Узакониха част от предизборните репресии!

Американската посланичка Марси Рийс излезе от Министерския съвет, след което ни пробутаха някаква Инструкция как ще слагат ръка на имоти и пари на гражданите

Посланик Марси РийсДен преди да чуем кой ще оглави служебното правителство преди изборите, кабинетът на ГЕРБ в оставка ни направи свидетели как министър на финансите в оставка, вътрешният министър в оставка, Главният прокурор в оставка, шефът на ДАНС и председателят на Комисията за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин /КОМИППН/ни направиха съпричастни на фарса да си разменят и подписват някаква Инструкция за това как точно ще се отнема имущество и банкови сметки на граждани от работни групи с представители на изброените по-горе ведомства.

Минути преди тази бутафорна пресконференция е била забелязана американската посланичка Марси Рийс да напуска сградата на правителството, което няма как да е случайно!

Симеон Дянков - финансов министър в оставкаНа лицата в оставка Цветан Цветанов и Симеон Дянков, както и Сотир Цацаров, Константин Казански и шефът на въпросната Комисия за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин бяха давани някакви документи за подпис, които служителки разнасяха до всеки един от гореспоменатите докато не се подпише.

Оказа се, че това била Инструкция за създаване на работни групи и действията им по Закона за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин – нормативен акт, ако така може да се нарече, който според вътрешния министър Цветанов не бил още обнародван в Държавен вестник!

Не съм чула да се обнародват Инструкции, а предимно закони, постановления, решения, наредби в този Държавен вестник, но нейсе!

Сотир Цацаров - Главен прокурорКое смущава в бързането на членове на правителството в оставка и главния прокурор, шефът на ДАНС и шефът на КОМИППН точно преди насрочване на предсрочните парламентарни избори да приемат и Инструкция за работа по закона за отнемане на имуществото?

Нима в страната са отменени действията на Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, работата на съдия-изпълнителите, та в спешен порядък трябваше да се приеме подобна Инструкция, която да отвърже ръцете на някакви работни групи по действителното отнемане на имуществото на граждани, даже и ако не е доказано с окончателна присъда, че е придобито по престъпен начин?

Със Закона се уреждат условията и редът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник.

Важен, но и смущаващ момент в Закона е, че отнемането на имущество няма да се предхожда от влязла в сила осъдителна присъда, което реално характеризира механизма на гражданската конфискация. Производството й ще протича в две фази –

  • производство, провеждано от комисията, в което се проверяват източниците за придобиване на имуществото и се предприемат действия за налагане на обезпечителни мерки;
  • и производство за отнемане на имуществото, провеждано пред гражданския съд.

КОМИППН ще проверява доходите и придобиване на имущество на гражданите и когато от проверката са събрани достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че имуществото е придобито със средства от незаконен източник, комисията ще приема решение за внасяне в съда на искане за обезпечение.

Кое смущава в така приетият Закон и улесненията по въвеждане в действие на заложените текстове в него?

Експерти по гражданско право коментираха за „Хроники”, че е абсурдна тезата, че механизмът на конфискация се изпълнява срещу имущество, а не срещу субект. Още повече, че в така приетият Закон няма ясна дефиниция на понятието „незаконно придобито имущество”.

В прокарания Закон е налице противоречие с принципа на обръщане на доказателствената тежест, че към момента, в наказателното право има редица възможности за искане на конфискация, които обаче прокуратурата не използва.

Законопроектът за отнемане на незаконно придобито имущество бе предложен за приемане заедно със Законопроекта за гражданската конфискация.

Христо Бисеров - депутатЗаконопроектът за гражданската конфискация бе представен от народния представител Христо Бисеров в пленарна зала. С него се предлагаше модел за прилагане в континенталното право на гражданската конфискация, която е институт, възникнал в САЩ и типичен за общото право. Доколкото съществува в континентална Европа, тя /гражданската конфискация – бел. Л. М./е уредена в наказателни закони и винаги е свързана с доказване, макар и частично, на престъпна дейност. Със законопроекта се търсят ефективни механизми за отнемането на незаконно имущество, които обаче не нарушават правата на гражданите.

Презумпцията за невинност не се прилага, тъй като не се решава въпросът за виновността за извършване на престъпление записаха „законодателите” от ГЕРБ.

Тук трябва да припомня, че извършването на производство от данъчната администрация е неприемливо, защото така тя се натоварва с неприсъщи й функции. Законопроектът като цяло не съответстваше на препоръките, направени от Венецианската комисия. Обединяването му с другия законопроект бе погрешно, най-малкото, защото двата Законопроекта имаха различна философия.

Производството пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато лицето е привлечено като обвиняем за определени изчерпателно изброени престъпления от естество да генерират облаги. След образуването, комисията започва проверка и ако събере достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е придобито със средства, за които не е установен законен източник, внася искане за налагане на обезпечителни мерки. Впоследствие комисията предявява иск за отнемане на имуществото, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Искът може да бъде насочен както срещу първичното, така и срещу преобразуваното имущество.

Правни експерти коментираха за „Хроники”, че въвеждането на гражданска конфискация е следствие на неспособността на органите на съдебната власт да прилагат съществуващото законодателство и да използват механизмите, които то дава, най-вече в областта на наказателното право. Те обърнаха внимание на факта, че в Наказателния кодекс се съдържат достатъчно механизми, чието приложение би довело до възстановяване на чувството за справедливост у гражданите. Ако са необходими законодателни промени, те трябва да са именно в Наказателния кодекс, а не в създаването на нов граждански закон.

Да не говорим за това, че приетият Закон за отнемане на имуществото на гражданите, придобито по незаконен начин едва ли ще бъде ефективен, защото чрез помощта на специалисти, лицата с необяснимо богатство ще могат да докажат законни произход на имуществото си.

В същото време, с този Закон са налице пробиви в установени правни принципи, което може да има сериозни негативни последици, но това едва ли интересува някого от законодателите от ГЕРБ.

Никой от мнозинството на ГЕРБ не обърна внимание на тези неща, изтъкнати в пленарна зала по време на обсъждането на Закона – дали бе поради липса на достатъчна правна култура, или поради натиска изпълнителната власт да има в ръцете си механизъм за репресии и политическа саморазправа – това тепърва ще се изяснява.

Според коментар на експерти за "Хроники", фактът, че данъчните органи ще се занимават с конфискация на незаконно имущество, ги поставя в ситуация да излязат от традиционната за тях сфера на административното право.

Смущава и фактът, че производството по Закона за отнемане на имуществото на гражданите се провежда независимо от производството, в което се осъществява наказателното преследване срещу проверяваното лице. За разлика от действащия по-рано Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, според новия Закон не е задължително отнемането да се предхожда от влязла в сила осъдителна присъда, което характеризира механизма на гражданската конфискация.

Какви препоръки бяха дадени от Европейската комисия във връзка с приемането на Закона за отнемане на имуществото на гражданите придобито по престъпен начин:

Едната препоръка бе принципът за отнемане на имуществото по процедура, която се развива изцяло пред граждански съд и да е различна от процедурата по наказателно производство. Повдигането на обвинение е само отключващият механизъм, който да стартира процедурата. След това производството се развива изцяло пред граждански съд при спазване на принципите на гражданския процес. Въвежда се изцяло нова философия, която не почива на термина „престъпна дейност”. Той е заменен с „имущество придобито със средства, за които не е установен законен източник”.

Не на последно място много бе важно такъв закон да предвижда сериозни гаранции за правата на човека като: проверяваното лице да ползва услугите на защитник от началото на обезпечителното производство, изявленията на това лице, както и неговите заявления, да се използват само в рамките на това гражданско производство.

Как може да се характеризира този Закон, свързан с отнемане на имуществото на гражданите – като връщане към комунизма, като политическо-партийна репресия на управляваща партия. В Ирландия това законодателство се отнася за противодействие на терористите, в Италия то се отнася за мафията и политиците, свързани с нея, в Германия се отнася за престъпления с висока обществена значимост, а у нас кого ще засегне действието на този Закон?

Борбата с организираната престъпност, която афишира през мандата си вътрешният министър Цветан Цветанов и която се оказа пълен и абсолютен провал?! Нима чрез този закон Цветанов ще заложи капани с едно репресивно законодателство да бъде по-убедителен пред любимите му евроатлантически партньори? Същите, които нарастват в геометрична прогресия в отказа си да бъде приета България в Шенген?

Едно е сигурно: хора от властта в ГЕРБ няма да бъдат засегнати от действието на този Закон, тъй като чрез лостовете си на влияние в съдилищата, Главна прокуратура, назначението на председателя на Комисията за отнемане на имущество на граждани от премиера Бойко Борисов са си изпекли нещата и ще бъдат недосегаеми още години наред.

С приемането на Закона за отнемане на имуществото на гражданите, така наречените законодатели от ГЕРБ и незначително малцинство от някои други партии в парламента казаха: в България няма действащи закони, няма действаща ефективно съдебна система и с този Закон нещата идват на местата си!

Абсурдно и опасно.

С така приетият Закон за отнемане на имуществото на гражданите, е достатъчно заключение на дознател от МВР, достатъчна е претенция за конфискация на имущество само от изпълнителната власт и процедурата по отнемане се превръща тутакси в реалност?!

Нима нямаме достатъчно повдигнати обвинения от дознатели срещу лица, които скоро падат в съда? Едно е да бъде привлечено дадено лице за обвиняем, а съвсем друго да му бъдат повдигнати обвинения, които ще издържат пред съда, коментираха казуса прави експерти.

Няма нищо по-лесно от това в България, някой самозабравил се дознател или данъчен да упражни репресия спрямо даден гражданин, независимо дали това ще падне по-късно в съда, или ще остане. И тогава какво му остава да направи гражданинът, за да се защити?

В Италия, дадено лицето трябва да бъде обвинено, че принадлежи към организирана престъпна група и въз основа на това, по силата на специално законодателство започва конфискация на имущество.

Цветан Цветанов, вътрешен министър на парламентарната трибунаУ нас е достатъчно телевизионно интервю или изказване в парламента на вътрешния министър, за да бъде нарочен даден човек за престъпник и принадлежащ към организирана престъпна група!

В българското законодателство е предимство фактът, че Прокуратурата не е част от изпълнителната власт, както беше по време на управлението на БКП.

Вярно е, в много страни в Европа прокуратурата е част от изпълнителната власт, но при едно авторитарно управление, каквото беше последното на ГЕРБ – това се превръща в голяма опасност за репресии и саморазправа, тъй като освен лица с престъпни деяния може да пострадат и граждани, които да се докаже, че са абсолютно невинни! Още повече, че законодателно е вече заложено именно полицията и органите на изпълнителната власт да бъдат практическите инициатори на проверките.

Докато дойде моментът на това доказване – хората ще имат вече един съсипан живот, здраве, кариера, както се случи с лекарите от болницата в Горна Оряховица, обвинени в нещо абсурдно от МВР-министъра Цветан Цветанов!

Не без значение са и два момента в този Закон, на които българските граждани, засипани от тежки проблеми по оцеляването си не са обърнали внимание:

Известно е, че лидерите на организирани престъпни групи като правило не притежават като физически лица имущество. Това е правило. Това е така в техния свят. Така живеят тези хора.

Известно е, че в българското законодателство има принцип, че санкцията, която налага съдът при конфискация, не трябва да надвишава щетата, която е нанесена. Има такъв принцип. Тогава какво ще отнемат Комисията и работните групи и как ще преценяват и определят размера на нанесената щета?

Според Димитър Лазаров от ГЕРБ: „Съдебната конфискация – в правните норми е казано: „постановява конфискация на една втора или на цялото имущество при различните видове престъпления”, но съдът изобщо не се интересува от размера на това имущество! Достатъчно е да бъде само собственост на това лице”.

Що за "правна" логика, що за "компетентност" и "добросъвестност" на законодател?

Страховито звучи следното, прозвучало в пленарна зала по време на дебатите:

Производството за отнемане на имущество на гражданите производството се образува за имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник! Т. е. не е установен законен източник, т. е. не е придобито с незаконни източници, а за което не е установен законен източник! Тук законодателят грубо се разминава с презумпцията за невинност. Макар че това производство не е конкретно наказателно, то е пряко свързано с наказателното производство”.

Някой дава ли си сметка за следното - комисията образува производство, дори когато наказателното производство е прекратено и в случай – ако е изтекла предвидената в закона давност?! А когато предвидената в закона давност е изтекла и наказателното производство се погасява по тази причина, то това производство продължава! Тоест това производство има по-голяма сила, отколкото наказателното производство?!

Не е ли знак за законодателно уредена репресия следното: Комисията /за отнемане на имущество на гражданите, придобито по незаконен начин – бел. Л. М./образува производство за установяване на имущество, притежавано или контролирано от физическо лице, за което може основателно да се предполага – може да се предполага! Става дума за производство, в което могат да съсипят живота, бизнеса на един човек и семейството му, е записано като законодателен текст: може да се предполага! Т. е. то не е установено – то може да се предполага.

От тази начална фаза на наказателния процес, която е с привличане на лицето като обвиняем, защото това е сравнително начална фаза в наказателния процес – от тогава може да се предполага! И в продължение на година и половина например се осъществява проверка, в която фирмата, активите, собствеността са запорирани. А как живее набеденият, как оцелява семейството му? Някой мисли ли за това от законотворците от ГЕРБ?

А ако проверяваният се окаже невинен - кой ще му плати щетите от пропуснати ползи и съсипано здраве?

А как ви звучи, уважаеми читатели, звучи следното: производството по гражданската конфискация продължава дори в случаите, в които на обвинения е четена оправдателна присъда. То продължава и тогава, когато обвиненото лице умре...

В Доклада на ЕК от 2011 г.  е казано: „Екс официо” проверка на имуществото на високопоставени служители, магистрати и политици и демонстриране резултати в тази сфера”.

Изготвя се „цялостен профил” на проверяваното лице е записал законодателят – кой го изготвя и какво означава това определение?

„Цялостен профил” ще са всъщност нов тип досиета, изготвени от ДАНС, органите по приходите, органите на митниците.

Кой ще има досиета? Кой ще има достъп до цялостните профили на проверяваните лица? Кой ще разполага с тази информация? За какво ще я използва? Това остава скрита картинка и извор на бъдещи злоупотреби срещу политически опоненти.

Т.е. с мотиви на наказателното производство, с методи и органи на наказателно-процесуалното производство, при нарушаване на презумпцията за невинност ще се прави гражданска конфискация – някой схваща ли за какво иде реч и какво са ни заложили от ГЕРБ?

Тук ще припомня, че когато във Великобритания възниква принципът за ненакърненост, неприкосновеност на частната собственост, той не възниква, за да пази частната собственост от крадците, а от държавата. Защото когато в една държава има закони, по които може да се защитиш срещу крадеца, е едно, но когато има закони, с които си превърнат в жертва на държавата, няма спасение. Никой закон не може да те спаси от такъв закон!

Днес в българската Конституция има само едно изключение, при което може да се пристъпи към принудително отчуждаване по граждански ред на собственост. Това е в ал. 5 на чл. 17 – само въз основа на закон, само когато нуждите на държавата не могат да бъдат постигнати по друг начин и само срещу справедливо обезщетение. Тоест българската Конституция допуска конфискацията само като наказателна репресия.

Парламентарното мнозинство на ГЕРБ заблуди гражданството, че приемането на такъв тип законодателство ще ни направи повече европейци. В континенталното право, към което ние като държава-членка на ЕС принадлежим, няма държава, която да прилага гражданската конфискация по начина, по който ГЕРБ го прокара. Груба манипулация бе това, че такова законодателство имало в Словения, в Италия, в Германия и Франция. В тези държави всички такива институти са в техните наказателни закони. В Германия е в Глава седма от Наказателния кодекс. В Швейцария е чл. 70-72 от Наказателния кодекс. В Словения има чл. 498 от Наказателно-процесуалния кодекс. Във Франция е в Наказателния кодекс и в Митническия кодекс. В Италия е 415 БИС от италианския Наказателен кодекс. В континенталното право конфискацията винаги е свързана с наказателна процедура. Затова става въпрос. Само в Албания не е така. В Албания има закон от 2004 г., по който може да се извършва блокиране и конфискуване на имущество.

Какво се оказва, че се равняваме по Албания?!

Интересно е мнението на Димо Гяуров по този Закон:

Депутатът Димо Гяуров, бивш шеф на Външното разузнаване„Това не е просто закон, това е един нормативен Франкенщайн, който по един много неудачен начин се е опитал да компилира правни принципи, при това основно чужди, правила и основни постулати на гражданското, на наказателното право, и в края на краищата няма да постигне онази цел, която е записана в мотивите на вносителите, а именно преборването с организираната престъпност, откъсването й от нейната икономическа база, но в замяна на това отваря много широка възможност за нещастно стечение на обстоятелствата, да не кажа голяма дума, но, може би, за две трети от българските граждани. Защо?

Според мен онова, което законът предвижда като формален повод за стартиране на тази процедура, а именно привличането като обвиняем, и използването на текстове от Наказателния кодекс, всъщност са само един формален повод – повод, който може да бъде ползван от всеки разследващ полицай в N-ското РПУ, за да се саморазправи с някой, който му е неудобен.

Дайте си сметка, че това вероятно ще доведе до сериозна корупционна среда в системата на МВР, която и без друго не е цъфнала и вързала и на всички е известно, че е тежко корумпирана.

Наред с тези текстове, които се съдържат в чл. 22 – аз адмирирам текстовете, свързани с тероризъм, с отвличания, с поръчкови убийства, обърнете внимание, че тук е фиксиран текстът на чл. 255 от Наказателния кодекс. Това са така наречените престъпления срещу данъчната система. Такова престъпление или повод за образуване на наказателно производство, което пък естествено става повод за стартиране на тази процедура, е неподаването на данъчна декларация или дори грешката в данъчна декларация.

Съвсем наскоро шефът на Националната агенция за приходите обяви официално, че през миналата година, ако не греша, няколко десетки хиляди граждани са пропуснали и той си позволи дори да ги амнистира, като им даде втори срок да подадат декларации. Какво се случва? Забележете, че всъщност тук не се предоставя на комисията възможност за преценка, а текстът е „образува”, автоматично. Всички тези граждани ще бъдат подложени на тежката репресия на цялата държавна машина – НАП, МВР, НОИ, ДАНС също, поради това че някой е сбъркал данъчната си декларация. Това сериозно ли Ви се струва? Това е абсурдно!

... аз искам да обърна внимание до какъв правен хаос ще доведе този закон в системата на гражданското производство. Цялата стабилност на гражданскоправните отношения заминава неясно къде. Този закон предвижда да се обезсилват сделки, да се обявява нищожност на сделките, да подлежи на отнемане имущество, придобито привидно – не е ясно кой и как ще определя това, да се завеждат искове срещу трети лица. Аз съм абсолютно убеден, че въз основа на всичките тези текстове единственият ефект ще бъде тотален правен хаос, включително и в гражданското производство. Да не говорим, че ще бъдат накърнени сериозни права – права на кредитори, права на взискатели по редица гражданскоправни производства, по изпълнителни производства. Предвижда се всички висящи дела с участието на лице, което е проверявано по този закон, да бъдат прекратени и те да стартират наново с участието на комисията. Убеден съм, че никой не си е помислил какво ще коства това на съдебната система и като пари, и като усилия, и като време, и като възможности.

Абсурдът с така наречените трети лица

Проверяваното лице по Закона за отнемане на имуществото на гражданите, придобито по престъпен начин следва да попълва Декларация за имоти, банкови сметки, имущество в сейфове, както и данни за трети лица, с които и сключило възмездни сделки – периодът е 10 години назад! Тук не трябва да се пропускат данни за несъответствия при въпросните трети лица, с които проверяваното лице е имало сключени сделки.

Например да вземем строителен предприемач, който е построил кооперацията, от която проверяваното лице си е купило апартамент. Ако този предприемач е проверявано лице, то следва негови данни също да фигурират в Декларацията на първоначално проверяваното лице! Представяте ли си за какъв абсурд става дума?!

Говорим за Декларация, в която следва да се изреждат всички притежавани от проверяваното лице и от членовете на неговото семейство недвижими имоти и МПС-та, всички ценни книжа, дялови участия, търговски марки, всякакво имущество, списък на личните му и на членовете на семейството му банкови сметки, източниците и средствата за основания на придобиване на това имущество и за издръжката на проверяваните към лицето семейства, всички сделки, които е извършило, всички задължения, които има към трети лица, салдото на паричните средства преди 10 години, всякакви други обстоятелства, които са свързани с неговото имущество.

И в случай че поради злощастно обстоятелство, че първоначално проверяваното лице е собственик на най-обикновен двустаен апартамент, купен в кооперация, ще трябва да декларира всички данни пред членовете на въпросната комисия и за строителния предприемач, който се явява трето лице.

Това се случва защото според законодателя, съществува презумпция според която, някой предполага, че проверяваното лице е предполагало, че строителният предприемач, който му е продал този апартамент, няма съответствие между собственото си имущество и това на собственото си юридическо лице!

Абсурдни текстове, които за проверяваното лице са капан, в който попадат заради факта, че са имали неблагоразумието да купят нещо от лице, което също се предмет на проверка! И ако първоначално проверяваното лице не е направило собствена проверка за лицето, от което купува жилище - дали то също е проверявано или не - то се завърта един хаос, в който проверяваният е задължен да проверява дали някой, с когото има правоотношения по придобиване на имот не е проверяван!?

С по-малко думи казано: заради неблагоразумието да се купи апартамент от лице, които също е проверявано, първоначално проверяваното лице изпада в ситуация да рови и вписва достоверно всичко за някакъв строителен предприемач, свързан с закупеното жилище, защото той също се оказва проверяван!

Изпускането само на един факт при попълване на Декларацията от проверявано лице го поставя в ситуация на опасност от извършване на документно престъпление по отношение на обект на проверка!

Хаос, гарниран с непрофесионални текстове в закон, които рано или късно ще породят политически репресии.

Едно лице може да бъде проверявано в продължение на година, година и половина без да бъде информирано, докато същото лице може да се защити в рамките на месец?!

Румен Петков, депутатРумен Петков: „Първо, потърпевши от този закон са всички, обществото като цяло. Отровената атмосфера удря всички. Отровената атмосфера удря всички, отравя държавата, отравя обществото. Не може да има редовен бизнес в такава среда. Защото бизнесът, за разлика от поръчковите състезатели, не може да не си дава сметка, че има утре и че този, който не е проверяван днес, утре ще бъде проверяван много по-детайлно.

Второ, цинизмът, на който подлагате обществото, принуждаването към доноси, това е нещо, от което обществото ще се отръсква много години. Неслучайно Ви върнах към 1944-1945 г. и 60 години по-късно отменения закон, 60 години по-късно отменените присъди без да върнем човешките съдби, без да върнем човешките животи.

Не на последно място, отравяме България, съсипваме България пред нашите партньори... Какво правим тогава?”

Териториалната дирекция на Комисията за отнемане на имуществото на гражданите ще разследва по места. Като прокуратура ли? Няма отговор.
Проверката по Закона може да започва по доноси и може да завършва по предположения.

Това ни завеща само с този Закон ГЕРБ не отварям дума за други.

Има ли разлика между болшевиките и ГЕРБ – засега не откривам такава, като се върна към действията на правителството, на парламентарното мнозинство, на министъра на финансите и на вътрешния министър.

Днес, на 11 март двама вицепремиери от кабинета „Борисов” приеха и представиха Инструкция, с която упълномощи работни групи по места да проверяват набедени граждани, като запорират имуществото, парите и бизнеса им!

Дори в Наказателния кодекс, независимо за какво престъпление, всяко лице има право да не дава обяснение или да даде обяснение на всеки един етап от наказателното производство.

В Закона за отнемане на имущество от граждани, придобито по престъпен начин НК не действа!

Закон отменя действие на Кодекс – и ако това не е милиционерска логика и законодателен „професионализъм” – здраве му кажи!

 

Коментари 

 
+2 #3 Гери 2013-03-14 20:02
за мен това е чист ционистки закон приет под натиска на сащ и израел,цялата работа е да се изкарват като мръсни кучета на улицата обикновените подтиснати граждани,докато криминалната върхушка си плете кошницата и както виждаме нито един от тях няма още в панделата.по същия начин искаха да ни набутат и друг ционистки закон за детето-за да накарат хората да се страхуват ,да мълчат,да не протестират...като се страхуват да не им отнемат децата от соц.служби.необходима е тотална смяна на конституционнит е закони,иначе копаем гроба на народа
Цитиране
 
 
0 #2 pamuk 2013-03-11 22:19
http://www.imdb.com/media/rm845397248/tt2063834
Цитиране
 
 
+6 #1 М. Томова 2013-03-11 19:53
Ми след като са в оставка като правителство, то всичките им закони трябва да се обявят за невалидни Не може 1 прстъпник да е в затвора, но престъпленията му да се озаконят като закони!
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене