Tag:аню ангелов

На 14 декември „целият правителствуващ синклит на България”, както нарече Пловдивският митрополит Николай кабинета проведе своето заседание вместо в столицата, в Пловдив.

От стенограмата на това заседание става ясно, че министърът на финансите Симеон Дянков най после е на път да се разправи чрез изпълнителя на желанията му Бойко Борисов – с Военно-медицинска академия!

Ето част от Стенограмата от това заседание, от която става ясно, че заради капризите на Дянков, премиерът е разгневен към Военно-медицинска академия и й отрязва парите от Министерство на отбраната!

{edocs}bbmi-djankov-1.doc,600,400,link{/edocs}

Как започна отмъщението Дянково?

На заседанието на Министерския съвет от 13 октомври Дянков прокарва идея за изпращане на свои хора в държавните предприятия, така наречените финансови квестори.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: С предложените изменения се цели подобряване на икономическото управление на търговските дружества с държавно участие и държавните предприятия.

Предлага се въвеждането на нова функция – превантивен финансов контрол, която да се извършва от финансов квестор. Квесторите ще се назначават от Министерството на финансите и парите за тези функции ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на финансите.

Тук идеята е така, както има квестори в банковата система, когато не е добре, например в Гърция и Португалия и т. н., преди поемането на финансови задължения и извършване на разходи в държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие, които нямат добра финансова дисциплина, работата на този квестор ще бъде да гледа и от гледна точка на ефективност и целесъобразност, дали тези разходи трябва да се правят и ако – не, просто да спира харченето на пари там, където няма достатъчно пари.

Целта на финансовите квестори е да осъществяват предварителен финансов контрол в държавни фирми и дружества, без да имат право да влизат в агенции и министерства.

Това обяви министър Симеон Дянков след заседанието на МС на 13 октомври. За целта, кабинетът по негово предложение прие промени в закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Квесторите ще бъдат назначавани по заповед на финансовия министър и тогава Дянков заяви, че със сигурност квесторите му ще влязат да осъществят своя профилактичен контрол в БДЖ и ВМА.

Генерал Стоян Тонев поясни, че от юридическа гледна точка това е невъзможно., тъй като Военна болница не е към Министерството на здравеопазването, а към Министерството на отбраната и ген. Стоян Тонев, началникът на Военоомедицинска академия  се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства, а освен това имам 11 квестори. Юридически погледнато, няма как такива проверители да бъдат назначени.

През пролетта в Министерския съвет беше обявена идеята ВМА да "погълне" болницата на МВР и тогава имаше упреци, че военното здравно заведение има големи дългове и чрез сливането се опитва да се спаси. Оказа се, че дълговете на ВМА са около 16 млн. лв.

Какви са истинските цифри и какво и как ощетява Военно-медицинска академия?

ВМА има дългове, които са по-малко от 10 на сто от бюджета й. Дълговете основно са за медикаменти и консумативи.

За сравнение България като държава има 14 процента дългове, които се контролират от финансовия министър.

Това не означава ли, че ВВМИ има по-добра финансова дисциплина от държавата?

Дълговете на ВВМИ основно са за медикаменти и консумативи, тъй като се купуват най-добрите, лекарства за пациентите, а те са скъпи.

От февруари 2001 г. в състава на ВМА влизат следните структури за извънболнична и болнична медицинска помощ: Многопрофилна болнична база за активно лечение (МББАЛ) - София, Болнична база за активно лечение (ББАЛ) - Варна, ББАЛ - Пловдив, ББАЛ - Сливен, ББАЛ - Плевен, Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика (БББРП) - Хисар, БББРП - Поморие, БББРП - Банкя, медицинските пунктове към Военна академия “Г. С. Раковски”, служба “Военна информация”, Служба “Сигурност – Военна полиция и военно контраразузнаване”, във войсковите единици от Българската армия и във факултетите на Националния военен университет.
Към Военномедицинска академия са включени Център за военномедицинска експертиза и авиационна медицина, Военномедицински отряд за бързо реагиране, Научноизследователски институт по радиобиология и защита от ядрено, биологично и химическо оръжие - Овча купел, Център по военна епидемиология и хигиена – София с отделения в Пловдив, Сливен и Варна.

За какво не си дава сметка още Дянков

Военномедицинска академия е свързана със системата на националното ни здравеопазване чрез звеното си за спешна медицинска помощ, създадено през 1990 г. със задача да обслужва както специфичния контингент, така и цивилното население.
Значително е участието на специалисти от ВМА в хуманитарни мисии. От участието си в първата военномедицинска мисия по време на Руско-японската война през 1904 г. специалисти от болницата са работили в Русия, Корея, Виетнам, Камбоджа, Алжир, Сирия, Мозамбик, Никарагуа, Ангола, Етиопия, Либия, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Турция, Македония, Афганистан, Ирак.
Паралелно с коренните промени в нашето общество, ВМА също структурно се променя с цел привеждането й в съответствие със световните и натовските стандарти, както и с националното законодателство в областта на здравеопазването.

Към 1 октомври 9.5 на сто от пациентите на ВВМИ са контингент по Закона за отбраната и въоръжените сили. Освен това ВВМИ обслужва здравно и друг контингент – военната прокуратура, Националната служба "Сигурност", ДАНС, които са около 4.6 процента от всички останали пациенти.

В този смисъл и над 85 на сто от пациентите на ВВМИ са извън Министерството на отбраната /МО/.

Министерството на здравеопазването не плаща доста голяма сума на ВВМИ, която дава на всички останали болници, използвайки факта, че ВВМИ са подчинени на друго ведомство. Става въпрос за 24 млн. лв. на година.

В своето експозе, министър-председателят Борисов „пропусна” факта, че ВВМИ не получава пари за спешна помощ, за реанимация, въпреки че реанимацията на болницата е най-голямата в страната!

На ВВМИ не се превеждат пари за психично болните и за инфекциозно болните.

Към 1 октомври 9.5 процента от пациентите на Военна болница са контингент по Закона за отбраната и въоръжените сили. Правоимащият контингент е от около 4.6 на сто от всички пациенти.

Аню Ангелов като Пилат Понтийски

На 120-годишнитата на ВВМИ ген. Тонев отчете постигнатото през изминалата година и представи заплануваното за следващата. „През изминалата година успяхме да подобрим организацията и координацията между отделните екипи в болницата. Към 8-те референтни клиники и лаборатории в ЕС успяхме да добавим още 6", похвали се болничният шеф.

За следващата година той си постави за цел от 1 януари 2012 година да заработи специалното отделение в поликлиниката, предназначено за запасните чинове и отговорните командири. Ген. Тонев изрази надежда и да открият свои подразделения в Цариград и Скопие.

”Търсете начини и мерки за преодоляване на задлъжнялостта", заръча министър Аню Ангелов и добави, че неговото ведомство предприемало „спасителни мерки" , като се предвиждала продажба на имоти, двата центъра на ВМА в Хасково и Стара Загора, както и имоти, техника и въоръжение на министерството, с които да се покрият част от тези дългове.

Според Ангелов, отлагането във времето на дадени плащания водело до натрупването на огромна задлъжнялост за болницата. Според данните, задълженията на ВМА в момента възлизали на 16 милиона лева, половината от които щели да бъдат поети от военното министерство.

„Общо обаче тези задължения са над 93 милиона лева и всичко това е огромно бреме, което тегне над всички вас”, заявил Ангелов пред лекарите от ВВМИ.

Министърът заявил на празника на ВВМИ, че не е съгласен с практиката редица дейности във ВМА, като спешна и психиатрична помощ, трансплантациите да се заплащат от военното министерство. По думите му, когато те се правят в други болници, разходите се поемали от Министерство на здравеопазването.

Нито една болница не се финансира от Министерство на здравеопазването – нито държавните, нито общинските болници. Всички тези здравни заведения са търговски дружества и сами си заработват парите. А парите за здраве – къде отиват те тогава?

Дянков взе Резерва на Здравната каса и го употреби неизвестно как и за какво, а този Резерв съдържа пари, внесени за здраве, т. е. целеви пари!

След отнемането на Резерва на Здравната каса, Бойко Борисов започна да обяснява, че няма да плаща дълговете на болниците!

А къде са тези пари и за какво, ако не за здраве би следвало да се употребяват – това никой не пита, защото отговорът му не би бил в полза на управниците от ГЕРБ.

Всяко нещо, което е читаво в държавата – се разрушава! Това е политиката, идеологията на правителството на ГЕРБ, ръководено от Симеон Дянков.

Миналата година Дянков взе над 100 милиона от РВД като ги обложи втори път, раздуха историята с високите им заплати, за да противопостави на премиерската заплата възнагражденията на ръководителите на полети и авиодиспечерите.

Тази милиони Дянков взе, за да запуши поредната дупка, която бе отворил в бюджета, взе ги без никакво правно основание, пренебрегвайки статута на РВД, според който парите му следва да отиват за развитие и технологично обновяване.

Къде му бяха тогава квесторите на Дянков, да му обяснят че не трябва да пипа пари от РВД, тъй като въпреки, че се води държавно предприятие – не получава стотинка от държавния бюджет!

Сега наред за разсипване е Военно-медицинска академия, не Правителствена болница, за която бе съобщено, че има висок процент смъртни случаи на трансплантирани от тази болница.

Подчинените не на премиера, а на волята на Дянков Бойко Борисов и министрите Стефан Константинов, Аню Ангелов бяха пуснати в поредната му интрига за „прибиране” на пари от ведомства, от които не следвало да взема.

Странно е как при висящи дела за Държавния резерв, без никакъв одит и при липсващо законово предписание Държавният резерв да се закрива – Дянков раздроби тази структура с лека ръка под благосклонния поглед на военния министър Аню Ангелов!

Всички сме чували приказката за сламката и гредата в окото, та по този повод бих запитала ренегата Аню Ангелов, /сменил поне три-четири политически партии/: как така за държавния резерв мълча, а за добре работещата военна болница спасила не един и два човешки живота – тръгна с разрушителя Дянков?

Та Дянков няма да даде и 30 сребърника на министрите Аню Ангелов и Стефан Константинов за това небогоугодно дело!

И последно - още ли сме член на НАТО, или май не съвсем? Все пак не е редно щом Борисов кани висши чиновници на НАТО у нас и веят знамената му, да дават курбан една добре и високо професионално работеща болница!

Изградената болница в Трън я закриха и тази ли ще последва съдбата й, като я поставят в унизителното положение да проси пари за лечение?

 

Докато измъченият български гражданин ставаше със словото Борисово, че не участваме във войната в Либия, и лягаше пак с неговото слово и убеждение, че участието ни вече бе сигурно – високите цени, Цветановите пари и имоти, гневните зърнопроизводители, тютюнопроизводители, лекари, тежко болни, безработни и прочие забравиха мизерията и глада.

Какво по-истинско шоу от един менящ мнението си премиер, на когото министрите не успяват да насмогнат с Ехото да го цитират авторитетно?

“Ако военната операция в Либия продължи повече от 90 дни, ще изпратим там фрегатата „Дръзки”. Към страната ни няма отправени искания за участие във военните действия на този етап”. Това обяви премиерът Бойко Борисов пред „Нова телевизия”. По-рано и военният министър Аню Ангелов съобщи, че България може да се включи в операцията на по-късен етап с изпращане на фрегата за подпомагане на оръжейното ембарго срещу Джамахирията.

Досега българското държавно ръководство /разбирай ГЕРБ/беше изолирано от военната операция и това явно нанесе поражения върху самочувствието на някои политици в правителството.

До вчера операцията бе закъсняла, тъй като трябвало да се проведе докато българските медици са били в затвора. Три дни по-късно и премиер, и президент в един глас обявиха, че операцията е подранила, защото

ген. Аню Ангелов

не е съгласувана с НАТО!

Гражданството стана разногледо: подранила – закъсняла, авантюра – не авантюра – участваме - не участваме! Само човек с начални ментални проблеми би могъл да понесе, ако преживява всичко с ум и сърце случващото се в родината ни!

По-безвредното е да подминем с тих, горчив смях гафовете на властта...

Първият сигнал за суматохата в редиците на управниците даде без да иска военният министър Аню Ангелов, който в промеждутъците, когато не го возят и катастрофира с кортежа, пусна ясното вече на всички умозаключение, че НАТО трябва да поеме нещата в свои ръце, тъй като не се знаело кой е центърът и откъде се управлява военната операция срещу Кадафи. С това изявление, без да иска, Ангелов удари една здрава, дружеска критика на Франция и Великобритания за самоволните им действия срещу Либия!

Явно Ангелов има проблеми с получаването на актуална и достоверна информация докато се вози в правителствената лимузина...

В Национална телевизия СКАТ, в предаването на журналиста Велизар Енчев гостува полк. Ангел Тюфекчиев, който даде професионални разяснения за случващото се в Либия и обърна внимание на подробности, които определено убягват както на управниците, така и на редовото гражданство.

В 21 век, вече имаме втора колониална война, инспирирана от САЩ след Иракския провал на президента Барак Обама – тази в Либия. /конфликта в Афганистан не го броим за война, тъй като там имаше някаква Резолюция на Съвета за сигурност/.

Засега това, което може да се каже е, че в първата фаза на военния конфликт срещу Либия, България не участва, или както се изразиха разочаровано някои пишманполитици – не бе поканена.

И най-лошия мир е по-добър от най-добрата война

цитира известната мисъл о. з. полк. Ангел Тюфекчиев.

Военната операция показа неразбирателство, както в Европейския съюз, така и в Съвета за сигурност и НАТО. В същото време не се знае кой кой е в тази война, защо трябваше да започва, защо се провежда и каква е крайната цел.

При това положение случващото се след приетата Резолюция 19-73 е по-скоро убийства, разрушения в една държава, чрез военни действия.


Reuters показа сваления американски самолет на 22 март - свален по "технически причини"...

Аргументът, че се тръгва срещу Кадафи, защото той избивал мирни граждани не върви, тъй като вече няколко месеца стотици мирни граждани бяха избивани по време на протести и в Тунис, и в Бахрейн, и в Египет, и в Йемен.

Разликата в избиваните мирни граждани в Либия и избиваните мирни граждани в останалите Североафрикански държави е в едно-единствено нещо и то се нарича петрол.

Само Либия изключиха от Международната организация за правата на човека, само в Либия не може да се избиват мирни граждани, само за Либия Съветът за сигурност излезе с Резолюция – за другите държави с избивани мирни граждани нямаше нито санкции, нито резолюция, нито военна операция.

Но да се съсредоточим в Либия, където бомбите няма как да разграничат мирни от въоръжени граждани и всичко е под прицел на касапницата. Това няма как да не е ясно на “миролюбците” Бан Кимун, Обама, Камерън, Саркози.

Кой може да гарантира, че бомбите избирателно целят въоръжени, а не невинни деца, жени старци? Едва ли ще се намери някой.

Защо се приема, че мирните граждани на Либия са беззащитни? Защото по презумпция военните са обучени как да се предпазят и покрият, докато за цивилното неселение това са не толкова известни похвати.

Турско-френските ритници под масата

Докато НАТО бе блокиран от ветото на Франция и ветото на Турция за участие в конфликта, военният министър Аню Ангелов настоя НАТО да се намеси във войната в Либия!

Независимо, че френският външен министър Ален Жупе заяви, че е против влизането на Пакта в конфликта и поемането на командването, тъй като според него НАТО било компрометирано в този район на света, и далеч по-добре би било Франция да ръководи военните действия!


САЩ елиминираха Турция в стоплените двустранни отношения по развитието на израело-палестински конфликт. САЩ “си върнаха” на Турция и заради икономическото и геополитическо сближаване на Анкара с Кремъл. Това вероятно е и една от причините Турция да наложи вето в НАТО за Либия.

Ердоган бе основата на това Арабската лига да се откаже от първоначално заявената си подкрепа за удари срещу Кадафи и Либия, а след това отново Ердоган зае противоположна позиция по военния конфликт и блокира решението на НАТО с вето.

Ердоган е амбициран да се хареса на арабските държави и успя! Турският премиер е на път да реализира неоосманските имперски амбиции в Африканския рог и е на път да успее- коментира турската позиция в НАТО журналистът Велизар Енчев.

В същото време Ердоган удря Франция с позициите си по Либия, тъй като Франция е решителен противник на влизането на Турция в Европейския съюз – т. е. ако Париж има намерение да постави Кадафи на колене, то Анкара е готова да направи всичко възможно това да не се случи, поне не с принос и усилия на Франция!

Само преди две седмици Саркози бе за няколко часа в Анкара и унизи турската страна, като им каза в очите, че те няма да станат пълноправна страна-членка на Европейския съюз и предложи някакво алтернативно черноморско сътрудничество!

Засега Ахилесовата пета на официална Анкара е кордското малцинство, което наброява 20 млн души, и живее лишено от права, и държава в планините на Турция. Това най-голямо малцинство в света е потискано също като опозицията на Кадафи, но Западът и Щатите си затварят очите засега и не  смеят да обелят и дума по проблема.

Турция се отнася към кюрдите точно както Кадафи се отнася към протестите на опозицията си – с палки, бой, военни, сила и репресии.

Турция е наясно, че и Испания, и Германия са против приема на Турция в ЕС, така че ветото в НАТО може да се приеме и като ответен удар на отношението на някои европейски държави към официална Анкара. Решението на проблема с кюрдите е едно от условията, които Ердоган трябва да реши, за да седне на масата на преговори с ЕС, но той няма никакво намерение да отдели независим Кюрдистан в държава като го откъсне от територията на Турция.

Другото условие за Ердоган е да освободи територията на Северен Кипър, която в момента е окупирана – нещо, което официална Анкара едва ли ще се съгласи.

С какво разполага Либия като военен потенциал?

Либия е въоръжена изключително с руско оръжие сред което и самолети МИГ-29, но Либия няма кадри, които да воюват в това въоръжение.

Преди няколко години е имало договореност либийски летци да заминат за Русия, за да бъдат обучени да си служат с руското въоръжение, но тогава се намесва Франция с обещание да продаде на Триполи доста по-евтино въоръжение и сделката с обучението пропада и не е проведена докрай.

До този момент никой не съобщи, че Либия, единствена в арабския свят разполага с 203,2 мм гаубици /тежка артилерия, която изстрелва снаряди с ядрени бойни глави – бел. Л. М./. А тези гаубици могат да изстрелват ядрен заряд – обърна внимание о.з. полк. Тюфекчиев в студиото на телевизия СКАТ.

Либийците имат и ракети “земя-въздух” и “въздух-въздух”, най-съвременни зенитни установки, но досега това въоръжение не е използвано от либийската страна, вероятно заради липса на добре обучен персонал, който да води професионално военни действия – с подходяща подготовка по стратегия и тактика.

Засега няма обяснение защо хората на Кадафи не дават отпор на Коалицията на желаещите.

Така наречената Коалиция на желаещите не спазва Резолюция 19-73,

но никой не обръща внимание на това скандално положение.

Самолети на Франция и Великобритания атакуваха либийски танкове, но танковете нямат крила – т. е. те не летят и в този смисъл няма никакво основание да бъдат бомбардирани от т. нар. Желаещи!

Готова ли е адекватно България за участие във военни действия?

Какво се получи – Ангелов настоя, последван от премиера Борисовq България да участва в военния конфликт, въпреки че НАТО се оказа блокиран за вземане на решения.

Какъв политически дивидент гонят в обърканите си мисли премиерът и военният министър след като в един момент “дивидентът” ще се обърне срещу България и по-специално срещу сигурността на населението й?

Какъв политически авторитет и военен потенциал има България в момента, та ще тръгват политиците ни да се намесват в събитията в Либия!

Самият факт, че сутринта на 21 март премиерът направи изявление, което изненада мнозинството българи с прагматичността си и разума, а вечерта той се обърна на 180 градуса и унизително зае обратната позиция по отношение на военния конфликт – само този факт е достатъчен, за да се почувстваме унизени като нация от премиера си!

Кой срещна Борисов в този промеждутък от броени часове, кой му се обади та да смени той толкова бързо мнението си, едва ли ще узнаем някога...

Ставаме ли с фрегатата “Дръзки” за намеса във военен конфликт с НАТО?

Ние ще участваме във втората фаза с фрегата и в третата фаза с хуманитарна помощ каза след 11 часа Борисов.

А може ли България да участва адекватно във военния конфликт в Либия, след като фрегатата бе закупена на старо от Белгия и има проблем в батериите, и все още не е прооборудвана напълно по американските и натовските стандарти.

Най-сигурно и безопасно е фрегатата да отиде на разходка, но не и да патрулира в блокадата по море на Либия.

Информационната система на “Дръзки” е абсолютно несъвместима с натовските стандарти, цитира военни експерти Велизар Енчев – т. е. комуникация е абсолютно невъзможна и “Дръзки” не е в състояние да установява контакт с другите морски съдове!

Тогава къде е тръгнал Аню Ангелов, къде отива Бойко Борисов?

 

Пророческа публикация в британския вестник „Индипендънт” повдигна завесата за случващото се в Афганистан, което никой вече не иска да коментира официално на глас в Щатите. На 8 юли „Индипендънт” написа: Афганистан: Вече е война на Америка. И като че ли пророкува днешно съобщение на Ройтерс, в което се казва следното: войник от афганистанската армия е разстрелял трима британски пехотинци, като според местните въоръжени сили, инцидентът е станал по време на съвместно патрулиране на войници от НАТО и афганистанци в провинция Гилменд.

Трагедията с поредните разстреляни войници идва след скандалите с генерал Стенли Маккристъл, който отправи забележки към администрацията в Белия дом. Забележките бяха приети като обидни и неуместни, а генерал Маккристъл бе сменен с друг генерал - Дейвид Петреъс. За разлика от предшественика си генерал Петреъс се е научил да говори правилно, което му гарантира дълъг стаж на поста на сваления от длъжност Маккристъл – главнокомандващ международните сили в Афганистан.

Генералските скандали обаче не свършиха дотук. Номинираният за шеф на Централното командване на САЩ генерал Джеймс Матис провокира нов скандал с изказването си, че е „забавление да стреляш по хора” в Афганистан! Въпреки че Матис е направил изявлението си преди пет години и в него са визирани талибаните, които тормозели жените, които не ходят изцяло забулени – думите му са факт, който няма как да бъде прикрит. Още повече, че продължението на скандалното изявление е: „Дяволски кеф е да стреляш по такива типове, на които не е останало мъжко достойнство"...

В мюсюлманския свят вече се разпространява видео с думите на генерала, като изглежда поводът да се извади на светло този скандал е, че генерал Матис бе номиниран от министъра на отбраната Робърт Гейтс, да оглави Централното командване на мястото на генерал Дейвид Петреъс, който пое поста на генерал Стенли Маккристъл. Предстои кандидатурата на Матис да бъде утвърдена от Сената. Гейтс е цитиран от вестника да коментира, че генерал Матис е направил изявлението преди пет години и оттогава си е извадил поука.

В дискусията, която тръгна след скандалното изказване и номинацията на генерал Матис, колеги на Матис се опитват да го оправдаят, че генералът е имал в предвид талибаните, а не афганистанците и мюсюлманите като цяло.

Едно е да уволняваш и правиш кадрови промени, а съвсем друго и далеч по-сериозно е да се шири корупция, да се правят милиарди от войната, които да се изнасят извън страната, докато се пролива кръв.

Преди седмица, „Таймс” коментира съобщението на АФП, че през последните три години, от летището в Кабул са били изнесени 4,2 млрд долара кеш. Тогава АФП свърза разкритието с корупцията в страната.

Ето защо „Индипендънт” от 8 юли бе много точен, като написа: „Тежки и болезнени са времената за британските войски в безмилостния конфликт в Афганистан” и цитира мрачна статистика: броят на загиналите военнослужещи е достигнал 312, като до края на конфликта, който засега не е ясен във времето – очакванията са за по-голяма цифра жертви.

„Индипендънт” припомни, че преди време британските войски бяха изтеглени от Сангин, където загинаха 99 британски военни, /една трета от всички дадени до тогава жертви/и контролът бе поет от американските военни части.

При смяната на властта на „Даунинг стрийт” съществуваха известни съмнения относно позицията, която ще заеме кабинетът на Дейвид Камерън – сега вече е ясно, че изтегляне преди 2014-2015 за британските части едва ли ще има.

Преди месец българският контингент от 530 бе увеличен до над 600 души. Колко струва участието на България в тази война, на която не се вижда края, и чиято цел и стратегия определят други фактори – не е уточнено още. Факт е обаче, че има държави, които прецениха, че трябва да изтеглят войските си и го направиха.

Ще припомня само един пример на държавническо отношение към проблема „Афганистан”: На 12 юни полският премиер Доналд Туск заяви, че неговата страна ще поиска от НАТО да изработи план за изтегляне на войските си от Афганистан. Полският премиер заяви във Варшава, че на насрочената за ноември тази година среща на върха на НАТО в Лисабон, Полша ще предложи на НАТО да изработи план за изтегляне на войските си от Афганистан.

Да не пренебрегваме факта, че американският президент Барак Обама обяви по време на предизборната си кампания, че има намерение да започне изтегляне на войските от Афганистан през юли 2011 г., стъпка, за която бе подложен на остри критики от републиканците в Сената.

Същия ден изпълняващият длъжността на полски президент и председател на Долната камара на парламента, Бронислав Коморовски заяви, че участието на полските войски във войната в Ирак и в Афганистан е голяма грешка.

В средата на месец април тази година пакистанският генерал Хамид Гюл предупреди, че България трябва да изтегли войниците си от Афганистан, защото следващата година ще бъде кървава. На Гюл може да се вярва, защото той е смятан за създател на талибаните и преди да се обяви срещу САЩ, е работил с ЦРУ.

Ако някой запита министъра на отбраната на България за ценностите, които защитават българските войници в Афганистан, единственото, което може да чуем от него като отговор е, че сме длъжни да бъдем до съюзниците си от НАТО...

 

Управление с такива хора е смехотворно и няма да е задълго!

генерал Аню Ангелов, завършил Военна и Генералщабна академия в Съветския съюзНаучихме, че премиерът Бойко Борисов си е взел за съветници двама от бившите си министри – генерал Аню Ангелов и Тотю Младенов.

Цяла България настръхна когато се скъса язовирна стена и заля село Бисер. 11 ковчега изпрати селото, къщите все още не стават за живот. След дълга преписка и шикалкавене в издирване на собственика на язовира, най-накрая стана ясно, че това е Министерство на отбраната. Т. е. подопечното на Аню Ангелов. И това министерство с министъра си е трябвало да провери язовирната стена, за да не се случи трагедията! Военните от министерството, оглавявано от Аню Ангелов се втурнаха да твърдят, че военните хем са собственик на злополучния язовир, хем той не им бил предоставен за стопанисване и ползване!

На 31 март сайтът news.bg написа за стар документ от 90-те години, открит в архивите на община Харманли, с който военното министерство отказва на земеделци от района да обработват земите покрай язовира, сложил точка на спора чий е язовирът.

„Моите прогнози са, че най-вероятно Министерство на отбраната би трябвало да отговаря за тази част от язовира, тъй като се касае за един военен обект, който е ползван като полигон и частта на язовира, която се е скъсала попада в този участък", каза Дарина Славова, прокурор в окръжна прокуратура Хасково, цитирана от Радио Стара Загора.

„За какво й е на армията язовир за напояване - да си държи там подводниците ли?” – с този въпрос премиерът Бойко Борисов коментира пред БНТ разгорелия се спор чия собственост е язовир "Иваново", който заля с. Бисер и причини смърт на 11 души.

Ковчезите от с. Бисер, когато се удавиха 11 душиПремиерът заплаши със соломоновско решение, за да се изясни чия собственост е язовирът убиец в Иваново. "Като отида да ги бутна тези язовири, ще разберем на кого са - който първи изписка, негов е", отсече Бойко Борисов.

По традиция нито Ангелов беше подведен под отговорност, нито който и да било – трагедия и удавени има – виновни – не. Аню Ангелов остана недосегаем заради късната му любов към Щатите. Това е българската действителност, уви.

Аню Ангелов се прочу и с взривовете по време на неговия мандат, избухнаха взривове в склад за унищожаване на боеприпаси – загинаха трима, хората останаха изтръпнали дни след експлозиите! Напукани къщи, стрес, неизвестност – всичко най-рисково се стовари на главите на живеещите до мястото на взривовете – Ангелов остана недосегаем.

В хода на скандала с взривовете стана ясно, че едно министерство дава разрешенията, друго контролира обектите. Другото, т. е. Контрольорът се оказа, че е МВР – т. е. виновни няма да има.

За да излязат от конфузната ситуация от МВР съобщиха, че започват проверки на всички фирми, които се занимават с оръжие и боеприпаси.

Трима мъртви извоюваха проверки за нередности, що се отнася до осиротелите им семейства, те даже не можаха да ги намерят и идентифицират!

„Властите не носят отговорност за гръмналите складове за боеприпаси край Сливен, обяви министърът на отбраната Аню Ангелов, чието ведомство бе сключило договора с "Берета Трейдинг" за утилизация на боеприпаси, но контролът се е осъществявал от сектор КОС на МВР.

103 ракети въздух-земя бяха заловени в микробус! Ракетите, дълги около половин метър, били пренасяни в сандъци, превозвани от две цивилни лица, които задържаха за 24 часа.

Съобщено, че ракетите са откраднати. Заместник окръжният военен прокурор на Сливен полк. Христо Тинев каза, че следствието ще изяснява произхода на т.нар. неуправляеми ракетни снаряди, които се изстрелват от въздуха, откъде са придобити или откраднати.

По-късно двама души от Авиобаза "Безмер" бяха задържани заради инцидента с откраднатите снаряди.

Тежки наказания за заловените да пренасят ракетите земя - въздух поиска премиерът Бойко Борисов.

"Тези 100 и колко ракети, които заловиха колегите от МВР - това е такова безразсъдство вече. И се надявам, сега, военна Прокуратура, да повдигне обвинения и в края на краищата - тези хора да получат тежки наказания", каза Борисов пред журналисти. - 100 и няколко ракети - това са близо тон тротилов еквивалент и то - от най-мощните. Този бус, ако случайно претърпи авария, катастрофа по време на движение по магистралата, не дай Боже, с автобус камион, ТИР или еди какво си, просто ще стане кратер и ще изгинат много хора. Това е не само престъпление, това е безразсъдно престъпление. И те трябва да отидат сега, още повече, че са и военнослужещи, много години в затвора – за превенция, да внимават какво правят, категоричен бе министър-председателят.

Циркът с ракетите продължи когато се обади директорът на оръжейният завод в Сопот…

Оказа се, че ракетите "въздух-земя", превозвани от двама военни и задържани по подозрения за незаконна сделка, е трябвало да бъдат транспортирани до Вазовските машиностроителни заводи. Ракетите са били за изпитания в поделението "Безмер" и е трябвало да бъдат върнати обратно във ВМЗ. Това заяви по Българско национална радио директорът на оръжейния завод Иван Стоенчев. Той увери, че за наличното оръжие в камиона има документи.

И това е същият генерал Аню Ангелов, който криеше от биографията си, че е завършил Военна академия и Генералщабна академия в Москва, Съветски съюз. Не е никаква тайна, че много от чуждите курсанти в академията автоматично ставали агенти на Главното разузнавателно управление /ГРУ/. Така твърди избягалият на Запад съветски военен разузнавач Виктор Суворов, който още се крие във Великобритания. Смешно и жалко бе, в сайта на Министерство на отбраната, Аню Ангелов дда запише, че е завършил Генералщабна академия в Русия?! Та 1989-90 година все още имаше Съветски съюз, а не Русия?

Същият Аню Ангелов, който днес е назначен за съветник на Бойко Борисов казваше: „Покупката на боен изтребител ще е по-скоро с политическо решение, отколкото с конкурс"?!

Като полковник Аню Ангелов е бил делегат на 14-ия извънреден конгрес на БКП, проведен в НДК на 1 и 2 февруари 1990 г. – след падането на Тодор Живков.

И този съратник, съпартиец от БКП днес отново сяда до бившия член на БКП, днешен премиер, Бойко Борисов?!

Май ще се окаже права Мая Манолова, че пак ни управлява БКП. А БКП, т. е. Политбюро на ЦК на БКП даваше заповедите на Държавна сигурност, която му бе подчинена. Така че ако са тръгнали да правят лустрация хората от ГЕРБ и Реформаторския блок, то нека започнат с БКП.

И тогава кой ще остане в управлението на държавата, в президентството?

За другия съветник Тотю Младенов – няма да коментирам, но той мълча, когато Симеон Дянков погази Конституцията и законите и замрази пенсиите вместо да ги индексира. Младенов мълча, когато Дянков вземаше парите от продадени предприятия и не ги внасяше в Пенсионния фонд.

За какво бяха тези избори и приказките, че на втория си мандат ГЕРБ имали европейско поведение? Европейско, ама със съветско-комунистически привкус...

 

В тържествената си годишна реч пред Конгреса "За състоянието на Съюза", американският президент Барак Обама обяви, че САЩ ще изтеглят войските си от Ирак до края на месец август 2010 г. и се очаква да започнат изтеглянето на бойните си подразделения от Афганистан през юли 2011 г.

„Тази война свърши и нашите войници се връщат у дома" бяха точните думи на Обама пред Конгреса. Така едно от предизборните обещания на Обама е на път да бъде изпълнено.

Няколко дни преди тази реч на американския президент в. „Ню Йорк Таймс” написа: „Избиването на талибански бойци няма да бъде достатъчно. Ако има някаква надежда да бъдат разгромени бунтовниците, афганистанското правителство ще трябва да убеди голям брой бойци да свалят оръжието...”

Докато световните информационни агенции разпространяваха новината за речта на Обама, в БНТ, новоизбраният министър на отбраната Аню Ангелов направи следното изказване:

„... в момента нашият фронт е в Афганистан – не толкова в Косово, не толкова в Босна, преди всичко в Афганистан. Много хора задават въпроса, защо сме там, аз ще оставя наистина на политиците да обяснят защо сме там. Искам обаче да поставя така въпроса – че хората, които са там, отиват да изпълнят своя дълг. Те не отиват само за пари, както много хора си мислят, виждате по различни страници на вестници, че едва ли не отиват само за пари, да се върнат, да си купят половин панелка и т.н. ...”

От кога един министър на отбраната няма обеснение какво търсят български войници в чужда държава? Какъв дълг изпълняват в тази страна българските бойци, освен дълга да нахрянат семйствата си, с цената на живота си?

Няма да сравнявам равнището на Барак Обама и Аню Ангелов, новият така наречен министър на отбраната. Нито ще започвам спор доколко е необходимо в условия на тежка финансова криза, България да дава пари за едно НАТО-вска авантюра, само защото не трябвало да се делим от другите страни-членки на НАТО!

Какво се случи на Франция и Саркози след като те обявиха, че повече няма да изпращат войници в Афганистан? Нищо.

Франция се обяви и против войната в Ирак и сега французите са добре дошли в тази държава, докато ние загубихме над два милиарда от невърнатия си външен дълг от Ирак!

Какво се случи когато италианският премиер Силвио Берлускони заяви на Джордж Буш, че ще изтегли войските си от Ирак? Нищо не се случи.

"Канада няма да продължи мисията си в Афганистан, дори ако президентът на САЩ Барак Обама я помоли за това”, заяви говорителят на канадския премиер Стивън Харпър, цитиран от Асошиейтед прес. И какво се случи след това на Канада? Отново нищо.

Само тези три примера са достатъчни за да оборя нашият нов министър на отбраната, но както се казва – къде е Вашингтон, къде е Париж, а къде – Хасково!

За какво е учил въпросният генерал толкова години след дипломата за инженерство по радиоелектроника, за какво е завършил – завършил Военната академия „Г. С. Раковски”, Военната академия на Генералния щаб в Москва, курс за офицери в Колежа на НАТО в Рим? За какво е бил аташе по отбраната в Кралство Великобритания и Северна Ирландия, след като е тръгнал на 67 години тепърва да си играе на политик?

Надявам се поне, че генералът не е приел поста на министър с ясното съзнание, че ще работи за собствена кариера, а че ще даде всичко от себе си за интересите на българското общество!

В този дух на размисъл, новини и факти, ще се върна малко назад в годините и ще припомня на генерал Ангелов едни не толкова достойни за България събития:

Преди няколко години, президентът Георги Първанов хвърли поредния орден "Стара планина" на вятъра, когато награди с най-високото българско отличие бившият държавен секретар на Джордж Буш, Кондолиза Райс. Същата Райс, която не само, че не оправи проблема с визите, както очакваха мнозина българи, но и се оказа, че е забравила, че идва в България за втори път, и че вече е била на посещение у нас! Толкова незначителни сме за някакви висша чиновничка от администрацията на Белия дом, че даже не си ни спомня!

На церемонията по връчването на най-високия български орден, Райс отбеляза, че е изключително доволна, че е успяла да изиграе роля за решаването на "този кошмар, който изживяха българските медици и палестинския лекар". В какво се е състояла тази спасителна роля на Райс за медиците ни, така и не стана ясно.

"За САЩ е важно участието в разрешаването на подобни хуманитарни казуси", заяви държавният секретар на САЩ, като удобно "пропусна" спомена за двамата обезглавени български шофьори в Ирак, по спасяването на които от Белия дом не си мръднаха пръста. Райс "пропусна" и факта, как ни бяха извити ръцете да получим едва няколкостотин милиона от иракския външен дълг, вместо полагащите ни се над 2 милиарда долара.

Като говорим за този дълг, ще припомня, че другият партньор на САЩ на Балканите, Турция, получи дълга си във вид на петрол, който продаде и осребри добре тези дълго време замразени пари.

Сервилността на политиците ни при посещението на Кондолиза Райс, Буш, Клинтън бяха безгранични и унизителни. За сравнение ще припомня как държавният секретар на САЩ, Кондолиза Райс бе възпрепятствана да отиде в Ливан. "Кондолиза Райс не е добре дошла в Ливан, преди да има прекратяване на огъня" заявиха по този повод премиерът на Ливан, Фуад Синиора и други официални представители на ливанските власти, цитирани от Ройтерс.

Преди време вицепрезидентът на САЩ, Джо Байдън призна, че НАТО не печели войната в Афганистан! Ние, като страна, участник в конфликта пращаме войници и мълчим, за да не вземе да се обиди някой от Големите братя!

Кога ще доживеем родните политици да се държат достойно, а не сервилно? Кога ще доживеем политиците ни да казват истината, а не манипулирани измислици на чужда пропаганда?

В годините на престой в Белия Дом на Джордж Буш, почти не се споменаваше фактът, че Бен Ладен е влязъл в историята през далечната 1979 като партизанин, работещ с ЦРУ, в защита на Афганистан от нахлуващите съветски войски. Без значение дали е бил антикомунист или е надделяло желанието му да няма неверници в ислямския свят. Години наред бе известно, но не се говореше за това, че именно Бен Ладен е предупредил саудитския крал, че Саддам Хюсеин ще нападне Кувейт.

Чувал ли е генерал Ангелов за времето, когато в Белия дом никой не искаше да си спомня за "Ю Ес Ей Тудей" и изказването на един американски боен командир в Афганистан от 11 ноември 2001 г.? Изказване, в което боецът призна, че залавянето на Осама бен Ладен не е било сред мисиите на операция "Трайна буря". Намери се и сътрудник на генерал Франк, който допълни ни в клин, ни в ръкав: "Ако утре сутринта някой ни каже, че Осама е мъртъв, това не означава, че сме приключили с Афганистан".

Нищо не е само черно, и само бяло

Докога ще продължи демонизирането на исляма като сатанински терористичен култ, или ще доживеем времето, когато ще се постигне някакъв що годе приемлив баланс в замяната на Осама с вече мъртвия Саддам и Ирак, който бе разрушен? Само времето може да даде смислен отговор.

Америка енергично подкрепяше Саддам Хюсеин във войната срещу Иран. "Войната е вариант, при който няма печеливши, а всички са губещи" припомни Гор Видал, но никой от администрацията в Белия дом не пожела да го чуе.

Един друг мит за противопоставянето на Израел на Иран също звучеше години наред твърде еднозначно. Истината бе, че Израел бе използван за канал, по който се извършваха тайни доставки на оръжие на Иран, факт, който навремето "Лос Анджелис Таймс" и "Чикаго трибюн" през месеците април и май на 1986 година не спестиха на американското правителство.

В момента бившият британски премиер Тони Блеър се явява пред Комисията „Чилкот” и дава обяснения за за въвличането на Обединеното кралство във войната в Ирак. Бившият премиер Блеър е разпитван от специалната комисия, оглавявана от сър Джон Чилкот, заради съмнения, че е подвел парламента за причините за въвличане на страната във войната в Ирак.

Британската преса отбеляза, че много след като инвазията в Ирак е била факт, бившият британски външен министър Джак Стро предупредил през 2002 г. със секретно писмо премиера Тони Блеър, че законността на бъдещата военна операция в Ирак е съмнителна, съобщи в. "Сънди таймс". Писмото на Джак Стро ще бъде ключово веществено доказателство в разследването на комисията "Чилкот" за участието на Великобритания в конфликта в Ирак.

По повод явяването на Блеър пред Комисията „Чилкот”, в. „Уолтстрийт джърнал” написа, че Блеър е обещал помощ за войната в Ирак много преди избухването й, като гарантирал пред Щатите бъдещата подкрепа на Великобритания.

Според допитване на института YouGov, 52 на сто от анкетираните 2033 британци смятали, че Блеър ги е "подвел нарочно" с твърденията за наличието на оръжия за масово унищожение в Ирак, които така и не бяха открити.

Великобритания приключи военното си участие в Ирак през юли 2009 г. Конфликтът предизвика бурни обществени протести, след като в хода на войната загинаха 179 британски военнослужещи.

Та думата ми бе, че от същия този Ирак, в който така и не бяха открити оръжия за масово унищожение, днешният президент на Щатите Барак Обама изтегля американските войски.

В България – новият военен министър подкара мандата си с приказката - „С чужда пита – помен...” и седна да ни убеждава, че няма значение, че сме в криза, и харчим пари за една чужда война в Афганистан. Важното било да не се делим от НАТО!

 

238 деца с увреждания от домове са починали през последните 10 години от глад, студ, лоши условия на живот, и липса на адекватна грижа. Поне 3/4 от случаите са били предотвратими са изводите, които правят авторите на Доклада по позорните обстоятелства за „умъртвяване” на деца!

През 2009 година БХК е завел дело срещу държавното обвинение заради отказа да се разследват смъртни случаи поясни зам.-председателят на БХК, Маргарита Илиева. Това са изводите от Доклада на Българския хелзинкски комитет, които бяха представени на пресконференция!

От тези случаи на смърт са образувани 166 досъдебни производства и 27 дела за нанесени телесни повреди. Математически това са по 23 случая на починали деца годишно!

Математически – ако е възможно такава категория изобщо може да се прилага към детска смърт!

Докладът на БХК констатира, че в 31 от всички смъртни случаи причината е глад, системно недохранване, в 84 става въпрос за изнемощяване на организма, т.е. от занемаряване, сочат данните, 13 са починали от зарази, вследствие на лошата хигиена, при която саживели, в шест от случаите смъртта е настъпила от злополуки като измръзване, удавяне, задушаване, 36 са от пневмония, т. е. от студ или залежаване, две деца са починали от упражнено върху тях насилие, а 15 от случаите с преждевременна смърт са без установена причина.

Напук на кризата и икономиите, които налага на всичките си колеги в Министерски съвет, вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков предприе пътуване до екзотичен Китай, придружен само от неизменната си спътница Ирина Велкова... разходите и на двамата са за сметка на данъкоплатците.

Чести са случаите на епидемии и масови заразявания. 149 от смъртните случаи са настъпили в самите домове, макар че децата са били в толкова тежко състояние, че е трябвало да бъдат настанени в болница.

При детска игра нелепо е пострадал синът на министъра на финансите Симеон Дянков, съобщиха от "Пирогов", където детето бе настанено в реанимация. За него бяха положени всички грижи, като съседната стая на тази, в която е било настанено детето е била освободена, за да могат родителите му да го наблюдават по всяко време...

Детето е било доведено от бавачката малко след 16 часа и веднага е било поето от екипа в противошокова зала, направени са снимки на скенер, рентген, пълни изследвания. Третирано е с болкоуспокояващи медикаменти, като целта е замъгляване на съзнанието, за да не изпитва шок от травмата, обясни детският хирург.

Голяма част от болните деца умират в домовете, не в болници. В част от случаите те не са хоспитализирани въпреки тежкото си състояние или са изписвани от лечебните заведения непосредствено преди смъртта си.

11 деца са били настанени в болница твърде късно, въпреки тежкото им състояние. В Доклада се отбелязва, че като по правило смъртните случаи са неразследвани, документацията не е водена редовно или не е точна, а повсеместно не са били извършвани аутопсии - в над 90 случая на починали деца от домове.

Децата на загинали военни ще почиват безплатно една седмица на море.

Това съобщи министърът на отбраната Аню Ангелов, който участва днес в столицата в детски празник "Ваканция, здравей"!

Днес в. „Сега” съобщи: „Жестоката истина - тези деца не са починали заради уврежданията си. Те умират от занемаряване, от лоши грижи, от глад. 31 от дечицата са починали от системно недохранване. Такива случаи са констатирани в домовете за деца и младежи в Могилино, Медвен, Крушари, Рудник, Сладък кладенец, Петрово, гр. Кула, Берковица, Васил Друмев, София... В домовете продължават да живеят деца, страдащи от недохранване. 58 от смъртните случаи са от 2007 година насам, след като страната ни стана член на ЕС.

160 деца на загинали служители и инвалиди от системата на МВР получиха лаптопи за първия учебен ден, информират от пресцентъра на МВР.

Голяма част от болните деца са умрели в домовете, не в болници. В част от случаите те не са били хоспитализирани въпреки тежкото си състояние, или са изписвани от лечебните заведения непосредствено преди смъртта си. 11 деца са били настанени в болница твърде късно, въпреки тежкото им състояние.

"Браво Майк Браво" е позивната на чисто новичкия малък хеликоптер "Аугуста", който наскоро влезе в парка на правителствения отряд 28, като ще изнася президент и премиер от Бояна и ще каца върху покрива на ЦУМ!

И в момента 103 деца страдат от недохранване. Констатирани са 662 случая на тежки заразни болести в домовете. В някои от домовете епидемиите избухват периодично и се повтарят година след година, въпреки проверките на Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.

Документирани са поне 86 тежки инцидента, в 58 от които настанените в домовете се самонараняват.

"Започнахме това, което за съжаление не сме направили през годините. Видяхме за мен непонятни неща. Не мога да си представя, че сме допуснали за тези 10 години 238 деца да си отидат", коментира Главният прокурор Борис Велчев.

По думите му обаче това, което държавното обвинение прави, няма амбицията да реши проблема. Може само да доведе до възмездие, до предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.

В дома в Крушари има общо 56 смъртни случая. В Могилино за осем години смъртните случаи са 27, в Медвен – 20, а в Петрово – 31.

В тези домове липсва квалифициран персонал, който да се грижи за децата.

Като цяло в много от домовете липсват лекари, а медицинските сестри са малко на брой. Няма психолози, психиатри, рехабилитатори, педагози, логопеди.

В 80 на сто от случаите на детска смърт никой не се е обърнал към органите на реда да съобщи за смъртен случай или насилие.

Проверки на БХК са установили, че в осем от Домовете за деца питомците са били връзвани. Констатирано е, че в много от домовете на децата се дават безконтролно силни медикаменти, които им нанасят още по-сериозни травми.

Тези 238 мъртви деца са провал за:

Държавната агенция за закрила на детето;

Национален съвет за закрила на детето;

Министерство на здравеопазването;

Министерство на образованието, младежта и науката;

Министерство на труда и социалната политика;

Общини по места, където има такива домове;

Отдели "Закрила на детето" към Агенцията за социално подпомагане;

Главна дирекция "Контрол по правата на детето";

В парламента:

Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта;

Комисия по здравеопазването;

Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите;

Държавната Агенция за младежта и спорта;

МВР, прокуратура и

Нормативните документи:

Национален съвет за закрила на детето

Закон за закрила на детето

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Закон за социалното подпомагане

Закон за защита срещу дискриминацията

Закон за защита срещу домашното насилие

Закон за трафик на хора

Закон за здравето

Закон за интеграция на хората с увреждания

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Закон за лицата и семейството

Етичен кодекс на работещите с деца

Семеен кодекс

Трудов кодекс

Административно-процесуален кодекс

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

Кодекс за социално осигуряване

Кодекс на международното частно право

Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

Правилник за дейността на Съвета по осиновяване

Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Конвенция на ООН за правата на детето

Европейска социална харта (ревизирана)

И още, и още закони, Конвенции и наредби, правилници – всички в защита на детето.

И въпреки десетките нормативни документи, заплати, служители и мизерни средства от държавния бюджет за тези най-безпомощни граждани на страната, те са погребаи без да бъдат оплакани, често изоставилите ги родители, научават в последствие за случилото се с децата им.

Никой от домовете не е считал за нужно да уведомява МВР и Прокуратурата за проверка по настъпилата смърт на деца.

Ничии деца – кой да проверява и скърби за смъртта, за мъките, за силните болки от глада и студа. Кой се е интересувал от страха им, от ужаса, в който са живели, кого го е било грижа за страданията им?

Тези, които са били наясно – са превърнали с времето вълненията в рутина.

Тези, които не са знаели – ще загубят сън и покой за няколко дни...

Тези, които не са чужди на детското страдание – ще слушаме и четем за детското страдание, болка, мъчителни дни и нощи в студа, със свити от глада стомахчета.

Ничии деца – кой да ги оплаче и скърби? А уж по Конституция всички са равни.

Уж България е ратифицирала международни докумени за защита на детето! Уж премиерът въвежда ред в държавата. Тогава защо не изпрати депутатите си от ГЕРБ всяка събота и неделя по домовете за деца – колко деца щяха да бъдат спасени и все още живи!

Уж...

 

На церемонията висшият клир проговори за тежките времена на мизерия, безработица и криза!

Тук се извърши гласуването за нов патриарх По време на церемонията, Сливенският митрополит Йоаникий в словото си обърна специално внимание на факта, че новият патриарх е избран в тежки времена на безработица и криза.

"Размириците се умножават, безработицата се увеличава, майките бедстват... Ние всички просветени ви пожелаваме с вашия духовен авторитет и познание да респектирате, ръководите и просвещавате, за да настъпи в обществото ни многоочакваната пълна промяна чрез покаяние... Мисията ви е да ръководите, да утешавате, да се застъпвате за всички отрудени и обременени в нашето общество, заяви Сливенският митрополит Йоаникий.

Такова слово бе нещо непознато за поведението на висшите представители на Българската православна църква, които в последните десетилетия се дистанцираха от народа си.

Тримата кандидати - Неофит, Гавриил и Галактион, бяха определени от Синода след гласувания в 26 тура на 17 и 18 февруари.

Изборът на 24 февруари бе направен от Патриаршеския избирателен събор, в който участваха 138-ма делегати, а 4 отсъстваха. За да бъде избран патриарх, е необходимо мнозинство от 2/3 от гласувалите делегати. Гласуването се проведе в Светия синод. Делегатите гласуваха тайно в специална избирателна кабина.

Новоизбраният български патриарх НеофитРусенският митрополит Неофит беше избран за патриарх на Българската православна църква /БПЦ/ и митрополит на Софийската епархия след балотаж с Ловчанския митрополит Гавраил.

"Тежък е кръстът, който Светата ни църква възлага на скромните ми плещи. Изпросвам божията сила, която се проявява в немощ; когато съм немощен, тогава съм силен", каза патриарх Неофит в своето първо слово като духовен глава на БПЦ.

По повод протестите и протестиращите думите му бяха:

„Да се спасяват от всяко зло. Да са честити в техните стремежи!"

Той е третият църковен глава след възстановяването на патриаршеското достойнство на БПЦ през 1953 г. Негови предшественици са Кирил и Максим.

Интронизацията на новия патриарх беше извършена в храма "Св. Александър Невски" в присъствието на гости от православните църкви. Освен президента в храма присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева и неизвестно защо, един от главните виновници за кризата в държавата, продадения скъпо външен дълг, който изплащаме, продадената евтино БТК, както и огромните сметки за ток, за които от седмици в цялата страна протестират.

Става дума за наричащият себе си цар, Симеон Борисов Сакскобургготски.

Непонятно е с какви очи въпросното лице се появи в храма Господен и се чувстваше комфортно в момент, когато по улиците на страната стотици хиляди граждани протестираха срещу монопола на ЕРП-етата. Та нали именно по време на неговия управленски мандат бяха подписани договорите с тези ЕРП-ета, които вече са вдигнали произволно и непосилно цените на доставяне на електроенергия на граждани и фирми!

При излизане от храма той избута председателя на парламента Цецка Цачева, на която не съм почитателка и се втурна да се снима с новоизбрания патриарх?!

Така нареченото величество се намърда от другата страна на новоизбрания патриархТака докато в храма Симеон стоеше редом до президента, то за снимката от този паметен ден за БПЦ, така нареченото величеството застана от едната страна на патриарха, докато от другата бе председателят на парламента.

Символично от едната страна на патриарха бяхме парламентарна република, а от другата – монархия?!

За пореден път миряните се питаха: парламентарна република ли сме или монархия, та така нареченото величество се блъскаше да се снима и върви редом с новоизбрания глава на БПЦ?

Известно е, че БПЦ го припознава като цар, но също така е известно, че в България действа Конституция за парламентарна република като държавно устройство. Дали ще се намери един ден цивилизован механизъм Църквата ни да промени статута на Симеон Борисов, още повече, че житието и постъпките му трудно може да минат за богоугодни.

Въпросният гражданин придоби известност в Европа и европейските монархии с това, че не се отказа от претенции за имоти, земи и гори на стойност близо четвърт милиард евро.

Той управлява държавата така, че след неговия мандат в страната ни трайно се настаниха корупцията като начин на поведение на държавната администрация, а престъпността доби осезаеми размери.

Известно е също така, че въпросният Симеон си е направил и уебсайт, в който се е нарекъл цар на българите. Но на кои българи – тези в Република България, или другите, забягнали в чужбина.

Още в храма, докато траеше службата сред официалните лица бе забелязано детето на шифровчика от ДС, Николай Младенов, което днес ни се води външен министър в оставка и първи враг на разузнаването и служилите в бившите спецслужби на страната.

Правителството на ГЕРБ бе кабинетът, по времето на който Комисията по досиетата разсекрети досиета на митрополити, с цел да се орезили православната църква като институция? Въпреки че на всички бе ясно, че пътуващите зад граница се водеха на отчет в Държавна сигурност  заради изискване на управляващата единствена БКП. Те бяха задължени да пишат Доклади за командировките си след завръщане в родината.

Пиша тези нелицеприятни коментари, по избора и интронизацията на новия български патриарх защото не всеки присъстваше с чиста душа и помисли в храма до новоизбрания глава на БПЦ.

„За първи път в най-новата и демократична история се проведе събор и избор на български патриарх. Обръщам се към вас, за да засвидетелствам искрената си радост от избора ви за патриарх Български и митрополит Софийски”, каза президентът Росен Плевнелиев в обръщението си към новоизбрания Български патриарх и Софийски митрополит Неофит.

„Обръщам се с очакването и надеждата на всеки български гражданин избраните от тях политически и духовни водачи да работят за единение, за съзидание, за достоен живот и напредък. С божието благоволение, свободно избран, достоен и мъдър, да пребъде нашият нов Патриарх Неофит. Да го приемем в сърцата си, Бог да му даде сили да ни води по правилния път. Българската църква доказа над какви чудовищни трудности надделява духовната сила, каза президентът.

Сърцето на църквата е способността за единение и съпричастност към живота на българите, познание за надеждите им, грижа за вярата им...

... Нека запретнем ръкави и работим за справедлива държава, със солидарно общество. Мотивиран и твърдо решен съм да постигам съгласие с институциите с една цел - българите да имат добър и достоен живот, базиран на човешките ценности - каза президентът. Пожелавам ви мъдрост и успех в името на нацията, нека всички се помолим - да се възстанови ценностната система на нацията”, каза Плевнелиев, който дойде, за да поздрави новоизбрания български патриарх.

Детето на шифровчика от ДС, външен министър в оставка, седна до кметицата Йорданка Фандъкова

В храма сред първите гости, поканени за церемонията се появиха депутатът от БСП Румен Петков, военният министър в оставка, Аню Ангелов, депутати, министърът от ГЕРБ в оставка Лиляна Павлова, лидерът на БСП Сергей Станишев, кметицата Йорданка Фандъкова, членове на Висшия съдебен съвет, бизнесмени, посланици.

Няма да е леко на новия глава на БПЦ

Тепърва пред новоизбрания патриарх Неофит стоят нелеки задачи за слагане в ред на делата на Църквата ни във вътрешен и международен план.

По отношение на западналия авторитет на Църквата ни ще припомня, че крамолите на алтернативния Синод доведоха дотам, че на интронизацията присъстваха твърде ниски по йерархия църковни представители. Според администрацията на Светия Синод архиепископите на Кипър и Прага, както и митрополити от Цариградската, Сръбската, Московската, Грузинската, Полската, Албанската, Румънската патриаршия – твърде ниско ниво за почит на подобна тържествена церемония. Липсваха също така представители с достатъчно висок сан в църковната йерархия от Гърция и Кипър.

Ще припомня и следното: погребението на патриарх Максим показа, че авторитетът на Българската православна църква е ударил дъното! И начинът това да се усети бе представителността на чуждестранните гости сред които преобладаваха архиереи, епископи, клирици, т. е. тя бе доста ниска като равнище. Известно е, от дипломацията и международния протокол, че именно от представителността се съди за политиката към държавата, в случая към Църквата.

Присъствието на Негово Светейшество Вселенският Патриарх Вартоломей, сръбският патриарх Ириней, архиепископът на гръцката църква Йероним и на албанската Анастасий, румънският патриарх Данаил, представители на арменската и грузинска църкви, министри, дипломати не бяха в състояние да загладят впечатлението за падналия авторитет на БПЦ.

Папа Бенедикт ХVI изпрати за погребението на патриарх Максим у нас своя пръв помощник кардинал Каспар и отец Милан Жус, оглавяващ Съвета за единение на християните при Ватикана.

Руският патриарх Кирил не пристигна лично за погребението на патриарх Максим, а изпрати митрополит Викентий, който отговаря за Ташкент и Средна Азия. Главата на РПЦ се извини, че траурното събитие съвпада с официалното му посещение в Йерусалим.

Тук е редно да се върна още малко назад и да припомня, че на траурната церемония по погребението на руския патриарх Алексей Втори, опелото беше водено от Вселенския патриарх Вартоломей, а представители на православни църкви прочетоха Евангелието на няколко езика.

За траурната церемония тогава в Москва дойдоха и четирима президенти от православни държави - Армения, Беларус, Молдова и Сърбия. България беше представена от вицепрезидента Ангел Марин и трима митрополити - на Варна, Видин и Ловеч – Кирил, Дометиан и Гавриил. Ватикана, както и еврейски, и ислямски организации също изпратиха свои представители на погребението на Алексий ІІ.

След като БПЦ реши, че може да бъде представлявана от по-нисък ранг духовници, то явно не трябва да се впечатляваме, че за погребението на патриарх Максим и интронизацията на новия глава на БПЦ поместните църкви ни отговориха със същия жест.

Двамата най-влиятелни православни водачи - патриарсите на Константинопол и на Москва не дойдоха за церемонията, въпреки че църквата ни е по-напред по старшинство от руската, тъй като  БПЦ е призната за патриаршия през 927 г., а руската - през 1589 г..

След церемонията по интронизация

Новоизбраният патриарх бе посрещнат с тържествени песнопения от хора на катедралата, чийто диригент е брат му Митко Димитров.

След като Неофит бе преоблечен с патриаршеската "униформа" - зелена мантия и бяла калимявка с було, всички извикаха: "Достоен!"

Двамата най-влиятелни православни водачи - патриарсите на Константинопол и на Москва не дойдоха за церемонията, въпреки че църквата ни е по-напред по старшинство от руската, тъй като  БПЦ е призната за патриаршия през 927 г., а руската - през 1589 г..

Добре е да припомня една публикация на „Хроники” за Църквата, която дава отговор на много въпроси по миналото и настоящето й:

За мишките и Църквата

 

 

Дочакахме! След 20 години стана ясно, че ако другите правителства са крали, харчили, правили калпави закони и рушили, то с идването на ГЕРБ за България „започва” летоброенето! Научихме го от интервю на премиера по Нова телевизия в предаването "Здравей, България!"

{edocs}boiko-4.doc,600,400,link{/edocs}

Те са най-реформаторското правителство, написаха си и Отчетен доклад в този смисъл – самооцениха се, както се казва. И то високо!

Затова министър-председателят взема най-голямата заплата в държавата и всички трябва да се равняват по неговите пари. Независимо дали са хирурзи и дали оперират сърце, присъждат бъбрек, или спасяват живота на дете, независимо дали водят самолети в небето, по 12 наведнъж и отговарят да не ги сблъскат – командата е равнис по парите на Борисов и толкова...

Последният Доклад от Брюксел премиерът Борисов не иска да го коментира, защото там е записано: „Има воля – няма резултати!”

Що се отнася до отчета на властта – такива сме ги чели и гледали едно време във в. „Работническо дело” – всичко е гладко и на висота!

След мандата, ако го изкарат те, ако го остискаме и ние и оцелеем – правителството щяло да се гордее и хвали с борбата с престъпността, корупцията, с метрото, с магистралите.

Това добре, но...

Борбата с престъпността нещо се закучи при събиране на доказателствата и оттук – присъди няма.

Метрото се прави и жителите на София пътуват по 2 часа от една точка в столицата до друга и то върху разядени улици с дупки, дълбоки до 50-80 сантиметра! Не че не плащат най-високите данъци в страната, не че разбиват колите и нервите си – често да караш кола при дъжд или по тъмно по софийските улици е равносилно на самоубийство...

Престъпността и борбата с нея за пореден път са за определени хора – а кражбите по селата или кварталите, убийствата и насилието над възрастни хора – там няма тема за сценарий и видео – тогава защо да се ангажира властта?

Друго си е да нахвърляш по земята с ръце на гърба за белезници 5-6 души и маскирани и тежковъоръжени да ги държат на прицел докато ги закопчават – има си зрелище, има ли и ефект! Какъв ефект има в убита самотна старица, в обрани къщи, в пребити възрастни селяни – там няма хляб за сценарий и снимки...

„Вчерашната операция на МВР и ето видяхте, че само един ден след като бяха пуснати по едната операция се издъниха – операция „Всичко коз”. Изтеглиха още над половин милион от парите на данъкоплатците...” обясни премиерът Борисов „резултата” от пуснатите от съда задържани. Всъщност тези, които са „изтеглили” над половин милион е един човек, който ако бъде проверен, ще каже защо е изтеглил парите.

От БАН щели да стачкуват, но без основание. Учените заявили, че наесен ще протестират...
Къде го дават протести, без да са съгласували с виждането на премиера Борисов нещата?

Първо,с поред премиера: от БАН няма за какво да стачкуват и второ: ако ще го правят, да го правят веднага, а не наесен!

... тези господа от БАН да искат да стачкуват, макар че нямат основание. А и доста, така, е смешно за мен, ще стачкуваме, но септември. Защо не стачкувате днес в август. Аз съм на работа, ще ви посрещна, ще си кажете проблемите. Сега първо ще ходим на море, пък после ще стачкуваме, така ли излиза.

На какво море ще вървят учените, след като са докарани до просешка тояга? За какво говори министър-председателят, след като учените ще трябва да спрат да са учени, оттук нататък те ще се наложи да се откажат да откриват, за изследват, да изобретяват?

Имали идеи, били на прага на откритие? Че кого го е еня за това? Да си пишат у дома откритията, да изобретяват при домашни условия откритията си, да оставят записки от идеите си, от изследванията си – пък може някой внук или правнук да ги издаде или предложи на държава, в която не дерибействат комплексирани министри и висши чиновници...

Голямото Опукване на пари на данъкоплатци

Съдиите, лошите съдии – взели 13-та и 14 заплата! Да го разказваш това на гладния, безработен и мизерстващ народ е все едно да подклаждаш огъня до бензиностация!

А премиите на екипа на министър Симеон Дянков? А възнагражденията на близки и любими на властта от Управителни и Надзорни съвети? Тези пари съизмерими ли са с трудовото възнаграждение на премиера?

Да пестим пари на данъкоплатците – всички са „за”, но тогава що щат още в Бояна Дянков и фамилия? На чии разноски живеят там?

Че има в правителството факири – за това никой не спори. Журналистката Соня Колтуклиева  попита как министър Дянков със заплата от 3 182 лева изплаща ипотека за къща на стойност 2, 5 милиона?

Сайтът Bulgaria News попита: защо административната съветничка на Симеон Дянков, 26-годишната Ирина Велкова бе за два дни в Брюксел и изхарчи, или както премиерът Борисов казва опука 1500 лева на данъкоплатците?

Радетелят на неплащането Дянков си позволи да отиде на концерта на Елтън Джон със служебното си ауди, карано от служебния шофьор в извънработно време. Борисов мълчи.

Защо самият Борисов отиде в Лондон преди време с 13 души на борда на правителствения самолет за еднодневна рутинна среща с британския премиер Гордън Браун, който си отиваше от властта?! Може би за да съпреживее колективно емоциите от футболния мач „Челси” - „Арсенал” в братската полицейска компания на министъра на вътрешните работи, на шефовете на ДАНС, ГДБОП и НРС. Или може би за да получи едно рамо от МI-6 за акция „Октопод”, защото часове след завръщането му от британската столица на 9 февруари беше арестуван неговият стар враг Алексей Петров?!

Физическо ликвидиране на Борисов? Това е несериозна, лятна новина коментира бившият шеф на разузнаването Димо Гяуров. Но новината бе пусната на медиите с надежда, все някой да се разтревожи от нея...

Премиерът не я коментира, но затова пък я обясни:

„Тя отговаря на въпроса на вашата колежка, защо сме най-реформаторското правителство. Защото за първи път се бръкна в канчето на всички, които през последните години източват държавата. Виждате във всяка, във всяка област има схема, която ние разкриваме, по която се крадат пари...

Но пари, крадени от други политици – а сегашните кражби? Те ще се разкриват от следващите управници...

Лот от магистрала ”Тракия” току що открит вече имал нужда от ремонт за поне 10 млн лева!

Виновен е Станишев!

„Станишев е направил калпава магистрала и я открил и то за много пари, аз трябва да обясня защо е калпав, така ли?... Ще поправям поредното безобразие, които са направили батко, братко и там всичките на Станишев протежета. И като отидат на Бузлуджа ще им го напомним пак...

... Лошо е, че трябва да им поправяме и магистралата. Поправяме магистрала „Люлин”, поправяме магистрала „Марица” в момента, за да я пуснем, поправяме мостът „Брюксел”, който беше ремонтиран само преди 6-7 години по времето на Николай Василев и НДСВ.” рече премиерът Борисов.

Когато рейтингът застине – мишената е президентът

Докладът от Брюксел призна волята на кабинета за борба с организираната престъпност, но не видя резултати.

Различни състави на съда пускаха обявени предварително за престъпници задържани с по-леки мерки за неотклонение.

Когато рейтингът на властта увехне и няма с какво да се полива, на помощ идват скандали със съда или с президента. Този път нещата явно са били доста увехнали, щом управниците прибегнаха и до двете.

Докато от една страна министърът на вътрешните работи обясняваше как съдиите не стават за нищо и поне 5 на сто от тях били свързани с престъпници, от другата страна, едновременно с горния скандал, министърът на отбраната Аню Ангелов реши да заслужи червена точка като приплъзне в последния момент на президента неподходящо предложение за шеф на Военното разузнаване.

Историята с кандидатурата на шеф на Военното разузнаване мина по познатия сценарий – съобщаваш неприемлив кандидат в последния момент, за когото си сигурен, че няма да бъде одобрен от държавния глава, пускаш го на заседание на кабинета и чакаш инициативата ти да бъде оценена...

Още по Гергьовден генерал Ангелов се пробва за скандал пред държавния глава, като не прие висши назначения в армията. Там нещата се разсъхнаха и скандалът не избухна.

Този път Ангелов заложи на няколко предпоставки;

 • заложи на външен човек, а не както говорили с президента;
 • не съгласува кандидатурата с президента, въпреки Конституцията;
 • подаде името за бъдещ шеф на ВР, след като президентът научи това от пресата;
 • направи предложение в последния момент, не изчака отговор и внесе кандидатурата в Министерски съвет!

На възмущението на президента, че действа без да зачита конституционното право на държавния глава да назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и да удостоява с висши военни звания по предложение на Министерски съвет, Ангелов отговори:

„Моето задължение за предварително съгласуване с президентската институция не е по Конституция, нито съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили. То е въз основа на един член от Устройствения правилник на МС, така че щом МС взе решение да приемем това предложение, за мен поне МС се е съгласил с невъзможността да чакаме 26-ти. Знаете, че повечето министри са в отпуска, включително и аз от онзи ден”, каза Аню Ангелов.

„Очевидно министърът грубо е подвел Министерски съвет и се опитва да заблуди обществото”, обяви президентът, като уточни, че той като върховен главнокомандващ назначава, а не приподписва като деловодител решението на МС”.

Румяна Желева може да се е скрила на сянка и да попълва пропуските си по георграфия, международно право, история и дипломация, но синдромът „Румяна Желева” действа все още.

Министър-председателят, който не пропуска да въвежда ред и дисциплинира, този път се включи солидарно с генерал Ангелов в атаката срещу Георги Първанов:

„... Аз пак питам, нали ние предлагаме. Ние не сме деловодители... Нека да разнищим думата. Кабинетът предлага, президентът утвърждава и подписва. Министърът е преценил, че това е човекът и го е предложил. Какво е скандалното...

... Той президентът с кой ли министър няма проблем. Аз не се занимавам с неговите съветници.... Той непрекъснато обсъжда моите министри, а в същото време ни напомня, че е върховен главнокомандващ, няма лошо, но той беше върховен главнокомандващ и в предишните четири години.

И сега като върховен главнокомандващ би трябвало да похвали правителството, че отделихме 270 милиона лева да платим вересиите пак на предишното правителство. Нека върховният главнокомандващ, президентът Първанов след като е против това назначение. Ние приемаме, че той има право на своята позиция, в същото време да ни каже защо 2009 година в началото са изтеглени всичките пари от военния бюджет на военно министерство. Уж да се платят хеликоптерите и самолетите. Опукани са тогава от военния министър още преди ние да дойдем на власт. Сегашното правителство вчера дава 264 милиона за нещо, което те просто са трябвали да си платят. Така, че президентът като е казал „А”, да каже и „Б”. Да каже браво на Бойко, браво на правителството, че тези, които лъжеха военни, че бяха взели на вересия техника военна, сега те платиха и фрегати и самолети, вертолети в условията на криза...”

Президентът, според премиера, като върховен главнокомандващ трябва да каже защо били изтеглени всички пари от военния бюджет на МО за 2009!

А защо президентът да не каже и как изчезнаха парите му от президентската сметка при Дянков?

Грешка! Президентът трябва да отговаря само за времето при други правителствени мандати, а не за сега управляващите!

Президентът трябва да отговаря за какво ли не, случило се по време на неговите два мандата, а премиерът трябва да само да задава въпроси, но не и да дава отговори за корупцията по време на Симеон Борисовото правителство, в което днешният премиер бе Главен секретар.

Така че никой да не пита за приватизацията на БТК, за корупцията на царидворците в РВД, за вината по спирането на АЕЦ „Козлодуй”, за приватизацията на ЕРП-етата – тези теми касаят мандата на Борисов като Главен секретар на МВР и въпроси не се желателни!

Апропо, наскоро премиерът Борисов заяви, че ипотеките, които взели с Цветан Цветанов в името на ГЕРБ за по около 440 000 лева са били изплатени!

Любопитно е да се прочетат декларациите пред Сметната палата на политиците, човек научава доста за живота.

Как се изплаща такава ипотека за по-малко от година? Как Цветанов се сдоби с шест апартамента и колко от тях са от последно време! Как Цветанов изплати ипотеката за изборите и плаща два кредита: ипотечен и лизингов на стойност съответно 59 000 лв. и 24 500 евро.

Как министърът на вътрешните работи има министърът има влогове: 46 600 в лева и 20709 в евро и не ги е пипнал докато е изплащал ипотеката за изборите? Според подадената декларация Цветан Цветанов не се разпорежда с акции и ценни книжаа повечето имоти са били придобити през 2008 година!

Рентабилно ли е и държавнически обосновано ли е цели футболни отбори по численост да пътуват с премиера Борисов и самолета му на сметка на данъкоплатците?

Колко души на Станишев върнаха хората на Борисов на работа, уволнявайки други без причина?

Те, от ГЕРБ ни строят магистрали, метро, борят бандитите – но ние сме на улицата, в мизерия, без възможност за лечение и прехрана.

Разговорът тепърва започва...

 

Министърът на отбраната, генерал Аню АнгеловЯзовирът, залял село Бисер преди малко повече от два месеца е на военните – с това заключение излезе прокуратурата в Хасково!

Вече официално се знае, че злощастният язовир, чиято стена се скъса и заля в ледените си води село Бисер, като издави 11 души е на Министерство на отбраната!

11 души, погълнати от вълните на язовира намериха смъртта си в ужас и безсилие!

 

През това време така нареченият генерал Аню Ангелов даваше изявления, че видите ли нямало как този язовир да е на неговото подопечно ведомство!

Както  на 31 март сайтът news.bg написа, стар документ от 90-те години, открит в архивите на община Харманли, с който военното министерство отказва на земеделци от района да обработват земите покрай язовира, сложил точка на спора чий е язовирът.

„Моите прогнози са, че най-вероятно Министерство на отбраната би трябвало да отговаря за тази част от язовира, тъй като се касае за един военен обект, който е ползван като полигон и частта на язовира, която се е скъсала попада в този участък", каза Дарина Славова, прокурор в окръжна прокуратура Хасково, цитирана от Радио Стара Загора.

А какво говореше кметът на община Харманли Михаил Лисков? Същото, но тъй като не е от управляващата партия ГЕРБ – думите му бяха подложени на опровергавания, съмнения и отрицания.

Скъсаната язовирна стена потопи село Бисер под водата в леден зимен денШестима прокурори и дузина следователи работят по трагедията и вината за смъртта на 11-те издавени, но засега нещата не вървели, тъй като явно това, което разкриват не е успоредно на партийната линия и хвърля една друга светлина на събитията.

Към момента, научи „Хроники”, усилията на МО били хвърлени в битка за доказване на следната абсурдна теза: че военните хем са собственик на злополучния язовир, хем той не им бил предоставен за стопанисване и ползване!

Да не отварям дума за това, че Министерството на извънредните ситуации бе закрито, за да поеме вътрешният министър бедствията и авариите, но до него едва ли ще достигне в търсенето на персонална наказателна отговорност!

Персоналната и категорична вина

Бойко Борисов, премиер„За какво й е на армията язовир за напояване - да си държи там подводниците ли?” – с този въпрос премиерът Бойко Борисов коментира пред БНТ разгорелия се спор чия собственост е язовир "Иваново", който заля с. Бисер и причини смърт на 11 души.

Премиерът заплаши със соломоновско решение, за да се изясни чия собственост е язовирът убиец в Иваново. "Като отида да ги бутна тези язовири, ще разберем на кого са - който първи изписка, негов е", отсече Бойко Борисов.

Премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти, че няма значение чий е бил язовир Иваново и „кой го стопанисва – дали община, дали военни“.

Дни след трагедията вече бе ясно, кой е виновен за скъсаната язовирна стена

Военният министър Аню Ангелов е бил информиран от бившия областен управител на Хасково Румен Данев през декември 2010 година за пропадналата стена на язовир „Иваново“ и за потенциалната опасност от наводнение на селата Бисер и Иваново.

Това става ясно от писмо до министъра на отбраната с дата 6 декември 2010 г., подписано от Румен Данев.

В него Румен Данев е предупредил, че е необходимо МО незабавно да бъдат предприети мерки за отстраняване на възникналите пробойни в язовирната стена на яз. Иваново, защото имало потенциална опасност от наводнения!

В същото писмо се посочва, че язовирната стена е предоставена в управление на Министерството на отбраната.

„В тази връзка е необходимо Министерството на отбраната незабавно да предприеме мерки за отстраняване на възникналите пробойни и набелязаните в доклада на комисията от община Харманли мерки за привеждане на язовира в нормално експлоатационно състояние, тъй като Иваново създава потенциална опасност от наводнения за селата Бисер и Иваново“, се посочва в писмото.

/Бившият областен управител Румен Данев, чийто подпис стои под писмото до Аню Ангелов, в момента е депутат от ГЕРБ, след като влезе на мястото на назначения за заместник-министър на икономиката Делян Добрев – бел. Л. М./.

От ведомството на генерал Аню Ангелов не оспориха истинността на документа, но отказаха да го коментират и съобщиха, че не знаят дали военният министър е отговорил на областния управител на Хасково.

Предполагам, че тъй като генерал Ангелов е верен на НАТО и поредната политическа сила, в която влезе, нещата се тръгнат в абсурдна посока, а именно - кой е виновен – природното бедствие или собственикът – министерство на отбраната.

Погребват издавените в с. БисерТакива случаи достойните политици си подават сами оставките, а не се крият зад гърба на партийния лидер и премиер.

Явно тук, в смъртта на 11-те удавени достойни политици няма и вината ще се прехвърли на природната стихия!

Защо министърът на отбраната не е в ареста? Защото един Доминик Строс-Кан може да бъде арестуван и месеци да прекара в следствения арест, един Берлускони може да бъде съден, японски министри си правят се самоубиват за далеч по-малка вина, но в България политиците по презумпция са невинни и недосегаеми и никой не ги закача.

Както е казал народният мъдрец: „Битият – бит, жертвите...”

 

Управляват ни лица от "историята", хора на ЦРУ и Сикрет сървис

Знамето на входа на посолството на САЩТези дни в жегата, властта го удари на изповеден стриптийз – премиер и вицепремиер така се разхвърляха, че гражданството остана с увиснали ченета.

В началото бе едно писмо до посолството на САЩ, от Илиана Беновска – мениджър и журналист в радио К2, писмо съвсем в рамките на закона и логиката, Ето го:

До Негово превъзходителство

Посланика на САЩ в България

Г-н Джеймс Уорлик

 

ПИТАНЕ

ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от Илиана Беновска, политически журналист, създател на обществено-политическото „Радио К2"

Ваше превъзходителство,

Преди няколко дни министър-председателят на Република България  г-н Бойко Борисов даде интервю пред сп. „Биограф".  В интервюто г-н Борисов  разказва за  "гостуването"у нас  на генерал Дейвид Петреъс, Директорът на Централното разузнавателно управление

Освен, че според премиера, Директорът на Централното разузнавателно управление  е дошъл за три дни в България, "за да се наспи и да си почине", стана ясно, че  министър-председателят го е развеждал по „ресторанти и кафета", а също така, че е написал и част от отчета  му за мисията на Директора на ЦРУ в България.

Ето цитати от думите на премиера Борисов: „Шефът на ЦРУ три дни ми е личен гост, развеждам го из София, ходим по ресторанти, по кафета... Три дни директор на ЦРУ стои в изключително приятелска среда в София, за да има време да се наспи, да се разходи, да си почине".

"Изявлението му, което пуснаха от посолството на САЩ, заедно го съчинихме. Специално отбелязахме постиженията на България в етническата толерантност, борбата с корупцията и организираната престъпност, финансовата дисциплина, инфраструктурните проекти.", уточнява премиерът.

Ваше превъзходителство,

моля по ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ да ми отговорите на следните въпроси:

1. В командировка ли е бил в България генерал Дейвид Петреъс, Директорът на Централното разузнавателно управление или на почивка, частно гостуване на министър-председателя Бойко Борисов?

2. Вие, посланикът на САЩ в България или който трябва от посолството, удостоверихте ли, че генерал Петреъс, Директорът на ЦРУ е бил в България служебно? Посолството на САЩ в България заверило ли е с печат и подпис  доклада - отчет и командировъчното на  Директора на ЦРУ за  престоя му  в България?

3. Кой заплаща командировката в България на генерал Петреъс ?

4. Генерал Дейвид Петреъс, Директорът на Централното разузнавателно управление  приложи ли към командировъчното си доклад с отчет за резултатите от  командировката си в България?

5. Вярно ли е ,че министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов

/ както сам съобщава в горецитираното интервю/ е съавтор на доклада за резултатите от командировката в България на генерал Петреъс, Директорът на ЦРУ ?

6. Ако отговорът на предишния въпрос е: „Да, министър-председателят Борисов съобщава в интервюто си пред сп. „Биограф" истината - че е съавтор на доклада-отчет  на  генерал Дейвид Петреъс, Директорът на Централното разузнавателно управление за мисията  му в България.":

- приема ли се от правителството на САЩ за достоверен доклад  на  Директора на Централното разузнавателно управление за мисията  му в България, в който съавтор му е местният министър-председател Бойко Борисов?

и

- правителството на САЩ заплатило ли е и в какъв размер труда на министър-председателя на Република  България г-н Бойко Борисов, като съавтор на доклада на   генерал Дейвид Петреъс, Директорът на Централното разузнавателно управление за престоя му в България?

С уважение

Беновска , Илиана

Причината за това писмо - интервю на Борисов в списание Биограф”:

Бойко Борисов, премиер"Съвсем наскоро в някакво немско издание в чужбина /"Тагесцайтунг" - б.а./ излезе материал срещу мен, пълен с лъжи и идиотщини. Една част от медиите в България веднага го мултиплицираха в смисъл, че едва ли не от ЦРУ стоели зад този текст, че те били казали какво ли не за мен.

И това излезе в момента, когато шефът на ЦРУ три дни ми е личен гост, развеждам го из София, ходим по ресторанти, по кафета... То е ясно отношението му - три дни директор на ЦРУ стои в изключително приятелска среда в София, за да има време да се наспи, да се разходи, да си почине.

Изявлението му, което пуснаха от посолството на САЩ, заедно го съчинихме. Специално отбелязахме постиженията на България в етническата толерантност, борбата с корупцията и организираната престъпност, финансовата дисциплина, инфраструктурните проекти. Това прави България различна от останалите държави.

Виждате, че - сложена до това официално становище на американската държава и ЦРУ, онази публикация за мен звучи гротескно, смешно", коментира премиерът.

В резултат посолството на САЩ отговоря следното, без обръщение и анонимно, неподписано от посланика.

Цитат от писмото на пресслужбата на посолството на САЩ, изпратено от Раиса Йорданова гласи следното:

Директорът на ЦРУ беше в България на официално посещение с подкрепата на Посолството на САЩ в периода от 5 до 7 юни, 2012 г. За повече информация представяме на вашето внимание съобщението, което Посолството на САЩ изпрати до медиите на 7 юни и което премиерът споменава в интервюто си за списание „Биограф”. Не можем да предоставим друга информация за посещението на Директора на ЦРУ освен тази, която се съдържа в  прикаченото прессъобщение, тъй като не обсъждаме въпроси, отнасящи се до разузнаването:

Отговор на посолството на САЩ, получен на 3 юли вечерта на пощата на радио K

Отговор на посолството на САЩ, получен на 3 юли вечерта на пощата на радио K

====================================

Raisa Yordanova

Information Specialist

Embassy of the United States

Phone: +359 2 937 5173

Fax: + 359 2 937 5284

Cell phone: +359 886 270 693

e-mail: yordanovarn@state.gov

cid:image001.jpg@01CC252A.5443DED0 "Like" us on Facebook: U.S. Embassy Sofia

cid:image002.png@01CC252A.5443DED0Follow Ambassador Warlick on TWITTER @AmbJamesWarlick

Журналистката Илиана Беновска ни предостави и писмото, което е изпратила до пресслужбата на посолството, до Раиса Йорданова. Със съгласието на колежката Беновска го публикуваме:

Скъпа Раиска,

празненството беше прекрасно, за което ви поздравявам сърдечно.

По темата -  много ти благодаря за писмото.

Но, първо - това не е отговор от Негово превъзходителство Уорлик и подписан от него. Етикетът изисква ,който е адресат на въпросите - той да отговори. Иначе е просто измъкване. Но - не е майсторско. Няма да коментирам обидната формалност и пренебрежителната безсъдържателност. Лъхат от всеки ред . Оставям без коментар и липсата на обръщение, и несъотносимата към питането ми вече изконсумирана  информация , която, като медия и сме чели в новините.

Второ - въпросите ми са съвършени прости и не  са "въпроси, отнасящи се до разузнаването". Въпросите ми се отнасят до технически , обичайни ,даже бюрократично- задължителни действия ,които се извършват при подобни посещения, пътувания, мероприятия. Тези процедури, за които питам, са разписани и в правилника на посолството,и  в този на Държавния департамент, и в този на ЦРУ. Т.е. не питам за секретна или класифицирана , или друг вид недостъпна за широк кръг информация. Не съществува никаква причина да не се отговори. Освен - пак повтарям - ако посланикът не се измъква от прекия отговор. Защото има нещо скрито...

Учтиво моля , отново, за конкретен отговор на конкретните ми въпроси към Негово превъзходителство посланика на САЩ в България Джеймс Уорлик. Предполатам, че на 3 юли е бил ангажиран с празника и не се е отнесъл с необходимото внимание към сериозните и важни въпроси, които публично му зададох. С нетърпение очаквам достоен за неговото равнище и съдържателен, без бели петна, отговор. Това  писмо не работи в полза на културата в отношенията ни и не потвърждава ,че уважението към българите /което посланикът винаги е настоявал да възприемаме, като негова определяща  институционална и личностна характеристика/ истинско .

Спирам до тук.

В очакване на адекватен отговор, с искрено уважение

Беновска, Илиана

В електронните и печатни медии се появи и друг отговор, в който е записано още:

Директорът на ЦРУ Дейвид Петреъс не е бил личен гост на премиера Бойко Борисов, а на официално посещение в България. Във вторник, 10 юли, американското посолство в България опроверга официално версията на премиера Бойко Борисов за посещението на шефа на ЦРУ у нас в периода 5-7 юни.

Според посолството на САЩ, в съответствие с нормалната дипломатическа практика било двете страни да координират съдържанието на прессъобщението преди публикуването. Посолството допълва, че не е в състояние да предостави друга информация за визитата на директора на ЦРУ, тъй като не се обсъждали въпроси от областта на разузнаването!

Този отговор се получава на фейсбука на Вени Марковски, шест дни след отговора до радио К2 и Илиана Беновска.

Разликата между двете запитвания е, че Беновска задава въпросите си в писмо на 3 юли и вечерта получава отговор, а Марковски също задава въпроси, но по-късно и получава същия отговор 6 дни след изпратения до радио К2 отговор.

Има още един въпрос на Илиана Беновска, до посланик Джеймс Уорлик, ето въпроса и отговора:

From: radiok2@mail.bg
Date: Wed, 11 Jul 2012 08:37:46 -0000
To:
Subject: FWD: RE: Беновска: Борисов съавтор ли е на доклада за България на шефа на ЦРУ, г-н Уорлик
----- Препратено писмо от radiok2@mail.bg -----

Дата: 03.07.2012 в 15:31
Подател: Yordanova, Raissa N (yordanovarn@state.gov)
Относно: RE: Беновска: Борисов съавтор ли е на доклада за България на шефа на ЦРУ, г-н Уорлик
Получател: radiok2@mail.bg

Отговорът е:
Директорът на ЦРУ беше в България на официално посещение с подкрепата на Посолството на САЩ в периода от 5 до 7 юни, 2012 г. За повече информация представяме на вашето внимание съобщението, което Посолството на САЩ изпрати до медиите на 7 юни и което премиерът споменава в интервюто си за списание „Биограф”. Не можем да предоставим друга информация за посещението на Директора на ЦРУ освен тази, която се съдържа в  прикаченото прессъобщение, тъй като не обсъждаме въпроси, отнасящи се до разузнаването.

Същият отговор и отново без подпис от Уорлик с демонстрация на неуважение - другото обяснение, на мен лично /Л.М./е разликата във възпитанието, което поставя Джеймс Уорлик в доста неизгодна позиция.

Какво имаме дотук:

Премиерът Бойко Борисов с ген. Дейвид Петреъс - сн. пресслужбата на МСДиректорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Дейвид Петреъс бе на посещение в България от 5 до 7 юни 2012 г. Така започва официално комюнике на посолството на САЩ в България, с което се известява на медиите че директорът на американската шпионска централа е имал срещи с „президента Росен Плевнелиев, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, министъра на отбраната Аню Ангелов, както и с отделните директори на българските разузнавателни служби”.

От Президентството, Министерски съвет и ресорните министерства отрекоха първоначално да знаят за срещи на титулярите им с директора на ЦРУ Дейвид Петреъс. Още повече, че последните два дни, министър-председателя, вътрешният и военният министър бяха тясно ангажирани с инцидента при Петолъчката край Ямбол и последствията от него.

Няколко часа след разпространяването на информацията за посещението на Дейвид Петреъс, една по една българските институции започнаха да потвърждават "с половин уста" за срещите на директора на ЦРУ.

Първи от МВР уточниха, че директорът на ЦРУ е имал среща с вътрешния министър Цветанов, но "съобразно американската практика подобни срещи не се огласяват".

От Президентството потвърдиха също, че се е провела среща между Дейвид Петреъс и президента Росен Плевнелиев.

Правителствената прес-служба разпространи изявление и снимки от срещата на премиера Борисов с директора на ЦРУ. Комюникето на Министерски съвет повтори "едно към едно" информацията на посолството на САЩ, като допълва думите на премиера Борисов:

„Благодаря на директора на ЦРУ за високата оценка за направеното от българското правителство в борбата с тероризма, организираната престъпност и корупцията и за подкрепата на нашата политическа воля да се справим с тези проблеми.“

Ккаво се случи: посолството на САЩ съобщи постфактум, на 7 юни, че шефът на ЦРУ, генерал Дейвид Петреъс бил на тридневна тайна визита у нас от 5 до 7 юни, като се срещнал последователно с президента, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и премиера!

Какво й бе тайното на тази визита, в която легитимни високопоставени представители на властта в страната-членка на Европейския съюз, България отиват да се виждат с тайно пристигнал шеф на ЦРУ, след като и те са явно поставени на постовете си, а не в нелегалност?

Защо срещата бе осветена чак когато завърши?

 • Да не би да сме Афганистан, където се чака някой от Щатите да кацне и започват бомбени атентати?
 • Доверие ли ни няма Големия брат, който ни беше избран след като свалиха Тодор Живков?

Борисов бе щастлив, че шефът на ЦРУ е до него! Това за премиера бе един вид оневиняване след публикацията в Tageszeitung.

Публикацията в

Кому бе необходим този резил да ходят на тайни сгледи български управници и държавния глава и то с шефа на най-голямата спецслужба ЦРУ?

Още на 8 юни на сайта „Хроники” излязоха въпросите:

 • Дали Петреъс се е срамувал от тези срещи;
 • Дали Петреъс е договарял тайни бъдещи действия и участия на страната ни в полза на Щатите;
 • Дали не е било за слушане това, което са си говорили Петреъс и нашите високопоставени политици?
 • Инспектиране, слагане или навеждане бе схемата тайни срещи, огласени унизително по-късно?

В международно-правните отношения няма тълкуване на понятие като тайни срещи с шеф на ЦРУ с първи политици на чужда държава, които накрая се огласяват!

Няма, защото елементарните дипломатически отношения не включват подобни събития! Даже, когато са свързани със сферата на разузнаването...

Къде остана националното достойнство на 1300 годишната ни държава, след като някакъв си военен, па макар и висш да се разхожда и си прави срещи тайно из коридорите на властта на държава-членка на Европейския съюз?

Тук въпросът е, ако е била тайна визитата, защо бе огласена?

Какво искат да ни покажат служителите на посолството на Щатите, че ще знаем само това, което те решат, ще го научаваме, ако те решат, и ще слушаме и възприемаме новината както те решат?

Да не би да ни вземат за дебили? Или някакви недоразвити балкански субекти, съдейки от умствения багаж на някои български управници?

Ще се наложи да напомня на въпросните американци от посолството в София, че докато те имат Национален празник на поничката, България, която те се опитват да яхнат, мачкат и унижават – има единствена в света Национален празник на духовността, на писмеността!

Усещате ли разликата, уважаеми читатели?

Едно е да празнуваш поничка, друго е славиш писменост и духовност...май.

С ръка на сърцето трябва да си призная, че в последните 22 години новите големи братя от Запад сториха и невъзможното да унищожат образованието, културата и духовността на българите! Усилията в това направление продължават!

Фактът, че генерал Дейвид Петреъс, който е бивш началник на Централното командване на САЩ и на коалиционните сили в Ирак и Афганистан ни е благодарил за участието на страната в мисията ще си го пусна покрай ушите, тъй като тълкуванието и информацията е на същото това американско посолство в София, а не на български достоверен източник, различен от властимащите.

Да се разберем: никой не прави тайна тридневна визита, за да изрази благодарност, и то за такова безумно и срамно нещо като участието в чужди военни авантюри!

Да не забравяме, че войната в Ирак започна с една Голяма лъжа, за които Тони Блеър го разпитваха и разпънаха в родината му, в Комисията „Чилкот” да даде обяснение за решението си да бъде нападнат Ирак!

В унизително закъснялото с тре дена съобщение от Американското посолство, ме впечатли следното: „Генерал Петреъс е подчертал, че САЩ одобряват и насърчават усилията на България да се модернизира, както и за разнообразяване на енергийните източници и за осигуряване на по-голяма прозрачност в енергийния сектор, както и за постигането на сигурност и стабилност на Балканите.”

Защо шеф на ЦРУ се набърква в енергийните ни проблеми – тук също личи ръчицата на Уорлик, който е готов на всичко, за да ни остави без газ, както победи с натиск върху правителството за спирането на „Белене”.

По какъв критерий на законите на международната дипломация държавният глава се срещна тайно с шеф на ЦРУ, а след това позволи да съобщава за срещата му чуждо посолство, а не неговата пресслужба?

Забраниха ли му да говори!

Кой би могъл да му забрани?

Що се отнася до заплахите и сигурността в района, за което според посолството на САЩ са си говорили Плевнелиев и Петреъс – едно е да си от другата страна на океана, а друго да даваш акъл за сигурността в район, който е несигурен по твоя вина!

Дали Щатите ще са щастливи, ако България уреди военни бази в Южна Америка или Куба и след това обясни на Обама, че споделя рисковете за заплахите към сигурността в района?

От полутайната визита на генерал Петреъс се пръкна и още една безумно изявление:

„Благодаря на директора на ЦРУ за високата оценка за направеното от българското правителство в борбата с тероризма, организираната престъпност и корупцията и за подкрепата на нашата политическа воля да се справим с тези проблеми". Думите са на премиера Бойко Борисов.

А защо след това в интервюто за списание „Биограф” Борисов обърна събитията на 180 градуса и съобщи, че Петреъс му е бил личен гост – това остава загадка!

Няма да гадая за какво беше у нас тайно генерал Петреъс – дали за бъдещо нападение над Иран или Сирия, дали за нови сделки с въоръжение за НАТО, дали за каквото ги е засърбяло американците...

Кой ще ни се извини за унижението, на което ни подложи два пъти Уорлик с тайната, огласена със закъснение визита на шефа на ЦРУ?

Възможно е някои от днешните управници да трептят от благоговение пред генерал Петреъс, но това си е лично техен проблем!

Не може една държава, която съществува едва от вчера и се развива с войни и насилие да си позволява да ни принизява чрез посолството си и пишманпосланика си!

Нека не забравят политиците ни, че управлението на една държава не е властова самодейност, в която да се пробват случайно избуяли партийни величия!

Властта в една държава е суверенна! Или ГЕРБ са отменили тихомълком суверенитета?

В този смисъл полутайното-полуявно посещение на шефа на ЦРУ генерал Дейвид Петреъс и поведението на посолството на САЩ са неприемливи, тъй като се считат за намеса във вътрешните работи!

 

Живеем в Страната на кривите огледала

Всичко нелогично е вярно.

Кметът Йорданка Фандъкова ще се започни, че по време на нейния мандат кучета изядоха човек!Национално представително проучване на обществено-политическите нагласи през м. май 2012 година обяви за най-одобряван политик столичния кмет Йорданка Фандъкова!

Да загърбим дупките, в които плащащите най-висок данък в страната софиянци си трошат колите, и да погледнем ведро на тази най-одобрена кметица. Какво се оказва, че трябва софийските помияри да оглозгат някой човек, за да си вдигне рейтинга до небесата някаква бивша учителка Йорданка Фандъкова!

Как ли ще се почувстват софиянци и заселилите се в столицата, като научат и усетят, че се вдигат десетки такси за фирми и граждани? Поскъпването се прави на принципа „Дянков” без финансови разчети и без ясна представа къде потъват парите на столичани.

За 20 нови такси и вдигане на 32 от вече съществуващите предупреди в. „Сега”! „Гласувайте на Фандъкова!” ще четем след известно време по дуварите и тези, които се излъгаха, отново ще пуснат бюлетината си! Ако гласовете не стигнат – Цветанов ще обяви преди официалното преброяване, че Фандъкова печели и бившата учителка ще си има втори мандат за ГЕРБ!

Такова политическо „щастие” спохожда само родните политици, ако изобщо можем да причислим въпросната кметица към това понятие! Да си най-одобряван политик след като в общината ти улични кучета са оглозгали човек и той е умрял мъчително!

Националния отбор - без треньора Радостин Стойчев и състезателя Матей Казийски няма да е същият!Националният отбор по волейбол се класира за Олимпиадата след блестящо представяне и… изненада: треньорът Радостин Стойчев и един от много добрите състезатели – Матей Казийски обявиха, че напускат, тъй като шефът на волейболната федерация Данчо Лазаров, който предизвика напоследък скандали се е сраснал в поста си и няма мъжество да се оттегли!

След последните скандали, треньорът Радостин Стойчев заяви, че ще направи всичко, за да се класира националният отбор за Лондон, но след това, ако председателят на Волейболната федерация, Лазаров е още на поста си – той ще се оттегли!

То не бяха интриги в отборите, предизвикани или загърбени от Лазаров, то не беше унижаване на треньора Стойчев, то не бяха опити да отстрани треньора, без да си дава сметка, че състезателите държат на него! То не е липса на финансова отчетност по парите на Федерацията – Лазаров е уредил всичко да се крие и не излиза на светло!

На въпрос на репортер от Канал 3 дали ще се оттегли от поста си, Лазаров имаше наглостта да се подиграе: „Тичайте след колата и давайте…!” Т. е. Тичайте и си питайте, ако си нямате друга работа!

Далавера си е този пост за Лазаров – кола с личен шофьор, пътуванията му в чужбина – сигурни, заплатата му заплата – какво като е обидил и унизил треньора на националния и е предизвикал скандали? Неговото не се губи.

А че оставането му може да коства доброто представяне на България – нали неговото си е негово – какво тук значи представянето на националите?!

Потоп от скъсана язовирна стена удави село и 11 души загинаха! Прокуратурата категорично заяви, че министерство на отбраната е ведомството, което е отговаряло за стената!

Министърът на отбраната, генерал Аню АнгеловМинистърът на отбраната, Аню Ангелов като един паметник се циментира още по-здраво на поста, разчитайки, че от ГЕРБ няма да го махнат, за да не покажат слабост и се оказа прав!

11 души удавени в ледените води на нахлулите води от скъсана язовирна стена заздравиха поста на военния министър и той се размина с отговорността!

Този трагичен инцидент бе последван от взривове в склад за унищожаване на боеприпаси – загинаха трима, хората още са изтръпнали дни след експлозиите! Напукани къщи, стрес, неизвестност – всичко най-рисково се стовари на главите на живеещите до мястото на взривовете.

В хода на скандала стана ясно, че едно министерство дава разрешенията, друго контролира обектите. Другото, т. е. Контрольорът се оказа, че е МВР и тук нещата се разсъхнаха, тъй като МВР и министърът му не се пипат, не се проверяват, нито дават обяснения…

Потопът в с. Бисер, в който се удавиха 11 души. Виновни - няма.Към горните 11 загинали в Бисер се прибавиха и изчезналите трима от Лозенец – изчезнали и обявени за мъртви!

За да излязат от конфузната ситуация от МВР съобщиха, че започват проверки на всички фирми, които се занимават с оръжие и боеприпаси.

Трима мъртви извоюваха проверки за нередности, а заради паметта им и осиротелите семейства даже не можаха да ги намерят и идентифицират!

„Властите не носят отговорност за гръмналите складове за боеприпаси край Сливен, обяви министърът на отбраната Аню Ангелов, чието ведомство е сключило договора с "Берета Трейдинг" за утилизация на боеприпаси, но контролът се е осъществявал от сектор КОС на МВР.

Какво тук значи животът на трима души напукани сгради и район осеян със снаряди? Управниците прехвърлиха отговорността на частния собственик на складовете. Дали пък собственикът сам е сключил договора със себе си и сам се е проверявал 6 пъти, а ние да не сме разбрали?

Един от изчезналите го идентифицираха като биологичен материал. За другите се чака и се търси още биологичен материал за идентификация...

Циркът с ракетите

Другото, което МВР измисли, бе да заловят 103 ракети въздух-земя в микробус! Ракетите, дълги около половин метър, били пренасяни в сандъци, превозвани от две цивилни лица, които задържаха за 24 часа.

Съобщено, че ракетите са откраднати. Заместник окръжният военен прокурор на Сливен полк. Христо Тинев каза, че следствието ще изяснява произхода на т.нар. неуправляеми ракетни снаряди, които се изстрелват от въздуха, откъде са придобити или откраднати.

Двама души от Авиобаза "Безмер" бяха задържани заради инцидента с откраднатите снаряди, съобщи в Сливен началникът на Военно-апелативна прокуратура ген. Крум Манов.

Преди да са минали 24 часа от образуването на досъдебното производство са разпитани 10 заподозрени, задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане.

Главният секретар на МВР, Главен комисар Калин ГеоргиевГлавният секретар на МВР, главен комисар Калин Георгиев свика пресконференция, на която заяви, че следователите се опитват да установят дали двамата извършители на деянието са част от организирана престъпна група.

Тежки наказания за заловените да пренасят ракетите земя - въздух поиска премиерът Бойко Борисов.

"Тези 100 и колко ракети, които заловиха колегите от МВР - това е такова безразсъдство вече. И се надявам, сега, военна Прокуратура, да повдигне обвинения и в края на краищата - тези хора да получат тежки наказания", каза Борисов пред журналисти. - 100 и няколко ракети - това са близо тон тротилов еквивалент и то - от най-мощните. Този бус, ако случайно претърпи авария, катастрофа по време на движение по магистралата, не дай Боже, с автобус камион, ТИР или еди какво си, просто ще стане кратер и ще изгинат много хора. Това е не само престъпление, това е безразсъдно престъпление. И те трябва да отидат сега, още повече, че са и военнослужещи, много години в затвора – за превенция, да внимават какво правят, категоричен бе министър-председателят.

И всичко вървеше към безкомпромисна борба с нарушителите на закона до момента, в който се обади директорът на оръжейният завод в Сопот…

Оказа се, че ракетите "въздух-земя", превозвани от двама военни и задържани по подозрения за незаконна сделка, е трябвало да бъдат транспортирани до Вазовските машиностроителни заводи. Ракетите са били за изпитания в поделението "Безмер" и е трябвало да бъдат върнати обратно във ВМЗ. Това заяви по Българско национална радио директорът на оръжейния завод Иван Стоенчев. Той увери, че за наличното оръжие в камиона има документи.

В същото време главният секретар на МВР, Главен комисар Калин Георгиев успокояваше населението от Сливен: Няма данни кражбата на неуправляеми ракетни снаряди да е дело на международни организации или да е свързана с тероризъм.

Балонът се спука!

Ентусиазмът на МВР се изпари, но никой не се появи да се извини на уличените в тежко престъпление и задържани мъже.

Държавният рекет - няма къде да се мърда...

Симеон Дянков - министър на финанситеДържавата иззе от фирмите си 276 млн. лв. написа във в. „Сега” Таня Петрова. Това упражнение не е за първи път и се играе постоянно, откакто Симеон Дянков пребивава в страната ни като министър на финансите – вече три години!

 

Изземването на на тези 276 милиона се прави въз основа на извънредното решение на кабинета да изисква регулярно всички неразпределени печалби от предходни години. Това кърпи временно бюджета, но обезкръвява компаниите и прави невъзможно изпълнението на по-сериозна инвестиционна програма.

Българския енергиен холдинг е отделил 141 милиона за издишащия бюджет на Симеон Дянков. 141 милиона – това са парите за енергетика! Нима не са нужни?

РВД е дало 7 млн, а още няма кула!? Не без значение е въпросът, че парите на РВД са за инвестиции за безопасност и технологично обновление и официално те не са държавни, тъй като държавата не дава и стотинка на РВД!

Кой ти гледа?!

Летище „София” има нужда от постоянна поддръжка – броило си е милионите без да се гъкне!

Държавно – кучета го яли! Кой ще им държи сметка на Дянков и сие депутати?

Държавата като лудница...

Преди осем дни началникът на Генералния щаб на Катар, генерал-майор Хамад бин Али ал Атия разговаря с българския здравен министър Десислава Атанасова в Доха. Абе този генерал да не би да взел на сериозно бившата депутатка Атанасова за човек, който има нещо общо със здравето? Дали е наясно от къде я изстреля партията-майка ГЕРБ на този пост? За незнаещите и позабравилите напомням, че Атанасова е била юристконсулт на провинциална психиатрия преди да бъде уредена с високи постове по партийна линия.

Да не би пък бившата месторабота на здравната министърка, преди да открие сърцето си за ГЕРБ да се окаже полезна и да си се превърнем в една психиатрия?

И пак Дянков!

Лицензът на Българската федерация мотокрос ще бъде отнет, заради неизплатени близо 1 милион евро такси по домакинствата на Световни и Европейски шампионати.

Оттук нататък става още по-зле, българските състезатели няма да могат да участват в международни състезания, а промоутърът "Ютстрийм" ще заведе дело за сумата от 5 милиона евро срещу федерацията.

И познайте кой е в дъното на драмата – Симеон Дянков разбира се, онзи, който се изфука, че бил избран за председател на Надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие. Само че се оказа, че ЕБВР няма Надзорен съвет!

Не му казвайте Бойко, викайте му Боже!

Продължението на южната дъга на околовръстния път на София от Симеоновско шосе до бизнес парка ще бъде открито на 13 юни, когато е рождения ден на премиера Бойко Борисов.

Ама, че нямало как живеещите в страната на Витоша да пресичат шосето – това са подробности! Да си потърсят какво са написали Илф и Петров за такива случаи и спасението на давещите се...

Така че, на 13 юни ще слушаме: Ваше Превъзходителство, честит рожден ден! Обръщението го изпробва митрополит Дометиан в сградата на Министерския съвет преди няколко месеца и още си върви...Не са го отменили.

Ще се качи на хеликоптерчето си рожденикът и ще направи едно кръгче над родината – човек трябва да наглежда какво дои все пак.

Между Кучето и господаря съществува здрава връзка – веригата. Ние нашата не си я пускаме! И без това Сайбията ни нарече преди време, че сме като кучетата му.

На ръба на пропастта сме, но той е готов да ни води напред.

Избраха си го, пожелаха си го и под негово владичество, за да се озове човек в ареста не са нужни даже доказателства. Достатъчно е да го задържат и да му изземат имуществото...

Можеш да излъжеш народа веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж… И никога повече! Сега на кой път от лъгането сме? Брои ли ги някой?

Бойко Борисов, премиерДругарят Борисов обича камерите, микрофоните, високия пост, властта, а се оказа, че някои обичат другаря Борисов!

Не е лесно да станеш голяма будала. Само пет на сто е талант, останалото е труд – твърди Нинус Несторович. Дали е мислел за нас, българите?

Онова, което са ни причинявали досега различни политици и партии, властта ни го сервира днес с любов и упоритост.

Този мандат трябва да се повтори – заяви началникът на кабинета на премиера. Вероятно, за да не се забрави никога... или?

Къде сме ние в тази еуфория?

Сбърканяци някакви – деца на майката-природа.

 

Уплашиха смелият ни министър-председател с компроматите в „Уикилийкс” и той клекна тутакси пред американците.

Защо публикуваното в "Уикилийкс" и цитирано в "Бивол" не е лъжа ще публикуваме в един от следващите дни - сега думата ми е за друго - как заслужи Борисов официален Вашингтон отново да го погали по главата, още повече, че нелицеприятните публикации му развалиха видимо

настроението и стана повод при излизането му на трибуната на парламента, народните представители да станат на крака и да ръкопляскат, за да му засвидетелстват верността си!

Първоначално българският премиер клекна за подписване на договор за доставка на ядрено гориво с Уестингхаус, за което подписване, сам посланик Джеймс Уорлик лично отиде в парламента да чуе и проследи дали ще го обещае от парламентарната трибуна в петък, на 27 май.

След като Борисов заяви:


Все още онеправдан

„Днес сутринта имах разговори с “Уестингхаус”, които доставят гориво за Украйна – за някои от техните реактори. Следобед с тях ще подпишем споразумение, подобно на това с “Арева”. От следващите години – не само съхранението, а и доставките на ядрено гориво ще бъдат диверсифицирани“, каза Борисов.

Той обаче не обясни какво точно ще предвижда предстоящия договор с “Уестингхауз“, тъй като в момента АЕЦ “Козлодуй“ има сключен с руската ТВЕЛ действащ договор за доставка на свежо ядрено гориво до 2020 г. Дотогава изтичат и лицензите за експлоатация на двата реактора, за които в момента се провежда избор на компания, която да оцени остатъчния ресурс на V и VІ блок и да предложи мерки за удължаване на живота им с 15-20 години. Очаква се сред кандидатите да е и американската “Уестингхауз“, и ако тя проведе модернизацията на блоковете, те може и да бъдат пригодени за работа с различно от руското ядрено гориво.

От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уточниха още в петък, че се уточняват клаузите на споразумението с "Уестингахуз" и е възможно парафирането му да не се състои точно в деня , обявен от Борисов, а в някой от следващите дни.

Но, както се казва „Казана дума – хвърлен камък” – Борисов репортува, че договор с „Уестингхаус” ще има със сигурност, а от балкона на парламента – Уорлик наблюдаваше и слушаше внимателно Борисов!

След изявлението си, Борисов излезе в кулоарите на парламента с бърза, бодра крачка и окрилен, защото знаеше, че десницата на Големия брат отново го закриля!

Уорлик, от своя страна спря при събралите се парламентарни репортери и каза: "Имаме пълно доверие на премиера на България Бойко Борисов!", нещо, което Уорлик избегна за спомене вечерта на излизането на публикациите в Уикилийкс за тъмното минало на Бойко Борисов!? Явно доверието се бе завърнало в американските дипломатически чиновници!

Какво стана ясно в петък, на 27 май: че американците са стъпили на врата на Борисов, че той е готов да подпише договор, който даже не е уточнен, и че със сигурност ще одобри сделка, в която параметрите изобщо не са ясни, да не говорим дали изобщо ще са в полза на българската държава!


Покровителят Уорлик

Второто клякане на Борисов бе на пленарната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО във Варна, откъдето той декларира, без да се замисли за последиците, че ПРО трябва да покрива цяла България!?

Борисов заяви, че кои страни ще приемат оборудването зависи от техническите и стратегически решения на алианса. В същото време съседна Турция, макар и член на НАТО показа характер и суверенитет и отказа да приеме елементи на ПРО на своя територия!

"По отношение на противоракетната отбрана /ПРО/ България има ясна позиция - системата да покрива цялата й територия", заяви Борисов, на което Генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен, който е в България за участие във форума, отговори, че все още няма окончателно решение как ще бъде конструирана системата. Т. е. правителството ни отново, /за кой ли път!?/ се самопредлага и се пъне да бъде отличник на всяка цена пред НАТО, без и за миг да се замисли за последиците от това решение!

"Все още не сме взели окончателното решение за това, къде ще бъдат разположени установките, но новата идея за противоракетна защита е много гъвкава, така че ПРО като установки може да бъде разположена навсякъде – и в България, и в други страни, това вече ще зависи много от това, как се развиват събитията нататък", уточни Расмусен пред БНТ, цитиран по-късно и от Медияпул.

София води неофициални разговори за приемане на елементи от ПРО на своя територия, но все още няма решение по въпроса. И другото, което научихме е, че евентуално, в резултат на напъването на управниците ни, може да се обсъди възможност в България да бъде разположен радар...

"Ние сме най-заинтересовани от разполагане на противоракетна отбрана (ПРО), защото сме най-застрашеният регион - попадаме в обсега на балистичните ракети, каквито имат страни от широкия и Близък Изток." Това заяви военният министър Аню Ангелов пред БГНЕС.

Противоречивите изявления на генерал Аню Ангелов не са нещо ново – миналата година, през юли, след визитата си в САЩ той заяви:

„... че заплахи за България няма, а от технологична гледна точка тя не е най-добрата за разполагането на ПРО. Впоследствие той заяви, че не бил разбран правилно и изтъкна: "...има възможност да се разположат елементи на тази система и на наша територия, но всичко зависи от техническите й параметри". Според думите му "ние сме най-заинтересовани от разполагане на ПРО, защото в момента сме най-застрашеният регион - попадаме в обсега на балистичните ракети със среден радиус на действие, каквито имат страни от широкия и Близък Изток."

Посоката обаче е в обратен порядък – България се превръща в застрашен район АКО се разположи на нейна територия ПРО! Нещо, което Ангелов изобщо не желае да види и отчете, замаян от досега си с НАТО-вски чиновници!

"Не е тайна, че в Иран вече правиха опити с ракети Шахаб-3, които имат обсег 2 хил.км., припомни генералът. Следователно, ако начертаете една окръжност около предполагаемо място в Иран, ще видите, че голямата част от страната ни попада в този радиус”, уточни министърът пред в. „24 часа”.

Другата защитна теза за разполагане на ПРО на българска територия на генерал Ангелов е „България се намира в близост до страни, от които може да възникне заплаха от балистични ракети за страните-членки на НАТО”. Това заяви министърът на отбраната Аню Ангелов във Варна, цитиран от БГНЕС.

Русия не скри, че се опасява САЩ да не сложат противоракетен щит у нас. Възможността елементи от американската система за противоракетна отбрана /ПРО/ да бъдат разположени в други страни от Източна Европа след Полша и Румъния тревожи Русия. Това съобщи заместник-началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация генерал-полковник Валерий Герасимов, цитиран от Интерфакс.

„Русия е сериозно обезпокоена от плановете на САЩ за разполагане на ПРО близо до границата й. Опасяваме се, че след Полша и Румъния, елементи от американската система ще приемат България, Чехия и редица други държави от НАТО", каза Герасимов по време на конференция в Москва, цитиран от в. „24 часа”.

Според него планираният противоракетен щит на САЩ може да създава в бъдеще рискове за руските стратегически ядрени сили, а това е заплаха за националната сигурност на Русия.

Началникът на руския Генерален щаб Николай Макаров пък определи като голословно твърдението на САЩ, че противоракетната отбрана в Европа не е насочена срещу Русия.

Проектът за американски противоракетен щит в Източна Европа може да стане реална заплаха за руските стратегически ядрени сили след 2015 г., каза от своя страна началникът на главното оперативно управление на руския Генщаб Андрей Третяк, цитиран от Франс прес.

Пентагонът изтъкна още есента на миналата година, че противоракетният щит в Европа има три цели - да защити континента, US частите в Европа и да възпре Иран от създаване на ядрено оръжие – аргументи, които не биха минали и в детската градина, но това едва ли вълнува официален Вашингтон!

След третия и четвъртия етап от модернизацията този щит ще включва близо 300 ракети прихващачи. Обсегът на американските прихващачи, базирани в Полша, ще стига много близо до руските граници, обясни Третяк.

Уверявам Андерс Фог Расмусен, че България е прогнозируем и активен съюзник, каза Борисов в речта си на Парламентарната асамблея на НАТО.

Но съюзник и член на НАТО е и съседна Турция, която за разлика от българските политици не прегърна с такова въодушевление идеята за разполагане на ПРО на нейна територия.

Както вече стана дума по-горе, Турция се отказа от сключването на двустранен договор със САЩ за разполагането на елементи от американски противоракетен радар за следене на Иран, който трябва да замени аналогичен обект, който по-рано трябваше да бъде разположен в Чехия още на 19 февруари 2010 година.

Турция се стреми да поддържа балансирани отношения както с Америка, така и с Иран и затова показа, че не желае разполагането на радара да се разглежда като насочено към Техеран.

Според Турция, ако на нейна територия бъде разположен радар, то той трябва да е част от общата система ПРО на северноатлантическия алианс и да бъде финансиран от бюджета на НАТО.

„Ако България разположи на своя територия обект от американската противоракетна отбрана (ПРО), тя може да стане мишена на терористи”. Тази констатация направи постоянният представител на Русия в НАТО Дмитрий Рогозин, който участва в пролетната сесия на Парламентарната асамблея край Варна, цитиран от Дарик радио. -  „Що се отнася до България, трябва да разберете цялата отговорност от вземането на решение за разполагане на обект от ПРО, защото всеки такъв обект ще бъде мишена. Тоест ако България разположи на своя територия такава военна инфраструктура, тя може да се превърне в част от терористичен план", каза Рогозин.

Оставям на читателите да направят своите изводи по изнесените факти...

 

Поучително да се наблюдава колко специалисти експерти по конституционно право се нароиха напоследък – като започнем от председателя на парламента, Цецка Цачева, преминем през Асен Агов и кой ли не от подкрепящите властта политически партийки отломки, та се стигне до министъра на отбраната, Аню Ангелов.

Този последният, се обяви във вторник, 16 март, за преминаване на разузнаването на подчинение към изпълнителната власт. Ангелов уточни, че прави коментара си в лично качество и това не представя вижданията на цялото правителство. В момента военното разузнаване е на прякото подчинение на Министерството на отбрана, а Националната разузнавателна служба /НРС/ е под шапката на президентството.

Както казваше мъдрата ми баба: като говори в лично качество да си отиде в къщи и да го прави пред огледалото. А не, срещу заплата от данъците на гражданството да се занимава с конституционни промени.

„Пряко избран премиер може да изпълнява функциите на държавен глава”, обяви и „топ-юристът” Иван Груйкин, прочул се с личния си принос за разединение на българската църква. Както се казва и Груйкин може да почете още малко от дебелите учебници то право, но не го прави.

Няма да се впускам в безмисленото ограмотяване на някои днешни така наречени политици, дали президентът е институция, или не. И оттук дали се води институционална война или не се води такава. Ще кажа само, че президентът не е институция, а има по-скоро представителни функции. Самата председател на парламента, Цецка цачева нарече президента – институция, което от камбанарията на нейната битност в момента е неприемливо, но от битността й от предишната й професия, като общински юристконсулт – е напълно нормално.

Който не вярва – да отвори Конституцията и да прочете какво пише там по темата.

Поучително е да се слуша Цецка Цачева – председателят на парламента тръгна да определя правомощията на президента – какво има право, и какво няма право да върши държавният глава.

Според действащата Конституция,

Глава трета.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Чл. 62. /1/ /Предишен текст на чл. 62 - ДВ, бр. 12 от 2007 г./ Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол.

...............................

Чл. 77. (1) Председателят на Народното събрание:

1. представлява Народното събрание;

2. предлага проект за дневен ред на заседанията;

3. открива, ръководи и закрива заседанията на Народното събрание и осигурява реда при провеждането им;

4. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Народното събрание актове;

5. обнародва решенията, декларациите и обръщенията, приети от Народното събрание;

6. организира международните връзки на Народното събрание.

..........................

Чл. 84. Народното събрание:

1. приема, изменя, допълва и отменя законите;

2. приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му;

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) установява данъците и определя размера на държавните данъци;

4. насрочва избори за президент на републиката;

5. приема решение за произвеждане на национален референдум;

6. избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение - Министерския съвет; извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя;

7. създава, преобразува и закрива министерства по предложение на министър-председателя;

8. избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка и на други институции, определени със закон;

9. дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми;

10. решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир;

11. разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея;

12. обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет;

13. дава амнистия;

14. учредява ордени и медали;

15. определя официалните празници;

16. (нова - ДВ, бр. 27 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи;

17. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, когато това е предвидено в закон.

............................................................

Чл. 85. (1) Народното събрание ратифицира и денонсира със закон международните договори, които:

1. имат политически или военен характер;

2. се отнасят до участието на Република България в международни организации;

3. предвиждат коригиране на границата на Република България;

4. съдържат финансови задължения за държавата;

5. предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове;

6. се отнасят до основните права на човека;

7. се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение;

8. изрично предвиждат ратификация;

9. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предоставят на Европейския съюз правомощия, произтичащи от тази Конституция.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Законът за ратифициране на международен договор по ал. 1, т. 9 се приема с мнозинство две трети от всички народни представители.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Ратифицираните от Народното събрание договори могат да бъдат изменяни или денонсирани само по реда, посочен в самите договори, или в съответствие с общопризнатите норми на международното право.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Сключването на международни договори, които изискват изменения в Конституцията, трябва да бъде предшествано от приемането на тези изменения.

.................................................................

Чл. 92. (1) Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.

..................

Чл. 98. Президентът на републиката:

1. насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание;

2. отправя обръщения към народа и Народното събрание;

3. сключва международни договори в случаите, определени със закон;

4. обнародва законите;

5. утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет;

6. назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в страната;

7. назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон;

8. награждава с ордени и медали;

9. дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;

10. предоставя убежище;

11. упражнява право на помилване;

12. опрощава несъбираеми държавни вземания;

13. наименува обекти с национално значение и населени места;

14. информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.

Някой да е намерил в цитираните текстове задължение на президента да ходи в парламента – за да му задават въпроси, и да дава обяснения?

Някой да е прочел в цитираните от мен конституционни текстове, че председателят на парламента определя правомощията на държавния глава?

Има ли правомощия президентът да критикува слабости в кабинета?

Има – когато се изказва за работата на правителството, която засяга неговите избиратели.

Конституцията предвижда изрично в специална разпоредба, че президентът може да се обръща към народа и Народното събрание.

Но Конституцията не указва държавният глава да прави оръщението си когато управляващата политическа партия и нейното парламентарно представителство го поиска.

Президентът информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия. Пише го в Основния закон.

Къде в десетките интервюта против настоящия президент депутатите виждат осъществяване на законодателна власт и парламентарен контрол? Или вероятно бъркат държавния глава с министър или със Закон?

Председателят Цецка Цачева има право да:

представлява Народното събрание; да предлага проект за дневен ред на заседанията; да открива, ръководи и закрива заседанията на Народното събрание и осигурява реда при провеждането им; да удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Народното събрание актове; да обнародва решенията, декларациите и обръщенията, приети от Народното събрание; да организира международните връзки на Народното събрание.

В кое от тези действия, по-точно казано правомощия има записано: Цачева може да определя и окачествява действията на държавния глава, съобразно взети партийни решения в политическата сила, към която принадлежи?

„... Като председател направих изявление, а не пресконференция, в което от името на Народното събрание /НС/, като единственият орган в републиката, който по Конституция би могъл да стартира процедура, търсеща отговорност на президента.

Но дали към момента на пресконференцията Народното събрание бе упълномощило Цачева да прави от името на всички депутати изявление за стартиране на процедура по търсене на отговорност от президента?

Дебат в парламента по темата, към 14 март, т. г. все още не се е състоял. Предавам Стенограмата от разговора с известни съкращения, като подчертаното в нея е мое и отговаря на случаите, когато е несъстоятелно като твърдение от юридическа гледна точка.

Да се обърнем към точните думи на Цачева, казани в ефира на Българско национално радио, и предаването „Неделя 150” на 14 март в разговор с журналистката Лили Маринкова:

Какво означава президентът, който излъчва

по същество противоречиви послания?

Водеща: Добър ден на г-жа Цачева, председател на Народното събрание. Вие сте в особено положение да говорите като човек, който има партийна принадлежност, т. е. някои неща, които защитавате, вече го направихте от позиция на вашата политическа сила, и от друга страна – като председател.

Цецка Цачева: Кои според Вас съм защитила от името на политическата сила, от която произтичам?

Водеща: Имаме предвид Вашата пресконференция.

Цецка Цачева: До момента единствените действия, които съм предприела, са само от името на Народното събрание и с оглед неговата компетентност като централен орган по Конституция на държавността в републиката. Не съм си позволила нито една реплика, нито едно действие в качеството ми на политически принадлежаща към партия ГЕРБ.

Водеща: Имах предвид пресконференцията Ви от миналата събота, когато изразихте желанията на управляващата партия да получите един запис, който да бъде прошнурован и прономерован и да бъде действителният запис...

Цецка Цачева: Нещата стоят в друга хронология и в друга последователност. Първо, като председател направих изявление, а не пресконференция, в което от името на Народното събрание /НС/, като единственият орган в републиката, който по Конституция би могъл да стартира процедура, търсеща отговорност на президента, исках да бъдат изяснени фактите в тяхната пълнота. ПП ГЕРБ се произнесе чрез нейната Изпълнителна комисия едва след като имахме предоставени официалната стенограма на хартиен и на звуков носител. Така че много държа на това разграничение. Аз действам, и позицията ми е последователна, само от името на НС, даваща си сметка, че в него то е съставено от ПГ от различни политически партии.

Водеща: Надявам се, че е така и разбира се, като говорим за това, Вие може да смятате, че тук не цари някаква опасност, някаква тревога от това напрежение между различните власти, защото е доказано, че гръмотевиците между тези върхове, от гледна точка на демокрацията, само оглеждат техните действителни силуети. От друга страна – бихме искали да знаем как Вие смятате – дали подлежи действително на контрол от парламента президентът?

Цецка Цачева: За да се отговори на този въпрос, трябва да си припомним с няколко думи какво представлява президентската институция, съгласно действащата българска Конституция /подчертаното е мое, тъй като в Конституцията никъде не е указано, че президентът е институция. – бел. Л. М./. Безспорно, че президентът олицетворява единственото на нацията. В този смисъл – неговата власт е по-скоро морална и успоредно с безспорно представителната му функция, която той осъществява навън, в международен план на държавата и с ангажиментите му към националната сигурност, другата му функция е по-скоро арбитражна. Той трябва да действа като един умиротворител, като един посредник между различните власти, тъй като той няма пряка компетентност във всяка една от властите, но той би могъл със своите действия и обръщения да влияе върху работата на тези власти. Тук обаче Конституцията предвижда изрично в специална разпоредба, че президентът може да се обръща към народа и Народното събрание.

И оттук следва въпросът, считате ли, че действията на президента в последните му няколко публични изяви – от огласяването на Стенограмата и от тази пресконференция, която направи, са в посока на умиротворител на нацията, на балансьор между различните политически сили и между различните власти?

Водеща: Ако не искате директен отговор, аз бих Ви отвърнала с въпрос: на какво отдавате тази негова радикализация, ако така се изразим? Защото много преди това, месеци наред, той не е реагирал на публикации или неща, уронващи евентуално неговия имидж. На какво го отдавате?

Цецка Цачева: На незачитане на централната роля, която парламентът, в условията на парламентарна република, има и в злоупотреба с правомощия, които са му дадени по Конституция. Какво означава президентът, който излъчва по същество противоречиви послания – веднъж казва: правителството на Бойко Борисов е без алтернатива. И в същото време атакува двамата вицепремиери в това правителство – финансовия и вътрешния министър. Има ли такива правомощия да прави президентът? Категорично няма. Той не отговаря за политиката, която се води. Той може със свои мнения, становища – тогава, когато се искат, но той не може да става инициатор, по сега действащата Конституция, на подобни процеси, каквито той стартира. Какво се цели зад всичко това – аз не мога да ви кажа, защото за разлика от него, аз не зная как се прави това. Ползвам аргумент от неговата стенограма. Явно някъде, на някакво друго ниво има някакви схеми, които се разиграват, но аз много държа, като председател на НС, стриктно да се спазва Конституцията и да се знае в условията на парламентарна република къде е мястото на президента и къде е мястото на парламента? Какво означава, в неговата пресконференция, сега на ход е другата сграда? За коя друга сграда има предвид г-н Първанов? Той няма преки взаимоотношения с изпълнителната власт. Той трябва да балансира между различните власти. Сега на ход е НС.

Водеща: И измества.

Цецка Цачева: И то защото така е по българската действаща Конституция в момента. Именно, за да можем да сме наясно от какви принципни позиции изхождаме, в сряда, на 17 март, съм инициирала една публична дискусия в парламента с тема „Държавна власт – правомощия и взаимодействие, компетенции и взаимодействие и българските практики по прилагането на държавната власт в условията на парламентарната република”. Но такива акции, защото за мен това е акция, която провежда президентът в момента, не считам, че са по посока на онова, което Конституцията му разписва като правомощия.

Водеща: Току-що казахте, че той действа неконституционно, антиконституционно.

Цецка Цачева: Ако зад моите думи Вие сте направили този извод, искам да заявя, че какво мисля аз или останалите 239 народни представители, всеки един поотделно е без значение, защото дали действията на президента са конституционни, или провоконституиционни, следва да бъде решено или ще се реши от Конституционния съд на Република България. Дори да бъда конституционен съдия, каквото качество аз нямам, без значение е отделно мнение. Трябва да бъде постановено решение на колективния орган на Конституционния съд. И в този смисъл такава хубава българска практика, разбира се, всеки е свободен да изказва свои съждения, но разсъждения от типа: решението ще бъде постановено при резултат девет на три, предварително да се излагат какви са становищата на магистратите, считам, че е неуважение и към Конституционния съд, който е призван в условията на парламентарната република да упражнява този висш контрол върху спазването на конституционните разпоредби.

Водеща: Т.е. и да не гадаем ли? Въобще никакви коментари и изключвате как биха действали?

Цецка Цачева: Не, всеки един е свободен да гадае, както казвате вие, но не считам, че това е полезно с оглед ситуацията, в която се намираме. Аз твърдя, че тук е необходимо отговорно говорене, което във всички случаи означава зачитане на институциите и персонално на личностите, които олицетворяват тези институции. Но след нещата са стигнали до тук, трябва, според мен да се произнесе и да се приложи процедурата такава, каквато е тя.

Водеща: Щом като пледирате за тази хармония във властите, как се отнасяте към вътрешния министър, който се превърна в опонент номер едно на Висшия съдебен съвет /ВСС/ и най-основен техен критик? Сега, разбира се, наближава поредна среща. Г-н Цветанов не сваля гарда от ВСС и общо от съдийската общност. Мислите ли, че това е по разписание?

Цецка Цачева: Съдебната система в България е независима, но това не означава, че във взаимодействието с останалите две власти, т. е. НС, законодателната и изпълнителната, правомощията на магистратите са такива, че те не отговарят за своите действия. В обществото има натрупани много негативи към тази система, за което мен в личен план много ме боли, защото аз все още се имам за част от тази система, в смисъл, че съм юрист и познавам, смея да твърдя, добре работата на съдиите, на прокурорите, на колегите адвокати, не оправдавам явна и директна намеса на изпълнителна над законодателна власт или пък на президента... Т. е. на... И на президента в съдебната власт... Аз не съм адвокат на г-н Цветанов и не бих могла, като представляваща НС, да давам становища, защото ще изпадна сама аз в противоречие с това, което говоря. Но във всички случаи е нужно да има диалог, защото само чрез диалога биха могли да бъдат изведени онези принципни различия, които в момента пречат за една радикална промяна в съдебната система.

Водеща: Как се отнасяте към това очакване за техническия доклад, който предстои да бъде даден на България от гледна точка на извършеното в областта на правосъдието и разбира се, борбата с организираната престъпност?

Цецка Цачева: Аз нямам информация за съдържанието на доклада, нито официално, нито неофициално. Но ако смея да изразя едно предположение, имайки предвид, че в отговор на критиките от миналото лято, беше създадена една междуведомствена работна комисия, която стартира с едни 57 мерки за преодоляване на критиките по този доклад и съобразявайки законодателната дейност до момента на парламента, както и че идната седмица за второ гласуване влизат промените в НК и в НПК, аз считам, че до момента, така, както тези мерки бяха разписани по програмата във времето, се изпълняват. И ако обективно, в което не се съмнявам, се отразяват процесите, които вървят в обществено-политическия живот в страната, очаквам един добър доклад.

Водеща: Тоест съумява ли България, така да се каже – да поправи представите, които е създавала в рамките на предишното управление, да възвърне доверието, че има воля за преборване с престъпността и корупцията?

Цецка Цачева: Категорично да. Аргументи в полза на това мое твърдение мога да изведа и от наскоро приключилото официално посещение на председателя на Европейския парламент г-н Бузек, който даде много висока оценка и на НС, ние бяхме домакин на това посещение, и в разговор с премиера на усилията, които прави правителството в посока изчистване имиджа, името на България в международен план. Тук трябва да споделя и една обективна констатация, че към 3-ти март, тогава, когато проведохме среща и президента г-н Първанов, г-н Бузек изрази задоволството си от добрия диалог, който имаме властите в страната. Няколко дни по-късно този диалог вече не е факт.

Водещ: Искате да кажете, че това е било, за да разруши представата на г-н Бузек, диалогът се разрушава заради завист на някого, че е била произнесена тази комплементарна оценка?

Цецка Цачева: Не, ни най-малко. За мен нещата се случиха от не добри съвети, може би, от екипа на президента, които му дадоха този съвет и извършиха тази дейност да се публикува в сайта на президентството в раздел „Речи и изявления”, текст, който беше наименован „стенограма”. Той не съдържа нито реч, нито изявление на президента, защото... пак се връщам на онзи текст от Конституцията, който казва, че подобни обръщения президентът може да отправя към гражданите и в НС, но не по такива механизми и процедури, силно казано, каквито се използват за внушения, далече надхвърлящи предмета на срещата, която е била уговорена и се е състояла в президентството.

Водеща: Сега, един друг въпрос, свързан с тежестта, авторитета на управляващата партия. До каква степен тя вече не се поддава на контрола на председателя си Борисов, който каза, че искал тази процедура да не бъде възприета, но неговото... парламентарното присъствие на ГЕРБ е надделяло. Мислите ли, че той вече не е популярен в редиците на ГЕРБ?

Цецка Цачева: Така зададен въпросът изисква еднозначен отговор, който аз от позицията на председател на НС няма как да направя.

Водеща: Нали Ви интересува здравето на парламента? Ето един проблем.

Цецка Цачева: Но като член на тази партия, аз категорично отричам подобни внушения, тъй като те не почиват на никаква реална основа. Изпълнителната комисия на партия ГЕРБ е колективният орган, в който се вземат решенията, политическите решения на партията. Там се чуват различни мнения, претеглени „за” и „против”. Аз не съм член на Изпълнителната комисия, поради което не мога в детайли да коментирам какво точно е било изявлението на министър-председателя, но аз споделям неговата позиция, изразена няколко дни по-късно в Бургас, че работа на правителството в момента е да изпълнява програмата в условия на криза. Това, което той върши... Тъй като казусът вече не между изпълнителната власт и президентството, взаимоотношенията в момента са президент – НС. В този диалог, който вече не е диалог, а се тръгва към съвсем специфична процедура, Министерският съвет /МС/ и в персонален план – министър-председателят няма роля, тъй като по Конституция за него не се предвиждат конкретни правомощия в тази ситуация.

Водеща: Оценявам Вашата грижа да преместите окото на циклона на площад „Народно събрание”, но от гледна точка на това, което ще изпълните в парламента, мислите ли, че ще има недостиг на юридически мотиви, на юридически аргументи, чисто юридическата обосновка на нещо, което иначе представлява задача на всеки български властник – повече публичност, повече документи или пък стенограми, или дискусии на вниманието на журналистите и на медиите?

Цецка Цачева: Аз бих се съгласила с това, ако президентската институция даде гласност на всички видове стенограми от записи, които са се водили там. В този ред на Вашите разсъждения подкрепям една такава позиция, но виждате, че не се прави, обратното – казва се, че едва ли не след две години ще бъдат показани стенограмите от разговорите по тройната коалиция или разговорите с Путин на тема енергетика и т.н. Така че тук не става въпрос за прехвърляне окото на циклона, а става въпрос за спазване на компетентности по Конституция.

Водеща: Г-жо Цачева, колко Ви е заплатата като председател на НС?

Цецка Цачева: Три средни заплати в публичния сектор, съгласно статистическото изчисление за предхождащото тримесечие...

Водеща: Да, сложно е.

Цецка Цачева: ... увеличено с 55 на сто по член пети от икономическите правила на Правилника за организацията и дейността на НС.

Водещ: Не, не формулата, а колко получихте? Защото имаше един разговор, който беше постфактум, както повечето неща, свързани с ГЕРБ, те са след като вече се е изразило някакво негативно становище. Това беше заради изявлението на Яне Янев, който говори за повишените заплати на народните представители, но той спомена, че вашата действителна заплата е някъде около 6000 лева.

Цецка Цачева: Считам, че институцията НС, която аз представлявам, и усилията, които прави съставът на 41-то НС не заслужават такова неглижиране на дейността и такъв битовизъм във взаимоотношенията между гражданите и народните представители. Категорично не е вярно, че аз получавам 6000 и по тази тема бихме могли да разговаряме, но не по начин да ангажираме изцяло хората. Защото е несериозно тогава, когато си избран, тогава, когато има вътрешен устройствен, нормативен акт, който урежда взаимоотношенията, да отиваме на ниво чист популизъм...

Водеща: Какво друго е, освен популизъм, Вие да се намесите, след като вече става явен общественият... неблагоприятната обществена картина на това съобщение, че на депутатите тайно и полека нарастват техните доходи, поради възприетата формула...

Цецка Цачева: Има известен елемент на истина в това, което казвате. Трябваше да направим изпреварващо, след като видяхме какъв е статистически размерът на увеличението с тези 37 лева на месец, до които всъщност се свежда казусът. Така или иначе, не сме го направили. Но принципът - по-добре късно, отколкото никога за мен е по-верният, още повече, че и парламентаристи от състава на предишното НС ме убедиха, че всъщност само за първото тримесечие на календарна година се получава този минимален скок в размера на възнагражденията. Второ, трето и четвърто тримесечие те са много по-ниски от това, което е за първото тримесечие.

Водеща: Едва ли ще бъде само негова от гледна точка на общественото внимание, което винаги е било много критично, дали народните представители са в състояние да извървят многострадалния път, който имат повечето българи от гледна точка на рестрикции, които следват. Иначе, същото е и за ГМО. Дори и сега да пледира парламентарната комисия за категоричното им забраняване, гражданските организации искат, включително и Вашата оставка, включително и на министъра на екологията, тъй като Вие действахте отново след събитията.

Цецка Цачева: Гражданските организации доказват, че в България вече можем да говорим за активни граждани, защото понятието гражданско общество като цяло е нещо много по-различно. Когато обаче гражданите са активни, те трябва да имат и достатъчно информация и известна компетентност по въпроси, които се обсъждат. В конкретния случай, след срещата, която проведох с академик Съботинов и с представители на академичната мисъл, специалисти в тези сфери, аз стигнах до категоричния извод, че ние като общество, в това число и аз, в личен план нямаме достатъчно информация за ползите и вредите от ГМО... ние наистина постфактум връщаме закона, в някои отношения отстъпваме от позицията на министерството, но това ще бъде дотам и дотолкова, докато получим съответната санкция от ЕС. Защото и позицията на г-н Борисов, и моята позиция е, че в момента трябва да бъде поет този риск, докато нямаме механизми, нямаме категоричното становище на специалистите, че чрез специализирани лаборатории, чрез едни стриктно прилагани процедури съществува пълна гаранция за чистотата на българската природа и за здравето на българските граждани.

Водеща: Благодаря за участието на г-жа Цецка Цачева, председател на НС.

 

Пилотите са успели да катапултират

МиГ, запалил се във въздухаМалко преди 11 часа сутринта на 26 април, военен самолет МиГ-29УБ се е запалил по време на полет и е паднал до село Голям Чардак. Пилотите са успели да катапултират на 200 м височина и са живи, съобщи за Дарик радио областният управител на Пловдив, Здравко Димитров.

 

Министерство на отбраната допълни информацията, че екипажът на изтребителя - майор Илия Дойчинов и капитан Петър Методиев са в добро здравословно състояние, но в някои издания, информацията за състоянието им се оказа противоречива и бе публикувано, че единият от екипажа е с нараняване на гръбначни прешлени. Медици поясниха, че след като е налице нараняване на прешлени, дали е счупване  или спукване ще установят изследванията, които ще бъдат направени във ВВМИ.

На мястото на катастрофата за по-малко от час е пристигнал военен хеликоптер научи „Хроники”, който е взел единият от пилотите, капитан Петър Методиев и го е транспортирал до Военна болница.

Районът е бил отцепен незабавно от военните.

Самолетът пада минути, след като излита от базата в северна посока.

Горящ самолет лети към земятаДарик радио съобщи, че генерал-майор Константин Попов, командир на Военновъздушните сили, е наблюдавал учението от Командния пункт и е видял горящата машина, която се запалила още във въздуха, както и последвалия катапулт на двамата пилоти от екипажа.

Самолетът е паднал в нива в местността Бостанлък до пловдивското село Голям Чардак, като местността се намирала на доста голямо разстояние от селото. Жителите му са чули силен трясък. Кметът Благо Стайков веднага е отишъл да види какво става. Полицаите са забранили да се приближава до мястото, както и да се правят каквито и да е снимки. Стайков разказа, че и в момента самолетът пуши съобщи агенция БЛИЦ.

Пилот, който е катапултиралПървоначалната информация в някои медии бе, че машината е пламнала в нивите след падането. Според кметицата на друго, близко до инцидента село, Дафина Христова, самолетът се е запалил още във въздуха.

Няколко часа по-късно, от Министерство на отбраната потвърдиха за пожар на борда на самолета, станал още при излитането.

Гражданин, живеещ наблизо в района на катастрофата се обади в предаването на живо на Сашо Диков и разказа пред Канал 3, че е чул силен гръм и е погледнал нагоре, където видял горящ самолет да пада скоростно към земята.

 

Друг очевидец се обади в Канал 3 и разказа, че е видял как самолетът се е запалил във въздуха и е паднал. „Видя се като на кино, голямо огнено кълбо” – обясни мъжът, позвънил в телевизията.

Следователи и експерти правят оглед на мястото на катастрофата на изтребителя МиГ – 29УБ край пловдивското село Голям Чардак допълни БЛИЦ първоначалната информация за инцидента.

Военни източници обясниха за агенцията, че има три основни причини за подобен тип произшествия: повреда в машината; грешка на пилота, включително и при изпълнение на фигури във въздуха; подадена грешна команда от Командния център.

В интервю на Владимир Йончев, Красимир Грозев, редактор на сп. „Аеро“ внесе някои допълнителни пояснения:

- Засега наличната информация е, че самолетът се е запалил във въздуха – това твърдят очевидци.

- Може да има няколко причини за това. Причините може да са чисто технически – отказ на машината. Нещо да е станало, докато той е летял. Друга версия – напълно възможно е самолетът да е глътнал птици, което е голям проблем в авиацията- спомняте си преди 2 години инцидентът в Ню Йорк, когато пътнически самолет се приземи аварийно в река. Тогава по време на излитане самолета гълта птици, което разрушава двигателите му. Възможно е да говорим за такъв проблем, възможно е да говорим за друг тип отказ. Но в момента коментираме свидетелски показания, че самолета е горял във въздуха, които дори не сме сигурни дали са истина...

... Екипажът е преценил, че ситуацията е такава, че не могат да се приземят със самолета. Предполагам са преценили, че летят над ненаселен район и затова са се катапултирали така спокойно, че падащата десеттонна машина няма да навреди на никой на земята. Трето – МиГ – 29 разполага с едни от най-добрите катапулти, катапултната седалка е една от най-добрите в света...

След падането на отломките от самолета,

при гасенето на пламъците първоначално са били направени опити да се ограничи изтичането на гориво и да се потуши напълно пожара в машината.

Часове след инцидента, генерал-майор Константин Попов, началник на Военновъздушните сили /ВВС/ съобщи, че двамата пилоти са били приети във Военномедицинска академия в Пловдив и минават на скенер. Генералът потвърди, че става въпрос за командира на първа ескадрила майор Илия Дойчинов и летеца от ескадрилата капитан Петър Методиев.

Генерал-майор Попов съобщи, че майор Дойчинов има нальот от 800 часа във въздуха, а капитан Петър Методиев е с 350 летателни часа.

„Професията ни е рискова. Слава Богу, че момчетата са живи и здрави“ е заявил за БЛИЦ началникът на ВВС.

„Инцидентът е станал при учебен полет” е потвърдил Попов - след като на борда на самолета възниква пожар. Пламъците са били забелязани още при излитането на самолета от базата.

“Летците са отклонили посоката на полета, предотвратявайки евентуално падане на самолета в населено място”, каза генерал-майор Попов.

Генерал-майор Константин Попов предположи, че пожарът е възникнал в единия от двигателит и още при излитането на самолета от авиобазата 10-метров пламък обгърнал опашката. От Командния център издали заповед самолетът незабавно да се изведе на безопасно за хората място и пилотите да катапултират. Хеликоптер Кугар се е отправил веднага към мястото на катапулта.

Причините за избухналия пожар на борда на катастрофиралия тази сутрин МиГ-29УБ предстои да се установят от специална комисия. На самолета има много добра записваща апаратура, показанията от която ще се използват в хода на разследването и ще внесат яснота по причините за инцидента.

Това е споделил специално за БЛИЦ о.з. генерал Евгени Манев, който до неотдавна беше командир на 19-изтребителн авиополк известен като авиобазата в Граф Игнатиево.

Според въздушния специалист решението за указание за катапултиране не се взима лесно. Оценката на ситуацията и приемането на решение стават в критично кратки срокове, буквално за секунди, всяка от които е безценна за спасяването живото на пилотите и недопускане жертви на земята. Изпълнението на решението за катапултиране също става за секунди, с дърпането на един лост.

Няма пострадали цивилни граждани в района на инцидента е твърдението на МО. Районът на инцидента е бил обезопасен. На мястото на катастрофата са изпратени екипи на спешна помощ, на пожарната и на Военна полиция.

Учебен полет завърши с катапулт

Самолетът е излетял от авиобазата край Граф Игнатиево в рамките на военно учение „Тракийска звезда-2012 г.” с 31-во авиокрило от състава на американските Военновъздушни сили, базирано в Авиано, Италия.

В разговор с о. з. генерал Иван Дочев, журналистът Владислав Прелезов в БНР, припомни, че той навремето претърпя подобен инцидент с МиГ 23 и успя да катапултира. Разликата с инцидента от 26 април е, че след като е възникнал инцидент в самолета му, генерал Дочев сам е бил принуден да вземе решение за катапултиране и така е оживял!

На въпрос за причината за инцидента със запалилия се във въздуха МиГ 29УБ, генерал Дочев бе категоричен:

О. з. генерал Иван Дочев„Аз съм убеден, че причината не е в летателния състав – при такъв вид инцидент летателният състав не може да има вина. Това, което аз преживях беше преди 28 години, абсолютно същия инцидент, при излитане самолетът се запали, пожарът се видя от всички, както и сега, единствената разлика е, че бях сам и че самолетът претърпя едно завъртане около оста си, беше неуправляем, и трябваше да го изчакам да се обърне с кабината нагоре, за да мога да  катапултирам...

... Това, което не успяхме да направим, според мен, когато и аз бях действащ генерал, под командването на генерал Михов, генерал Парапунов е, че не успяхме да наложим превъоръжаването и модернизацията да започне с бойните средства. Ние започнахме с транспортните, а бойните средства останаха за най-накрая, когато свършиха парите... Според мен това беше стратегическа грешка, която допуснахме през годините на прехода, каза ген. Дочев.

Днес все повече разчитаме на някаква помощ, на осакатено превъоръжаване. Какво значи да получим 8 самолета? Кой ще лети, кой ще дежури, къде ще се готвят летците с едни 8 самолета, та дори и да са най-модерните, практиката е показала, че една ескадрила е необходима, за да може 24 летци да летят, да дежурят и да представляват все пак някаква сила. По-малко  е опити да се закърпят нещата, това е една мъка, непрекъсната, и както целият ни преход беше белязан с един недоимък – ту няма гориво, ту няма запасни части, то ще дойде горивото – самолетите нямат ресурс... Точно всичко е на място – пилотите напуснали, опитните, няма инструктори, трябва наново... разбирате ли? Непрекъснато нещо спъва и пречи...

... Пилотите в България се обучават във Военния университет „Васил Левски”, във факултет авиационен, и мисля, че към настоящия момент, той задоволява нуждите на българската авиация... Правителството на Иван Костов постави въпроса да ги обучаваме в чужбина, по-евтино ще ни излезе, и трябва да ви кажа точно, че пилотите от времето на войната, повечето, от които са привърженици на СДС, наложиха мнението, че обучението не е само обучение, то е и възпитание. Най-добре се възпитават пилотите в собствената си държава, защото те са патриотите, които утре с живота си трябва да я защитят!

На четвърти километър в Музeя на авиацията има едно табло с летците, които са се катапултирали, а най отгоре има лозунг: „Който се е катапултирал навреме е жив!”

В момента българското небе се пази от турски изтребители, военните летци имат силно намален брой летателни часове поради липса на средства и поскъпналото гориво”.

Прави ли всичко държавата, за да имаме сигурен страж на небето

и прави ли се всичко в България което е член на НАТО, за да си сигурни пилотите от бойната авиация в достатъчно добрата си подготовка.

Това са въпроси, на които Аню Ангелов едва ли ще да отговори. Още пазим спомена как той замърля отговора си по потопа в с. Бисер, където загинаха 11 души от скъсаната язовирна стена. Прокуратурата категорично се произнесе, че язовирът е бил собственост на МО, но никой все още не е извикал на разпит генерал Ангелов, нито пък е задържан за този трагичен инцидент. А документи, по виновно негово съпричастие за трагедията в с. Бисер – има!

По същия начин той ще се размине с отговорност по запалилия се МиГ-29УБ, тъй като, ако има и най-малка вина за случая поради орязани средства за тези самолети, министър Аню Ангелов отново ще се изниже сух от отговорността!

 

На 4 април сутринта, държавният глава дойде на крак в студиото на bTV и предаването “Тази сутрин”, за да разговаря с водещите Анна Цолова и Виктор Николаев по актуални теми.

На фона на демонстрираното пренебрежение на премиера Борисов към журналисти, на фона на крайната му изнервеност и нежеланието му да дава отговори на въпроси, на фона на скандалите, които на Борисов стана навик да вдига по пресконференции и из кулоарите на парламента – тази стъпка на държавния глава Георги Първанов бе много добре премерена.

Без емоции, по същество, Първанов коментира хаотичните послания и действия на правителството на ГЕРБ по отношение на Либия, по проблемите с националната сигурност, както и факта, че той бе отново демонстративно пренебрегнат като върховен главнокомандващ при вземането на решение за включването на България във военните действия в Либия.

Той се обяви против поддържането на армия за износ пред необходимостта българските въоръжени сили да имат възможност и готовност да бранят националната сигурност на страната. Той изрече на висок глас, че е опасно да се намалява бюджетът на армията почти наполовина!

Дали един президент трябва да критикува грешките е недалновидните решения на правителството, или трябва да си стои тихо в Президентството по време на своя мандат – Първанов показа без излишни емоции, че не приема ролята, която ГЕРБ се старае от повече от година и половина да му наложи – роля на безмълвен зрител, който от време на време да аплодира властта.

Първанов припомни времето, когато Европа и НАТО деляха диктаторите на добри и лоши и лично ги въоръжаваха с най-модерно оръжие.

По отношение на проекта АЕЦ “Белене” той бе категоричен, че трябва заедно с местните и президентски избори трябва да се проведе референдум за сторителството на атомната централа. С това предложение той заложи капан на кабинета, тъй като едно е да говориш веднъж, че ще се строи Атомната централа, а след това да се обръщаш на 180 градуса.

Логично е да сеп редположи, че с един референдум нещата се станат видими и ще бъде налице резултатът дали българите искат тази централа, или не.

В същото време президентът не коментира дали за влизането на Турция в ЕС също трябва да има допитване, каквото чака от месеци в Народното събрание и едва ли ще види бял свят. А такова допитване също е важно и необходимо предвид промяната в посоката на външната политика на Анкара в последно време.

Държавният глава се спря на темата какви трябва да бъдат печелившите кандидати за президент, които очаква да бъдат издигнати, но наблегна на тезата, че изборите тази година няма да са просто местни и президентски, а избори “за” или “против” политиката на ГЕРБ.

При така стеклите се събития, свързани с катастрофалното неумение на правителството на ГЕРБ да ръководи държавата, Първанов не пропусна да изтъкне и факта, че БСП има още какво да промени, което казано на езика на политиците си беше предложение Сергей Станишев час по-скоро да си отиде от лидерския пост.

Показните арести и неконтролираните подслушвания не дават резултат в така афишираната като “успешна” борба с организираната престъпност, напомни държавният глава в студиото на bTV, като обясни, че неуспехите и поголовното подслушване са се превърнали в обект на внимание и от Брюксел.

В същото време той не пропусна да попита дали някой разбра историята с апартаментите и парите на Цветан Цветанов – нещо, което така и бе удавено в словесния океан от хвалби и пропаганда на вътрешния министър и съпартийците му, но без да се стигне до прозрачност и яснота, така необходими за оставането в политиката на един вицепремиер и министър.

Трафикът на дрога продължава, ООН и Италианската Дирекция за борба з организираната престъпност излязоха по темата с два критични Доклада за България, в същото време МВР-министърът пътува, говори едно и също пред кого ли не зад граница, но за тези два документа замълча!

Подкрепен бе Пактът за стабилност на еврото, в момент, когато нито една от антикризисните мерки не бе изпълнена – какъв по-голям хаос и неадкеватност може да покаже правителството – обърна внимание върху този факт президентът Георги Първанов.

Това интервю тепърва ще има своя отзвук от страна на правителството.

За да бъдем полезни на нашите читатели ще публикуваме и интервюто на министъра на отбраната Аню Ангелов по темите: Либия, противоречивите отношеия с президента и българското участие в операцията на НАТО.

Очаквайте също така и какво каза при неотдавнашното си посещение в България еврокомисар Данута Хюбнер за европейското поведение на нашата страна и правителството ни.

{edocs}g.parvan.-1.doc,600,400,link{/edocs}

 

Той е законът, гласът на премиера, Йерихонската тръба на министър Симеон Дянков – той всичко, което ние не сме. Един политически номад, прескачал от партия в партия умело като Стефка Костадинова, се взе напоследък насериозно и в няколко интервюта указа кой да контролира Националната разузнавателна служба, къде му е мястото на президента, в мандат, в който премиерът винаги има право.

Генерал Ангелов, министърът на отбраната произнесе преди две години: „МС трябва да прекрати вземането на решения” и с това прибави червени точки по пътя към бъдещ министерски пост.

Бивш зам.-началник на Генералния щаб, аташе по отбраната на България във Великобритания и началник на ВА "Г.С. Раковски", председател на Центъра за изследване на националната сигурност – поучително е да се наблюдава как човек може да се променя в годините, като се върти на пета по посока на слънцето.

Във времето генерал-лейтенантът и инженер Аню Ангелов бе о. р., директор „Международни програми на АЗКОН - Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО - България”, военен експерт Ангелов.

За кратко през 2002 г. докато е директор на дирекция "Планиране на отбраната" в Министерството на отбраната, в изследване, поръчано от тогавашния министъра на отбраната Николай Свинаров /НДСВ/, Ангелов препоръчва драстични промени в дейността на военното командване, сред които и навлизането на пряк контрол на цивилните върху кадруването в армията. Веднага след това Ангелов е освободен от длъжност без мотиви, а слухове в Генщаба свързаха уволнението с Доклада изследване.

Всъщност, за тези, които са работили с Ангелов през годините, генералът е възпитаник на Академията на руския генерален щаб, а по време на правителството на СДС, пак той бе един от най-яростните противници на военната реформа и в частност на възприетия курс за членство на България в НАТО. Поради явното саботиране на реформата, Ангелов бе отстранен от поста си и изпратен за военен аташе, макар че никъде по света бивши зам.- началници на ГЩ не се изпращат за военни аташета. За този период в биографията на генерал не се говори вече на глас.

Малцина помнят, че в един момент от трудовата си и политическа биография, генерал Ангелов се кандидатира за депутат, издигнат от партията на Александър Томов. Без да е завършил колежа на НАТО в Рим, Ангелов стана заместник-шеф на Асоциацията на завършилите колежа. Една от армейските шеги по този повод е, че тази Асоциация се състои от офицери, завършили Колежа в Рим и от такива като Аню Ангелов, завършили Военната Академия на Руския ГЩ.

При правителството на НДСВ Аню Ангелов се самолансира като експерт на величеството от Мадрид, и успя да влезе отново в Министерство на отбраната.

БКП, БСП, ГОР, ГЕРБ – политическо номадство, черта пътя на генерала, а това, както е известно, е полезно за портфейла.

В годините генерал Аню Ангелов успя да произнесе и други удобни изречения:

„Не зная как и от какви съображения бе продиктувано политическото решение българската армия да стане напълно професионална от 1 януари 2008 г. Но това решение налага кардинални изменения в планираното развитие на въоръжените сили. Съкращенията не се влияят от стратегическите цели на отбраната”...

„...всяка държава поддържа армия, каквато може да си позволи...”

„... ускоряването на професионализацията на БА бе политическо решение, взето без да се отчитат реалните условия. Сега берем плодовете на недостатъчното вглеждане в бъдещето. Има прибързване в решението за съкращения, без закономерно изследване на пътищата за засилване на привлекателността на военната служба. За заплата 400-500 лв. ще работят само слабо квалифицирани хора, безработни и прочие”...

„Ще ви посъветвам да слушате какво ви говорят премиерът, военният министър и командирите...

Тези дни, Аню Ангелов, вече като военен министър замина в Пловдив, за да успокои военните, че заплатите им ще се запазят, в случай, че правителството реши хората с пагон сами да си плащат социалните и здравните осигуровки.

Два дни поред униформените от пловдивския гарнизон протестираха мълчаливо заради намерението на правителството да въведе изискването войската да си плаща социалните и здравните осигуровки, а не държавата.

„Може да се откажем от други разходи, но ще заплатим обезщетенията. Поемам цялата отговорност”, обяви Ангелов пред военните от Пловдивския гарнизон.  Министърът успокои военните, които пушиха протестно...

„На никого не мога да забраня да пуши, още повече, че и аз съм пушач на лула. Но ще Ви посъветвам да слушате какво ви говорят премиерът, военният министър и командирите, а не да се увличате по медиите”, призова Ангелов.

В същото време генералът призна, че в някои военни поделения електроразпределителни дружества са спрели тока, въпреки, че бивало да го правят, защото са елементи от националната сигурност.

Това каза генерал Ангелов в Пловдив, а какво каза в българско национално радио, в интервю с водещата Лили Маринкова – прочетете сами. Ето част от разговора състоял се в „Неделя 150” на 21 март:

Водеща: Много интензивна седмица откъм съобщения за министъра на отбраната г-н Ангелов. Аню Ангелов е в студиото и той обеща определен процент съкращения на администрацията в ръководеното от него министерство, както и запазване на заплатите на военните. 31 процента съкращения на администрацията. Също така г-н Аню Ангелов не се противопостави на възможността и военнослужещите да протестират, както това се случи вчера...

Аню Ангелов: Добър ден на Вас и на вашите слушатели. Нито аз, нито някой от ръководството на Министерството на отбраната събира информация поради простата причина, че с измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на военнослужещите е забранено да се събират и да участват в митинги на политически сили, подчертавам, само, когато са в униформа. Така че Вие не може да разберете дали са 300 или трима, или 3 000.

Водеща: Може би сте щастлив в това отношение, защото ...

Аню Ангелов: Не става въпрос за щастливост, а трябва да става въпрос за това, че трябва да се намери някаква форма, когато има, бих казал, провокации, спрямо справедливостта на определени решения, да се дава възможност по някакъв начин да се изяви и отношението на общественото мнение в рамките на армията. Няма нищо чудно в това...

Водеща: Едно е общественото мнение, друго са протестиращите.

Аню Ангелов: Какво значи общественото мнение? И протестиращите изразяват част от общественото мнение. Така че във всички случаи трябва да отбележа, че военнослужещите нямат право нито на стачки, даже за разлика от полицаите нямат право на синдикати, нямат право на никакви колективни трудови договори. Това е единствения начин, по който те могат да изразят по някакъв начин своето отношение ...

Водеща: Вашият сегмент, казвате, от граждански настроени Ваши подчинени, които са оформили по този начин протеста си?

Аню Ангелов: Всички военнослужещи са граждански настроени. Те са и граждани на България...

.........................

Водеща: Не е въпросът в това, въпросът е в абсурдността на ситуацията.

Аню Ангелов: Абсурдността на ситуацията се състои в следното...

Водеща: В какво?

Аню Ангелов: Прави се едно изявление. Медиите разчитат на това изявление и в същото време този въпрос въобще не е обсъждан в правителството. Това е проблемът. Въобще не е обсъждано в правителството по какъвто и да е начин – на оперативно заседание, на официално заседание, както щете. Даже и аз не знаех, че такова нещо се готви. Аз знаех, че има определена морална необходимост те да поемат своите лични вноски от здравните осигуровки, но в замяна на това трябва да получат някакви компенсации.

.......................

Водеща: Но сега, когато действително предстои в МС да обсъждате, Вие ще пледирате за това, че не е възможно да бъдат отнети тези пари от военнослужещите?

Аню Ангелов: Може да се въведе заплащане на личните вноски, но със същата сума трябва да се компенсира съответно и намаляването на заплатите на военнослужещите и то е много просто...

Водеща: Но, ако се компенсира, каква е ползата за фиска...?

Аню Ангелов: Аз не се занимавам с фиска. Нека го кажат финансовите органи... Вижте, когато се дава, трябва да се мисли. Когато нещо дава държавата, трябва да се помисли. Защото много трудно се отнема това, това, което е дадено...

... Аз съм направил всичко необходимо, за да може Министерството на отбраната по някакъв начин, бих казал по магьоснически начин да се вмести в рамките на бюджета за 2010 година. Няма друго министерство, което да е ощетено с половин милиард лева в сравнение с миналогодишния си бюджет. Такова министерство няма. И затова са и тези съкращения в администрацията...

......................

Водеща: Като говорим за стила да се разпространяват множество съобщения преди окончателното обсъждане в правителството, одобрявате ли този подход? До каква степен той може да бъде полезен?

Аню Ангелов: Вижте, когато някой каже нещо в лично качество, например, аз направих едно изказване по отношение бъдещето на разузнавателната общност и дали да има разузнавателна общност или да няма, аз изрично подчертах, че го правя в лично качество като експерт какъвто съм работел в продължение на седем години като бях освободен от армията... Въпросът е по този начин да се постави проблемът. Аз не го поставих като министър на отбраната. Аз считам, че това е правилният министър. Ако всеки един министър не от качеството на министър, а от качеството на човек, който живее с проблемите на обществото, постави някакъв проблем и пред медиите включително, то той го поставя, за да се помисли по този проблем, да се намери някакво решение...

Водеща: Когато става дума за орязване на социални права...

... на привилегии или пък на доходите, това звучи като, как да кажа, гилотина, която е надвиснала над обществото и изглежда доста страшно.

Аню Ангелов: Аз не исках да коментирам този въпрос още миналата седмица поради простата причина, че няма никакъв факт. Има едно изявление и това е. И затова посъветвах всички, които... Към мен бяха отправени много въпроси, над 1000 въпроса от различни структури на армията...

Водеща: Веднага ви се обадиха?

Аню Ангелов: Ами, разбира се. И по имейли и информация, която те си обсъждат самите поделения тия мерки. Когато се прави това се нагнетява напрежение. На никого не беше нужно това напрежение...

... Ние сме в дълбока криза и аз затова като зам.-министър и сега като министър приех тези драстични съкращения в бюджета на МО с една единствена мисъл, че наистина и МО и МВР трябва да работят в условията на криза. От това по-голяма кризисна мярка аз не виждам. Антикризисна мярка,  да се поправя.

Водеща: Какво е състоянието на подписката на подготовката за парламентарна процедура за отнемане правомощията на президента? Мотивите, казват, че тайнствено били вписани в петък и това е станало на съвещание на политическите партии в НС. Но имам чувството, че има известно затихване на темата. Поне официално никой не се явява да обясни мотивите ви. Какво мислите за това?

Аню Ангелов: Нямам представа точно какво се пише по отношение на импийчмънта и какви мотиви... Не съм участвал в това дело. И не е моя работа. То е на равнище на законодателната власт. Що се касае обаче до фигурата на президента ще изкажа едно свое лично мнение – един пряко избран президент е абсолютно нормално да има много големи правомощия не само по отношение на въоръжените сили като върховен главнокомандващ, но и други аспекти. В същото време правомощията на такъв президент трябва да бъдат характерни за една президентска република. Взетото междинно решение още на кръглата маса между две /.../ страни, тогава БКП и СДС, някак си и агнето цяло и вълкът сит доведе до това състояние. Доведе до състояние когато 20 години една разузнавателна служба работи без закон, работи по едни правила, които са в устав на тогава председател-президент г-н Младенов. Това е абсолютно недопустимо. В света няма такава разузнавателна служба, която да работи без законови правила, без закон. Службата, която е под мое подчинение – Военна информация има цял раздел поне три клаузи, които са фиксирани в Закона за отбраната и въоръжените сили и тя работи по закон. Там е казано, че трябва да има правилник. Този правилник се приема и обсъжда по определен начин и утвърждава. Докато за Националната разузнавателна служба аз не знам какъв... правилник кой го е утвърдил, кой ръководи тази служба всъщност, за кого тя работи. Това също е много важно.

Водеща: Очевидно, че това е една конфликтна точка между Изпълнителната власт и българския президент. До каква степен обаче вие като човек, който е пледирал за законова промяна, може да сметнете, че това е усложнило отношенията или е предизвикало сегашната криза - радикализирането на президента и критиките му към определени лица?

Аню Ангелов: Ако имате предвид закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили единственото нещо, което касаеше правомощията на президента беше прието от неговото отлагателно вето и аз не считам, че със Закона за отбраната и ВВС се е създала обстановка за някаква конфронтация между изпълнителната, законодателна власт и президента. Нищо вярно няма в това.

Водеща: Все пак отнемането на правомощията върху Национално разузнавателната служба или пък службата за охрана би било много...

Аню Ангелов: Аз не съм говорил за такова отнемане.

Водеща: ... болезнено.

Аню Ангелов: Не, не, нищо подобно. Аз говоря за това, че в цял свят след 11 септември бяха създадени т. нар. разузнавателни общности. Е, сега в момент пред президента на САЩ един човек отговаря за достоверността на цялата информация, независимо на чия подчиненост са те, дали са на президента, дали са на министъра на отбраната, дали е ЦРУ, дали е Федералната служба за разследване и т.н. Затова и аз за това пледирам, да работят координирано, да работят с една-едничка цел да доставят необходимата информация на всички, и то координирано пак. Тука не съм поставил въпроса конкретно за подчиненост. Но тя възниква естествено. Има ли президентът апарат, с който да ръководи тази разузнавателна общност, кой е този апарат, кой поставя задачи и кой контролира изпълнението на тия задачи от подчинената разузнавателна служба? Ето това са въпросите, които трябва да се изяснят.

Водеща: Как предполагате, че се осъществява, с какъв апарат?

Аню Ангелов: О, не зная. Зная само че ни се поставят задачи от почти всички институции, включително и от изпълнителната власт. Но въпросът е следният, пред кого се отчита. Както знаете, съвсем наскоро беше създадена Специална подкомисия, ако не се лъжа, към Комисията по вътрешна сигурност и отбрана, която ще се занимава с контрола, парламентарния контрол върху работата на тази служба. Досега такава комисия нямаше и тя не подлежи на парламентарен контрол, не подлежеше.

Водеща: Да, но Вие във Ваше изказване споменавате, че трябва да представите стратегия за национална сигурност до края на месец май.

Аню Ангелов: Не аз, това е работна група, която се ръководи от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветанов и там участват на ниво зам.-министри и зам.-министърът на отбраната. Аз нямам това задължение. Но работя усилено в тая насока, да се изпълни това решение на изпълнителната власт, това е заповед на министър-председателя... Крайно време е да имаме стратегия за национална сигурност.

Водеща: Въпросът е дали това е един реалистичен срок, тъй като взаимоотношенията между президента и изпълнителната власт не са в най-добрата форма. А за да се случи това с предоставянето на тази стратегия, би трябвало да има диалог и да кажем, че Първанов доброволно ще приеме създаването на новата структура.

Аню Ангелов: Аз въобще не смятам, че в този президентски мандат могат да настъпят някакви съществени промени в подчинеността на службите. Зная отношението и на президента, и на неговата институция по отношение на този въпрос, зная, че това е въпрос, който и той обсъжда... Тази стратегия ще бъде обсъждана на ниво неправителствени организации, ще бъде обсъждана на ниво сигурност в Консултативния съвет за национална сигурност, където са представени всички парламентарно представени политически сили. Така че ще се отчете всяко едно мнение. Аз по принцип споделям становището, че трябва да имаме една разузнавателна общност, която да се координира от изпълнителната власт, тъй като изпълнителната власт е факторът, който определя външната политика на държавата. Така е по Конституция, член 105, алинея 1. Изпълнителната власт е онази власт, която ръководи въоръжените сили, и в тази връзка ми се струва по-нормално, ясно е, че изказвам, пак повтарям, лично мнение като експерт, че разузнавателната общност в огромното число от парламентарни републики е подчинена на изпълнителната власт.

Водеща: Този въпрос, г-н Ангелов, също може да бъде решен конюнктурно, от гледна точка на близостта на президентските избори идната година. Ако ГЕРБ преценява, че няма шанс да спечели президентския пост, би могла да пледира за такава свръх концентрация на разузнавателни служби и информация.

Аню Ангелов: Абсолютно недопустимо е решенията в областта на националната сигурност да се взимат на основание на конюнктурата. Така беше това решение взето едно време на кръглата маса и във Великото народно събрание. Така че такава беше тогава конюнктурата, президентът от една политическа сила, правителството от друга политическа сила. Когато се ръководим от конюнктурата, националната сигурност страда. В това можете да бъдете убедена.

Водеща: Като казвате лично мнение по тази тема, допускате ли, че Националната разузнавателна служба, колкото и да Ви е убягнало от вниманието как става контролът върху нея, може да се занимава и с политически задачи?

...........

Аню Ангелов: Знаете ли, това е може би недостатък и на българския език, в английския език има няколко значения на думата „политика” и те са обозначени с различни думи. В случая става дума за отбранителна политика, за политика в областта на националната сигурност, за политика, която осигурява националната сигурност, и това е също политика. Така че като кажем, че разузнавателната общност ще изпълнява политически задачи, при всички случаи, но това е в смисъла на секторната политика...

... След като информацията отива при всички, и при президент, и при изпълнителна власт, и при председател на Народното събрание, и при отделните министри, които са в системата за национална сигурност, ми се струва, че при всички случаи една от тези институции ще намери къде е това във вашия смисъл политическото, което тази служба върши. Но точно това е роля на парламентарния контрол, където има представени в тази комисия и хора от опозицията. Така че има лостове, които могат да накарат тази разузнавателна общност да работи по един прозрачен и надежден начин.

... не трябва да чакаме да се случи нещо от рода на 11 септември, после да кажем видите ли, някой си имал информация за нещо, но не е представил на еди-кой си, а еди-кой си не е взел решение за еди-какви си мерки и се е случило това, което стана на 11 септември. Какъвто беше случаят на Доклада на комисията конкретно по разследване на атаките срещу Световния търговски център.

... Никой не е застрахован, трябва да Ви кажа.

Водеща: Т. е. Вие смятате, че централизираната информация, хипер централизираната информация би предпазила обществото от терористи? От хаотични удари?

Аню Ангелов: Тук не става дума за централизация как се добива информацията. Става дума за координация на анализа на информацията, т. е. никой не трябва да крие определена информация от някакви егоистични цели на конкретното ведомство, което ги е добило. Това е смисълът. Т. е. тази информация трябва да циркулира независимо кой я е добил и как я е добил, по какви начини, трябва да се анализира и да се координира от един център.

Водеща: А не да се депонира в някаква централа, която е непокътната.

Аню Ангелов: Точно така, това е смисълът, аз затова казвам не говоря за агенция, не говоря за структура, а говоря за общност, разузнавателна общност... в момента такъв център не се вижда поне.

Водеща: Във Ваш интерес е като човек, който работи с върховния главнокомандващ, да кажете дали кризата е преодоляна или преодолима, или ще се стигне действително до радикализация?

Аню Ангелов: Аз нямам причини да съм недоволен и мисля, че и президентът няма причини да е недоволен от взаимодействието конкретно между Министерство на отбраната и президентската институция. Ние се срещаме, разговаряме и в края на краищата стигаме до определени решения...

Водеща: Още една хипотеза, изразена покрай активното търсене на олигарси. Както обещават от правителството или както пък се закани върховният главнокомандващ, т. е. българският президент, че ще разкрие икономическите досиета на прехода. Кажете моля Ви къде би могла да бъде депонирана подобна информация? Самият Първанов каза, че не се съхранява в президентството.

Аню Ангелов: Ако питате за Министерството на войната, и в Министерството на войната аз поне нямам такава информация. Но имаме много информация за различни корупционни практики и вземаме много строги мерки срещу подобни практики. Създали сме механизъм, някои законови промени въведохме за антикорупционна политика в тая област. Това е между впрочем още едно ограничение на правата на военнослужещите. Вижте какво сме въвели в закона. Военнослужещ на ръководна длъжност, който е имал някакви взаимоотношение по отношение на т. нар. тендъри, т. е. на предложения, които се отправят към бизнеса за определени обществени поръчки, няма право три години след това, след като се освободи от армията, да работи към такива фирми, които имат обществени поръчки с Министерство на отбраната. Това може ли да си представите такова ограничение на правата някой друг да има?

Водеща: А би трябвало?

Аню Ангелов: А би трябвало, да, съгласен съм.

Водеща: А възможно ли е Националната разузнавателна служба да е тази, която да таи информация за икономическите досиета на прехода?

Аню Ангелов: Едва ли. Всяка разузнавателна служба работи от вътре на вън, а не, искам да кажа, че тя се стреми да защити интересите на страната и националната сигурност, работейки извън границите на страната, извън територията. Но в рамките на Държавна сигурност, общо взето, тъй като те са били именно подразделения от една и съща структура, никой не знае къде могат да бъдат тия икономически досиета. Аз лично съм скептик, че някъде има досиета за това нещо. Ако за това има досиета, това трябваше да бъде направено още веднага след Великото народно събрание. Но никой не искаше да го прави тогава. И сега предполагам не могат да се намерят такива досиета. Досие какво означава? Една папка с файлове вътре, било то електронни, било то с документи вътре. Къде ще намерите документи, както някой си представя, за куфарчета, къде ще намерите документи за каквото и да било? Просто това е една задача, която граничи според мен с невъзможното.

Водеща: Въпреки това има добросъвестни журналисти и следователи, които се опитват да вържат нишките. Например изнасянето на капитали чрез външнотърговските дружества и т.н.

Аню Ангелов: Да, за тях се говори много години. Но нещо конкретно аз не съм чул и видял...

Не чулия и не видял генерал министър Аню Ангелов, може да се обърне към архива на парламента, където имаше няколко комисии по повод търсенето на информация за икономическите досиета на прехода.

В парламента, избран с мнозинство на НДСВ, бе създадена и Комисия, която дискутира книгата, която написах за външния дълг – „Външния дълг и 10 ноември 1989 г. – в документи и факти”, в търсене на милионите, изнесени от държавата.

Повече, в случай, че се интересува генералът може да научи и от депутата Лъчезар Тошев...

Понякога животът ни сблъсква с феномена :”Език мой – враг мой”. Дали генерал Ангелов го усети докато разговаряше с журналистката Лили Маринкова?

По повод протестите на военнослужещите, още на другия ден министърът на отбраната генерал Ангелов каза коренно различни неща от говореното от него в Пловдив:

bTV, „Тази сутрин”, водеща Ана Цолова, разговорът публикуваме със съкращения:

Водеща: Министърът на отбраната Аню Ангелов ни е на гости. Добро утро.

Аню Ангелов: Добро утро.

Водеща: Вече са успокоени военните, няма да плащат те здравните и социалните си осигуровки...

... Как обаче ще коментирате факта, че подобна идея – заплащане от военни, полицаи и т.н. – държавни чиновници – плащане от техния джоб на осигуровките беше хвърлена в публичното пространство преди да е отговорена и решена от кабинета?

Аню Ангелов: Наистина е така. Все пак от морална гледна точка би следвало всички граждани на Република България да си заплащат здравните осигуровки, поне в тази част, в която и останалите плащат. Но това би трябвало да се направи във време, когато не е криза...

............

Водеща: Тест ли беше това или подхвърлена реплика, случайно.

Аню Ангелов: Така се получи, защото възникна напрежение и трябваше и аз, и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветанов да обясняваме...

... Имаме достатъчно други проблеми, та този проблем ни дойде съвсем в излишък. В смисъл, че трябваше да обясняваме нещо, което не е нито проект на закон, нито е проект на постановление на Министерски съвет. Това е една идея, изказана наистина от един министър.

Водещ: Това беше мисъл на финансовия министър.

Аню Ангелов: Да. Но в края на краищата то не беше обсъждано в правителството. Затова и обясненията бяха такива...

...........

Водеща: Ще има ли съкращения в армията? В администрацията разбрахме, след малко ще Ви питам и за това.

Аню Ангелов: В армията тази година нищо няма да става, с изключение на висшите командни звена. Висшите командни звена ще трябва да съкратят своя състав с близо 25 на сто, даже някои и с повече...

... Например за Сухопътните войски това означава с около сто човека. За Щаба на сухопътните войски.

... А също и останалите щабове, особено ВВС, ВМС. Аз съм им възложил като задача да следят своя състав не повече от 2 на сто за ВВС и ВМС от личния състав, който командват.

..............

Водеща: Какъв ще бъде процентът съкращения в администрацията?

Аню Ангелов: Над 30 процента ще бъде в администрацията съкращението...

... налагат го редица решения на предишното правителство, с което непрекъснато се е увеличал броят на държавните служители и е стигнал до едно невъобразимо ниво – 1432-ма, това е, много пъти съм го казвал, два пъти колкото сумата от администрацията на МО на Белгия и Холандия взети заедно. А ние имаме същата армия почти...

... Те са доста хора, които недостатъчно ефективно работят, не могат да си запълнят работното време.

Водеща: Какво правят – пият кафета по цял ден?

Аню Ангелов: Най-различни неща правят.

Водеща: Какво правят? Във „Фейсбук” стоят?

Аню Ангелов: Каквото правят държавни служители, когато няма работа. Има много структури... Създадена е една Изпълнителна агенция от 800 души – „Социални дейности”. Това е абсолютен разкош. Същото това нещо можеше да се управлява от 500 човека.

... Най-важното в тези условия е да се намерят достатъчно средства за текуща издръжка на армията, за бойната подготовка на армията...

Водеща: Има ли например вещи, ремонти, мебели и всичко останало, което беше купувано и на което ние ставахме свидетели – едни мивки за не знам си колко хиляди лева, едни тенджери под налягане за не знам си колко...

Аню Ангелов: Е, да, огромно разточителство бих казал.

... Вижте, в края на краищата то е вече направено, построено, не можем да започнем да махаме луксозните вани...

... служителите на МО се хранят в стол при много добри условия, при много добри цени. Бих казал, че аз трудно мога да се добера до стола, поради наплива от хора, който има, а пък не искам да пререждам никой.

Водеща: Не изпращате ли някой да Ви пази място в стола?

Аню Ангелов: Не. Не искам да пререждам никой. Аз обикновено и не се храня на обяд. За мен е важно за армията и за МО да излизат съществените неща в медиите, а не от рода на това, че имало розови БМВ-та, че имало подобни столове, които всъщност са нещо добро...

... Най-големият проблем е ежемесечно да намерим необходимите средства, колкото и малко да са те, да ги разпределяме по най-правилния начин и както в една бедна къща, в едно бедно семейство... Досега сте работили по друг начин и по сто милиона са ви давали от излишъка, например, в края на годината, прекрасно, строите много хубави военнопочивни домове, те плащат 35 на сто военнослужещите, министерството плаща 65 на сто от цената на почивката и т. н., и т. н. Много хубави неща, когато семейството е богато, но когато семейството е изключително бедно, както ние сме сега в момента, останалите неща трябва да се насочат натам...

... Даже ни беше спрян токът на Централния команден пункт на ВВС, което е абсолютно нарушение и заплаха за националната сигурност, защото ние участваме в общата система на НАТО... Сега пък спират в Пловдив тока. Опитвам се да им обясня, че имаме затруднения, имаме начин да намерим как да се разплатим, не сме само ние единствените длъжници, естествено, но чуваемостта общо взето е слаба...

Член на НАТО, на когото спират тока, намалена армия до численост колкото е футболна агитка – пращаме в Афганистан, плащаме за това пращане...

Какво правим в Афганистан още? Нали един външен министър твърдеше, че влезем ли в НАТО, ще потекат инвестиции като река?

Де ги тези инвестиции? И кой ще инвестира в инфраструктура, в която дупките по пътища и магистрали са повече от звездите в небето? А има дупки, в дълбочината на които - можеш да поставиш фотьойл?

Важното е да се упражняват министрите в логорея – това не яде, ни – пие.

 

Продължение от 8 февруари

За изненада дори и на някои от най-близките му колеги, Крейг Оливър, директор на Би Би Си Глобъл Нюз, тези дни бе назначен за новия директор по комуникациите на премиера Дейвид Камерън, замествайки на поста подалият оставка миналия месец Анди Колсън, отбеляза своевременно вестник “Индипендънт”.

Прекарал началото на седмицата погълнат от нестихващите събития в Египет, бившият началник на Новите в десет по Би Би Си не даде и най-малкия намек за своето предстоящо местене на „Даунинг стрийт”. Изявен журналист от Би Би Си коментира, че „той е впечатляващ оператор, но когато новината изскочи на екраните ни, единственият звук в нюзрума бе на падащи ченета”.

Ако във Великобритания звукът от падащи ченета е бил еднократен, то в България година и седем месеца вече свикнахме с подобен звук и той се превърна в част от нашето ежедневие.

Причината да сме непрекъснато изненадани, а и шокирани е в управлението, което демонстрира партия ГЕРБ в последните две години. Но разликата в увисналите ченета на хората от Би Би Си Нюз и нас българите е, че за разлика от нюзрума на Би Би Си – от действията на правителството на ГЕРБ увиснаха и доста ченета в Брюксел и Страсбург.

Така например тъкмо премиерът предупреди на всеослушание да се внимава с приказките за Шенген, и хоп! - финландският  министър на имиграцията и европейските въпроси Астрид Турс обяви, че и страната й е чакала цели 6 години да бъде приета в Шенген след като се присъединила към Европейския съюз!

Другото, още по-неочаквано бе, че Турс поясни, че Финладния не обвързва присъединяването на България в Шенгенското пространство с мониторинговия механизъм на ЕК в областта на правосъдието и вътрешния ред, но отбеляза, че понякога нещата изискват време.

Това бе изненадата от срещата на Турс с българския министър на външните работи, Николай Младенов, с когото финландката се видя на 6 февруари.

Съвсем логично министър Турс посочи, че страната й ще изчака да види последната оценка по изпълнение на техническите критерии и не е поставила краен срок кога България и Румъния да бъдат приети.

Явно Астрид Турс не бе чула какво предупреждава българския премиер за приказването по Шенген…

В духа на доброто възпитание Турс обърна внимание и върху факта, че някои български граждани са успели да направят трайно впечатление на финландските власти. Вероятно гостенката имаше в пред вид криминалните прояви на някои българи, търсещи на всяка цена убежище в родината й, откъдето финландците си направили изводи за социалната ситуация в България!

Младенов се опитал да омае Турс с виждането на правителството за интеграция на циганското малцинство и даже съобщил, че кабинетът е развил цялостна стратегия по казуса!

Като всеки що годе професионално компетентен дипломат, Турс не се хванала на приказките на Младенов, тъй като за разлика от орбъгналото българско население – за нея стратегия далеч не означава реални действия и решен проблем.

Ще припомня едно изявление на премиера Бойко Борисов, направено в петъчната “Панорама” на БНТ по отношение на скандала, който ГЕРБ предизвика с огласяването на действащи български дипломати като принадлежност към спецслужбите:

{edocs}diplomatite-2.doc,600,400,link{/edocs}

Депутатите от парламентарното мнозинство отлично знаят, че с решение от края на 2009 г., Конституционният съд отмени  чл. 3 от Правилника за работа на Народното събрание, с който се забраняваше на депутати с установена принадлежност към Държавна сигурност да заемат ръководни постове в парламента и парламентарните комисии. КС отмени този текст с мотива, че народните представители представляват не само своите избиратели, а целия народ и всички депутати имат равни права.

Дипломати с обвързаност със службите на НРБ няма повече да представляват съвременна България. Това се посочваше в изявление на външния министър Николай Младенов, разпространено от МВнР. По-рано същия ден и той, и премиерът Бойко Борисов обявиха намерението си за отзоваване на 33-ма посланици, за които Комисията по досиетата обяви, че са работили за бившата ДС. Президентът Георги Първанов обаче, от чийто подпис зависи назначаването и освобождаването на посланици, заяви, че няма да ги махне.

И сред цялата истерия на министри от ГЕРБ да се правят на антикомунисти зае медийното пространство, премиерът Борисов заяви, че скандалът идвал в неподходящ момент!

По повод случващото се с българските дипломати Би Би Си: написа: Премиерът на България заяви, че ще бъдат отзовани посланиците, работели на спецслужбите. Изявление, което даде повод на Би Би Си да излезе с коментар, окачествявайки скандала, предизвикан от демонстративния антикомунизъм на ГЕРБ, като шпионски!

Би Би Си цитира премиера Борисов: “Представете си тези агенти в страните от западна Европа?! Те веднъж са работили срещу тях като идеологически врагове, а сега те са нашето правителство, представляващи държавата там... Трябва да се разделим с тези хора и вярвам, че партията ще ме подкрепи” – каза Борисов, цитиран от изданието.

В чии ръце попадна бедната ни дипломация?

Николай Младенов, който се преквалифицира от министър на отбраната в министър на външните работи забрави трайно, че от 1992 година България е член и  на Съвета на Европа, като запретна ръкави да обижда, и води лична война с колегите на баща си в дипломацията.

В същото време на 8 февруари, при откриването на преустроената сграда от казарма за място, където да се съхранява целият архив на българските спецслужби – шефът на Комисията по досиетата призна, че десет дипломати, свързани с ДС и сегашните служби, не са обявени!

Явно сред тях са и един посланик в Далечния изток и друг, работещ втори мандат в новия Голям брат на родината.

Информационна Агенция “Фокус” написа, че Младенов заминава на историческо първо посещение в Пакистан, след което той се върна твърде набързо в родината като мамен съпруг, чул, че му слагат рога в къщи? А като повод за преждевременното му завръщане бе обяснено, че го е направил заради вота на недоверие на кабинета! Виж ми окото!

Борисов знаеше в мига, в който поиска вот, че вотът ще мине както и да го изчисляват гласуването – тогава защо би път Младенов до Пакистан? Защото парите ни са в повече, или защото му се летеше за проветряване на главата след борбата му да разруши родната дипломация!

Няма протокол, който да задължава тръгналия на първо, “историческо” посещение министър на външните работи да си изкара целия предвиден и обявен срок на пребиваване в съответната държава, но в такива случаи, коментираха за “Хроники” дипломати – далеч по-добре бе Младенов въобще да не беше тръгвал за Пакистан! Защото историческото, първо негово посещение продължи половин ден – от което като махнем часовее за отиване и връщане – остава една разходка на аерогарата и набързо ръкостискане с официалните лица в приемащата държава, Пакистан!

Ще припомня как се издъни Младенов в случая с приятелския мач, когато ни гостува футболният отбор на Сърбия – тогава родните запалянковци крещаха: “Хайде сърбе на върбе!” и “Убий сърбина!”, а Външно остана глухо и нямо за тези антисръбски скандирания!

В проливния дъжд и сред крясъците сърбите ни биха с 1:0 и си заминаха огорчени, като даже посланикът им се отказа да протестира за случилото се...

Затова пък, когато спряха на 27 ноември на сръбската граница депутата Волен Сидеров, Николай Младенов се раздвижи, защото Сидеров е част от парламентарното управляващо мнозинство и сигурността на ГЕРБ да управлява!

Ще припомня, че на 27 ноември атакисти, предвождани от лидера си Волен Сидеров бяха тръгнали да честват Ньойския договор и бяха спрени на западната граница със Сърбия.

Председателят на „Атака” Волен Сидеров и народни представители от партията трябваше да направят дарение на Културно-информационния център на българите в Босилеград - 17-местен микробус „Пежо Боксер” и офис оборудване-компютър, скенер, принтер, климатик, офисни столове, маси и бюра.

Дареният микробус замина, за да бъде използван, за да превозва децата от Босилеград, Сърбия, които се обучават в български училища в град Кюстендил. Сидеров и депутати от ПГ на „Атака” бяха поканени от българите в Босилеград за отбелязване на 91-ата годишнина от подписването на Ньойския договор.

На сръбската граница хората на „Атака” бяха спрени от сръбските власти и не бяха допуснати да преминат в съседна Сърбия, а българското аташе по протокола в посолството ни в Белград, Ивайло Кашканов, който бе на сръбско-българската граница, посочи, че не разполага с информация за колко спрени автобуса на „Атака” става въпрос и какви са причините автобусите на партийните симпатизанти да не бъдат допуснати до Сърбия.

„Ще настоявам за протестна нота от Министерството на външните работи до Сърбия заради спрените автобуси със симпатизанти на "Атака" на сръбската граница”, коментира председателят на партията Волен Сидеров, който е на границата, заедно с пътуващите в автобусите.

Какво стана с настояването и с Нотата не е ясно – по темата Волен Сидеров мълчи. Младенов – също.

Припомням този случай, защото Младенов замълча когато обидихме сърбите, а се разтича когато Волен Сидеров се обиди от спиране на сръбско-българската граница!

И това е малка част от “дипломатическата” “концепция” на ГЕРБ и Младенов...

Но да върна още малко лентата назад:

срутването на прехвалената Желева отключи верижна реакция във властта: веднага се намери кандидат за мястото й на кандидат за еврокомисар, когото оцениха всички вкупом като сполучлив. Дано!

Също веднага на поста й във Министерство на външните работи отлетя министърът на отбраната Николай Младенов, бившата дясна ръка на Надежда Михайлова, днес – Надежда Нейнски – за тези, които не са чули и разбрали още. Да си дясна ръка на Михайлова-Нейнски не е кой знае какъв атестат, след като откъдето и да го погледне човек – тя бе изключително слаб външен министър, както бе и слаб лидер на СДС. И не защото летя и пилотира няколко минути самолет със свой европейски колега, нито пък защото поръчваше да нахранят журналистите в Ловеч, или заради тъпите изпълнения по спасяването на българските медици в Либия – както се казва, да рече човек да направи филм за Михайлова-Нейнски би се получило нелошо шоу и като нищо може да се сдобие с присъда за морални щети.

Що се отнася до Николай Младенов – за военен министър младежът не ставаше, само защото бил учил в Кралски колеж военни науки. Младежът не бе стъпвал в казарма, но това не му попречи да окепази Закона за отбраната, да прати още войници в Афганистан, въпреки че нямаме пари да се усмихнем. И последният му хит на изпроводяк от Министерство на отбраната бе, че остави военния бюджет в пълен хаос, уреди МО да спре да купува жилища за военните, и оряза с промените в Закона, правомощията на Главнокомандващия, т. е. на държавния глава. Оттук нататък държавният глава, който вече е почти главнокомандващ, ще има право да кляка и оправя венците, които се поднасят на Паметника на незнайния воин, както и ще дава митрополитът да го удря с китка здравец на Гергьовден, а връзката му с оръжие и патрони ще бъде единствено когато ходи на лов! В същото време началникът на Щаба на отбраната ще козирува на военния министър – бил той цивилен или с нашивки.

Атестатът за новия министър на отбраната в медиите бе, че владее перфектен английски! То и пуделите в цирка разбират перфектно този език, само дето не го говорят, но кой да спре безумието да се изтъкват подобни аргументи при избора на министър в българското правителство?

Поредната гавра, която остави зад себе си Николай Младенов бе да се изплащат разсрочено обезщетенията на военнослужещите! А това вече звучи по Дянковски достоверно...

Не е ясно в цялата тази бъркотия защо премиерът позволи да бъдат унижени военнослужещите с направените промени в Закона за отбраната, но времето ще покаже...

Въ връзка с обявеното от министър Аню Ангелов, че ще поиска отзоваване на всички военни аташета, които бъдат огласени от Комисията по досиетата, че са били сътрудници или агенти на Държавна сигурност, на 8 февруари стана ясно, че ръководителите в администрацията на министерството на отбраната, за които се окаже, че също са свързани с тайните комунистически служби, засега нямало да бъдат уволнявани.

Двойният стандарт определено се превръща във важна част от идеологията на правителството на ГЕРБ.

Елате, хиляди младежи!

Министърът на външните работи Николай Младенов съобщи, че предстоят промени в Закона за дипломатическата служба, които ще позволят на всички служители на държавната администрация да могат да кандидатстват за дипломати.

„В рамките на този месец ние ще внесем в Народното събрание проект за промени на Закона за Дипломатическата служба. Проектът ще включва няколко елемента. Първият елемент ще бъде отварянето на дипломатическата служба към професионалисти, които идват от различни части на държавната администрация, на базата на конкурс, да могат да работят в българската дипломатическа служба. На второ място ще заложим по-сериозно кариерното израстване и професионалната квалификация в съвременното българско външно министерство. Започваме процедура за подбор за местата на генералните консули, които ще бъдат освободени след решението на Министерския съвет да оттегли тези генерални консули, които бяха обявени в списъка. Процедурата на подбор ще бъде отворена за всички български граждани и се основава на същите принципи и критерии, върху които е изграден подбора за европейската дипломатическа служба. Всички, които искат да се кандидатират за генерални консули на България ще трябва да бъдат готови да подпишат декларация, че са съгласни да бъдат проверени за връзки в бившата държавна сигурност и службите на тоталитарния режим”.

Хем всички служители, хем отваряне на дипломатическата служба за професионалисти! Няма как да се получи! Професионалист дипломат не е равнозначно на преводач, каквито горчиви примери имахме в зората на избухналата демокрация.

От друга страна – професионалист дипломат се изгражда със десетилетия и трябва да е вещ по международно право, чуждото действащо законодателство, законите на правоохранителните и съдебни органи и прочие, и прочие...

С промените на сегашния министър на външните работи съвсем сигурно се връщаме към модела от следдеветосептемврийските дни, когато слезли от шумата другари биваха изпращани на дипломатическа работа зад граница!

Младенов ни връща и към модела на синята мъгла – когато правителството на неизвестния граждански адвокат, завършил столичната английска гимназия, Филип Димитров назначи за външен министър едно недоразумение, което повлече след себе си редица гафове в българската дипломация.

Ще припомня само, че в посолството във Виена работеше дама, близка до недоразумението, която носеше ботуши, характерни за момичетата на Околовръстното, но не и за дипломат!

Да не говорим за случая с химна преди приятелски мач пак в австрийската столица, когато обърнатият български флаг бе издигнат на фона на песента “Стояно моме”.

Ако някой днес запита министър Младенов защо в най-голямата и перспективна държава, кавато екитай има само трима души в посолството – той едва ли ще успее да намери смислен отовор.

Следва продължението – какво трябва да очакваме в бъдещето на родната дипломация, след като бе зачеркнато разузнаването ни.

 

Един призрак броди из главите на правителството – призракът на хора на бившата Държавна сигурност. Премиерът Борисов заяви на конгреса на КТ “Подкрепа”, че бившата ДС планирала преди 22 години да лаоти против него – да се отчае и да спре!

На ключови места има хора от бившата Държавна сигурност и във всяка една ситуация те могат съответно да измислят своята стратегия, тактика, и да влияят на обществото, каза премиерът Бойко Борисов. - И виждате сега, когато почнахме дори и посланиците да връщаме и да вземаме неотклонен курс – извадихме включително от кабинета единствения министър, който имаше досие, каква яростна съпротива отвсякъде се появи срещу правителството, каза Борисов. По думите му – „неслучайно навсякъде са си поставили хора във всички места, които да спират устрема на държавата, на обществото, да прекършват всички инициативи".

Преди 22 години това е било планирано – да се отчаем и да спрем.

Неслучайно и днешни водещи и то вдясно политици тогава са казали - трябва така да се конструираме, така да се обединим, че след време, когато се явят демократични партии и движения, да можем непрекъснато да ги връщаме в изходно положение, народът да се отчае и да си стане нашето, това, което сме си планирали”, каза премиерът.

Властта в лицето на ГЕРБ е прегърнала параграф от Закона за досиетата /ЗАКОН ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ/ и така прикри действащи агенти на бившата Държавна сигурност, които в момента били действащи!

Дилемата дали правителството на ГЕРБ предаде хора, работили за България, или Външно министерство и Министерство на отбраната се чисти от доносници изобщо не стои, след като беше изнесен и оповестен списък на агенти и сътрудници на бившата Държавна сигурност от комисията по досиетата на Евтим Костадинов. В този списък бяха сложени под един знаменател разузнавачи, секретни сътрудници, доносници, а бяха прикрити други, под чадъра на един текст от така наречения Закон за досиетата, който “пазел” агентите и служители на тоталитарните служби, които били все още шефове на отдели или сектори във военното или цивилното разузнаване, т. е. били на публични длъжности!

Интересно на какви длъжности са действащи дипломати и консули, пълномощни министри на България, които работят в чужди посолства? Дали техните длъжности не са толкова публични като тези на прикритите агенти и сътрудници, дали техните длъжности не са толкова публични и сравнени с длъжностите на служители в МВР и областни управители?

В Закона това е уредено с член 3, точка 23 и там е записано, че посланиците и консулите също са публични личности!

Какво казва законът за това, кои са лицата, които не се обявяват:

Чл. 30. (1) Не подлежат на публикуване данни за лице, което:

1. е починало;

2. е изразило писмено готовност да дава или е давало информация единствено до навършване на 18-годишна възраст;

3. в тридневен срок след писменото му уведомяване за резултата от предварителната проверка по чл. 27, ал. 3 оттегли кандидатурата си за заемане на публична длъжност или извършване на публична дейност.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 3 не се прилага за лице, регистрирано в избирателните комисии за участие в изборите. Ако за такова лице е установена принадлежност към Държавна сигурност или към разузнавателните служби на Българската народна армия, името му задължително се обявява в интернет страницата на комисията и се изпраща на съответната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

 • Прочетохте ли някъде текст за необявяване на действащи посланици и консули?
 • Прочетохте ли някъде за оттеглили се от кандидатура за заемане на длъжност дипломати и консули?

Не отварям дума за етиката на членове на правителството, които лепиха етикети “Подлеци”, “мръсници”, “доносници” на всички хора, работили в една институция и за националната сигурност зад граница – всеки се направи съответните изводи в чий ръце е попаднала изпълнителната власт.

Всички в един кюп и под един знаменател... почти всички

Президентът предложи всяко досие да бъде внимателно прочетено и преценено – индивидуално и да не се поставят под общ знаменател доносници и разузнавачи. Членовете от кабинета “Борисов” не приеха.

Бившият разузнавач ген. Тодор Бояджиев заяви в предаването “Нека говорят”:

“Не може да се опозорява посланикът, който е извел българското посолство под мините на муджахидините и го е възстановявал при правителството на Иван Костов, който е в Етиопия по време на гражданска война, който е спасявал първите отвлечени български моряци от сомалийски пирати, който е в Белград, когато падат “Томахоук”-ракетите, който в е Прищина, когато е на ръба на гражданската война, който в младежките си години има три години във военното разузнаване и тръгва от най-ниското стъпало във Външно министерство – стигнал до поста посланик и някакви неясни политически интереси да му лепнат етикета “доносник” без каквито и да било доказателства и да го заплашат с връщане и отзоваване.”

Нито една медия не отрази интервюто на Стефан Стоянов, бивш посланик в Гърция /2002 до 2006/ в предаването на Росен Петров “Нека говорят”, а разговорът бе меко казано скандален за днешното правителство и показа една достойна, интелигентна, принципна и мъжка позиция на този дипломат. Верен на принципите да публикува скрити и неафиширани факти и събития, сайтът “Хроники” публикува част от този разговор.

Преди разговора с него, Росен Петров подчерта, че Стоянов не е бил член на БКП, не е имал принадлежност към бившата Държавна сигурност. Ето какво каза Стоянов, с малки съкращения:

“... Моята позиция е много проста и това е обичайната позиция, която подкрепят всички уважаващи себе си държави – ще ми позволите обаче първо да дам няколко примера, основно от западни държави, съвсем кратко – а след това бих могъл да отговоря на всички въпроси...

... Общо взето всички трябва да имаме съзнанието, че когато прекрачим границите на България – отечеството е свещено, там няма комунисти, няма царство България, няма демокрация, няма републлика. Има само и единствено България, например вие знаете ли в Гърция, кога са били монархия, кога са били левите на власт, кога са били десните – вие знаете Гърция. По същия начин и нас ни възприемат в чужбина, като България.

Ще си позволя да дам няколко примера със западни държави, когато се касае по отношение на дипломацията и разузнаването. 1945 година, краят на Втората световна война, един от хитлеристките генерали, генерал Райнхард Гелен, който е голям разузнавач, шеф на разузнаването на Източния фронт, се предава на американците. След като се предава на американците – те го наемат, възлагат му да наеме бивши свои колеги, Райнхард Гелен, хитлеристкия генерал Райнхард Гелен, който е награждаван от Хитлер със Сребърен кръст, наема бивши свои колеги, включително нацисти от СС и Гестапо, включително една част от администрацията в концентрационните лагери в Освиенцим, Аушвиц, Дахау, Треблинка – всички те работят до 1946 година за ОСС /Организацията за специални операции/, това е предшественика на ЦРУ, 1948 година, лично, по инициатива на генерал Гелен се прехвърлят към ЦРУ и биват издържани и под прякото ръководство на ЦРУ работят до 1956 година. 1956 година, април месец те стават , организацията на генерал Гелен се реорганизира в “Deutscheг Nachrichtendienst”, което е Федералната немска служба за разузнаване и генерал Гелен оглавява тази служба...и той е такъв до 1968 година. Генерал Гелен има награда от канцлера на ФРГ...

...част от неговите сътрудници, например обершурмбанфюрер Карл Дьониг е служител в администрацията на концентрационния лагер в Дахау, а същият след това е посланик в една африканска държава.

Откъде ги знаем тези данни – зачеркваме комунистическата пропаганда, гледаме британската преса 1952-1954 година...

...САЩ гласуваха 1998 година един закон-, това е закон за разкриване на нацистки документи, които се съдържат в американската администрация. Беше формирана една комисия, подобна на нашата, на сайта на комисията може да визите са разкрити 8 млн секретни документи от различни американски служби...

... Ние си мислиме, че съюзниците в НАТО не се разузнават. Те се разузнават и който го хванат – тежко му и горко. Значи, не само...

... 1985 година американците хващат един израелски шпионин Джонатан Полър, Джонатан Полър от 1985 година е в единична килия в американски затвор, до 1998 израелците отричат, 1995 му дадоха израелско поданство, 1998 министър-председателят Нетаняху се застъпи за него, 2002 година Нетаняху отиде в затвора и часове седя при него, 2007 година , на изборите в Израел това беше основна тема и всички казваха – ако мене ме изберат, аз ще го освободя от затвора, до ден-днешен г-н Полър е американски затвор...

... да се върнем на организацията на Гелен, материалите, които са разсекретени чак сега са разсекретени, се вижда, че директно от ръцете на нацистите както са написани някои докуметни, без нито една запетайка променена в тях, преминават на бюрото на президента Труман...

... Мога да ви дам примери от България, в абсолютно маркобесните комунистически години на 40-те, 50-те години на 20 век, в. “Отечествен фронт” защитава един царски офицер, който е изпълнявал и разузнавателни функции, който е пленен от гърците и е съден от тях като военнопрестъпник... като военнопрестъпник...

Въпросът е много по-широк и много по-сложен. Това, което виждаме сега са последствията на една политика. Основният въпрос е това – искаме ли да имаме разузнаване, или не. Нашите партньори в НАТО ще ни ценят, ако ние имаме едно силно, и здраво разузнаване, и ... в разузнаването няма приятели...

... Един посланик би трябвало да знае кой какъв е не само в неговото собствено посолство, но и в посолствата на други държави...  Ще ви кажа например, че се познавам с шефа на Гръцкото разузнаване, който преди това беше посланик в Турция. Той беше посланик в Турция...

... Ще ви само кажа персонала, общо персонала в американското посолство в Атина е 500 души...

... има неща, които са класифицирана информация, които не мога да ви кажа... Ако аз ви кажа, че 2004 година са взели в гръцкото разузнаване 25 души с български език...ако аз съм го взел от класифицирана информация – аз нямам право да ви го кажа. Ако аз съм го докладвал като класифицирана информация -  пак нямам право да ви го кажа...но тъй като аз не съм го докладвал в София – аз ви го казвам сега...

... ще ви кажа – в Света гора има 20 монастира, от тези 20 монастира в единия монасите говорят на български език, в Света гора има 4 полицейски участъка...Познайте дали около българския монастир има полицейски участък... има...”

Предателство ли е излизането на списъка с разузнавачите посланици и консули?

“...Докато ние като държава не решим искаме ли да имаме силно разузнаване – ако решим да имаме силно разузнаване, ако решим, че така правят всички модерни, демократични държави, тогава отговорите на въпросите са съвсем други...

Ще ви дам един друг пример: когато беше войната в Ирак, в Гърция всички политически партии – леви, десни, център - всички бяха против. Същевременно, гръцката държава осигури във военно-морската база в Суда, 106 кораба акостираха за 60 дни, един самолетоносач има 90 бойни самолета примерно, 2300 полета имаше на американски самолети и така нататъка... когато тръгнаха американците да благодарят – всички казваха “Ама, защо ни благодарите?!” и така нататъка...

...по-внимателните, които наблюдаваха ...американците им благодариха, включително и за информацията, която им предоставяха... “

Може ли една държава да има армия, посолства без разузнаване

... Ако ние трябва да закриваме – то армията трябваше да закрием преди разузването... Разузнаването е последното нещо, което една държава трябва да закрие.

Може ли разузнаването без да ползва хора под прикритие в посолствата?

...значи това ще бъде българско изобретение... Когато един човек е работил извън България за интересите на България, на него му е трудно да бъде асоцииран с която и да е политическа сила в България... той схваща България по друг начин и би трябвало да отделяме това, което е вътрешна политика, това, което става в страната, от това, което става извън нея...”

Дали става въпрос за чистка, дали върви изпълнение на поръчка на нечия чужда държава

и чуждо разузнаване, дали с изнасянето на списък с посланици и консули, с принадлежност към бившата Държавна сигурност правителството на ГЕРБ се опита да използва коза с досиетата, за да измести вниманието на гражданството от реални проблеми – това всеки може сам да прецени.

Факт е, че днешното българско правителство разбива разузнаването, а няма подготвени кадри, които да заместят “опозорените” ни дипломати – тогава какво трябва да си мислим? Че има спусната задача отнякъде отвън задача, България да няма работещо, силно разузнаване?

Нима никой не съзнава, че робувайки на партийни пристрастия, страната ни остава и без силна дипломация, без подплатена с разузнаване армия, не даже правителството няма да има и получава адекватна и професионална информация какво става извън границите на държавата ни?

Как се нарича това освен безумие и предателство?

В студиото на БНТ, министърът на външните работи заяви:

“Решенията за съдбата на агентите на бившата Държавна сигурност трябваше да бъдат взети още през 90-те години, за да може да се появи ново поколение в българската дипломация, каза министърът на външните работи Николай Младенов в студиото на „Панорама".

„Проблемът е, че 20 години след промените в България три неща станаха явни. Първо, че 50 % от хората, които са представлявали страната ни през тези 20 години, са били свързани по един или друг начин с Държавна сигурност. Второ, че през последните години техният брой се е увеличавал, но не е намалявал. И трето - зависимостите, които сега стават видими - кои кого е вербувал, кой кого е назначавал и т. н.", поясни Николай Младенов.

- Нещо става със света в момента, а българската дипломация чете досиета – това парализа ли е?

-        ... разбира се, че има изход от ситуацията...тези, които са изпратени – трябва да се върнат...

- Да, ама решат да не се върнат?

-        ... това ги дезавуира, какъв е изразът в момента точно не мога да кажа...Аз мисля, че когато в българската държава, която е парламентарна република има ясно изразена воля от Народното събрание, има ясно изразена воля от страна на правителството, ако не се съобразиш с тази воля значи други са причините поради които го правиш.... Това означава, че тези хора са загубили доверието на правителството и са загубили моето лично доверие. А това, което аз смятам да направя е в рамките на следващите седмици и месеци, да предложа на правителството и оттам на българския президент, кой, кого, къде да замести, смятам да го направя по един коректен начин, с ясни мотиви, се правят конкретни предложения...Нямам намерение да влизам в сделки, в разговори – тоза, ако няма да е, ще е другия... това е един процес, който в българското законодателство е сбъркан ние сме парламентарна република, а волята, политиката се формулира от правителството, което има доверието на избирателите, подкрепата на Народното събрание и то носи отговорността за това....”

А ето как  бе приета Декларацията за отзоваване на дипломатите в парламента:

{edocs}diplomati-gaf-1.doc,600,400,link{/edocs}

Провеждането на лустрация по отношение на български граждани, с принадлежност към бившата Държавна сигурност не се допуска от Закона.

Въпреки това – правителството го прави, лустрира, и в науката и в дипломацията, но го прави избирателно, като не отстранява всички от хората на ДС от властта и посолствата.

В същото време за членовете на кабинета “Борисов” е въпрос на чест да нападат президента по казуса с посланиците и те го правят неуморно.

“Президентът не трябва за има право на окончателно вето” заяви министърът на отбраната Аню Ангелов. Той съобщи по ТВ7, че 17 души с досиета работят в момента в министерството. Двамата военни аташета с досиета ще бъдат отзовани. “Все още не съм взел конкретно решение за тези хора, но решението ще бъде еднакво за всички. Нямам намерения да преглеждам досиетата”, категоричен бе министърът.. Според него има две възможности за тях – да продължат да работят или да напуснат. Той даде за пример дипломатите с досиета, които след като се върнат от чужбина, ще продължат да работят в МВнР.

“Няма какво да изчистваме с президента”, заяви пред Нова телевизия пак военният министър Аню Ангелов. Той бе запитан за отношенията му с Георги Първанов.

„Ние не сме там, за да се обичаме. Въпросът е да имаме принципна позиция по различни въпроси. Моята позиция беше много ясна", каза министърът.

„Мечтая следващият президент да бъде човек, който да защитава националния интерес", уточни генералът, с които думи едва ли не обвини държавния глава в действия против националните интереси!

Не зная какъв му е проблемът на така нареченият външен министър Н. Младенов, но той май забрави, че приемащите страни, в които работят опозорените от него дипломати са били наясно с другата им дейност и въпреки това са им дали агреман!

Младенов не отчете и факта, че тъпите му опити да опозори действащите ни дипломати в няколко десетки чужди държави може да се приемат като недружелюбен факт и съответните държави от своя страна също могат да привикат своите посланици “за консултации”!

Прегърнал уравниловката като любим социалистически спомен, Младенов загърби и пренебрегна предложението на държавния глава да се разгледа всеки отделен случай от работата на съответния посланик!

Защо и как си представят министърът на отбраната и премиерът изхода от кризата с българските дипломати, - четете в продължението.

Както и: защо в момента имаме най-слабия министър на външните работи и най-слабия министър на отбраната.

Какви ги забърка Младенов като военен министър и какви беди предстоят в близко бъдеще за дипломацията ни, в която се пратят неопитни, но верни служители на ГЕРБ – очаквайте в следващите дни.

 

Трагедията със скъсаната стена на язовира

Нещата в министъра на вътрешните работи стоят така: питат го за нещо конкретно, той се връща до Адам и Ева и не дава очаквания отговор!

Място на действието – седмичната „Панорама” на БНТ.

Първи пример:

Цветан Цветанов, вътрешен министърВодещ: А утре, г-н Министър, къде е държавата?

Цветан Цветанов: Полагат се максимални усилия, за да не допускаме подобни ситуации, които наблюдавахме преди няколко дни. Но тук това, което дадохте като репортаж от един експерт, който в годините назад е участвал активно и може да даде една обективна експертиза на състоянието – абсолютно е прав. Защото, за голямо съжаление, през всичките тези години ние нямаме реална стратегия за водния сектор. Защото от общо 696 язовира в страната, само 78 се стопанисват от съответните министерства, които бяха споменати...

От 696 язовира се стопанисвали 78! А другите? Да не припомням, че язовирите са около 3000 в цялата страна!

Въпросът е: цялата държава ли взе за управление ГЕРБ или само малка част от нея?

Като закриваш цяло министерство на бедствия е аварии – кой смяташ, че ще отговаря за това, което е вършило цялото министерство, барабар с експертите, докладите, експертизите и прочие?

Не смяташ, защото си закрил министерството – т. е. не те интересува кой кога, какво и как – залагаш на казаното от Илф и Петров, че „Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се”.

Скъсаната язовирна стена в с. БисерСтане ли заливане на села – вдигаш се авторитетно, правиш Щаб – още по-авторитетно, набеждаваш най-близо управляващият кмет на опозицията за случилото се, като не спираш да говориш по телевизиите!

Издавените ги погребват хората, хората събират и умрелия от приливната вълна добитък – екарисажа чака!

 

Обявява се ден на траур, слагаш тъжните маски и не спираш да играеш!

Питат ли за вината, защото язовирна стена не се къса ей така – се започва дежурното: ние нямаме, те нямат, всички са виновни освен ГЕРБ, който управлява от три години, закри Министерството на бедствията и авариите и създаде комисия към МВР!

Както се казваше: ако искаш нещо да не се свърши – направи комисия...

Втори пример:

Бойко Василев, Цветанов: ...още от 30 години се е знаело, че тя /язовирната стена – бел. Л. М./е с пропукване.

Водещ: 40 години!

Цветан Цветанов: Другото, което е, че всъщност изпускателните кранове за т.нар. контролирано изпускане на водни обеми от дадени язовири, просто няма абсолютно никакъв шанс да бъде осъществено, защото всичките тези клапи са затворени, запушени, понеже голяма част от тези язовири са давани на съответни концесии и те предимно се занимават с рибарство.

Водещ: Обаче от тези 40 години имаме две и половина, в които вие сте на власт.

Цветан Цветанов: Така е.

Водещ: Вие какво направихте, за да решите този проблем превантивно, а да не се стига дотук?

Цветан Цветанов, вътрешен министърЦветан Цветанов: Това, което мога да кажа, е, че всички тези съоръжения, дори и за оповестителната система, която също стана доста актуална в последните няколко дни, тя е морално остаряла, с изтекъл експлоатационен режим още от 2000 г. От 2000 г. досега е започнало да се случва, от 2008 г. с решение на Министерски съвет за подмяна на тази оповестителна система, към настоящия момент можем да говорим за около 33%, която е реално възстановена, с нови съоръжения. Всичко останало просто в момента предстои да се до изгражда и това всъщност е също част от мерките, които трябва да бъдат предприети. В момента това, което ние сме направили в последните години, това е, че само сме констатирали какви са като слабости и евентуални заплахи в съответните водни язовири...

„В момента това, което ние сме направили в последните години, това е, че само сме констатирали какви са като слабости и евентуални заплахи в съответните водни язовири...”

Михаил Миков, депутатТри години за констатации, три години управление са си минали като едно нищо – без работа, без конкретни мерки, в пълно безхаберие!

Кой е виновен? Всеки, освен някой от ГЕРБ – нито Цветанов, към когото са минали остатъците от закритото министерство за бедствия и аварии, нито министърът на отбраната – на когото, като шеф на МО се води язовирната стена...Никой от ГЕРБ не може да бъде виновен!

Пита се: защо тогава кметът на община Харманли е писал на областния управител, а той е предал към МО, че има риск от скъсване на язовирната стена и да вземат мерки?

Защо? Да не би областният управител /понастоящем депутат от ГЕРБ – бел. Л.М./ да се е закачал с военния министър Аню Ангелов като му е писал и предал, получената информация от кмета?

Кой е уведомил областния управител – кметът на община Харманли, без неговите писма и предупреждения няма как областният управител да е знаел какво се случва на язовирната стена!

Какво излиза реално: кметът е предупредил, и то неведнъж областния управител.

Той, от своя страна предал предупреждението за съществуващия риск на военния министър А. Ангелов и там нещата потъват – Ангелов не реагира, не казва на никого, не предупреждава за язовира – с две думи – не реагира!

И когато Цветанов отива с гръм в потопеното село – открива, че виновен е... кметът! Не за това, че е писал на областния управител, а защото е от опозицията!

Погребват издавените в с. БисерКакво му плащаш – селяните, тези, които приливната вълна не е удавила са подложени на  манипулации, че кметът е виновен! Те, вярват, защото го е казал министър!

Кой би допуснал от тях, че ги употребяват с интриги и неистини с политическа цел? Около селяните е вода и кал, спят по чужди места, домовете им са необитаеми – в кал и тиня.

Къде ще се намерят по-лесно манипулируеми хора?

Казваш на черното – бяло, невинните обвиняваш, обръщаш информацията пред получателите й – колко му е!

Трети пример:

Цветан Цветанов, вътрешен министърЦветанов: ...областният управител е информирал местната власт за проблемите, които стоят. Ежегодно има подобни констатации, а от април месец 2011 г. всъщност ние сме изпратили и сме предали съответния констативен протокол на местната власт в община Харманли за това, което всъщност има като потенциална заплаха с този язовир. Но ние нямаме никакви контролни функции и няма никаква нормативна уредба, с която ние да задължим това нещо да се случи...

... това, което искам също да уточня и това, което смятам, че трябва да бъде отчетено – Министерство на вътрешните работи и по-специално „Пожарна безопасност и защита на населението” се занимава с последствията и реакцията от подобни кризисни ситуации.

Т. е. – давете се, ние идваме да организираме копането, да броим издавените, да организираме умрелите животни!

Това означава да се занимаваш с последствията и реакцията от подобни кризисни ситуации!

Четвърти пример:

Саморекламата с партийните субсидии

Партийните субсидии се дават за политическа дейност, но ГЕРБ ги дава за удавеното село – какъв по-прекрасен начин да покажеш колко си състрадателен!

Не че имаш право, а и тези пари са на данъкоплатците, дадени за партията, но сега партията ще се откаже от част от тях и всички ще чуят за това!

Водещ: Трябваше ли обаче ГЕРБ да дава 1 000 000 от субсидията? Това не е ли противозаконно? Тези пари не са ли определени за политическа дейност?

Цветан Цветанов: Знаете, че в немалко от случаите си ГЕРБ предприема подобни решения. Знаете, че миналата година ние дарихме 1 200 000 лв. за Фонда за лечение на деца, които трябва да се лекуват в чужбина. Също така помогнахме на едно детенце, което се нуждаеше от доста финансови средства, имаше призив към обществеността – ние дарихме също над 200 000 лв.

Водещ: Това не противоречи ли на закона?

Цветан Цветанов: Това по никакъв начин не противоречи, защото когато сме правили тези дарения, ние сме направили съответните съгласувателни процедури и със Сметната палата. И трябва да ви кажа, че субсидията, която получава една политическа формация, аз смятам, че трябва да бъде за дейността, която е за функционирането на една политическа партия, но също така трябва да имаме в предвид, че тя може да разпределя средствата си по начин, който да са в полза на обществото. Аз не виждам нищо нелогично в това, което правим, а трябва да ви кажа, че за мен е по-важно да дадем 1 000 000 за тези бедстващи хора и да възстановим техните постройки и техните жилища, отколкото този 1 000 000, както е практика във всичките останали политически формации, да бъдат дадени за някакви други партийни дейности. Защото вие видяхте в тези скандали, които си имаше и в последните няколко месеца – за скъпите вечери, за скъпите вина, за скъпите кампании или за всичко това, което може да бъде отчетено по тези разходи, които правят политическите формации.

Те не си падат по скъпи вина, скъпи кампании и скъпи вечери – другите партии – може, но ГЕРБ!

В ГЕРБ си падат индивидуално по шест апартамента, по лични монограми на ризите, по фланелки, избрани от каталог – независимо от цената! За костюмите даже не започвам да говоря – всичко все пак е лично, а не партийно...

Закона може и да не разрешава, но какво е за някои от ГЕРБ някакъв си закон?

Водещ: Сега, за доклада на Европейската комисия, г-н министър. Когато го попитаха за критиките...

Цветан Цветанов: Само ако ми позволите...

Водещ: Да.

Цветан Цветанов: ... да кажа, защото смятам, че това е важно и за зрителите, а също така и за действията, които се предприемат в момента в района на Хасково. Това, което направихме и с вчерашното съвещание при кмета на Свиленград, защото в момента трябва да насочим усилията си – най-важното е да възстановим дигите. Защото дигата, която се скъса, успя да наводни един квартал в Свиленград. Кметът на Свиленград направи изключително добра организация с кризисния щаб, който той сформира, и това, което от днес вече започнаха да извършват като дейности, както „Напоителни системи”, така всички институции, които имат отношение по възстановяването на дигата, надявам се, че в тези студени дни те ще допринесат за по-бързото възстановяване, защото в момента и почвата е доста подходяща, за да могат да минават тежкотоварни автомобили през този участък, за да стигнат до дигата. Също така в момента концентрираме усилията си и в прокъсаните диги, които са в Любимец, Харманли също и се надявам, че с общите усилия на местната власт, на държавата, действително ще възстановим дигите в съвсем кратък период от време, защото това е изключително важно във връзка с евентуалните прогнози за затопляне на времето след няколко дни, което ще даде възможност за повече снеготопене. Другото, което е изключително важно, е, че...

Водещ: Да, за да няма потоп отново.

Цветан Цветанов: ... в момента се създава необходимата организация за контролирано изпускане там, където позволява, със съответните изпускателни кранове да се изпуска водата, да не надвишава нивото, което би могло да застраши живота и здравето на населените места, които живеят и имат съответен живот и това, което е изключително важно според мен, е, че действията, които бяха предприети, доведоха до една много добра организация, за да преодолеем последствията и да бъдем готови за новите предизвикателства, които ще стоят пред нас.

Важен е животът на населените места, а на хората?

Важно е да се повтаря, повтаря, че има създадена добра организация...

Какво са за ГЕРБ някакви си последствия – важна е организацията, с която се действа СЛЕД  потопяване на село от скъсана язовирна стена!

Пети пример:

Опонентът, всъщност опонентите – участникът в предаването Михаил Миков и водещият „Панорама”:

Водещ: Добре, изслушайте следващия разговор и после може да размените реплики, защото тук е Михаил Миков – ваш предшественик на поста, сегашен заместник-председател на парламентарната група на левицата. Да не би да сте министър в сянка?

Михаил Миков: Сега или после да разменим реплики?

Цветанов и Миков в

Водещ: После да разменим реплики. Нека да чуем вас, защото ако тръгнете да спорите сега... Искам аз да ви задам първо няколко въпроса.

Михаил Миков, депутатМихаил Миков: Не, аз искам първо да кажа нещо, че и сегашното участие на министъра в това предаване показва защо сме разделени. Защото всички са виновни – президентът за помилванията; предишният парламент; кметът, въпреки че има акт за държавна собственост и е пределно ясно, има предписания на областния управител към МО да оправи язовира, 2010 година. Само че защо спестявате тези неща, а говорите само за кмета?

Цветан Цветанов: Аз не съм обвинил в момента. Вие персонализирате кмета.

Михаил Миков: Така прозвуча, господин министър.

Цветан Цветанов: Аз казвам каква е отговорността на местната власт.

Михаил Миков: Големият политически популизъм премахва реалността на проблемите. Кой е големият проблем с това, което се случи, с две думи? Че за две години една стотинка не е дадена за почистване на речни корита, а сега, в тая стегнала зима, вече е късно.

Цветан Цветанов: Кой казва, че не е давано? Пари са давани и това се взема като решение на междуведомствената комисия.

Михаил Миков, депутатМихаил Миков: Че се закриха „Напоителни системи”, клонове? Примерно във Видинско. Никой не говори за дунавските диги, какво се случва там, въпреки че имаме лош опит преди 5-6 години. Това са големите проблеми, ние се впускаме в дребните проблеми, в нападките. Не, че не е важна съдбата на тези хора в село Бисер. Да, вие, които бяхте изпратени там – министрите; да, хората които бяха от пожарната, от „Бедствия и аварии” – всички действахте след това. Големият политически въпрос кой е? И ако отворите вашата реакция от 2007 година – наводнението в Пловдивско и Пазарджишко – без нито една жертва. Вие тогава скачате като председател на партията и искате оставката на госпожа Емел Етем. Няма нито една жертва. Че били наводнени 180 от 280 къщи. Хубаво, искали сте тогава. Тези две години и половина какво направихме, че да не се случат жертвите? Какво направихме даже казвам.

Водещ: Погледнете към мен, само да ви задам няколко въпроса, моля ви. След това обещавам, че ще имате поне пет минути да размените реплики. Вие гледате... И сега ще стане спор.

Михаил Миков: Вие това и чакате.

Водещ: Аз това чакам, разбира се. Но преди това искам да ви задам няколко въпроса. Казахте министерството на Емел Етем. Вас жал ли ви е за него?

Михаил Миков: Не, това е втори въпрос и няма да стигне цяло предаване и не е въпроса дали мене ме е жал, въпросът е имаме ли ефикасна система за ранно предупреждение, за превенция, за реакция. Дали ще е точно министерство, дали ще е агенция, защото в случая се видя, вие зададохте в началото на предаването, толкова нямаше един човек който да стои на стената и да сигнализира когато се спуква.

Водещ: Това е въпрос на кмета.

Михаил Миков: Не е на кмета, защото стената е в полигона Корен и във военни обекти не може всеки да се...

Цветан Цветанов: Г-н Миков, това е просто... това не е вярно

Михаил Миков: ...и ако истината, хора участвали в обучение знаят там, че този язовир се използва за гасене, използване за гасене. Ако не знаят днешните управляващи да попитат предишните – след като се правят стрелби, когато се запали терена от този язовир е вземана вода за гасене в полигона и това е военен обект и акта е за публична държавна собственост и цялата тая смешна работа ничия – няма ничия собственост, когато е ничия, тя е държавна, от римско време е така. Един така доста лош опит да се прехвърли върху кмета на Харманли. Е, не е собственост общинска и следва, че е държавна. Точка. И премиера се усети в тая работа, щото в един момент каза „Няма сега да гледаме за /.../”. Добре бе, не гледайте, ама няма да топите кмета. Всичко ви е така.

Цветан Цветанов: Момент. Аз мисля, че не съм отправял никакво обвинение към кмета. Но г-н Миков гузен негонен бяга.

Михаил Миков: В предаването ще видите какво сте говорили в началото.

Цветан Цветанов: Но само това, което мога да кажа – компетентния орган е прокуратурата, която в момента прави разследване...

Михаил Миков: Точно така. Но акта е за държавна собственост г-н министър.

Цветан Цветанов: Момент, момент. Предоставя се цялата кореспонденция, която е осъществявана, предоставя се и подписката, която е от гражданите, от жителите на село...

Михаил Миков: показанията на областния към МО да оправят стената от 2010. Тях ще ги предоставите ли, ще ги предоставите ли и тях?

Цветан Цветанов: Момент, казвате ми да се изслушваме, а в момента вие ме прекъсвате. Всичко, което е необходимо се предоставя, и това което мога да ви кажа, че понеже казвате, че за коритата, точно за този кмет от Харманли са предоставени 180 хиляди лева, които са точно за почистване на коритото от горната страна на село Бисер.

На фона на осем издавени хора, на фона на потопени къщи и удавени животни, водещият „Панорама” пита: Жал ли Ви е за министерството на Емел Етем? Да не би да Сте министър в сянка?

Някой трябвало да седи на стената и да сигнализира, според водещият на „Панорама” и министър Цветанов – единодушно казват, че това е кметът, въпреки че той е сигнализирал и без да стои на стената непрекъснато. Но е писал писма и е предупреждавал!

Вместо финал – засега

На Цветанов са му виновни всички, когато търсят вина от него. Всички са му виновни –

 • президентът за помилванията и за да вдигне малко рейтинга на правителството и новия президент, на ГЕРБ; предишният парламент;
 • кметът, въпреки че има акт за държавна собственост и, че е предупреждавал и то писмено, областния управител за риска от състоянието на язовирната стена;
 • във връзка с кметските предупреждения, има предписания на областния управител към МО да оправи язовира, още 2010 година...
 • три години Цветанов не е искал стратегия за водния сектор, при положение, че част от бедствията идват от водата;
 • три години Цветанов твърди, че „са констатирали опасности и заплахи”, но нямали контролни функции ?!?, нямало нормативна уредба, с която да задължат нещо да се случи...

И той отчита, че Министерство на вътрешните работи и по-специално „Пожарна безопасност и защита на населението” се занимава с последствията и реакцията от подобни кризисни ситуации.

С последствия и реакции всеки може да се занимава и да дрънка врели-некипели, но когато иде реч за отговорност – се казва, че няма нормативна уредба!

Нали депутатите от ГЕРБ коват законите, начело с емблемата на Монтанската школа, Искра Фидосова! АЙ когато говори Фидосова - звучи Цветанов, когато говори Цветанов - попива Фидосова...

Тогава какво следва?

И да не сме луди – ни правят на луди, а премиерът удобно мълчи.

Докъде ще я докараме с това безхаберие? Или да повторя както попита водещият на „Панорама”:

Къде е държавата?

Утре четете за доклада на ЕК, ски лифтовете, съдебната власт, полицията, досъдебното производство и защо Цветанов се оправда с поправката Ванко 1, Тройната коалиция и нападките си към съдиите.

 

Циркът с грижата на министри на ГЕРБ за народа пак отвори врати

Скъсаната язовирна стена в с. БисерКметът на Харманли още 2003 година е сигнализирал с цяла серия от писма – неизвестно колко пъти за необходимостта от ремонт на язовир „Иваново” – никой не е реагирал от Министерство на отбраната.

„Никой не е застрахован от подобно бедствие” каза Цветанов и даде за пример Япония, въпреки, че там ситуацията с цунамито бе коренно различна!

Да не говорим, че сме доста далече от Япония! В една Япония доста министри от този кабинет щяха да си направят харакири в името на своята чест - у нас, това е мелодраматично и старомодно!

Цветан Цветанов, вътрешен министърЦветанов говори по всички телевизии с национален обхват: БНТ, Нова телевизия, тв7, bTV – където и да пуснех телевизия – попадах на Цветанов.

Цветанов обясни как още преди 10 години стената била пропукана, но не продължи с обяснението защо три години на власт правителството на ГЕРБ и по-специално той, като човек който закри Министерството на Емел Етем, което се занимаваше с „Гражданска защита” и го превърна в Комисия към Министерския съвет, за която той отговаря лично.

На кого е язовирът потопил село Бисер?

Цветан Цветанов, вътрешен министърОказа се, че проблемът със собствеността може да бъде използван за политическо нападение над кмет на опозицията. Министрите Цветанов и Аню Ангелов го изиграха перфектно.

Още в първия ден на трагичното бедствие Цветанов заяви в ефира на всички телевизии, че язовирът със скъсаната стена е общинска собственост. Тогава никой не прозря причината за това твърдения на МВР-министъра, а последвалите събития показаха, че фактите говорят съвсем различни неща.

Първо, язовирната стена е била собственост на МО;

Второ, Цветанов скри, че кметът на Харманли е писал от години писма до областния управител Румен Данев / днес депутат от ГЕРБ – бел. Л. М./. В писмата си Лисков предупреждавал, че язовирната стена се нуждае от контрол, ремонти и не е безопасна!

Самият депутат Данев изобщо не сметна за необходимо да се появи пред медиите и да обясни за какво иде реч, и защо не е реагирал на писмата с предупрежденията;

Трето, внушенията на Цветанов хванаха декиш сред пострадалото население на потопеното с. Бисер и те също започнаха да повтарят, че собствеността на язовир „Иваново” е общинска и община Харманли е виновна за случилото се!

Цветан Цветанов, вътрешен министърВнушенията на Цветанов минаха и пред новата областна управителка, която също в сутринта на 8 февруари повтори това твърдение за общинска собственост, въпреки че прекрасно знаеше, че една община нито разполага с финанси за контрол и ремонт на язовирни стени, нито има специалисти, с чието мнение постоянно да разполага.

Властта, усетила вината си за хаоса с поддръжката на язовирите, хукна да рапортува какво е направила за оцелелите от стихията, как им е дала храна, дрехи, топли палатки и събира издавените животни.

„... Ситуацията е много драматична. Ние предупреждавахме, че закриването на министерството на извънредните ситуации, само защото е ръководено от представител на ДПС в условия, че много често се случват инфраструктурни проблеми, природни бедствия, не е добро управленско решение”, припомни Станишев. Според него гражданската защита сега е последната дупка на кавала в МВР.

Сергей Станишев„Достатъчно е от една седмица да гледаш телевизията, за да знаеш, че ще има обилни снеговалежи, че ще има дъждове, че много от инфраструктурните обекти, в това число и на държавата, не са в добро състояние”, каза лидерът на БСП на редовната пресконференция на партията във вторник, 7 февруари. Сергей Станишев.


Задействан Национален план за защита при бедствия, сформиран Национален щаб под ръководството на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов – и какво помогна това на хората?

От кога правителството го играе погребална агенция и върви да брои трупове на удавени хора и животни?

Борисов изпрати вицепремиера Цветанов да ръководи спасителните работи, а той си позволи да употребява телевизии и да напада кмет на опозицията и да лъже, че е виновна общината!

Със заповед на премиера Бойко Борисов бе задействан Националният план за защита при бедствия в частта „наводнения”. Сформиран е Национален щаб под ръководството на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. На директорите на областните дирекции на МВР и звената „Пожарна безопасност и защита на населението” бе разпоредено да предприемат всички необходими мерки във връзка с усложнената обстановка и обилните валежи на територията на страната.

Областните управители бяха уведомени да организират контрола на състоянието на язовирите и непрекъснато наблюдение с цел максимално изпускане на водните запаси, за да се осигури свободен обем за поемане на притока.

„Микроязовирът, на който се скъса дига и заля село Бисер, се води към общината, има спорове, дълги години, може би над 10, с Министерство на отбраната. Кой ще поеме отговорността ще покаже досъдебното производство”, каза Цветан Цветанов.

Навик на министър Цветанов е да произнася предварително присъди и предопределя досъдебно производство, този път той видя полза да уязви опозиционните депутати и за това повтаряше вече отиграни хватки към едно бъдещо досъдебно производство.

Бойко Борисов, премиер„Не всичко може да бъде възстановено, но както виждате и в момента се стараем много да сме съпричастни с трагедията и ще се опитаме действително да помогнем, както и при предишни такива наводнения. Най-вероятно утре ще бъде обявен ден на траур в памет на жертвите от бедствието. Но нека да се довършат огледите”, посочи Борисов. По думите му когато една собственост се стопанисва от много господари, тя на практика не се стопанисва, визирайки язовирите и тяхната поддръжка.

„Българите имат хубава поговорка, че орташката кобила и вълците не я ядат.

Така че още десетки, стотици са може би подобни собствености и то не само в язовирите, а и между публична, държавна, общинска собственост”, каза още премиерът.

В дните на борба за спасението на хора от наводнените райони, Цветанов мина всички граници като съобщи,

че преди три години хората от Харманли са имали подписка, която е била отправена към кмета с желание язовирната стена да бъде ремонтирана.

Според думите на Цветанов, не е било обърнато внимание на тази подписка от кмета на общината. Бунт срещу този язовир е имало и преди 30 години, когато хората са се обявили против построяването му, тъй като според тях мястото не е било адекватно...

24 часа след като се скъса язовирната стена, наблюдавахме:

Цветанов в хеликоптер, Цветанов в БТР, Цветанов по тази телевизия, Цветанов по онази телевизия, Цветанов по радиото – какъв по-прекрасен шанс за излъскване на имиджа на вътрешния министър от това бедствие?!

Друг обвинител на кмета на община Харманли чухме по bTV.

Директорът на държавното дружество "Напоителни системи", управляващо близо 200 язовира, Георги Харизанов, също изрази становище, че за да се предотвратят подобни трагични наводнения, трябва "здрава ръка, единна шапка". Той допълни, че "Напоителни системи" има ресурса и специалистите да поеме грижата за всички над 3000 водоема.

А досега къде беше този Харизанов - в чужбина ли?

Харизанов обяви, че вината за преливането на язовира над харманлийското село Бисер, довело до смъртта на осем души, е на собственика. В случая това е общината, но според него проблемите на много кметове са заварени договори за аренда с безотговорни арендатори. Те в най-сухите месеци държат язовира на най-високо водно равнище и при ударно покачване на водите стените на съоръженията се рушат, посочи шефът на "Напоителни системи". Той даде пример как дори арендатори на общински микроязовири спират със заплахи с оръжие и чупене на отводнителни кранове специалистите да източват съоръженията, защото ще му откраднат рибата. "Човекът си го интересува рибата. Това че отдолу има 1000 души, които живеят в коритото на реката, която е под язовира, за него не е проблем", коментира Харизанов пред бТВ.

А колко преписки има в прокуратурата по тези безчинства с язовири - Харизанов замълча...

Пак Цветанов – пак вината е у политическия опонент!

"Именно заради липсата на действия от страна на Михаил Лисков преди дни се скъса стената на язовир „Иваново”. Това се оказа фатално за селото, като резултатът е 8 жертви и потоп в целия район", каза министърът. Лисков е виновен според Цветанов, защото дълго време е предупреждаван от Министерството на околната среда и водите да обезопаси водоема, но това не е сторено.

Михаил Лисков, кмет на община Харманли„Има най-различни изказвания за това - чия собственост е язовирът в с. Иваново, който причини бисерската трагедия. Още от 2003 г. повече от две трети от язовира, включително и стената му, са държавни, респективно на военното министерство, за това има скици и още много документи. Общината притежава само една малка част от близо 28 дка. Това заяви днес на пресконференция кметът на Община Харманли Михаил Лисков”, съобщиха от пресцентъра на общината.

В хода на цялата преписка по установяване на собствеността на злополучния язовир кметът обясни как е информирал за опасността от „скъсване на стената му” с писмо от ноември 2010 година и тогавашния областен управител на Област Хасково.

Румен Данев, областният управител през декември същата година пише до министъра на отбраната с копие до кмета Михаил Лисков: „При направената справка в ОД „Земеделие", установихме, че язовир "Иваново" с язовирна стена и част от корпусен учебен полигон, представлява имот № 000002 в землището на село Иваново с ЕКАТТЕ, 32100, Община Харманли. Същият е актуван с Акт № 0567 на Министерството на отбраната. В приложената снимка имотът е в жълт цвят. Част от язовира е актуван като публична общинска собственост с акт № 00527 на Община Харманли – червен цвят”.

Освен постоянно да информира за рисковия язовир (две каверни на изпускателната тръба) общината според възможностите си го е и поддържала, каза Михаил Лисков.

"Почистихме приливника от натрупана суха трева и други материали, освен това почистихме и Бисерска река със собствени сили и средства. Ако не бяхме сторили това, сега размерът на бедствието щеше да е още по-голям и буквално цялото село щеше да е под водата. Що се отнася до ремонт на стената на язовира, такъв не бихме могли да предприемем, понеже не е според възможностите ни и откъм експертна работа на специалисти, и откъм финанси", допълни Лисков.

Агенция „Фокус” информира: „Язовир „Иваново”, чиято стена е скъсана, е собственост на общината, но се намира на територията на военен полигон и в последните 10 години поддръжката му е занемарена!

На 8 февруари сутринта, по телевизията чухме от министър Аню Ангелов, че „Прелелият язовир не е на Министерството на отбраната. - Кметът казва, че имал 28 декара от водите на язовира, останалите били на Министерството на отбраната. Това е сложно хидротехническо съоръжение, то не може да се разглежда поотделно. Единственото, което трябва да се открие, и аз се надявам съответните органи да го открият – кой го е строил този язовир, с какви строителни книжа, за какво го е строил, за какво се използва, и да определи кой го е стопанисвал през цялото това време – 50 години”, взе да остроумничи Ангелов, без да даде обяснение защо не е отговорил на сигналите на кмета на Харманли и на областния управител на Хасково тогава, сега депутат от ГЕРБ, Румен Данев.

На 8 февруари, в Деня за траур - властта продължи с тъпите оправдания и въпроси:

„Каква му е работата на военните да имат язовири” – зададе абсурден въпрос премиерът Бойко Борисов на излизане от заседание на Министерския съвет. Премиерът не отрече, че за язовира отговаря военното министерство, но изобщо не намери за нужно да го коментира.

“Кой навремето го е дал на военните, ако е така? Да не съм го пратил аз при военния министър?“, попита неизвестно кого Борисов.

При военните или не, кой го е дал - в задачата се пита: Кой носи вина за състоянието на язовир "Иваново" и кой не е контролирал, при многобройни сигнали, язовирната стена, след като под нея живеят хора!?

Журналистът в Медияпул Никола Лалов коментира абсурдната ситуация със собствеността по следния начин:

"Абсурдна е ситуацията да не се знае чий е язовирът. Като отида да ги бутна, тези язовири, ще разбера кой на кого е. Който изписква първи - негов е", заяви премиерът Бойко Борисов в сряда сутринта пред БНТ.

Преди ден БСП разпространи писмо на бившия областен управител на Хасково Румен Данев до военния министър Аню Ангелов от декември 2010 година, в което той го предупреждава за пропадналата стена на язовир "Иваново" и за потенциалната опасност от наводнение на селата Бисер и Иваново. В писмото се посочва, че язовирната стена е предоставена в управление на Министерството на отбраната, като това се аргументира с проверка в ОД "Земеделие". На това мнение е и кметът на общината Михаил Лисков.

Военният министър Аню Ангелов е бил информиран от бившия областен управител на Хасково Румен Данев през декември 2010 година /година и половина преди трагедията - бел. Л. М./ за пропадналата стена на язовир "Иваново" и за потенциалната опасност от наводнение на селата Бисер и Иваново.

Това става ясно от писмо до министъра на отбраната с дата 6 декември 2010 г., подписано от Румен Данев. Писмото бе разпространено във вторник от БСП.

В него Румен Данев пише: "В тази връзка е необходимо Министерството на отбраната незабавно да предприеме мерки за отстраняване на възникналите пробойни и набелязаните в доклада на комисията от община Харманли мерки за привеждане на язовира в нормално експлоатационно състояние, тъй като Иваново създава потенциална опасност от наводнения за селата Бисер и Иваново", се посочва в писмото.

В писмото се посочва, че язовирната стена е предоставена в управление на Министерството на отбраната.

На 8 февруари, от МО не оспориха истинността на документа, но отказаха да го коментират и съобщиха, че не знаят дали военният министър е отговорил на областния управител на Хасково. От БСП твърдят, че такъв отговор не е имало.

Според община Харманли, от 2003 година, повече от две трети от язовира, включително и стената му, са държавни, респективно на военното министерство, за това имало скици и още много документи. Общината притежава само една малка част от близо 28 дка!

За първи път ли министър Цветанов говори на границата на лъжата?!

Според премиера Борисов не трябва да се търси вина нито в общината, нито в държавата.

Аню Ангелов, министър на отбраната„Министерство на отбраната не разполага с нито един язовир на територията на страната – заяви в МС министър Ангелов. – Не е строило язовири, не се занимава с напояване на земи, не се занимава с производство на ток или отглеждане на риба, Този язовир не е на Министерство на отбраната”, бе категоричен Ангелов и определи като първа основна задача да се търсят строителни книжа и скици на язовира!

Представяте ли си Ангелов да беше признал, че е получавал предупреждения и тревожни сигнали за язовира, които е пренебрегнал? В друга държава - той би спал в ареста, па макар и министър!

Повтаря се синдромът „СРС-та – В. Танов”

Търси се не защо записаният премиер е говорил еди как си на записите и е дал указания на митничарите да се оттеглят от склада на Михаил Михов, а дали записът с Борисов е истински?!

Тук, в случая с язовир "Иваново" матрицата се повтаря: търси се не конкретната вина за липса на реакция по получени многобройни тревожни сигнали,  за опасност язовирната стена да се скъса, а чия е собствеността на язовира!

В страната има около 3000 язовира – много от тях са до населени места и много от тях са потенциално опасни от преливане, или скъсване на язовирната стена.

Трета година управление на ГЕРБ чуваме, че има диги, които не издържат, чуваме, че язовири и реки преливат, чуваме даже, че според Сметната палата липсват няколко десетки язовири по документация!

Защо трябва да се търси вина у политическия опонент, след като управляващият екип не си е свършил работата и трета година е бездействал и по отношение на собствеността, и по отношение на контрола на язовирите - с оглед живота и здравето на хората да бъдат обезопасени?

На третата година чухме, че управляващите не знаят, че язовирите трябва да се контролират? Не са чували, че язовирите трябва да имат система за известяване?

А не баба от село да се катери да бие камбаната, че към селото идва петметрова водна стена!

Получил ли е Аню Ангелов писмо, че язовирната стена на „Иваново” е опасна?

Получил е.

Тогава защо излиза и ни говори глупости за добив на ток и риба?

Като не е приемал, че този язовир е негов – защо не сигнализира на министър-председателя Борисов за това писмо със сигнал овреме? А замълча с убеждението, че язовирът не е на МО?

Като си е мълчал, Ангелов е извършил престъпна небрежност, изпълнявайки служебните си задължения, вследствие на което загинаха хора и цяло село бе потопено!

Колко хора трябва да умрат, за да осъзнае премиерът Борисов, че да си министър не означава безнаказаност?

Колко трябва да умрат, за да се самосезира веднага прокуратурата и да започне досъдебно производство срещу неизвестен извършител, когато язовирна стена се скъсала и потопила село от 1000 души?

Защо би път Кристалина Георгиева от Брюксел? За да ни каже, че не ставаме за помощ от ЕК? Защо трябваше да се качва в БТР с президента и да посещава със загрижено лице пострадалите райони и хора?

Много Цветанов – малко държава! Това е изводът на първо време за състоянието на страната ни след две години управление на ГЕРБ.

Преди време писах, че настоящето ни е светло, а бъдещето – летално, но сега между бъдеще и настояще няма разлика!

Сгъвайте цирка и ни спасете от себе си!

Борисов на правителствения самолет, Борисов на хеликоптер, президентът Росен Плевнелиев, вицепремиерът Цветан Цветанов и еврокомисар Кристалина Георгиева на БТР в района на бедствието...

Човек има чувството, че циркът отново е отворил врати.

Кому беше необходимо министри, президент и еврокомисар да бият път до с. Бисер? Къщите ли изсушиха, удавените ли съживиха, или върнаха живота, къщите, ежедневието на хората в това многострадално село, сполетяно от трагедия?

Кристалина Георгиева бе лаконична: „Както знаете, цяла Европа е скована в студ... Има много добра организация на место – похвали тя управляващите...”

Всъщност Кристалина Георгиева обясни още с идването си, че ако щетите са в размер на 0,6 от БВП, то тогава ще имаме причина да търсим помощ от ЕК – уточни еврокомисарят по бедствията и авариите.

След трагедията от Окръжната прокуратура в Хасково съобщиха, че е образувано досъдебно производство за нанесените щети.

 

Гласуването на промените в правителството мина като поредната бърза гимнастика – с послушание и дисциплина. Дебатът по кандидатурите за двата министерски поста беше вял, казаното от така наречената опозиция увисна във въздуха като непотребно, и с режим на гласуване, мнозинството утвърди Николай Младенов за министър на външните работи и Аню Ангелов – за министър на отбраната.

Премиерът Борисов бе дошъл за гласуването само с двамата кандидати за министри и вицепремиера Цветан Цветанов. Цялата процедура мина без емоции, тъй като опозицията и  управляващото мнозинство бяха в очакване промените в правителството по-скоро да приключат и всеки да се втурне към собствените си дела.

Няма обяснение защо нито един от депутатите на опозицията не поиска бившият, а и бъдещият министър на отбраната да дадат обяснение какво е направено за ранените български бойци от базата в Кандахар и дали вече момчетата са транспортирани в Германия за продължение на лечението. Не се чу искане, поне от опозицията, защо и как се е стигнало до нападението на базата в Кандахар при посещението на министър Николай Младенов.

Заканите на социалистите от предишния ден, че ще бламират министерските промени и ще поискат оставките на поне трима министри останаха в медиите. В зала никой от червените депутати не отвори уста да иска оставки.

В зала не се чу и питане: дали бившият министър на външните работи Румяна Желева, която се провали като кандидат за еврокомисар не беше и слаб министър, и по-конкретно какво тя не свърши, бидейки на поста дипломат №1.

А както е известно, в навечерието на посещението на премиера Бойко Борисов в Израел, в местната преса, външният министър на Израел, Авигдор Либерман едва ли не свърза България и Босна и Херцеговина с Ал Кайда! Босна и Херцеговина поиска доказателства или извинение – ние замълчахме като виновни.

Очакваше се при посещението си в Израел, българският министър-председател да поиска обяснение за тези твърдения тиражирани в медиите, но такова нещо не се случи. Нито пък бе поискано обяснение преди заминаването на Бойко Борисов от посланика на Израел, след привикване в МВнР.

И така по обвиненията за връзки с Ал Кайда официална София онемя – и в родината, и в Израел! Излишно е да се пита защо България замълча по скандалните обвинения – в тази дни Румяна Желева се готвеше за изпит, а заместникът й, Марин Райков не счете за нужно да предприеме каквото и да било за изчистване на името на страната ни. Той бе зает със защита на Желева и нейния провал пред Европарламента.

Това бе политиката на българското Външно министерство при Румяна Желева, така че свалянето й от поста може да се приеме за едно от добрите решения на премиера!

Необяснимо е защо така наречената опозиция не обели и дума за провеждането на здравната реформа, за политиката на министъра на финансите Симеон Дянков – човек с право се пита: интересуват ли се депутатите от опозицията от избирателите си, или отново са се втренчили всеки в собствения си пъп, като исихасти?

Николай Младенов и Аню Ангелов носят поделена отговорност за приемането на поправките в Закона за отбраната. Нито един социалист или депутат от ДПС не счете за нужно при гласуването на промените в кабинета, да използва парламентарната трибуна, за да попита защо бяха гласувани тези поправки!

На парламентарното заседание по промените в правителството никой не попита в безвремието когато бяхме без министър на въшните работи – кой подготви премиера Борисов за посещението му в Германия, та от там слушахме само как Цветан Цветанов ходел с някакъв багер, копал, изваждал трупове и така вървяла борбата с престъпността!

Вече с мандата на Николай Младенов като министър на външните работи, след броени дни, в началото на февруари, министър-председателят Бойко Борисов ще се отправи на официално посещение в Турция с колегата си Реджеп Тайип Ердоган и турския президент Абдуллах Гюл. Отсега се надявам в Турция премиерът Борисов да не обещава, че няма да си искаме компенсациите за бежанците в Беломорска Тракия и Македония. Надявам се и да не дискутираме дали ще продължат новините на турски – или не. Все пак последното е вътрешен, български проблем.

Интересно би било с Ердоган да се поговори в Анкара за турския консорциум „Мапа–Ченгиз”, заради който сме на път да загубим милиони евро от непостроената магистрала „Люлин”.

По отношение на новия министър на отбраната генерал Аню Ангелов засега може да се каже, че трябва да бъде по-ефективен в действията си и по-малко да приказва. Защото докато Ангелов коментира в медиите какви мерки за сигурност трябва да се вземат в Афганистан за българските бойци, изпратени там, като нищо талибаните ще вземат да ни напомнят още веднъж за себе си.

Защо при обсъждането на промените в кабинета, депутатите от опозицията в парламента се държаха като примерни ученици? Страха ли им е взел премиерът Бойко Борисов, или не ги интересува нищо, освен собственото им благополучие за безоблачно изкарване на поредния мандат в парламента?

Отговорът ще получим във времето.

 

„Необходими са мерки за засилване на сигурността на контингента ни в Афганистан. Това каза пред журналисти преди влизането в пленарна зала, зам.-министърът на отбраната Аню Ангелов, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Минути по-късно Ангелов вече бе избран за министър на отбраната на мястото на Николай Младенов. Самият Николай Младенов – бивш министър на отбраната пък стана министър на външните работи в предложените от премиера Борисов промени в кабинета.

В Афганистан вече повече от седем години се води война. Напрежението в тази държава непрекъснато се засилва. Експерти по сигурността поставят въпроса дали изобщо е необходимо присъствие, и то по този начин, на сили на НАТО там. Силите на Пакта са умиротворителни, а водят военни действия. Към момента Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан /ИСАФ/ разполагат с около 85 000 военнослужещи на територията на Афганистан.

Френският президент Никола Саркози отказа вчера, на 26 януари, за пореден път да изпрати още войници в страната, както призова НАТО.

Висши натовски генерали дадоха сигнал за мирни преговори с талибаните. Това стана ясно след като командващият силите на НАТО в Афганистан, генерал Стенли Макристъл заяви, че според него засилената численост на натовските войски в страната може да доведе до договаряне на мир с талибаните...

В навечерието на конференцията в Лондон, която ще се проведе по инициатива на Франция, Германия и Великобритания и с подкрепата на САЩ, се очаква да бъде съгласувана общата рамка на процеса, при който правителството на Афганистан ще започне да поема отговорност за сигурността в страната от 2011 г.. Тогава се очаква да стартира изтеглянето на американски войски от Афганистан.

Все пак да не забравяме, че бюджетният дефицит на Щатите се измерва вече в трилиони и продължаване на авантюрата в Афганистан допълнително товари със стотици милиони долари разходите на официален Вашингтон.

"Бих искал всеки да отиде в Лондон с възобновени ангажименти и този ангажимент да е правилно решение за афганистанския народ", каза ген. Макристъл пред "Файненшъл таймс". Генерала предупреди, предупреди, че насилието от страна на талибаните може да се засили рязко през тази година.

Доцент Владимир Чуков:

Офанзива? По-скоро медийна война

Ако трябва да бъдем напълно категорични, достоверна информация по отношение на талибаните нямаме. Все пак те коренно се различават от "Ал Кайда". Твърде хетерогенна маса са. Тя е формирана от елементи, недоволни от сегашното управление на Хамид Карзай и от присъствието на многонационалните сили, като гръбнакът са наркотрафикантите, засегнати по един или друг начин.

В никакъв случай не може да се твърди, че талибаните са строго организирана армия, разполагаща с добро оръжие. Т. нар. пролетна операция по-скоро е част от показването на мускули, от медийната война на талибаните. Наистина миналата година около 4000 души бяха убити в Афганистан. Бе предприета една нова тактика - на самоубийствени атентати, като талибаните се опитаха да свържат подхода на иракската съпротива със своя собствен. Но поне с днешна дата талибаните са бледо копие на "Ал Кайда", която има опитни командири. Докато те са една опозиционна група, в която се наблюдава дори отлив.

Талибаните в никакъв случай нямат 100 хиляди (каквито данни се появяват в някои медии - бел. ред.). Това, което се прокрадва като информация, е, че техните хора са някъде около 10 000 и са разпръснати в различни точки на Афганистан, като най-често са в южните и източните провинции. През последните седмици се наблюдаваше едно "поникване" на талибанско и въобще на опозиционно мислене и действия в някои северни градове като

Мазар-и-Шариф, където беше Северният съюз. Но то е инцидентно.

Т. нар. пролетна офанзива е част от класическата тактика на ислямската армия в стил "удряш и бягаш". В момента се топят снеговете и когато това стане, талибаните отиват да се бият, т.е. нанасят удар. Когато отново застудее, ще се приберат. Те имат едни средновековни представи - продължават да се наричат ислямски емират, а мола Омар е "повелител на правоверните". Но всичко това практически не е подплатено с някакви много сериозни военни възможности.

Естествено, не можем да подценим факта, че вече имат сериозен опит в областта на самоубийствените атентати, успешно правят засади. Но ако сравним двете сцени на военни действия в Ирак и Афганистан, в Багдад имаме много по-софистицирани бунтовнически действия, убитите са стотици хиляди, докато талибаните са просто разпасана армия с елементи на фанатизъм. Както сега са опозиционно настроени към правителството, в следващия момент те биха могли под някаква форма да се откажат от тези си действия. Полевите им командири, естествено, претендират, че тази година ще ликвидират коалицията. Лично аз много се съмнявам.

Вярно е, че в Афганистан многонационалните сили са доста по-малобройни - 33 000 души, докато в един Ирак са над 130 000. Но онова, което се говори за тази пролетна операция, трябва просто да бъде съобразено с размерите на съпротивата на талибаните. Не бива да бъде преувеличавана, като, естествено, не трябва да бъде и омаловажавана. Но когато се каже "пролетна офанзива", това е по-скоро част от медийната офанзива на талибаните, отколкото нещо реално.

Завръщането на военната сцена на талибаните най-вече е свързано със слабостта на сегашния режим на управляващия в Кабул Хамид Карзай. Няма защо да се заблуждаваме, че той всъщност бе наложен от американците въпреки решението на Лоя Джирга. Общо взето, симпатиите там бяха на страната на краля. Някои шефове на милиции отхвърлиха Карзай, тъй като потеклото му е твърде плебейско и е свързан силно със САЩ. Непременно трябва да се подчертае, че различията между английския и американския подход са налице - американците залагат на силовите подходи, докато англичаните поддържат по-меката форма. Оттам идват и предпоставките за набиране на недоволството в Афганистан, което избуява в лицето на талибаните. Така че това е слабостта на държавата, а не толкова силата на талибаните. Всъщност съветската окупация беше един пример как не трябва да се действа в такава атмосфера - със сила, с бруталност, в несъответствие с всички тези обстоятелства, съпътстващи живота на обикновените афганистанци.

Особено сериозен е проблемът с опиума, който е безалтернативен като поминък на населението. Страната твърдо държи монопола за износ на опиум в света. В момента американците отново са поставили на дневен ред въпроса да се забрани опиумният мак, което автоматично налива вода в мелницата на недоволните от режима и респективно на талибаните.

Ирак и Афганистан не са тъждествени. В Ирак ситуацията бавно и полека заприличва на американска операция, след като доста от участниците в коалицията се оттеглиха, включително и Великобритания. Но в Афганистан случаят е друг. Това е операция на НАТО. 27 нации са пратили свои контингенти. Практически Афганистан се превърна в символ на онова зло, на онези терористични сили, които нападнаха Америка на 11 септември. Тоест Ирак беше постфактум, втори ешелон, докато Афганистан символизираше борбата срещу тероризма и постигането на консенсус между демократичните нации. Чрез своето участие България показва в бойни условия подкрепата си - и материална, и морална - към онези, които се борят срещу терористични сили като талибаните. България печели доверието на своите партньори. Минаваме през теста на военната обстановка, далеч от конференциите и от ученията. А на бойното поле се вижда кой е лоялен и кой не. На България, която отскоро е член на НАТО и на ЕС, й се налага да бъде много по-стриктна в даването на подобен тип доказателства.


Големи авторитетни държави изтеглиха войските си от Афганистан

На срещата на върха в Истанбул през 2004 г. бе решено поне 8 на сто от бойната сила на всяка страна - членка на пакта, да участва в задгранични операции.

Всички членки на НАТО ли покриват този процент? Словакия държеше в Афганистан по-малко бойци от нас - 60. И нямаше никакво намерение да ги увеличава. А преди няколко години си замина последният словашки войник от Ирак.

Любопитна бе и ситуацията с Италия - там имаше много остри разногласия вътре в управляващата лява коалиция по повод разширяването на италианския ангажимент в Афганистан.

Преди две години в. „Индипендънт” обърна внимание на факта, че казуса „Афганистан” е в състояние да раздели НАТО. Амбициозните планове на коалицията за реконструиране на Афганистан не успяха да се осъществят, а на всичко бе ясно, че след като международното внимание се насочи към Ирак, изпращането на още военни няма да компенсира шестте години пренебрегване на проблемите. Неприятната истина още преди две години бе, че в Афганистан западните сили може би вече са загубили.

Интересен е фактът, че докато България тръпне дали животът на младши сержант Александър Александров ще бъде спасен след ракетното нападение на талибаните над базата в Кандахар, дойде новината, че на същите тези талибани, германският канцлер Ангела Меркел отпуска 50 млн евро за интегриране! И това се случи докато българският премиер Бойко Борисов, според колегата Светослав Терзиев е рапортувал: „"Госпожо Меркел, уверявам Ви, че новото българско правителство ще работи по начин, по който няма да се срамувате, че сте дали подкрепата си за нас". Ако това са представите на българския министър-председател за спазване на суверенитет, чест и национално достойнство, явно той и ние, сме на различни позиции. Той като премиер, ние, като български граждани, които очакват от своя министър-председател да се държи адекватно с чуждите си колеги...

Афганистан и българското участие

Ще започна с факта, че с решението за изпращане на още български войници за Афганистан, правителството постъпи като погази член Първи, алинея 1 от все още действащата Конституция на Република България. В този член първи е записано, че България е република с парламентарно управление.

В случая с изпращането на още български войски в Афганистан, не парламентът, а правителството взе това решение. Т. е. по този казус България не бе „република с парламентарно управление”, а с управление на изпълнителната власт.

Другото, което е смущаващо в казуса „Афганистан” е следното: от месец юли непрекъснато ни се повтаря, че в държавата няма пари. А в същото време се намериха пари за увеличаване на българския контингент в Афганистан. Наложително ли бе това увеличение на контингента?

Ще се върна малко назад във времето и документите от парламента:

 

ЧЕТИРИСТОТИН И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 24 септември 2008 г.

Открито в 9,10 ч.

.................................................................

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:.......

Следва ново предложение на народния представител Павел Шопов за включване в дневния ред на проект за Решение за възлагане на Министерския съвет на процедура за изтегляне на военния контингент на България от Ирак и Афганистан.

Ще мотивирате ли предложението си, господин Шопов? Заповядайте.

ПАВЕЛ ШОПОВ /КА/: Благодаря, господин председател.

Въпросът за неучастието на България с военни контингенти и части в чужбина в чужди войни като пушечно месо на българските военнослужещи там и за чужди интереси е въпрос, който стои от самото начало на създаването на Партия „Атака”. Той е залегнал в предизборната програма за настоящото Народно събрание, ние периодически го поставяме и в момента той става особено актуален с оглед на ожесточаването на сраженията, ожесточаването и изострянето на обстановката в страните, в които България има контингент. Имам предвид Ирак и Афганистан.

Особено показателно е това, което казвам за Афганистан с оглед и на смъртта на 10 души френски военнослужещи там. Нещо, което предизвика бурни дебата във френското общество. Такива дебати в българското общество няма, което е изключително тревожно. Всички държави, които имат свои контингенти в тези страни, непрекъснато дискутират по темата. Там не се забравя обстоятелството и фактът, че тези държави имат десетки или стотици свои военнослужещи в тези страни, в които положението е тежко и животът и здравето на техните военнослужещи са непрекъснато застрашени. Може би това е така, защото в България единствено „Атака” повдига този въпрос и настоява за неговото решаване радикално с изтеглянето на тези части оттам.

Така че този дебат трябва непрекъснато да стои в българското общество. Ако не беше „Атака”, той нямаше периодически да бъде поставян и както се вижда, оттам няма и новини, мълчи се. Всичко, което става там, е оставено в забвение. Затова ние настояваме нашите части да бъдат изтеглени оттам. Това минава, разбира се, през поставяне на въпроса в Народното събрание, в каквато връзка е и нашето предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И така, поставям на гласуване предложението на народния представител Павел Шопов.

Моля, гласувайте.

Гласували 149 народни представители: за 19, против 73, въздържали се 57.

Предложението не се приема.”

Публикувам и мнението на бившия депутат Стела Банкова по казуса „Афганистан”. Припомням тази позиция на Банкова, защото именно тя я остави извън парламента по-късно.

„На 26 октомври 2005 г. българският парламент реши да се изпращат български въоръжени сили извън територията на България. Всички политически сили с изключение на „Атака” гласуваха закон, с който ще се изпращат български въоръжени сили в Афганистан, Ирак, навсякъде, където Америка ни посочи.

Ще се изпращат български момчета, които на стотици километри от България всъщност ще защитават американските военни интереси. На практика излиза, че целият ударен флот половината от ударната авиация и над 1/3 от сухопътните войски могат да бъдат изпратени еднолично от министъра на отбраната. Тоест около 4 хил.души от въоръжените сили на България ще бъдат изпращани зад граница.

Единствено народните представители от „Атака” гласуваха против. Волен Сидеров призова всички народни представители да се вслушат в своето българско съзнание, в българската си съвест и да не се превръщат в марионетки на чужди интереси, в случая - на американската военна машина. Трябва да имаме суверенното право сами да взимаме решения, така както направиха нашите съседи - гърците, които не участваха в бомбардировките срещу Югославия и не изпратиха войски в Ирак. Така както направиха други наши съседи - турците, които не разрешиха от база Инджирлик да излитат самолети и да бомбардират Ирак.

Българската конституция не допуска изпращане на въоръжени сили в чужбина. Българското правителство изпраща наши войници в Афганистан - да се сражават в пустинята и да осигуряват трафика на наркобароните. Наркобарони в момента са членове на афганистанския парламент.

Урановите боеприпаси предизвикват ракови заболявания. Боеприпаси с обеднен уран се използваха с хиляди тонове при бомбардировките в Югославия и по западните български граници. Войниците в Ирак и Афганистан вдишват директно изпарения от обеднен уран, в т.ч. и българските момчета в Ирак и Афганистан. Заради обеднения уран през 2004 г. от рак са заболели над 140 хил.иракчани. Тенденцията е броя на заболяванията да расте с 10 хил.души годишно. Каква ще бъде съдбата на българските войници в Ирак и Афганистан?

Колко струва изпращането на български бойци в Афганистан? Колко струва тази авантюра на България? Данни за това официално няма публикувани, но вземам записаното от редовното заседание на Комисията по отбраната, проведено на 16 май 2007 година, в предишния парламент. Ето извадки от документа на това заседание:

Изслушване на ръководството на Министерството на отбраната и на Генералния щаб на Българската армия относно хода на подготовката и степента на готовност за изпращане на контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан /ИСАФ/.

/В ход е била подготовката на българския военен контингент, който в скоро време е предстояло да замине за участие в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан /ИСАФ/-бел. Л. М./.

Изразявайки своето безпокойство по повод изнесената информация за съществуващия риск за сигурността на българския военен контингент, който ще участва в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан, Комисията по отбрана единодушно прие следното:

СТАНОВИЩЕ:

1. Комисията по отбрана предлага на ръководствата на Министерството на отбраната и на Генералния щаб на Българската армия да проведат във възможно най-кратки срокове, преди заминаването на контингента за Афганистан, още един кръг от разговори с командването на въоръжените сили на САЩ и Италия, за безвъзмездно предоставяне на бронирани бойни машини с не по-ниска от 3-4-та степен на защита.

2. Комисията по отбрана намира за необходимо още веднъж да отбележи, че задачите и отговорностите, възлагани на българския военен контингент и наложените национални ограничения следва да съответстват на снабдяването на контингента с необходимата техника, въоръжение и оборудване.

3. Комисията по отбрана препоръчва да бъдат променени финансовите разчети за реализация на приоритетните проекти за модернизация на БА. Изпълнението на програмата за снабдяване на Сухопътните войски с нови бронирани машини да се стартира през 2007 г., с оглед приоритетното осигуряване на контингентите, участващи в мисии зад граница и преди всичко на военния контингент в Афганистан.

Коментарът е излишен.

Както казваше бившият министър на външните работи и днешен евродепутат Ивайло Калфин: "Щом искаме да получаваме сигурност, трябва и да даваме сигурност".

Един друг българин, проф. Андрей Пантев изрази своята неочаквано позиция за българските военни мисии в чужбина:

„Никой не може да ме убеди, че за да се спрат ракетите от Северна Корея, трябва да има противоракетна отбрана в Чехия и Полша. Нито че от летището в Бургас ще се предотвратяват бомбардировки от страна на Иран. Нито че за да има демокрация в България, български войници трябва да вардят чукарите в Афганистан или пясъците в Ирак. Българското участие или неучастие във войните в тези страни не е акция, а принцип. Абсолютно неприемлива за мен е тази отвратителна психоза, която внушава, че е хубаво да сме в Ирак... за да ни защитят по-добре...

... аз съм твърдо против българското участие в тези войни, защото това изкривява самото ни мислене по политически, национални и морални въпроси. Ние не сме имперска нация и държава... Чух дори един интелигентен човек да казва: "Ние сме против войната, но сме за участие в нея."

Не зная как да обясня тази инерция. Нямам и грам доказателства, но усещам една тънка и здрава паяжина, която личностно е обвързала мнозина от депутатите с американците. Не съм в състояние да застана в тяхната позиция и затова нямам обяснение за нея. Иначе логиката направо крещи, че не трябва да сме в Ирак и в Афганистан. Обаче явно ще си тръгнем последни. Въпреки че самите американци сигурно биха уважили едно по-достойно поведение...”

Кога българските политици ще се вслушат в гласа на интелигенцията?

Върховният съд на Унгария „преустанови действието” на решението за строителство на военен радар на НАТО в град Печ, съобщи кметството на града. Срещу строителството на военния обект в природен парк на един от най-красивите унгарски градове се обявиха много обществени организации и кметството на Печ, припомня РИА Новости. Те отнесоха въпроса до съда. Според тях, строителството на радара не само ще навреди на природата в защитената природна зона, но и ще застраши здравето на живеещото в района население.

Някой представя ли си българска община да се загрижи за здравето на жителите си и да удари теслата на строителство на военен радар на НАТО на българска територия?

Интересна е позицията на държавния глава Георги Първанов, който след скорошните промени на Закона за отбраната вече има декоративни функции като Главнокомандващ:

„Рисковете за българските военнослужещи в Афганистан остават и трябва да бъдем бдителни. Това заяви президентът Георги Първанов по повод снощния ракетен обстрел срещу българската база в Кандахар, при който пострадаха четирима наши бойци. По думите на Първанов, ситуацията в Афганистан се влошава въпреки усилията на международната общност.

„Обстановката в Кандахар е спокойна, а хората като цяло не са съгласни с присъствието на чуждестранни военни”, каза в интервю за Дарик радио от града Муджийб Рехман. Рехман е говорител на Мисията на ООН за подпомагане на Афганистан. Кандахар е столица на едноименната провинция и е мястото, където преди няколко дни имаше ракетен обстрел срещу българската база, при който бяха ранени четирима български войници.

Трябва да бъдем бдителни – далеч от Кандахар е лесно да се правиш на бдителен и да даваш рецепти за оцеляване!

Вярно е, че кризата в страната е страшна, безработицата – отчайваща и за много семейства единственият изход за прехрана е изпращане на баща, син или брат в Афганистан.

Няма смисъл да се спори или гадае дали талибаните са целили българската база заради военния ни министър, или след това са си пришили тази новина, за да изглеждат по-внушителни и авторитетни техните действия.

Проблемът, с който явно и военнополитически съюз като Североатлантическия пакт не може да се справи е, че доказват на НАТО, че са неконтролируеми неуправляеми и непредвидими. Едва ли в ръководството на НАТО днес има човек, който да не е наясно, че мисията е обречена и се нуждае от спешно преосмисляне.

И все пак – някой има интерес НАТО да остане още в Афганистан

Вчера Агенция Франс прес предаде, че Русия е подала оплакване до НАТО заради отношението на Алианса към производството на опиум в Афганистан, съобщи посланикът на Русия в НАТО, Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин съобщи пред Агенцията, че е изпратил писмо до главнокомандващия войските на НАТО адмирал Джеймс Ставридис, „за да изразя несъгласието си с въпроса за трафика на наркотици в Афганистан”.

Рогозин изрази недоволство, че според Ставридис, наркотрафикът в Афганистан е водещ, но не основен приоритет. Руският дипломат съобщил, че през миналата година 30 000 млади руснаци са загинали заради употреба на хероин от Афганистан, което е два пъти повече от всички съветски войници, загинали в Афганистан в продължение на 10 години.

По данни на ООН през 2009 г. от Афганистан е изнесен хероин на стойност 2,8 млрд. долара, което възлиза на една четвърт от БВП на страната.

Всичко започва с пари и завърша пак с пари. Омагьосан кръг, от който излизането е по-трудно от влизането.

 

Уж всичко около Румяна Желева с оттеглянето й беше наред, уж тя беше силна и страхотна, а „те” я бутнаха – но каквото и да тиражираха от правителството и ГЕРБ – „силната” Желева с едно явяване пред Европарламента се катурна от поне два поста – на външен министър и на кандидат за еврокомисар! Чака се и решението на дилемата, дали ще остане зам.-председател на Европейската народна партия, макар и десети поред...

Оттук нататък всички приказки, които демонстрират лоялност и желание за подкрепа са залагания на куц кон. Обречени са и няма никакъв смисъл да се правят ненужни изявления...

Както казва народът: Прекален светец и Богу не е драг.

От мига на срутването на прехвалената Желева започна верижна реакция във властта: веднага се намери кандидат за мястото й на кандидат за еврокомисар, когото оцениха всички вкупом като сполучлив. Дано!

Също веднага на поста й във Министерство на външните работи отлетя министърът на отбраната Николай Младенов, бившата дясна ръка на Надежда Михайлова, днес – Надежда Нейнски – за тези, които не са чули и разбрали още. Да си дясна ръка на Михайлова-Нейнски не е кой знае какъв атестат, след като откъдето и да го погледне човек – тя бе много слаб външен министър, както бе и много слаб лидер на СДС. И не защото летя и пилотира няколко минути самолет със свой колега, нито пък защото поръчваше да нахранят журналистите в Ловеч, или заради тъпите изпълнения по спасяването на българските медици в Либия – както се казва, да рече човек да направи филм за Михайлова-Нейнски би се получило нелошо шоу и като нищо може да се сдобие с присъда за морални щети.

Що се отнася до Николай Младенов – за военен министър не ставаше младежът, само защото бил учил в Кралски колеж военни науки. Младежът не бе стъпвал в казарма, но това не му попречи да окепази Закона за отбраната, да прати още войници в Афганистан, въпреки че нямаме пари да се усмихнем. И последният му хит на изпроводяк: остави военния бюджет в пълен хаос, уреди това, че МО спря да купува жилища за военните, и оряза с промените в Закона правомощията на Главнокомандващия, т. е. на държавния глава. Оттук нататък президентът, който вече е почти главнокомандващ, ще има право да кляка и оправя венците, които се поднасят на Паметника на незнайния воин, както и ще дава митрополитът да го удря с китка здравец на Гергьовден, а връзката му с оръжие и патрони ще бъде единствено когато ходи на лов! В същото време началникът на Щаба на отбраната ще козирува на военния министър – бил той цивилен или с нашивки.

Атестатът за новия министър на отбраната в медиите бе, че знае перфектен английски! То и пуделите в цирка разбират перфектно този език, само дето не го говорят, но кой да спре безумието да се изтъкват подобни аргументи при избора на министър в българското правителство? Да не забравяме, че явно някой се размина с поста на външен министър, защото ”красив и умен”, какъвто тайнствено представи Желева бъдещия си заместник – едва ли се отнася за Аню Ангелов!

Все пак министърът на отбраната няма да работи преводачка, нито ще бъде екскурзовод, колкото и да се натискаме да ни обичат в НАТО!

Поредната гавра, която остави зад себе си Николай Младенов е да се изплащат разсрочено обезщетенията на военнослужещите! Ето това вече звучи по Дянковски достоверно...

Не е ясно защо премиерът позволи да бъдат унижени военнослужещите с направените промени в Закона за отбраната, не е ясно и защо замълча пред орязаните правомощия на държавния глава. Едно обаче е сигурно: утре, след края на мандата, Първанов няма да е президент и тогава може на този пост да се озове самият Бойко Борисов – пита се: тогава ще се връщат ли правомощията му като главнокомандващ или ще има само декоративни функции?

С какво сме се провинили, че трябва да слушаме някакъв неизкласил в политиката старозагорец от ГЕРБ, наречен Живко Тодоров, чиято професионална биография се изчерпва с участие в Групи за приятелство с Италия Мексико и Франция, както и че включен по партийна воля и квота, за постоянен член в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, където участието е въпрос на присъствие и това изчерпва въпроса с престижа? Само защото учил и завършил „европеистика”? Та ако беше толкова начетен въпросният европеист по диплома, защо ГЕРБ не го предложи за еврокомисар?

И този старозагорски европеист, наречен Живко Тодоров е седнал да ни убеждава, че Промените в Закона за отбраната не орязват правомощията на президента? Как точно въпросните промени не орязват правомощията на държавния глава, бе Тодоров? Като му оставят правото да присъства на водосвета на знамената и да полага венци пред Паметника на Незнайния воин, като им оправя панделките ли? Хайде холан, бе момче, и ние сме ходили на училище, и ние сме завършили университета и поназнайваме туй-онуй! Че ако не беше влязъл в партия ГЕРБ, щеше  ли да си зам.-председател на Комисията по външна политика и отбрана в парламента и да ни продаваш плитки и тъпи мурафети?

Партията е сладка работа – ако за нищо не ставаш, влез в нея и кариера ще направиш, и пари ще натрупаш! Кой го беше казал в българската литература, европеисте, старозагорски! Провери си сам, вместо да се подиграваш с пагона и правомощията на държавния глава.

Пак си имаме кандидат за неизвестно кое министерско кресло!

Сингапур е една от най-гъсто населените страни в света. Китайци, индийци, европейци, японци и други народности са част от населението, което работи в една добре развита икономическа страна: като се започне от електронна, корабостроителна и кораборемонтна, авиационна, дървообработваща, мощна нефто-химическа промишленост; мине се през добре развито растениевъдство, риболов и добив на морски продукти, за да може да се говори за солиден износ от Сингапур на: машини и оборудване от сферата на електрониката, химикали, минерални масла за САЩ, Малайзия, Хонконг, Япония, Тайван, Тайланд, Великобритания, Китай, Германия.

Защо споменавам тази кратка справка за една екзотична държава, известна с най-развитата икономика в Югоизточна Азия? Защото оттам пристига Илиян Михов, българин, професор и преподавател по макроикономика, който да стане евентуално част от икономическия и финансов екип на правителството.

Разнобой между министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков и министъра на финансите – Симеон Дянков ли ще докара тук от Сингапур Илиян Михов? За да остави преподавателската си работа той трябва да заеме съоветната висока длъжност в кабинета на ГЕРБ. Но каква: вицепремиер, съветник, вицепремиер и министър на мястото на Дянков? Вариантите са няколко и засега можем само да гадаем.

Междувременно стана ясно, че Михов е бил член на Съвета на премиера и връзката му с Борисов не е прекъсвана. Съобщено ни бе, че името на Михов е сред 500 макроикономисти с радикални виждания за Валутния борд. Но тя и Румяна Желева бе професор в Магдебург, в 69-тия по престиж университет в Германия и какво? Сега на кое място е и в коя класация?

Михов се вижда в макроикономическото бъдеще на България, докато проблемът с влизането в Еврозоната оставя на Симеон Дянков. Но в Еврозоната не ни искат изобщо, поне за в бъдещите три години напред, така че Дянков нищо чудно пак да удари на камък.

Валутният борд ни е необходим докато спрем да се люлеем от финансовата и икономическа криза. При тази ситуация Михов трябва да е луд, за да застане рамо до рамо с Дянков и и да обере пасивите от лошо направения му Бюджет 2010!

За такова приключение едва ли си струва да бие път от Сингапур до Балканите.

И още нещо: направи ли впечатление на някого, че Кристалина Георгиева, която ще ни трие позора от представянето на Румяна Желева в Европарламента, не обели и дума за доскорошния си колега Симеон Дянков и е доста сдържана за политиката, която той така ентусиазирано води.

„За България е важно да съхрани балансиран бюджет” каза Кристалина Георгиева и добави, че външният ни дълг е нисък! Кой дава подобни справки на Георгиева, която изглежда разумен и прагматичен професионалист за разлика от Дянков – не е ясно, но ще приемем, че това нейно изказване е в рамките на запазване на добрия тон и предпазливостта, а не в сферата на истината.

Доколко стабилен като професионалист е Илиян Михов показва до известна степен следното негово изказване в предаването „Денят започва” на БНТ: „Чувствам се доста близък с хората, които са в Европейската централна банка, защото това ми е част от... моите научни изследвания са в областта на парична политика, централни банки. Много от хората, които са там, всъщност, са се занимавали и със сходни проблеми, били сме заедно на конференции, срещали сме се...”

Да отдадем думите на Михов на младостта му, часовата разлика в която бе взето интервюто с него и шока от предложението да дойде в България, и стане част от кабинета. Изненада е, че Михов призна, че не познава Симеон Дянков, който още със стъпването си на българска земя заяви, че него го познават всички.

„Аз г-н Дянков не го познавам лично, говорили сме по телефона един-два пъти, по имейл сме си разменяли съобщения. Но моята идея, а пък и на г-н Борисов идеята беше да работим заедно в един тим. Аз не мога да гарантирам дали това ще стане или няма да стане, след като не сме се срещали с г-н Дянков, но в никакъв случай, това искам да го заявя много ясно, в никакъв случай идеята ми не е да дойда там, за да избутам Симеон Дянков по един или друг начин...” призна Илиян Михов.
Е, можем да си отдъхнем! Както се казва избутването на Дянков ще се намери кой да го стори! Поне една точка в плюс на Михов отчетохме. И тя е че той не познава Дянков, което е прекрасно!

В последната минута научихме, че макроикономистът Илиян Михов ще бъде третият вицепремиер в правителството. За това съобщи премиерът Бойко Борисов в Перник. Михов щял ще поеме част от ресорите, които в момента се наблюдават от вицепремиера Симеон Дянков. "Михов ще отговаря за финансите, икономиката, еврофондовете и визията за дългосрочната макроикономическа политика на страната", обясни Борисов.

Премиерът даде да се разбере, че това не е снемане на доверие от вицепремиера Симеон Дянков, а цели да го облекчи от многото задължения. "За това, което Дянков има като ангажименти в момента, му трябват 30 часа на денонощието... потвърди министър-председателят днес в ранния следобед.

Той твърдеше, че и Румяна Желева се се справила при изслушването пред Европарламента, после се заинати Желева да остане външен министър, но нито едното не се оказа вярно, нито – другото! Желева отпътува по нейни си работи и целокупният народ си отдъхна от амбицията й да направи политическа кариера в Брюксел.

Така че, това, което и сигурно засега, е, че нищо не е сигурно!

 
Powered by Tags for Joomla