Tag:главна прокуратура

Един от десетките протести по умишленото източване на КТБПовече от година анализираме различни аспекти на аферата „КТБ” – обективни и предимно субективни фактори, довели до краха на банката, незаконни или полузаконни решения, оправдаващи едно или друго действие на БНБ, квестори, синдици, Фонда за гарантиране на влоговете. Непрекъснато отправяме питания, в т.ч. чрез депутати до Народното събрание, публикуваме наши анализи, в които интерпретираме решения и действия на синдици, ФГВБ, отправяме сигнали до Главна прокуратура. Чрез независимите медии дискутираме различни аспекти на тази драма, която по същество е безкръвен терористичен акт срещу 250 хиляди български граждани, над 7 хиляди с надгарантирани депозити, срещу стотици фирми и бизнеси, срещу икономиката и финансите на България.

Но уви, всичко изглежда безполезно. Най-отчаяната кауза в България се оказа тази, която е провъзгласена за основна в цивилизования свят и в името на която са се водили и се водят и днес войни – защита и зачитане на правата на европейските граждани. На европейските – да, на българските – не. Правото на защита срещу непозволено увреждане, на защита на собствеността и достойнството, правото на справедливост, правото на достъп до информация по въпроси, които засягат пряко моралните ценности и материалните интереси на гражданите, правото на живот, защото много от засегнатите от фалита на КТБ заболяха, някои вече починаха, трети, макар и единици, посегнаха на живота си.

Както неотдавна в свое интервю заяви депутатът от РБ Г. Караджов, „живеем в тежко информационно затъмнение по случая КТБ. От една страна, за да докажем измама, ни трябват доказателства. От друга страна, събирането на тези доказателства е умело забавено от компетентните длъжностни лица”.

Разликата между него и нас, между позицията на НПО „Ние, Гражданите” и партиите в коалиционния им блок, е в разнопосочността на разбирането за причините и последствията от този акт на държавните и регулаторните институции в страната, в противопоставянето по отношение на отказа от защита на интересите и правата на хиляди български граждани.

Иначе всички искаме прозрачност. Те – на думи, ние – на дело. От една страна, те подписаха с нас през лятото на 2014 г. меморандум, в който твърдо заявиха, че ще поддържат позиция за оздравяването на КТБ. Но направиха точно обратното, при това без доказателства, обуславящи внезапната промяна на позицията им. И сега, говорейки за прозрачност, те предварително са убедени, че доказателствата, с които се надяват да се сдобият чрез разсекретяването на доклада на „Аликс Партнърс” например, ще сипят вода в тяхната мелница, т.е. ще потвърдят тезите им.

Убеждението, което не почива на никакви реални факти освен на изводите от поръчковия, въздухарски доклад на комисията „Атанасова” - взети от нищото, недоказани заявления за пирамида, откраднати 6 млрд.лв. и т.н. Докога ще се търсят всякакви скъпоструващи способи за доказване на една изначално погрешна теза?

Как обаче бяха разпределени задачите между различните власти за потулването на насилственото фалиране на КТБ, ограбването на честните вложители (сивите пари, с малки изключения, навреме бяха напуснали банката) и потъпкването на правата им на собственост, на правосъдие и справедливост?

За предизборните обещания на всички политически партии през лятото и есента на 2014 г. е излишно да говорим – те всички обещаха прозрачност, незабавно освобождаване на гуверньора и останалите членове на управителния съвет на БНБ, търсене на отговорност от виновните за фалита на банката.

Практически всички присъстващи в парламента партии (без „Атака”, АБВ и Патриотичния фронт) подписаха с нас споразумения, меморандуми и други подобни документи, в които декларираха желанието си за незабавното оздравяване на КТБ, наказания за причинителите и виновните, справедливост за ограбените. До парламентарните избори, на които ние гласувахме за тях. И с това приключи цялата еуфория, за да срещнем стена от нежелание да се разнищи казусът КТБ и да се прикрие с всички възможни средства истината за него.

Законодателната власт разгледа казуса КТБ на заседание на Комисията за бюджет и финанси, даде указания на УС на БНБ да подготвят прогноза за възможните последици от фалита на КТБ върху икономиката на страната и два дни по-късно на парламентарно заседание отхвърли единствената сериозна оферта за оздравяването на банката, като прие на юнашко доверие обясненията на Иван Искров, на когото бяха гласували недоверие вече месеци наред.

Създадена бе временна парламентарна комисия за анализ на обстоятелствата, довели до кризата в КТБ и „обследване” на състоянието на банката в периода 2010 – 2014 г., която следваше да установи ролята и вината или бездействието на държавните институции и независимите регулатори за банковата криза. В състава на членовете на комисията преобладаваха хора без никакъв опит и познания в областта на финансите и банковото дело. Изключение бяха двама депутати с големи познания в тази сфера – Петър Чобанов и Йордан Цонев, директни участници в планирането и осъществяването на сценария за фалиране на банката и присвояване на активите й. Първият от тях също така е известен в Лондонското сити с „обещанието” си, че гарантира пълното изплащане на задълженията на КТБ към облигационерите.

Какъвто съставът на комисията, такива и изводите й – двеста страници с пълно препечатване на законите, регулиращи дейността на БНБ, ДАНС, КФН, правилниците и наредбите за приложението им, десетина страници от проверката на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори с критични бележки по одитните доклади на КПМГ и десетина страници с предложения за законови промени.

В приложение – части от засекретените консултантски доклади, и по-точно приложенията за платежните операции на дружествата със специално предназначение, при разшифроването на които и най-добрите счетоводители, с които се консултирахме, изпаднаха в шок.

Констатирана беше тотална липса на системен подход; никой не е направил пълна инвентаризация и проследяване на операциите и предмета на плащанията; не е отразена фазата на изпълнение на финансираните проекти и на усвояване на кредитния ресурс; не е установено и описано местонахождението на финансираните обекти и обезпеченията, към първите по ред фирми със специално предназначение, управляващи проектите по предоставените инвестиционни заеми. Ако консултантските фирми бяха свършили професионално поне тази описателско-събираческа работа, да не говорим за истински одит (нищо че тяхната дейност беше обявена пред обществото и ЕК за одиторска), то съвестни квестори и синдици можеха да запорират всички активи на нередовните кредитополучатели в полза на банката и за удовлетворяване на кредиторите й. Нямаше да има и нужда от договор с „Аликс Партнърс”. Служителите на детективската агенция най-вероятно са подредили професионално събраната информация – нещо, което претендиращите за професионализъм счетоводители от одитните компании не направиха.

„На коляно” промениха няколко пъти Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), като по комунистически наложиха действието на новите разпоредби със задна дата. Разбира се, нито борещите се (само в парламента и то пред камерите и микрофоните) депутати, нито юристите от различните партии, нито послушният омбудсман помислиха да възразят пред Конституционния съд. Какво ли значеха за тях някакви си граждани и български фирми (над седем хиляди ограбени лица и фирми, болници, университети, застрахователни и инвестиционни компании...), при положение че до следващите парламентарни избори оставаха почти четири години!

Въпреки декларираното от всички политически сили недоверие те не освободиха от длъжност Иван Искров и престъпната му клика. До последно чакаха той да си подаде оставката, за да не се изтълкува предсрочното му освобождаване от парламента като признание на вина. Нещо повече – нов мандат за подуправители беше връчен на най-активните участници в сриването на КТБ. За да прикрият следи; да подправят, ако е необходимо, документи; да воюват до последно с досадните граждани, които по време на протестите през лятото и есента на 2014 г. не бяха удостоени нито веднъж с вниманието на И. Искров и компания; да дадат евентуални обяснения за противоречивите сигнали, които Искров подаваше практически по време на целия специален надзор.

На практика с това си поведение ексгуверньорът улесни по-нататъшното разграбване на банката чрез придобивания от ляво и дясно, както цинично се изрази самият той в прощалното си интервю. А това, че хора се разболяха, починаха, самоубиха се – голяма работа! Фалираха и фалират успешни фирми. А БНБ продължава да воюва с гражданите на юридическата арена. Така например по дело на член на нашата организация с иск за 4000 евро неуморимата „юрисконсултка” Нина Стоянова, наградена сега с подуправителско място, поиска 10 000 евро хонорар за наетия от БНБ външен юрист.

Никой от властимащите не предприе необходимите мерки да задължи УС на БНБ да изпълни разпорежданията на Парламента за представяне на прогнозни данни за последиците от срива на КТБ върху българската икономика: ръст, бюджетен дефицит, вътрешен и външен дълг, инвестиции, потребление, безработица, за период от до 5 години.

Какво направи изпълнителната власт, за да потули казуса КТБ?

Съвместно със съдебната власт не допусна да се гледат по същество делата, свързани с основанията за отнемане на лиценза на КТБ.

Позволи на министъра на финансите да упражнява непозволена намеса и да определя действията на „независимите” квестори и синдици по разграбването на активите и имуществото на КТБ във вреда на вложителите.

Не предложи законови промени в ЗБН, които след антидатирането на валидността на сключените договори за цесии и прихващанията на кредити срещу вложения да предвидят автоматично анулиране на прихващанията, започвайки от държавните предприятия. По този начин щеше да се намали корупционният и политическият натиск върху синдиците по отношение на продиктувания им „избор” кои прихващания да оспорват избирателно и кои не.

Не гарантира защита на правата на огромен брой български граждани, дискриминирани в собствената си държава, прилагайки двойни стандарти спрямо банките с ликвидни проблеми.

Не предложи законови промени в третирането на банковата тайна за фалирала банка, които да позволят публичното провеждане на всички продажби, оспорвания и оповестяването на условия на договори от интерес за кредиторите и обществото.

Особена важност придоби и съдебната власт в сгъстяването на димната завеса над казуса КТБ.

Първо, непремерените или поръчкови действия на прокуратурата предизвикаха банкова паника, довела до изчерпване на ликвидните налични средства на банката.

Второ, по време на обиските, които прокуратурата осъществи в банковите офиси, бяха иззети и впоследствие отразени като неоткриваеми или несъществуващи банкови досиета на десетки фирми, което формално даде възможност на квесторите да обезценят напълно редица активи на банката.

Трето, не даде ход или гласност на нито един от десетките сигнали срещу нарушения, незаконни действия на БНБ и квесторите, ограбването на банката чрез придобиване и прехвърляне на активи и обезпечения, чрез договаряне от квестори и синдици на нереално високи цени на услугите по граждански договори с консултанти, правни кантори и т.н.

Тези наши твърдения могат да бъдат подкрепени с официални копия на документи, някои от които не изискват никакъв коментар – определението на СГС, с което се разрешава обиск в офисите на банката и изземване на над 30 кредитни и фирмени досиета, които не са възстановени на КТБ; сигналите ни до прокуратурата, основаващи се на извлечения от Търговския регистър, договори за кредит, особени залози и т.н. В стопанската история на нова България няма друг подобен случай, при който прокурори с масирана полицейска охрана да щурмуват офиси на банка и да изземват документи без описи и приемо-предавателни протоколи, включваща описание и на броя на страниците в едно досие, макар че последни публикации в различни медии изискват такива действия да се проведат в други банки по следите на криминални действия с тяхно участие.

И все пак в създаването на постановката, подготовката на последователните действия по фалирането на КТБ, съзнателното дирижиране на всякакъв вид разследвания, нареждания до квестори и т.н. БНБ няма равна като качествен изпълнител на поръчки. Сега въз основа на редица доклади и нови документи извън тези, които непрекъснато сме анализирали и публикували, се налагат някои въпроси за ролята на БНБ в казуса КТБ:

- КОЙ нареди на Министъра на финансите тогава да не се оказва ликвидна подкрепа на КТБ?

- КОЙ нареди да се обезглави в пика на банковата криза управление „Банков надзор” на КТБ, за да се осигури гладко вземане на последващите решения за КТБ?

- КОЙ излъга, че държавната помощ за другата банка е дадена срещу залог на злато и ценни книжа?

- КОЙ от БНБ се е срещал поне три пъти с Главния прокурор в навечерието на атаката срещу банката?

- КОЙ измисли ликвидният проблем на КТБ да се превърне в капиталов?

- КОЙ посъветва прокуратурата да разследва опит за убийство, като доказателствата за това да се търсят в офисите на КТБ?

- КОЙ определи досиетата на над 30 фирми да бъдат иззети от прокуратурата?

- КОЙ отхвърли всички предложения за оздравяване на банката от нейните акционери?

- КОЙ и въз основа на какви и чии аргументи определи офертата на EPIC като жалко писъмце?

- КОЙ и с чие съгласие бе позволено манипулирането на народните представители чрез докладите на БНБ и дебатите в Комисията по бюджет и финанси по аферата КТБ?

- КОЙ нареди на „независимите” съдилища и магистрати да „опраскат” всички дела за установяване на законността на действията на БНБ по отнемането на лиценза на КТБ по формални причини и под претекста „да спасим държавата”, лансиран от Вл. Горанов при среща на избрани лица от изпълнителната власт и председателя на ВАС, няколко прокурори, съдии и следователи? На същата тази среща, състояла се през декември 2014 г., са присъствали и водещи депутати от ДПС.

- КОЙ в съдебно определение извести гражданското общество, че БНБ не е държавна институция? А дали е частна? Дали е държавна банка, ако не е държавна институция, при условие че оперира с държавни пари и дори издръжката си и печалбата си формира не със средства на управителите й, а чрез управлението на държавните средства?

- КОЙ създаде и на какви условия (в чия полза) се извършва пълзящата монополизация на банковия пазар в България?

- КОЙ избра „Делойт България” ЕООД като водеща фирма, която прибра само от поръчковите обезценки на активи на КТБ над 1 млн. лв. и оцени труда си на сума 260 евро за час?

- КОЙ разреши прилагането на неизползвана дотогава методология за обезценки на активите? По същата тази методология същата фирма ще обучава други оценителски фирми да проведат Преглед на активите на българските банки.

- КОЙ ни гарантира (тъй като Комисията за публичен надзор не ни гарантира такава сигурност), че тази методология не е дискриминационно приложена към КТБ?

- КОЙ нарече резултата от тази необвързваща консултантска услуга „одит? Кой продължава да манипулира обществото, медиите, ЕК, екипа на Сметната палата, че докладът за частична оценка на някои активи на КТБ е одитен доклад?

- КОЙ реши първоначалната обезценка от около 700 млн. лв. да прерасне на 4,2 млрд. лв. – КОЙ разреши финансовото състояние на КТБ да се влоши вследствие на специалния надзор и неадекватните решения на БНБ и квесторите да спрат всички операции?

- КОЙ от БНБ избра отново вездесъщата Силвия Пенева за оценка на активите на българските банки срещу „скромните” 304 млн. лв. и прецени, че „Делойт България” ЕООД е изпълнило задължителните условия на обществената поръчка на БНБ (например дружеството трябва да е участвало в оценката на активите на 132-те водещи най-големи европейски банки)?

- КОЙ си направи труда да изиска и оцени документите, които дават право на „Делойт България” да носи това наименование, след като фирмата майка (франчайзър) не поема никаква отговорност за действията на дъщерното си формирование в България? А и мизерната й гаранция за отговорност за щети и вреди не гарантира на българските фирми и банки сигурността, която „Делойт и Туш” гарантират във всяка една друга бяла страна.

- КОЙ прецени, че ако „Делойт и Туш” е участвала в оценката на активите на водещите европейски банки от еврозоната, това да дава право на едно от българските й дружества да претендира за опит в прилагането на разработената от „Оливър Уаймън” методология?

- КОЙ прецени опита на словенски, румънски и неизвестно какви други клонове на „Делойт и Туш” в обезценката на активите на водещите европейски банки и го призна за опит на „Делойт България”? И при самата обезценка на активите на КТБ методологията бе скалъпена от Н. Кордовска, Д.Костов и Силвия Пенева въз основа на „опита” на българския клон на „Уникредит Булбанк” АД при оценката на активите на банката майка „Уникредит” АД?

- КОЙ прецени, че Силвия Пенева, едноличен собственик на „Делойт България”, не е в конфликт на интереси, след като тя първа осребри участието си в „одита” на КТБ, като получи загубените си пари в КТБ чрез цесия с фирма от кръга на друга българска банка, чийто одитор е и понастоящем?

- КОЙ разпредели и между кого пазарния дял на умишлено компрометираната одитна компания КПМГ?

- Къде е одитираният баланс на КТБ за 2014 г. в съответствие с решението на ВАС по жалбата на Комисията по финансов надзор срещу синдиците на КТБ?

КОЙ ЩЕ НИ ДАДЕ ОТГОВОРИТЕ, КОИТО ВИЕ ОТ БНБ, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА, ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НИ ДЪЛЖИТЕ?

Колкото и непълен или критикуван за липсата на достатъчно опит и професионализъм да е одитният доклад на Сметната палата за БНБ, той поставя няколко въпроса. Първият от тях е свързан с компетентността и квалификацията на квесторите, които дори и според доста обтекаемите оценки на Сметната палата не са доказали (не са им били изискани документи за пригодност), че имат необходимата квалификация да изпълняват такава длъжност.

Това означава, че следва да бъдат обезсилени всички заповеди и решения на тези лица по управлението на КТБ в периода на специалния надзор. А за това пълна отговорност трябва да поеме БНБ. Пак според същия доклад членовете на УС на БНБ са приемали за сведение всеки доклад и информация на Управление „Банков надзор”, без критичен анализ, препоръки и решения да се парират определени негативни развития на банковата система.

Не са се запознавали, а и не са изисквали да се запознаят с анализите и конкретната информация в документите, публикувани за нуждите на управлението на банките и за вземане на решения от УС на БНБ по отношение на всекидневното развитие на кредитния и депозитния пазари. Твърдим, че информация за всяка сделка, плащане, кредит, фирма кредитополучател е бил получаван в БНБ в реално време, като тази практика е валидна и в настоящия момент и българските банки продължават всекидневно да подават специалните форми с параметрите на тези операции на Управление „Банково” на БНБ.

В тази връзка да се твърди, че гуверньорът и подуправителите не са знаели какво става в КТБ, е лъжа. Лъжа е и твърдението, че милиарди левове са дадени като кредити в последните два-три месеца преди затварянето на банката. Дори да беше истина, те пак щяха да си затворят очите и нямаше да го видят, нали?

Лъжа е и непрекъснато повтаряната мантра за стабилност на банковата система, като се започне от изявлението на И. Искров на 17.06.2014 г. Защото, каквито и практики да са били констатирани в КТБ, те могат да бъдат констатирани във всички банки – свързаност; необезпечени и/или безлихвени кредити; масово използване на дружества със специално предназначение за определени инвестиционни проекти; масово кадрово обезпечаване на тези дружества в рамките на 1–5 човека (над 50 % от създадените в България търговски дружества са такива); корупционни схеми при отпускане на кредити. Всъщност споменахме елементите, приети в доклада на комисията „Атанасова” за индикатори за грабеж и пирамидална структура, приложени от ръководството и собствениците на КТБ и „проспано” от Управление „Банков надзор” на БНБ!!!

Трудно е да си представим какво точно ще стане и как ще се развият действията на БНБ и държавните институции при спечелване на делата от вложителите и акционерите. А това положително ще стане.

Особено враждебни спрямо вложителите в КТБ следователно спрямо кредиторите на банката са действията на бандата на квесторите и синдиците. „Банда”, защото Ангелчев и Ко са от юридическата кантора на бившия квестор Лютов. Назначените от Лютов десетки свръхвисокоплатени, но не и свръхквалифицирани консултанти, продължили да работят и при синдиците, нанесоха директните удари върху КТБ, а сега – и върху масата на несъстоятелността на банката. За техните действия е писано и се води следствие, но ето и някои от най-драстичните решения, с които е приведен в действие сценарият на БНБ:

 • съставени и подписани са месечни и годишен баланс на КТБ (неодитирани), без квесторите да имат необходимата квалификация за това;
 • с поредица от „странни” заповеди за ненужна подмяна на софтуера на банката, антидатиране на документи, осигуряване на няколкомесечен последен счетоводен работен ден на КТБ преди и след отнемането на лиценза й, са осигурени условия за фалшифициране и изчезване на данни, досиета, сметки;
 • над 40-дневният период на пълно замразяване на всички възможности за минимално функциониране на банката, като например изплащането на кредитни вноски, доведе до огромни бъдещи загуби за кредиторите на банката, демотивиране на кредитополучателите, криминализиране на редица решения относно бъдещето на фирмите им;
 • неадекватното и престъпно решение да се дерегистрира КТБ по ДДС доведе до загуба на над 7 млн. лв. и насила направи НАП кредитор на банката;
 • подготвените и подадени на Фонда за гарантиране на влоговете списъци с получатели на минимално гарантираните суми са непълни, съдържат фалшиви депозанти, пълни са с примери на неточно и непълно изчисляване на изплатените от ФГВ суми по гаранционната схема;
 • особено увреждащо е незаконното решение, съгласувано с БНБ (Д. Костов и Н. Кордовска), да се променят лихвите по депозитите, с което преференциалните вложители се превърнаха в непреференциални, а ФГВ и кредиторите на КТБ загубиха над 100 млн. лв.;
 • подариха на съдебната система и „осиновените” от тях юристи огромни суми, тъй като ненужно и без съответстващо прихващане прехвърлиха суми по договори за цесия по уведомления, подадени след 06.11.2014 г., и веднага след това ги оспориха по съдебен ред. Минималният размер на получаваните от правните консултанти възнаграждения е 3% плюс ДДС върху размера на оспорваните суми.

В контекста на вече извършващите се промени и преди да започнат разследвания на дейността на синдиците (което ще се случи, по наше твърдо убеждение, предвид взетите от тях решения), и без да се задълбочаваме в изясняването на съвкупността от умишлените им вредоносни действия и решения и невежеството им, уведомяваме обществото и членовете си какво направиха те през последната половин година:

-   Подготвиха списък на кредиторите на банката, който е фалшив, неточен,  непълен и неработещ. Отдавна изтекоха и удължените законови срокове за публикуване на новия му вариант с приемане или отказ на възраженията на голяма част от кредиторите на банката.

 • Напълно неясна е картината по отношение на правото на вземане на ФГВБ от КТБ, по силата на изплатените гарантирани средства. Фондът получава правото да встъпи в дълга в момента, в който сумите са изтеглени от сметките на вложителите, а не с факта на превода на сумите в определените за изплащането им банки. По наша информация немалки суми, преди всичко на небългарските вложители и на българите със сметки в КТБ, но работещи и живеещи в трети страни, не са получили средствата си.
 • Нарушиха ЗБН не само като третират по различен начин Фонда за гарантиране на влоговете и останалите кредитори, но и като осигуриха условия за пренареждане на реда на удовлетворяване на кредиторите в полза на ФГВБ.
 • Нарушиха ЗБН, тъй като изтекоха всички законови срокове за публикуване на инвентаризация на активите на КТБ, което те не са направили.
 • Позволиха избирателното ограбване на банката в ущърб на кредиторите.
 • Подариха на новите си американски приятели 22 млн. долара за инвентаризация на плащанията, без да е върнат един лев в патримониума на КТБ, като направиха „огромен жест” към някои депутати – обещаха им да публикуват имената и позициите на кредитополучателите, които не са си погасили кредитите към КТБ. Е, нищо че те са известни от повече от година, че публикувахме имената на „именити” клиенти на КТБ – политически и свързани с тях лица, че посочихме размерите на непогасените и към настоящия момент огромни кредити на медийно-цигарената група. Абсурдът на това обещание на синдиците и „Аликс Партнърс” обаче се свързва по-скоро с други факти: първо, почти нито един кредит към КТБ не е погасен, като кредити в размер над 950 млн. лв. се считат, поне досега, за погасени по силата на прихванати влогове на цеденти – вложители в КТБ. Второ, други не могат да бъдат погасени поради настъпилата изискуемост на големи суми, които нормалните бизнесмени са договорили с банката да изплащат в течение на срока на действие на договорите им за кредит. Най-скандалното е, че синдиците на КТБ, УС на ФГВ и министърът на финансите вкараха горките разузнавачи в собствените си нечисти игри. За фирми от типа на посочената конфиденциални са не разкритите кражби, имената на грабителите, размерът на откритите и върнатите суми, подаването на открити крайни бенефициенти на заемни средства на колекторски фирми. Това е жива реклама за тях. Секретни са методите и инструментариумът, които прилагат и от които ние например не бихме се интересували, ако бяха осигурили връщането на отклонени суми или обезпечения в патримониума на банката.

Колкото повече навлизаме в скандалния казус КТБ, толкова по ясно се очертават главните изводи относно ВИНАТА НА ВИНОВНИТЕ ЗА УМИШЛЕНИЯ И ПРЕДНАМЕРЕН ФАЛИТ НА БАНКАТА И ОГРАБВАНЕТО НА НЕЙНИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ. Имената на виновните лица и институции бяха обявени от лидера на ГЕРБ и министър-председател на България Б. Борисов нееднократно – Пламен Орешарски (министър-председател), Петър Чобанов (министър на финансите), Иван Искров и членовете на УС на БНБ (Българска народна банка). Същите виновници бяха посочени от представители на всички политически партии в страната.

Видът и качеството на приложените към КТБ методологии за обезценка бяха определени от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори като НЕ-ОДИТ, а обикновени консултантски услуги без гаранция за надеждност и спазване на етичните норми на гилдията.

ВИНА на държавните институции, БНБ и регулаторите бе вменена и от Народното събрание в доклада на временната парламентарна комисия. След одитния доклад на Сметната палата на БНБ ситуацията обобщи Менда Стоянова, председател на парламентарната комисия за бюджет и финанси. Най-общо казано:

ВИНА за фалита на банката имат БНБ и правителството на Пламен Орешарски, но виновни няма.

ОГРАБЕНИ има, но виновници, които да подлежат на съдебно наказателно преследване, няма.

СПЕЦИФИКАТА НА БЪЛГАРСКАТА НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНА КОЛЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ (ПЪЛНА БЕЗОГТОВОРНОСТ) била в основата на тези взаимно изключващи се твърдения.

КОМПЕНСАЦИИ за ограбените, които през последните 25 години не са гласували за безотговорността на политическите лица, упълномощени да взимат решения за функционирането на държавата и нейните институции, няма.

Позицията на НПО „Ние, Гражданите” остава неизменно същата – ние искаме с документи и одитиран баланс да получим доказателства:

 • за законността на отнемането на лиценза на КТБ,
 • за законността на дискриминационно приложената методология за обезценяване на активите на само една банка в страната чрез незаконното прилагане на неоповестена и собственоръчно моделирана за нуждите на поръчителите на фалита на КТБ и на БНБ методология за оценка на качеството на активите на КТБ, с което очевидно се е целяло оневиняване на УС на БНБ пред обществото за изпълнението на криминалната поръчка да се доведе до счетоводен фалит четвъртата по големина, системна банка в България;
 • за „независимостта” на съдебната система, която изпълни поръчката на изпълнителната власт да не допусне гледане на делата по същество, т.е. да осуети получаването на отговор на горните въпроси. Вече писахме за предадената ни от наши членове информация за изказвания на Нина Стоянова за подсигурения от ДПС и негови видни представители „независим” Административен съд и прилагането на съгласуваната формула „липса на правен интерес”, с което създадоха нов прецедент в юридическата практика – до състезание в един правен процес допуснаха една и съща страна (БНБ и назначените от нея и отчитащи се пред нея квестори).

Развитието на драмата обаче води до неочаквани развръзки, въпреки че финалът й не се вижда. Преди повече от година публикувахме анализ на последиците от евентуален фалит на КТБ върху макроикономическите показатели, развитието на икономиката и в крайна сметка, върху стандарта на живот на българите.

Тъй като БНБ не подготви такъв анализ за нуждите на Парламента, ще го направим ние, като сравним в поредица от публикации прогнозата си с реалните параметри на икономиката през изминалата над една година от затварянето на КТБ.

----------------------------------------------------------

Като увод към предстоящите анализи ще припомним:

Прогнозирахме преки загуби, чиито реални параметри за края на 2015 г. ще анализираме в сравнение с прогнозата ни от лятото на 2014 г. в следваща публикация.

 
27 август 2006 година
Продължение от 26 август 2006

Из "Бялата книга на Правителството на Симеон Сакскобургготски":

"Съгласно програмата, летищните радари е трябвало да се заменят през 2001-2003 година. За да могат съществуващите дотогава радари да работят до този срок, на 13 ноември 1997 година се сключва договор с ALENIA за модернизиране на някои елементи от антенната система на летищните радари за сумата от $ 365 700. На 10 декември 1998 година се подписва договор между Главна дирекция РВД и "Аления" на сума $10 500 000, в т.ч. за модернизация на радарите в София - $3 456 000, Варна - $3 456 000, Черни връх - $1 794 000 и Върбица - $1 794 000, след пряко договаряне само с един участник. Прилагането на чл. 58, т. 2 от ЗВДОбП има основание само при извършване на модернизация на съществуващите приемници на първичните радари.

Tази разпоредба не може да служи като основание за закупуване на нов моноимпулсен вторичен радар /както в случая е направено/ и по този начин да се заобикалят разпоредбите на ЗВДОбП за търг или конкурс между няколко фирми, тъй като става дума за съоръжение, което може да работи самостоятелно или да бъде интегрирано, така както е изпълнено на ТРЛК "Черни връх" и на ТРЛК "Върбица".

Монтажът на радарите закъснява между 40 и 240 дни и вместо да се съберат, дължимите неустойки се предоговарят."

След всичко изнесено дотук е ясно, че

трето българско правителство подминава сериозните проблеми, свързани с изграждането и пускането в експлоатация на важни за безопасността на въздухоплаването и националната сигурност технически системи, както и сериозните финансови нарушения извършвани или прикривани от ръководството на РВД. Въпроси по тези проблеми са поставяни неведнъж както в пресата, така и в дните за парламентарен контрол, но до момента не е извършена задълбочена цялостна проверка на посочените факти, нито от Националната служба за сигурност, нито от различните правителства и парламенти, а още по-малко пък от принципала на РВД - Министерство на транспорта и съобщенията и Главна прокуратура. Какво трябваше и е необходимо да се провери:
  I.Как и от кои длъжностни лица е направен изборът за спесифициране, изграждане и пускане в експлоатация на нова система за управление на въздушното движение?
Ето фактите: през м. април 1999 г. Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение /РВД/ обявява търг за създаване, инсталиране и пускане в експлоатация на нова система за управление на въздушното движение в Единния център за управление на въздушното движение - София. За ръководител на проекта и председател на комисията за избор на изпълнител е определен тогавашният зам. генерален и сегашен генерален директор на РВД - Цветан Дилов.

За участие в търга, подават своите оферти фирмите: "Аления Маркони Системс" - Италия, "Ерсис АТМ" - Франция, "Локхийд Мартин" - САЩ и "Рейтеон" - САЩ.

На 7 декември 1999 г. комисията обявява, че печели "Аления Маркони Системс" с цена 26,490 млн. евро и срок за въвеждане в експлоатация на системата на 7 октомври 2003 г.. Радиолокационният тренажор, така необходим за обучение на ръководителите на полети за работа със системата следва да бъде инсталиран и пуснат в експлоатация през м. февруари 2002 г. т. е. 20 месеца преди пускането на самата система.

Следващите 33 седмици, група специалисти от РВД, начело с Дилов и представители на "Аления" уточняват детайлните технически спесификации на новата система.

На 31 юли 2000 г. е подписан Договор вече за сумата от 29,557 млн. евро. Срокът за въвеждане на системата в експлоатация остава същия - 7 октомври 2003 г.

През м. декември 2001 г., когато Цветан Дилов е вече генерален директор на РВД, "Аления" прави предложение за прилагане на т. н. "фазов подход" при изпълнението на договора. Основни аргументи на италианската страна са: намаляване на рисковете свързани с изпълнението на проекта и по-бързото влизане в експлоатация на системата. Сроковете са както следва:
  - фаза V0 - приемане, пускане и реална работа на т. н. "междинна система", става дума за функционално орязана версия на системата, със срок м. септември 2002 г. и подобна функционално орязана версия на радиолокационния тренажор, със нов срок: м. октомври 2002 г.;

  - фаза V1 - извършване на доработки, целящи повишаване функционалността на "междинната система" и радиолокационния тренажор и провеждане на тестови изпитания за реална работа - срок: м. април 2003 г., и

  - фаза V2 - окончателно приемане на системата и радиолокационния тренажор, съгласно посочената в Договора конфигурация - срок: м. октомври 2003 г.
На 17 януари 2002 г. със заповед на генералния директор Дилов е сформирана група, която трябва да даде експертна оценка на т. н. "фазов подход". Две от заключенията и препоръките на експертите са особено показателни:

"8.2. Прилагането на "фазов" подход увеличава риска от закъснение при внедряването и евентуално неизпълнение на крайните изисквания на договора, предложени за внедряване в последната фаза /V2/." и
"8.3.2. Да се оптимизира схемата на плащанията по изпълнението на основните фази от договора.

Предложеното разпределение на плащанията по години не гарантира доставката и внедряването на основни функции, предвидени за доставка в последната фаза от изпълнението на договора в предложените срокове и не е в полза на ДП РВД. Това определя голяма вероятност за реализиране на риска за частично изпълнение на договора и отлагане на внедряването на тези основни функции за неопределен срок, което е неприемливо за ДП РВД."

Никой не си прави труда да вникне в съдържанието на доклада на експертите и на 26 март 2002 г. Цветан Дилов, подписва с "Аления" анекс, според който при запазване на финансовата рамка на договора се определят крайните срокове за въвеждане в редовна експлоатация на трите етапа на системата, а именно:
  - фаза V0 - до 10 декември 2002 г.;

  - фаза V1 - до 6 май 2003 г., и

  - фаза V2 - до 2 декември 2003 г.
Така за първи път, РВД официално фиксира и одобрява окончателния срок за приемане на системата да бъде удължен. Тук му е мястото да спомена, че в първоначалния договор с италианската фирма го няма вписан фазовият подход, който е приет по времето на министъра от царския режим, Пламен Петров. Вярно е, че се приема удължаването на договора само с 1 месец, но с това се поставя началото на един дълъг процес, в който изпълнителят "Аления Маркони Системс" ще налага своите условия на възложителя - РВД.

Така се стига до ситуацията РВД да поддържа на практика две системи - френската "Томсън" и "Аления" - все още на ниво първа фаза. За фаза 0 е платено, монтирани са някакви дисплеи, но не се използват. Както изтъкнах вчера в предишната част от разследването, системата на "Аления" прекъсва, внедрява се на части, на парче, но се плаща на италианците.

Началото на този песимистичен вариант на развитие на процесите е през месец декември 2002 г., когато поради "срив" на системата приемането на версия V0 е прекратено. Радиолокационният тренажор също не е приет, т. к. от 111-те основни функции, заложени по договор, не отговарят частично или напълно 60 от тях - или 66.6 на сто! Дори и за неспециалистите става ясно, четейки фактите около изпълнението на договора с "Аления", че така широко прокламирания, като единствено правилен "фазов" подход е на практика сериозно компрометиран.

Налице е както управленска немощ на ръководството на РВД, така и примиренческата позиция на принципала на предприятието - министерството на транспорта и съобщенията. Още с настъпването на новата 2003 г. "Аления" поставя свои претенции за допълнителни плащания и непризнаване на трупащите се неустойки за направените закъснения. Основният аргумент на италианците е, че в доставяната от тях система са включени функционалности, които са некоректно и непълно спесифицирани от РВД в договора, и за които българската страна трябва да заплати допълнително. От страна на РВД е поискано становище от Евроконтрол по спорните въпроси. В становището са отхвърлени като неоснователни по-голяма част от претенциите на изпълнителя - "Аления Маркони Системс". Въпреки това, на проведена на 3-4 септември 2003 г. в министерството на транспорта и съобщенията среща, министър Василев лично, поема ангажимента да бъдат допълнително заплатени на "Аления Маркони Системс" 1,140 млн. евро за функционалности /за тях стана дума и в парламентарното питане на депутата Петър Димитров - бел. Л. М./, които са посочени в договора и са логично свързани с надеждното функциониране на системата. По този начин, вместо да бъдат потърсени истинските причини за реализираното забавяне, на фирмата "Аления" се осигурява измъкване от плащане на неустойки за милиони евро. Цената на системата нараства на вече на 30,557 млн. евро.

На 7 октомври 2003 г. изтече срокът, на който по договор РВД трябваше да има изцяло функционираща система и радиолокационен тренажор към нея, но това не се случи! Краят на 2003 и началото на 2004 г. се характеризират с безуспешните опити да бъде приета /поне на хартия/ споменатата по-горе "междинна система". За целта, от пресцентъра на МТиС са впрегнати всички сили и пуснати в употреба изтъркани похвати, включително и за "саботаж". Разбира се, истината излезе наяве и показа несъстоятелността на тези твърдения, но никой не се извини на несправедливо обвинените професионалисти от РВД.

След оказания силен натиск, на 27 февруари 2004 г., със закъснение от 14 месеца, версия V0 на системата е приета с около 150 забележки към работата й. "Аления" се ангажира да отстрани констатираните многобройни недостатъци на 4 етапа: през месеците март, април, май и октомври 2004 г. Месец по-късно, в РВД започва прилагането на витиевата процедура, целяща да бъде придадена законова форма за изплащането на обещаните през септември 2003 г. 1,140 млн. евро. Това става, като със своя докладна записка Димчо Божков - зам.-генерален директор на РВД и дясна ръка на Дилов, /споменат в Доклада на комисията, назначена от министъра на транспорта и съобщенията с опитите си за подвеждане на комисията и прикриване на финансови нарушения за над 250 000 щ.д.- бел. Л. М./ предлага на председателя на Управителния съвет на РВД - зам.-министър Красимира Мартинова, да бъде оторизиран генералният директор на РВД Цветан Дилов да сключи допълнително споразумение към договора с "Аления Маркони Системс", с което да бъдат заплатени тези допълнителни 1,140 млн. евро. И всичко това се прави въпреки аргументираното становище на българските специалисти и Евроконтрол, че в конкретния случай нищо извън договора не е извършено и съответно няма за какво да се доплаща!
В същия месец март 2004 г., по разпореждане на генералния директор Дилов е съставена нова комисия, която "да оцени оперативната готовност на системата". Целта е да бъде утвърден протокол, в който да не се показва явно истинското състояние на нещата от 27 февруари 2004 г. Месец по-късно, в периода 25-26 март 2004 г., министър Василев, зам. министър Мартинова, експерти от МТиС и група журналисти посещават Рим и са гости на "Аления Маркони Системс". Не е ясно, каква е целта на това посещение, но през май 2004 г. в РВД постъпва ново предложение от "Аления" за оказване на допълнителна техническа помощ от тяхна страна по време на въвеждане в експлоатация на фази V0 и V2 - на стойност 3,458 млн. евро!

В началото на юли 2004 г. са направени нови тестове на радиолокационния тренажор. Констатирани са 36 различни недостатъка и в резултат, тренажорът отново не е приет за експлоатация.

В средата на юли 2004 г. "Аления Маркони Системс" прави нови две предложения. В първото се предлага да отпадне фаза V1 от т. н. "фазов" подход и всичко от нея да премине към фаза V2. Новите срокове стават, съответно: за оперативната система - м. октомври 2005 г. и за радиолокационния тренажор - м. ноември 2005 г. Или с други думи закъснението за системата ще е 24 месеца, а за тренажора - 24 месеца, ако за отправна точка се вземе анексът, с който се приема т. н. "фазов" подход, или 44 месеца, ако се отчита първоначалният договор. Второто предложение отхвърля като неоснователни претенциите на РВД за натрупаните до момента от страна на "Аления Маркони Системс" неустойки за закъснение, надхвърлящи сумата от 6 млн. евро. Италианците категорично заявяват, че забавянията не са по тяхна вина. Нещо повече, самите те посочват направени от тях допълнителни разходи за над 5 млн. евро, които настояват РВД да плати! С тази претенция, общата цена на системата надхвърля сумата 36 млн. евро. Към тази сума следва да се прибавят направените сериозни разходи по създаването от български фирми и специалисти на допълнителни модули, изключени навремето от обхвата на договора, удължената фирменна поддръжка на действащата в момента радиолокационна система, принудителното обновяване на стария радиолокационен тренажор от фирмата "Рейтеон" и редица други.

Докато "Аления" бави изпълнението на договора и се занимава единствено с оформяне на нови и нови финансови претенции, ген. Директор на РВД, Цветан Дилов назначава комисия, с председател зам. генералния директор Александър Витков, която трябва да изготви "цялостна позиция на ДП РВД" във връзка с договора с "Аления Маркони Системс". Така още преди да е изградена, тествана и внедрена системата от италианците, РВД е принудено да разрешава спорни въпроси, да се защитава позицията претенциите на "Аления" по неустойките да не се получават, ако не са доказани, и неустойките дължими от "Аления" на РВД да се изплатят. И тук идва най-странното предложение на Комисията на Витков: да се търси възможност за целесъобразността от евентуалната замяна на паричното издължаване на неустойките от "Аления" към РВД с доставка на стоки и/или услуги със съизмерима стойност." В края на м. септември 2004 г. са направени нови тестове на радиолокационния тренажор. Отново са констатирани сериозни недостатъци и тренажорът за пореден път не е приет в експлоатация.

Прах в очите на безсилните министър и шефове на РВД

Въпреки сериозните недостатъци, изброени дотук, на 21 януари 2005 г., в присъствието на транспортния министър Н. Василев и представители на масмедиите системата беше "пусната". От ръководството на ДП РВД и Министерството на транспорта е направен поредният опит за заблуда на авиационната общественост, който не минава, тъй като:
  - на практика става дума за само за фаза V0, която е трябвало да бъде готова до 10 декември 2002 г.;

  - до средата на март 2005 г., работата на системата показва сериозни проблеми имащи пряко отношение към безопасността на полетите, като самопроизволно изключване на отделни елементи на системата, "замръзване" на изобразяваната информация; изобразяване на невярна /лъжлива/ информация; неправилно интерпретиране на коректно въведени в системата данни; сериозни закъснения /реакция на системата/ при изобразяване на необходима информация; некачествено от ергономична гледна точка, разпиляно и на моменти претрупано изобразяване на информацията, водещо до невъзможност за бързото й възприемане, оценка и вземане на правилни решения от страна на работещите ръководители на полети и още и още много подобни сериозни недостатъци;

  - до средата на март 2005 г. все още не са извършени редица стъпки, посочени в основните регламентиращи документи, касаещи въвеждането в експлоатация на подобни системи, а именно: не са направени анализ и оценка на риска за работа със системата и не е посочена нейната надеждност; не са анализирани и посочени слабите от оперативна гледна точка моменти при работа със системата и липсва разработваната въз основа такъв анализ "алтернативна технология", имаща за цел минимизиране на рисковите фактори. На практика не само че самата система не е сертфицирана за работа, ами и нейните сензори /радарите от които постъпва информацията/ не са сертифицирани. Всъщност радарите бяха сетифицирани чак сега лятото на 2006 г., но не е ясно как ще бъде сертифицирана цялата система, която в момента работи без сертификати. Системата във Варна също не е сертифицирана 10 години.

  - до средата на март 2005 г., въпреки, че е "приет" на хартия, тренажорният комплекс не работи и нито един ръководител на полети не е обучен за работа със системата на него; "обучението" се провежда на оперативните работни места в свободното време, т. е. когато АМС не инсталира оборудване и нов софтуер или тества тези работни места. Все още липсва технология за обучение на ръководителите на полети на новата система; т. н. инструктори, които "обучават" състава нямат сертификат, че са преминали необходимото обучение за работа със системата и имат право да обучават; нито един ръководител на полети не е получил сертификат, че е преминал съответното обучение и има право да работи със системата.

  - Тук му е мястото да спомена и още един факт, който възниква около проблемите с изграждането и внедряването на системата на "Аления": допълнително затруднение създава и строителството на новото летище, тъй като РВД се занимава със светосистемата.
За всички работещи в РВД и специалисти е видно, че предвид неизпълнените към момента редица елементи имащи пряко отношение към нормалното функциониране на системата - анализ и оценка на риска, създаване на алтернативна технология, комплексно тестово облитане и др., подобно "пускане на системата" има по-скоро показен, отколкото реален характер, като в основата на това стои ръководството на ДП РВД и генералният директор Цветан Дилов.
  II. Още нарушения.
В одиторски доклад на KPMG от 30 март 2004 г. са посочени по-лошите икономически резултати на РВД за 2003 спрямо 2002 г., а именно: по-ниски приходи от дейността, по-ниски приходи от депозити. В същото време са изплатени по-високи възнаграждения на генералния директор, на членовете на управителния съвет, на членовете на контролния съвет. В горните цифри не включвам допълнителните екстри, като: купони за храна - по 280 лв. и за бензин - 120 лв. всеки месец, пари за облекло - над 2,000 лв. за година и др., което е в разрез с въведения лимит на възнагражденията на тази категория служители - "представители на държавата".

Вместо финал - синдром "Топлофикация"

Вместо финал на този опит за изнасяне на документално подкрепени престъпления, свързани с нарушения на финансовата дисциплина, изнесох данни за нанесени щети в милиони на държавно предприятие, щети, довели до риск за националната сигурност. Издирих и цитирах еднолично взети решения, прояви на висши държавни чиновници на шуробаджанащина, дерибейство, безнаказаност. В това разследване лъснаха лични интереси на премиер, министри, депутати, генерални директори, секретарки и роднини на работещи в държавния апарат висши чиновници. Написах и публикувах това разследване с една-единствена цел: да запретнат ръкави от прокуратурата и една създадена неправителствена комисия да настоява за разследване, изземване на документи, съкращаване на лица, свързани с политическата класа и непритежаващи необходимите професионални качества, които без конкурс са назначени в РВД.

Сезирам Прокуратурата в лицето на нейния Главен прокурор хората, които са нанесли щети на автомобили на РВД да бъдат заставени от закона да си платят волностите и нарушенията.
Сезирам Главния прокурор - за раздадени и получени неправомерно апартаменти, коли, купони за храна, бензин, мобилни телефони, съсипана компютърна техника, преотстъпена на предишните избори, въвеждане на ред и законност в ДП РВД и извеждане на всички спуснати по височайшо разпореждане и назначени лица без квалификация и без проведен конкурс.

РВД е предприятие, където в ръцете и уменията на неговите ръководител полети са съдбите на пътници от десетки и стотици прелитащи и кацащи самолети. Ето защо в предприятието е крайно време да се установи ред, спокойна обстановка и създаване на нормални условия за работа.
 
Кой посмя да обвини бившият МВР-министър, след като държавата, е негова?

Главен прокурор, Сотир Цацаров17 април 2013 година, два дни след скандална пресконференция на Главния прокурор, на която е изнесено, че 2/3 от сигнала на соцлидера Сергей Станишев за незаконно подслушване от МВР било истина!

17 април - Станимир Флоров е привикан в Прокуратурата по проверка за наркотици, съобщи Веселина Томова в сайта си Афера.

17 април - Главният секретар на МВР Калин Георгиев също е привикан в Прокуратурата, за да даде обяснения за негови твърдения в ежедневник, че нямало изтрити СРС-ета и всичко изчезнало от харддиска било архивирано.

17 април - служебният премиер Марин Райков на пресконференция в Министерски съвет съобщава пред репортерите, че е разпоредил служебната министър на МВР Петя Първанова ще разписва използване на СРС-ета само в присъствие на друг служител от ведомството!

Четворно критичен ден за Цветан Цветанов и бившия премиер на ГЕРБ, Бойко Борисов!

В същото време сайтът "Хроники" научи, че досъдебното наказателно производство по подслушванията е разпоредено на Столична следствена служба, от градския прокурор Николай Кокинов, назначил там небезизвестният Петьо Еврото!

Кратка беше нашта радост, че вече сме имали истинска прокуратура! Цялата мощ на доскоро бившите управляващи от ГЕРБ се стовари върху Главния прокурор и прокурорите, дръзнали да дадат пресконференция, на която да кажат, че МВР-ето на Цветан Цветанов подслушвало незаконно!

 

С днешната серия от лъжи Сергей Станишев ясно постави началото и тона на предизборната кампания. Това заяви пред журналисти заместник председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб Цветан Цветанов. По думите му е очевидно, че БСП ще разчитат отново на компромати, анонимки и черен пиар. „Това означава, че и този път БСП няма да се състезава с идеи и политики, а влиза в предизборната надпревара с добре усвоени агентурни похвати, активни мероприятия и фабрикуване на лъжи. Категорично заявявам, че Сергей Станишев лъже и изнесената от него информация няма никаква доза истина. Категорично заявявам, че няма да влизам в обяснителен режим и ГЕРБ няма да се включи в този сценарий”, подчерта Цветанов.

Покрай историята с прокурорската проверка за незаконни подслушвания изпълзяха познати лица от прехода, които явно си търсеха работа и тръгнаха за защитават бившия МВР -министър Цветан Цветанов с голи гърди.

Единият бе експертът Иван Бояджиев, който трябва да пази хляба си в Столична община!

Другият бе Методи Андреев, бивш шеф на Комисията по досиетата, който обвини за скандала ... дежурната виновна бивша Държавна сигурност!

Третият "поборник" в защита на незаконното подслушване се оказа настоящият Главен секретар Калин Георгиев, за когото мнозина грешат, че бил интелигентен.

Не знам дали тези напъни ще донесат работа и хляб на тези пръкнали от кризата адвокати на зам.-лидера на ГЕРБ - времето ще покаже.

Днес, на 17 април източник на "Хроники" съобщи, че наказателното производство по подслушването било дадено от градския прокурор Николай Кокинов на Столичното следствие, където както знаем шеф е небезизвестният Петьо Еврото.

Дали крайният резултат от тази борба на гербаджиите със закона ще завърши с победа на закона - тепърва ще научим. сега продължаваме с темата...

Тук не мога да отмина и „грешката” на ГЕРБ:

 • избраха си съдии,
 • избраха си съдии в Конституционния съд,
 • назначиха си председател на Върховния административен съд,
 • назначиха си семейната приятелка на Цветанцветановата фамилия Владимира Янева-Манолева за шеф на Софийски градски съд,
 • подмениха си Висшия съдебен съвет с доверени лица,
 • правиха „закони” с мнозинството си в парламента,
 • приеха Бюджет, който доведе хората до улицата и отчаянието да не им се живее!

Главният прокурор, зам.-главният прокурор Сотир Цацаров, зам.-главния прокурор Борис Сарафов и Роман Василев нап ресконференцията, на която огласиха резултатите от проверката по сигнала, внесен от Сергей СтанишевГоряха хора, пълниха улиците на 15 града с гнева си, биха ги. Протестираха срещу в пъти по-високите цени и какво се случи? Милиционерски разработки ги направиха смешни, с кръгли маси, пресконференции, проникване в гражданските движения, с провокации отвътре, докато изгря тезата, че протестиращите не знаели какво искат...

Цветан Цветанов, бивш вътрешен министър коментира резултатите от прокурорската проверка като Само едно не успя да предвиди Цветанов – че има закони, които могат да го вкарат на топло за сериозни прегрешения!

Тези закони той не отмени, нито пък се сети да замени с удобни на диктатурата, която се готвят да установят гербаджиите за втори мандат!

Не е достатъчно да си силен, арогантен, да лъжеш и да си нагъл – достатъчно е само да си интелигентен – нещо, което при Цветанов  е дефицит!

Кой да предвиди, че има и прокурори, които ще решат да четат законите и да работят истински!

Народът намери сили да се зарадва на Главния прокурор и проверката за подслушването докато на малкия екран се появи сегашната министър на вътрешните работи и даде ясен знак, че Цветанов ще го бъде и пребъде!

Въпреки законите, въпреки системното им нарушаване...

Започна обратното броене за всенародната радост,

започна мощното арогантно завръщане на ГЕРБ към властта, и това научихме именно от така наречената зам.-министър на вътрешните работи в служебния кабинет на президента!

Коя е тя:

Служебната министър на вътрешните работи, провалила као заместник на Цветанов влизането на България в ШенгенПетя Първанова, провалила се като зам.-министър на вътрешните работи по влизането на България в Шенген – да се издигат провалени лица на отговорни постове е тайната на българския преход!

„Никой не е казал, че нещо се е случило – трябна да бъдем абсолютно коректни има образувано досъдебно производство, в рамките на което трябва да се установи дали е извършено престъпление, а също така се събират доказателства и в полза на това, че не е извършено престъпление!”

Те ти, булка, ГЕРБ-еров ден!

„...Така че нека да дочакаме резултатите от наказателното производство...”

Нямало извършено престъпление, никой не бил казал, че има извършено престъпление, но се водело наказателно производство! - възмути се едва ли не Петя Първанова.

Водещите на Тогава защо се води наказателно производство бихме запитали тази "велика" познавачка на НПК!

Защо е образувано наказателно производство, щом няма „извършено престъпление”?

Защо прокуратурата не излезе след проверката и да обяви, че няма данни за извършени престъпно деяния? запита служебната МВР-министър Първанова в студиото на "Лице в лице".

Остана да каже още:

като обяви Прокуратурата, че Цветанов е невинен, да подари сигнала за незаконното подслушване на Предизборния щаб на ГЕРБ може би в пряко предаване по телевизията, украсен със синя панделка и последния диск на Веселин Маринов?

Какво се случва в изградения "идеален" свят на Цветанов? Някой, който не го обича излезе на светло с категорични и ясно обвинения, че е имало нерегламентирано използване на техниката за подслушване.

Да не би пък някой иска да му погребе излюзиите за недосегаемост на Цветанов, като се е втурнал за спазва законите?!! Пък макар и прокурор!

По всичко личи, че служебната министър на МВР не се е справила добре с Наказателно-процесуалния кодекс, щом задава подобни въпроси?

А нищо чудно да говори така, за да постави началото на кампанията по спасяването на бившия вътрешен министър и неин началник – Цветан Цветанов!

Кой да й каже на Първанова, че Доменик Строс-Кан го задържаха в рамките на образувано наказателно производство? Без да има внесен обвинителен акт в съда? И само той ли?

„На пресконференцията на г-н Цацаров беше казано, че наказателното производство е образувано по препоръка на проверяващите прокурори – опита се да обясни „нещата” Първанова на водещите Димитър Цонев и Цветанка Ризова. – Вие знаете, че по анонимен сигнал наказателно производство не се образува, затова беше разпоредена проверка, проверката се извърши в рамките нас рока, който беше даден, и прокурорите препоръчват да се образува наказателно производство. Но, както казах преди малко, наказателното производство събира всички данни и обстоятелства, свързани с квалификацията, по която е образувано. Така че аз искрено се надявам в края на това производство да няма данни за извършено престъпление...Основните факти, които бяха изтъкнати бяха следните – пропуски във вътрешно-ведомствената нормативна уредба, по отношение на контрол, по отношение на използване на СРС, но тук искам да кажа: само по отношение на един от способите – подслушването! А СРС имат много способи...”

А казаното от прокурор, че в МВР е имало опит за саботаж, опит за саботаж...с отвертка?

Първанова заяви, че е разпоредила в рамките на прокурорската проверка да се не пречи на проверяващите, и също така каза, че не била уведомена, че има пречки на проверяващите, и тук стигаме до основното в нейната пламенна защита на бившия й шеф Цветанов:

Имало информация, според която по категоричен начин било доказано, че не е било саботаж, а машината нещо не е работила...

Първанова припомни, че в МВР работят 53 000 служители, почтени, професионалисти и изтъкна, че много би искала когато казваме, че в МВР нещо се прави...

Министър Първанова изостави тази мисъл и начена друга: „Тук става въпрос за едно наказателно производство, образувано по повод една проверка, проверка, извършена по случай без подател, по анонимен случай, а всички останали служители в МВР заслужават уважение...”

Кой не уважава служителите на МВР, тези „всички останали” и въпреки бившия им министър?

„Две трети от сигнала се е потвърдил...” опитва се Ризова да „вкара” министърката в час...

„Две трети, една трета, нали нещата в правото не стоят точно така!” опитва се да се саморазвесели Първанова.

Процедурни нарушения не означават извършени престъпления. В рамките на наказателното производство, ще се установява какво не е наред какво трябва да се допълни... Подписът на министъра технически удостоверява, че стартира процедурата... Аз вярвам на колегите, и ги контролирам, но не мога да контролирам 53 000 човешки същества...”

Тя ги контролира, но не може да ги контролира – колко познато звучи, това не беше ли логиката и начина на изразяване на предшественика на Първанова – Цветан Цветанов?

От Първанова като птичи грип вирусът на Спасението Цветаново плъзна към Калин Георгиев, който "изсипа" аргументите си в пространно интервю!

Поставено е началото на Спасителната операция на Цветан Цветанов, която трябва да го бетонира във властта, заедно с ГЕРБ. За Бойко Борисов още не е сигурно...

Кой даде сигнал за акцията против прокурорите?

 • Как започна всичко и анонимен ли е сигнала, по който прокуратурата извърши своята проверка?
 • Цветанов и СтанишевКакво твърдеше Цветанов нахлувайки в студиото на bTV два пъти – веднъж по време на разговор със Сергей Станишев, и втори път по време на разговор с Илияна Йотова. Тук ще бъдат публикувани за сравнение онези части от Цветановото нахлуване, за да стане ясно – има ли Цветан Цветанов достойнство, мъжество да си тръгне от политиката, или всички, които се съмняват в това ще „плащаме” скъпо и прескъпо неговата лична амбиция да присвои държавата и я управлява.
 • Кога Цветанов не каза истината по скандала с подслушването и как мобилизира своите хора, за да излезе от тази история в бяло?
 • Къде е началото на тази драма в национален мащаб и какво стои в дъното на Цветановите „борби”?
 • Кой е опората на Цветан Цветанов в поведението му да бъде арогантен, недосегаем от закона – макар и с не особено висок интелектуален капацитет?

Не съм привърженик на теория на конспирацията но знам като историк, че нищо случайно не се случва в битието. Тук историята започва от една чанта с надпис „Doing Business”, чанта, която Цветанов държи в парламента и разговаря с някакъв мъж. Камерата на Канал 3 засне този миг, а от Канал 3 и сайта „Хроники” видя за втори път тази знаменателна среща. Уточнявам - чанти със запазения знак на една провалена кампания на Световната банка не се раздават на Женския пазар.

Та след тази среща, която убегна на мнозина, Цветанов продължи с усиленото изучаване на английски език, започна „да разбира” от икономика, от финанси, от диверсификация в енергетиката. Той чакаше своя миг! И този миг дойде когато той замина на САЩ и престоя там близо три седмици, като за утешителна „награда” уреди и премиерът му Борисов да скокне отвъд океана за броени часове!

Какъв беше проблемът на американците с България

– названието му е мораториум върху проучването и добива на шистов газ.

Кой пое ангажимента да уреди този проблем – Цветанов – поне така твърдят два наши източника от Щатите, като допълват, че Цветанов е убедил домакините си в Щатите, че гарант за бъдещо проучване и добив на въпросния шистов газ е преизбирането на ГЕРБ за втори управленски мандат!

В България са инвестирани десетки милиони американски пари за това проучване и добив, и тази инвестиция трябва да се осъществи като се премахне час по-скоро мораториума за проучване и добив на шистов газ!

В устрема на Цветанов към властта, плановете му бяха нарушени от оставката на правителството на Бойко Борисов и предизвикването на предсрочни парламентарни избори в обстановка на тежка финансова, икономическа, социална и политическа криза и то за партията на Цветанов – ГЕРБ!

В началото бе едно нахлуване на Цветан Цветанов в студиото на bTV, за да опонира на лидера на БСП, Сергей Станишев:

{edocs}isbori-zv1.doc,600,400,link{/edocs}

Цветанов обяснява живота и как се управлява държава на СтанишевПоводът бе сигналът за подслушването, който лидерът на БСП занесе на Главния прокурор за проверка...

Разговорът на Цветанов със Станишев оставям всеки от читателите да прецени сам – в контекста на вече приключилата проверка на Прокуратурата.

Този сигнал разбуни кошера на предизборната обстановка и утежни, и без това сложната игра, с която се бе захванал Цветанов като шеф на предизборния щаб.

„Няма как да се подслушва незаконно”

Цветанов и Илияна Йотова– това бе мотото на Цветанов, когато нахлу в студиото на „Тази сутрин”, за да опонира на лидера на социалистите, Сергей Станишев. А според логиката на Цветанов - Станишев не е прав и играе нечестно, защото е социалист!

Вторият гаф на Цветанов – при още не приключила проверка на Прокуратурата бе разговорът му с Илияна Йотова, който разговор даде допълнителни факти за виждането на бившия вътрешен министър по отношение на спазване на законите.

{edocs}isbori-zv2.doc,600,400,link{/edocs}

Припомням

В разговор с Мартин Карбовски,  Цветанов се похвали колко е осведомен и как политици или ВИП-персони ползвали услуги на компаньонки в милата ни татковина!

Водещ: Как е ставало поръчването? Ние знаем за нещо, което се нарича „Салата Цезар”. Какво е това? Това е някакъв код или някаква поръчка?

Цветан Цветанов в студиото на Карбовски

Цветан Цветанов: Това е вид код, който всъщност се използва от определените ВИП-персони, които поръчват определените момичета. Но, за мен, по-важно е, че в един дълъг период от време, защото трябва да си признаем, че от 2010-а, след задържането на Алексей Петров и всичко, което се случваше по „Октопода”, вие знаете, че там имаше няколко разследвания. Освен чисто финансови злоупотреби, момичета с цел сексуална експлоатация ...

Водещ: Излезе и тази дейност, да.

Цветан Цветанов: Тази дейност. Също така рекет, изнудване, знаете и за опит за убийство.

Водещ: В момента се съсредоточих върху това, защото има и хора, които отричат. Всички момичета явно ще отричат, по веригата.

Цветан Цветанов: Не, аз тук мога да кажа, че това разследване не е от последната операция, която беше проведена, със задържането на Хамстера. Вие знаете, че 2010 година бяха посетени няколко от тези домове, публични. В последствие имаше много разпити. В последствие бяха предприети допълнителни действия относно подобни проверки. И в този промеждутък, от две години, всъщност успяхме да съберем достатъчно доказателства. И това беше, в общи линии, „черешката на тортата”, с тези ВИП-персони, които ...

Водещ: Луксозните момичета?

Цветан Цветанов: Точно така.

И още от това интервю, което медиите бързо „забравиха”...

Водещ: Вижте какъв въпрос изскочи тук, при нас – възможно ли е хората на Алексей или някой от тези хора в организацията да са правили компромати чрез тези момичета, да са записвали? Защото има клиенти, които са от висша класа, хора от властта?

Цветан Цветанов: Това е една от схемите, която е използвана ...

Водещ: За шантаж?

Цветан Цветанов: За шантаж. И аз съм убеден, че от минали години, дори специално по оперативен път, има и в момента видни политици, които по този начин се предполага, че се държат. Но, да Ви кажа честно, нямаме към настоящия момент свидетелски показания в тази посока.

Водещ: Няма?

Цветан Цветанов: Няма, но има оперативна информация, че това е един от подходите за владеенето на подобни хора.

Водещ: Аз имам също име тук. Възможно ли е да изскочи името на висша фигура в БСП?

Цветан Цветанов: Всичко е възможно. Нека да не слагаме от една само политическа формация. Защото аз смятам, че са доста тези, които през тези 20 години са имали възможност ...

Водещ: Са ползвали тези услуги.

Цветан Цветанов: Да.

Водещ: Само, че незнайно защо, на няколко места, в сайтове, дано да е „жълто”, изскача името на президента Георги Първанов?

Цветан Цветанов: Не бих могъл да потвърдя подобно нещо, защото нямаме доказателства, които да ...

Водещ: Имате оперативна информация, значи имате и имена? В смисъл, имате нещо, което няма да ни кажете.

Цветан Цветанов: Имаме достатъчно предположения за подобна посока, но не конкретни имена, които в момента Вие ме питате.

=======================

Водещ: Да продължим /.../, че това е моментът, в който, когато си на власт /.../.

Цветан Цветанов: Хората се самозабравят. И смятат, че това не би могло да излезе в публичната сфера.

Вярно, прав е Цветанов - хората се самозабравят! И най-класически пример за самозабрава е самият той!

Как Цветанов се е сдобил в тази информация – през прозореца ли е надничал, прочел го е в книга, или го е чул по радиото? Или пък са използвани СРС-ета? Май.

По анонимен сигнал ли бе образувано наказателно производство?

Дали всичко започна от пресконференцията на Главния прокурор Сотир Цацаров, по извършената проверка по сигнала на Сергей Станишев?

Трябваше ли Цацаров да проверява анонимен сигнал?

Анонимен ли е сигналът?

Всъщност анонимният сигнал е придружен от писмо от лидера на БСП и така сигналът вече не е анонимен, тъй като с името си, Станишев иска да се извърши проверка на данните в сигнала.

Главният прокурор Сотир Цацаров обясни, че не е било образувано наказателно производство, защото сигналът е бил анонимен и по анонимен сигнал няма как да се образува такова производство.

Сотир Цацаров е издал заповед да се образува проверка по сигнала в МВР. След извършената проверка вече е образувано наказателно производство, тъй като според проверяващите прокурори налице са били данни за извършени нарушения на закона!

Подчертавам, истината е, че наказателното производство не е по анонимен сигнал!

В понеделник, на 15 април прокуратурата потвърди 2/3 от сигнала, който лидерът на БСП Сергей Станишев занесе на Главния прокурор Сотир Цацаров, а именно, че МВР е подслушвало незаконно политици и бизнесмени с техника, монтирана в "Крайслер", по личното нареждане на Цветан Цветанов.

Връщам се пак в началото на този анализ, за да повторя, че в ход е Спасителна операция на реномето на бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.

Как продължи тя и какво се случи със скандала по незаконното подслушване

Кои са адвокатите на Цветанов в тази битка с действащото законодателство:

Следва продължение

 

Босия не стъпва по рози
Станислав Лец

Тези дни пощата ми донесе следното писмо, което от уважение към читателите си, повечето, от които български граждани пускам на кирилица, а след него и оригиналният текст на латиница.
Натиснете тук за увеличение
Оригиналният текст на писмото


Натиснете върху изображенията за увеличение


Уважаема госпожо,
Не ви познавам, а и не бих искала да ви познавам - но срещам 2 пъти името си в така наречените от вас Разледвания, публикувани респективно в собствения ви уебсайт (електронно или печатно издание едва ли би рискувало да публикува подобни глупости).
Към дата излизането на първата статия за РВД през 2006 - отдавна не бях служител на РВД и живеех извън страната. Реших че няма да реагирам на непрофесионалисма на една самозвана писачка, но втората ви напомняща статия вече доказа безмерното ви нахалство и преля чашата на търпението ми!
Уважаема самозвана писачко!
От 01.01.2006 - живея извън страната като по време на излизането на първото ви писание бях служител на Еуроцонтрол, а към момента на излизане на 2-рото писание съм служител на SHAPE/НАТО (при това първия български цивилен такъв!). Изводите си ги направете вие, ако можете!
Смятам че би ви се отразило добре, ако ви дам под съд за клевета и публично опетняване на името ми, вие как мислите?
П.С. Употребата на "ви" и "вие" с малка буква е съвсем умишлена, тъй като смятам че не заслужавате и грам уважение!


Пишеше ми жена, чието име споменавам в разследванията си за Ръководство на въздушното движение от 2006 година, като име на човек, който е бил назначен без конкурс в държавното РВД към 2001 година.
Гневът не е добър съветник, а когато възпитанието липсва, преценките на човек се замъгляват. Това се е случило и с авторката на писмото, Силвия Тоцева, жена родена в Плевен, с образование в сферата на туризма, с добро познаване на английски език, както си я припомниха моите източници от Министерството на транспорта и съобщенията, с които се свързах още в първия работен ден.
Оказва се, че в яростта си и желанието си да обижда или угоди на висши министерски чиновници, въпросната Силвия Т. от Плевен е объркала датите с пет години. Към датите на излизане на разследванията ми за РВД и корупцията в него, авторката на писмото действително не е била служителка на РВД, но при прочит на текста в първа част на моето разследване читателят ще установи, че и там не се твърди подобно нещо. Излизането на разследванията е с дата 2006 година, а визираната дата за назначаване на въпросната плевенчанка, озовала се в Брюксел е пет години по-рано - 2001 година! Ето текста, който публикувах в електронната си страница:

"1. Ръководство на въздушното движение - този Остров на съкровищата за всяка власт В предприятието има работа за три мандата на Главна прокуратура * Зам.-министри, секретарки и висши чиновници ползват РВД като Рога на изобилието
ЛЮБА МАНОЛОВА
21 август 2006

Ще започна това разследване с едно прелюбопитно посещение в болница, потвърдено от два източника. Това посещение разтваря чадър върху генералния директор на РВД, Цветан Дилов и каквото и да се случи или пише за държавното предприятие никога, никой няма да посегне на шефа му, което се е превърнал в свещена крава за няколко кабинета.
...
В началото бяха богоизбраните
Ще спомена някои от имената на назначените без конкурс в Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение /ДП РВД/ служители след датата 1 ноември 2001 г.: Александър Атанасов - авиодиспечер, син на депутатката от НДСВ Анелия Атанасова, Бойко Иванов - инспектор - с ходатайство на зам.-министър Красимира Мартинова, Ваня Клингова, сестра на бившия депутат от НДСВ Величко Клингов, Златко Анков - син на секретарката на директора на "Пирогов", Мерил Лютфи Асенова - дъщеря на Юнал Лютфи, Мирослав Минев - сват на Иван Фурнаджиев - управител на почивната база на РВД в Банско, Нелла Шишкова - приятелка на водеща фигура в "Ротъри клуб", Симеон Божилов - съпруг на бившия член на УС на ДП РВД - Гергана Сърбова, Харитон Стаменов - син на бившия министър Стамен Стаменов, Венета Казакова - с ходатайство на директора на Летище Бургас /бивш изпълнителен директор на Летище София и бивш гл. Директор на ГД ГВА- бел. моя/, Анелия Дойчинова - ръководител сектор, с ходатайство на бившата зам.-министърка Зл. Мукова. С ходатайството на бившия министър на транспорта Пламен Петров са назначени: Венцислав Марков, Катя Мънкова - преводач, Мария Тепеликян за юристконсулт, Силвия Тоцева и Росица Кехайова - секретарка на Пламен Петров. С ходатайството на министър Николай Василев е назначен Йотко Дончев за експерт, а със застъпничеството на бившия министър, Васил Иванов -Лучано е взет на работа Калин Николов."

Или към 2001 година, когато авторката на писмото до мен получава своето работно място, тя се е намирала в столицата и действително е била назначена без конкурс в РВД. Пет години по-късно, когато излизат публикациите, Силвия Тоцева вече се намира в Брюксел. Поне това показва публикацията. А същото потвърдиха вчера и служители от МТС. И така:
В 2001 година, Силвия Тоцева е назначена в РВД, но работи в Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха моите източници от МТС.
"Тя се водеше на работа в РВД, вероятно заради заплатата, защото образованието й не беше специализирано за авиацията, твърдо не беше авиационен специалист - уточниха моите хора в МТС. Силно амбициозна, тя направи уеб-страница на министерството, а след това и страница на ГВА. Беше като някакъв сътрудник при нас, подготвяше отговори на писма, използваше много добрия си английски език."
В последствие Силвия Тоцева спечелва конкурс и отива да работи в Евроконтрол припомниха си хората от ведомството на министър Петър Мутафчийски.
"Спомняме си, че Цветан Дилов, шефа на РВД й даваше отпуски, даже дългосрочен, неплатен отпуск, вероятно необходим й да се готви за конкурса. Т. е. тя се водеше на щат в РВД, назначена без конкурс, тъй като нямаше необходимото образование, но местоработата й беше в министерството, където й бяха намерили временно място... Беше много амбициозна и въпреки че се водеше към РВД, вършеше работа на МТС... Това е истината, иначе защо Дилов ще й дава отпуски... Все пак има и други хора с авиационни специалности, но те не получиха назначение в РВД, явно се е водела към РВД, заради заплатата, която е висока".
Какво бих могла да допълня: няма да коментирам липсата на благоприличния тон, който изисква едно писмо, все пак, когато от Плевен минеш на бърз полет през София и се озовеш в Брюксел, поне тонът на разговор би следвало да е в рамките на приличието. Към днешна дата, Силвия Тоцева вече работи в SHAPE - НАТО, където вероятно е доволна от това, което върши. Към днешна дата тя заема място като е минала през конкурс, факт, който никой не коментира или оспорва. Но когато един човек знае, как са се развили някои стъпки в кариерата му, добре би било първо да чете и второ - да не се обижда от истината, а да си замълчи например.
И още нещо: радвам се, че публикациите ми се четат освен в България и в Германия, Лихтенщайн, Великобритания, Руска Федерация, Канада, Турция, Франция, Австрия, Белгия, Италия, Испания, Украйна, Македония, Швейцария, Холандия, Швеция, Австралия, Чехия, Унгария, Гърция, Полша, Доминиканска република, Люксембург, Норвегия, Латвия, Израел, Казахстан, Литва, Дания, Финландия, Исландия, Румъния, Южна Африка, Виетнам, Босна и Херцеговина, Япония, Китай, Хърватска, Естония, Грузия, Гватемала, Ирландия, Кения, Мексико, Нова Зеландия, Португалия, Словения, Тайван, Вирджинските острови. Писма получавам от много читатели, непрекъснато, както е било и през 30-годишната ми работа като журналист.

Що се отнася персонално до авторката на писмото, Силвия Тоцева, само разликата във възпитанието ме спира да й отговоря подобаващо. Единственото, което съм длъжна да й напомня е, че хората, работили с нея в МТС са живи и здрави, хората в РВД - също. Така че, нека да запазим добрия тон!
 

Задържан е един от поръчителите на убийството на Боби Цанков съобщи прокуратурата за медиите. Това е Големият Маргин. Търси се, но не се издирва Малкият Маргин по същото обвинение стана ясно в почивните дни. Големият Маргин се води като поръчител на това убийство, но физическите извършители не са известни? Щом стане дума за мотив за това поръчителство – обяснява се надълго и нашироко, че Цанков се е срещал с Николай Кокинов и го е информирал за интересни и полезни неща, но без да е конкретен свидетел по някакво дело, още по-малко пък за братята Маргини. Т. е. мотив засега няма. Рекорд поставиха родните обвинители, след като само за няколко часа заловиха поръчителите на убийството на Цанков, и то без да знаят преките физически извършители!

Другото смущаващо обстоятелство около Цанков и неговата смърт бе, че хем зам.-градският прокурор Роман Василев не знаел какво си хортували Цанков и Кокинов, хем е категоричен, че Боби Цанков не трябвало да бъде разпитван за братята Маргини! И тази категоричност на Василев идва в момент, в който Маргините са с обвинение за поръчителство на убийството на Боби Цанков и то без Цанков да е свидетелствал против тях!

Ето част от прелюбопитния разговор, който водиха прокурор Роман Василев и водещия в сутрешния блок на БНТ, Виктор Николаев:

Водещ: Все пак вчера имаше признание в някаква степен, че дори процесуално да не са документирани срещите и разговорите приживе с Боби Цанков с г-н Кокинов, все пак той е информирал и е казал доста полезни и интересни неща. Стоите ли на версията, че той би могъл да навреди при свои свидетелства предстоящото дело срещу Маргините на 13 януари, срещу самите обвиняеми, че това би могло да е достатъчен повод да бъде отстранен?

Роман Василев: Не смятам, че Цанков, първо, на мен не ми е известно какви разговори са водени с градския прокурор, а и не смятам, че Цанков е човекът, който би следвало да бъде разпитван точно по делото „Маргините”.

Водещ: Тогава как така ги задържате?

Роман Василев: Нали разбирате, че задържането и това, което е станало вследствие на доказателствата, които са събрани и те са били дадени в съдебното заседание по мярката.

Водещ: Там поне се цитира информация от прокурор Аксиния Матосян, която е искала най-тежката мярка за неотклонение, именно постоянен арест, заради това, че са поръчали екзекуцията на Цанков?

Роман Василев: Това, че са поръчали, няма нищо общо с това дали Цанков е трябвало да свидетелства по едно или друго дело.

Водещ: А мотив има ли, който прокуратурата лансира?

Роман Василев: Мотивите ще бъдат ясни в по-нататъшните действия по събиране на доказателствата.

Водещ: Има ли до момента безспорни, по ваша преценка, като зам.-градски прокурор, доказателства за поръчителство, защото се получиха доста коментари, включително и в известна степен подигравателни, как за 20 години, при 150 поръчкови убийства, няма нито едно разкрито, а тук в рамките на няколко часа се стига до поръчителя, без дори да са известни физическите извършители на екзекуцията?

Роман Василев: Не бих искал да коментирам, сложна е конструкцията на обвинението, по-нататък ще се видят нещата.

Водещ: Но твърдите, че има доказателства, извън свидетелските показания?

Така се случват нещата в нашата мила татковина: първо задържаш и обвиняваш в поръчителство за убийство, след това установяваш физическите изпълнители. Или пак първо: имаш доказателства за поръчителство и обвиняваш, а след това търсиш мотив за поръчката. На когото не му е ясно, да си го чете докато му се изясни...

В деня на убийството на Цанков, нещата се завъртяха в един неочакван порочен кръг: минути след убийството, висши магистрати и полицаи се събраха на спешно заседание при Главния прокурор и заседаваха няколко часа. Видно бе, че спешната сбирка е във връзка с току що извършеното убийство на Боби Цанков в центъра на София. Но сбирката не бе заради убийството, а за нещо друго, тъй като Цанков бе известен отдавна с големите си приказки за близост с организираните подземни босове и, забележете, предимно с вече мъртвите, които няма как да станат и опровергаят радиоводещия! Единственият жив от набедените от Цанков е Манол Велев, който от три години е в кома и едва ли ще бъде в състояние някога да разкрие истина ли са твърденията на Боби Цанков за това, че той е прал пари, или – не.

Всъщност вече стана дума преди няколко дни, че пране на пари се доказва с документи, банкови преводи, но не и само със свидетелства!

Как висшестоящи прокурори са допуснали един Боби Цанков да ги манипулира и омайва, след като е бил с 10 условни присъди за измама и още безброй прокурорски проверки – не е ясно. Явно в прокуратурата цари голямо отчаяние, щом са допрели до не кой да е, а до разказите без картинки на Боби Цанков!

И не стига излагацията, със суматохата и спешно съвещание, ами на другия ден взеха, че поставиха охрана на градския прокурор Николай Кокинов, тъй като имало заплаха за живота му!

Вярно е, че в България бандитите не се шегуват и работещите в Прокуратурата не могат единствено да се самообучават и саморекламират. Трябват си и запретнати ръкави и къртовска работа. Пресни примери в това отношение бяха двата изровени трупа на изчезнали автоджамбази, и платеният откуп от 40 000 евро за единия, в момент, в който той вече е бил мъртъв!

Борбата с престъпността далеч не е пускане по телевизиите на видеозаписи на МВР с нахлуващи тежковъоръжени барети в места, където всички намиращи се там се просват на пода, независимо дали има причина за това, или – не.

Заплахите срещу Градския прокурор на София Николай Кокинов може би са заради Боби Цанков. Възможно е те да имат връзка с подаването на информация от убития радиоводещ към прокуратурата. Това призна самият Кокинов пред бТВ, но се въздържа относно подателя на заплахите. Той уточни, че в момента е охраняван по заповед на главния прокурор Борис Велчев.

Кокинов цитира самият Цанков, който навремето му заявил, че мотивът му е бил: „да бъде полезен на българската прокуратура“. Градският прокурор не пожела да каже дали информацията, която му е подавал Цанков е била за разпространение на наркотици или пране на пари, но във всички случаи била сериозна!

На въпрос дали евентуалните показания на Боби Цанков могат да са мотив за убийството му, в студиото на БНТ бе защитникът на Малкия Маргин, адвокатът Людмил Рангелов. Адвокат Рангелов бе категоричен, че водещият Цанков е нямал и не може да е имал отношения с братята Маринови.

"Не мисля, че информацията, която може да даде такъв човек, представлява опасност за когото и да е. Той има 12 осъдителни присъди за измама - това показва каква надеждност могат да имат показанията му", аргументира се Рангелов пред водещия Виктор Николаев.

Като теглим чертата какво се оказва: Цанков си е говорил с Кокинов, но не са документирани разговорите им, които иначе били сериозни. Цанков не е бил в качеството си на свидетел, още по-малко пък за Маргините, а се явявал доброволно в Прокуратурата!

След убийството му в Главна прокуратура настъпи суматоха и бе свикано спешно съвещание. Докато траеше съвещанието разкриха, че братята Маргини са поръчали убийството? На другия ден поставиха охрана на прокурор Кокинов, въпреки че единият брат от Маргините бе в ареста, а другият не бе обявен за издирване, но се търсеше да доброволно довеждане.

Тепърва ще се търсят и физическите извършители на разстрела, както и мотивите на Маргините да „поръчат” това убийство... Ако изобщо те са поръчителите.

Нещо се пука, нещо не е както трябва – времето ще покаже какво. Сложна е конструкцията на обвинението, както се изразява зам.-градския прокурор, Роман Василев.

 

 


 

 
Powered by Tags for Joomla