Ледът се пука или как ГЕРБ узаконява бъдещи политически репресии

Председателят на Комисията по за конфискация на незаконно придобитото имущество, Тодор КоларовПредседателят на Комисията по за конфискация на незаконно придобитото имущество, Тодор Коларов подаде оставка пред премиера Бойко Борисов с мотивите, че "липсва реформаторско мнозинство в комисията и политическа подкрепа от Народното събрание и президента".

Това за широката публика бе неочаквано, но за хората от коридорите на властта – бяха известни скандалите вътре в Комисията.

Бойко Борисов, премиер“Още утре ще подпиша оставката на Коларов. Не мога да приема човек, назначен от мен... и получил политическото ми доверие, да предизвиква постоянни скандали вътре в комисията и да оправдава невъзможността си да организира работата й с институциите”...заяви Борисов пред камерите на национални телевизии.

Необяснимо е как в момент, когато процедурата за приемане на Законопроекта за гражданска конфискация мина на първо четене в парламента, и там се чуха безумни текстове от трибуната, цитирани от депутати на опозицията – внезапно председателят на Комисията, която касае този законопроект Тодор Коларов да реши да си тръгне от този пост!

Какво готвят депутатите от ГЕРБ със този Закон и какво ни очаква – може да прочетете в цитираните извадки от стенограмата на заседанието от 16 февруари, когато се е състояло първо четене на Законопроекта:

Прави впечатление, че на това важно парламентарно заседание не е поканен Тодор Коларов, като председател на Комисията за конфискация. Каква е била причината за това – никой не попита и никой не предугади, че от тази Комисия нещо ще се случи в най-близко време, председателят й ще подаде оставка!

Заседанието по първо четене на Законопроекта е беше на 16 февруари, а Коларов подаде оставка на на 24 февруари!

От трибуната на парламента чухме, че

Законопроектът цели да повиши ефективността от работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, като същевременно предвижда закриване на досега действащата комисия и създаване на нова такава. Тя ще бъде с еднократен петгодишен мандат и ще се състои от петима членове, включително председател, назначаван от министър-председателя, заместник-председател и членове, избирани от Народното събрание. Именно Народното събрание, чрез създадена от него комисия, ще осъществява парламентарен контрол върху функционирането й.

Красимир Ципов депутат от ГЕРБ, поясни, че законопроектът съдържа редица гаранции за защита на основните права на всеки гражданин.

Министерство на правосъдието подкрепи законопроекта. Представителите му заявиха, че той не противоречи на европейските правни норми и най-важното – съдържа в достатъчно висока степен гаранции за защита правата на гражданите.

Още при представянето на Законопроекта в парламентарна зала се чу, че Законопроектът за гражданската конфискация,предлагал модел за прилагане в континенталното право на гражданската конфискация, която е институт, възникнал в САЩ и типичен за общото право. Доколкото съществува в континентална Европа, тя е уредена в наказателни закони и винаги е свързана с доказване /макар и частично/ на престъпна дейност. Със законопроекта се търсят ефективни механизми за отнемането на незаконно имущество, които обаче не нарушават правата на гражданите. Предложението дейността по отнемане да бъде поверена не на нарочна комисия, а на данъчните органи, се обосновава с неспособността на действащата комисия, установена със Закона за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, да се справи със задачите си.

Така още на 16 февруари бе ясно, че в Комисията, оглавявана от Коларов има сериозни проблеми, но никой не обърна внимание тогава, а още по-малко пък се намериха политици, които да прогнозират бъдещата оставка на Тодор Коларов!

След проведената дискусия, в която се включиха народните представители Михаил Миков, Екатерина Михайлова, Веселин Методиев, Искра Фидосова, Христо Бисеров, Анастас Анастасов, Мая Манолова, Юлиана Колева, Янаки Стоилов и Тодор Димитров, се поставиха няколко основни въпроси и по двата законопроекта.

Според депутатът Михаил Миков идеята за въвеждане на гражданска конфискация е следствие на неспособността на органите на съдебната власт да прилагат съществуващото законодателство и да използват механизмите, които то дава, най-вече в областта на наказателното право. Според него в Наказателния кодекс се съдържат достатъчно механизми, чието приложение би довело до възстановяване на чувството за справедливост у гражданите. Ако са необходими законодателни промени, те трябва да са именно в Наказателния кодекс, а не в създаването на нов граждански закон. Според него предлаганият законопроект няма да бъде ефективен, защото чрез помощта на специалисти лицата с необяснимо богатство ще могат да докажат неговия законен произход. Според него със законопроекта се правят пробиви в правни принципи, което може да има сериозни негативни последици.

Мая Манолова посочи, че не намира съществени разлики между този законопроект, внесен от народния представител Велчев и група народни представители, и законопроекта, разглеждан преди време от Народното събрание. Според нея представеният законопроект може да се използва за разправа с политически опоненти, не съдържа достатъчно гаранции за независимостта на членовете на комисията. Обстоятелството, че производството започва след повдигане на обвинение според нея също не гарантира, че комисията няма да се използва за репресивни действия.

Депутатът Янаки Стоилов изтъкна, че законопроектът за отнемане на незаконно придобито имущество съдържа два противоположни риска: първо, че няма да бъде ефективен; и второ, че с него може да се злоупотреби за икономически и политически цели. Той изрази опасения, че законопроектът няма да е ефективен, тъй като едва ли ще уреди проверка на имущество, придобито преди 2002 г., когато реално са натрупани незаконните и необясними богатства.

Независимият депутат Тодор Великов предложи: ”... „вместо „Когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по Наказателния кодекс”, да се сложи текстът: „Когато е повдигнато обвинение срещу лицето пред съда”.

Няма седмица, в която да не се привличат като обвиняеми различни лица, за които вътрешният министър измисля имена на полицейските операции. В медиите, близки до властта се тиражира, че въпросните задържани лица са организирана група за престъпна дейност, само че прокуратурата не повдига обвинение срещу тях, тъй като липсват доказателства в престъпна дейност!

Това го гледаме и слушаме непрекъснато.

Внесеният законопроект връща нещата до 2002 г. От 2002 г. назад няма възможност той да се прилага, а както е известно, най-голямото забогатяване се случи по време на масовата приватизация като сред продадените предприятия бяха: „Кремиковци”, „Нефтохим” и „Балкан”.

Недосегаеми ще останат замесените в приватизацията на Електроразпределителните дружества, на БТК, заменките.

Интересен момент в първото четене на законопроекта бе позицията на Димо Гяуров, който се оказа несъгласен с много от постановките в нормативния акт.

След изказванията, председателят Цецка Цачева закри дебатите и законопроектът за конфискация на незаконно придобито имущество бе гласуван и приет на първо четене от мнозинството на ГЕРБ, независими и депутати от Синята коалиция!

Депутатът от БСП, Мая Манолова взе думата за отрицателен вот:

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” този законопроект, защото не вярвам, че намерението на ГЕРБ е да върне чувството за справедливост у българските граждани. Напротив, това е един опасен закон, който ще бъде използван за политически цели.

Не е случаен фактът, че той ще бъде пуснат в употреба непосредствено преди изборите и ще се използва за политически рекет, за натиск, за всяване на страх у всеки политически опонент, у всеки бизнесмен или влиятелен човек, който си позволява да не подкрепя кандидатите на управляващите. Той, заедно с Изборния кодекс, ще се превърне в едно оръдие за неправомерно въздействие върху резултатите от изборите.

Искам обаче да предупредя управляващите. Проблемът с използваните оръдия е в това, че те са слепи и действат безотказно в ръцете на тези, които ги използват. Вие няма да сте вечно управляващи. Утре ще ги използват други, ще ги използват срещу вас. Но и дотогава не се успокоявайте, защото и без да имам кристална топка, ще Ви кажа, че като начало законът ще се пусне в употреба за разчистване на вътрешнопартийни сметки именно в управляващото мнозинство. Този закон е един бумеранг, който ще се върне и ще отреже главите на тези, които го предлагат и приемат. Така че – по-леко с ентусиазма!

Според Законопроекта, неограничено във времето могат да бъдат проверявани тези придобивни сделки за проверка на имущество, както когато лицата собственици са, или не са извършили, или когато не са обвиняеми в извършването на определени престъпления и административни нарушения.

Колцина от българските граждани научиха, че техните народни избраници гласуваха закон, според който, производството по гражданска конфискация продължава и тогава, когато обвинение изобщо не стигне до съд. То продължава и тогава, когато наказателното производство е спряло, но явно не сте схванали, че производството по гражданската конфискация продължава дори в случаите, в които на обвинения е четена оправдателна присъда. То продължава и тогава, когато обвиненото лице умре, тоест ловът на вещици продължава и след като вещиците са умрели!

Какво тук значи някаква оставка – ГЕРБ няма нужда от Тодор Коларов, след като успя да гласува на първо четене законопроект, който откровено нарушава човешки права!

Конфискация – без обвинение в съда, конфискация при спряло наказателно производство, конфискация при четена оправдателна присъда, конфискация даже когато обвиненото лице умре!

Честито – режимът на ГЕРБ начена с уреждане на бъдещи репресии над гражданите, обикновените граждани, а не репресии срещу номенклатурата от последните 22 години, и най вече конфискация, която продължава след като обвиненото лице умре!

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене