2. Задачата да се фалира КТБ - изпълнена!

Десетки нарушения на закона съпътстват затварянето на банката и обявяването й в несъстоятелност, но никой не обръща внимание на това

43-ят парламент започна своите заседанияНа 31 октомври в парламента се случват няколко събития, в дъното на които е КТБ. Обсъден е ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Стенограма от това заседание може да проследите тук.

Заседанието на парламента се провежда след заседание на Временната комисия по бюджет и финанси, Стенограмата от което "Хроники публикува единствен.

След това заседание, на което Искров говори несъстоятелни неща и откровени неистини, няма време да му се зададат всички въпроси, на които той дължи отговор.

В парламента, на 31 октомври, се чуват предложения да бъде поканен Иван Искров, управител на БНБ, министър-председателя Бойко Борисов да дойде на работа, тъй като по време на неговия първи мандат банката е набрала скорост и активи.

Започват дебати по време на които нито един депутат, даже Румен Гечев не пита: А кога президентът ще даде Стенографския протокол от консултациите с политическите партии, по време на които е направено предложение за банкова ваканция /затваряне на всички или известен брой банки за неопределено време/.

Междувременно се е появил Иван Искров, който казва следното:

Иван Искров от времето, когато беше царски депутат"... очаквахме от Временната комисия по бюджет и финанси и от Народното събрание да чуем Вашата воля – на върховния представител на народа, дали считате, че Българската народна банка трябва да продължи в съответствие със сега действащото законодателство, така както беше решението пред държавния глава на 14 юли 2014 г. от тогавашните парламентарни лидери – премиер, финансов министър, управител, подуправители, и разбира се, самия господин президент, или считате, че е необходимо въпреки Закона за БНБ, въпреки европейското законодателство да се променя нещо в него и съответно да се даде някаква друга възможност за продължаване на този вече доста дълъг – не е шест месеца, но четири месеца, срок, в който тези две банки са поставени под особен надзор.
Ние не дискутираме никога банка „Виктория”, тъй като това ни е най-малкият проблем, но е важно да отбележа, че решението за „Виктория” следва решението за Корпоративна търговска банка. Няма как докато преговаряме с инвеститори и не знаем какво се прави с КТБ, да взимаме решения по отношение на техен актив, 100% актив на КТБ.
Ако ние отнемем лиценза на КТБ, след малко ще кажа стъпките, вероятно веднага ще започнем и по-активно да се занимаваме с решаване на въпроса с Търговска банка „Виктория”.

Във Временната комисия по бюджет и финанси това бе проблемът, че се превърна в разпит в продължение на четири часа и не можахме да стигнем до това, което казвате точно сега – до същностните въпроси, и бяхме изненадани с един проект на решение през последните пет минути, на което знаете как с основание, мисля, реагирахме.
Уважаеми дами и господа народни представители, няма да маркирам отново какво се е случило. Ще кажа само, че БНБ никога не е бягала от отговорност, никога не е искала да прехвърля проблемите от БНБ на нечия друга глава. БНБ е търсила съдействието. Там, където не е имала мандат за някакви действия, е търсила съдействие на правителство, търсила е съдействие на парламентарно представени сили, за да се реши въпросът. Там, повтарям още веднъж, където не е имала такъв мандат!

Тук Искров разчита на незнанието на законите за банките и мнозинството депутати като говори за някакъв мандат, който нямало кой да му даде, за да реши въпроса с КТБ?! Пълна манипулация и гонене на вятъра!

В следващите минути Искров прави точно обратното изявление:

Българската народна банка, Европейската централна банка, никоя централна банка на Европейския съюз не може да иска и да получава инструкции от който и да е орган на Общността, в това число и от правителствата и националните парламенти! (Оживление, провикване: „Тогава какво правиш тук?!“)
Така че Ви моля, каквото и да се реши, тъй като не сме изпълнителна власт, а ние сме изключително предвидим партньор на държавата, ще участваме, разбира се, ако трябва нещо да се пише, ако трябва нещо да се дискутира, но не е редно да се записва: „препоръчва на Централната банка“, „задължава Централната банка“ и така нататък, тъй като ние това не можем да го изпълним независимо, че е решение на Народното събрание. /Шум и реплики./

БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа!
Всъщност бездействието на БНБ Банка, ако четем определението за вина, законът – той или действа, или бездейства, но все си виновен!
От сутринта разговарях с доста експерти и всъщност вникнах в това решение, което предлага Временната бюджетна комисия.
Спорната точка трета – тя много ясно е записана в чл. 121 на Закона за кредитните институции.
И, господин Искров, при този крехък мир, който има между политическите партии за нормална работа в Парламента, Вие искате да ни вмените отговорности, които изобщо не са наши.
Член 121 казва:
„Чл. 121а. (1) Българската народна банка изготвя план за контролирано преструктуриране на всяка банка, лицензирана в Република България, който може да бъде приложен, ако банката изпадне във финансови затруднения“.
Шест месеца – къде е този план, как го приложихте, това трябва да ни кажете?!...

....................................

Всъщност ние, гарантирайки вложителите, правим един суперкомфортен живот на банкерите, които да си карат яхтите, да си строят къщите и като, да не използвам нецензурни думи, ние да извадим от бюджета парите и да спасяваме банките. А Вие от 1996 г. знаете какво значи като се повлекат банките! Огромен проблем!

.............................................................

И всичко това обаче е вследствие на това бездействие, виновно, месеци наред, абсолютно виновно! Защото, ако БНБ Банка си беше на местото, нейният надзор, това нямаше да се случи.
И понеже министър Чобанов беше добър. Ако беше Дянков, това нямаше да стане. (Смях и оживление. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Дянков нямаше да ги пусне да направят това нещо, бъди сигурен! Нито Цветанов щеше да пусне жандармерийските коли пред банките. Но финансовата стабилност виждате каква е сега – над 3% дефицит. Експериментът не беше успешен!

Борисов не знае, че във Виена Дянков се е хвалил, че една банка ще рухне, и двамата с Милен Велчев говорели за това наляво и надясно... Информацията за тези събития е на "Хроники" от собствени източници.

Искров е прочел писмото на инвеститори, но с "лош" "погрешен" превод. Това става повод Борисов да реагира така:

Бойко Борисов обявява, че няма да бъде спасена КТБ!Аз до сутринта имах някаква надежда, че има шанс и да се оздрави банката. От това, което прочете сега господин Искров, и то неслучайно събуди смеха не само на лявата, но и на дясната част на залата, те всъщност ни предлагат да си извадим от бюджета 2,5 милиарда, но ние и сега ги имаме във Фонда за гарантиране. Можем да започнем да изплащаме, така както е по закон. Да спазим сега действащия закон, виновните да си понесат отговорност и съответно после, ако иска някой да дойде, да купува активи – има куп мероприятия, които позволяват това. Така че нашите добри намерения всъщност може да създадат по-голяма угроза за в бъдеще. Това мога да кажа към колегите от ГЕРБ.
След почивката ще излезем с решение, все пак искам да Ви чуя и аз.

Гневът на Рашидов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: ... Господин Рашидов, заповядайте за изказване.
Вежди Рашидов пред парламента, все още не знае, че банката няма да бъде спасенаВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Нямах намерение да се изказвам, по-скоро исках да изгледам целия този панаир.
Само искам да Ви благодаря, че явно добре разделяме данъкоплатците от вложителите. Вие искате да кажете, че вложителите не са данъкоплатци. Благодаря Ви за това. По-скоро вложителите са тези, които плащат данъци за хазната, защото това не са само тези, които плащат данък „смет”.
Аз благодаря, че разделяте държавата от българския народ. Че държавата сме целият български народ! Как така в един момент парите на държавата стават държавни, а хората, които пълнят банките, заради които има БНБ дори, те са „някакви” вложители?!
Второ, благодаря, че 6-7 милиона активи седят за крадене и сте готови да напълним с парите на българския данъкоплатец, както Вие казвате – да напълним 2 милиарда, за да си платим, за да може някой да прибере 6 милиарда. Това ли правите сега?
А останалите пари на честните български данъкоплатци?! Защото аз другия път ще Ви донеса и договорите си с Банката – ще видите, много е интересно. Като наивен човек и художник разбрах, че нямаше никъде клауза в договора за гарантираните влогове, дори банките трудно предупреждават, то трябва да има в договора клауза, че са до 100 хиляди. И това не съм го знаел. Научих го, че в България просто човек трябва да си държи парите някъде по Сейшелите. Научихте ме! Днес ни дадохте урок!
Е, къде отиват парите на останалите честни данъкоплатци след 100 хил. евра?! И какво ми казвате, господа: „Дайте по 100 хил. евра!” – пито-платено, останалите берекет версин – кой крал, крал! По-нататък вече за урок да ми е! Че на нас ни е за урок от Анжел, който от Чикаго поздрави ми пращаше. Па, 10 банки – от Първа частна банка, като я започнахте, все ни е за урок!
Днес тази банка не само, че е за урок, хак да ми е, както българският народ... – научихме ги да мразят тези, които могат да произвеждат пари, за да слагат пари в бюджета да има за пенсии, здравни, защото няма кой да ги слага.
Мога да Ви кажа, че много хора тук, на които може да завиждаме на костюмите, в сайтовете на Сметната палата не са от добрите данъкоплатци, те нямат спестявания. Вчера гледах едни хора, които с охота обясняват, богати банкери, че аз съм най-богатият между тях.
Колеги, да уважаваме народа, който всеки ден си плаща данъците, да уважаваме техните средства, защото това са парите на българската държава, де факто българският народ е българската държава. Как така в един момент то е държава, а другото е вложител?
Аз Ви благодаря от името на ощетените българи – те са около 500 хиляди с тази Банка, благодаря, че съдействаме наистина десет човека да ни окрадат. Благодаря за кражбата. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Рашидов.

В навечерието на обявяване на КТБ в несъстоятелност, политици от различни цветове  узакониха едно продължаващо престъпление, включващо действията на редица лица и институции, за което в повечето медии услужливо мълчаха.

Отнемането на лиценза на финансовата институция завъртя в спирала събития, които ще доведат и до рецесия у нас, предупредиха анализатори. Ако се стигне до фалит на банката, а нещата вече бяха на път, много общини, болници, училища и частни предприятия щяха да останат без парите си, което неминуемо ще доведе и до ръст на безработицата и увеличаване на сивия сектор.

Приносът на Прокуратурата

Прокуратурата, която е оторизирана да се бори с престъпността съобщи на 12 юни 2014 пред медии за извършен обиск на офиси във връзка със сигнал на три субект: пропрезидентската „Протестна мрежа”, Делян Пеевски и Николай Бареков.

Разпитани бяха и 12 служители от КТБ.

На следващия ден Националното радио съобщи, че мажоритарният собственик на КТБ АД е проверяван за поръчано убийство на депутата от ДПС Д. Пеевски, а в офисите на КТБ АД текат обиски. Логично последва паническо теглене от банката на 1,5 млрд лева за няколко дена – Главният прокурор си изми ръцете с едно „Сгреших”, обвинените за „убийство” на Дерян Пеевски бяха пуснати поради липса на доказателства. КТБ поиска помощ от поне 500 милиона лева, но БНБ отказа да даде парите. По същия повод, една друга банка получи от БНБ 1,5 млрд лева.

КТБ бе затворена, а БНБ обяви, че банката няма никакви сериозни проблеми. Това бе в началото на драмата, която бе на път да се разрасне в трагедия, в драма за стотици хиляди вложители.

Последва предупреждение от изпълнителните директори на банката, че слуховете, и разпространяваните лъжи за КТБ могат да се окажат пагубни за нея, но БНБ не реагира...

Така Главен прокурор, медии с принадлежност към интересите на Д. Пеевски и Иво Прокопиев, гуверньорът на БНБ поставиха началото на една атака, която доведе  банката до фалит...

Повече от четири месеца банката е затворена, нагнетяваше се напрежение у гражданството, че банката е била много зле, трябва да стои затворена още неизвестно колко време. Президентът заяви, че трезорът може да бъде отворен след изборите на 5 октомври, въпреки че това изобщо не е негова работа.

В президентството се проведе заседание с представители на различни политически сили и гуверньорът на БНБ Иван Искров, на което е направено предложение за банкова ваканция – т. е. затваряне на няколко банки за неопределено време!

Депутатът Румен Гечев неизвестно защо спря да говори за банковата ваканция, колко скандална е тя и даиска Стенограмата от заседанието при президентаСамо случайната закана на Румен Гечев, че ще извести европейски лидери за това престъпление спира останалите от осъществяване на плана за банкова ваканция! До ден-днешен така нареченият президент не желае да предостави Стенограмата от това заседание, защото ще лъснат имената на днешни политици, фактори в политическия живот!

Прокуратурата остана безмълвна към съобщението и свидетелствата на участници в това съвещание и не направи опит да изземе въпросната Стенограма.

В действие бе пуснато българското правило: липсата на разследване на дадено престъпление го превръща в несъществуващо в правния мир!

Към днешна дата редица експерти са на мнение, че именно след смяната от страна на БНБ на методиката  за оценяване на състоянието на банката под особен надзор се е стигнало до тази умопомрачителна цифра от 4,2 млрд. лева обезценки. Това е била причината специалистите по банково дело да се съмняват в достоверността на представените от БНБ данни, които доведоха нещата до отнемане на лиценза на КТБ.

Методиката не е утвърдена, няма указания за използването й, и ще се утвърди през 2018 година. Въпреки това Иван Искров приемат тя да бъде приложена?

Докато банката бе затворена, висши служители от временно отстраненото ръководство на КТБ обявиха, че изготвеният доклад е манипулация. Цифрата от 4,2 млрд. лева не е била избрана случайно – като се извади от нея капиталът, който е в размер на 700 млн. лв., се получава нетен отрицателен капитал в размер на 3,5 милиарда лева. Именно това бе общата сума на средствата, за които преди време управителят на Централната банка Иван Искров обяви, че липсва.

Ако изнесените данни са верни, то дори и по тази нова методика на БНБ цифрата е направена изкуствено да стане 4,2 млрд. лева, заяви икономистът проф. Христина Вучева. Според нея и направената смяна на начина за определяне на обезценките също е тенденциозна. До момента от Централната банка не са дали логично обяснение какво наложи промяната на методиката именно докато течеше процеса на особен надзор върху КТБ.

"Мит е, че гуверньорът Иван Искров не е виновен, а е виновен зам.-управителят Цветан Гунев. БНБ има достатъчно правомощия да се справи с кризата в КТБ. След десет дни ще свърши одита и, помнете ми думата, че ако изобщо има капиталова дупка, тя ще е под 1 млрд. лева. Но заради това, че толкова време КТБ не работи, дупката се увеличава естествено", коментира бившият финансов министър Муравей Радев в предаването „Лице в лице” на бТВ.

"Факт е, че една група хора и институции искаха да фалират КТБ. Едната част от тези хора ще спечели, защото се обезценяват активите на банката, които ще могат да вземат – знаете сега къде е досегашният финансов министър Петър Чобанов (бел. ред. – депутат от ДПС с мандат от Монтана). По време на кризата той не си мръдна пръста, за да успокои изкуствено създадената криза, а сега „негов” синдик определя нещата", коментира Радев.

Отстранените изпълнителни директори на КТБ АД обвиниха в поредна лъжа БНБ заради доклада на така наречените одитори

„След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за откровено манипулиране на общественото мнение”.

Така започва поредното Писмо на изпълнителните директори на КТБ, ден след като БНБ оповести резултатите от одита на поставената под специален надзор банка. В писмото, цитирано от bTV, се уточняваше, че текстът е част от становище, което предстои да излезе в цялост.

Отстраненото ръководство на банката определи документа на „одиторите” като „безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ".

„БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение", се казва още в Писмото до медиите. Отстранените директори на банката обвиниха БНБ, че налага позиция върху Доклада на одиторите. Бившите директори оспориха и данните, които БНБ изнесе за дефицит в КТБ от повече от 4.2 милиарда лева.

„Банката все още е в добро състояние и не може да бъде срината в кратки срокове, въпреки всичките усилия на БНБ и квесторите да я ликвидират поръчково", се казваше още в писмото до медиите.

Според отстранените дирeктори, от БНБ са приложили допълнителна обезценка на кредитите при прилагане на нова методика за анализ и изчисления, приета през август. „Само така загубата може да нарасне със сума, която е достатъчна за постигане на крайната цел - отнемане на лиценза и ликвидиране на КТБ АД", допълваха бившите директори в документа.

Няма яснота и дали одитният доклад на трите одиторски фирми е достоверен и всеобхватен – той не бе предаден на прокуратурата. Временно отстраненото ръководство на банката обяви на всеослушание, че одиторските фирми са имали само консултантски договори с БНБ при започването на одитите в оставената под специален надзор банка.

В същото време БНБ нямаше сигурни доказателства за реалното състояние на КТБ, тъй като одитните доклади се оказаха незаверени. Това бе и една от предпоставките синдикати и неправителствени организации да внесат сигнали в прокуратурата за съмнения за верността на данните от докладите. До момента синдикати и работодатели много пъти бяха алармирали, че отнемането на лиценза на КТБ ще бъде пагубно за редица бизнеси и общини в страната. Според синдикатите, от подобна стъпка се очаква да бъдат засегнати близо половин милион души.

Минаха много искания и предложения на инвеститори, като БНБ отхвърли едни, а други кандидати за инвеститори изобщо не приемаше и пренебрегна. Мотивът на БНБ да отхвърли поредната възможност за оздравяване на банката бе, че предложенията на акционерите изискват сериозна подкрепа от страна на държавата и прехвърлиха топката към Народното събрание. По-късно се оказа, че писмото на кандидат инвеститорите е било в некоректен превод.

След заседание на набързо съставена Временна комисия за бюджет и финанси, народните представители приеха план от четири точки за оздравяването на банките с отрицателен капитал.

БНБ потвърди, че за КТБ няма одиторски доклад и служебно смъкна капиталовата адекватност в банката с отмяна на вече одобрено решение за увеличение на капитала й.

В разтегливия документ, който Централна банка издаде нямаше и ред категорични изводи защо и как банката е достигнала до това положение. Това, което се очакваше от края на юни тази година, се случи - Иван Искров успя да доведе казуса с КТБ до отнемане на лиценза!

Според официалното съобщение на БНБ, квесторите са вкарали в централната банка „финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г., но никой от назначените одитори „Делойт България”, „Ърнст енд Янг Одит” и „АФА“ не се е съгласил да се подпише под счетоводните документи с обезценките.

Съвсем умишлено бе пренебрегнат варианта банката да бъде оздравена без намесата на външни инвеститори и без данъкоплатците да платят за това.

Имаше възможност да бъде избегната загубата за вложителите и за държавата с негарантирани кредити при предстоящата ликвидация.

Тези два варианта бяха пренебрегнати също умишлено, за да не се пречи рано или късно банката да бъде обявена в несъстоятелност и доведена до фалит.

С времето и приближаването на срока за обявяване на банката в несъстоятелност, започнаха да излизат на светло интересите на все още неназованата група политици, които тласнаха трезора към фалит

Прави впечатление, че преди Искров да обяви, че отнема лиценза на КТБ, ръководството на БНБ, а и политиците не обърнаха внимание на определено тревожни сигнали като различни факти и обстоятелства.

  • Пренебрегнато бе обстоятелството, че Международната рейтингова агенция Moody`s, която едва ли може да бъде заподозряна в субективно позитивно отношение към КТБ АД бе извела в началото на доклада си от 30.05.2014 г. /20 дни преди поставянето на банката под специален надзор/ следната констатация:
  • "... рейтингът… отразява солидните ликвидни буфери на КТБ АД и нейната нарастваща и все по-диверсифицирана депозитна база в България. Също така, Корпоративна търговска банка АД досега е успявала да поддържа по-стабилно качество на кредитния си портфейл в сравнение с конкурентите си, с необслужвани кредити (общо класифицирани като загуба и такива с 90 дни просрочие) 1,4% от общия размер на кредитите през м. декември 2013 г.".

Около очакваното обявяване на отнемане на лиценза на КТБ, предизвестено още от края на месец юни, вложителите в банката заявиха на всеослушание, че от две седмици водели разговори с компанията CCI /служителите на която са бивши служители на Мосад и ЦРУ – бел. Л. М./, известна с проследяване на финансови потоци и активи в световен мащаб.

Несъответствията, на които Главна прокуратура не пожела да обърне внимание и да ги разследва

  • Одиторите нямаха отношение към оценката на кредитите, тъй като те не са извършвали одит;
  • Колко ни струваха  възнагражденията на така наречените одитори от Делойт ООД, които се оказаха правни консултанти, а документът, който те предадоха на БНБ не е Одиторски доклад, а консултация?!
  • Оказа се, че активите в последния Консултантски доклад, са обезценени според указанията на БНБ и на квесторите, с цел капиталът на банката задължително да стане отрицателен. Това щеше да позволи на БНБ да отнеме лиценза на банката и да подготви определени апетитни активи–вземания за изгодна някому продажба на нищожна цена.
  • Обезценени бяха активи на работещи предприятия с дълга кредитна история, като в същото време не са били признати съществуващи обезпечения. В списъка с работещи предприятия с обезценени кредити попадат: един от най-големите винопроизводители, водеща верига магазини за бяла и черна техника, авиоремонтен завод, завод за производство на хартия, дружество, притежаващо лицензии за газификация на няколко общини в Централна България, включително и газов терминал, изграден до централна газопреносна мрежа, най-големият стъкларски завод на Балканите, търговски и развлекателен център в Бургас с РЗП 65 000 квадратни метра, една от водещите корабостроителници, водещи оранжерии, лизингови компании, жилищни сгради с акт 16 в атрактивните южни и източни райони на София /кв. Бояна, сградата на "София прес" и др. подобни/, както и в централните части на Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, 7 първокласни хотелски комплекса в най-популярните ни курорти, имоти на първа линия на черноморското крайбрежие и др.
  • Осчетоводени са били обезценки и на сградите, притежавани от КТБ АД. Не е ясно кой е оценителят и как е бил избиран. Резултатът се оказва отново драстичен – обезценка с една трета част от стойността им.
  • Редица кредити със съществуващи обезпечения в полза на банката са обезценени на 100%. Тези кредити възлизат на близо 1 млрд. лева, а сред ипотекираните в полза на банката обезпечения са една от най-големите спортни зали в София, най-големият стъкларски завод на Балканите, седем първокласни хотелски комплекса, 55 декара и административна сграда на Цариградско шосе и т.н.

Под предлог, че ще сезира обвинението, Централната банка не публикува очакваните доклади от квестори и одиторите от АФА, "Делойт одит" ООД и "Ърнст енд Янг одит", а само извадки от документите, придружени с разяснения за масовата публика.

От преразказа на БНБ се разбра, че огромните обезценки по кредитите в КТБ са били направени по нова методика. По старата, прилагана от отстранените директори, обезценките били само 146 млн. лева. Голяма част от заемите всъщност са били обслужвани и просрочията са натрупани след затварянето на КТБ.

„Докладът за състоянието на активите на Корпоративна търговска банка няма счетоводна или правна стойност“, заяви в ефира на БНТ един от доскорошните изпълнителни директори на кредитора Илиан Зафиров. Той посочи, че това е записано, както в него, така и в договора между квесторите и одиторските компания. Поради тази причина той не може да бъде окачествен като одит и резултатите от него не могат да се използват за счетоводни цели.

По думите му, одит на кредитния портфейл на банката реално не е правен, а са били зададени определени критерии. Работата на одиторите е била само да изведат определени стойности на тяхна база. В тези критерии не са били включени 80% от фирмите за обезпечения, като например залози на вземания и дялови участия.

В края на така нареченият втори одиторски Доклад е записано, че документът е изготвен въз основа единствено на документите, които са им били предоставени, т. е. така наречените проверяващи не са имали достъп до цялата документация на КТБ!

Другото, което е записано в края на този така наречен Доклад, според хора, които са го чели е, че проверяващите не носят отговорност за реалното състояние на банката?!

Това криеше Иван Искров, това не искаше да се разчува, защото реално със записаното накрая става ясно, че така нареченият одит не е одит, тъй като даже в договорите на тези фирми не е имало изискване да правят одит, потвърдиха запознати с поредната, но немаловажна манипулация на БНБ. Документът, с който излязоха вторите „одитори” няма как да послужи за счетоводна експертиза обясниха десетки финансисти.

Всички гореизброени факти /а вероятно има и още много – бел. Л. М./ не попречиха на Иван Искров да заблуди цялото общество със съдействието и подкрепата на близки до групата за фалиране на КТБ, медии и политици.

На всеки що годе интелигентен българин е ясно, че без политическа протекция, без бездействието  на прокуратурата и странните действия, необясними бездействия  и обяснения на Главния прокурор, без умишленото държане от БНБ тази банка да бъде затворена от БНБ,  обявяването на КТБ в несъстоятелност нямаше как да се случи.

Нямаше как прокуратурата „да греши” с показни показни обиски в сградата на банката, нямаше как да извършва арести за някаква виртуална заплаха за убийство, нямаше да се нагнетява напрежение у гражданството да си теглят в паника парите.

Според специалисти по банково дело, на панически тегления никоя банка не издържа и рано или късно те се отразяват на ликвидността й.

Българската народна банка /БНБ/ отхвърли като обяви за несериозен поредния кандидат-спасител на затворената "Корпоративна търговска банка" /КТБ/. Стана ясно, че кандидатът за инвеститор е внесъл на 3 ноември в Централната банка предложение за реструктуриране на КТБ и дъщерната й Търговска банка "Виктория", която също бе затворена заради проблеми с ликвидността.

В края на седмицата преди да бъде обявена банката в несъстоятелност и да й се отнеме лиценза бе отхвърлена поредната оферта на консорциума между австрийския фонд ЕПИК, Оманския фонд, който има миноритарен дял в КТБ, и базираната в Лондон компания "Джемп Корп". Тяхното предложение бе определено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като "нагло писъмце" от трибуната на парламента, с което инвеститорите искали да вкарат държавата с кеш в спасяването на КТБ. Това отказа депутатите от желанието им да задължат БНБ да спасява КТБ. "Наглото писъмце" след време се оказа лош превод от английски.

Оказа се, че предложението от кандидатите за инвеститори е преведено некоректно, за да бъде представено от Иван Искров – никой не реагира.

Вложители в затворената "Корпоративна търговска банка" /КТБ/ обявиха, че ще наемат международна фирма, която да разследва активите на банката, за които така нареченият втори „одиторски” доклад твърди, че липсват 4.2 млрд. лв. и са дупка в банката.

В същото време международни кредитори на КТБ чрез облигационния заем, предоставен на банката, заявиха, че фалитът й ще струва по-скъпо от оздравяването заради редицата съдебни дела, които ще бъдат заведени от кредитори и вложители, и ще се водят с години. Те призоваха българските власти да преразгледат офертата на консорциума между австрийската ЕПИК, Оманския фонд и лондонската компания "Джемп Корп". Никой не пожела да чуе тези международни кредитори и въпросната оферта бе отхвърлена от парламента като несъстоятелна, точно преди БНБ да обяви, че се отнема лицензът й.

В Декларация от неправителственото обединение „Ние, гражданите” постави искане Главният прокурор Сотир Цацаров да се самосезира и да започне най-после разследване на дейността на Иван Искров като гуверньор на БНБ както и на целия Управителен съвет на БНБ по случая с КТБ и Търговска банка „Виктория”.

Това не се случи и едва ли ще се случи.

Иван Искров обяви, че ще се оттегли когато види стабилно правителство?! Правителство бе съставено, но Искров не се оттегли - даже се срещна с премиера Бойко Борисов, който според няколко издания му предложил работа, която обидила Искров?!

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене