелия Нинова: "Винаги съм готова да разговаряме като мъже" , предаде репортер на БГНЕС.

„Считам, че трябва да престанем да се каним по коридорите и "да се срещаме като мъже" или "като жени", добави Борисов. Той изрази възмущение заради малкия брой депутати от опозицията, заради това, че излизат и влизат постоянно по време на дебата и закъсняват.

"Подобни дебати ги интересуват само колкото да си кажат мнението, да ги чуят повечето хора. Това е политикантско. Да не говорим, че някои дават факти, които не са такива. Това не е конструктивно", заяви премиерът.

В петък, 22 юли, докато премиерът Борисов се мъчеше да импровизира по финансови теми и на въпрос на Корнелия Нинова за финансовия хал на държавата, отговаряше каквото му дойде на ум – финансовият министър Симеон Дянков се спретна една рекламна акция, за да заздрави позициите си и в интервюта пред Ройтерс и CNN обясни, в несигурната Еврозона България нямало да влезе!

Докато Ангела Меркел, гръцкият премиер Папандреу и други премиери в Еврозоната си блъскаха главите как да укрепят еврото като валута – титанът на макро-микро и каквато и да била икономика и финанси Симеон Дянков обяви, че западът имал какво да научи от българите – разбирай Дянков!

Ето въпросите, върху които Нинова поиска премиерът Борисов да даде обяснение:

 • Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв – фискалният резерв е изхарчен, тоест направено е точно обратното
 • Удвояване на данъка върху жилищата с данъчна оценка над 300 хил. лв. – така нареченият данък лукс, вместо него въведохте данък колиба
 • Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. на фирмите на всичко дължимо от държавата. Една година по-късно дължите 400 милиона – 200 за обществени поръчки и над 200 за невъзстановено ДДС;
 • Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки – няма такъв регистър;
 • Гарантирате на фирмите, които дължат на фирми, да бъдат освободени от лихви, докато държавата не им плати дължимото и забавено в милиони – не е изпълнено това;
 • Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. – не е изпълнено;
 • Ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес, тоест вода, ток, парно, газ – не е изпълнено, напротив, няколко пъти се увеличават тези цени.

Няма изпълнени мерки, поети пред парламента – няма наказани, няма и намерение някога тези мерки да бъдат изпълнени...

Ето разговора от Стенограмата:

ДВЕСТА ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 15 юли 2011 г.

Открито в 9,02 ч.

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.

========================================

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, заседанието продължава с предвидения за този час

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.

==========================================

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...Питане от народния представител Корнелия Нинова относно координация на общата политика на правителството.

Госпожо Нинова, имате думата.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.

Господин министър-председател, предлагам Ви, но само ако искате, разбира се, да поговорим по една несериозна според Вас тема – антикризисната програма на ГЕРБ, изпълнението на мерките по тази програма и ефекта на тази програма върху икономиката и живота на българите. Дали се успокоихте и в състояние ли сте да водим този сериозен разговор, за да започна?

На 18 март Ви зададох въпрос как контролирате изпълнението на тази антикризисна програма при вашите министри, защото анализът на антикризисния ви план показва, че той не се изпълнява. Тогава ми отговорихте, че сте възложили проверка в Министерския съвет и че в зависимост от нейните резултати ще има наказани и отстранени. Днес четири месеца по-късно анализът на антикризисната ви програма отново показва, че тя не се изпълнява. Няма наказани и отстранени и затова Ви питам: как приключи тази проверка? Промени ли тя системата ви за контрол спрямо министрите? Имате ли намерение да изпълнявате антикризисната програма на ГЕРБ или ако нямате – имате ли намерение да я променяте? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор министър-председателят на Република България – господин Бойко Борисов.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожа Нинова, уверявам Ви, че с нищо не сте ме възбудили, за да се успокоявам, така че Ви моля да спрете да принизявате с подобни намеци ролята на Народното събрание. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.) По никакъв начин аз не съм демонстрирал каквото и да е неспокойствие, възбуда или нещо, за да ми кажете: „ако сте се успокоили”. По никакъв начин! Просто престанете с тези намеци, защото не са ми приятни.

Това питане относно политиката за контрола по изпълнение на актовете на Министерския съвет е питане с продължение. На 18 март подробно Ви отговорих за въведените механизми по контрол на изпълнението на решенията на Министерския съвет, моите заповеди и разпореждания като министър-председател и набелязаните мерки за засилване контрола и отчетността. Няма да повтарям отговора си от миналия път относно отговорността и чия е тя. Няма да повдигам и дебата за изпълнението на Решение № 180 на Министерския съвет от 2010 г., защото Вие сама сте извършили проверка чрез писмени въпроси до министрите в правителството за изпълнението на въпросното решение. Направената проверка показа, че въведеният механизъм за месечните доклади от началника на кабинета и предлагане на мерки с отговорници и срокове е най-добрият начин за гарантиране изпълнението на решенията на Министерския съвет.

В резултат на един такъв месечен доклад съм разпоредил и заместник министър-председателят Симеон Дянков, който след това също ще говори пред вас, вече е създал необходимата организация, започнал е консултация с всички министерства и заинтересовани страни, така че след тяхното приключване да се предложи на вниманието на социалните партньори и на Министерския съвет актуализация на мерките, приети с Решение № 180 от 2010 г.

Повтарям, на Вас най-малко Ви отива да говорите за антикризисни мерки, защото твърдяхте, че няма криза, а министър Орешарски дойде в Министерство на финансите и каза, че сте с половин милиард и нагоре под водата още с първия ден от влизането ни в правителство. Оставете да говорят примерно Синята коалиция, „Ред, законност и справедливост”, „Атака” за антикризисни мерки, които не са ни заблуждавали, че нямат такива. Вие нямате това основание да го правите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса, госпожо Нинова.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин министър-председател, твърдението постоянно, че за всичко ви е виновно предишното управление, вече се изтри, а Вие не ми отговорихте по същество на въпроса. Ще има ли мерки за наказания – за отстраняване на министри, така както обещахте на 18 март, след като е приключила проверката? Аз не Ви питам какво ще коригирате в плана, а ще има ли мерки за наказания за министри? Вижте какво пише във вашия антикризисен план: „Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв” – фискалният резерв е изхарчен, тоест направено е точно обратното. „Удвояване на данъка върху жилищата с данъчна оценка над 300 хил. лв.” – така нареченият данък лукс, вместо него въведохте данък колиба. „Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. на фирмите на всичко дължимо от държавата” – миналата седмица вицепремиерът Дянков от тази трибуна каза, че все още не сте изпълнили това задължение. Една година по-късно дължите 400 милиона – 200 за обществени поръчки и над 200 за невъзстановено ДДС. Не е изпълнена мярката. „Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки” – няма такъв регистър. „Да гарантирате на фирмите, които дължат на фирми, да ги освободите от лихви, докато вие не им платите” – не е изпълнено това. „Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата, забележете, от 1 юли 2010 г.” – не е изпълнено. „Ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес, тоест вода, ток, парно, газ” – не е изпълнено, напротив, няколко пъти се увеличават тези цени.

Някой ще понесе ли отговорност за това неизпълнение? Това ми е въпросът, господин министър-председател, и по-конкретно, ако си спазите обещанието от март, че ще има наказани и отстранени за неизпълнение на антикризисната програма, кога ще отстраните човека, който стои отдясно до Вас, защото не е изпълнил антикризисните мерки, които сте му записали като задължение на финансов министър? Това е допълнителният ми въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор? Няма да отговаряте.

За отношение, госпожо Нинова.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): То какво отношение?! (Реплики от ГЕРБ.) Как да кажеш на черното – бяло! Като прочетеш какво сте предприели по изпълнение на тези мерки, нямате обяснение защо не са изпълнени. В отношението си ще кажа само още едно допълнение.

Господин министър-председател, това са писмените отговори, които поисках от всички министри кой как си изпълнява антикризисните мерки. (Народният представител Корнелия Нинова показва куп с документи.) Искам да Ви кажа, че това е изключително несериозно четиво, ако прочетете всички писмени отговори наведнъж. Това създава впечатление, че екипът Ви е някаква банда без команда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Нинова, моля да мерите репликите си и епитетите, квалификациите към министрите.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля за извинение. (Реплики от ГЕРБ.)

КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Бандитите са при вас в БСП.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Всеки министър в писмения си отговор твърди обратното на колегата си. По една и съща мярка има странните твърдения на двама министри – единият казва: изпълнено е, другият казва: още не сме я започнали. Има такива драстични противоречия в екипа ви, когато си отчитат дейността, че те навеждат само на една мисъл – приехте антикризисен план, в него има и добри мерки, тези добри мерки вие не изпълнихте – тези които прочетох. В него има и лоши мерки – Конституционният съд дори ги обяви за противоконституционни, имам предвид национализирането на средствата в частните пенсионни фондове.

