Здравеопазване? Иска се малко, но никой няма намерение да го направи

Наследството на Симеон Дянков обрече десетки хиляди българи на мъчителна смърт поради липса на възможност да си платят лечението

„Швейк, вие да не сте идиот?

Тъй вярно, господин поручик – по време на редовната

военна служба бях освободен заради идиотство...

....Швейк, толкова голям идиот ли сте?

Тъй вярно, господин поручик, толкова...”

д-р Таня Андреева, министър на здравеопазванетоДълго трябва да се повтарят тези реплики на поручик Дуб и ординарецът му, храбрият войник Швейк...

Как да повярва нормално мислещ човек на добронамереността на министъра на здравеопазването, след като тя и дума не изрича по едно мракобесно постановление, прието в края на преждевременно прекъснатия мандат на ГЕРБ?

Как да повярва човек на въпросната другарка Таня Андреева след като тя и дума не обелва за заплащането на консумативите от пациентите, мълчи за възможността да се увеличи не броя на направленията и обхватът им и цените им?

Как да повярва човек на същата тази Андреева, че разбира от здравеопазване, след като тя мълчи и за спешната необходимост да се изработи нов закон за здравето, според който болниците да се не са вече търговски дружества, както е сега? Не говоря за кадровите й решения, изхвърлянето й пред телевизионни предавания, желанието да впечатли някого с тоалети и изказ – всичко това може единствено да хвърли в потрес публиката, но не и да приеме сериозно тази другарка.

Няма да коментирам нежния й прякор, измислен от шегобийци „червена акушерка”, защото не бива да олеквам като самата Андреева.

Постановлението на Симеон Дянков и някои други неща

„От всички заговори и пъклени кроежи на света, най-мощни са тези на бездарниците” твърди Любиша Георгиевски. И е прав, няма да отричам...

Пламен Цеков, бивш шеф на НЗОКИмаше един корифей на здравеопазването от ГЕРБ, Пламен Цеков го наричаха, който беше въвел лимити на клинични пътеки и направления, а и наложи, че така наречените лимити могат да се променят само с предварително разрешение на НЗОК?! Това означаваше да се предвиди колко ще имат нужда от лекар, колко от операция, колко ще ги пипне инсулт или инфаркт...

Та, според въпросния Цеков, с въвеждането на лимитите се засилвала аналитичната дейност на касата и се позволявало изработеното в повече да се получи своевременно.

Глупост на глупостите, лъжи и умишлен саботаж на целокупното национално здравеопазване! Да се смее ли, да плаче ли човек?!

„Болниците – държавни и общински лекуват докато имат лимит за клинични пътеки – след това, ако върнем пациент поради изчерпване на лимитите за месеца, на изхода чакат - от едната страна – прокурор, от другата – журналист”.

Така образно и накратко коментира дългогодишен лекар поредната простотия на Пламен Цеков и сие от правителството на ГЕРБ.

Слава, Богу – вече го няма в ресора този „гений” на плановата заболеваемост, защото такива теории не може да се родят и на две кила ракия!

Лечение на дете с малкото пари на НЗОК51 млн бяха прехвърлени във фиска от бюджета на НЗОК – Българският лекарски съюз вдигна скандал, пациенти се присъединиха в недоволството, тъй като съгласно Закона, само Надзорният съвет на Здравната каса се разпорежда с пари, отчетени като излишък. Не може да се меси нито парламентът, нито финансовият министър. Освен това налице бе и Решение на Конституционния съд, че парите за здраве, са единствено за здраве! И въпреки това Решение, НЗОК превежда десетки милиони на Дянков за фиска.

Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазванетоИ така, докато се пълнеха дупките в бюджета на Симеон Дянков с пари от Здравната каса по време на мандата на ГЕРБ, останаха неразплатени проведени лечения, болниците трупаха дългове, не достигаха направления, медико-диагностични изследвания бяха спрени и пациентите се връщаха!

На 31 декември 2012 година са били преведени в бюджета десетки милиони пари от здравни вноски на граждани, докато болници и пациенти изнемогваха и им се отказваха направления. Въпреки решението на КС!

Някой да е чул здравната министърка да е сезирала прокуратурата за това вопиющо нарушение?

Някой да е чувал предложение от нея Симеон Дянков да се върне по етапен ред в родината и да отговаря на прокурори за безчинствата си в здравеопазването? Няма и да чуете – него го защитава Световната банка, падналият от власт ГЕРБ и президентът Росен Плевнелиев!

Кой ще го върне и ще посмее да му повдигне обвинения, че е нарушил Решение на Конституционния съд? Няма кой.

Дянков „авторитетно” коментираше, че няма да налива пари в нереформирано здравеопазване?! Той, който си позволи противозаконно да изтегли над милиард и половина от Здравната каса и си ги прибра за намаляване на бюджетния дефицит?! Именно той имаше наглостта да се държи назидателно с лекари, пациенти и затъващите в дългове болници!

Симеон Дянков, бивш министър на финанситеВ началото на 2013 година, по предложение на финансовия министър Симеон Дянков правителството прие постановление, според което държавата да прибира 80 на сто от печалбата на своите болници. ЕК застана срещу това решение и какво се промени или случи? Нищо.

Държавата няма право да прибира 80 процента от печалбата на своите болници коментираха от Брюксел. Никой не им обърна внимание от управляващите от ГЕРБ.

По-голяма беда бе желанието на Дянков да източва еднолично парите от здравните вноски чрез двойно данъчно облагане, оформено законово, като бе вписано в Постановление №1 на правителството.

Ето текстът на това Постановление № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

То бе обнародвано в ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

Там четем следното:

Чл. 23. (1) Едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2012 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" - дивидент в размер 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и § 59 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

(2) Доколкото със закон не е предвидено друго, държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правят отчисления за държавата в размер 80 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г.

Чрез това Постановление Дянков си оправи дефицита и обяви, че България е финансово стабилна! А за публиката лъжеше най-нагло, че системата не била реформирана и няма да налива пари в нея? Що за безочие бе това?

Някой да е чул Постановлението да е отменено? Поне аз не съм.

Здравната министърка мълчи като че ли е дала обет за мълчание на живот и смърт.

Председателят на НЗОК Румяна Тодорова пък обещава да увечили броя на направленията за специалист, но не и цените на клиничните пътеки?!

В същото време болниците искат точно и само увеличаване на цените на клиничните пътеки с между 40 и 60 процента!

От Постановлението на Дянков, от неговото действие, държавни търговски дружества го отнасяха двойно данъчно облагани и трупаха дългове. Болниците бяха сред тях...

Говореше се и още се говори за дългове на болниците, но никой не свърза това трупане на задължения с Дянковата измишльотина? Как да си обясним това?

Болниците са регистрирани по Търговския закон, т. е. 80 на сто от печалбата им след данъчно облагане по годишния финансов отчет се дават на държавата!

Тогава как да не трупат дългове, как да лекуват, как да купуват консумативи и изплащат ток, вода, парно и заплати?

Вместо министърът на здравеопазването и председателят на НЗОК по време на мандата на ГЕРБ се разпореждаха в рамките на Закона с парите за здраве и ставахме свидетели как тези пари се отклоняваха по нареждане на Дянков към фиска!

Така болниците трупаха дългове, докато НЗОК превеждаше излишъка от десетки милиони от здравни вноски във фиска!

Това бе една от причините над 90 процента от делегатите на последния Лекарски събор да откажат да подпишат Националния Рамков договор.

Стотици хора бяха поставени в невъзможност да се лекуват, въпреки че са здравно осигурени, това увеличи броят на заминаващите лекари на работа зад граница и доведените болници до фалит! А българите, които се отказаха и отказват от лечение са обречени на мъчителна смърт!

Националната здравноосигурителна каса е започнала годината с дефицит от 236.855 млн. лв. Толкова са били отчетените дейности за ноември и декември, за които не е платено към края на 2012 г., става ясно от одита на Сметната палата на бюджета на НЗОК за миналата година.

Тогава как бившият шеф на НЗОК, Пламен Цеков реши, че има излишък в Касата, който трябва да се връща в бюджета?! „Имаме разписан бюджет от парламента и сме длъжни да го спазваме” – опита се да поучава ръководствата на лечебните заведения.

Как така едновременно НЗОК е имала дефицит и е превеждала излишък в бюджета?!

„...Швейк, толкова голям идиот ли сте?

Тъй вярно, господин поручик, толкова...”

Докато болници и медици са си чакали парите за оказана медицинска помощ през 2012 г., бюджетът е прибрал точно 108.070 млн. лв. от осигуровките на българите. Толкова са били наличните средства по сметките на НЗОК в края на годината. От тях 25.434 млн. лв. са остатък от преходен период и 82.636 млн. лв. излишък по бюджета.

„За първи път от пет години парите от здравни осигуровки ще отиват само за здраве” съобщи председателят на Комисията по здравеопазване към Народното събрание Нигяр Джафер при дебатите по бюджета за Министерството на здравеопазването за 2014 г..

В същото време лекарствата поскъпват с 20 на сто, 70 млн. лв. не достигат за онколекарства и 235 вида лекарства изчезват от пазара заради прекалено ниски цени?!?

На фона на това абсурдно и тревожно състояние на българското здравеопазване – министърката Андреева се закани да забрани работата на лекарите на няколко места!

А защо работят на няколко места българските лекари – за това замисли ли се Андреева, или при нея говорът тича напред, преди мисълта?

В много болници има недокомплект от анестезиолози и здравни заведения от възможността патологоанатоми, липсата им лишава тези лечебни заведения да приемат операции, спешни случаи и прочие дейности. Т. е. идеален повод за бъдещо закриване на тези болници си оформя Андреева с подобна забрана!

От друга страна, българските лекари работят на няколко места, защото заплащането им е обидно ниско, за което те нямат никаква вина.

Как при тези два аргумента Андреева смята да забрани работа на няколко места? Какво иска да покаже на колегите си с подобно безумие?

Че не става за министър, че не я е еня за ниското заплащане на лекарите, или че пет пари не дава за липсата на специалисти от определени специалности?!

И сега докъде я докараха другарката Андреева и екипът й - пак няма да има Рамков договор, лекарите отново ще излязат, да протестират на улицата...

„Не може да се мине зад гърба на живота”, казва един герой на класика Йордан Радичков.

Ще завърша с думите на друг Радичков герой: „Всичко това го казахме иляда пъти, ама то на прост човек и две иляди пъти да кажеш, пак нема да възприеме!”

 

Коментари 

 
+2 #2 Д-р Светослав Илиев 2013-12-11 12:02
Чудесен анализ.И при новия министър безумията продължават.Прочетете моя публикация в "здраве нет".Остава военния министър да издаде заповед всяко поделение само да си лее куршумите и да си шие униформите.
Поздрави.
Цитиране
 
 
+5 #1 Т_Живков 2013-12-10 01:43
Целта на управляващите през последните 24 години НИКОГА не е била да оправят здравеопазванет о, А ДА КРАДАТ НЕЗАБЕЛЯЗАНО И ПОЧТИ ЗАКОННО от него! И го првят много успешно досега! Преди 55 години научихме Куба на социалистическо то си здравеопазване, Куба го практикува и до днс и в момента е с най-доброто здравеопазване в света! Признато от Международната Здравна Организация! България, от място в първата десетка по ефективност на здравеопазване през Живково време, днес е далеч след стоте!...
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене