Има ли разлика между ГЕРБ, и БСП и ДПС в здравеопазването?

Съдия-изпълнител за неплатени здравни осигуровки

Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазванетоМинистър Таня Андреева щяла да прави електронна здравна карта! Дай, Боже, пожелаваме си ние, тъй като тогава ще се преброят болните с различни тежки, нелечими диагнози и нейният съпартиец Петър Кънев ще спре да говори назидателно за хората с призната инвалидност чрез ТЕЛК!

Вместо още с встъпването си на поста министър д-р Андреева да извърши основни задачи – да отмени постановлението на Симеон Дянков за двойно данъчно облагане на държавни дружества, вместо да възложи на Комисията по здравеопазване и експерти да променят Закона за здравето според който болниците са търговски дружества – министърката на здравеопазването Таня Андреева се втурна да осигури съдия-изпълнител за българските граждани, които не си плащат здравните осигуровки!

Симеон Дянков, бивш министър на финанситеСайтът „Хроники” неколкократно писа за Постановлението на Симеон Дянков, но нито д-р Андреева, нито който и да било от министрите в кабинета „Орешарски” не понечи да отмени този скандален нормативен акт!

В началото на 2013 година, по предложение на финансовия министър Симеон Дянков правителството прие постановление, според което държавата да прибира 80 на сто от печалбата на своите болници. ЕК застана срещу това решение.

Държавата няма право да прибира 80 процента от печалбата на своите болници коментираха от Брюксел. Но желанието на Дянков да източва еднолично парите от здравните вноски оформено законово и бе вписано в Постановление №1 на правителството.

Ето текстът на това Постановление № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

То е обнародвано в ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

Там четем следното:

Чл. 23. (1) Едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2012 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" - дивидент в размер 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и § 59 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

(2) Доколкото със закон не е предвидено друго, държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правят отчисления за държавата в размер 80 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г.

Болниците са регистрирани по Търговския закон, т. е. 80 на сто от печалбата им след данъчно облагане по годишния финансов отчет се дават на държавата!

Тогава как очаква някой от изпълнителната власт болниците да не трупат дългове! Как да лекуват, как да купуват консумативи и изплащат ток, вода, парно и заплати?

Къде се дяна Резервът на Здравната каса от 1 млрд и 600 милиона?

В края на юли месец 2009 г. задълженията на болниците бяха за под 40 милиона просрочия. Какво се случи след това? Последните 3 месеца на 2009 г., министър Симеон Дянков спря плащанията на болниците, но това днес не се говори и е забравено. Именно в 2009 г. се натрупаха едни задължения, просрочия, които прескочиха в следващата – 2010 г., които останаха неразплатени. Продължи се с ежегодни намалявания на бюджетите на болниците, същевременно – нарастване цената на издръжка, ток, парно, консумативи, лекарства.

Единственият министър на здравеопазването след 10 ноември 1989 година, който призна, че трябва да се промени законодателството, за да не се регистрират и работят като търговски дружества здравните заведения бе служебният министър на здравеопазването проф. Николай Петров! никой не му обърна внимание на казаното

Д-р Таня Андреева не смята да промени статута на болниците и те вече да не са търговски дружества, факт, който говори за твърде повърхностно отношение към здравеопазването.

Сайтът „Хроники” писа вече за слабостите в здравеопазването, но явно министър Андреева не чете, а предпочита да дава интервюта, като част от изпълнението на служебните си задължения.

Освен това тя набляга на личните си идеи, независимо до какво биха довели. Такъв е случаят и с искането на законодателни промени и въвеждане на събиране на неплатени здравни осигуровки чрез съдия изпълнител!

„Около 1,2 милиона души са хората, които не са здравно осигурени, по последна информация от Националната агенция по приходите”, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Таня Андреева.

„Има хора, които имат възможност да си платят здравните осигуровки, но не го правят по неясни причини; недоволни от системата или други причини. Това е огромен ресурс, не е справедливо да плащаме всеки месец определена сума, а те - нищо и накрая да се ползваме от едни и същи права. Те имат възможност да плащат всеки месец между 16 и 20 лв. или накрая да плащат с хиляди, защото медицинската дейност е скъпа, а и лекарският труд не е остойностен, както е направено навсякъде по света”, заяви д-р Андреева.

И кой според министър Андреева трябва да гони по съдебен ред длъжниците си, с неплатени здравни осигуровки – според Андреева това трябва да бъдат болниците?! Друг въпрос е доколко несвойствена и скъпоструваща ще е тази дейност за тях?!

"Не може да накараме насила хората да си плащат осигуровките или както се е правило едно време - да им прибираме личните документи. Трябва да е записано ясно в закона, след което по съдебен ред болниците да си търсят правата. В момента се работи по текстовете за Закона за здравното осигуряване и за всяко нещо, което разработваме, имаме експерти – вътрешни и външни. Търсим справедлив вариант, както за всяко друго нещо, ако не се спазва законът, има институции, които търсят отговорност за това нещо. Няма да се посяга към имоти, а болниците, чрез съдия изпълнител ще си търсят средствата. Болниците не са бюджетни предприятия, те са търговски дружества с единствен иточник на финансиране – НЗОК, кешови плащания, работа с доброволни фондове и някои от общините доплащат за дейност. До септември ще се изчисти текстът”, каза още Андреева.

Кой не плаща здравни осигуровки в България? Отговорът е: безработните, социално неосигурените и хора, задлъжнели към банките.

До този момент банките оставиха 60 000 свои длъжници без покрив поради неплащане на задълженията. Това засега е официалната статистика. Тези 60 000 не са еднолични длъжници, а зад всеки един от тях стоят семействата им. И какво очаква министър Андреева – да отидат съдия-изпълнители под мостовете, в циганските махали, или в шахтите през зимата и да търсят неплатените здравни осигуровки за болнични пациенти?!

Към тази цифра се прибавят и над милион официално безработни – как ще се събират осигуровките им? Като им забранят да се хранят, за да си внесат осигуровките?

Наскоро научихме, че д-р Таня Андреева е замислила и увеличение на здравните осигуровки, да има допълнително здравно осигуряване, което ще диференцира българите да разчитат на каса за бедни и каса за богати, както и болници за бедни и болници за богати.

Финансирането на частните лечебни заведение от НЗОК ще продължи – заяви д-р Таня Андреева: „По Конституция собствеността е равнопоставена, т.е. ние не можем дискриминиране частните болници, защото са частни само. Защото са собственост извън държавната или общинската. Тук има нещо, което е много важно, аз го заявих и на срещата на представителите на Сдружението на частните болници. Всяка болница ще може да получи заплащане...”.

Съществува парадокс - болниците са регистрирани като търговски дружества, но не могат да диктуват цени на клинични пътеки и консумативи, освен това си плащат тока, заплатите на персонала, и цялото лечение.

В същото време държавата финансира освен държавното и общинското, и частното здравеопазване, което хем черпи пари от НЗОК, хем иска пациентът да доплаща за лечението си!

Ще цитирам примери: за процедури ин витро частната клиника взема от фонд „Ин витро”, но освен това пациентът си доплаща!

За процедура ин витро клиниката взема по клинична пътека от НЗОК, но освен това пациентката си доплаща още 2 500 до 4000 лева.

В Клиника „Доверие” – за клинична пътека за миома се взема веднъж от НЗОК, но пациентката си доплаща и още 400 лева!

Единственият, който не работи със Здравната каса засега, според проучване на "Хроники" е д-р Атанас Щерев, който вероятно е усетил, че нещо не е в ред с това двойно заплащане.

Престъпното в кризата в здравеопазването, която предизвика с управлението си ГЕРБ е, че парите в НЗОК съществуват по-скоро на хартия. В случай че има отчетен излишък, независимо, че болници трупат дългове от свършване на лимита или скъпоструващо лечение на неосигурени, НЗОК не плаща, а превежда във фиска излишъка, въпреки че Конституционният съд се произнесе недвусмислено, че подобни преводи са незаконни.

51 млн при управлението на ГЕРБ бяха прехвърлени във фиска от бюджета на НЗОК – Българският лекарски съюз вдигна скандал, пациенти се присъединиха в недоволството, тъй като съгласно Закона, само Надзорният съвет на Здравната каса се разпорежда с пари, отчетени като излишък. Не може да се меси нито парламентът, нито финансовият министър. Освен това налице бе и Решение на КС, че парите за здраве, са единствено за здраве! И въпреки това Решение, НЗОК превежда десетки милиони на Дянков за фиска.

На 31 декември са били преведени в бюджета десетки милиони пари от здравни вноски на граждани, докато болници и пациенти изнемогваха и им се отказваха направления. Въпреки решението на КС!

В същото врече консумативи, импланти, патоанатоми останаха без пари и с дългове и пациентите имаха право на имплатни и консумативи само, ако се бръкнеха в джоба!

Дянков „авторитетно” коментираше, че няма да налива пари в нереформирано здравеопазване?! Той, който си позволи противозаконно да изтегли над милиард и половина от Здравната каса и си ги прибра за намаляване на бюджетния дефицит?! Именно той имаше наглостта да се държи назидателно с лекари, пациенти и затъващите в дългове болници!

„Имаме разписан бюджет от парламента и сме длъжни да го спазваме” – опита се да поучава шефът на НЗОК, Пламен Цеков ръководствата на лечебните заведения, като отсече, че излишъкът се връща в бюджета!

А излишък имаше, защото той определяше колко пациенти и с какви диагнози можеха да търсят медицинска помощв определен срок от време, прогнозно!

Така именно с лимитите се появяваше сигурен излишък, докато болниците затъваха. А затъването на лечебните заведения идваше дюшеш на Цеков, защото той побърза да поиска да се закриват болниците като излишни!

Юни месец директори на болници алармираха, че Здравната каса не плаща за родилките, тежко болните в реанимациите и пациентите на хемодиализа. По-късно Здравната каса започна плащане, но то бе неадекватно на реалните разходи и два пъти по-малко откакто това плащане извършваше министерството.

Проблемите на здравеопазването са много, и няма панацея, която да ги реши с един замах. В същото време е странно министър да управлява професори, доценти и хора, с международна известност, доказали се в своята специалност.

В страната има недокомплект на патолози, неонатолози, анестезиолози и заминаването на добри специалисти да работят зад граница не спира.

Парите от здравните осигуровки отидоха неизвестно къде, въпреки решението на Конституционния съд.

В същото време има пациенти търсят квалифицирани консултации със хабилитирани специалисти и не са редки случаите, когато попадат на светила, които им вземат парите, без да се отчетат данъчно и то само за триминутен разговор на крак!

Редакцията ще спести имената и здравните заведения, в които се случва това, засега, като уточним, че става дума за големи лечебни центрове в столицата.

Необяснимо е защо новият министър на здравеопазването д-р Таня Андреева не ползва висококвалифицираното мнение на специалисти като проф. Генчо Начев, проф. Младен Григоров, проф. Константинов /гастроентеролог/, проф. Николай Петров. Това са личности с доказани качества в професията и съветите им биха били полезни за д-р Андреева, която се държи като семейно-партийна креатура на Станишев и Моника Йосифова.

Здравеопазването не е област, в която се решава и работи на парче.

Единственото добро, което поне д-р Андреева можеше да свърши бе да събере документи за злоупотреби със служебно положение от страна на Симеон Дянков и Пламен Цеков и да ги предаде на Прокуратурата.

По време на управлението на ГЕРБ е била закупувана скъпа апаратура – втора и трета ръка, с уговорки и клаузи да не се осигуряват сервиз и резервни части?

Единственото добро, което поне д-р Андреева можеше да свърши бе да събере документи за злоупотреби със служебно положение от страна на Симеон Дянков и Пламен Цеков и да ги предаде на Прокуратурата.

Тя и това не стори вече трети месец... както е тръгнало няма да се изненадам, ако тя танцува само едно лято, както бе озаглавен един роман от миналия век...

Засега можем само да запитаме: има ли разлика между ГЕРБ и БСП в управлението на здравеопазването?

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене