Софийския университет – има ли разлика между ГЕРБ и БСП?

Списък на Съвета на настоятелите на Университет „Св. Климент Охридски” дава отговор на много въпроси за подбудителите

Окупатори студенти провесват транспарантКой ръчка студенти да окупират точно сега Софийския университет? Чии политически цели ще обслужи тази окупация? Случайна ли е тя?

Чрез промяна на Закона за висше образование /ЗВО/ от 2007 г., се въведе някакво странно, неясно административно тяло, наречено гръмко Съвет на настоятелите. Ето какво пише в Закона за този съвет:

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) (1) Към всяко държавно висше училище се създава съвет на настоятелите.

(2) Съветът на настоятелите подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове - дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на студентския съвет и на министъра на образованието, младежта и науката.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от академичния съвет по предложение на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието, младежта и науката и от студентския съвет.

Какво е Съветът на настоятелите:

Чл. 31а. (1) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове – дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и 10 професионални организации, представители на студентския съвет и на министъра на образованието и науката.

(2) Мандатът на съвета на настоятелите е четиригодишен и съвпада с мандата на органите на управление на Университета. Избирането на членовете на съвета на настоятелите се осъществява в двумесечен срок след избора на Ректор и Академически съвет.

(3) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от Академическия съвет по предложение на Ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от студентския съвет. Мандатът на член на съвета може да бъде прекратен предсрочно от органа, който го е избрал или определил.

(4) Мандатът на член на съвета може да бъде прекратен предсрочно:

1. по негово писмено заявление до Академическия съвет;

2. по решение на Академическия съвет;

3. поради осъждане за умишлено престъпление;

4. поради уронване доброто име на Университета.

(5) Членовете на съвета на настоятелите могат да присъстват на заседанията и да участват в обсъжданията в Академическия съвет без право да гласуват, ако не са негови членове.

Ето какви още задължения има Съветът на настоятелите, според ЗВО:

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Съветът на настоятелите дава становище по:

1. Основни въпроси, свързани с развитието на висшето училище;

2. Проекта на мандатната програма;

3. Проекта на бюджет на висшето училище;

4. Проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника на висшето училище;

5. Проектите на предложенията по чл. 30, ал. 1, т. 4 и 12 за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;

6. Годишния доклад за състоянието на висшето училище, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето училище, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;

7. Предложения за учредяване на стипендии от висшето училище.

Какво пише още и в Правилника на Университета, който трябва да уточнява всички неясноти от Закона. Спираме се на избора на членовете му:

Чл. 31а. (3) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от Академическия съвет по предложение на Ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от студентския съвет. Мандатът на член на съвета може да бъде прекратен предсрочно от органа, който го е избрал или определил.

Един сайт публикува списъка с настоятелите, като копие на писмо от ректора на СУ проф. Илчев до все още действащия по това време образователен министър Сергей Игнатов:

Виждайки имената на участниците в прословутото Настоятелство си даваме сметка защо, въпреки че тази информация не е скрита, никой не публикува току така този списък. Още повече, че пет от седемте изброени имена е избрал лично ректорът проф. Иван Илчев! За проф. Биолчев знаем, че е част от настоятелството от квотата на Студентски съвет (?!). Кой е човекът на образователния министър не е известно. Ето информация за гореизброените:

Левон ХампарцумянЛевон Хампарцумян. Банкер, главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“, както и председател на Асоциацията на банките в България (АББ). При правителството на Иван Костов е заместник-министър по икономиката, а от 2000 г. става изпълнителен директор на Агенцията за приватизация, малко след което Булбанк е приватизирана, а той става изпълнителен директор. Понастоящем е и член на Управителния съвет на Института за пазарна икономика. Неотдавна става заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Петър Кънев. Депутат от БСП. Заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Бизнесмен. председател на Съюза на печатарската индустрия в България Пред в-к „24 часа” заявява: „Ако искате да си говорим в цветове, бизнесът има един цвят - зеления на долара. Никакъв друг. Ние Петър Къневвинаги сме търсили своите права и интереси и който си мисли, че имаме партийна окраска, много се лъже”. Ценно признание. Явно е, че за Кънев участието в Настоятелството е част от правото на бизнеса, който представлява. И право казано, интересът е само един – и той е с цвета на долара. Е, да ни е честито, кой ако не типове като него ще ни онагледяват, че образованието може да бъде стока, носеща зелени печалби.

Даниела Доковска. Председател на Висшия адвокатски съвет

Валентин ЗлатевВалентин Златев. Мениджър на Лукойл-България и Лукойл-Нефтохим. На първо място по печалба от ВЕИ в България: 19 млн лв. Често спряган за олигарх и за един от най-богатите хора в България.

Златев има преки интереси в образованието, като прави свой частен университет край Правец, свързан с компанията „Майкрософт”. Така един собственик на частен университет се оказва в управлението на Алма матер.

Иво Прокопиев. Прокопиев е председател и съакционер в „Алфа финанс холдинг“. макар и да не е титулуван като банкер, това не пречи на Прокопиев да се занимава с финансови услуги, индустрия, строителство, енергетия. Между 2006 и 2010 г. два пъти е председател на КРИБ. През 2010 г. Прокопиев емигрира в Сингапур, завличайки 400 млн. лева чрез фалита на някои свои фирми.

Иво ПрокопиевИзмежду много неща, на които Прокопиев е собственик, най-общоизвестно е притежанието му на вестници като „Капитал” и „Дневник”.

Светослав Божилов. Български банкер и финансист. Съакционер в СИБанк с Цветелина Бориславова. Израстването му като фигура на българския политико-икономически небосклон започва посредством членство в Управителния съвет на фондация "Отворено общество - България". Впоследствие се изявява като съосновател и акционер в Светослав БожиловСИБанк. Светослав Божилов съвместно с Иво Прокопиев е съдружник в медийното начинание и проект Re:TV в навечерието на изборите за 41 НС. Той е сред съучредителите на сдружението "Глобална България" (ЮЛ - организация за осъществяване на дейност в обществен интерес според регистрацията), което според някои анализатори е в основата на българския политически проект ГЕРБ.

Ако адвокат Даниела Доковска е в този Списък като личност и авторитет, то бих запитала що щат тук рамо до рамо Иво Прокопиев и депутатът социалист Петър Кънев?

Вчера попитахме:

Кой болен мозък режисира окупация на университетите, за да сваля правителството?

Днес излезе Списък на съвета на настоятелите, научихме, че принадлежащата към кръга „Капитал", Саша Безуханова е била на визита по тъмно в окупирания от група студенти Софийски университет, които вече няколко дни спят из аудиториите и не пускат нито преподаватели, нито колегите си, които искат да учат.

"Адвокатът" на обществени начала на президента, Ивет Добромирова се е появила отвън, за да брани обсадата.

Скандален запис с указания как да се осъществи окупацията на Софийския университет бе публикуван в мрежата:

http://www.youtube.com/watch?v=UZKVdXASSUg

http://www.youtube.com/watch?v=-ePHPktkTzk#t=51

http://www.youtube.com/watch?v=ftJONQ0R478

http://www.svobodnoslovo.eu

Сутринта на 28 октомври научихме и че председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев затваря театрите, в знак на подкрепа на студентите, които окупираха противозаконно СУ „Св. Климент Охридски” преди шест дни.

Всички тези събития и факти явно са в основата на Декларацията на Ръководството на СУ, която започва примиренчески:

Ръководството на Софийския университет разбира действията на студентите, окупирали сградата на Ректората, като реакция на липсата на морал в политическия живот и отсъствието на загриженост за бъдещето на младите хора и страната и незачитане на техните позиции. Убедени сме, че младите хора имат право да изразят обществената си позиция, дори и с цената на гражданско неподчинение – форма на протест още от времето на Средновековието и утвърдена от мислители като Хенри Дейвид Торо.

И все пак кой е в основата на тези „раннобудни протести”?

Според няколко издания това са преподаватели от Нов български университет като към тях се споменават имената и на президентският социалист професорът по конституционно право проф. Георги Близнашки, както и бившият просветен министър проф. Сергей Игнатов.

Между 10 и 20 от всички стотина студенти, участващи в протестите в СУ, са възпитаници на НБУ, а не на Алма матер, твърдят техни колеги. Огромна част от преподавателите, бунещи кандидат-висшистите, пък се  оказват свързани с политически формации от Реформаторския блок или неправителствени организации, считани за приближени до кръга „Капитал".

Връзката на Близнашки с окупацията лъсна още в първия й ден, когато той отиде на крака в превзетата 272-ра аудитория и обяви, че се гордее с участниците в протеста.

Да не забравяме, че Близнашки не прави крачка случайно – като се започне от кумовете му на сватбата /Гиньо Ганев и Дора Янкова/, та до силна привързаност към настоящия президент Росен Плевнелиев.

Към горе посочените бих препоръчала и една публикация, свързана с Глобална България и кръгът на Сорос „Отворено общество”.

Кръгът „Капитал” – проектът Глобална България – Отворено общество – Дондуков 2. Този път очаянието да се събори властта и състави служебен кабинет от Росен Плевнелиев е ескалирало и клони към истерия.

Сред журналистите, които подзкрепят така наречената окупация на СУ са близки до Отворено общество лица като: Самуил Петканов от Не!Новините, Полина Паунова и Борис Митов от Mediapool, Владимир Йончев – главен редактор на OFFNews, Росен Босев от “Капитал”, Ирен Филева (БНР), Ивет Добромирова – ПР специалист и говорител на служебния премиер Марин Райков, координаторът на Noresharski.com Николай Стайков, Иван Бедров.

В едно от неделните предавания бургаският актьор Тончо Токмакчиев каза нещо, което ме изуми: той предупреди студентите окупатори, че можело да ги провокират както той имал опит от 1997 година?!

Токмакчиев,

Зимата на 1996-1997 година Жан Виденов си беше подал оставките като премиер и лидер на БСП, а защо му искаха оставката при положение, че е депозирана в парламента, това е една често повтаряна лъжа, свързана с Иван Костов, който трябваше да натрупа точки, за да стане министър-председател. Т. е. протестите в студената зима на 1996-1997 бяха за да се „изчисти образа на Иван Костов от аферата „Сапио” и пребиваването му в кабинета „Димитър Попов”  като министър на финансите и второто му министерстване в кабинета на СДС 1991-1992 г..

Коментар на „Хроники”

Люба Манолова, собственик на сайта Сайтът „Хроники” не защитава правителството на Пламен Орешарски, така както не защитаваше и кабинетите на Бойко Борисов, Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски, Иван Костов и прочие.

Кабинетът „Орешарски” се нагърби с някаква политическа чистка, продължение на политиката на ГЕРБ, вместо да извади от всяко ведомство злоупотребите с милиони и да ги прати в Прокуратурата.

Във вътрешната политика кабинетът „Орешарски” запази кадри на Цветан Цветанов и ГЕРБ, уволнява уважавани специалисти и отделни министри, като тези на здравеопазването и транспорта си позволяват освен чистката и да унижават достойни специалисти в професиите си.

Във външната политика Кристиян Вигенин абдикира от проблема с бежанците и остави всичко на министъра на вътрешните работи. В много случаи Вигенин продължи политиката на един от предшествениците си – Николай Младенов?!

Защо дойдоха социалистите на власт пита „Хроники” – за да си урежда ДПС свои хора на ключови ръководни постове в силови министерства и ведомства?

Коя година сме: 1946 или 2013? В България ли сме или в Северна Корея?

Какви са тези арогантни саморазправи с достойни професионалисти? Защо се гонят хабилитирани лица, за да се назначават партийни креатури на БСП?

Разговорът за това правителство тепърва започва на сайта „Хроники”, защото изчакахме седми месец нещо да се промени...

Що се отнася до студентската окупация – „Хроники” стои твърдо на позицията, че не може да се нарушава законът в търсене на морал.

Призоваваме всеки един българин, който има документални доказателства за олигарси и мафиоти, за каквито слушаме всеки ден и на поизтънелите протести на улицата – да ни ги прати и ние ще проверим данните и ще ги публикуваме.

Нека бъдем конкретни и говорим като се позоваваме на документи!

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене