Дянков най-после ще разсипе и Военна болница!

На 14 декември „целият правителствуващ синклит на България”, както нарече Пловдивският митрополит Николай кабинета проведе своето заседание вместо в столицата, в Пловдив.

От стенограмата на това заседание става ясно, че министърът на финансите Симеон Дянков най после е на път да се разправи чрез изпълнителя на желанията му Бойко Борисов – с Военно-медицинска академия!

Ето част от Стенограмата от това заседание, от която става ясно, че заради капризите на Дянков, премиерът е разгневен към Военно-медицинска академия и й отрязва парите от Министерство на отбраната!

Как започна отмъщението Дянково?

На заседанието на Министерския съвет от 13 октомври Дянков прокарва идея за изпращане на свои хора в държавните предприятия, така наречените финансови квестори.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: С предложените изменения се цели подобряване на икономическото управление на търговските дружества с държавно участие и държавните предприятия.

Предлага се въвеждането на нова функция – превантивен финансов контрол, която да се извършва от финансов квестор. Квесторите ще се назначават от Министерството на финансите и парите за тези функции ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на финансите.

Тук идеята е така, както има квестори в банковата система, когато не е добре, например в Гърция и Португалия и т. н., преди поемането на финансови задължения и извършване на разходи в държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие, които нямат добра финансова дисциплина, работата на този квестор ще бъде да гледа и от гледна точка на ефективност и целесъобразност, дали тези разходи трябва да се правят и ако – не, просто да спира харченето на пари там, където няма достатъчно пари.

Целта на финансовите квестори е да осъществяват предварителен финансов контрол в държавни фирми и дружества, без да имат право да влизат в агенции и министерства.

Това обяви министър Симеон Дянков след заседанието на МС на 13 октомври. За целта, кабинетът по негово предложение прие промени в закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Квесторите ще бъдат назначавани по заповед на финансовия министър и тогава Дянков заяви, че със сигурност квесторите му ще влязат да осъществят своя профилактичен контрол в БДЖ и ВМА.

Генерал Стоян Тонев поясни, че от юридическа гледна точка това е невъзможно., тъй като Военна болница не е към Министерството на здравеопазването, а към Министерството на отбраната и ген. Стоян Тонев, началникът на Военоомедицинска академия  се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства, а освен това имам 11 квестори. Юридически погледнато, няма как такива проверители да бъдат назначени.

През пролетта в Министерския съвет беше обявена идеята ВМА да "погълне" болницата на МВР и тогава имаше упреци, че военното здравно заведение има големи дългове и чрез сливането се опитва да се спаси. Оказа се, че дълговете на ВМА са около 16 млн. лв.

Какви са истинските цифри и какво и как ощетява Военно-медицинска академия?

ВМА има дългове, които са по-малко от 10 на сто от бюджета й. Дълговете основно са за медикаменти и консумативи.

За сравнение България като държава има 14 процента дългове, които се контролират от финансовия министър.

Това не означава ли, че ВВМИ има по-добра финансова дисциплина от държавата?

Дълговете на ВВМИ основно са за медикаменти и консумативи, тъй като се купуват най-добрите, лекарства за пациентите, а те са скъпи.

От февруари 2001 г. в състава на ВМА влизат следните структури за извънболнична и болнична медицинска помощ: Многопрофилна болнична база за активно лечение (МББАЛ) - София, Болнична база за активно лечение (ББАЛ) - Варна, ББАЛ - Пловдив, ББАЛ - Сливен, ББАЛ - Плевен, Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика (БББРП) - Хисар, БББРП - Поморие, БББРП - Банкя, медицинските пунктове към Военна академия “Г. С. Раковски”, служба “Военна информация”, Служба “Сигурност – Военна полиция и военно контраразузнаване”, във войсковите единици от Българската армия и във факултетите на Националния военен университет.
Към Военномедицинска академия са включени Център за военномедицинска експертиза и авиационна медицина, Военномедицински отряд за бързо реагиране, Научноизследователски институт по радиобиология и защита от ядрено, биологично и химическо оръжие - Овча купел, Център по военна епидемиология и хигиена – София с отделения в Пловдив, Сливен и Варна.

За какво не си дава сметка още Дянков

Военномедицинска академия е свързана със системата на националното ни здравеопазване чрез звеното си за спешна медицинска помощ, създадено през 1990 г. със задача да обслужва както специфичния контингент, така и цивилното население.
Значително е участието на специалисти от ВМА в хуманитарни мисии. От участието си в първата военномедицинска мисия по време на Руско-японската война през 1904 г. специалисти от болницата са работили в Русия, Корея, Виетнам, Камбоджа, Алжир, Сирия, Мозамбик, Никарагуа, Ангола, Етиопия, Либия, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Турция, Македония, Афганистан, Ирак.
Паралелно с коренните промени в нашето общество, ВМА също структурно се променя с цел привеждането й в съответствие със световните и натовските стандарти, както и с националното законодателство в областта на здравеопазването.

Към 1 октомври 9.5 на сто от пациентите на ВВМИ са контингент по Закона за отбраната и въоръжените сили. Освен това ВВМИ обслужва здравно и друг контингент – военната прокуратура, Националната служба "Сигурност", ДАНС, които са около 4.6 процента от всички останали пациенти.

В този смисъл и над 85 на сто от пациентите на ВВМИ са извън Министерството на отбраната /МО/.

Министерството на здравеопазването не плаща доста голяма сума на ВВМИ, която дава на всички останали болници, използвайки факта, че ВВМИ са подчинени на друго ведомство. Става въпрос за 24 млн. лв. на година.

В своето експозе, министър-председателят Борисов „пропусна” факта, че ВВМИ не получава пари за спешна помощ, за реанимация, въпреки че реанимацията на болницата е най-голямата в страната!

На ВВМИ не се превеждат пари за психично болните и за инфекциозно болните.

Към 1 октомври 9.5 процента от пациентите на Военна болница са контингент по Закона за отбраната и въоръжените сили. Правоимащият контингент е от около 4.6 на сто от всички пациенти.

Аню Ангелов като Пилат Понтийски

На 120-годишнитата на ВВМИ ген. Тонев отчете постигнатото през изминалата година и представи заплануваното за следващата. „През изминалата година успяхме да подобрим организацията и координацията между отделните екипи в болницата. Към 8-те референтни клиники и лаборатории в ЕС успяхме да добавим още 6", похвали се болничният шеф.

За следващата година той си постави за цел от 1 януари 2012 година да заработи специалното отделение в поликлиниката, предназначено за запасните чинове и отговорните командири. Ген. Тонев изрази надежда и да открият свои подразделения в Цариград и Скопие.

”Търсете начини и мерки за преодоляване на задлъжнялостта", заръча министър Аню Ангелов и добави, че неговото ведомство предприемало „спасителни мерки" , като се предвиждала продажба на имоти, двата центъра на ВМА в Хасково и Стара Загора, както и имоти, техника и въоръжение на министерството, с които да се покрият част от тези дългове.

Според Ангелов, отлагането във времето на дадени плащания водело до натрупването на огромна задлъжнялост за болницата. Според данните, задълженията на ВМА в момента възлизали на 16 милиона лева, половината от които щели да бъдат поети от военното министерство.

„Общо обаче тези задължения са над 93 милиона лева и всичко това е огромно бреме, което тегне над всички вас”, заявил Ангелов пред лекарите от ВВМИ.

Министърът заявил на празника на ВВМИ, че не е съгласен с практиката редица дейности във ВМА, като спешна и психиатрична помощ, трансплантациите да се заплащат от военното министерство. По думите му, когато те се правят в други болници, разходите се поемали от Министерство на здравеопазването.

Нито една болница не се финансира от Министерство на здравеопазването – нито държавните, нито общинските болници. Всички тези здравни заведения са търговски дружества и сами си заработват парите. А парите за здраве – къде отиват те тогава?

Дянков взе Резерва на Здравната каса и го употреби неизвестно как и за какво, а този Резерв съдържа пари, внесени за здраве, т. е. целеви пари!

След отнемането на Резерва на Здравната каса, Бойко Борисов започна да обяснява, че няма да плаща дълговете на болниците!

А къде са тези пари и за какво, ако не за здраве би следвало да се употребяват – това никой не пита, защото отговорът му не би бил в полза на управниците от ГЕРБ.

Всяко нещо, което е читаво в държавата – се разрушава! Това е политиката, идеологията на правителството на ГЕРБ, ръководено от Симеон Дянков.

Миналата година Дянков взе над 100 милиона от РВД като ги обложи втори път, раздуха историята с високите им заплати, за да противопостави на премиерската заплата възнагражденията на ръководителите на полети и авиодиспечерите.

Тази милиони Дянков взе, за да запуши поредната дупка, която бе отворил в бюджета, взе ги без никакво правно основание, пренебрегвайки статута на РВД, според който парите му следва да отиват за развитие и технологично обновяване.

Къде му бяха тогава квесторите на Дянков, да му обяснят че не трябва да пипа пари от РВД, тъй като въпреки, че се води държавно предприятие – не получава стотинка от държавния бюджет!

Сега наред за разсипване е Военно-медицинска академия, не Правителствена болница, за която бе съобщено, че има висок процент смъртни случаи на трансплантирани от тази болница.

Подчинените не на премиера, а на волята на Дянков Бойко Борисов и министрите Стефан Константинов, Аню Ангелов бяха пуснати в поредната му интрига за „прибиране” на пари от ведомства, от които не следвало да взема.

Странно е как при висящи дела за Държавния резерв, без никакъв одит и при липсващо законово предписание Държавният резерв да се закрива – Дянков раздроби тази структура с лека ръка под благосклонния поглед на военния министър Аню Ангелов!

Всички сме чували приказката за сламката и гредата в окото, та по този повод бих запитала ренегата Аню Ангелов, /сменил поне три-четири политически партии/: как така за държавния резерв мълча, а за добре работещата военна болница спасила не един и два човешки живота – тръгна с разрушителя Дянков?

Та Дянков няма да даде и 30 сребърника на министрите Аню Ангелов и Стефан Константинов за това небогоугодно дело!

И последно - още ли сме член на НАТО, или май не съвсем? Все пак не е редно щом Борисов кани висши чиновници на НАТО у нас и веят знамената му, да дават курбан една добре и високо професионално работеща болница!

Изградената болница в Трън я закриха и тази ли ще последва съдбата й, като я поставят в унизителното положение да проси пари за лечение?

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене