Tag:михаил миков

„Блестящият” юрист Михаил Миков отново обикаля телевизиите, но никъде не обяснява защо е допуснал гласуването за удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци?!

Европеецът Лютви Местан обяснява на неевропейците от БСП, Атака и ГЕРБ как от Брюксел ще ни глобят за гласуваното удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденциПодписката по мораториума за земята не е публикувана никъде?! Парламентарната група на Движението за права и свободи се състои от 36 народни представители. Във въпросната подписка са се разписали също 36 депутати от ДПС. Това означава ли, че Делян Пеевски също се е подписал, тъй като след Решението на Конституционния съд все още не се е мяркал в парламента? Това е въпрос, който никой не задава все още.

На 29 октомври 2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 21/2013 г. по искане на президента на Република България за обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавната агенция „Национална сигурност”, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2013 г.) и с искане да бъде задължително тълкувана разпоредбата на чл. 84, т. 8 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 68, ал. 1 от Конституцията. За докладчик по делото е определен съдия Анастас Анастасов.

Определени са дати: по допустимост на искането – 14.11.2013 г., а решаване на делото по същество – на 14.01.2014 г.

Делян Пеевски от времето когато громеше Цветан ЦветановКакто е известно 96 народни представители от 42-то Народно събрание се обърнаха към Конституционния съд с искане за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Конституционният съд се произнесе, че според съдиите Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка Стоева, Борис Велчев и Гроздан Илиев искането е неоснователно.

Съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов и Анастас Анастасов се произнесоха, че искането е основателно.

А съдия Цанка Цанкова се произнесе, че искането е недопустимо.

В крайна сметка КС отхвърли искането на 96 народни представители от 42-то Народно събрание за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция „Национална сигурност” и се произнесе, че Решението е окончателно и влиза в сила от 8 октомври 2013 г.

Президентът Росен ПлевнелиевМеждувременно и президентът Росен Плевнелиев поиска от КС обявяване за противоконституционно Решението на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавната агенция „Национална сигурност”, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Кои са депутатите подписали подписката на ДПС и БСП с искане за отмяна на решението на НС за удължаването на мораториума за продажба на земя на чужденци до 2020 година не е ясно, тъй като тази подписка все още не е огласена поименно.

Затова пък "Хроники" публикува имената на гласувалите за удължаване на мораториума за продажба на българска земя на чужденци. Ето имената им:

КОЙ КАК ГЛАСУВА ОТ БСП НА 22 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА МОРАТОРИУМА ЗА ЗЕМЯТА

Гласували "За"

Алекси Алексиев

Антон Кутев

Атанас Зафиров

Атанас Пъдев

Борис Цветков

Борислав Гуцанов

Валентина Богданова

Валери Жаблянов

Ваня Добрева

Васил Антонов

Георги Андреев

Георги Мърков

Георги Свиленски

Георги Анастасов

Георги Гьоков

Деян Дечев

Димитър Горов

Димитър Кочков

Димитър Дъбов

Димчо Михалевски

Добрин Данев

Дора Янкова

Евдокия Асенова

Екатерина Заякова

Емил Райнов

Жара Пенева

Захари Георгиев

Иван Иванов

Иван Ибришимов

Йордан Стойков

Йордан Младенов

Калин Милчев

Кирил Добрев

Кирчо Карагьозов

Корнелия Нинова

Красимир Мурджев

Лазар Попов

Маргарита Стоилова

Мартин Захариев

Методи Костадинов

Милко Багдасаров

Минчо Минчев

Пенко Атанасов

Петър Кънев

Петър Дулев

Пламен Славов

Пламен Желязков

Сияна Фудулова

Смиляна Нитова

Спас Панчев

Станислав Владимиров

Стефан Танев

Страхил Ангелов

Таню Киряков

Таско Ерменков

Татяна Буруджиева

Тодор Радулов

Христо Монов

Явор Куюмджиев

Гласували "Въздържал се"

Александър Паунов

Атанас Мерджанов

Емил Костадинов

Жельо Бойчев

Йорданка Йорданова

Красимир Янков

Мариана Бояджиева

Милка Христова

Мая Манолова

Младен Червеняков

Румен Йончев

Янаки Стоилов

По време на гласуването от залата са отсъствали социалистите Илия Баташки, Светла Бъчварова, Румен Гечев, Николай Малинов, Стефан Данаилов и Мариана Тотева. Колегите им Деница Златева, Петър Мутафчиев и Петър Курумбашев са присъствали, но не са участвали в гласуването.
Какво още е интересното в тези имена - в мнозинството си това са депутати социалисти, които не са хора на лидера Станишев - нещо, за което той все още не се е замислил. Други - юристи и то нелоши, са гласували "За", но така и не обясниха мотивите си затова гласуване. Трети вероятно бяха чули за социологическото проучване, че 80 на сто от българите са "за" удължаване на този мораториум.

Интересен момент в казуса при гласуването на удължаването на мораториума по продажба на земя на чужденци бе, че от правителството се изтъпани да говори кой ли не по това гласуване, но самият Министерски съвет така и не сезира Конституционния съд за това гласуване в парламента. Още повече, че парламентът адресира решението директно към МС?!

Няма да коментирам как се отразява на парламента люшкането веднъж да гласува нещо, а след броени дни да внесе решението си за отмяна в Конституционния съд. За подобно упражнение студенти по  право биха получили двойки на секундата.

Ще си позволя да обърна внимание на читателите върху факта, че в основата на това гласуване бе не друг, а председателят на парламента Михаил Миков?! Същият Миков, който има очи да ходи по телевизиите и да обяснява какво е правилното, което е трябвало да се направи по казуса с мораториума за продажба на земя на чужденци?!

Кой пусна шегата, че Миков бил блестящ юрист?!

Михаил Миков, председател на 42-ото Народно събраниеОткакто се е пръкнал този парламент – председателят му жъне гафове и ги замазва:

Миналата седмица Главният инспектор към Висшия съдебен съвет Анна Караиванова подаде оставката си. Оттогава председателят на парламента Михаил Миков се прави, че няма такава оставка и тя все още не е гласувана?!

Друг въпрос е дали е добре премислена процедурата по избор на този Главен инспектор – той да се избира с мнозинство на 2/3 от народните представители, при положение, че с гласовете на половината плюс един се гласува правителство?!

Запомнящ се „исторически” ход на така наречения председател на парламента бяха действията му по казуса „Пеевски”. Ако беше разгърнал Закона за ДАНС „блестящият” юрист Миков щеше да е наясно какви са възможностите за предсрочно прекратяване на мандата на избран председател на ДАНС, а те са записани в:

Глава трета

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Раздел I

Органи на управление

Чл. 8.

...............

4) Пълномощията на председателя и на заместник

- председател се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;

2. при навършване на 65-годишна възраст;

3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3;

5. (отм., ДВ, бр. 52 от 2013 г.);

6. (нова, ДВ, бр.

42 от 2009 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(5) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2013 г.) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя, а на заместник-председател – с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.

Ще спомена и мимоходом позорното мълчание и бездействие на така наречения председател на парламента Михаил Миков по повод протестите и безредиците пред парламента. Той забрави какво е записано в Наказателния кодекс, а то е следното:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

В някакво ялово Обръщение към гражданите председателят на парламента заяви:

Към Народното събрание бе проявена агресивност, невиждана от години. Обстановката рязко се промени. За разлика от мирно протестиращите граждани през изминалите дни, днес сравнително малобройна група демонстрира насилие и сблъсъци около сградата на Народното събрание. С тези действия се поругава достойнството не само на Народното събрание, но и на народните представители, които бяха избрани преди месец и половина на предсрочни избори. Застрашават се животът и здравето им.

Обърнах се към министъра на вътрешните работи за осигуряване на нормални условия за работа на Народното събрание.

Не към министъра на вътрешните работи трябваше да се обръща Михаил Миков, а към кмета на столицата, Йорданка Фандъкова, за да има ред и сигурност!

Миков трябваше да се обърне и към Главния прокурор, защото агресията е насочена към парламента, най-висшата законодателно и по Конституция власт!

Как не се намери някой да му каже и припомни на Миков, че не е слизане от пиедестала да отиде и говори с кмета на София, нито е излагащо да я покани в парламента, и й поиска сметка защо допуска безредици пред Народното събрание, и пречи на депутатите да отиват на работа?

Слава Богу, протестите около парламента залиняха и необходимостта Миков да си върши задълженията съобразно юридическите си познания отпаднаха естествено...

Дали миков се възприема като перманентно биещ звънеца в парламента?Как да попитаме след всичко изнесено дотук защо е засекретена Подписката на депутати от ДПС и БСП до Конституционния съд за удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци, след като всичко около този казус е скандално!? И скандалите започват от 36-тият подпис на депутат от ДПС и свършват при председателя на парламента Михаил Миков...

Да не би пък Миков да е възприел, че е поставен на председателското място, за да бие звънеца?!?

 

Много шум за нищо, или как така нареченият лидер на социалистите иска да влезе в групата на юнаците

Сергей СтанишевЕдна новина мина тихомълком в информационните емисии, но така и не успя да стане сензация! Нещо като "прочутите" Диалози на президента Плевнелиев, които никой освен БНТ не отразява! Отразява, отразява както се казва, че по време когато хората са на работа и нещо не се чува за напъните откъм Дондуков2.

Според пресцентъра на парламента, така нареченият председател на Народното събрание Михаил Миков изпратил писмо до главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. В него той го уведомявал, че на основание чл. 132, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание било постъпило заявление от народния представител Сергей Станишев, с което той изразил писменото си съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу него във връзка с искане на главния прокурор от 25 октомври 2013 г. и посоченото в искането досъдебно производство.

Председателят на парламента е приложил и заверен препис от заявлението на народния представител Сергей Станишев.

Главен Прокурор Сотир ЦацаровЛидерът на БСП Сергей Станишев е сезирал главния прокурор с молба за ускоряване на разследването, касаещо загубени документи, съдържащи информация, представляваща държавна тайна, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. Сергей Станишев е уведомил Сотир Цацаров, че е внесъл в Софийски градски съд(СГС) искане за разглеждане на въпросното дело по реда на глава Двадесет и шеста от НПК.

За тези, които не са наясно Глава 26 от НПК и за РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ.

От юначно по-юначно, Станишев!

Във връзка с това пресцентърът на ПРБ съобщи, че досъдебното производство срещу Сергей Станишев е образувано на 27 май 2010 г., за престъпление по чл. 358 ал.1.

Чл. 359. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който стане причина да бъде разкрита информация, представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация, получена по международен договор, по който Република България е страна по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

вр.чл.26 ал.1 НК и му е било повдигнато му е обвинение за това, че в периода 04 ноември 2005 г.-10 септември 2009 г. в гр. София е загубил седем документа с информация, представляваща държавна тайна, като деянията са осъществени в условията на продължавано престъпление.

Дотук нещата вървят в една пътека, но Софийска градска прокуратура на три пъти /на 17 август 2011 г., на 14 ноември 2011 г. и на 14 февруари 2012 г./ е внасяла досъдебното производство в СГС, с предложение по чл. 78а НК /за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание/.

В тази връзка Софийска градска прокуратура е посочила, че приложението на чл.78а НК е задължително, тъй като за повдигнатото обвинение се предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация, обвиняемият не е осъждан и от деянието не са причинени имуществени вреди.

Да поясним и какво представлява член 78а от Наказателния кодекс:

Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия:

а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г.) за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;

б) деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;

в) причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.)

(4) Съдът, който налага глобата по ал. 1, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.

(5) Когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.

(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.

Тук вече е заровено „кучето”...или защо е „смел” Сергей Станишев като иска сам да си свали имунитета?

 • Деянието му, изгубване на строго секретни документи е „по непредпазливост” и това бе обяснено надълго и нашироко в медиите;
 • Станишев не е осъждан досега по престъпление от общ характер;
 • Съдът, който налага глобата по ал. 1, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление – т. е. вече няма да му се дават документи със секретна информация?!
 • Ще му бъде наложена глоба ?!? – нещо като да те спре КАТ и да ти напише фиш за глоба!

Толкова за юначеството на Станишев – ще се оттърве с административно наказание – глоба!

Загубил бил Сергей Станишев документи съдържащи държавна тайна? Загубил ама непредумишлено!

Нещо като Празна Мара тъпан била.

След всичко казано дотук защо така нареченият лидер на БСП да не се изтъпани и поиска да му снемат имунитета? Колцина от българите са наясно с Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс?

Тъпо, скучно и за Биг брадър не става...

 

Михаил Миков, лидер на БСПВ речта си от 7 януари френският посланик заявява, че последната реформа на правното образование в България датира от 1994 г..

/КРОСС/ Председателят на БСП Михаил Миков определи като обида за суверенна България и българския народ изявление на посланика на Република Франция г-н Ксавие Лапер дьо Кабан на кръгла маса в Пловдивския университет по проблемите на правното образование у нас. Коментарите са манипулативни, будят недоумение и съжаление и могат да компрометират традиционно добрите отношения между двата народа, предупреждава Миков в писмо до дипломата, копие от което бе изпратено и на френския министър на външните работи Лоран Фабиус. Според лидера на социалистите става въпрос и за опит за намеса във въпроси, които са извън компетентността на г-н Кабан, който сам признава, че не е юрист.

В речта си от 7 януари френският посланик заявява, че последната реформа на правното образование в България датира от 1994 г., по думите му - „във време, когато с катастрофалното правителство на Любен Беров и преди открито целящия връщане на режима опит с правителството на Жан Виденов, управляващите от бившата българска комунистическа партия правеха всичко възможно нищо да не се променя". В отговор председателят на БСП припомня, че кабинетът „Беров" е представлявал единствена възможност за гарантиране на политическа стабилност в България към онзи момент и оставя без коментар въпроса за това как бе свалено правителството на Жан Виденов. Миков обаче подчертава, че всички български граждани изпитват неудобство от обругаването на законно избрани български правителства.

„Не мога да отмина без реакция думите Ви за „управляващите от бившата комунистическа партия", които правели всичко нищо да не се променя, а пък правителството на Жан Виденов дори целяло открито връщане на режима. Простете, господин посланик, но това Ваше виждане показва непознаване на историята на България!", заявява Михаил Миков. „Като председател на Българската социалистическа партия, наследник и правоприемник на Българската комунистическа партия, остро възразявам на подобно невярно и манипулативно твърдение. Правителството на Жан Виденов никога не е правило нито открит, нито скрит опит за връщане на каквото и да наричате "режим". Нека само Ви припомня, че това е правителството, което през декември 1995 г. подаде молба за членство на България в Европейския съюз, за да може друго правителство, ръководено от "бившата комунистическа партия", да подпише договора за присъединяване 12 години по-късно", пояснява лидерът на българската левица.

Миков е категоричен, че Българската социалистическа партия не е и никога не е била пречка за реформите в България, а често е техен основен двигател. Според социалистите обаче не може под лозунга за реформи да се отнемат права на хората, както се случва това днес в здравеопазването, образованието, социалната сфера и икономиката. „Защото и днес, в европейска България, здравеопазване, образование и култура, под "благотворното" влияние на пазара, не могат да достигнат предишни достижения. И това не е носталгия", пише председателят на БСП.

Лидерът на социалистите атакува и тезата на посланик Кабан, че „демокрацията може да бъде само либерална", като посочва, че историята ясно е показала, че има и социална демокрация. „Считам, че не е редно Вие да се ангажирате само с едната гледна точка за развитието на обществото. Това в крайна сметка е въпрос, който всеки народ решава сам. Поради това намирам изказването Ви за непремерено и съдържащо елемент на подценяване на българските граждани сами да преценяват каква демокрация искат", обръща внимание Миков.

„Застъпеното в изказването Ви противопоставяне на естественото и на позитивното право спрямо абстрактни ценности и принципи е опасно. И макар и да не сте юрист, вярвам, че ще ме разберете. Разбирането за правото просто като инструмент и подчиняването му на политически цели често е захранвало най-мракобесни идеологии", пише Миков. „А що се отнася до естественото право в съвременните условия на ХХ и ХХІ век на писано право, връщането към неговите принципи и правила се извършва чрез изричното им закрепване в универсалните и регионални международни актове, които демократичните държави са ратифицирали и се задължават да спазват", отбелязва председателят на БСП. По думите му конституциите на съвременните демократични държави, включително и Конституцията на България от 12 юли 1991 г. и като цяло текущите закони в годините на прехода, се придържат към тях и към социалната справедливост, макар че не винаги я постигат. Според лидера на социалистите въпросът е, че и когато Конституцията и законите я постигат, те не се прилагат и в това е по-тежкият проблем.

Михаил Миков е категоричен, че би споделил всяка цел, ако тя е повече справедливост и демокрация, като припомня, че тази цел са споделяли и народните представители от Великото народно събрание, които преди 25 години приеха днешната българска Конституция. „Там, в Конституцията, са залегнали всички ценности, за които говорите, включително и ценностите на естественото право. Необходимо е само, вместо да изменяме Конституцията, да я спазваме. Вместо да говорим за върховенство на правото от стълбите на Съдебната палата, да го реализираме в правата и свободите на гражданите в съдебната зала чрез законосъобразните и справедливи съдебни актове, които съдиите постановяват", подчертава лидерът на левицата.

Вместо да оценяваме отдавна отминали събития, да се запитаме какво се случва днес в България, Европа и света и какво искаме да се случи утре, защото от това, което правим днес, зависи как ще живеят децата ни утре, призовава Михаил Миков. Лидерът на българските социалисти припомня, че тази година има две важни годишнини - 125 години от учредяването на лявата партия на България и 25 години от приемането на българската Конституция. „Те могат да са добър повод за продължаване на дискусията, вкл. по въпросите, които засягате Вие. И нашата партия ще продължи да бъде активен участник в тази дискусия, за да защити достоянията на демокрацията в България", заявява председателят на БСП в писмото си до посланик Ксавие дьо Кабан.

 

Фандъкова е невинна, протестиращите и полицията ще се разследват

Йорданка Фандъкова, кметат на ГЕРБ в СофияСофийска районна прокуратура се самосезира от материали в електронните и печатни медии за инцидента пред парламента в нощта на 23 срещу 24 юли, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

Прокуратурата е започнала две проверки. Първата следва да установи - упражнено ли е било полицейско насилие, а именно - налични ли са данни за престъпление по служба и нанасяне на телесни повреди при и по повод изпълнение на служебните задължения от отделни полицейски служители, когато между протестиращите пред Народното събрание граждани и органите на реда е възникнало физическо съприкосновение.

Предмет на втората проверка е събиране на данни относно наличие на хулигански действия и противообществени прояви от отделни лица сред протестиращите граждани. В хода на проверките ще бъдат изискани записи от видеокамерите в района на инцидента, ще се анализират видеоматериали от телевизионните оператори, както и ще се снемат обяснения от свидетели-очевидци.

Тук ще припомня, че преди два дни партия „Атака” внесе при главния прокурор Сотир Цацаров сигнал за нарушения от страна на столичния кмет Йорданка Фандъкова по закона за събранията и митингите.

Миг от погромаСпоред документа, кметицата незаконно оставяла протестиращите по софийските улици след 22 часа всяка вечер. Това е изрично забранено по закон, коментира Илиян Тодоров от „Атака”.

Освен това от политическата партия твърдят, че протестиращите срещу кабинета "Орешарски" не подавали уведомления за шествието си и маршрута му, както е предписано това в закона. Според него недоволните трябва да подадат заявление и за срока на шествието им.

Тодоров припомни, че протестиращите пречат на нормалния живот в столицата, на градския транспорт и на гражданите, които отиват и се прибират от работа.

Депутатът от Атака напомни още, че протестът е усложнил трагедията след зверската катастрофа на Цариградско шосе.

Сайтът „Хроники” няколко пъти обърна внимание на факта, че щом кметицата Фандъкова разрешава митинги и протести с указано място и час, би следвало да прави същото и по отношение на свободно протестиращите из целия град от сутрин до вечер.

Ще припомня и, че тези протести нямат посочен лидер от когото да се търси отговорност за щети, нарушения разрушения, погроми и нарушаването на обществения ред.

Няколко дни след сблъсъка от нощта срещу 24 юли, прокуратурата обяви, че според нейно разследване митингът на Орлов мост е забавил с 12 минути линейката, отиваща за мястото на трагедията.

Главният прокурор Сотир ЦацаровОще на следващия ден след подаването на сигнала 24 юли, Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че не намира проблеми в поведението на столичния кмет Йорданка Фандъкова по отношение на протестите срещу правителството. Главният прокурор каза това по повод внесения сигнал на партия "Атака" срещу столичния кмет Йорданка Фандъкова, предаде репортер на Агенция “Фокус”.

Обвинител номер 1 Сотир Цацаров каза: „Не съм се запознал със сигнала, но ситуацията може би изглежда така, че този, който е писал сигнала, най-вероятно е наблюдавал и собственото си поведение, за да го изрази по някакъв начин в сигнала. „Хората, които са написали този сигнал, трябва може би до известна степен да се вгледат в собственото си поведение, а после да мислят да пишат някакви сигнали”, обясни той.

„Не намирам някакви проблеми в поведението на кмета на столицата и не го казвам, защото трябва да оправдая Йорданка Фандъкова. Къде ги виждаме тези проблеми? В това, че някой е направил нещо, и след това го е отразил в сигнал срещу друг?”, каза главният прокурор.

Не смятам за правилно да се критикува гражданин, подал сигнал с аргументи, че вероятно е наблюдавал собственото си поведение, но аз чета Наказателния кодекс и се надявам Главният прокурор Сотир Цацаров да не прояви йерархично високомерие и да приеме, че аз чета Наказателния кодекс, където е записано следното:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

А какво друго са действията на протестиращи без разрешение от градоначалника на столицата освен хора, решени с цената на всичко да съборят, подровят властта?

Какво друго са така наречените протестиращи втори месец освен нелегитимирани лица, които без каквото и да било разрешение си позволяват да безчинстват, нанасят щети, тормозят столичани из целия град, по цял ден вече втори месец?

Едно е да обясняваш на заразения от логорея бивш вътрешен министър Цветан Цветанов законите, а съвсем друго да пренебрегваш престъпното бездействие на една кметица, в резултат на което двумилионен град е тормозен втори месец.

Михаил Миков, председател на 42-ото Народно събраниеЩе пренебрегна факта, че председателят на парламента Михаил Миков отправи призив към МВР, полиция и Прокуратура да четат законите.

С четене само не става, добре е четящият и призоваващият Миков да стане от креслото си и да предприеме нещо лично по проблема с реда около парламента.

Грешка е на председателя на парламента Михаил Миков, който също е юрист, че досега не отиде на крака при Йорданка Фандъкова, за да настоява тя да изпълни задълженията си и осигури спокойствие около парламента и Министерския съвет.

Вероятно и него го тресе високомерието да не слиза на по-ниско йерархично равнище от неговото, въпреки че той е председател на парламента и има право, и задължение да поиска обяснение от Йорданка Фандъкова за случващото се в центъра на столицата.

Не мога да пренебрегна факта, че Главният прокурор Сотир Цацаров призна следното: „Започнахме работа по това, което се случи онзи ден. Сигналите от протеста все още не са постъпили в Прокуратурата. Късно снощи видях кадри с действия на полицейски служители, които излизаха вън от рамките на нормалното, въпреки общата ми оценка, че полицията се справи по един безкрайно коректен начин и огромна част от униформените заслужават да им бъде казано едно „Благодаря”.

Това „Благодаря” на Цацаров идва в момент, когато преобладават гласовете против полицията и как тя е изпълнявала задълженията си, и затова то е много ценно и навременно.

Властовото високомерие никога не е било полезно и не се връзва с интелекта и професионализма показва историята. В случай като протестите са нужни и мъдрост, толерантност, и твърдост по отношение на спазване на законите.

Да се постигне мир посредством война е невероятен цинизъм и рано или късно се обръща срещу първоизточника си.

Апокалиптично глупаво и недалновидно е да се разиграват комедийки и фарсове с кървав край, само и само, за да се отнеме властта и връчи на следващия кандидат за слава.

Платената нетолерантност се превръща в пъклена след като крайният резултат е възцаряване на поредния genius loci /лат./ - местен гений, поредното светейшоутробие, продуктово позиционирано от скрити политически тарикати.

И къде тук е законът? В цялата тази вакханалия на прясно сътворени биографии и управленски коридори с криви огледала?

За това става дума.

 

Социалистите клекнаха и подмолно преговарят с ГЕРБ?!

Сергей СтанишевВсеки ден БСП показва, че не стават вече за нищо! Информацията, че социалистите се договарят с ГЕРБ, не е нова. Новото е, че от тяхна страна това не го върши Георги Първанов!

Миналата седмица самият Сергей Станишев обяви:

„Вътрешното министерство е отговорно за безпрецедентните мерки за достъп до сградата на Народното събрание за журналисти и разширението на зоната за сигурност, предаде Дарик радио. На въпрос дали такива мерки не са били предприемани и при управлението на Жан Виденов, Станишев отрече да има общо с определянето на зоната за сигурност около парламента.

„Това е решение на Министерство на вътрешните работи", каза Станишев и уточни, че няма нищо общо с него.

Глупав ли е Сергей Дмитриевич, или му иде отвътре да говори небивалици? А може би са го изпускали като малък и си е удрял главата?

Какво иска той – полицията да бие, както разпореждаше Цветан Цветанов? Че ако не бяха тези безпрецедентни мерки, той как щеше да влиза в парламента?

Лидер на партия, взела управленски мандат да хули министъра на вътрешните работи?! Къде се е чуло и видяло това?

Или Станишев вече се е врекъл на ГЕРБ в обич и изпълнява желанията им, като това да хули вътрешния министър?

Човек не може да се ориентира в подобна лудница.

Веднъж орезили партията си като остана след седма изборна загуба.

Втори път пробута кандидатурата на Делян Пеевски и даде повод за протести.

След това нямаше ден без гаф.

Михаил МиковЕто днес, на 8 юли самият председател на Народното събрание Михаил Миков дал интервю във в. „Преса”, че не всички мостове с ГЕРБ са скъсани?!

Президентът Росен Плевнелиев обяви, че е за предсрочни избори, т. е.той изрече, че правителството трябва да си ходи?!

Петър МутафчиевИ днес, на 8 юли четем, че депутатът Петър Мутафчиев заявява следното: „БСП няма да подкрепи искането на "Атака" за импийчмънт на президента, въпреки неумерените и неуместни изказвания на Плевнелиев напоследък”.

Да им е честито на социалистите – плюят ги, а те обичат ли обичат ГЕРБ?!

За какво изпратиха Антон Кутев да говори против изявлението на Плевнелиев в предаването „Лице в лице”, след като няколко дни по-късно те вече обичаха държавния глава?!

Нито променят хора в правителството на Орешарски, каквито възможности има, нито назначават подходящи хора в него?!

Здравеопазването не е терен за лаици

Таня Андреева, министър на здравеопазванетоНяма ли кой да й обясни на министъра на здравеопазването, че не е нужна Стратегия на здравеопазването, а нов Закон, според който здравеопазването вече няма да се регистрира по Търговския закон?!

Няма ли кой да обясни на въпросната гинеколожка, че Симеон Дянков облагаше болниците два пъти, като вторият път им вземаше 80 на сто от печалбата?!

Че как няма болниците да трупат дългове?

Да беше прочела поне отчета на служебния министър на здравеопазването, уважавания проф. Никола Петров, за да не се налага да слушаме глупости и небивалици!

Сайтът „Хроники” единствен обърна внимание на този пладнешки грабеж, който узакони правителството на Борисов!

Т. е. вместо Стратегия, министърката е крайно време да запретне ръкави и поръча да променят закона за здравеопазването, тъй като той показа ясно, че е вреден! Да не говорим, че много държави се отказаха от този модел?!

Кандидати за шеф на НЗОК

По стар обичай кандидатурите са две, едната за този, който ще бъде избран и и другата, кандидат за парлама!

д-р Румяна ТодороваТа на 8 юли обявиха, че кандидат за НЗОК са един лекар от Харманли, д-р Динчо Генев, председател на Национална асоциация на лекарите в болничната помощ и бившата шеф на Здравната каса, д-р Румяна Тодорова, сестра на евродепутата Илияна Йотова!

Толкова ли свършиха умните и почтени хора в държавата, та ни предлагат само тези кандидати?

Нима в Българския лекарски съюз няма достатъчно умни хора за този пост таотново ще ни пробутат партийно назначение?

Нима нямаме успешни шефове на болници, като генерал Стоян Тонев, та стигнаха точно до Румяна Тодорова?!

Уважавам позицията на Илияна Йотова в Европарламента, изключително много уважавам съпруга й д-р Андрей Йотов като хирург, но точно Румяна Тодорова?!

Нима социалистите са забравили как онкоболни протестираха за липса на животоспасяващи лекарства пред НЗОК, когато Тодорова беше шеф там, и тя бе наредила най-арогантно да не ги пускат?!

По същия повод протестираха и болни от Паркинсон, които също арогантно не бяха пуснати при д-р Тодорова?!

По същия повод протестираха и бъбречно болни, които Румяна Тодорова не пожела да приеме?!

Само някой да намери време да разгърне стенографските протоколи на парламента и ще види какви въпроси са й задавани на д-р Тодорова и как е отговаряла тя.

Че каква е разликата между махнатия Пламен Цеков и въпросната Румяна Тодорова? Има ли разлика изобщо?

Емил Райнов, този провален зам.-министър на здравеопазването, при управлението на Тройната коалиция, днешен депутат от Коалиция за България представи д-р Тодорова като изключителна кандидатура?

Пламен Цеков беше злонамерен като управител на НЗОК, по негово време Симеон Дянков изтегли парите за здраве и днес никой не знае къде са те.

Но какво смятат да правят социалистите: да заменят един злонамерен чиновник, с една безпардонна в поведението си кандидатура?

Протестите, защо продължават

В началото бе нахалството на столичния кмет по отношение на протестите...

В Наказателния кодекс е записано черно на бяло:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат – кой прави това, да подронва и отслабва властта?

На първо място Йорданка Фандъкова с разрешението, което дава за тези протести.

На второ място виновна е пак Фандъкова с това, че не е съобщила имат ли разрешение протестиращите,у за кое място и за колко часа!

На трето място е виновен самият Михаил Миков, който трябва да е чел Наказателния кодекс и да знае, че за да работи парламента нормално не трябва да бъдеобсаден и замерян с домати и черен хайвер!

Поиска ли Миком обяснение от Фандъкова за това на какво основание се извършват протести всеки ден с неопределено в часове време? Не, Не е поискал, защото е страхлив!

На четвърто място е виновен Сергей Станишев, който като лидер на партия, взела управленски мандат е длъжен да потърси отговорност от кмета Йорданка Фандъкова, а не от министъра на вътрешните работи, който проявява неистови усилия да държи протестиращите далеч от парламента.

„Поисках от министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев да не се допуска блокиране на възлови транспортни артерии през работния ден. Това каза в интервю за Агенция "Фокус" столичният кмет Йорданка Фандъкова. По думите й - трябва да се осигури редът в града и сигурността на гражданите. "София е град, в който живеят над милион и половина души, с различни политически пристрастия. Голяма част от тях споделят исканията на протеста, но в същото време имат ангажименти и градът трябва да функционира. Като кмет не мога да приема малки групи от хора да блокират през активната част на деня градския транспорт и да пречат на други граждани да стигат до там, закъдето са тръгнали. Нека не забравяме, че олигарсите не се возят с автобусите на градския транспорт; в обществения транспорт се придвижват обикновени хора, които трябва да стигнат до своите работни места. Не бива обикновените граждани да са потърпевши заради политиците. Тази сутрин например беше блокиран за кратко достъпът до храм-паметника „Св. Александър Невски”, като намирам това за излишна мярка. Помолих да се гарантира достъпът на гражданите до храма и движението беше пуснато", каза Йорданка Фандъкова.

Да обвиняваш друг човек за своите прегрешения – не е ли това наглост, не е ли това арогантност?

Да не би Фандъкова да бърка министъра на вътрешните работи със себе си?

Ако има блокиране на възлови кръстовища, то тя, като столичен кмет, незабавно следва да убедоми МВР на какво основание се извършват тези блокади!

Ако нямат разрешение за това – редът е официално оплакване до Прокуратурата, разпореждане и чак тогава МВР влиза във функциите си да разпръсва хората, полежали да блокират кръстовища!

Фандъкова не е уведомила никого на какво основание се намират из цяла София часове наред протестиращи.

Фандъкова не е сезирала прокуратурата, ако тези протестиращи нямат разрешителни за блокиране на града и нарушаване на обществения ред.

Фандъкова прехвърля най-нагло собственото си бездействие или съдействие в столицата да не може да се пътува и работи нормално на МВР?!

И като капак на всичко, Сергей Станишев обяви, че МВР е виновно за безпрецедентните мерки за достъп до сградата на Народното събрание за журналисти и разширението на зоната за сигурност?!

Тези, които осигуряват ред и възможност на депутатите да работят, тези, които запазват протестите от провокации и се стараят да протичат мирно се оказаха виновни за това?!

„Както не забраних протестите на недоволните граждани в столицата през зимата, така няма да си позволява да забраня и сегашните протести”, заяви в интервю за Агенция „Фокус” кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, по отношение на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски през последните седмици.

Като не ги е забранила, дала ли е разрешение за тези протести Йорданка Фандъкова? По този въпрос Фандъкова мълчи, защото ще трябва да обясни за кое място е фиксирано разрешението и за колко часа!

А това няма как да се случи, тъй като с мълчаливото си съдействие тя помага на ГЕРБ!

Избори във Варна – втори дубъл

Защо загуби кандидатът Христо Бозов, подкрепян от Коалиция за България и Меглена Кунева?

Загуби точно заради тази подкрепа и заради добрата „организация” на ГЕРБ за техния кандидат, която както знаем включва знайни и незнайни методи за печелене на избори...

Дипломацията – реваншизъм със скелетите от гардероба

Министърът на външните работи Кристиан ВигенинПосланици, за които е доказано, че са принадлежали към Държавна сигурност, няма да бъдат предлагани и назначавани, заяви пред журналисти министърът на външните работи Кристиан Вигенин.

Приемам позицията на президента, нямаме различие по този въпрос, каза Вигенин.

Да е чул Вигенин, че в САЩ, след Втората световна война са работили бивши офицери от Абвера, избягали от Европа за дипломацията им?

Или да припомня на Вигенин скандалното назначение на Марин Райков – да е чул Вигенин, че по Закон за дипломацията той трябва да работи две години в МВнР, и тогава да бъде изпращан за посланик?

Това Вигенин се прави на глух и не чува.

Като теглим чертата на гореизброените издънки на социалистите какво остава: една положена на дръвника партия, управляваща на всяка цена заради желанието на лидера й месец май 2014 да се кандидатира за евродепутат!

Бюджета – къде са гафовете на Симеон Дянков?

 • Защо не са дадени още в Прокуратурата?
 • Нима Дянков не актуализираше Бюджета?

За четири години от Резерва на Здравната каса бяха източени за Дянков:

2010 година – 1,400 млрд лева

2011 – 313 милиона лева

2012 – 90 милиона лева, пари, които отдиха във Фискалния резерв според Дянков, но каква е истината не е ясно.

Счетоводителят от Щатите, който никога не беше правил държавен бюджетДянков се оправда с изменение на Закона за здравното осигуряване, според който Закон Надзорния съвет на НЗОК нареждал да се извършват тези трансфери!

За да се хвали един министър на финансите, че спазвал бюджетна дисциплина докато от Резерва на Здравната каса бяха взети 2 млрд за покриване на бюджетния дефицит - типично нахалство за политик на ГЕРБ!

Защо Дянков не е извикан все още от САЩ, за да обясни защо взе от бюджета около 60 милиона за „Бургас-Александруполис” и накара и Министерския съвет на 10 март 2010 година да гласува това, след като бе наясно, че този проект няма да го бъде!

Помним как Симеон Дянков си измисли, че е избран и назначен за председател в Надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие, след като стана ясно, че въпросната банка няма орган Надзорен съвет?!

Оставката на Дянков бе подадена докато той беше в Щатите. Борисов така и не обясни ясно мотивите за тази оставка. Телевизия припомни в новинарската си емисия как на питане на депутата Георги Пирински, премиерът Борисов обясни от трибуната на парламента, че отиде ли си финансовия министър - пада правителството. Дянков си отиде – правителството не падна.

Нито стотинка от приватизация и продадени държавни дялове от фирми не влезе в Сребърния фонд както го изисква Законът? Да е чул някой, че Дянков вече е викан в Прокуратурата? Няма да чуем.

Дянков не бе платил на съдебната власт от декември 2012 година, удържаше 80 на сто от печалбата на болниците, облагаше двукратно държавни предприятия, три години не увеличи пенсиите, както го изисква Законът. Някой от правителството на Пламен Орешарски да е дал документи на Прокуратурата с искане за екстрадиция на въпросното лице от САЩ и разследване?

И това няма да се случи.

Пресцентърът на ГЕРБ спусна странна директива до медиите, когато на Дянков му подадоха оставката. Директивата беше с указания как да се говорело по темата с министерските промените и протестите.

На мейла с имената на Севделина Арнаудова и Никола Николов е написан следният текст:

"Колеги, изпращаме ви тези за говорене по темата с персоналните промени в МС и протестите срещу ЕРП-тата. Моля, ползвайте ги!"

Ето и самите тези, които БГНЕС публикува без редакторски намеси:

"- Право на премиера Бойко Борисов е да прави персонални и структурни промени в състава на Министерския съвет. Той е човекът, който решава с кого да работи. Вече разбрахте, че след подадената оставка от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, премиерът Борисов предлага на Народното събрание за финансов министър и министър по еврофондовете Томислав Дончев, а за вицепремиер регионалният министър Лиляна Павлова.

- ПГ на ПП ГЕРБ ще приеме и двете предложенията на премиера Борисов. Ние ще подкрепим номинацията на Томислав Дончев за финансов министър, защото в момента сме убедени, че най-важната задача пред България е да усвоява най-ефективно и бързо средствата от европейските фондове. Само по този начин българската икономика може да бъде модернизирана и да се развият всички нейни сфери, което ще доведе до нови работни места, повишение на доходите на хората.

- ПГ на ПП ГЕРБ ще подкрепи и предложението регионалният министър Лиляна Павлова да поеме вицепремиерския пост. За никого в България не е тайна, че Павлова е един от най-добрите министри, с много добри резултати в работата си. Убедени сме, че от поста на вицепремиер тя ще има всички механизми още по-скоростно да реализира инфраструктурните проекти, които са приоритет на правителството на ГЕРБ.

- Не очаквайте сега да чуете от нас обвинения за Симеон Дянков. Ние му благодарим за перфектната работа, защото Дянков направи изключително много неща за стабилизирането на България в годините на кризата, поддържаше фискалната стабилност на държавата и подреди България сред отличниците в ЕС. Благодарим на Симеон Дянков за всички усилия, които положи за изграждането на днешния образ на България в Европа и света.

- По повод оставката на г-н Дянков, разбрахме, че от известно време той е обмислял идеята да се оттегли от поста си на финансов министър. Освен това още в петък се заговори за оставката на Дянков точно от ваши колеги журналисти заради създалото се напрежение около изплащането на субсидиите на зърнопроизводителите.

- По повод протестите срещу високите сметки за ток: искаме да уверим всички, че ние също получаваме и плащаме високи сметки. За това ние разбираме протестите на хората и ги приемаме като справедливи. Но искаме категорично да заявим, че не подкрепяме популистките призиви за национализиране на ЕРП-тата. Защото подобни сигнали биха оказали пагубно влияние върху чуждестранните инвеститори. Подобни призиви за национализация могат да се окажат пагубни за българската икономика.

- Проблемът не може да бъде решен, както предлагат от БСП да си сложим розовите очила и да национализираме дружествата. Правителството и ПГ на ГЕРБ вече предложиха спешни мерки за контролиране на ценообразуването на тока. Още в петък внесохме предложения за промени в Закона за енергетиката, според които целият състав и председателят на ДКЕВР да се избират от 2/3 квалифицирано мнозинство от Народното събрание. Освен това високите сметки и ценообразуването вече са проверяват от всички възможни органи – Прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция, ДКЕВР, Сметната палата", гласяха тезите.

С какъв ГЕРБ не били изгорени мостовете, г-н Миков?

С този ГЕРБ, за чиито лидер журналистът Анди Грийнбърг, водещ репортер в списание „Форбс” написа в своята книга „Машината, която убива тайни”: „България е пленник на корупцията и мафията, а Борисов е сенчест квартален здравеняк, замесен в съмнителни дейности”.

В продължение на десетина страници, Грийнбърг отделя място за миналото на премиера Борисов и в каква страна е превърнал България.

Още отсега мога да кажа на Станишев следното:

Пътят, по който е поел е гибелен за тази партия.

Той вярва, че ще удържи правителството заради собствения си каприз да води 2014 година листата на евродепутатите?

На кое отгоре социалистите приемат изявлението на президента за предсрочни избори?

Какво чакат, защо, в името на непротивопоставянето на институциите не отидат на предсрочни избори като толкова харесват Росен Плевнелиев?

На кое отгоре са готови да седнат с партия като ГЕРБ на една маса? И то след като Борисов заяви, че тази партия е окървавена в миналото със смъртта на невинни хора?

Тази партия БСП онази БКП ли е?

Хората се умориха да очакват нормално поведение на социалистите в този управленски мандат.

С кадровици като Димитър Дъбов, Георги Гергов и впилата поглед в Станишев Корнелия Нинова те са обречени...

Въпрос на време е.

 

Трябва ли държавата да плаща по 17 000 на калпак за депутат от дадена политическа сила, след като същата партия не посещава парламента?

Хем сърби – хем боли е казал народът.

Пълна зала с депутати е вече спомен, след като ГЕРБ решиха да превземат властта откъм улицатаДържавата превежда на политическа партия за избран депутат всеки месец по 17 000 лева. Това са така наречените партийни субсидии, но дали те трябва да се получават от ППГЕРБ?

„Парламентът така е обсаден, че и да иска човек, няма как да се върне, заяви във Варна лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов.

Борисов хем се спотайва за протестите доволен, и чака да му падне властта в скута, хем недоволства от хаоса пред парламентаЛидерът на ГЕРБ поясни, че според него този парламент е безсмислен, защото министрите и депутатите са изгубили изцяло доверието на хората.

Т. е. щом ГЕРБ не управлява, щом никой не иска да се коалира с ГЕРБ и така Борисов не може да се върне във властта – тогава парламентът се обявява за безмислен?!

И министрите и депутатите от парламентарното мнозинство са изгубили доверието на хората?!

Как го установи това Борисов? Според него министри, които приемат поправки на Закони, за да намалят цената на тока губят доверието на хората?!

Що за безумие? Логика в това изявление изобщо не търся.

Ако депутатите приемат повишение на майчинските, първокласниците да получат пари, за да се подготвят за училище, ако кабинетът гласува и предложи облекчения за бизнеса при наемане на млади хора на работа, повишаване на месеците след освобождаване от работа да не е 6, а 12 месеца – тогава те загубват според Борисов доверието на хората?

Стачкуващите с месеци без заплати работници от ВМЗ СопотВ случай, че държавата започна да плаща заплатите на ВМЗ – Сопот, министри и депутати губели доверието на хората? Така ли е според Борисов?

Или ако се разплатят 300 милиона за извършена работа на бизнеса, дължими още от времето на управлението на ГЕРБ и Симеон Дянков – това също намалява доверието на хората?!

Твърде показателен бе един епизод от разговора между Корнелия Нинова - депутат от БСП и Даниела Дариткова - депутат от ГЕРБ, в интервю за предаването "Тази сутрин":

Корнелия Нинова и Даниела Дариткова в спор

Корнелия Нинова: Имаме още един – европейското развитие на България. Днес се събира Съветът на Европа, знаете, и днес се решават 6-те милиарда лева за младежка безработица как ще бъдат разпределени. Добре, няма българско правителство, в оставка сме, в хаос и в избори. Кой ще представлява България и ще получим ли пари от това? Другият вариант – остава правителството. Ето отговорът ни на тези хора, които искат от нас работа. Вчера сме внесли целия пакет на Пламен Орешарски под формата на законопроекти. Те са: гарантиране на младежката безработица – всеки, който бъде нает до 29-годишна възраст, държавата да поеме осигуровките му; гарантиране на увеличаване на обезщетенията на работниците при фалит на предприятия от три на шест месеца; замразяване на пенсионната възраст и възстановяване на „Швейцарското правило”; възможност работодатели, които плащат стипендии на млади хора да учат и след това им гарантират работно място, тези разходи след това да им бъдат спаднати от облагаемата печалба. Колега, вие съгласна ли сте това да стане факт и да бъде реализирано бързо и до края на годината – някои от мерките, а други не? Всеки има право на избор.

Водещ: Излиза, че този рог на изобилието, който ще се изсипе върху нас, ще бъде загубен и че изборите са вредни.

Корнелия НиноваКорнелия Нинова: В този момент предсрочни избори означават това, което обясних – замразяване на статуквото и нерешаване на нито един от тези проблеми. Работа на парламента и на правителството означава решаване на тези проблеми.

Водещ: Вредни ли са в този смисъл изборите – така може да се обобщи?

Корнелия Нинова: Предсрочни в момента са вредни за България.

Даниела Дариткова, ГЕРБВодещ: Г-жо Дариткова?

Даниела Дариткова: А вие сигурни ли сте, че това парламентарно мнозинство, в зависимост от лидера на една националистическа партия, може да изпълни всички тези задачи, които сте си поставили?

Корнелия Нинова: Сигурна съм.

Даниела Дариткова: И дали то стои зад кабинета „Орешарски”, защото за нас така и не стана ясно, на фона на това задкулисие, кой реално ръководи този кабинет?

===================

Корнелия Нинова: Колега, освен това политическо говорене…

Даниела Дариткова: Всяка седмица вие успявате да разбуните…

Корнелия Нинова: … можете ли да ме оборите с аргументи, че това не трябва да се случва.

Даниела Дариткова: с нови и нови назначения общественото мнение. Сега се опитвате да противопоставите…

================

Корнелия Нинова: Малкият и среден бизнес няма ли очаквания да си получи парите?

Даниела Дариткова: … и махане на директора на Хасковската болница да предизвика той сериозен протест даже и в Хасково.

Корнелия Нинова: Младите хора, които протестират, нямат ли очаквания да им се гарантира първо работно място?

Даниела Дариткова: Аз категорично смятам…

Корнелия Нинова: Това са решения на проблеми на всички българи.

Даниела Дариткова: … и носим отговорност…

=====================

Даниела Дариткова: … за нерешаването на всички социални проблеми. Ние сме понесли своята политическа отговорност за това, но не смятам, че в сегашната конфигурация вие имате право, залагайки и всявайки страх в българското население и спекулирайки с този страх, да преодолеете тежкия морален…

Корнелия Нинова: Къде точно видяхте страх в тази работа?

Даниела Дариткова: Вие плашите българите, че всичко това…

Корнелия Нинова: С какво точно?

Даниела Дариткова: С тези социални заплахи. Наистина, българското население това има как… надявам се, че някои хора ще им вмени страх и притеснения.

Корнелия Нинова: Осигуряване на първо работно място е всяване на страх?

Даниела Дариткова: Но разберете, че протестът в момента е за морални ценности.

Корнелия Нинова: Възстановяване увеличението на пенсиите е всяване на страх?

Цинизъмът като качество?!

Домати по парламентаДа организираш протести и да недоволстваш, че не можеш да ходиш на работа – как се нарича това? Цинизъм, дебелоочие или какво?!

Протестиращите през зимата бяха лоши, тези, които тогава избраха смъртта и се превърнаха в живи факли бяха определи като психопати и хора, които искали да привлекат внимание върху себе си /според сестрата на Борисов – бел. Л. М./.

Днешните протестиращи бяха харесани от така наречения президент Росен Плевнелиев, който им се зарадва публично и ги подкрепи?!

Те не са отчаяни като недоволните от месец февруари – т. е. те едва ли ще бъдат определи като хора с психически проблеми от сестрата на Бойко Борисов.

Еднороден ли е съставът на протестиращите – далеч не са такива.

В тях могат да се различат три вида групи:

 • Привърженици на ГЕРБ, които искат той да се върне във властта
 • Истински недоволни, които имат основание да недоволстват, но не са наясно какво ще се случи при падане на правителството
 • И една трета група: тази на емоционално освободените, които нямат политически причини да са на улицата.

Бойко Борисов: Парламентът така е обсаден, че и да иска човек, няма как да се върне каза бившият премиер.

Йорданка Фандъкова, кметат на ГЕРБ в СофияКметът на София е човек на ГЕРБ. Защо Борисов след като толкова иска да ходи на работа, не се обади на Йорданка Фандъкова и да поиска да се разчисти пред парламента!

Негов човек се прави на умряла лисица и умишлено допуска цялата столица да е блокирана за движение от протестиращи и до неопределено време!

Няма такава столица в Европейския съюз, в която кметът да допуска умишлено безредици, хвърляне на домати, яйца икраставици по националния парламент? И докато тази кметица „урежда” партията, която я издигна на поста градоначалник с удобни протести, за да се бламира работата на правителство и парламент – лидерът й недоволства от безредиците и хаоса?

Нима недоволният, че не е на власт бивш премиер не е чел Наказателния кодекс?

Нима кметицата му също не е наясно със Закона?

На въпрос на няколко политици дали е издала разрешително за протестите, за кое место и от колко до колко часа, отговорът на Фандъкова бил: такива претести, които са разпръснати из целия град и траят много часове не могат да се уредят и регламентират с разрешителни?!

По-тъпоумно обяснение чувал ли е някой?

Когато към тъпоумието се прибави и наглост – тогава нещата стават доста карнавални. Поводът да напиша това бе последното изпълнение на въпросната Фандъкова:

Тя помоли протестиращите да освобождават кръстовището на Орлов мост, за да могат хората да се приберат по домовете си, съобщиха от Столична община?!

След това изречение Фандъкова добави:

Мирните протестиращи„Сигурна съм, че гражданите могат да дадат урок на някои политици за културно отношение към града”, каза Фандъкова. „Депутатският имунитет не е оправдание за самоуправство в София, агресивно поведение и нарушаване на правилата. България е демократична държава и хората имат права, гарантирани от Конституцията, на които никой политик не може да посяга”, категорична беше тя.

За тези права по Конституция говорим, Фандъкова! Що не вземете да почетете малко и тогава да говорите?

И председателят на парламента се прави на ударен?!

В някакво ялово Обръщение към гражданите председателят на парламента заяви:

Михаил Миков все още умува дали да поиска прокуратурата да се заеме с Йорданка Фандъкова и разрешенията за протестиКъм Народното събрание бе проявена агресивност, невиждана от години. Обстановката рязко се промени. За разлика от мирно протестиращите граждани през изминалите дни, днес сравнително малобройна група демонстрира насилие и сблъсъци около сградата на Народното събрание. С тези действия се поругава достойнството не само на Народното събрание, но и на народните представители, които бяха избрани преди месец и половина на предсрочни избори. Застрашават се животът и здравето им.

Обърнах се към министъра на вътрешните работи за осигуряване на нормални условия за работа на Народното събрание.

Не към министъра на вътрешните работи трябва да се обръща Михаил Миков, а към кмета на столицата, Йорданка Фандъкова, за да има ред и сигурност!

Миков трябва да се обърне към Главния прокурор, защото агресията е насочена към парламента, най-висшата законодателно и по Конституция власт!

Нали е добър юрист, нали е чел Наказателния закон, защо прави излишни и грешно адресирани движения, вместо да подходи прагматично  по закон?

Вчера припомних текста от НК за тази ситуация, днес ще я повторя:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Черно на бяло е записано! Какво чака още Михаил Миков? Както е тръгнало, утре ще вземе да се обърне към президента на Българския футболен съюз за реда в София!?!

 

Лидерът на ГЕРБ се завъртя на 180 градуса за по-малко от ден по актуализацията на бюджета

Правителството чака гласуване на оставката муДо 30 юли сутринта всичко вървеше по план: актуализацията на бюджетите – държавния и на Здравната каса се оказаха под въпрос след като бяха минали на първо четене.

В нощта на 29 срещу 30 юли във в. „24 часа” и агенция Блиц излязоха публикации, в които бе обяснено, че в случай, че председателят на парламента Михаил Миков си подаде оставката, двата бюджета няма да могат да минат на второ четене и след гласуване да бъдат приети.

Под заглавие Оставка на Миков спира актуализацията на бюджета, се поясняваше, как казусът е бил обсъждан от юристи на БСП като пречка за желанието на ГЕРБ и ДПС да се увеличи държавният бюджет с 3,5 млрд!

Двете политически сили ГЕРБ и ДПС имаха мнозинство, всичко течеше гладко и безпроблемно – на път бе да се осъществи желанието на президента Росен Плевнелиев и Бойко Борисов към бюджета да се прибавят няколко милиарда лева. Ей така, за харчлък...

Парламентът след разгорещени дебати прие на първо четене актуализациите на бюджета и бюджета на НЗОКНа 29 юли вечерта, след дълги дебати актуализациите на двата бюджета бяха гласувани на първо четене и депутатите определиха, и деня, в който да гласуват двата бюджета на второ четене, за да бъдат приети окончателно преди да се разпусне парламентът.

Най-неочаквано на 30 юли сутринта в парламента се случиха няколко събития: при гласуване в залата нямаше кворум и председателят Михаил Миков закри заседанието като насрочи следващото за другия ден. След липсата на кворум в залата, Борисов събра депутатите си и проведе кратко заседание с тях. След заседанието лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов се появи в кулоарите на Народното събрание, заобиколен от репортери. По-наблюдателни репортери съобщиха, че преди да се появи в кулоарите, лидерът на ГЕРБ се е отбил в стаята на председателя на парламента, Михаил Миков за няколко минути. След излизането си Борисов, видимо ядосан, използва случая да обяви изненадващо:

Бойко Борисов прави изявление, че ГЕРБ напуска този парламент, заобиколен от депутатки от ГЕРБ, облечени в бяло „Затова отидох и при господин Миков, и най-колегиално, държавнически му казах: „Ще подкрепите ли вашия бюджет, на премиера Орешарски, на този, който се целуваше със Станишев в неделя? / Борисов говори за конгреса на БСП – бел. Л. М./. Ще ли го подкрепите или няма да го подкрепите? Той каза: „Няма да го подкрепиме, защото моите са се втвърдили и... няма да го правиме”. Не, не, дотука беше! Оттука нататъка отговорността е само на БСП! Да се съберят БСП, ДПС и Атака, така както година и два месеца го правиха и ако има да прекарват закони, да си ги прекарат – това е тяхна работа!”

Така стана ясно, че с излизането на ГЕРБ от парламента се слага край на 42-то Народно събрание, тъй като от останалите в Народното събрание депутати на ДПС и БСП нямаше да има кворум...

И оттук нататък това, което трябва да очакваме, е указът на президента за разпускане на парламента и съставяне на служебно правителство.

Защо Борисов се отказа от актуализацията на двата бюджета малко преди приемането им?

Борисов съобщава, че ГЕРБ напуска парламентаКакво накара лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов да се откаже от гласуване на актуализацията на двата бюджета на второ четене, да изведе парламентарната си група от Народното събрание, заявявайки, че повече няма да се върнат там и така да спре самата актуализация?

Какво накара Борисов да се откаже от гласуване на повече правомощия за служебното правителство, така както си го пожела президентът Росен Плевнелиев?

Какво накара Борисов да се откаже от избора на Калин Христов за управител на БНБ?

За всички гореизброени предстоящи събития Борисов си бе осигурил парламентарно мнозинство с ДПС, послушанието на правителството да внесе бюджета и депутатите социалисти бяха в шах!

Откъде дойде неочакваният завой в поведението на Борисов?

От приказките и публикациите, че ГЕРБ са се сближили с ДПС? Та досега поне Бойко Борисов бе показал, че не се влияе от приказки и инсинуации.

Председателят на парламента Михаил Миков съобщава, че няма кворум и заседанието се отлагаДали Борисов изведе групата на ГЕРБ от парламента преди второто четене на актуализацията на двата бюджета заради публикациите за евентуална оставка на председателя Михаил Миков?

Известно е, че при оставка и процедура за избор на нов председател на парламента нещата щяха да се забавят неизвестно колко дълго, а без председател, при приемане на двата бюджета на второ четене, нямаше да има кой да подпише приетите актуализации за обнародването им в „Държавен вестник”.

И тук нещата не са убедителни, тъй като ако Борисов се безпокоеше от евентуална оставка на Миков, то влизайки в кабинета му би го попитал: „Ще си подадете ли оставката г-н председател на парламента?”, а не както го разказа: „Ще подкрепите ли вашия бюджет, на премиера Орешарски, на този, който се целуваше със Станишев в неделя? Ще ли го подкрепите, или няма да го подкрепите?”

Намръщеният Плевнелиев връчва проучвателен мандат на ДПС и очаква веднага да му го върнатУведомен ли бе предварително президентът за бъдещия отказ на ГЕРБ да влиза в парламента? Няколко часа по-късно репортери видяха, че по време на връчването на проучвателния мандат на ДПС, Росен Плевнелиев бе много намръщен и си остана така докато „отличникът” Лютви Местан взе и тутакси върна мандата като издекламира, че парламентарната група на ДПС ще се яви в Народното събрание за насроченото заседание по второ четене и гласуване на двата бюджета.

След като изиграха сцената с връчване и връщане на проучвателния мандат, Плевнелиев и Местан останаха насаме, на разговор, за който не бяха съобщени подробности на репортерите.

Предполага се, че двамата са си говорили за усилията, които трябва да положат, за да бъдат гласувани двете актуализации в парламента.

Предполага се, че е станало дума и за необходимостта, според Плевнелиев, да се разширят правомощията на служебното правителство, което след излизането на ГЕРБ от парламента няма как да се осъществят.

Второто необяснимо действие на Бойко Борисов в последните дни бе, че пред журналисти в Народното събрание, той се отказа от идеята си Калин Христов да оглави БНБ. Причина за този отказ също не бе съобщена.

Борисов сеотказва от издигане на кандидатурата на Калин Христов за управител на БНББившият премиер добави: "Рискът да гласуваме управител и подуправител, ако си бяха подали оставка, между ГЕРБ и ДПС е огромен политически риск. Би се приело много тежко от обществото. Разбира се, и партията не би си го позволила. Затова след изборите новото мнозинство да си избере управител и подуправител. Защото вече ми омръзна тези, които крепиха ДПС толкова години на власт, с медиите си включително, сега да пращат обвинения към нас“.

В момента Христов е подуправител на БНБ, а в служебното правителство на Марин Райков беше министър на финансите.

За него депутатът Румен Гечев съобщи, че именно Христов искал да се проведе банкова ваканция, мярка, която щеше да потопи страната в пълен хаос?!

В централните новинарски емисии на 31 юли бе съобщено, че президентът Росен Плевнелиев ще проведе днес, на 1 август консултации с политическите сили в последен опит да се осъществи извършването на актуализацията на държавния бюджет и бюджета на НЗОК. Предстои държавният глава да се срещне с парламентарно представените политически сили в 42-ото Народно събрание и партиите, които имат представители в Европейския парламент.

Консултациите са насрочени за 13 часа на "Дондуков" 2. Преди това Росен Плевнелиев ще разговаря с работодателски и синдикални организации.

Ще има ли пари за здраве без актуализация на бюджета на НЗОК?По-рано през деня 31 юли, и веднага след извеждането от Борисов на депутатите от ГЕРБ от парламента, от българския лекарски съюз /БЛС/ разпространиха декларация до президента и Народното събрание с призив държавния глава да използва всичките си правомощия, за да убеди депутатите да влязат в пленарната зала в понеделник, за да гласуват актуализацията на бюджета на Здравната каса.

Лекарският съюз помоли и народните избраници да влязат в пленарната зала на 4 август с думите: "Дори и за последен път! Едва ли здравето на хората трябва да се превръща в залог."

Странно е, че Лекарският съюз мълча когато Симеон Дянков източи Резерва на здравната каса и въведе болиците да получават едва 80 на сто от предвиденото в бюджета – сега същият този Лекарски съюз да моли депутатите да приемат окончателната актуализация на НЗОК.

Къде бяха лекарите с тяхното недоволство да протестират и поискат разследване, и съд за Дянков, който наруши Конституцията и най-арогантно ограби родното здравеопазване, като заложи то да бъде години наред в недоимък?

Оттук нататък какво следва...

Ще мине време, за да се изясни каква бе причината Бойко Борисов направи неочакван, рязък обрат в навечерието на второ четене и гласуване на исканата от президента, ГЕРБ и ДПС актуализация на бюджетите.

Сега ще очакваме видим и чуем дали Борисов ще върне театрално своите депутати в парламента, за да се гласува окончателната актуализация в зала.

Не е ясно и дали социалистите ще имат сили да поискат от новия си лидер Михаил Миков да подаде оставка, за да се предотврати гласуването на актуализацията на държавния бюджет, увеличаването му с 3,5 милиарда, както и да се предотврати увеличаването на правомощията на служебното правителство, което да може да подписва международни договори и тегли заеми.

Друг ход социалистите нямат, докато едва ли някой ще се изненада ако ГЕРБ, както театрално излязоха от парламента, така и ще се върнат в зала за да гласуват, прегърнати с ДПС  и двете актуализации, и разширяването на правомощията на служебното правителство, които да влязат в сила.

Въпрос на смелост е, но дали столетницата я има?

Интересен коментар в типично свободен стил направи в късните информационни емисии лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, който бе категоричен, че хората му няма да се върнат в парламента: „Ми те само се целуват! Станишев и Орешарски се целуваха в неделя на конгреса. А в понеделник не искат да му подкрепят бюджета! Ма били по бузите се целували! Приемаме го, не е толкова интимно искат да кажат…”.

 
Един-единствен журналист, Слави Ангелов от в. „24 часа" изнесе как в петък, на 5 юни, на косъм се е разминала полицейска касапница в ж. к. „Дружба", когато командоси от Специализирания отряд за борба с тероризма, провели учение и никой не бил предупреден за това. Най-малкото - районното полицейско управление в квартала е трябвало да бъде предупредено... Оказва се, че за учението не са знаели и в МВР - като се започне от ръководството, да се стигне до разните директори на дирекции! Учението се е състояло посред бял ден, по обяд, в реални житейски условия и от него можеха да пострадат както цивилни граждани, и движещи се по улицата пешеходци, така и колеги на баретите от полицията. По чудо се е разминало повторение на трагедията от „Белите брези" и един Господ знае как не се е стигнало до стрелба и жертви - униформени и цивилни!

С викове: „Стой! Ще стрелям!" маскирани мъже измъкват от спрял автомобил шофьора, натоварват го в микробус, качват се по колите и изчезват. Възрастна жена вижда целия екшън и веднага звъни в Осмо РПУ, за да съобщи какво става и, че са отвлекли човек, още повече, че всеки втори български гражданин е наясно, че отвличания В България стават от извършители с полицейски униформи, полицейски коли със синя лампа - а в случая, единият от спрелите автомобили е бил без регистрационни номера.
От Осмо питат в Столично МВР дали в района се е провеждала акция. Отговорът е отрицателен.
Питани са последователно и антимафиотите от ГД БОП и други полицейски управления в столицата. Никой нищо не знае, никой нищо не е чул, никой не е бил предупреден. Ето защо сили от всички полицейски управления направили блокада, за да се заловят бандитите и тогава, съвсем случайно някой се сеща да пита отряда на баретите във Враня.
Шефът на поделението, Георги Узунов признава, че е разписал заповед за учение и е забравил да уведоми полицията и хора в самото министерство, защото бил напрегнат напоследък!
По една случайност поделението във Враня е наблизо и „похитителите" се изтеглят бързо, та не се стига до преследване, спиране, недоразумения и употреба на оръжие и сила.
Преди броени дни в медиите излезе информация, че Инспекторатът на МВР проверява шефа на баретите - Георги Узунов. Резултатите от проверката все още не са излезли. Невероятно е как по време на проверката, Узунов допуска такъв огромен гаф - да провежда учение и да не уведомява никого!

В същото време, докато МВР-министърът Михаил Миков се опитваше да обясни на гражданството по телевизии и радия, как той е бил по-малко време на по-дискретен купон по време на обявения национален траур - барети можеха да влязат в схватка на живо с полиция и да се дадат отново невинни жертви. Както това се случи преди 15 години, когато полицаи от борба с безредиците разстреляха две от баретите и раниха трети техен колега в квартал „Белите брези". Само защото някой не беше казал някому, че барети ще охраняват жилището на висш полицай, докато се извършва арестът на Иво Карамански. Тогава шеф на баретите беше Красимир Петров, /днешен главен комисар на Гранична полиция - бел. Л. М./ и той лично бе пратил двете барети без жилетки в охранителна акция, твърде нетипична за дейността на поделението. На погребението на двамата командоси, Марин Чанев и Георги Георгиев, униформените барети демонстративно не допуснаха ръководството на отряда и го обвиниха, че е виновно за смъртта на колегите им. Малко по-късно от поделението си тръгнаха барети, които навлязоха в охранителния бизнес и заработиха частно.

Красимир Петров се издигна в полицейската йерархия въпреки огромния гаф, който бе допуснал с разстрела на двете барети, гаф, който се превърна в трагедия.

Най-елитното поделение на МВР, отрядът на баретите във Враня е известно с това, че там са подбрани най-подготвените и най-добре въоръжените. Периодично се пускат слухове как барети са охранявали и охраняват Мето Илиянски, Косьо Самоковеца, Георги Пехливанов и други герои на сенчестия бизнес, някои преселени вече в небитието.
Черните хроники пазят фактите, как при опита за покушение на Алексей Петров на 14 август 2002 г. отново две действащи барети се оказаха наблизо, намесиха се и отговориха със стрелба на убийците. Тогава вътрешният министър Георги Петканов отхвърли вероятността двамата командоси да са охранявали собственика на „Спартак" и публично заяви, че те съвсем случайно са минавали оттам след тренировка по карате в спортния комплекс...
Твърдения на свидетели припомниха, че барети са охранявали шефове на „Кремиковци", а пак барети бяха свързани с някои събития около убийството на ямбилската адвокатка Надежда Георгиева. Нещо, което не бе доказано...
Самият Красимир Петров замеси най-безпардонно свои бивши подчинени в частен бизнес, който барети извършвали в извън работно време.
Традиция е да се замесват барети в дейност на ръба на закона, докато техни шефове излизат сухи от всякаква ситуация. От Пресцентъра на МВР, преди два дни Диана Янкулова се възмути и закани на шефа на поделението Г. Узунов за това, че е дал интервю на журналистката Анна Заркова без да я е питал и то в момент, докато трае проверка срещу него!
Барети охраняваха бившия главен прокурор Никола Филчев, ситуация, която бе необяснима от гледна точка на нормативните актове за охрана. Филчев даже обичал да остава и преспива в поделението твърдяха барети по време на мандата му на Главен прокурор.

Топла връзка на Филчев, един от шефовете на баретите - Филко Славов и МВР-министър Георги Петканов стана повод да излязат много скандални твърдения в печата, но нито едно от тях не бе проверено и доказано. Точна тази тройка от имена се споменаваше около задържането на Сретан Йосич и предаването му на холандската държава, като версията бе подплатена с дадени 3 млн долара, за да бъде намерен начин Йосич да избяга. Йосич не избяга, направени му бяха даже ДНК-проби за доказателство, че не е подменен и бе предаден на холандците. Колкото до парите - никой не провери версията за трите милиона долара. Самият Йосич, който напоследък неочаквано се оказа много словоохотлив по отношение на столичния кмет Бойко Борисов, не обели и дума за тези три милиона и дали наистина ги е дал за свободата си. Факт е, че Йосич не бе освободен и парите не се появиха, а изчезнаха.

Защо споменавам и припомням горните събития: защото в края на миналата седмица за пореден път поделението на баретите е било на път, при учение да стане част от улична касапница с полицаи. МВР-министърът Михаил Миков се приюти в темата на евровота и осигуряването на реда в изборния ден и се направи на умряла лисица за случилото се в ж. к. „Дружба". Въпреки че един вестник с добър тираж написа за гафа.
Какво трябва да се случи, за да стане Михаил Миков и да си тръгне по живо, по здраво? Вярно е, човешки жертви от провеждането на тайното учение на баретите няма, но нима в тази държава министрите се събуждат само, ако се пролее кръв?
Принудиха зам.-министър на МВР да се подаде оставката и той си отиде. А Михаил Миков кога ще си тръгва? Колко души трябва да си дадат оставките, за да вдене Миков, че е по-достойно да си върви и признае, че не става за този пост?

Защо Миков мълча от петък до понеделник за случилото се по време на провеждане на учение на баретите? За да се яви на евровота партията му излъскана и безгрешна? Вярно е, че в държавата ни, за проливане винаги има достатъчно кръв. Вярно е също така и че „можеш да излъжеш народа веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж… И никога повече!"
Казал го е сатирикът Несторович.
 

Оказва се, че проф. Анна-Мария Борисова, която премиерът Бойко Борисов срещна на едно кръстовище в родината и тутакси я хареса за здравен министър, не знае къде е 445 милиона 421 хиляди лева излишък от Националната здравносигурителна каса. Това става ясно от Стенографски протокол на заседание на Министерския съвет – записано е черно на бяло.

Председателят на Български лекарски съюз чистосърдечно призна, че не знае къде е излишъкът от НЗОК. Д-р Нели Нешева, която е начело на Касата като Управител – също се оказа в неведение.

Зам.-министърът на финансите Владислав Горанов пък смятал, че „За категорията деца, които бяха 1 милион 200 хиляди тогава, и сега горе долу са толкова, когато се създаде здравноосигурителния модел не се предвиждаше въобще здравноосигурителна вноска, тъй като се приемаше, че в обществото солидарността приема, че децата нямат доход и за тях няма да се прави вноска.

Същият Отворко, има виждане, че „пенсията по никакъв начин не е доход от труд и в този смисъл не бива да се търси връзка между нейния размер и вноската, която се прави за пенсионера.”

Къде изчезна Пенсионният фонд от времето на тоталитаризма – не са лев, не са два, че да се изпарят или паднат от джоба, я... никой не се наема вече 20 години да даде смислен отговор на всички работили по времето на управлението на Тодор Живков.

И тъй като в спора по изчезналия излишък от НЗОК не се ражда никаква истина, министър-председателят Бойко Борисов нарежда:

- Госпожо Борисова, ще Ви помоля днес с госпожа Нешева и Владислав Горанов след заседанието на Министерския съвет да обясните всички тези неща, за да стане ясно на хората къде са тези пари, защото звучи, че близо половин милиард лева ги няма!

Този прелюбопитен разговор от заседанието на кабинета може да прочетете тук:

{edocs}anna-hzok.doc,600,400,link{/edocs}

Така спрягахме в училище, докато учим личните местоимения:

Аз не знам

Ти не знаеш

Той не знае

Вие не знаете

....

Те не знаят.

Странното е друго – четири дни преди този спор в правителството за излишъка на Здравната каса, министърът на здравеопазването, проф. Анна-Мария Борисова отговаря на червената депутатка Мая Манолова по темата по следния начин:

„Няма нормативен документ, който да определя създаването на резерв по банкови сметки и в определен размер в БНБ или в която и да е друга търговска банка”.

Чл. 1, ал. 3 от Закона за бюджета на касата всяка година посочва сумата от излишъка на нейния бюджет, опонира червената депутатка Мая Манолова на намерената на пътя министър на здравеопазването. „Този излишък не може да се харчи по никакъв друг начин, освен с решение на Народното събрание”, отбеляза Манолова и допълни: „Т. е. в случая става въпрос за колосална злоупотреба с пари, които са разплатени от нелегитимен орган. Защото единственият орган, който взема решение е Народното събрание, а както знаете, Народното събрание не е вземало решение за разблокиране на тези пари.”

Според сайта zdrave.net за трети път от началото на годината депутат от Коалиция за България задава на здравния министър въпрос, свързан със средствата на Здравната каса. През февруари тогавашният здравен министър д-р Божидар Нанев отговори на въпрос на Михаил Миков за наличността на средства в резерва на касата. От думите му стана ясно, че осигурителната институция разполага с резерв от 860 млн. лв. По-късно – през май, същия въпрос бе отправен към проф. Борисова. Нейният отговор гласеше, че сумата по сметките на Касата са в размер на 800 млн. лв. Оттогава червените депутати търсят 60-те млн. лв. разлика между първия и втория министерски отговор.

От 30 юни сумата която се търси нарасна на 445 млн. и от Стенографския протокол на Министерския съвет става ясно, че поне три високоотговорни лица не са наясно къде е излишъкът от 445 млн и защо е похарчен.

С 37 гласа "за", 55 "против" и 19 "въздържал се" на 2 юни парламентът отхвърли искането на левицата да бъде създадена анкетна комисия, която да проучи за какво и с чие решение са били похарчени пари от Резерва на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

Хасан Адемов от ДПС даже посочи, че наред с тези отговори, парламентарното звено трябва да провери защо след като бюджетът на здравната каса е единственият със заложен излишък и тези пари трябва да ги има, се бавят плащанията към изпълнителите на медицински услуги.

В края на миналата седмица, политологът Евгени Дайнов припомни сполучливо един стар виц:

В Москва свалят от власт Никита Хрушчов, за да възкачат Леонид Брежнев. Отива той да поема властта и пита дали трябва да знае нещо специално за работата.

"Оставил съм ти на бюрото три плика", казва Хрушчов. "Просто когато го закъсаш с управлението, почни да ги отваряш."

Поема властта Брежнев, закъсва го. Отваря първия плик: "Стоварваш цялата вина върху предишното управление."

Кара криво-ляво още известно време.

После пак го закъсва и отваря втория плик: "Стоварваш цялата вина върху международното положение." И това върши работа за известно време. Отваря Брежнев третия плик и чете: "Сядай да пишеш три писма."

Време ли е премиерът да пише писмата, или ще маха министъра на финансите Симеон Дянков?

 

Два пъти вече в парламента мнозинството отхвърля Отчетния Доклад на Комисията за защита от дискриминация. Освен това отхвърляне, бяха направени опити Комисията да бъде закрита, намален бе броят на членовете й, а юристите от „Магнаурската” школа на управляващото мнозинство приравниха КЗД с регулаторен органи – т. е. орган, който издава лицензи! Нещо като комисията за издава лиценз за дискриминация по...

С аргументи от рода на: „Нищо не сте работили, защото тази Комисия е пълна с турци!”, „Вие споменахте, че комисията била надпартийна и деполитизирана. Вие като говорите тези работи не знам вярвате ли си?! Днеска се наслушах на много такива неща. За каква деполитизирана комисия говорите пред всички? В управлението на тази комисия има само ваши партийни кадри – бивши, настоящи депутати и т.н.! За каква надпартийна, деполитизирана комисия говорите? Всички комисии, които защитавате вече два месеца – вие не ги защитавате като дейност, а защитавате вашите кадри, които са вътре. Създавали сте комисии само и само, за да им търсите някаква работа…”, и т. н., и т. н.

Преди празника 24 май, една Стенограма от заседание на правителстото бе цитирана в повечето медии, но само по темата за мечките и опасността, която създават за живота на хората.

Пропусната бе една крилата фраза на министър-председателя Бойко Борисов, която обяснява защо всъщност Комисията за защита от дискриминация е подгонена от изпълнителна и законодателна власт…

Заседанието е на Министерски съвет, предавам онази част от неговата стенограма, която се отнася до Комисията за защита от дискриминация:

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

19 май 2010 г.

Заседанието започна в 10.05 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов

..............................................................................

Точка 26

Проект на Решение за оттегляне на законопроект, внесен за разглеждане в Народното събрание

Точка 32

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за защита от дискриминация

(Точки 26 и 32 се обсъждат заедно.)

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, тъй като внесеният законопроект предизвика дебат и при обсъждането му в Комисията по правни въпроси в Парламента, ставаше въпрос за намаляване от 9 на 5 члена на регулаторния орган на комисията за защита от дискриминация, ние го оттегляме, за да прецизираме текстовете и в точка 32 предлагаме по-прецизни текстове в този законопроект. Затова оттегляме този законопроект.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Чудесно, тъй като тук в този закон, ако отпадне 9-членният състав, може да влезем в колизия, а в същото време виждате, че европейските депутати от БСП и ДПС, от коалицията между двете партии, се опитват да атакуват през Европейския парламент правителството за неща, които са видни, че трябва да се направят, именно затова в точка 32 се предлага Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за защита от дискриминация.

Става въпрос за Комисията по защита на дискриминацията. Това е комисията, която, когато бяхме опозиция, ме глобяваше мен. Това е комисията, но ние проявяваме отново своята изключителна толерантност, така че предлагам да приемем и точка 26, и точка 32.

................................................

В края на октомври миналата година мнозинството отхвърли Доклада за дейността на звеното за 2008г. с мотива, че тя не е свършила достатъчно работа. Предлагам на вниманието на читателите на сайта двете стенограми от парламента, в които става ясно кой, как и защо отхвърли Доклада на КЗД.

{edocs}ksd-nc-01.doc,600,400,link{/edocs}

{edocs}ksd-nc-1.doc,600,400,link{/edocs}

С Решение на №6 на Конституционния съд по конституционно дело №5 от 11 ноември 2008 година, конституционните съдии, в мотивите си определят Комисията за защита на конкуренцията като правоприлагащ орган, отнасят тълкуването си и към Комисията за защита от дискриминация.

Правни аргументи ли стоят в основата на оспорването на съществуването на Комисията за защита от дискриминация, или причината за атаките към нея се крие в нещо друго? Като отговор може да се приеме както репликата на премиера Борисов на заседанието на Министерския съвет, която цитирах по-горе.

В парламента отново избухна скандал с обиди и в основата беше  второто отхвърляне на Отчета на Комисията за защита от дискриминация. В свое изявление Волен Сидеров се обяви срещу самата комисия /председателствана от Кемал Еюб – бел. Л. М./. Лидерът на „Атака” обяви, че няма как да бъде приет Доклад на орган, който не върши никаква работа.

Ивелин Николов от БСП репликира Сидеров, че както е тръгнало, ще бъдат закрити всички комисии в България и се пошегува: „Един фюрер, една държава”.

Обидните реплики между АТАКА, БСП и ДПС и хаос в залата принудиха Цецка Цачева да даде извънредна почивка. Волен Сидеров обвини ДПС, че са антибългарска партия, а Михаил Миков нарече „Атака” „ксенофобска формация”. „Тези хора са нервни истерични и когато излязат на трибуната не си мерят приказките. Затова ги съветвам следващите 3-4 години да не излизат на трибуната и да не се излагат”, коментира действията и изявленията на депутатите от БСП, Волен Сидеров.

„Не възприемам каквото и да каже г-н Сидеров за обидно, аз мисля, че той е в противоречи със собствената си персона”, каза Михаил Миков.

Обект на гнева на Сидеров станаха и журналистите, които той обвини, че ходят в парламента, не за да вършат работа.А ето обяснението, което дава депутатът Волен Сидеров в предаването на Нова телевизия „Здравей, България!” на 25 май т. г.:

Водещ: Попитах Ви, защото искам с това да направим преход към... Сега ще пуснем част от едни събития, миналата седмица беше в българския парламент, от четвъртък, когато си разменихте остри реплики с опозицията, по-специално Михаил Миков от БСП. Нека видим. Става дума за Комисията по дискриминация и това, което се случи след това.

Волен Сидеров: Михаил Миков често пъти се изказва не добре изтрезнял и тоя път мисля, че беше също в такова състояние, както и Ивелин Николов, който е известен по-скоро с фамилията Махмурлиев и с това, че бие шамари на свои съпартийци пред централата. Тези хора, понеже сега се намират в дълбок политически срив, вътрешни разпри, много често са нервни, истерични и когато излязат на трибуната, не си мерят приказките. Затова ги съветвам да така за известно време, може би в следващите три-четири години да не излизат на парламентарната трибуна, защото просто, когато излизат там, се излагат.

Водещ: Точно, човек да си помисли, че сте влязъл в правата вяра и сте смирен, както звучахте до преди малко и изведнъж...

Волен Сидеров: Какво значи смирен? В политическата битка има такива моменти, в които... и те са задължителни в парламента. Навсякъде се случват. Междувпрочем вашите колеги като питаха защо сме удряли по банките, когато...

Водещ: Така е, удряхте по банките.

Волен Сидеров: ... така, когато Михаил Миков от трибуната започна да обижда партия „Атака”.

Водещ: Той каза, че сте ксенофоб, антисемит.

Волен Сидеров: Да, с известните нали употребявани няколко пъти досега нападки, които не са верни. Тази практика е европейска практика. В Европарламента това удряне по банките се използва много често. Когато една група има обструкции към нещо...

Водещ: Не е съгласна.

Волен Сидеров: Да. Поначало парламентът е място на сблъсък и на идеи, и на политически виждания. Да се смята, че там трябва да се плува в някакъв елей така и всички да са...

Водещ: Културни.

Волен Сидеров: ... културни като в манастир, това не е, не може да бъде.

Водещ: Добре де, ама на „пияница” да се обиждате...

Волен Сидеров: Това беше отговор на обиди. Аз не нападам първи. Отговарям обикновено на нападки. В случая и Миков, и преди това Четин Казак използваха трибуната, използваха дискусията. Защото в дискусията ние взехме позиция, че тази Комисия за защита на дискриминацията е излишна...

Водещ: Трябва да бъде закрита.

Волен Сидеров: ... защото тя дублира много функции, които са... Т. е. дублира положения от Конституцията. Освен това говорим за икономии, говорим за съкращаване. Не само тя. Има много агенции и комисии, които според нас трябва да бъдат закрити и това ще спести доста пари. Това те го превърнаха, понеже там специално Четин Казак изразяваше виждането на хора, които си пазят топлите места там. Той тръгна с обиди – каква е партията ни, ксенофобска, не знам си каква, антиевропейска и антидемократична. Значи това са думи, които той каза за една легитимно избрана парламентарна сила. Аз не мога да не реагирам като лидер на тая сила.

Водещ: Вие реагирахте и за още нещо. И то беше свързано, много въпроси имам и част от тях са свързани и с Комисията за контрол на ДАНС. Дано ни стигне времето. Но понеже това беше любопитно - подразни ви изказването на Ахмед Доган в Джебел, в което той така демонстрира едно политическо самочувствие за това, че без ДПС управление не може. Защо това се случва, при положение, че правителството е друго, ДПС не е в управление, а вие сте стабилен партньор на това правителство?

Волен Сидеров: Ами точно затова.

Водещ: Означава ли това, че има някакви тайни договорки?

Волен Сидеров: А не, напротив. Точно затова се случва. Аз тази реч на Доган я приемам като проява така на отчаяние. Защото явно сред неговите хора и кръговете на ДПС, които са по места, които бяха свикнали да получават материални облаги от това, че са във властта, за тях настъпва един друг период. И те вече започват да недоволстват спрямо лидера, ръководството си и да казват – какво става, тука досега имаше, течеше един поток паричен, сега спира да тече. Защото те тогава го насочваха изкуствено. И това явяване на Доган аз го приемам като един такъв успокоителен акт. Да отиде, да им каже: Ето тука съм, не съм изчезнал някъде. Нещо такова. Но мен там ме подразни много повече друго – присъствието на турски депутати и кметове. И аз го казах това от трибуната, когато разменихме..., беше полемиката с Четин Казак. Казах му – кажете ми, вие ми отговорете по-скоро защо турски депутати и турски кметове присъстват на митинг на ДПС, да не би да сме станали провинция на Турция? Той на този въпрос нямаше отговор. А продължи с нападките, че сме антиевропейски. Вероятно това е много европейски жест – да присъстват кметове на чужда държава, не член на ЕС на митинг на водеща се за българска политическа сила. Ето тези са въпросите, които поставям. Но естествено за медиите много по-интересни са острите реплики, които си разменяме с Миков или ако има някакви квалификации. И това е неизбежно в политическата битка. Тук въпросът е все пак по същество да ги поставим нещата. Аз например видях, че много от вашите колеги не бяха в залата по време на така да го кажем нашата полемика. И после питаха – ама какво стана вътре. Прочетох и така много фактологически неверни информации...

Водещ: Е, тук ги уточнихте, тача че...

Волен Сидеров: Да, всъщност това беше отговор на обиди. Защото те когато няма какво да кажат, започват да обиждат – вашата партия е еди-каква си. понеже техните са чисти, кристални, прекрасни. А, и това, което добавих е, че те са наследници на терористични организации и двете партии, и БСП, и ДПС. Така че, ако обичат, да не използват повече това клише, защото то не ги спасява и не им дава аргумент.

Странно е Комисията, която отхвърли носенето на забрадки в българските училища да се свързва с интересите на Турция, турци и Движението за права и свободи. Да не говорим, че в една държава, в която всички са български граждани – да се говори за турци като част от населението й, а най-малкото нелепо.

Малцина днес си спомнят, че именно ОИРК /Обединението за ислямско развитие и култура/ бе в дъното на делата в Комисията по дискриминация, по така наречените "дела за забрадки". В тези дела министърът на образованието, Даниел Вълчев зае позиция, удобна на ДПС, което бе смешно, тъй като самите политици от Движението останаха встрани от проблема тогава.

Спорът в едно смолянско училище по възникнал прецедент - ученички да посещават занятията не с определената от действащия правилник униформа, а със забрадки и дълго ритуално облекло възникна в момент, когато Обединението за ислямско развитие и култура /ОИРК/ - гр. Смолян, подава жалба до Народното събрание на Република България. В тази жалба ОИРК, твърдеше, че въз основа на вътрешни правилници в някои учебни заведения е въведена съзнателно задължителна ученическа униформа, за да се изключи възможността ученички с ислямско вероизповедание да носят установеното от Корана задължително облекло. Неносенето на такова облекло по принцип изключвало принадлежност към исляма, обърнаха тогава внимание от ОИРК в жалбата си.

Жалбоподателите от ОИРК твърдяха в документа, че това е "дискриминация с криминален характер".

След близо тригодишно настояване на партия „Атака”, Смолянският окръжен съд най-сетне реши да отнеме регистрацията на Обединението за ислямско развитие и култура /ОИРК/, действащо на територията на Средните и Западните Родопи.

Пита се: виновна ли е КЗД, след като тя, със свое решение се обяви против действия на ОИРК и след това ОИРК бе закрита.

Вярно, че решението на КЗД против жалба на ОИРК е конкретно и юридически обосновано, но по логиката на някои лидери на Атака, излиза, че с решението на КЗД срещу действията на ОИРК по налагането на забрадки в български училища, тази Комисия е близка до партньора на ГЕРБ - „Атака”?

 

Трагедията със скъсаната стена на язовира

Нещата в министъра на вътрешните работи стоят така: питат го за нещо конкретно, той се връща до Адам и Ева и не дава очаквания отговор!

Място на действието – седмичната „Панорама” на БНТ.

Първи пример:

Цветан Цветанов, вътрешен министърВодещ: А утре, г-н Министър, къде е държавата?

Цветан Цветанов: Полагат се максимални усилия, за да не допускаме подобни ситуации, които наблюдавахме преди няколко дни. Но тук това, което дадохте като репортаж от един експерт, който в годините назад е участвал активно и може да даде една обективна експертиза на състоянието – абсолютно е прав. Защото, за голямо съжаление, през всичките тези години ние нямаме реална стратегия за водния сектор. Защото от общо 696 язовира в страната, само 78 се стопанисват от съответните министерства, които бяха споменати...

От 696 язовира се стопанисвали 78! А другите? Да не припомням, че язовирите са около 3000 в цялата страна!

Въпросът е: цялата държава ли взе за управление ГЕРБ или само малка част от нея?

Като закриваш цяло министерство на бедствия е аварии – кой смяташ, че ще отговаря за това, което е вършило цялото министерство, барабар с експертите, докладите, експертизите и прочие?

Не смяташ, защото си закрил министерството – т. е. не те интересува кой кога, какво и как – залагаш на казаното от Илф и Петров, че „Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се”.

Скъсаната язовирна стена в с. БисерСтане ли заливане на села – вдигаш се авторитетно, правиш Щаб – още по-авторитетно, набеждаваш най-близо управляващият кмет на опозицията за случилото се, като не спираш да говориш по телевизиите!

Издавените ги погребват хората, хората събират и умрелия от приливната вълна добитък – екарисажа чака!

 

Обявява се ден на траур, слагаш тъжните маски и не спираш да играеш!

Питат ли за вината, защото язовирна стена не се къса ей така – се започва дежурното: ние нямаме, те нямат, всички са виновни освен ГЕРБ, който управлява от три години, закри Министерството на бедствията и авариите и създаде комисия към МВР!

Както се казваше: ако искаш нещо да не се свърши – направи комисия...

Втори пример:

Бойко Василев, Цветанов: ...още от 30 години се е знаело, че тя /язовирната стена – бел. Л. М./е с пропукване.

Водещ: 40 години!

Цветан Цветанов: Другото, което е, че всъщност изпускателните кранове за т.нар. контролирано изпускане на водни обеми от дадени язовири, просто няма абсолютно никакъв шанс да бъде осъществено, защото всичките тези клапи са затворени, запушени, понеже голяма част от тези язовири са давани на съответни концесии и те предимно се занимават с рибарство.

Водещ: Обаче от тези 40 години имаме две и половина, в които вие сте на власт.

Цветан Цветанов: Така е.

Водещ: Вие какво направихте, за да решите този проблем превантивно, а да не се стига дотук?

Цветан Цветанов, вътрешен министърЦветан Цветанов: Това, което мога да кажа, е, че всички тези съоръжения, дори и за оповестителната система, която също стана доста актуална в последните няколко дни, тя е морално остаряла, с изтекъл експлоатационен режим още от 2000 г. От 2000 г. досега е започнало да се случва, от 2008 г. с решение на Министерски съвет за подмяна на тази оповестителна система, към настоящия момент можем да говорим за около 33%, която е реално възстановена, с нови съоръжения. Всичко останало просто в момента предстои да се до изгражда и това всъщност е също част от мерките, които трябва да бъдат предприети. В момента това, което ние сме направили в последните години, това е, че само сме констатирали какви са като слабости и евентуални заплахи в съответните водни язовири...

„В момента това, което ние сме направили в последните години, това е, че само сме констатирали какви са като слабости и евентуални заплахи в съответните водни язовири...”

Михаил Миков, депутатТри години за констатации, три години управление са си минали като едно нищо – без работа, без конкретни мерки, в пълно безхаберие!

Кой е виновен? Всеки, освен някой от ГЕРБ – нито Цветанов, към когото са минали остатъците от закритото министерство за бедствия и аварии, нито министърът на отбраната – на когото, като шеф на МО се води язовирната стена...Никой от ГЕРБ не може да бъде виновен!

Пита се: защо тогава кметът на община Харманли е писал на областния управител, а той е предал към МО, че има риск от скъсване на язовирната стена и да вземат мерки?

Защо? Да не би областният управител /понастоящем депутат от ГЕРБ – бел. Л.М./ да се е закачал с военния министър Аню Ангелов като му е писал и предал, получената информация от кмета?

Кой е уведомил областния управител – кметът на община Харманли, без неговите писма и предупреждения няма как областният управител да е знаел какво се случва на язовирната стена!

Какво излиза реално: кметът е предупредил, и то неведнъж областния управител.

Той, от своя страна предал предупреждението за съществуващия риск на военния министър А. Ангелов и там нещата потъват – Ангелов не реагира, не казва на никого, не предупреждава за язовира – с две думи – не реагира!

И когато Цветанов отива с гръм в потопеното село – открива, че виновен е... кметът! Не за това, че е писал на областния управител, а защото е от опозицията!

Погребват издавените в с. БисерКакво му плащаш – селяните, тези, които приливната вълна не е удавила са подложени на  манипулации, че кметът е виновен! Те, вярват, защото го е казал министър!

Кой би допуснал от тях, че ги употребяват с интриги и неистини с политическа цел? Около селяните е вода и кал, спят по чужди места, домовете им са необитаеми – в кал и тиня.

Къде ще се намерят по-лесно манипулируеми хора?

Казваш на черното – бяло, невинните обвиняваш, обръщаш информацията пред получателите й – колко му е!

Трети пример:

Цветан Цветанов, вътрешен министърЦветанов: ...областният управител е информирал местната власт за проблемите, които стоят. Ежегодно има подобни констатации, а от април месец 2011 г. всъщност ние сме изпратили и сме предали съответния констативен протокол на местната власт в община Харманли за това, което всъщност има като потенциална заплаха с този язовир. Но ние нямаме никакви контролни функции и няма никаква нормативна уредба, с която ние да задължим това нещо да се случи...

... това, което искам също да уточня и това, което смятам, че трябва да бъде отчетено – Министерство на вътрешните работи и по-специално „Пожарна безопасност и защита на населението” се занимава с последствията и реакцията от подобни кризисни ситуации.

Т. е. – давете се, ние идваме да организираме копането, да броим издавените, да организираме умрелите животни!

Това означава да се занимаваш с последствията и реакцията от подобни кризисни ситуации!

Четвърти пример:

Саморекламата с партийните субсидии

Партийните субсидии се дават за политическа дейност, но ГЕРБ ги дава за удавеното село – какъв по-прекрасен начин да покажеш колко си състрадателен!

Не че имаш право, а и тези пари са на данъкоплатците, дадени за партията, но сега партията ще се откаже от част от тях и всички ще чуят за това!

Водещ: Трябваше ли обаче ГЕРБ да дава 1 000 000 от субсидията? Това не е ли противозаконно? Тези пари не са ли определени за политическа дейност?

Цветан Цветанов: Знаете, че в немалко от случаите си ГЕРБ предприема подобни решения. Знаете, че миналата година ние дарихме 1 200 000 лв. за Фонда за лечение на деца, които трябва да се лекуват в чужбина. Също така помогнахме на едно детенце, което се нуждаеше от доста финансови средства, имаше призив към обществеността – ние дарихме също над 200 000 лв.

Водещ: Това не противоречи ли на закона?

Цветан Цветанов: Това по никакъв начин не противоречи, защото когато сме правили тези дарения, ние сме направили съответните съгласувателни процедури и със Сметната палата. И трябва да ви кажа, че субсидията, която получава една политическа формация, аз смятам, че трябва да бъде за дейността, която е за функционирането на една политическа партия, но също така трябва да имаме в предвид, че тя може да разпределя средствата си по начин, който да са в полза на обществото. Аз не виждам нищо нелогично в това, което правим, а трябва да ви кажа, че за мен е по-важно да дадем 1 000 000 за тези бедстващи хора и да възстановим техните постройки и техните жилища, отколкото този 1 000 000, както е практика във всичките останали политически формации, да бъдат дадени за някакви други партийни дейности. Защото вие видяхте в тези скандали, които си имаше и в последните няколко месеца – за скъпите вечери, за скъпите вина, за скъпите кампании или за всичко това, което може да бъде отчетено по тези разходи, които правят политическите формации.

Те не си падат по скъпи вина, скъпи кампании и скъпи вечери – другите партии – може, но ГЕРБ!

В ГЕРБ си падат индивидуално по шест апартамента, по лични монограми на ризите, по фланелки, избрани от каталог – независимо от цената! За костюмите даже не започвам да говоря – всичко все пак е лично, а не партийно...

Закона може и да не разрешава, но какво е за някои от ГЕРБ някакъв си закон?

Водещ: Сега, за доклада на Европейската комисия, г-н министър. Когато го попитаха за критиките...

Цветан Цветанов: Само ако ми позволите...

Водещ: Да.

Цветан Цветанов: ... да кажа, защото смятам, че това е важно и за зрителите, а също така и за действията, които се предприемат в момента в района на Хасково. Това, което направихме и с вчерашното съвещание при кмета на Свиленград, защото в момента трябва да насочим усилията си – най-важното е да възстановим дигите. Защото дигата, която се скъса, успя да наводни един квартал в Свиленград. Кметът на Свиленград направи изключително добра организация с кризисния щаб, който той сформира, и това, което от днес вече започнаха да извършват като дейности, както „Напоителни системи”, така всички институции, които имат отношение по възстановяването на дигата, надявам се, че в тези студени дни те ще допринесат за по-бързото възстановяване, защото в момента и почвата е доста подходяща, за да могат да минават тежкотоварни автомобили през този участък, за да стигнат до дигата. Също така в момента концентрираме усилията си и в прокъсаните диги, които са в Любимец, Харманли също и се надявам, че с общите усилия на местната власт, на държавата, действително ще възстановим дигите в съвсем кратък период от време, защото това е изключително важно във връзка с евентуалните прогнози за затопляне на времето след няколко дни, което ще даде възможност за повече снеготопене. Другото, което е изключително важно, е, че...

Водещ: Да, за да няма потоп отново.

Цветан Цветанов: ... в момента се създава необходимата организация за контролирано изпускане там, където позволява, със съответните изпускателни кранове да се изпуска водата, да не надвишава нивото, което би могло да застраши живота и здравето на населените места, които живеят и имат съответен живот и това, което е изключително важно според мен, е, че действията, които бяха предприети, доведоха до една много добра организация, за да преодолеем последствията и да бъдем готови за новите предизвикателства, които ще стоят пред нас.

Важен е животът на населените места, а на хората?

Важно е да се повтаря, повтаря, че има създадена добра организация...

Какво са за ГЕРБ някакви си последствия – важна е организацията, с която се действа СЛЕД  потопяване на село от скъсана язовирна стена!

Пети пример:

Опонентът, всъщност опонентите – участникът в предаването Михаил Миков и водещият „Панорама”:

Водещ: Добре, изслушайте следващия разговор и после може да размените реплики, защото тук е Михаил Миков – ваш предшественик на поста, сегашен заместник-председател на парламентарната група на левицата. Да не би да сте министър в сянка?

Михаил Миков: Сега или после да разменим реплики?

Цветанов и Миков в

Водещ: После да разменим реплики. Нека да чуем вас, защото ако тръгнете да спорите сега... Искам аз да ви задам първо няколко въпроса.

Михаил Миков, депутатМихаил Миков: Не, аз искам първо да кажа нещо, че и сегашното участие на министъра в това предаване показва защо сме разделени. Защото всички са виновни – президентът за помилванията; предишният парламент; кметът, въпреки че има акт за държавна собственост и е пределно ясно, има предписания на областния управител към МО да оправи язовира, 2010 година. Само че защо спестявате тези неща, а говорите само за кмета?

Цветан Цветанов: Аз не съм обвинил в момента. Вие персонализирате кмета.

Михаил Миков: Така прозвуча, господин министър.

Цветан Цветанов: Аз казвам каква е отговорността на местната власт.

Михаил Миков: Големият политически популизъм премахва реалността на проблемите. Кой е големият проблем с това, което се случи, с две думи? Че за две години една стотинка не е дадена за почистване на речни корита, а сега, в тая стегнала зима, вече е късно.

Цветан Цветанов: Кой казва, че не е давано? Пари са давани и това се взема като решение на междуведомствената комисия.

Михаил Миков, депутатМихаил Миков: Че се закриха „Напоителни системи”, клонове? Примерно във Видинско. Никой не говори за дунавските диги, какво се случва там, въпреки че имаме лош опит преди 5-6 години. Това са големите проблеми, ние се впускаме в дребните проблеми, в нападките. Не, че не е важна съдбата на тези хора в село Бисер. Да, вие, които бяхте изпратени там – министрите; да, хората които бяха от пожарната, от „Бедствия и аварии” – всички действахте след това. Големият политически въпрос кой е? И ако отворите вашата реакция от 2007 година – наводнението в Пловдивско и Пазарджишко – без нито една жертва. Вие тогава скачате като председател на партията и искате оставката на госпожа Емел Етем. Няма нито една жертва. Че били наводнени 180 от 280 къщи. Хубаво, искали сте тогава. Тези две години и половина какво направихме, че да не се случат жертвите? Какво направихме даже казвам.

Водещ: Погледнете към мен, само да ви задам няколко въпроса, моля ви. След това обещавам, че ще имате поне пет минути да размените реплики. Вие гледате... И сега ще стане спор.

Михаил Миков: Вие това и чакате.

Водещ: Аз това чакам, разбира се. Но преди това искам да ви задам няколко въпроса. Казахте министерството на Емел Етем. Вас жал ли ви е за него?

Михаил Миков: Не, това е втори въпрос и няма да стигне цяло предаване и не е въпроса дали мене ме е жал, въпросът е имаме ли ефикасна система за ранно предупреждение, за превенция, за реакция. Дали ще е точно министерство, дали ще е агенция, защото в случая се видя, вие зададохте в началото на предаването, толкова нямаше един човек който да стои на стената и да сигнализира когато се спуква.

Водещ: Това е въпрос на кмета.

Михаил Миков: Не е на кмета, защото стената е в полигона Корен и във военни обекти не може всеки да се...

Цветан Цветанов: Г-н Миков, това е просто... това не е вярно

Михаил Миков: ...и ако истината, хора участвали в обучение знаят там, че този язовир се използва за гасене, използване за гасене. Ако не знаят днешните управляващи да попитат предишните – след като се правят стрелби, когато се запали терена от този язовир е вземана вода за гасене в полигона и това е военен обект и акта е за публична държавна собственост и цялата тая смешна работа ничия – няма ничия собственост, когато е ничия, тя е държавна, от римско време е така. Един така доста лош опит да се прехвърли върху кмета на Харманли. Е, не е собственост общинска и следва, че е държавна. Точка. И премиера се усети в тая работа, щото в един момент каза „Няма сега да гледаме за /.../”. Добре бе, не гледайте, ама няма да топите кмета. Всичко ви е така.

Цветан Цветанов: Момент. Аз мисля, че не съм отправял никакво обвинение към кмета. Но г-н Миков гузен негонен бяга.

Михаил Миков: В предаването ще видите какво сте говорили в началото.

Цветан Цветанов: Но само това, което мога да кажа – компетентния орган е прокуратурата, която в момента прави разследване...

Михаил Миков: Точно така. Но акта е за държавна собственост г-н министър.

Цветан Цветанов: Момент, момент. Предоставя се цялата кореспонденция, която е осъществявана, предоставя се и подписката, която е от гражданите, от жителите на село...

Михаил Миков: показанията на областния към МО да оправят стената от 2010. Тях ще ги предоставите ли, ще ги предоставите ли и тях?

Цветан Цветанов: Момент, казвате ми да се изслушваме, а в момента вие ме прекъсвате. Всичко, което е необходимо се предоставя, и това което мога да ви кажа, че понеже казвате, че за коритата, точно за този кмет от Харманли са предоставени 180 хиляди лева, които са точно за почистване на коритото от горната страна на село Бисер.

На фона на осем издавени хора, на фона на потопени къщи и удавени животни, водещият „Панорама” пита: Жал ли Ви е за министерството на Емел Етем? Да не би да Сте министър в сянка?

Някой трябвало да седи на стената и да сигнализира, според водещият на „Панорама” и министър Цветанов – единодушно казват, че това е кметът, въпреки че той е сигнализирал и без да стои на стената непрекъснато. Но е писал писма и е предупреждавал!

Вместо финал – засега

На Цветанов са му виновни всички, когато търсят вина от него. Всички са му виновни –

 • президентът за помилванията и за да вдигне малко рейтинга на правителството и новия президент, на ГЕРБ; предишният парламент;
 • кметът, въпреки че има акт за държавна собственост и, че е предупреждавал и то писмено, областния управител за риска от състоянието на язовирната стена;
 • във връзка с кметските предупреждения, има предписания на областния управител към МО да оправи язовира, още 2010 година...
 • три години Цветанов не е искал стратегия за водния сектор, при положение, че част от бедствията идват от водата;
 • три години Цветанов твърди, че „са констатирали опасности и заплахи”, но нямали контролни функции ?!?, нямало нормативна уредба, с която да задължат нещо да се случи...

И той отчита, че Министерство на вътрешните работи и по-специално „Пожарна безопасност и защита на населението” се занимава с последствията и реакцията от подобни кризисни ситуации.

С последствия и реакции всеки може да се занимава и да дрънка врели-некипели, но когато иде реч за отговорност – се казва, че няма нормативна уредба!

Нали депутатите от ГЕРБ коват законите, начело с емблемата на Монтанската школа, Искра Фидосова! АЙ когато говори Фидосова - звучи Цветанов, когато говори Цветанов - попива Фидосова...

Тогава какво следва?

И да не сме луди – ни правят на луди, а премиерът удобно мълчи.

Докъде ще я докараме с това безхаберие? Или да повторя както попита водещият на „Панорама”:

Къде е държавата?

Утре четете за доклада на ЕК, ски лифтовете, съдебната власт, полицията, досъдебното производство и защо Цветанов се оправда с поправката Ванко 1, Тройната коалиция и нападките си към съдиите.

 

На 100 000 души се падат 5,6 болнични легла за активно лечение, но те били разпилени в цялата страна - стана ясно от думите на министъра на здравеопазването Божидар Нанев в предаването „Неделя 150”.

Ще има промяна на статуквото в здравеопазването – това е ясно вече и на децата. Не е ясно обаче кой, как и колко ще струва, за да поеме извънболничната помощ, след като, за да се спестят пари се закриват няколкостотин фалирали болници и ще се наложи държавата да изкупува от тях скъпоструващото болнично орорудване и апаратура, за да се открият центрове за спешна помощ?

Ще изкупи ли държавата от фалиралите общински болници лабораториите с оборудването и рентгените и колко ще струва това, при така предвидената здравна реформа на правителството – на този въпрос министър Нанев засега няма конкретен отговор.

Не е ясно все още защо в края на 2009 година не бе използван резерва на Здравната каса, който е 1,5 млрд лева, за да се плати навреме на общопрактикуващи лекари, медицински персонал и болниците?

На този въпрос отговорът е, че резервът не трябваше да бъде пипан, за да продължи да крепи фискалния резерв, с което министърът на финансите Симеон Дянков искаше да се похвали пред Европа, а именно, че е стабилизирал финансово страната.

“Държавата разполага с 1,5 млрд. резерв за здравеопазване, натрупан от предишни години и оставен за тежки моменти като сегашния. Този резерв не е нито на БСП, нито на Тройната коалиция, нито на премиера Борисов – той е събран от българските граждани”, напомни червения депутат Михаил Миков в предаването „Неделя 150”, коментирайки закриването на общински болници и превръщането им в центрове за спешна медицинска помощ.

„Има разлика между болнична и доболнична помощ - казват на хората, че за измерване на кръвно налягане или за някакви лабораторни изследвания трябва да пътуват в друг град - няма да има такова нещо, това си остава. Става дума за болници за активно лечение”, обясни здравният министър Божидар Нанев. Според Нанев сега се налагали стандарти за болничните заведения, на които те задължително да отговарят. Целта била общественият ресурс да не бъде разпиляван.

„Кабинетите, които ще работят като спешна помощ и които сега изграждаме, ще работят не само лекарите в тази помощ, но и други специалисти – обясни министър Нанев. - Те ще получават по100 лева на дежурство, по този начин ще се облекчават и лекарите, които работят в спешната помощ...”

„В България има 421 болници на 7, 5 млн. население – поясни депутатът от ГЕРБ, Лъчезар Иванов. - Да съпоставим европейски страни, силно развити страни като Франция, Белгия. Там броят на лечебните заведения на глава от населението е много по-малък. Не може на 5 къщи да сложим болница. Това е нереално и невъзможно...”

Тук Иванов „пропусна” да каже как пенсионери, живеещи в десетки хиляди отдалечени махали, села и градчета в страната, ще пътуват при спешна нужда от лекарска помощ до най-близкото населено място, след като не разполагат с личен транспорт и средства освен жалките си пенсии. Белгия, Франция и Израел са развити държави с добро здравеопазване, но там никой не е лишен от възможността да получава медицинска помощ при нужда – било заради липса на квалифицирани специалисти по местоживеене, било поради липса на възможност за транспортиране до подходящо лечебно заведение.

Плановото лечение не е единственото, което се случва в родното здравеопазване. Спешните случаи, извънплановото лечение ще се превърнат в недостъпни за голяма част от българското население след закриването на болници. Да не говорим, че приказките на депутата Лъчезар Иванов за превантивна профилактика и превенция ще останат само на хартия като добри пожелания при съществуващата ситуация в малките населени райони, села и градчета.

Как практически си представят реформаторите от управляващото мнозинство провеждането на здравната реформа - единствено със закриването на общински нерентабилни лечебни заведения и създаването на спешни центрове за медицинска помощ, които да работят само в определени часове?

Десетки, стотици хиляди български граждани, живеещи на границата на мизерията, според официалната статистика реално ще бъдат лишени от каквато и да било възможност да се изследват, следят здравословното си състояние и при необходимост да пътуват на километри от мястото, където живеят, за да се изследват, менат на рентген и чакат резултати, докато чакат решенията на лекарите за настаняване в болница за планово лечение. Може би Здравната каса ще им плаща пътуването и хотела докато чакат лекарското заключение какво предстои да се направи?

„За каква медицинска услуга говорим? – пита д-р Лъчезар Иванов. - Такива са повечето от малките болници. Налага се пациентите да си носят печки, храна, лекарствата, карат те на километри, за да си направиш изследванията след това лежиш там 7 или 10 дни и те пращат в по-голяма болница. Тогава обаче заболяването вече се е развило, ако то е сериозно, хронично. Минало е в стадий, при който се изисква много повече апаратура, много повече средства. Кой печели? Нито пациентът, който е потърпевшия, нито обществото като цяло.”

Какво гарантира, че след здравната реформа, пациентите ще са в състояние да пътуват, плащайки от джоба си пътувания на километри за изследвания? Кой гарантира, че жителите на малки населени места ще са в състояние да платят от джоба си престоя в съответното селище с болница, докато изследванията им станат готови? Няма ли да се повтори сегашната ситуация при по-различни условия?

Пак ще мине ценно време в търсене на изход за намиране на средства за пътуване, престой и очакване на изследванията и резултата от тях. Пак ще се ползва скъпа апаратура, но с много чакане – а има болести, при които времето е решаващ фактор за оцеляване и живот.

„Няма да има район, който да остане без голямо лечебно заведение. Това е абсолютно сигурно. Здравната карта се прави така, че в рамките на 60-70 км. максимум да има голямо лечебно заведение, което да може да отреагира. Тези километри се взимат за около час и половина – два с един автомобил” – обяснява в интервю за Агенция „Фокус” днес д-р Лъчезар Иванов.

А който няма автомобил, няма пари за пътуване и престой в чуждия град – какво ще прави? Ще мре? Въпреки, че е гражданин на тази страна и всички текстове в Конституцията важат и за него – има право на лечение, само няма да има възможност след здравната реформа.

„Наскоро разбрах за един случай, при който пациент попада в една малка болница с болки в корема даде пример депутатът Лъчезар Иванов. - В 3.30 часа посред нощ лекарите там установяват, че става въпрос за апендикс. Този пациент обаче е с алергия, но в болницата няма нито алерголог, нито хирург. Хирургът идва в 8 часа сутринта. Трябва да бъде направена подготовката за операция. Тогава се взима решение пациентът да бъде преведен в болницата във Варна. Докато трае всичко това, пациентът почива в 17 часа. Ако този същият пациент беше веднага транспортиран във варненската болница или в друга болница, щеше да остане жив. Затова считам, че не може хирургия да се прави само от един хирург...”

Правилно, примерът е подходящ, но ако пациентът няма личен транспорт, а в селото или махалата няма кой да го закара – в такива случаи изходът също ще бъде летален, защото при спешни случаи, с една линейка за 12 часа в денонощието – на нуждата от спешна операция на коремни органи – няма как да бъде отговорено, и то единствено с очакването, спешният екип и единствената линейка да дойдат на работа след часове... за да констатират смъртта.

Никой не твърди, че здравеопазването не струва пари, напротив то струва много пари. Но преди да се посегне на лечебните заведения – нека управляващите да си направят труда да преценят, дали останалото без болница население, ще има възможност и ще бъде в състояние да се грижи само за оцеляването си!

Баба ми казваше, ако на 40 години си здрав, значи не си жив!

Мнозинството от населението в България е болно. Повече от половината е с тежки хронични заболявания или инвалидизирано. Голяма част от него живее на границата на оцеляването, с мизерни доходи. И щом това население бъде оставено без болници и съответно без лекарска грижа – трябва да е ясно, че то ще оцелее трудно, даже едва ли ще оцелее много дълго.

Не може всички българи да живеят в големите градове, където ще останат болници. Освен това е известно, че даже в столицата, раковоболните често остават без възможност за лъчетерапия, поради повреда в апарата...

Известно е и че раковоболните, диабетиците, децата с редки заболявания остават често и без лекарства, заради непроведени навреме търгове с фармацевтичните фирми...

„Държавата е това, което обществото иска и очаква да се случи” – каза го бъдещият трети вицепремиер, проф. Илиян Михов. Думи, заради които той спечели моето и уважението на много българи.

Нека да имаме държава, колкото и да сме зле финансово и колкото и да е тежка кризата...

 
Powered by Tags for Joomla