Като цяло, ако си дадете сметка и отчетете изпълнението на антикризисния си план, отчетът е: той не проработи, той не помогна на държавата за по-бързо излизане от кризата и не облекчи живота на българите. Трябва да си дадете тази сметка и или да го коригирате и да започнете наистина да провеждате антикризисна политика, или с тази политика задълбочавате всички тежки последици, които се стоварват на гърба на българските граждани. Благодаря ви.

И второ питане на Корнелия Нинова, относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014 г.

Някой да е чул или гледал предаване в една от трите най-тиражирани, с национален обхват телевизии по този проблем?

Никой не прави предаване за Националната програма за реформи на ГЕРБ.

Никой не прави предаване или дискусия с експерти относно препоръките на Европейската комисия по цитираните от мен по-горе Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014 г.

Българското правителство на ГЕРБ изпрати в Европа Националната програма за реформи и Конвергентната програма на България за периода от 2011 до 2014 г. и последва един убийствен доклад от Брюксел с оценка на вашата политика за последните две години. Някой да е чул нещо по тези изпратени документи и получения Доклад от Европейската комисия? Няма и да чуете.

Да сте видели премиерът Бойко Борисов или Симеон Дянков да събират журналисти и депутати от ГЕРБ на литературно четене по доклада на ЕК за препоръките на Европейската комисия по цитираните от мен по-горе Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014 г?

Няма да чуете, няма и да видите и отговорът на това мълчание и информационно затъмнение се нарича ПРО-ВАЛ!

И това е доклад от Европейска комисия, и това е оценка на България от Брюксел – защо за Доклада за борбата с организираната престъпност и съдебната система премиерът Борисов обиколи парламент, телевизии, за да го чете дума по дума и обяснява, а за този Доклад – мълчи силно?! И той, и любимецът му Симеон Дянков? Единият мълчи, когато ножът опира до кокала – дава смехотворни отговори, а в това време Симеон Дянков кандидатства за учител на европейските комисари по финанси!

Тук случаят с този Доклад е малко-по-различен – от ГЕРБ сами си изпращат документите в Брюксел – от самохвалство ли, от търде високо самочувствие за финансите в България, но без покритие – това засега е неизвестно. Факт е, че някаква умна глава в ГЕРБ сама залага капана с изпратените документи и естествено си го получават с доклада на ЕК по конвергентната програма!

Какво казва Европа за България:

 • „Реформите в здравеопазването са в застой. Системата на здравеопазването страда от лоша достъпност и качество на предоставените услуги;
 • Необслужваните кредити на банките продължават да нарастват през последните две години;
 • Ниската ефективност и лошото качество на обществените услуги остават основна пречка за растеж;
 • Различни проучвания и показатели сочат възприемане на корупцията като голяма и широкоразпространена;
 • Относително висока степен на неефективност на публичните разходи. Липса на прозрачност при водене на публични политики;
 • Публичната администрация страда от много нисък административен капацитет - ниското като цяло усвояване на средства от Европейския съюз;
 • Равнището на безработица е качено от 5,4% през 2008 г. на 10,2% през 2010 г.;
 • Българските граждани са изправени пред най-голям риск от изпадане в бедност в Европейския съюз;
 • Равнището на разходи за пенсии, социално обезщетение и помощи продължава да е сред най-ниските в Европейския съюз;
 • Пенсионната реформа не е свързана с продължителността на живота и със системата на здравеопазването;
 • Нормативната уредба и административната система не подпомагат дейността на предприятията;
 • Много и тежки данъци и такси;
 • Забавени плащания към българските фирми. Забавено възстановяване на ДДС;
 • Класирането на България по бизнесклимат се влоши от 44-то място през 2010 г. на 51-во място през 2011 г.;
 • Способността на България да усвоява средства от Европейския съюз остава ниска. Сключени са договори през 2007 г. за 38% от 7 млрд. евро по Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Ето какво изнася от трибуната на парламента Корнелия Нинова и какво се случва след това:

Освен това ето и двата документа на Европейската комисия за Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014 г.

Документите могат да се отворят, ако читателят има инсталирана програма Adobe Reader 8 на компютъра си:

и също така

Фактите за Борисов изнесени в този Доклад от ЕК са като да се чете Евангелието от Дявола! Той не отговаря на конкретните въпроси – или не може или не знае как, а нищо чудно да е и двете...

Като допълнителен въпрос Корнелия Нинова поставя проблема с подписания еднолично от Борисов Пакт Евро+, по който огромен гаф, недопустим от Конституцията, той отрича, шикалкави говори съвсем различни неща!

Според Пакта Евро+, а и в Доклада на комисията е записано, че Бойко Борисов е поел ангажименти по пакта „Евро плюс” - да се замразят доходите, пенсиите и заплатите до 2013 г.?

И тук, на този въпрос Борисов отговаря нещо съвсем различно, за да замаже нещата, а депутатите от ГЕРБ му ръкопляскат:

Многоуважаема госпожо Нинова, може би не сте имали възможност да обърнете внимание, но въпросът Ви просто е несъстоятелен, защото от 1 септември ние вдигаме вдовишките пенсии, минималната работна заплата. Така че няма как да съм подписал подобно нещо, след като в момента това се случва. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Кой да обясни на Борисов, че се вдигат не вдовишки пенсии, а надбавки за вдовишки пенсии – и това са някакви от 6 до 10 лева на месец!

Кой да му обясни, че замразяването на Пакта Евро+ е нещо съвсем друго и пенсиите и заплатите действително ще бъдат замразени до 2013 година?!

Кой? Кой ще посмее да му каже да не говори неща, които не разбира, или да не прави изказвания по въпроси, по които не е компетентен? Няма кой.

Ето какво четем в официалния Доклад на Брюксел - „Ангажименти на България по пакта „Евро плюс”.

В точка трета, е записано: „Да се отложи до 2013 г. индексациите на пенсиите, увеличението на компенсациите на заетите лица и на работните заплати”.

На основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутат Корнелия Нинова внася предложение за разискване и дебат по нейното питане, на което тя всъщност така и не получава смислен отговор!

Казусът завършва с искане от депутата Михаил Миков да има уважение към конституцията и институциите – нещо, с което започнах този анализ.

На 22 юли бе проведена дискусия – какво се каза и чу на нея – ще публикуваме след като на сайта на парламента излезе Стенограмата от това заседание.

В заключение ще кажа следното: на заседанието от 22 юли, в петък, Симеон Дянков обикаляше западни медии, за да си прави лична реклама на позавехналия си имидж.

По отношение на Еврозоната той застъпи тезата на Сорос, че еврото е зле и то по-зле от долара, докато в същото време Меркел, Саркози, Папандреу заседаваха, за да се избегне тоталното сриване на Евросъюза – засега кристална детска мечта на американски стратези.

И тук му е мястото да попитам: как да тълкуваме действията на министър Дянков, като действия на финансов министър от ЕС, или като на поддръжник на каузата на Щатите?

 

Коментари 

 
-2 #3 безпартиен комуняка 2011-07-25 20:12
Г-н Станишев за десет дни съчини своята "Защото сме социалисти".Нещо като "Кратък курс на БСП"...А ето и краят на статията на Жан Виденов, която не се харесва на някои, идентефициращи себе си като социалисти:
"А сегашният преход – той съвсем закономерно произведе само губещи. Осъзнаващи се и неосъзнаващи се като такива, съгласни и несъгласни с този факт, самодоволни и завиждащи, отчаяни и гневни – но губещи. Затова и след нас няма да остане общ „Кратък курс по история на прехода”. И слава богу!
Ще останат обаче множество „Хроники на смутното време”, писани от достойни и силни хора - наши съвременници. И ако някога потомците решат да се поучат от нашите грешки (което, разбира се, въобще не е сигурно), ще се обърнат именно към тези хроники. Само това можем–и сме длъжни – да им завещаем."
С огромен интерес чета "хрониките на смутното време" на Люба Манолова" - една достойна и силна личност.
P.S. Категорично възразявам срещу квалификациите, раздавани от Милева.
Цитиране
 
 
+6 #2 Zvezdelina Mileva 2011-07-24 21:03
Естествено,че Дянков трябва да се разглежда като такъв ,какъвто е,а именно:Комплекс ар,със сериозни ментални отклонения,недо учен и некадърен,с патологично самомнение,гран ичещо със подобаващото психично заболяване и не на последно място парекселанс предател,безрод ник и мошеник.
Цитиране
 
 
+7 #1 Zvezdelina Mileva 2011-07-24 17:41
Чудесно!Но въпреки това все някой трябва да се осмели и да извика :"Царят е дибидюс ГОЛ" и Вие го правите,остава да Ви чуят достатъчно здравомислещи в името на бъдещето на България и изстрадалия и народ.
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене