Tag:нзок

Наследството на Симеон Дянков обрече десетки хиляди българи на мъчителна смърт поради липса на възможност да си платят лечението

„Швейк, вие да не сте идиот?

Тъй вярно, господин поручик – по време на редовната

военна служба бях освободен заради идиотство...

....Швейк, толкова голям идиот ли сте?

Тъй вярно, господин поручик, толкова...”

д-р Таня Андреева, министър на здравеопазванетоДълго трябва да се повтарят тези реплики на поручик Дуб и ординарецът му, храбрият войник Швейк...

Как да повярва нормално мислещ човек на добронамереността на министъра на здравеопазването, след като тя и дума не изрича по едно мракобесно постановление, прието в края на преждевременно прекъснатия мандат на ГЕРБ?

Как да повярва човек на въпросната другарка Таня Андреева след като тя и дума не обелва за заплащането на консумативите от пациентите, мълчи за възможността да се увеличи не броя на направленията и обхватът им и цените им?

Как да повярва човек на същата тази Андреева, че разбира от здравеопазване, след като тя мълчи и за спешната необходимост да се изработи нов закон за здравето, според който болниците да се не са вече търговски дружества, както е сега? Не говоря за кадровите й решения, изхвърлянето й пред телевизионни предавания, желанието да впечатли някого с тоалети и изказ – всичко това може единствено да хвърли в потрес публиката, но не и да приеме сериозно тази другарка.

Няма да коментирам нежния й прякор, измислен от шегобийци „червена акушерка”, защото не бива да олеквам като самата Андреева.

Постановлението на Симеон Дянков и някои други неща

„От всички заговори и пъклени кроежи на света, най-мощни са тези на бездарниците” твърди Любиша Георгиевски. И е прав, няма да отричам...

Пламен Цеков, бивш шеф на НЗОКИмаше един корифей на здравеопазването от ГЕРБ, Пламен Цеков го наричаха, който беше въвел лимити на клинични пътеки и направления, а и наложи, че така наречените лимити могат да се променят само с предварително разрешение на НЗОК?! Това означаваше да се предвиди колко ще имат нужда от лекар, колко от операция, колко ще ги пипне инсулт или инфаркт...

Та, според въпросния Цеков, с въвеждането на лимитите се засилвала аналитичната дейност на касата и се позволявало изработеното в повече да се получи своевременно.

Глупост на глупостите, лъжи и умишлен саботаж на целокупното национално здравеопазване! Да се смее ли, да плаче ли човек?!

„Болниците – държавни и общински лекуват докато имат лимит за клинични пътеки – след това, ако върнем пациент поради изчерпване на лимитите за месеца, на изхода чакат - от едната страна – прокурор, от другата – журналист”.

Така образно и накратко коментира дългогодишен лекар поредната простотия на Пламен Цеков и сие от правителството на ГЕРБ.

Слава, Богу – вече го няма в ресора този „гений” на плановата заболеваемост, защото такива теории не може да се родят и на две кила ракия!

Лечение на дете с малкото пари на НЗОК51 млн бяха прехвърлени във фиска от бюджета на НЗОК – Българският лекарски съюз вдигна скандал, пациенти се присъединиха в недоволството, тъй като съгласно Закона, само Надзорният съвет на Здравната каса се разпорежда с пари, отчетени като излишък. Не може да се меси нито парламентът, нито финансовият министър. Освен това налице бе и Решение на Конституционния съд, че парите за здраве, са единствено за здраве! И въпреки това Решение, НЗОК превежда десетки милиони на Дянков за фиска.

Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазванетоИ така, докато се пълнеха дупките в бюджета на Симеон Дянков с пари от Здравната каса по време на мандата на ГЕРБ, останаха неразплатени проведени лечения, болниците трупаха дългове, не достигаха направления, медико-диагностични изследвания бяха спрени и пациентите се връщаха!

На 31 декември 2012 година са били преведени в бюджета десетки милиони пари от здравни вноски на граждани, докато болници и пациенти изнемогваха и им се отказваха направления. Въпреки решението на КС!

Някой да е чул здравната министърка да е сезирала прокуратурата за това вопиющо нарушение?

Някой да е чувал предложение от нея Симеон Дянков да се върне по етапен ред в родината и да отговаря на прокурори за безчинствата си в здравеопазването? Няма и да чуете – него го защитава Световната банка, падналият от власт ГЕРБ и президентът Росен Плевнелиев!

Кой ще го върне и ще посмее да му повдигне обвинения, че е нарушил Решение на Конституционния съд? Няма кой.

Дянков „авторитетно” коментираше, че няма да налива пари в нереформирано здравеопазване?! Той, който си позволи противозаконно да изтегли над милиард и половина от Здравната каса и си ги прибра за намаляване на бюджетния дефицит?! Именно той имаше наглостта да се държи назидателно с лекари, пациенти и затъващите в дългове болници!

Симеон Дянков, бивш министър на финанситеВ началото на 2013 година, по предложение на финансовия министър Симеон Дянков правителството прие постановление, според което държавата да прибира 80 на сто от печалбата на своите болници. ЕК застана срещу това решение и какво се промени или случи? Нищо.

Държавата няма право да прибира 80 процента от печалбата на своите болници коментираха от Брюксел. Никой не им обърна внимание от управляващите от ГЕРБ.

По-голяма беда бе желанието на Дянков да източва еднолично парите от здравните вноски чрез двойно данъчно облагане, оформено законово, като бе вписано в Постановление №1 на правителството.

Ето текстът на това Постановление № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

То бе обнародвано в ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

Там четем следното:

Чл. 23. (1) Едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2012 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" - дивидент в размер 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и § 59 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

(2) Доколкото със закон не е предвидено друго, държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правят отчисления за държавата в размер 80 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г.

Чрез това Постановление Дянков си оправи дефицита и обяви, че България е финансово стабилна! А за публиката лъжеше най-нагло, че системата не била реформирана и няма да налива пари в нея? Що за безочие бе това?

Някой да е чул Постановлението да е отменено? Поне аз не съм.

Здравната министърка мълчи като че ли е дала обет за мълчание на живот и смърт.

Председателят на НЗОК Румяна Тодорова пък обещава да увечили броя на направленията за специалист, но не и цените на клиничните пътеки?!

В същото време болниците искат точно и само увеличаване на цените на клиничните пътеки с между 40 и 60 процента!

От Постановлението на Дянков, от неговото действие, държавни търговски дружества го отнасяха двойно данъчно облагани и трупаха дългове. Болниците бяха сред тях...

Говореше се и още се говори за дългове на болниците, но никой не свърза това трупане на задължения с Дянковата измишльотина? Как да си обясним това?

Болниците са регистрирани по Търговския закон, т. е. 80 на сто от печалбата им след данъчно облагане по годишния финансов отчет се дават на държавата!

Тогава как да не трупат дългове, как да лекуват, как да купуват консумативи и изплащат ток, вода, парно и заплати?

Вместо министърът на здравеопазването и председателят на НЗОК по време на мандата на ГЕРБ се разпореждаха в рамките на Закона с парите за здраве и ставахме свидетели как тези пари се отклоняваха по нареждане на Дянков към фиска!

Така болниците трупаха дългове, докато НЗОК превеждаше излишъка от десетки милиони от здравни вноски във фиска!

Това бе една от причините над 90 процента от делегатите на последния Лекарски събор да откажат да подпишат Националния Рамков договор.

Стотици хора бяха поставени в невъзможност да се лекуват, въпреки че са здравно осигурени, това увеличи броят на заминаващите лекари на работа зад граница и доведените болници до фалит! А българите, които се отказаха и отказват от лечение са обречени на мъчителна смърт!

Националната здравноосигурителна каса е започнала годината с дефицит от 236.855 млн. лв. Толкова са били отчетените дейности за ноември и декември, за които не е платено към края на 2012 г., става ясно от одита на Сметната палата на бюджета на НЗОК за миналата година.

Тогава как бившият шеф на НЗОК, Пламен Цеков реши, че има излишък в Касата, който трябва да се връща в бюджета?! „Имаме разписан бюджет от парламента и сме длъжни да го спазваме” – опита се да поучава ръководствата на лечебните заведения.

Как така едновременно НЗОК е имала дефицит и е превеждала излишък в бюджета?!

„...Швейк, толкова голям идиот ли сте?

Тъй вярно, господин поручик, толкова...”

Докато болници и медици са си чакали парите за оказана медицинска помощ през 2012 г., бюджетът е прибрал точно 108.070 млн. лв. от осигуровките на българите. Толкова са били наличните средства по сметките на НЗОК в края на годината. От тях 25.434 млн. лв. са остатък от преходен период и 82.636 млн. лв. излишък по бюджета.

„За първи път от пет години парите от здравни осигуровки ще отиват само за здраве” съобщи председателят на Комисията по здравеопазване към Народното събрание Нигяр Джафер при дебатите по бюджета за Министерството на здравеопазването за 2014 г..

В същото време лекарствата поскъпват с 20 на сто, 70 млн. лв. не достигат за онколекарства и 235 вида лекарства изчезват от пазара заради прекалено ниски цени?!?

На фона на това абсурдно и тревожно състояние на българското здравеопазване – министърката Андреева се закани да забрани работата на лекарите на няколко места!

А защо работят на няколко места българските лекари – за това замисли ли се Андреева, или при нея говорът тича напред, преди мисълта?

В много болници има недокомплект от анестезиолози и здравни заведения от възможността патологоанатоми, липсата им лишава тези лечебни заведения да приемат операции, спешни случаи и прочие дейности. Т. е. идеален повод за бъдещо закриване на тези болници си оформя Андреева с подобна забрана!

От друга страна, българските лекари работят на няколко места, защото заплащането им е обидно ниско, за което те нямат никаква вина.

Как при тези два аргумента Андреева смята да забрани работа на няколко места? Какво иска да покаже на колегите си с подобно безумие?

Че не става за министър, че не я е еня за ниското заплащане на лекарите, или че пет пари не дава за липсата на специалисти от определени специалности?!

И сега докъде я докараха другарката Андреева и екипът й - пак няма да има Рамков договор, лекарите отново ще излязат, да протестират на улицата...

„Не може да се мине зад гърба на живота”, казва един герой на класика Йордан Радичков.

Ще завърша с думите на друг Радичков герой: „Всичко това го казахме иляда пъти, ама то на прост човек и две иляди пъти да кажеш, пак нема да възприеме!”

 

Председателят на Лекарския съюз се бори за циментиране на поста * Исканията на медиците са за повече пари и оставки * Правителството прояви политическо високомерие и не обърна внимание на протестите

Няколко хиляди медици от цялата страна протестираха пред храм-паметника "Ал. Невски" срещу кризата в здравеопазването. Към митинга на лекарите и медицинските работници се присъединиха и събралите се пенсионери, които за пореден път стачкуваха срещу ниските си доходи. Броят на протестиращите според организаторите и полицията се различаваше в пъти, завалялият дъжд намали напрежението за управниците, въпреки че подобни протести освен в столицата имаше и във Варна, Бургас, Плевен, Пиринско - Петрич, Благоевград, Смолян, Враца, Видин, Сливен и Добрич. Като организитори на протестите се афишираха Българския лекарски съюз - за да бъде циментиран постът на председателя му, Андрей Кехайов и някаква Асоциация на професионалистите по здравни грижи, която не е толкова известна на гражданството и за нея мнозинството чу за пръв път.

В специална декларация, която бе връчена на председателя на парламента Георги Пирински и депозирана в Министерски съвет, протестиращите изложиха своите 16 искания и настояха за среща и с премиера Сергей Станишев. Два процента повече от брутния вътрешен продукт, оставка на председателя на Здравната каса, оставка на председателя на УС на НЗОК и извинение на министър Гайдарски заради уронване на престижа на лекарската професия. Към исканията си лекарите настояха и за увеличаване на стартовите заплати, и незабавно възстановяване на договорното начало между съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

Медиците предупредиха, че в случай, че не бъдат изпълнени исканията им ще преминат към ефективни протестни действия.

"Нямаме политически искания", побърза да заяви председателят на БЛС д-р Андрей Кехайов, като допълни, че кризата в здравеопазването е налице. Това разбира се бе поредната недомислица, която изрече Кехайов, тъй като исканията на медиците са в резултат на политическото безхаберие на управниците.

Протестът на лекарите бе уважен от д-р Клод Ветцел, президент на Федерацията на европейските лекари на държавна практика, който отбеляза, че здравеопазването явно не е приоритет на правителството на България, след като за него в бюджета се отделят два пъти по-малко пари в сравнение с други страни в Европа.

Здравният министър Радослав Гайдарски определи действията на своите колеги като спекулация на шепа хора от БЛС, като с това свое изказване Гайдарски за пореден път затвърди убеждението, че е слаб министър, макар и добър професионалист и в позицията му по отношение на протестите надделява партийната му вярност към социалистическата партия.

Протестиращите бяха подготвили и плакати: "Гайдарски и Райнов са опасни за вашето здраве", "Здравната каса - беззаконие от класа", "Не убивайте хуманността и милосърдието", "Повече пари за здравето на народа", "НЗОК на пациентите, а не на администраторите". В имената от плакатите липсваше това на Орешарски, който определи размера на парите за здравеопазване в бюджета, липсваше и това на Веселин Близнаков, който настоя за увеличаване на средствата за министерството му и го получи.

Адекватни ли са позициите на началниците в здравеопазването?

"Категорично мога да кажа, че криза в здравеопазването няма, има проблеми, заяви в предаването "Кой говори" на Дарик радио директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова. - Когато една система работи, когато финансиращата институция е в състояние да заплаща труда на лекарите, аз смятам, че криза няма", подчерта Тодорова. Според нея, за да не се стигне до криза, трябва много работа, за да започне разрешаването на тези проблеми, които вече са ясни.

Д-р Тодорова пропусна да спомене недофинансираните клинични пътеки, липсата на заплащане на труда по клиничните пътеки на лекарите и другия медицински персонал. И докато наричаше черното бяло, същата д-р и директор на НЗОК тръгна да говори на границата на лъжата по системата на здравеопазването, за която бе приета от парламента в 2001 г. написана Стратегия, но не и изработена Програма за действие и финансова рамка към тези така важни документи за всяко национално здравеопазване. Тодорова показа още веднъж и твърде нагледно истината, че на управляващите им липсва интелектуален ресурс и финанси, с които да извършат реформата в здравеопазването - същата реформа, която все още не е започнала.

"Никой не ми е искал оставката - нито официално, нито нелегално" - заяви рано сутринта в деня, определен за протести здравния министър д-р Радослав Гайдарски в сутрешното предаване на Нова телевизия. - Доколкото знам Лекарският съюз протестира, че няма подписан Национален рамков договор, който трябваше да бъде подписан другата седмица... Нормално е да протестират хората... . Аз бях, примерно, в Пазарджик, бях в Смолян, във Видин, на много места, лекарите спокойно си работят и няма такива протести от тях. Даже някои от тях не знаят за какво става въпрос. А самото ръководство, заедно с ръководството на сестрите, госпожа Маркова, те ходят заедно непрекъснато с господин Кехайов от град на град, събират част от хората и им казват: нали виждате колко е тежко в здравеопазването, дайте да се съберем да протестираме...

... всичко, което е възможно сме направили на този етап... Имаше две пресконференции - едната беше в БТА, другата беше в Народното събрание и там изяснихме, че няма нито криза в здравеопазването, няма криза, а има проблеми. И това са проблемите, които ние се опитваме сега да решим и ги решаваме... Аз мисля, че реформата върви. Реформата си върви. Това е, че, например, прехвърлихме парите, които бяха изцяло в държавната хазна, по-рано в Министерство на здравеопазването, ние прехвърлихме изцяло парите в касата...

...доплащането трябва да бъде гласувано от Народното събрание. Не може нито здравното министерство, нито Националната каса да реши този проблем... Ние сме за това да не се доплаща. Против доплащането на този етап. Но не сме казали, че по принцип по-нататък, защото тази Стратегия, която говорихме преди малко, тя визира това доплащане. И ние казваме, че когато в един момент, когато българският народ стане да живее по-добре, по-заможно, влязат повече пари в държавата и в касата ... Аз, примерно, не мога да кажа, че НДСВ е на позицията, че трябва да се доплаща. Отделни членове и в БСП, и в НДСВ, и в ДПС има хора, които поддържат доплащането. Аз също не съм против, но въпросът е, че не е моментът сега. Аз го казвам по-нататък.

... Етичната комисия да вика министъра? Е, това ще бъде вече голям прецедент - Етичната комисия да вика министър... Е, как ще отида? Аз това Ви казвам, че това ...., аз съм администратор, в момента изпълнявам административни функции. Етичната комисия се занимава с проблеми, ако наруша, примерно, някакви етични норми, в смисъл направил съм някаква беля с болния или...

... като започне протестът. Това е една нормална, демократична израз на нормален, демократичен израз на волята и (...) на тези хора."


"Няма да подам оставка, защото проблемите в здравеопазването не са от днес" - заяви авиационния доктор, Емил Райнов, зам.-министър на здравеопазването и председател на Управителния съвет на НЗОК. - Проблемите в здравеопазването в никакъв случай не са криза и хаос, но има насъбрани проблеми, които трябва да бъдат решени от цялото общество. Не за първи път няма подписан рамков договор. Нищо фатално не се е случило. И други години е имало без рамков договор. Това каза в предаването на бТВ "Тази сутрин" Емил Райнов, зам.-министър на здравеопазването и председател на УС на НЗОК във връзка със спора около подписването на Национален рамков договор в спора между НЗОК и Българския лекарски съюз /БЛС/.

Скандалът с рамковия договор е ежегоден и е шеста година поред, обясни той.

Според него вината за тази година категорично не е на касата, а е на Управителния съвет на БЛС. "Незабавно да се възстанови договорното начало чрез промяна в Закона за здравното осигуряване, възстановяваща текстовете съществували до декември 2005 г.. - е написано в Декларацията, на лекарите, която бе внесена в Министерския съвет. От бранша настояват за създаване на ясна нормативна база и адекватно заплащане на медицинските дейности, финансирани от Държавния бюджет, както и за спешно разглеждане и приемане на проектозаконите за правата на пациентите. Медицинските служители поискаха още управляващите да изпълнят предизборните си ангажименти в сферата на финансирането на здравеопазването.

Вината за хала на здравеопазването е изцяло у политиците

Законът за пациентите чака вече пета година да бъде приет. В същото време парламентът гледа Закона за проституцията.

Много неща не са свършени и не всички се измерват в пари. Естествено, главното са парите, определени в бюджета за здравеопазване, но не по-малко значимо е и да се наблегне на качеството на услугата, а не на разликата в цените. Вече година и половина този кабинет управлява, а Програма за действие към Националната стратегия все още не е написана, за да се тръгне и към съставяне на финансовата рамка. Година и половина не се намериха експерти, не се намериха интелигентни хора, които да довършат документите по прилагане на Националната стратегия. И за това бездействие не са нужни пари а организация.

Защо не бе свършено нищо по съществуващата и написана вече Национална стратегия? Защото началници в здравеопазването са хора, които са чиновници, хора без професионално виждане за решаване на проблемите на здравната реформа. Това е причината здравната реформа да не започне все още. Така на практика се получава парадокс: д-р Румяна Тодорова, министър Гайдарски твърдят, че реформата върви, а тя все още не е започнала и няма как да се е случило това, след като написаната преди 6 години Стратегия не е станала повод да бъде разработена Програмата за действие и Финансовата рамка.

Протестът на лекарите мина. Очакват се предупредителните действия и националните стачни протести - началото на лекарското недоволство не бе оценено разбрано правилно от управниците. Поне засега. Какво липсва, за да има успех това недоволство: липсват таксита. Като онези, които блокираха парламента за цял ден и втресоха политиците. С блокиране на столицата таксиметровите шофьори си уредиха патентен данък - екстра, която ако бъде дадена на медиците ще облекчи данъчната им тежест и удръжки на и без това малките заплати.

От 19 февруари лекарите ще преминат към предупредителни стачни действия и ако и тогава не се вземат мерки по исканията им, те са с намерение да започнат национални стачни протести.

На протеста на лекарите не видяхме Волен Сидеров, който обикновено е дежурен в подобни мероприятия. Лидерът на "Атака" бе зает в същото време да прави театър пред Следствието, където бе повикан да даде показания.

 

Петър москов, така нареченият министър на здравеопазването, когото никой не изследва за затормозена психикаФирми, свързани с хора в здравната каса, я източват

Интервю на Десислава Пътева с инж. Мариана Христова, съорганизатор на протеста срещу реформите на здравния министър д-р Петър Москов за списание

Редица опити за реформи в здравната система бяха отхвърлени в съда и дори бяха определени като противоконституционни. Каква е причината да искате оставката на ресорния министър едва сега? Пилотното въвеждане на пръстовите идентификатори в болниците ли преля чашата на търпението?

Тези опити за реформи ще продължават да падат в съда. Да, пилотното въвеждане на отпечатъците преля чашата. Това се случи по няколко причини. Първо, защото такива непопулярни мерки се вземат точно през лятото, когато хората са в отпуск, когато София е празна и когато гражданското общество няма защитни сили. Не за пръв път наблюдаваме този процес, той е станал масова практика. Реформата, ако въобще мога да я нарека така, е пълна карикатура – от горе до долу. Не знам дали изобщо нещо е успешно.

Второ, самата наредба за отпечатъците е незаконна. Ще падне в съда, защото няма нормативен акт, на който тя да е подзаконов нормативен акт. Тя няма законово основание. Четейки становището на Комисията за защита на лични данни, разбрах, че тя си е измила ръцете, казвайки, че хората имат право да откажат да дадат пръстов отпечатък. Тогава данните им трябва да бъдат въведени на ръка. Естествено, в наредбата на Министерството на здравеопазването не се предвижда нищо подобно. От това следва, че Комисията е дала право на избор на пациента, но министерството не го е направило.

Оказва се, че ако даден пациент откаже да даде пръстов отпечатък, то той ще трябва да заплати за издаването на идентификационна карта, която ще бъде ползвана до въвеждането на електронната здравна карта.

Това няма как да се случи поради няколко причини. Първо, не са готови здравните досиета на хората. Второ, някой може ли изобщо да обясни на хората защо ние се вкарваме толкова пъти в излишни разходи и плащаме за един идентификатор, който е с изключително висока степен на сигурност? Този идентификатор може би е приемлив, ако ние сме служители на НАСА. Тогава могат да ни сканират и ириса, за да получим достъп. Тук обаче става въпрос за устройства, които ще са разхвърляни по аптеки, по лекарски кабинети, които са с изключително ниска степен на защита, особено ако са частни.

Хората трябва да направят една много важна разлика. Когато става въпрос за ЕГН, за ПИН, за парола във Фейсбук или за имейл, всяка една от тези степени на сигурност може да бъде сменена на мига, в който човек констатира пробив. Пръстовият отпечатък не може да се смени. Веднъж изтекъл, той повече не може да остане секретен. Затова се ползва в изключително редки случаи, но не и за достъп до здравната система. Има изключения при някои експериментални болници. Изключение са НАСА и ЦРУ, където най-вероятно сканират цялата длан. Само че ние нямаме нужда от подобни изключения.

Никой не излезе да каже в какъв размер са злоупотребите. Никой не направи анализ дали тези злоупотреби се случват, само когато човек е вписан като лежащо болен, но на практика не е. Болниците, които прибягват до подобни шмекерии, най-често са изразходвали средствата за хора, които не за здравноосигурени. Тоест парите, които те са похарчили за осигуряването на медицинските услуги, няма как да им бъдат покрити. Но до тези практики се прибягва заради бедни хора, заради хора в неравностойно положение.

Ако резервите на здравната каса не бяха взети от Дянков и не бяха върнати в бюджета, може би тези разлики в болниците щяха да бъдат компенсирани и злоупотребите щяха значително да спаднат. Лично аз силно се съмнявам, че много лекари изпитват удоволствие да правят подобни манипулации.

На хората трябва да им стане ясно, че има разлика между това да поставят пръстовия си отпечатък върху личния си телефон или компютър и това да го поставят на подобен четец. Като IT специалист не препоръчвам отпечатък да се ползва абсолютно никъде. Ако Вашият отпечатък изтече веднъж, човекът, който го е взел, е получил достъп и до Вашия компютър, и до Вашия телефон.

Важно е и това, че ние вече имаме болници, които са чужда собственост. Говорим за „Токуда” и за „Сити Клиник”, които са в ръцете на турски компании. Всички знаем, че южната ни съседка твърдо стои зад абсолютно всякакви фирми и търговска дейност, които са на хора с турски произход. Оттам нататък ние даваме неограничен достъп до висока степен на секретност на информация на държава, в която президентът се държи като идиот.

Появиха се коментари, че системата с пръстови идентификатори е заимствана именно от Турция, но там вече са се отказали от нея, защото се нарушават човешки права…

Съвсем ясно е, че човешките права се нарушават навсякъде, но има и нещо друго. Ако българинът пътува в Европа и разполага с електронна здравна карта, каквато беше заложена изначално в тази реформа, тя му дава възможност да пренесе информация за кръвната си група, за евентуални алергии. До тази информация може да има достъп всяка една болница в ЕС. Пръстовият отпечатък обаче никъде не могат да го разчетат, съответно не могат да получат каквато и да било информация.

През 2018 г. в ЕС е задължително да бъде въведен единен идентификатор – личните карти ще бъдат с чип. Вътре ще бъде съхранявана тази информация. Значи ние три пъти плащаме за упражненията на Москов и компания. Първия път те въведоха четци за лични карти, които не вършат работа. Втория път ще въведат четци за отпечатъци, които също няма да вършат работа.  Те няма да вършат работа априори, защото ние изключваме бебетата, малките деца и подрастващите. Това означава, че този сегмент на практика остава неконтролиран. Не може една система, която е непълна, да ни се пробутва като работеща и да се гарантира, че тя ще пази интересите ни.

Представете си, че сте клиент на една банка. Оставили сте парите си там. Управителят на банката Ви казва, че неговите служители крадат от Вашите пари, но иска от Вас пари, за да купи устройствата, с които да спре собствените му служители да крадат. Освен всичко друго, иска и Вашия отпечатък, за да попречи на служителите си да крадат. Извинете, Вие ще държите ли парите си в тази банка? Чисто механично искам да ми обяснят как този отпечатък ще спре течовете. Колко са точно течовете, които ще се спрат и как това нещо ще бъде осъществено на практика?

Как гледате на твърдението, че не самите отпечатъци ще се съхраняват в база данни, а ще се генерира „уникален идентификационен номер”? Според здравните власти така няма да се стигне до злоупотреби с биометрични данни.

При компютрите абсолютно всичко е комбинация между единици и нули. Тази цифрова комбинация винаги е обратима, дори когато е криптирана. Целият този код ще бъде собственост на всеки един собственик на болница или поликлиника. Той ще трябва да сравни Вашия отпечатък с някаква съществуваща база данни. Той трябва да свери дали този отпечатък е Ваш, или не е. Което означава, че база данни задължително ще има. Иначе няма как да стане. Всички останали твърдения звучат смехотворно за хора, които работят в IT бранша.

Тази информация задължително е обратима, което означава, че абсолютно всеки, който има достъп до базата данни, може да получи тази информация. Извинете, но хората хакнаха дори имейлите на Хилъри Клинтън… Искам да напомня, че дори и частичен отпечатък, намерен на местопрестъпление, също е отпечатък. Тоест, няма нужда да е отпечатан целия пръст. За да могат да бъдат определени контролните точки, които формират кода, Вашият пръстов отпечатък е сканиран в цялата си пълнота.

Веднъж закачен към компютър, този идентификатор е изключително уязвим. Частните аптеки или медиците в частните лекарски кабинети не могат да носят отговорност. Освен това, пускайки отпечатъците да се разхождат къде ли не, самото министерство се освобождава от отговорност. То оставя едни хора, които нямат необходимата квалификация, да защитават цялото това уязвимо място. Съвсем излишно е то да бъде създавано.

За какво могат да бъдат ползвани тези биометрични данни, ако попаднат в ръцете на недобросъвестни хора?

Много пъти съм казвала, че не е нужно да имате мозъка на злодей. Ако Вие разберете всички неща, които могат да бъдат направени със зла умисъл, Вие ще се превърнете в злодей. Възможно е пръстовият отпечатък на някой, който е неудобен, да бъде намерен до труп. Може чрез такъв пръстов отпечатък да бъдат теглени някакви данни, да бъде осъществен неправомерен достъп до Вашия компютър и телефон. Самият факт, че този процес е необратим, е достатъчно притеснителен.

Съгласете се, че нашите пари в банките се защитават със стандартен ПИН. Но тук става въпрос за една най-обикновена търгашеска история, в която някакви фирми ще продадат някакви устройства, ще интегрират някаква система, ще приберат едни пари и ние ще платим за удоволствието да ни унижават и да се отнасят с нас като с престъпници.

Каква беше реалната причина здравната каса да плати по-висока сума за внедряването на тази система, макар че имаше 4 пъти по-изгодна опция? Не е ли подозрително това, че офертата на одобрената фирма се доближаваше до първоначално заложения от касата бюджет?

Смятам, че ако не двете, то минимум една от фирмите е свързана тясно с представител, който в момента работи в здравната каса и влияе върху целия избор. При всички положения, тук става въпрос за някакви пари, които трябва да бъдат източени. За мен в това няма никакво съмнение. Чисто логически системата не осигурява защитата, която ни обещава. При положение, че някой я е приел с цялата яснота, че тази система няма да работи като хората, това вече е за мен ясно доказателство, че става въпрос за кражба. И ето тук е източването на здравната каса – ние плащаме за нещо, което не получаваме. Освен това ще платим не веднъж, не два пъти, а три пъти.

Доколко основателни са твърденията на Българския лекарски съюз, че за внедряването на системата ще бъдат похарчени не 400 000 лева, а между 5 000 000 и 8 000 000 лева?

Нека да напомним, че в тази цена не влиза софтуерът, не влизат лицензите, не влизат апаратите, които ще бъдат закупени от частните аптеки, от частните лекарски кабинети. В тази сума влиза само една пилотна част. Тоест навсякъде, където след това бъде поставено това устройство, вече ще има допълнителен теч. Освен това фирмите смятат, че след като вече са минали на търг за обществена поръчка, цената на допълнителните устройства, които ще трябва да бъдат закупени впоследствие, ще остане същата. Не смятат това за нарушение, но по този начин заобикалят търговете.

Смятате ли, че въвеждането на подобна система наистина има шанс да предотврати случаите, в които се отчита неизвършена медицинска дейност? Заместник-министър д-р Ваньо Шарков отчете, че все пак с четците за сканиране на лични карти са успели да установят 2500 случая, при които е имало нарушения и така да спестят 3 000 000 лева.

Една такава електронна здравна карта, която е защитена с ПИН и която се ползва в цяла Европа, би била решение. Както виждате, в случая въобще не става въпрос за това. Още повече, че тази електронна здравна карта би позволила смяната на личните карти да продължи по-дълго време. Те работят горе-долу на същия принцип, тоест те ще четат тази информация по същия начин.

В момента без всякакво основание този проект беше променен. Да не говорим, че е много важно да бъдат изработени самите електронни досиета. Д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването беше правил проекта за тях, те минаха на търг и спечелиха. След това чух, че са се появили в Министерски съвет някакви досиета със съвсем различни параметри. Тук отново са замесени фирмите, които в момента участват в доставката на тези устройства. За мен това означава, че се създава лобистка практика за някакви фирми, които са тясно свързани с хора, които работят в здравната каса или в Министерството на здравеопазването. Крадецът ни обяснява как открадвайки от нас едни пари, които никак не са малко, ще спре някакви течове, които дори не разбрахме в какъв размер са. Ако със сканирането на личната карта са установени 2500 случая на злоупотреби, то те са смешно малко.

Имаше много сериозен отпор и от лекарската гилдия, и от пациентите. Как въобще се стигна до пилотното въвеждане на тази система и дори до това да се заобиколи законът?

Според мен Комисията за защита на личните данни е била подложена на натиск. Мнението й беше друго, но след това рязко се промени и тя одобри цялото това безумие. Другото нещо, на което ставаме свидетели, е разделението, което е факт в цялото ни общество. Видях как разделиха лекарската гилдия на парчета, как една част беше атакувана със сила, друга част беше атакувана с финансиране. Видях как хората бяха отстрелвани един по един. Чухме за хора, които са получили обещания, че ще станат професори срещу съгласието им…

Ако реформите на Москов се правят в ущърб на обществото, кой има полза от това той да остане в политиката?

Тази система и тези отпечатъци са били обект на преговори между България и Турция, а проблемът е бил подценен. Неглижирана е била опасността, а от българска страна са поети ангажименти, които – ако няма граждански натиск – ще бъдат прокарани, независимо колко вредни последици ще има това за България. Най-вероятно това е било разменна монета срещу това да не се пускат бежанци на българска територия. Заради това Бойко Борисов е поел ангажимент, като е решил, че това е по-опасно, а за другото може да направи компромис. Не, не може. Според мен това е една от причините да продължава да стои зад министър Москов. Другата причина е, че на него му е необходимо одобрението на Реформаторския блок, за да продължи това правителство да съществува. За мен всичко е пазарлък. Хората трябва да са наясно, че непрекъснато стават обект на търговия на влияние и на интереси.

Вие смятате, че политиката на Москов е успяла да унищожи Център „Фонд за лечение на деца”, макар че се говореше, че при предишното ръководство е имало корупционни практики. Според Вас основателни ли са обвиненията срещу бившия шеф на институцията Павел Александров?

За жалост не съм чак толкова навътре в нещата. Моето лично мнение като наблюдател е, че такива скалъпени обвинения срещу някого отдавна не са правени. Обвиненията срещу Павел Александров бяха повече от несериозни. Много се надявам този човек да заведе дело срещу България, защото това беше обида и подигравка. Това, което хората бяха постигнали във фонда и което аз съм виждала, е оперативност. Затова смятам, че работата им беше изключително полезна. И този опит да се изтикат гражданите встрани, за да не се пречкат, е меко казано вулгарен, когато става въпрос за опазването здравето на деца.

Смята се, че ръководството е било сменено, за да може парите от фонда са бъдат насочвани основно към български болници, независимо дали на този етап в тях има възможност да се лекуват деца с конкретни заболявания. Освен това някои родители са споделяли, че у нас на децата им са правени ненужни интервенции, като последиците от тях е трябвало да бъдат коригирани в чужбина. Каква е Вашата гледна точка?

Наистина това е проблемът. Моето впечатление е, че се опитаха да превърнат фонда в мини здравна каса, която да финансира медицински дейности в България, вместо да отговаря за лечението на децата в чужбина. Някои от тези случаи са изключително критични и не могат да търпят цялото това забавяне, за да минат по държавните пътеки.

Смятам, че този проблем не доби достатъчно голяма гласност. Под светлината на прожекторите остана Общественият съвет, а родителите са поставени на колене. Тези хора бяха поставени в изключително неизгодно положение. Те бяха най-сигурният източник, който можеше да даде информация за това какво се случва, но знаеха, че така рискуват живота на децата си, защото ритат срещу системата.

Медиите имат грях тук, защото не дадоха достатъчно голяма яснота какво се случва. Липсват и хора, които да излязат на улицата, защото българинът се е дистанцирал. Той вече до такава степен е свръхинформиран, че това нещо е минало прагът на болката. Чувствителността определено намаля.

Москов нарече „удобно информирани каналджии” представители на неправителствените организации, които участват в Обществения съвет. Уместна ли беше тази атака срещу хората, които до този момент следяха всеки детайл от работата на фонда?

Цинизмът на този човек надминава всичко, което мога да приема. Не искам да правя квалификации, но вулгарното му, безпардонното му отношение минава всякакви норми на възпитание, които бих приела за нормални. Дори не само за министър, но и за един обикновен човек. За мен поведението му е като на неврастеник или болен човек.

Нямате ли усещането, че той изпитва чувство за безнаказаност?

Изпитва такова чувство. Затова казвам, че според мен този човек е с диагноза. Поведението му е като на социопат. Но и други хора са виновни за това той да има подобно поведение. Не може човек да си позволи да се държи така, ако няма някой, който да стои зад гърба му и да подкрепя всяка идиотия, която изрече.

Бившият здравен министър д-р Стефан Константинов определи въвеждането на системата за пръстови идентификатори като пиар акция, за да може Москов да замаже неуспеха от всички останали опити за реформи, които така или иначе не са минали в съда. Как гледате на това твърдение?

Според мен и пръстовите отпечатъци няма да минат в съда. Ние просто ще изпаднем в положението, в което бяхме с винетките. Решението на съда излезе твърде късно, след като повече от половин година ние си плащахме незаконните винетки. Според мен цялата тази история ще се повтори и с пръстовите отпечатъци, защото те наистина са незаконни. Нямаше наредба, която да не падне в съда. Но все пак българският съд не може да работи с такава бързина, каквато на нас ни се иска. Това, което лично мен ме притеснява е, че болница „Токуда” доброволно е пожелала да работи с отпечатъците на гражданите. Тоест, дори няма да изчакваме резултатът от едно съдебно дело, а вече някои неща ще са факт.

Според Вас какви други проблемни зони има в сферата на здравеопазването?

Личните ми наблюдения са, че огромна част от българските болници не отговарят на европейските здравни стандарти и ще бъдат затворени. Но това ще обрече на смърт хора, които не биха могли да стигнат до стандартизираните болници. На нас трябва да ни е ясно, че сме в заварено положение и че там не може да се действа така. Става въпрос за общински болници, за бедни болници. Да, условията в тях може да са лоши, но човек все пак може и да оживее. Докато ако трябва да стигне до болница, която се намира на 300-400 километра, може да умре по пътя.

Нека не забравяме, че публичният транспорт не стига до всяко българско населено място. Нека да не забравяме за пенсионерите, които са трудноподвижни. Да не забравяме това, че хората нямат финансовата възможност да се доберат до болниците. Нека не забравяме, че спешната помощ не може да стигне до всяка точка, че забавянето е твърде голямо. Всички тези неща трябва да са съобразени. Това е нещо, за което трябва да се мисли без емоции, да се направят проверки колко болници отговарят на тези стандарти. Да се види постижима ли е промяната при тези, които не отговарят на тях. Категорично против съм такива болници да бъдат затваряни. Преминаването на здравеопазването в частни ръце, като се затварят едни болници и се създават условия за поява на частни, отваря доста голяма дупка и възможност за източване.

Здравният министър ще каже, че болниците не се затварят, а се обединяват…

Ако обединя болници във Варна и Бургас и ги пратя в Сливен, обединението е малко странно. Ако от Шумен трябва да стигнете до Сливен, пази боже от такова обединение. Това вече сме го чували. Не, тук няма нужда от подобно нещо, а от наистина хубав анализ. Според мен този човек се дъни в това да обмисли добре и да създаде здравна карта. Заедно с това трябва да бъдат разпределени здравните дейности по места. Но аз виждам, че той априори е неспособен да намери решение.

За въвеждането на здравна карта се говори от години, но реално не виждаме резултат. Каква е причината политиците толкова често да буксуват, когато се стигне до този въпрос. Липса на политическа воля ли прозира в този процес или има други обстоятелства, които го парализират?

Тя просто не е удобна на нито едни управляващи, защото би попречила на подобни източвания, на приватизиране на тази дейност. Истината е, че у нас системата работи центробежно. Добрите специалисти, попаднали вътре в нея, моментално биват изхвърляни, ако решат да направят нещо както трябва. Независимо дали работят в сферата на здравеопазването, или някъде другаде. Те пречат на едни интереси, на едни пазарлъци, които определено не са в интерес на гражданите, а защитават бизнес или политически интереси, дори и задгранични интереси.

Наскоро здравният министър Петър Москов беше обвинен в това, че не се бори с монопола, че няма никаква политика по отношение на намаляването на цената на лекарствата.

Така е. За мен „Биг Фарма” е стигнала нечувана висота с цените на лекарствата в България. Това мога да го кажа от личен опит, защото ми се е налагало да купувам лекарства от чужбина за мои приятели тук. Знам каква беше разликата в цената на едно и също лекарство, произведено от българска компания. Тук нещата са сериозни и смятам, че отново става въпрос за бизнес интерес. Защо да се напъват да свалят цените, след като имат договори със здравната каса на тази цена, след като това лекарство могат да го продават с една нула отзад? Монополът е ясен – производителят държи цялата аптечна мрежа. Нещата са обвързани, оттам положението става непробиваемо. Не виждам даже да има някой, който да може да окаже адекватна съпротива. От страна на Москов изобщо не виждам такъв опит. Това е недостатък на системата, с който те трябва да се оправят отвътре.

 

Проблемът с раковоболните има решение, но няма кой да го прокара законодателно

Скъпо изследване за правилна диагнозаНе искам да съм знаме, не искам да съм символ на неравната битка за живот.

Не искам да съм поредната цифра в зловещата статистика за смъртност...

Е viva la muerte! Това е бил лозунгът на испанските фашисти, за който се сетих, когато чух историята на болната от рак на гърдата българка, която 14 години  води Диана Бурлакова неравната битка за живота си!

7000 лева на месец струва на тази жена лекарството, които е в Списъка на Здравната каса, но не й го отпускат?! Въпреки платените осигуровки, въпреки, че медикаментът е животоспасяващ...

Диана Бурлакова, онкоболната, зарязана от държаватаСъдбата на Диана Бурлакова имат още 50 жени оперирани от рак на гърдата, тъй като и те, макар и здравноосигурени не получават това лекарство от НЗОК!

Надзорният съвет на Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/ е взел решение да не отпуска това лекарство на раковоболните жени, ни съобщи от екрана на Нова телевизия членът на този Надзорен съвет, д-р Веселин Иванов.

Съобщи го спокойно, без да му мигне окото и използва случая да се оплаче, че и той имал проблеми с лечението си, но не чухме диагнозата му да е рак!

д-р Веселин Иванов, член на Надзорния съвет на Здравната каса, гласувал смъртоносното решение за неплащане на скъпия медикамент за раковоболниД-р Иванов използва трибуната на телевизията, за да ни каже, че само за оставащите месеци до края на годината за този препарат трябвало да бъдат платени 700 000 лева и това мотивирало членовете на Надзорния съвет да гласуват присъдата за 50 жени!

Присъдата е най-тежката – бавна смърт, без право на помилване и то за 50 невинни жени.

След гласуването раковоболните няма да получат пари за медикамента поне не до края на 2013 година. Т. е. те имат право да чакат, да чакат неизвестно какво...

Ден след ден, седмици, часове в несигурно очакване 50 обречени жени ще живеят в неизвестност кога ще настъпи краят поради липса на пари и лечение.

Ден след ден живот с ужаса, че ракът се развива, а те са безсилни да го преборят с очакването си.

Пациентски организации, асоциации се възмущават, докато политиците ни, от които пряко зависи съдбовното решение да се даде шанс за живот на тези 50 българки изобщо не се интересуват от зловещото очакване.

Обявяваме национален траур за катастрофи, за смърт на невинни, но за умиращите всеки ден раковоболни – национален траур не се полага.

Какво могат да направят болните – да търсят пари за живот, да съдят държавата в Страсбург, където съвсем сигурно ще спечелят делата си, да огласят случващото се...

Няма друга държава, в която раковоболни да се занимават с търсене на пари, със съд, с пресконференции – в други държави болните ги лекуват.

У нас политиците чакат смъртта на поредния осъдил държавата, за да се появят на погребението с опечалени физиономии.

Какво е да се събуждаш с ужаса, че носиш смъртта в себе си?

Какво е да заспиваш с тази мисъл?

Какво е за живееш с ужаса, че си отиваш и няма надежда?

Имаме чиновници, които определят кой да живее и кой – не.

Имаме чиновници, които се тръшкат, че поне два милиона не плащат здравните си осигуровки, а в същото време с лека ръка обръщат гръб на тежкоболни, здравно осигурени българи.

Има политици, които разсъждават дали да събират здравните осигуровки със съдия изпълнител, размишляват за втора здравна осигуровка, но не мърдат пръста си за осигурени болни, и не отпускат полагащото им се скъпоструващо лекарство.

Има политици, които слушат така наречения президент и се колебаят дали да върнат бившия министър на финансите Симеон Дянков, за да го разпитат в прокуратурата за Резерва на здравната каса.

Как се живее с мисълта, че си осъдил с действията си тежко, раковоболни жени на бавна, мъчителна смърт?

108 млн липсвали от здравните осигуровки – а има ли задържани служебни лица?

Най-бързо топящата се нация, най-нещастната нация – в тези класации водим.

Ако преди няколко години за лекарства са харчени 140 милиона, сега сумата е 90 млн, но не защото болните са по-малко.

2012 година, ноември месец за последно е говорено за лекарствата на раковоболните и оттогава – нищо.

Всичко казано дотук е eo ipso – /само по себе си/ абсурден идиотизъм, злонамереност на бездарието и глупостта на хора, в чийто сърца не бият сърца, не се чува сърдечен ритъм – камъкът се оказва безмълвен.

С едно гласуване в НЗОК чиновници оскверниха тържеството на живота, заменяйки го с вулгарния марш на предизвестена смърт!

В същото време същите чиновници ни заливат с евтини тиради, лишени от какъвто и да било смисъл.

Бездействието им убива, обрича на смърт, оставя труповете на невинни жертви на тяхното апокалиптично равнодушие пред човешката болка и нечовешко страдание.

Силата на аргументите на раковоболните е прекършена от аргументите на силата от страна на самозабравили се политици и чиновници.  На всеки може да се случи всичко – кой ти мисли за това от решаващите кой да живее и кой да умре?!

И тук идва Абсурдът – садистичната възбуда, чиновническото бездушие, които непрекъснато убиват, но не убийствата им не са грях.

Има решение на повечето проблеми, докато човек е жив...

И аз ще го дам: законодателите могат да променят закона, комисионните от сделки, продажби, търгове, оперативни програми да се внасят в сметка за здравеопазване! Така е било в началото на миналия, 20 век. Защо да не се въведе и сега?

Парите гарантират живот, гарантират лечение, нима ще оцелеят единствено хората с пари?

В България те са под 8 на сто от населението...

Струва си да се замислят така наречените ни политици.

Струва си за това да се протестира, защото никой не си е отишъл от този свят здрав.

В една телевизия говорят за качеството на живот - ние говорим само за живот.

Какво да извикаме, за да ни чуят: Да живее смъртта?! Брутално!

 

Зам.-министърът на здравеопазването излъга откровено в ефира на тв7 за възможностите да се ползва клиничната пътека за ядрено-магнитен резонанс!

Екип от лекари подготвя пациент за операцияНе лъжи! – гласи едната от Божиите заповеди, с която назначеният за заместник-министър на здравеопазването Бойко Пенков явно силно се е разминал!

На въпрос на водещата в студиото на тв7 за възможностите да се ползва клиничната пътека за ЯМР, д-р Пенков откровено говори на границата на лъжата като изрече следното: „Човек има достъп до подобен вид изследване, въпросът е такъв, че човек трябва да отиде да получи направление от специалиста, който да прецени необходимо ли е ... след това отива на самото изследване...”.

Зам.-министърът на здравеопазването др- Бойко ПенковНямам обяснение с какви очи този зам.-министър си позволи да лъже пред десетки хиляди пациенти, след като и кучетата знаят, че след като специалистът прецени, че даден пациент се нуждае от ЯМР, се подава молба до районната здравно-осигурителна каса и се чака.

Срок на изчакване законът не е предвидил и може да се чака безкрайно РЗОК да отговори на молбата на пациента за изследване с ЯМР!

Т. е. пациентът, нуждаещ се от изследване с ЯМР се моли да му бъде разрешено това?!

Не е достатъчно мнението на специалиста за необходимост от ЯМР, не е достатъчна и тежката диагноза, която предполага спешност – не е достатъчно, че въпросният пациент е с платени осигуровки и първа група инвалидност – чака се.

Изследване с ядрено-магнитен резонансКакво се чака, д-р Пенков? Какво чакате вие всички, които сте полагали Хипократова клетва – да не би чакате да умре пациентът докато получи РАЗРЕШЕНИЕ Районната здравно-осигурителна каса да отговори на чакащия пациент?

Лошо е човек да се разболее неизлечимо, още по-неприемливо, арогантно и безпардонно е тези, които трябва да го лекуват да лъжат, да създават пречки за едно, полагаемо се по закон изследване!

България е единствената държава в Европейския съюз, където болният се чувства виновен, че се е разболял!

Само в тази страна-членка на ЕС апаратът за лъчетерапия се разваля и онкоболни чакат ремонта му вместо да се лекуват!

Само в тази страна за раковоболните циклично изчезват лекарствата от мрежата!

Изтеглилият противозаконно Резерва на здравните вноски, бивш министър на финансите Симеон ДянковСамо в България, изтеглилият противозаконно парите от вноски за здраве финансов министър може да си живее някъде необезпокояван и никой не му търси отговорност за стореното!

В България близо два милиона не могат да си плащат здравните осигуровки – било поради бедност, било поради безработица и невъзможност да се откажат от храна, заради тези вноски!

Като мярка екипът на министъра на здравеопазването въвежда втора здравна осигуровка, втори стълб на осигуряване, въпреки че вземането на здравни осигуровки от всеки доход може да докара и трети и четвърти здравно-осигурителен стълб!

Сегашната министър на здравеопазването е готова за невнесени вноски да прати съдия изпълнител на трайно безработни граждани?!

В България влизаш за профилактика и изследвания в болница, и излизаш след несъстоял се опит да бъдеш убит! Убит от нехайното лечение на някаква лекарка, недовидяла изследванията, в които е записано, че в кръвта ти има завишен калий!

Какво се случва: при констатиран завишен калий, лекарка ти изписва рецепта, в която е записала да пиеш ...калий!

Подобни недомислици на съчетаване на хиперкалемия с предписан редовен прием на калий водят до сериозни сърдечни нарушения и... смърт.

Гробищата са пълни с очаквали лечение или изследване пациенти на българското здравеопазванеИма го даже в сценариите за начин за убийство!

Като пациент българинът трябва да си отваря очите за всяко хапче, за всеки антибиотик, който се влива, за всяка инжекция, която тръгват да му поставят!

Причината за тази препоръка е, че рутинно някакъв лекар му е изписал антибиотици, които водят до чернодробна и бъбречна недостатъчност! И то след като пациентът е с чернодробно заболяване!?

Така миг невнимание вкарва пациента в поредния филм на ужасите, в който, ако си невнимателен – загиваш!

Липсата на непрекъснато внимание от страна на пациента води до инжекция с антибиотик, към който има алергия!

Липсата на внимание от страна на пациента го излага на опасност с антиалергичнен кортизонов препарат пак да се възнесе в отвъдното, тъй като това е другата алергия, за която никой не е прочел на листа на пациента!

„Добрият” вариант” е да ти влеят антибиотик, предизвикващ черно-дробна и бъбречна недостатъчност, докато ти лекуват пневмония!

Така с потушена пневмония се озоваваш в следващата болница, където трябва да бъдат преодолени черно-дробната и бъбречна недостатъчност... и появилата се сърдечна недостатъчност!

Дотук имаме три откровени опита за убийство... И то опити за убийство по време на лечение!

Оптимистично, но и трагично!

Дали всичко в българското здравеопазване е мрачно и безнадеждно – далеч съм от тази мисъл и убеждение!

Попадала съм на лекар, който с цената на ювелирна операция ме спаси!

Лекува ме лекарка, за която Хипократовата клетва е въпрос на достойно изпълнен професионален дълг!

Един магьосник коремен хирург оперира с екипа си девет часа, за да спаси моя близка от смърт! И тя е жива благодарение на тези самоотвержени лекари от Пета градска болница...

Лошото е, че броят на тези лекари намалява все повече...

Имената на тези блестящи медици спестявам, за да не ги превръщам в обект на професионални претенции и чиновническа злонамереност!

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов, който от трибуната на парламента обяси лекарите от родилното отделение на болницата в Горна Оряховица за детеубийци!Вчера прочетох, че лекарите от родилното отделение в Горна Оряховица ще съдят бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който си обвини за „убийство на бебе”?!

Истината е, че и да съдят и осъдят този самозабравил се партиец от ГЕРБ, лекарите няма да върнат разрушеното си здраве, няма да изтрият преживените унижения и тормоз!

А колко лекари са обект на злонамерено преследване от страна на пациенти? Не говоря за тези, които са пострадали от проявена небрежност при лечение...

Колко читави лекари дават обяснения в прокуратурата с години за това, че са спасили човешки живот, но обстоятелствата са наложили отстраняване на яйчници и матка заради кръвоизлив  и настъпили усложнения?

Заради спасения живот на пациентка /след подпис на неин близък/ лекар дава обяснения пред прокурор вече втора година?! И въпреки проведените тройна, петорна и седморна експертиза, доказали, че е действано правилно – прокурорът бе сменен и всичко започва отначало! За изненада и на следователя на тази преписка!

Как този лекар всеки ден застава пред операционната и е овладян и прецизен? Някой задава ли си този въпрос?

На ватмантските кабини пише: Не говорете с ватмана, а защо никой не предупреждава: Не тормозете лекаря с ненужно дълги преписки и обвинения, защото спасява човешки живот?

Помогни си сам...

От лекар специалист знам, че всеки пациент е длъжен да научи всичко за заболяването си, за да е полезен на лекарите и на себе си, но дали баба Тинка от село е имала възможност да се образова за своите здравославни проблеми?

Не всичко е черно и бяло – в живота има и нюанси, важното е пациентът да е направил всичко от своята си позиция в бъдещото лечение.

Важно е и от другата страна да стои добросъвестният лекар, който ще даде всичко от знанията, и уменията си, за да лекува пациента...

Какво значение има добросъвестния професионализъм на лекаря и подготовката, и съдействието на пациента, след като медикът трябва да мисли за нормите за направления, да лимита на престой в болница, за осигуряване на лекарства, плащане на ток, вода, заплати, и какво ли още не?!

Противоестествено е, не е работа на един лекар да върши какво ли не, като самото лечение остави на заден план. А това го осигурява наложената система на здравеопазване в България...

Печално е да слушаш как един високопоставен чиновник като зам.-министъра на здравеопазването Б. Пенков си позволи да излезе пред поне два милиона зрители и да говори на границата на лъжата за сериозни проблеми като достъпа до ЯМР!

От 1999 до 2001 г. д-р Бойко Пенков е бил директор на НЗОК! Тогава как така той говори неистини за начина пациент да бъде изследван с ЯМР? Какво друго би могло да бъде причина за подобно говорене освен злонамерена лъжа?

Здравеопазването е сериозна област, която освен пари и стратегии, изисква и добросъвестен професионализъм и почтеност!

Никой не е умрял здрав, всеки рано или късно заболява, даже и от независещи от него причини. Ето защо, когато чуя един чиновник да се гаври с реалните факти – единственото, което ми идва наум е да припомня Божията заповед: Не лъжи!

Дали има място за оптимизъм в трагедията да попаднеш в системата на българското здравеопазване?

Времето ще покаже – на първо време може да започнем с адекватното мислене, поведение и мерки на височайшите чиновници в Здравното министерство и техните секретарки, като последните считат за свой дълг да затварят телефона на възмутени граждани...

За какво плащаме данъци, здравни осигуровки - за да ни лъжат височайши чиновници, а техните секретарки срещу заплата да се държат нахално и неприлично с възмутени граждани?

Напишете си въпросите - така ме посъветваха от пресцентъра на МЗ. Бих го сторила, ако вече пета седмица не чакам РАЗРЕШЕНИЕ от РЗОК да се изследвам на ЯМР!

Послепис. Противник съм на самоцелните протести, когато на едно правителство трябва да се даде шанс да работи, но когато разни чиновници се гаврят с българския гражданин и го лишават от конституционно гарантиран достъп до изследване и лечение - тогава няма как да мълча!

 

Господин Премиер! Да похарчим Дянков за здраве, вместо да качвате вноските за пенсии!

„Внасяме 3 процента повече за пенсии, за да има за докторите!” Тъй рече министър-председателят Бойко Борисов. Ако го слуша някой външен на държавата човек, ще се шашне. Казаното от премиера звучи като: „Ще отрежем крака на пациента, защото не чувал.”

Очевидно има логика, но това е Дянковата логика, на Главния стъкмист в Републиката, по съвместителство и министър на финансите. Лошото е друго, че премиерът повтаря чутото от него 1:1 и много-много не му мисли, толкова сляпо му вярва!

А не бива! Бива да чете само спортните страници, бива да чете и други неща, свързани с управлението на държавата, но да вярва на министър Дянков – това не бива! Разбраха го и децата в предучилищна възраст!

Използват ли се парите от Здравната каса за запълване на дупки в бюджета, или не се използват!

Тази сутрин, по Нова телевизия Дянков заяви в прав текст:

„Не е вярно, никога не се е случвало откакто има Здравна каса. Последните десет години, откакто имаме сегашната система, никой финансов министър не си е позволявал, а и не може по Закон да използва парите от Здравната каса. Те отиват по сметка, директно в БНБ!”

Няколко часа по-късно министър-председателят Бойко Борисов го опроверга като призна, че с пари от здравни вноски се плащат пенсии, като тази практика била наложена още от предишното правителство.

„Повече няма да допусна да се шикалкави по тази тема и да получавам пасиви и да се чувстваме за нещо, за което нямаме вина. Затова ще кажем истината... При това положение аз повече не искам да бъда съучастник на нещо, което съм заварил и понасям упреци заради него. Направено е така, че с парите от здравни осигуровки да се плащат парите за пенсии", заяви Борисов пред Националния съвет на Българския лекарски съюз. Вдигнати пенсии и намалени вноски – това бе днешното обвинение на премиера, към предишната власт. Борисов „забрави” че и неговото правителство намали пенсионната вноска с 2 на сто...

„Неслучайно, преди да си тръгнат, с 900 млн. лева вдигнаха пенсиите”, каза Борисов.

По думите му – от всички стенограми на правителствените заседания на бившите управляващи това било видно.

Премиерът Борисов обеща пред лекарите, че парите за здраве, ще отиват за здраве. И другото му обещание беше „Заместник-финансовият министър /Владислав Горанов, този, когото докторите замериха по главата с бутилка наскоро – бел. Л. М./), който е в касата, ще го извадя оттам, касата ще бъде публично дружество”, заяви Борисов. Тази новина беше посрещната с ръкопляскания.

Борисов също повтори твърдението на Дянков, че Резервът на НЗОК е в БНБ и не е пипан, защото такъв е законът, каза той.

Като отвори дума министър-предсидателят за протоколи, тук също ще пусна Стенографски протоколи, защото всеки един от тях е автентично доказателство за нещо случило се.

Тук ще публикувам част от Стенографския протокол от 9 септември 2010 г., в който е отразено обяснението на министъра на финансите Симеон Дянков за разходване на средствата от преходния остатък и излишък на Националната здравно-осигурителна каса в БНБ от 2000 г. досега. Този Стенографски протокол е добра основа за споровете колко е имало от парите на НЗОК в БНБ и как се разпореждат управниците с тези пари.

На 5 юли т. г., два месеца по-рано в правителството се чудят къде е 445 милиона 421 хиляди лева излишък от Националната здравносигурителна каса. Това става ясно от съответния Стенографски протокол на заседание на Министерския съвет – записано е черно на бяло.

{edocs}stenogr.nsok1.doc,600,400,link{/edocs}

Председателят на Български лекарски съюз чистосърдечно е признал, че не знае къде е излишъкът от НЗОК. Д-р Нели Нешева, която е начело на Касата като Управител – също се е оказала в неведение.

Зам.-министърът на финансите, Владислав Горанов пък смятал, че „За категорията деца, които бяха 1 милион 200 хиляди тогава, и сега горе долу са толкова, когато се създаде здравноосигурителния модел не се предвиждаше въобще здравноосигурителна вноска, тъй като се приемаше, че в обществото солидарността приема, че децата нямат доход и за тях няма да се прави вноска.”

Владислав Горанов е още по-откровен в обясненията си за какво се ползват парите за здраве, има ли ги, няма ли ги, реално и прочие:

Владислав Горанов: Когато вдигаме размера на пенсиите, все едно ние автоматично трябва да увеличим и размера на разходите за здравеопазване, а пенсиите не са доходи от труд, но за това никой не говори. Те говорят, че едва ли не парите, които отиват за здраве, трябва да се изразходват за здраве. Добре, нямаме нищо против, но тогава трябва да седнем, да разгледаме и другите сектори и от някъде да отрежем един процент от БВП, след като това са целеви за здраве пари.

Оттам идват излишъците, тъй като не можем да си позволим да похарчим всички пари, които наливаме в касата, а бюджетираме с излишък, който всъщност не е реален излишък за бюджета, защото не са постъпили от вноски. Това е излишък, който ние от един данък местим от една сметка в друга, на практика. Ние не събираме повече от обществото за здраве. Например, ние събираме 1 милиард 600 милиона лева.

Министър председателят министър-председателят Бойко Борисов нарежда:

- Госпожо Борисова, ще Ви помоля днес с госпожа Нешева и Владислав Горанов след заседанието на Министерския съвет да обясните всички тези неща, за да стане ясно на хората къде са тези пари, защото звучи, че близо половин милиард лева ги няма!

Този прелюбопитен разговор от заседанието на кабинета от 30 юни може да прочетете тук:

{edocs}anna-hzok.doc,600,400,link{/edocs}

Преди време политологът Евгени Дайнов припомни сполучливо един стар виц:

В Москва свалят от власт Никита Хрушчов, за да възкачат Леонид Брежнев. Отива той да поема властта и пита дали трябва да знае нещо специално за работата.

"Оставил съм ти на бюрото три плика", казва Хрушчов. "Просто когато го закъсаш с управлението, почни да ги отваряш."

Поема властта Брежнев, закъсва го. Отваря първия плик: "Стоварваш цялата вина върху предишното управление."

Кара криво-ляво още известно време.

После пак го закъсва и отваря втория плик: "Стоварваш цялата вина върху международното положение." И това върши работа за известно време. Отваря Брежнев третия плик и чете: "Сядай да пишеш три писма."

Не е ли време премиерът да пише писмата, или ще маха министъра на финансите Симеон Дянков, а не само да мести заместника му и да му сменя функциите?

Внасят ли се вноските в сметката, местят ли се пари от еднас метка в друга, както признава Горанов на заседанието на МС или не?

 

 

Лъжите на министъра на финансите се увеличават пропорционално и арогантно

Симеон Дянков, човекът, който съсипа финансово държавата за един мандат!Месеци наред министърът на финансите говори недомислици за здравеопазването и неизвършената реформа в него! С липсата на реформа Симеон Дянков оправдава факта, че дава по-малко пари за здраве!

По-голям цинизъм и арогантност не бях чувала,  - да отмениш нещо и след това с него да обвиняваш другите!

В „Денят започва” на БНТ от 20 ноември, Симеон Дянков заяви дословно следното:

Водещ: Да вземем повод от вчерашната пресконференция. Изключително тежки обвинения срещу вас от лекари, пациенти и една работодателска организация. Обявиха ви за опасен за общественото здраве. Чувствате ли се такъв и вашия коментар на вчерашните обвинения, че финансовото министерство отклонява пари от здравното министерство с други цели?

Симеон Дянков: По това време на годината, бюджетно време винаги финансовият министър е виновен за почти всичко в държавата. Така че съм свикнал с това. Лекарите са недоволни, пациентите са недоволни от нашето здравеопазване, аз също съм недоволен и много рядко можеш да намериш българин, който да каже – браво на здравеопазването, добре върви. Но основната разлика между това, което ние мислим и това, което лекарският съюз вчера каза, е дали това се дължи на липса на пари. Според мен основната причина е не липсата на пари, а на реформа в този сектор. Аз ще покажа специално за вас подготвихме данни, ето ги, които показват за периода от четири години на предишното правителство и за периода на нашето правителство, включително проектобюджета, който сега минава през парламента, да приемем, че той ще се приеме по този начин, колко повече пари ние сме дали за здравеопазване. И разликата е огромна. Ние сме дали повече – 2 млрд. и 765 млн. лв.

Водещ: Какъв е ефектът обаче от тези пари обаче?

Симеон Дянков: Точно за това казвам – 2 млрд. и 765 млн., това да си го представим на годишна основа е близо 700 млн. повече на година, това правителство дава за здравеопазване. Къде са тези 700 млн. И това е между другото по данни на Сметната палата, защото знаете всяка година ние пращаме и към парламента и към Сметната палата тези данни. 3 млрд. общо – 700 млн. повече. Те отиват в здравеопазването, доволен ли е някой от здравеопазването – не. Какъв е за мен изводът, че колкото и пари да се наливат там, без някаква основна реформа, а тя не може да дойде от финансовото министерство, тя трябва да дойде от самия сектор здравеопазване – от министерството, от здравната каса, от лекарския съюз, от пациентските организации. Без те да предложат такава реформа и тя да се приеме, колкото и пари да наливаме, ето вижте колко сме налели, явно няма подобрение. Така че всички са недоволни, но и аз съм недоволен от това, че толкова много пари сме дали – 3 млрд. повече за нашето правителство и резултатите липсват.

Каква е истината:

В края на 2011 година Дянков заяви: „На няколко пъти се опитахме да направим реформа в здравеопазването, но не успяхме, отчете вицепремиерът Симеон Дянков пред Дарик радио. Отсега до края на мандата е много трудно да се направи реформа в сектора”, призна той.

Големите реформи в здравеопазването ще бъдат направени през следващия мандат. Това заяви пред „Дарик” вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков на 17 декември.

По думите му „най-големите реформи се правят в самото начало на мандата на едно правителство: идваш, хората току-що са ти гласували доверие, правиш големите реформи”.

В последния ден на 2011 година премиерът Бойко Борисов скастри Симеон Дянков и заради оценката му за провежданата от правителството здравна реформа. Това стана по време на брифинг в Министерския съвет за постигнатото до момента в здравния сектор.

"Няма да отлагаме реформата в здравеопазването”, заяви лаконично ресорният министър тогава, Стефан Константинов по повод коментарите на колегата му от четвъртък. Тогава финансист №1 обяви, че догодина ще бъдат направени частични промени в сектора, а истинската реформа се отлага за следващия мандат на ГЕРБ. Премиерът Борисов категорично не се съгласи с твърдението на Дянков, изтъквайки, че правителството е направило много за здравеопазването през последната година и ще продължи в същия дух през 2012 г.

Няма как Дянков да е забравил, че твърденията му, че реформата в здравеопазването най-вероятно ще остане за следващия мандат дадоха повод точно преди една година Бойко Борисов да го смъмри.

Тогава гневът на премиера прозвуча така:

Бойко Борисов - министър-председател:

-         Аз се надявам, че той ме е чул вчера какво съм казал и ако още един път се наложи да му обяснявам думите... многозначително не довърши изречението си премиерът.

Истински се надявам да не е казал такава глупост... много бързо ще се оправя с него, ако е казал подобно нещо през главата ми”, заплаши  в последния ден на 2011 година премиерът Борисов финансовия си министър Симеон Дянков.

Така точно преди година Дянков бе предупреден да не говори повече глупости и да не дава оценки на членовете на кабинета. Борисов допълни тогава, че партия ГЕРБ и парламентарната й група непрекъснато понасят пасивите на финансовото министерство.

С времето нещата за Дянков "дойдоха на място" – министърът на здравеопазването Стефан Константинов, привърженик на здравната реформа бе сменен и към днешна дата, министър-председателят е „забравил” какво е говорил миналата година.

Дянков нарушава открито Конституцията!

Миналата година бяха прехвърлени средства от Националната здравноосигурителна каса към Министерство на здравеопазването за заплащането на тези дейности. Тогава Конституционният съд излезе с решение, че това е противоконституционно, но Дянков не върна парите, т. е. не се съобрази с това Решение!

Какво точно се случи, за да излезе КС с подобно решение

Магистратите обявиха за противоконституционни разпоредби от Закона за бюджета на касата за 2012 г., с които към министерството се прехвърлят пари от касата за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и изделия, осигурявани от министерството.

Съдът бе сезиран от 60 народни представители от БСП и ДПС през декември миналата за трансфер от 100 милиона лева. Мотивите на опозицията тогава бяха, че трансферът е един вид конфискация на част от парите на здравната каса, чийто приходи основно са от вноските на гражданите.

Депутатите твърдяха, че парите отиват в орган на изпълнителната власт, каквото е Министерството на здравеопазването, а то се финансира от държавния бюджет. Недопустимо чрез един бюджет на НЗОК да се финансира държавният бюджет, пишеше още в становището на социалистите и бившите им коалиционни партньори.

С пари от вноски на граждани за здраве се финансира държавният бюджет – КС се произнесе, но това за Дянков като че ли не се е случило. Ето какво заяви той на 20 ноември в БНТ:

Водещ: Все пак не ми отговорихте на въпроса за неправомерното отклоняване на пари от здравни вноски. Готвите ли се едни 100 млн. лв. да дръпнете от здравните вноски за други цели?

Симеон Дянков: Това обвинение, както и предишни години, то за четвърти път вече излиза, то всяка година излиза, е напълно некоректно и необусловано. В смисъл такъв, че парите, които остават всяка година, ако въобще останат, отиват директно в резерва на здравната каса. И от там, ако не се използват до края на годината, отиват в така наречения фискален резерв. По закон и ние винаги сме спазвали този закон, финансово министерство не може да ги преразпределя към нищо друго...

... И въпросът е къде са. Отговорът е много лесен – те са във фискалния резерв, както са били в предишни правителства. Нищо не сме преразпределяли и то няма как това да стане. Парите са много, въпросът е, че вътре организацията в здравеопазването не е добра. Наливаш, наливаш, а качеството е същото, както е било и преди...

... Водещ: ... чувствате ли се притеснен от искането за вашата оставка или смятате, че премиерът ви има безрезервно доверие?

Симеон Дянков: Тези искания са дежурни през месец ноември, защото това е месец на бюджет, както казах нито аз ги забелязвам, нито премиерът ги забелязва. Те трябва да го направят това, защото са недоволни и аз ги разбирам между другото. Ако бях на тяхно място, може би и аз това щях да направя. Но отговорът на въпроса не е в случая – дайте ни повече пари. Ние сме ви дали много повече пари и тези пари явно не се използват добре...

... Здравеопазването определено има много повече пари, отколкото са били преди.

„Само преди няколко години, примерно, бюджетът на НЗОК беше 2.3 млрд. лв., но пък този на Министерството на здравеопазването беше 700 и няколко милиона лв., така че сумата все се върти около 3.5 млрд. лв. Това не са пари, дадени от държавата, а пари, дадени от населението и работодателите. Ако има някакво нарастване, то е за сметка единствено на тези две групи, но не и на дела на държавата”,

отбеляза д-р Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз.

„Само преди няколко години държавата даваше приблизително около 300 млн. лв. за диспансери. Сега тези суми са изчезнали. Даваше допълнително средства към Министерство на здравеопазването за различните дейности, които осъществява - сега също ги няма”, каза още Райчинов.

За поредна година от мандата на ГЕРБ, Симеон Дянков говори на границата на лъжата, което стана повод лекари, пациентски и други отраслови организации в здравеопазването да му поискат оставката.

Тук изнасяме огромната лъжа на Дянков, че не се правела реформа в сектор "Здравеопазване", при положение, че не друг, а той самият спря реформата преди година, като обяви, че я отлага за следващ мандат!

Бюджетът тепърва ще бъде гласуван в парламента – но важното е засега да научим, дали премиерът Борисов си спомня бръщолевенията на своя финансист и ако не ги е забравил защо сега мълчи.

Лекари заминават, други напускат масово лечебните заведения – кой ще ни лекува утре – имат ли отговор на този въпрос от правителството?

 
Наглост, твоето име е Министерство на здравеопазването

Б. Борисов: Лично аз имам огромно доверие

в министър Москов като специалист,

като лекар и като човек,

който би могъл със своя екип

от зам.-министри да се справи.

13 май, 2015 година, парламента

Москов дава пресконференция за ваксинитеБОМБА! „СЕКРЕТНО“ ОТ ДАНС: ПОСРЕДНИК ПО СДЕЛКАТА С ВАКСИНИТЕ – СИНЪТ НА МЕСТАН - това изнесе снощи късно сайтът Афера.

Скандалът с внесените от Турция ваксини върви вече втори месец, но фактите по него сякаш се удрят в стена и ефектът е нулев!

Получените от Република Турция ваксини Пентаксим са на стойност 1 045 000 евро, а дарените от Република България БЦЖ ваксини са на стойност 40 000 000 евро – пише Афера и добавя: Малка разлика в милиони, които предварително са разпределени като комисионни.

Къде се стопи  псевдоентусиазмът на така наречените опозиционери реформатори, които след местните избори крещяха: “Плевен падна” визирайки загубата на ГЕРБ там? Зад този знаменателен израз, който припомняше победата на Митхад паша в Руско-турската освободителна война стояха нахилените физиономии на здравният министър Петър Москов и така нареченият лидер Радан Кънев.

“Плевен падна” вбеси тогава шефът на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов, а и самия Бойко Борисов, но това е една жалка бутафория от българския политически живот...

Днес става дума за нещо съвсем друго: два месеца върви скандал по спряното предаване на журналистката Валя Ахчиева за ваксини, внесени от Турция.

Оказва се, че посредникът при сделката е синът на Лютви Местан и това е една от причините за обтягане на отношенията с „КОЙ“ в Реформаторския блок, в ГЕРБ, в ДПС и бързата смяна на Местан – далавера за близо 39 милиона евро не е шега работа. Това е предположението на сайта Афера, който често се оказва прав.

Помним как здравният министър Петър Москов се срещна в началото на декември 2015 година с еврокомисаря по здравеопазването д-р Витянис Андрюкайтис и поиска от него съдействие за осигуряването на задължителните ваксини на общоевропейско ниво, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. На тази среща Москов бе запознал еврокомисаря с огромните проблеми, които страната ни среща по отношение на гарантирането на имунизационния си календар, но...

Къде беше дотогава същият този Москов да запретне ръкави и осигури въпросните ваксини? Защо се стигна до абсурда да бъде застрашен имунизационния календар и деца и бебета да се оставят без ваксини?

Престъпна небрежност, некадърност или глупост е това?

Защо Москов и екипът му не са преговаряли с двете фирми производителки, които произвеждат ваксините овреме, а се бавят и обвявяват търг, за да протакат и се стига дотам двете фирми да не се явяват на него!

По този начин Москов и компания оставят 6-годишните деца без ваксини за реваксинация. С фалшиви документи и натиск Москов притиска една от националните консултантки да каже, че няма проблем с тези ваксини. Резултатът е, че вече два набора деца не са ваксинирани – отбелязва сайтът Афера.

Следващата стъпка на Москов е, че тръгва да търси ваксини от Турция и така се стига до скандала. Пентаксим ваксината е произведена от завод в Турция, за който е известно, че няма лиценз за добра производствена практика, който е задължителен за внос в Европейския съюз и по този начин няма как да бъде внесена в страна от ЕС. Точно по тази причина Изпълнителната агенция по лекарствата е отказала да даде разрешение за внос. Големият проблем тук е шестият компонент – срещу хепатит. Той е забранен, защото в него има наличие на живак /5 пъти над допустимото/ и не може да се използва. Поради тази причина ДАНС влезе в склад на МЗ, намери ваксините с живак и ги иззе по нареждане на ВКП за възлагане на експертиза за количеството на живака.

Информацията, че ваксината „Пентаксим” не отговаря на никакви критерии и някой щял да я забранява, е категорична лъжа. Това каза по време на брифинг в МС министърът на здравеопазването Петър Москов във връзка с твърденията, че дарената от Турция петвалентна ваксина "Пентаксим" не отговаря на никакви здравни изисквания.

"Тук съм, за да кажа много ясно и категорично, че изнесената информация в последните дни в различни медии за петвалентната ваксина „Пентаксим”, която е част от задължителния имунизационен календар на новородените деца, че не отговаря на някакви критерии, някой щял да я забранява, прокуратурата щяла да я спира от употреба, е категорична лъжа", заяви здравният министър.

"Гарантирам на българските родители, че ваксината „Пентаксим” отговаря на всички изисквания, нужни, за да бъде използвана в България и ЕС. Още повече, че тази ваксина се използва в най-много европейски държави", допълни Москов.

Използва се в ЕС, но не турската, а френската – това Москов спестява на пресконференцията. По новините на една телевизия сестрата на Бойко Борисов се появява, за да каже, че не се притеснявала от тези турски ваксини, и сложила такава на внучето си! Нали брат й е приятел с Москов?!

"Мръсната война на икономически интереси може да засяга мен, може да ме влачат наляво-надясно, да ме проверяват, да ми пращат служби, да ми искат оставката, но това не може да засяга спокойствието, майчинският инстинкт на хората за децата им... Още повече, че „Пентаксим”, отговаряща на всички изисквания, е прилагана и ще продължи да се прилага, както е било в предишните години. Всичко останало е лъжа. Ваксината е абсолютно безопасна и гарантира здравето и живота на децата. По никакъв начин „Пентаксим” не е забранена и няма как да е", поясни Петър Москов.

По никакъв начин „Пентаксим” не е забранена, но истината е, че е забранена?!!!

А за това как в България разследват хора близки до премиера, ще спомена следното:

Проверката на прокуратурата не е разследване срещу Министерство на здравеопазването, а съвместна с него?! Т. е. виновният и разследващият рамо до рамо “разследват”.

Знаел ли е Бойко Борисов за ваксините?

Москов ръкопляска на покровителя си БорисовПрипомням: през месец май с Решение на Министерски съвет № 373/28.05.2015 год., изменено с Решение № 663/31.08.2015 год., са одобрени проекти на Споразумения за дарения между Правителствата на Република България и на Република Турция като основа за водене на преговори. Като резултат от Решението на 16.06.2015 г. в Анкара е сключено Споразумение за дарение между Правителството на Република Турция и Правителството на Република България. Т. е. премиерът е бил наясно в вноса на турските ваксини.

Две прокуратури разследват случая с ваксините: Върховна административна прокуратура и отдел 01 на Специализираната прокуратура.

ВАП изиска становището на Изпълнителната агенция по лекарства, което съдържа информация, че ваксината Еувакс Б не е разрешена за употреба в страната.

Ася Петрова, зам.-главен прокурор„Прокурорите от Върховна административна прокуратура извършиха проверка по реда на надзора за законност, в хода на която установиха, че ваксините „Еувакс” и „Пентаксим” не са разрешени за употреба в страната. Това заяви пред журналисти заместник-главният прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура Ася Петрова. Същата Петрова, която Цветанов лично заведе в САЩ и престояха там цели три седмици. Това е същата Петрова, чийто шофьор бе убит в Шумен и убийството му така и остана неразкрито. След престоя в САЩ, Петрова бе предпочетена от Главния прокурор Цацаров за зам.-главен прокурор.

Три седмици в САЩ и Петрова стана зам.-главен прокурорВъз основа на полученото становище и обхвата на проверката, ВАП отправи указания до министъра на здравеопазването и до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата да вземат всички необходими мерки за недопускане в страната на ваксини, които не са разрешени за употреба.

При внос на неразрешени ваксини и то за деца, Върховна административна прокуратура препоръчва мерки това да не се повтаря?! Къде живеем ние, в Страната на ужасите? Вместо да задържа в ареста - Прокуратурата препоръчва?!

Разрешено е да се употребяват неразрешени лекарства?!

Това чухме покрай скандала с внесените турски ваксини.

Зам.-министър В. Шарков говори абсурдно за ваксините“В България има особен ред по който се отпускат медикаменти, които не са разрешени за употреба, те са разписани в Закона – заяви замл-министър Ваньо Шарков. – Това беше единственият вариант да спасим имунизационния календар, това беше единственият вариант да освободим тези ваксини, много по-страшно щеше да бъде ако нямахме тези ваксини.”

Прокуратурата заяви, че ваксините за бебета не са разрешени за ползване на територията на Република България, но не били вредни?!

Сестрата на Бойко Борисов заяви, че не се притеснявала от турските ваксини и вече поставила такава на внучето сиСлед това мощно рамо от ВАС, Министерството на здравеопазването обяви, че ще сезира Прокуратурата за всяване на паника заради скандала с ваксините. Оттам уверяват, че внесените ваксини за деца са безопасни, но педиатрите обаче чакат официална информация преди да продължат да поставят спорните ваксини. Много родители са притеснени, а лекарите не знаят дали да ползват “Пентаксил” или не.

Твърди се, че ваксините с живак над нормата внесени от Турция не са пуснати в мрежата, но дали това е вярно? Може ли да се има доверие на такъв като министър Москов? Аз лично не бих му се доверила.

Пак турска фирма...

Турски заигравки, така нарича сайтът Афера случващото се в МЗ, под ръководството на министър Москов. Уволнението на зам.-председателя на НЗОК д-р Димитър Петров е част от тези заигравки. За какво иде реч?

Петров е уволнен след като изразява несъгласие за предоставянето на турска фирма своята експертиза и тази на НЗОК, както и база данни с поверителна и силно чувствителна информация на външни фирми, защото това би било предателство на интересите, както на лекарите, така и на пациентите, да не говорим за защита на лични данни.

За каква база данни става дума:

за база данни, която съдържа търговските взаимоотношения на НЗОК с търговските дружества – договорни партньори; заболяванията, за които е заплащано; диагнозите, за които е платено, пациенти, които са лекувани в болниците. Изобщо, чувствителна информация по силата на закона за личните данни, а и вид търговска тайна за лечебните заведения, които са търговски дружества.

Това е равно на отказ от суверенитет, а квалификацията за това е работа на компетентните органи.

Да ти предстои да сключиш договор, за който следва да платиш с парите на данъкоплатците, българските или европейските, и да предложиш на бенефициента да си предложи сам финансовите параметри е не само нахално, но и престъпно. Обществена поръчка не се предвижда, не е обявявана, а сумата не е под минимума, който позволява да не се приложи ЗОП. Отговорен за това е Властелинът на обществените поръчки в здравеопазването, който получи едноличното право да ги прави с постановление на МС на Р. България – пише Афера.

Адвокат и доверен съветник на министър Москов – Иванка Кръстева /точният й статус като длъжност в МЗ си заслужава да се разследва, тъй като има нарушения на Закона – бел. Л. М./ пише имейл до двама директори на „Ърнест и Янг“ – Диана Николаева и Юлиан Михов, че ще им възложи поръчката по ценообразуването на пакетите на тях и те сами да предложат финансовите параметри на договора. Дори ги кани в МЗ, като им предлага безплатно да ги захрани с всички данни от министерството. На всичкото отгоре Кръстева подписва поканата, не като съветник, а като адвокат от частен и мейл.

“Стратегическата цел е да се вземе цялото изпълнение на софтуера за Националната здравно-осигурителна система на България. Това всъщност представлява превод на турския софтуер за турското здравеопазване. За първия етап са утвърдени по програми „Добро управление“ 6 млн. евро, а се очаква НЗОК да продължи финансирането на следващите фази до 20 млн. евро.

И тук да припомним, че доставчик на този продукт е същия този турски посредник, който уреждаше сделката с „дарените“ многовалентни ваксини, заплатени с наши ваксини БЦЖ, на три пъти по-ниска цена от производствената. Евала, машала и прочие, за този добър търговец” – пише сайтът Афера, който зорко следи изпълненията на Москов и компания в Министерство на здравеопазването.

Базата данни за българските граждани, включително със здравният им статус, е много по-обширна от базата данни на ДАНС, ще минава през турски сървъри, там ще се обработва и ще се връща в България за ползване твърди Афера.

Откупуването на тръжни документи за база данни с пръстови отпечатъци приключи на 20 януари 2016 година. Предстои да се отворят офертите – въпросът ни е: има ли сред участниците в този търг турска фирма и коя е тя. Очакванията на запознати със случващото се в МЗ са, че именно турска фирма е на път да поеме  и помогне да се осъществи безумната идея на министъра с вземане на пръстови отпечатъци на всички български граждани, които се лекуват в страната.

На път сме Турция, чрез своя фирма да поеме придобиване на информация и контрол върху чувствителна сфера, каквато е здравето на българите и здравните досиета на влиятелни и високопоставени личности у нас.

Далавера за софтуера на МЗ също изправя на нокти специалисти по национална сигурност

За това алармира сайтът Афера.

Главно действащо лице е пакистанец на име Али Пирзада -международен лобист на „Ърнст енд Янг“ - Лондон, който в качеството си на директор на Punjab Board of Investment & Trade (PBIT) успява да влезе под кожата на Turkish Group Kiler Holding и осигурявайки им някои услуги в Пенджаб прескача за нова мисия в Турция. Оттам под покровителството на „Ърнст енд Янг“ - Турция се внедрява в „Ърнст енд Янг“- България със задача да продаде на Министерство на здравеопазването и НЗОК турски софтуер за Национална здравна информационна система, която е разработена под личното възложение на президента Реджеп Ердоган от турската фирма TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.S.

Адвокатско съдружие “Ърнст енд Янг” с БУЛСТАТ 175855021 е с седалище “Цариградско шосе” №47а, това е Полиграфическият комбинат, за който бе писано, че е закупен от Делян Пеевски.

Справка: Построената през 50-те години на миналия век сграда на бившия Полиграфически комбинат отскоро има нов собственик. Формално това е новоучредена българска фирма, притежавана от лихтенщайнско дружество с никому неизвестен управител.

Реалният нов собственик на решената в сталински сецисион сграда в България е Делян Пеевски. Косвена индикация в тази посока е фактът, че малко след покупката имотът е отдаден под наем на свързаната с кандидата за депутат от ДПС цигарена фабрика "Благоевград БТ". Източник на "Капитал" потвърди, че именно Пеевски стои зад офшорната компания, която е придобила сградата.

Али Пирзада вече успешно се е внедрил в поръчка през Адвокатско съдружие „Ърнст анд Янг“ за изготвяне на здравните пакети, ценообразуването им и правни услуги под активното асистиране от съветниците на министър Москов в МЗ и НЗОК така, че да събере другата огромна част от необходимите бази данни за предстоящия голям търг, чиято първа фаза вече получи 6 млн. евро европейско финансиране. След срещи на министър Петър Москов с турския министър на здравеопазването, турски фирми проникват в българското здравеопазване като бартерни сделки с ваксини и поемане на базата данни на български пациенти за заболявания, а се очаква и как ще се реши търгът за базата данни с пръстови отпечатъци.

„Ърнст анд Янг“, намираме в БНБ, КФН, Министерство на спорта, Министерство на здравеопазването, Спорт-тото и прочие, те са и вездесъщите автори на злополучния Закон за вредните храни на Москов.

Предаване на цялата административна и архивна документация, както и целия документооборот на МЗ в ръцете на частно ЕООД – „Енвизимо България“ и свързани с него фирми – това е следващото, което се извършва в МЗ. Въпросните „Енвизимо“ са не по-малко “популярни” в МЗ от „Ърнст анд Янг“ – можете да ги намерите в министерство на образованието, министерство на земеделието, БДЖ, министерство на енергетиката и много други. Интересното при тях е, че една и съща информационна система я продават в диапазона от 80 000 до 200 000 лв..

„Енвизимо България“ и свързани с него фирми притежава авторски права върху информационна система Eventis R7. Министерството разполага с подобна система от години, но министър Москов няма нищо против да изсипе куп пари за друга такава информационна система!

Помним скандала с натиска над българите да си платят здравните осигуровки за години назад, но дали това плащане ще осигури на българските данъкоплатци сигурност за лечение и сигурност, че лекарствата, които ще ползва няма да се внос от Турция, неразрешени за българската територия?

Кой гарантира на българите, че ако са бедни, в отдалечени селища, без възможност за постоянен и сигурен транспорт ще могат да си купуват лекарства след налудничавото въвеждане на пръстови отпечатъци?

А техниката, която ще се закупи за вземане и проверяване на тези отпечатъци – кой фирма ще я осигури, срещу колко милиона?

Как един кмет ще вземе пръстови отпечатъци на съселяните си, болни, в невъзможност да пътуват и ще ги пренесе до големия град, за да им купи лекарства? Няма как – тези болни, бедни българи няма да си купуват лекарства благодарение на милионното “приключение” на министър Москов.

Всички даваме лични данни на НЗОК и МЗ, но гаранция, че тези наши данни няма да се изнасят зад граница и ползват от фирми на чужда държава няма.

Всички плащаме всеки месец здравни осигуровки, но те потъват в общия кюп, от който Симеон Дянков си взе два милиарда без да се съобрази с Конституцията.

Вместо да вложи средства в създаване на лични електронни партиди на всеки един здравноосигурен българин – един министър Москов, самозабравил се от близостта с премиера Бойко Борисов си играе както си иска във ведомството, което управлява.

Внасяйте си здравните осигуровки, българи, и след това четете упоително как някой финансов министър като Дянков тегли вноските ви, за да покрие щетите от некадърното си управление на финансите на държавата!

В България разследват след като забранени ваксини за деца влизат незаконно в страната – разследват рамо до рамо с виновниците и вместо Прокуратурата да наказва, дава указания!

Турция ще пази небето ни, турски фирми внасят забранени ваксини за деца, турски фирми поемат и ще поемат тепърва софтуера на здравеопазването и личните ни данни!

Неподсъдни, недосегаеми са хората, близки до Бойко Борисов и сие.

altЧестито! "Плевен падна", Москов остава. Кой твърди, че Радан Кънев и така наречените реформатори били против ДПС и Пеевски? Не му вярвайте! Те всички са прегърнати и рамо до рамо в далаверата да унищожават българите, да пълнят джобовете си и да служат на интересите на чужди държави.

В България разследват след като забранени ваксини за деца с наличие на живак над нормата влизат незаконно в страната – разследват рамо до рамо с виновниците и вместо Прокуратурата да наказва, дава указания!

Турция ще пази небето ни, турски фирми внасят забранени ваксини за деца, турски фирми поемат и ще поемат тепърва софтуера на здравеопазването и личните ни данни!

Неподсъдни, недосегаеми са хората, близки до Бойко Борисов и сие.

Честито! Плевен падна, Москов остава. Кой твърди, че Радан Кънев и така наречените реформатори били против ДПС и Пеевски? Не му вярвайте! Те всички са прегърнати и рамо до рамо в далаверата да унищожават българите, да пълнят джобовете си и да служат на интересите на чужди държави.

 

В момент, когато болници и медици се гърчат в мизерия, в момент, когато е блокирано здравеопазването и министърът на финансите заяви, че ще даде пари за реформи, които той сам бави и не започва, Български лекарски съюз сигнализира Прокуратурата за изчезнали милиони от Здравната каса!

Ще оставя настрана факта, че само заради разяснението на министъра на здравеопазването, че Министерство на финансите бави и не е започнало остойностяването на клиничните пътеки, за да тръгне реформата – проф. Анна-Мария Борисова, бе свалена от поста!

В същото време, финансовият министър Симеон Дянков обяви, че здравата реформа ще продължи-след като тя изобщо не е тръгнала! Дянков обяви и, че ще има повече пари за здравеопазване, като че ли присъствието на проф. Борисова на министерския пост му пречеше да даде полагаемите се на здравеопазването пари, записани в бюджета!

Оставям настрана факта, че правителството си купи хеликоптер, за да кацат на покрива на ЦУМ управниците с триминутен път от Бояна, тъй като ремонтите на столичния кмет, Йорданка Фандъкова са направили София непроходима за жителите и гостите й!

Оставям настрана факта, дали не е върха на цинизма да държиш една нация в условия на геноцид поради невъзможност за лечение и в същото време да прелиташ и кацаш на път за работа с хеликоптер!

 

Но да премина към темата:

Българският лекарски съюз внесе сигнал до главния прокурор Борис Велчев, в който се настоява за образуване на проверка във връзка с изчезналите  от бюджета на НЗОК за 2009 г. 319 млн.лв.

Публикувам текста за сигнала от електронната страница на БЛС, за да стане ясно на читателите на „Хроники” за какво иде реч.

 

БЛС СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ПАРИ ОТ НЗОК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Българският лекарски съюз внесе сигнал до главния прокурор Борис Велчев, в който се настоява за образуване на проверка във връзка с изчезналите  от бюджета на НЗОК за 2009 г. 319 млн.лв.

Уведомявам Ви,  че от средствата за  здравно  осигуряване, събирани от НАП от граждани и юридически лица, липсва  приблизителната  сума от 319 млн. лева.  Тези   задължителни   вноски   би   следвало   да  са  част  от бюджета  на  Националната  здравноосигурителна  каса (НЗОК)  за  2009 г., но не фигурират там.  Същите    са   отклонени     неправомерно    и    не  са използвани    за   заплащане    на    здравни     грижи,    каквото   е    тяхното предназначение. – се казва в сигнала, подписан от председателя на БЛС д-р Цв. Райчинов. Според съсловната организация, незаконното  поведение  на  длъжностни  лица  от  Министерство  на финансите, респ.  на  длъжностни  лица  от  НЗОК е  в  грубо противоречие с   чл. 22   от   Закона   за   здравното   осигуряване,   който   предвижда,  че бюджетът  на  НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.

Както беше оповестено в публичното пространство, БЛС постави  въпроса за  съдбата на посочените 319 млн. лв.  многократно    на  различни  срещи,  с  най-отговорни    длъжностни     лица   от    Министерството   на   финансите,   Министерството   на   здравеопазването   и    НЗОК.  Задоволителен отговор не се получи от нито едно ведомство. Мълчанието на трите институции и посочените  като незаконни  действия, мотивираха  Управителният   съвет   на   Български   лекарски   съюз  да  се обърнем  с   молба   към   главния прокурор, за  да  бъде възложена съответната   проверка. Правните аргументи се свързват  с  евентуално  престъпление  по  служба – превишаване  на  власт  и  права по смисъла  на  чл. 282  от  Наказателния  кодекс.

Очакваме проверката на Прокуратурата по скандала, за което своевременно ще уведомим читателите на „Хроники”.

Освен това, вчера, на 30 септември 2010 г. бе повдигнат въпроса в парламента. По правилника, който е приет от мнозинството на ГЕРБ и Атака, Стенограма ще излезе след 7 дни. От тази Стенограма ще стане ясно какви обяснения е дала управителя на Здравната каса, Нели Нешева.

„Хроники” ще публикува Стенограмата веднага след нейното излизане.

 

Съдия-изпълнител за неплатени здравни осигуровки

Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазванетоМинистър Таня Андреева щяла да прави електронна здравна карта! Дай, Боже, пожелаваме си ние, тъй като тогава ще се преброят болните с различни тежки, нелечими диагнози и нейният съпартиец Петър Кънев ще спре да говори назидателно за хората с призната инвалидност чрез ТЕЛК!

Вместо още с встъпването си на поста министър д-р Андреева да извърши основни задачи – да отмени постановлението на Симеон Дянков за двойно данъчно облагане на държавни дружества, вместо да възложи на Комисията по здравеопазване и експерти да променят Закона за здравето според който болниците са търговски дружества – министърката на здравеопазването Таня Андреева се втурна да осигури съдия-изпълнител за българските граждани, които не си плащат здравните осигуровки!

Симеон Дянков, бивш министър на финанситеСайтът „Хроники” неколкократно писа за Постановлението на Симеон Дянков, но нито д-р Андреева, нито който и да било от министрите в кабинета „Орешарски” не понечи да отмени този скандален нормативен акт!

В началото на 2013 година, по предложение на финансовия министър Симеон Дянков правителството прие постановление, според което държавата да прибира 80 на сто от печалбата на своите болници. ЕК застана срещу това решение.

Държавата няма право да прибира 80 процента от печалбата на своите болници коментираха от Брюксел. Но желанието на Дянков да източва еднолично парите от здравните вноски оформено законово и бе вписано в Постановление №1 на правителството.

Ето текстът на това Постановление № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

То е обнародвано в ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

Там четем следното:

Чл. 23. (1) Едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2012 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" - дивидент в размер 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и § 59 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

(2) Доколкото със закон не е предвидено друго, държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правят отчисления за държавата в размер 80 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г.

Болниците са регистрирани по Търговския закон, т. е. 80 на сто от печалбата им след данъчно облагане по годишния финансов отчет се дават на държавата!

Тогава как очаква някой от изпълнителната власт болниците да не трупат дългове! Как да лекуват, как да купуват консумативи и изплащат ток, вода, парно и заплати?

Къде се дяна Резервът на Здравната каса от 1 млрд и 600 милиона?

В края на юли месец 2009 г. задълженията на болниците бяха за под 40 милиона просрочия. Какво се случи след това? Последните 3 месеца на 2009 г., министър Симеон Дянков спря плащанията на болниците, но това днес не се говори и е забравено. Именно в 2009 г. се натрупаха едни задължения, просрочия, които прескочиха в следващата – 2010 г., които останаха неразплатени. Продължи се с ежегодни намалявания на бюджетите на болниците, същевременно – нарастване цената на издръжка, ток, парно, консумативи, лекарства.

Единственият министър на здравеопазването след 10 ноември 1989 година, който призна, че трябва да се промени законодателството, за да не се регистрират и работят като търговски дружества здравните заведения бе служебният министър на здравеопазването проф. Николай Петров! никой не му обърна внимание на казаното

Д-р Таня Андреева не смята да промени статута на болниците и те вече да не са търговски дружества, факт, който говори за твърде повърхностно отношение към здравеопазването.

Сайтът „Хроники” писа вече за слабостите в здравеопазването, но явно министър Андреева не чете, а предпочита да дава интервюта, като част от изпълнението на служебните си задължения.

Освен това тя набляга на личните си идеи, независимо до какво биха довели. Такъв е случаят и с искането на законодателни промени и въвеждане на събиране на неплатени здравни осигуровки чрез съдия изпълнител!

„Около 1,2 милиона души са хората, които не са здравно осигурени, по последна информация от Националната агенция по приходите”, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Таня Андреева.

„Има хора, които имат възможност да си платят здравните осигуровки, но не го правят по неясни причини; недоволни от системата или други причини. Това е огромен ресурс, не е справедливо да плащаме всеки месец определена сума, а те - нищо и накрая да се ползваме от едни и същи права. Те имат възможност да плащат всеки месец между 16 и 20 лв. или накрая да плащат с хиляди, защото медицинската дейност е скъпа, а и лекарският труд не е остойностен, както е направено навсякъде по света”, заяви д-р Андреева.

И кой според министър Андреева трябва да гони по съдебен ред длъжниците си, с неплатени здравни осигуровки – според Андреева това трябва да бъдат болниците?! Друг въпрос е доколко несвойствена и скъпоструваща ще е тази дейност за тях?!

"Не може да накараме насила хората да си плащат осигуровките или както се е правило едно време - да им прибираме личните документи. Трябва да е записано ясно в закона, след което по съдебен ред болниците да си търсят правата. В момента се работи по текстовете за Закона за здравното осигуряване и за всяко нещо, което разработваме, имаме експерти – вътрешни и външни. Търсим справедлив вариант, както за всяко друго нещо, ако не се спазва законът, има институции, които търсят отговорност за това нещо. Няма да се посяга към имоти, а болниците, чрез съдия изпълнител ще си търсят средствата. Болниците не са бюджетни предприятия, те са търговски дружества с единствен иточник на финансиране – НЗОК, кешови плащания, работа с доброволни фондове и някои от общините доплащат за дейност. До септември ще се изчисти текстът”, каза още Андреева.

Кой не плаща здравни осигуровки в България? Отговорът е: безработните, социално неосигурените и хора, задлъжнели към банките.

До този момент банките оставиха 60 000 свои длъжници без покрив поради неплащане на задълженията. Това засега е официалната статистика. Тези 60 000 не са еднолични длъжници, а зад всеки един от тях стоят семействата им. И какво очаква министър Андреева – да отидат съдия-изпълнители под мостовете, в циганските махали, или в шахтите през зимата и да търсят неплатените здравни осигуровки за болнични пациенти?!

Към тази цифра се прибавят и над милион официално безработни – как ще се събират осигуровките им? Като им забранят да се хранят, за да си внесат осигуровките?

Наскоро научихме, че д-р Таня Андреева е замислила и увеличение на здравните осигуровки, да има допълнително здравно осигуряване, което ще диференцира българите да разчитат на каса за бедни и каса за богати, както и болници за бедни и болници за богати.

Финансирането на частните лечебни заведение от НЗОК ще продължи – заяви д-р Таня Андреева: „По Конституция собствеността е равнопоставена, т.е. ние не можем дискриминиране частните болници, защото са частни само. Защото са собственост извън държавната или общинската. Тук има нещо, което е много важно, аз го заявих и на срещата на представителите на Сдружението на частните болници. Всяка болница ще може да получи заплащане...”.

Съществува парадокс - болниците са регистрирани като търговски дружества, но не могат да диктуват цени на клинични пътеки и консумативи, освен това си плащат тока, заплатите на персонала, и цялото лечение.

В същото време държавата финансира освен държавното и общинското, и частното здравеопазване, което хем черпи пари от НЗОК, хем иска пациентът да доплаща за лечението си!

Ще цитирам примери: за процедури ин витро частната клиника взема от фонд „Ин витро”, но освен това пациентът си доплаща!

За процедура ин витро клиниката взема по клинична пътека от НЗОК, но освен това пациентката си доплаща още 2 500 до 4000 лева.

В Клиника „Доверие” – за клинична пътека за миома се взема веднъж от НЗОК, но пациентката си доплаща и още 400 лева!

Единственият, който не работи със Здравната каса засега, според проучване на "Хроники" е д-р Атанас Щерев, който вероятно е усетил, че нещо не е в ред с това двойно заплащане.

Престъпното в кризата в здравеопазването, която предизвика с управлението си ГЕРБ е, че парите в НЗОК съществуват по-скоро на хартия. В случай че има отчетен излишък, независимо, че болници трупат дългове от свършване на лимита или скъпоструващо лечение на неосигурени, НЗОК не плаща, а превежда във фиска излишъка, въпреки че Конституционният съд се произнесе недвусмислено, че подобни преводи са незаконни.

51 млн при управлението на ГЕРБ бяха прехвърлени във фиска от бюджета на НЗОК – Българският лекарски съюз вдигна скандал, пациенти се присъединиха в недоволството, тъй като съгласно Закона, само Надзорният съвет на Здравната каса се разпорежда с пари, отчетени като излишък. Не може да се меси нито парламентът, нито финансовият министър. Освен това налице бе и Решение на КС, че парите за здраве, са единствено за здраве! И въпреки това Решение, НЗОК превежда десетки милиони на Дянков за фиска.

На 31 декември са били преведени в бюджета десетки милиони пари от здравни вноски на граждани, докато болници и пациенти изнемогваха и им се отказваха направления. Въпреки решението на КС!

В същото врече консумативи, импланти, патоанатоми останаха без пари и с дългове и пациентите имаха право на имплатни и консумативи само, ако се бръкнеха в джоба!

Дянков „авторитетно” коментираше, че няма да налива пари в нереформирано здравеопазване?! Той, който си позволи противозаконно да изтегли над милиард и половина от Здравната каса и си ги прибра за намаляване на бюджетния дефицит?! Именно той имаше наглостта да се държи назидателно с лекари, пациенти и затъващите в дългове болници!

„Имаме разписан бюджет от парламента и сме длъжни да го спазваме” – опита се да поучава шефът на НЗОК, Пламен Цеков ръководствата на лечебните заведения, като отсече, че излишъкът се връща в бюджета!

А излишък имаше, защото той определяше колко пациенти и с какви диагнози можеха да търсят медицинска помощв определен срок от време, прогнозно!

Така именно с лимитите се появяваше сигурен излишък, докато болниците затъваха. А затъването на лечебните заведения идваше дюшеш на Цеков, защото той побърза да поиска да се закриват болниците като излишни!

Юни месец директори на болници алармираха, че Здравната каса не плаща за родилките, тежко болните в реанимациите и пациентите на хемодиализа. По-късно Здравната каса започна плащане, но то бе неадекватно на реалните разходи и два пъти по-малко откакто това плащане извършваше министерството.

Проблемите на здравеопазването са много, и няма панацея, която да ги реши с един замах. В същото време е странно министър да управлява професори, доценти и хора, с международна известност, доказали се в своята специалност.

В страната има недокомплект на патолози, неонатолози, анестезиолози и заминаването на добри специалисти да работят зад граница не спира.

Парите от здравните осигуровки отидоха неизвестно къде, въпреки решението на Конституционния съд.

В същото време има пациенти търсят квалифицирани консултации със хабилитирани специалисти и не са редки случаите, когато попадат на светила, които им вземат парите, без да се отчетат данъчно и то само за триминутен разговор на крак!

Редакцията ще спести имената и здравните заведения, в които се случва това, засега, като уточним, че става дума за големи лечебни центрове в столицата.

Необяснимо е защо новият министър на здравеопазването д-р Таня Андреева не ползва висококвалифицираното мнение на специалисти като проф. Генчо Начев, проф. Младен Григоров, проф. Константинов /гастроентеролог/, проф. Николай Петров. Това са личности с доказани качества в професията и съветите им биха били полезни за д-р Андреева, която се държи като семейно-партийна креатура на Станишев и Моника Йосифова.

Здравеопазването не е област, в която се решава и работи на парче.

Единственото добро, което поне д-р Андреева можеше да свърши бе да събере документи за злоупотреби със служебно положение от страна на Симеон Дянков и Пламен Цеков и да ги предаде на Прокуратурата.

По време на управлението на ГЕРБ е била закупувана скъпа апаратура – втора и трета ръка, с уговорки и клаузи да не се осигуряват сервиз и резервни части?

Единственото добро, което поне д-р Андреева можеше да свърши бе да събере документи за злоупотреби със служебно положение от страна на Симеон Дянков и Пламен Цеков и да ги предаде на Прокуратурата.

Тя и това не стори вече трети месец... както е тръгнало няма да се изненадам, ако тя танцува само едно лято, както бе озаглавен един роман от миналия век...

Засега можем само да запитаме: има ли разлика между ГЕРБ и БСП в управлението на здравеопазването?

 

Днес министърът на финансите Симеон Дянков каза, че кризата е идеално време за реформи. За разлика от преди няколко дни, когато той внуши на премиера обратното, „мъдростта”, че по време на криза не се правят реформи, тъй като тогава липсват пари за тях. Циклично се сменя мнението на министъра – на подобни реакции и промени някои психиатри слагат диагноза... Не че тук е налице някакво ментално увреждане, пази Боже или съществуваща диагноза...

Според Дянков по време на криза е като при отлив в морето, когато „се вижда кой плува без гащи". Явно човекът ги разбира тези неща с гащите...

"Всяко време е хубаво за реформи. И когато има пари е хубаво да се правят реформи, и особено когато няма достатъчно пари, е още по-добро време да се правят реформи. Тогава се вижда къде са големите проблеми в една държава, в една институция всъщност, не само в една държава... – заявил Дянков на всеослушание.

„Протестните действия идват от университетите, които не могат да управляват добре парите си", заявил днес финансовият министър Симеон Дянков пред студените от УНСС.

Там този така наречен финансист е чел днес лекция в УНСС на студентите, като обявата била, че лекцията ще чете „д-р Симеон Дянков”!

Докторът, който получи шанса да управлява финансите на една държава за първи път , и който повече от година я проваля стремглаво...

Да твърдиш, че институции на които не даваш полагаемите им се и записани в Бюджет 2010 пари се провалят, защото не можели да управляват финансите си е меко казано брутално! Та кой е в състояние да управлява Нищото?

През месец октомври т. г. Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/ изплатила задължения към болниците за април и май! Платени били задълженията от НЗОК за август и септември – заяви в предаването на bTV „Тази сутрин” изпълнителният директор на НЗОК, Нели Нешева. Ще пропусна добавката доктор, тъй като да си лекар и да участваш в подобно срамно начинание с бавене и неплащане на парите за здраве е необяснимо за човек, учил и посветен на медицината.

Чак сега, 10 месеца по-късно Нешева призна, че още от началото на годината Здравната каса заксъснялава с плащанията с по два месеца, което също не отговаря на истината, защото има закъснения с по два, по три и по четири месеца!

Оказва се че в последната десетдневка на октомври оставали две доплащания – за месеците юни и юли!

Появяването на Нели Нешева в телевизията бе предизвикано от интервюто, което даде шефът на МБАЛ "Св. Ив. Рилски", д-р Дечо Дечев. Той бе включен в предаването с въпроси по състоянието на актьора Христо Мутафчиев, докаран предишния ден, с правителствения фалкон след получен инсулт.

„Христо е опериран, евакуирана е кръвта от неговия мозък, полагат се грижи. Христо е един от четиринайсетте пациенти в нашата реанимация и така, както се полагат грижи за него, се полагат и за другите тринайсет пациенти...-поясни д-р Дечев и продължи:

„Между другото, болницата получава пари само за пет от тези четиринайсет легла. В последните три месеца сме получили петдесет процента от това, което ни трябвало да получим за тези пет легла, с които трябва да лекуваме болните на четиринайсет легла и това е по-важният проблем", коментира още шефът на МБАЛ "Св. Ив. Рилски". - Христо и всички останали сега се лекуват за сметка на болницата, за сметка на пари, от които качествени специалисти и целият ни медицински персонал ще се наложи да бъдат лишени в края на месеца”, добави шефът на „Св.Иван Рилски”.

В даденото право на отговор на Нели Нешева, директорът на болница "Свети Иван Рилски”, д-р Дечо Дечев опонира на твърденията на Нешева, като подчерта, че обявените от нея суми са "нелепи”.

„И Господ да слезе, не може да се справи с бюджета, който поставя НЗОК”, допълни Дечев.

По думите му е съвсем нормално, когато получават едва 30 на сто от това, което е необходимо, болниците да започнат да работят в тежки условия, а това съответно да се отрази на пациентите.

Шефът на НЗОК се опита да се оправдае: „Аз не съм едноличен собственик на Касата. Аз съм управител на Касата от 10 май. Хубаво е всички да чуят – и управителите на лечебните заведения, и пациентите как се менажират тези пари”.

По правило, в началото на годината трябва да има делегиран бюджет за цялата година, обясни д-р Нешева и подчерта, че поради различни обстоятелства, които сигурно в най-скоро време ще се изяснят, това не е станало.

Според нея парите трябва да се разпределят до края на годината, за да стигнат, което е станало с актуализация на бюджета.

„Трябваше да има актуализация, като след това казах на управителите на болниците с какви пари разполагаме", припомни д-р Нели Нешева.

Да се приеме закон за държавния бюджет, да се актуар.лизира той впоследствие и от парите, определени за здравеопазване да се дават по 30, или по 50 на сто със закъснение от по няколко месеца – как се нарича това освен подигравка със здравето на гражданството, подигравка с труда на армията от български медици в усилията им да спасяват човешки живот?

Нарича се Симеон Дянков – експериментатор със съдби на държави и хора, на когото лично настоящият министър-председател Бойко Борисов е гласувал най-високо доверие, въпреки че само заради неговото присъствие в правителството – рейтингът на управляващите лети към нулата!

Та този така наречен финансист днес е чел лекция в УНСС на студентите, като обявата била, че лекцията ще чете „д-р Симеон Дянков”!

Докторът, който получи шанса да управлява финансите на една държава за първи път , и който проваля стремглаво държавата.

„Никъде в проектобюджета на НЗОК за 2011 г. не е записано какво се случва с големия й резерв от над 1,2 млрд. лв. - каза пред Агенция “Фокус” председателят на Български лекарски съюз д-р Цветан Райчинов. - В проектобюджета на НЗОК за 2011 г. се търси начин да бъдат изплатени миналогодишните неизплатени сметки. Ако съдя по текстовете, най-вече от преходни и заключителни разпоредби, ще отидат и за здравнонеосигурителни плащания, което си е нарушение на редица закони”, каза Райчинов по повод трансферите от НЗОК към МЗ. Предвиден е трансфера от 340 млн. лв. към Министерството на здравеопазването и не се знае каква част от тези пари ще се използват за плащания от тази година, обясни той. Миналата година бюджетът на МЗ беше над 700 млн. лв. и после беше орязан на 570 млн. лв. Видя се, че не стигат. Тази година се прави опит да се поправи този бюджет през бюджета на НЗОК, коментира д-р Райчинов.

С бюджета на НЗОК за 2011 г. се правят промени в Националния рамков договор /НРД/. Такава промяна например е, че касата ще финансира дейности на министерството.

„За” и „против” бюджета на Здравната каса

Как ще бъде във втората година на управление на ГЕРБ по отношение на здравеопазването, кои са слабостите, има ли капани, и ще продължи ли колапсът в болниците?

В един от сутрешните блокове на БНТ, депутатите от „Коалиция за България” и ГЕРБ – Мая Манолова и Пламен Цеков спориха по предложения от министъра на финансите бюджет на Здравната каса. Ето стенограма от техния спор:

{edocs}nsok-2011.doc,600,400,link{/edocs}

В предаването „Тази сутрин” на bTV министърът на финансите Симеон Дянков отговори за бюджета за 2011 г. по здравеопазването така:

Водещ: Предстоят протести или поне има такива заявки. Лекари, полицаи. Да се спрем на лекарите. Те казват онези 500 милиона, които подписахме и ни обеща правителството и г-н Дянков, всъщност са един трик, защото от тези 500 милиона повече за здраве всъщност се изваждат плащания, които в момента по отделен бюджет към здравното министерство са били осигурени. И се вадят 340 милиона. От тях се вадят още 100 за дълговете към болниците и те казват скъсваме го това, то няма общо с обещанието, това е трик.

Симеон Дянков: Макар че Лекарският съюз скъса споразумението, ние, правителството, изпълняваме всичките точки в това споразумение. Всичките пари за здравеопазване отиват за здравеопазване. За първи път над 3 млрд., 3,05 млрд. лева отиват в 2011 г. в бюджета за здравеопазване...

Водеща: Тук говорим за онова прехвърляне на сума към здравното министерство, за което говори...

Водещ: То си има по принцип отделен бюджет.

Водеща: ... Иван Костов.

Симеон Дянков: Има си отделен бюджет и този отделен бюджет се плаща от националния бюджет, не от Здравната каса. Като се съберат всички пари за здравеопазване, стават 3,05 млрд. Никога България не е имала такъв бюджет. Не само че никога не е имало такъв огромен бюджет за здравеопазване...

Водещ: Вие гледате общо число.

Симеон Дянков: Защото то е за здравеопазване. Едното е за здравеопазване и другото е за здравеопазване. Но ако се сравни с 2010 г. или с 2009 г. около половин млрд. лева чисти пари повече има в бюджета за здравеопазване. И това не е за стари дългове.

Старите дългове, тия 130 милиона лева се плащат сега с актуализацията на бюджета на Здравната каса за 2010 г. Те не влизат в 2011 г.

Водещ: Т.е. те лъжат, че парите са им по-малко.

Симеон Дянков: Може би нямат достатъчно финансисти. Все пак те са лекари...

.....................................................................

Водеща: Стигнахте ли в крайна сметка до някакво стискане на ръцете с лекарите, защото от момента, в който те скъсаха споразумението и поискаха да си тръгнете, до сега като че ли нищо не става.

Симеон Дянков: Става това, което ние казахме, че ще си изпълним думата, и правим всичко, което от наша страна в споразумението вече е написано. Вече е влязло в парламента, вече минава през комисиите и нашата страна от споразумението ще се изпълни. Вярвам, че лекарите, обикновените лекари, не може би Българският лекарски съюз, като видят, че това се изпълнява, ще разберат, че това е първото правителство, което взе и това е главно благодарение на премиера, взе правилното решение всички пари за здравеопазване да влязат за здравеопазването.

Водещ: Ами ако премиерът ви каже пак да дадете повече и тия там 500 милиона, какво ще правите?

Симеон Дянков: Те са факт и вече са дадени. 544 милиона допълнителни са дадени в здравеопазването. Нови пари, които ги е нямало в миналото...

Броени дни по-късно шефката на НЗОК каза нещо различно:

„През месец октомври НЗОК направи три плащания за болнична помощ на обща стойност 210 376 000 лв. До 5-ти октомври преведохме 65 000 000 лв., с които доплатихме дейността от месеците март, април и май. В средата на месеца осигурихме 67 611 000 лв. за дейността, извършена през август. От днес болниците ще получат още 77 765 000 лв. за работата им през септември.

И така: според Симеон Дянков в здравеопазването са дадени 544 милиона.

Според шефът на Здравната каса, дадените пари са 210 млн лв.,

В същото време от една-единствена болница, „Св. Иван Рилски” съобщиха, че има чувствително недофинансиране като от 14 легла се плаща за пет и то само 50 на сто от нужното!

Някой лъже и то на гърба на лекари и пациенти – докога ще търпим финансовият министър да си играе с хората, здравето и живота им?
Живеел на 200 квадрата под наем в Бояна - кажи направо наема, Дянков! И публикувай на сайта на минисетрство на финансите квитанциите с платените от теб сметки за ток, вода, парно, охрана, личен транспорт, храна...
Данък сгради кяриш и не плащаш!
 

Социалистите клекнаха и подмолно преговарят с ГЕРБ?!

Сергей СтанишевВсеки ден БСП показва, че не стават вече за нищо! Информацията, че социалистите се договарят с ГЕРБ, не е нова. Новото е, че от тяхна страна това не го върши Георги Първанов!

Миналата седмица самият Сергей Станишев обяви:

„Вътрешното министерство е отговорно за безпрецедентните мерки за достъп до сградата на Народното събрание за журналисти и разширението на зоната за сигурност, предаде Дарик радио. На въпрос дали такива мерки не са били предприемани и при управлението на Жан Виденов, Станишев отрече да има общо с определянето на зоната за сигурност около парламента.

„Това е решение на Министерство на вътрешните работи", каза Станишев и уточни, че няма нищо общо с него.

Глупав ли е Сергей Дмитриевич, или му иде отвътре да говори небивалици? А може би са го изпускали като малък и си е удрял главата?

Какво иска той – полицията да бие, както разпореждаше Цветан Цветанов? Че ако не бяха тези безпрецедентни мерки, той как щеше да влиза в парламента?

Лидер на партия, взела управленски мандат да хули министъра на вътрешните работи?! Къде се е чуло и видяло това?

Или Станишев вече се е врекъл на ГЕРБ в обич и изпълнява желанията им, като това да хули вътрешния министър?

Човек не може да се ориентира в подобна лудница.

Веднъж орезили партията си като остана след седма изборна загуба.

Втори път пробута кандидатурата на Делян Пеевски и даде повод за протести.

След това нямаше ден без гаф.

Михаил МиковЕто днес, на 8 юли самият председател на Народното събрание Михаил Миков дал интервю във в. „Преса”, че не всички мостове с ГЕРБ са скъсани?!

Президентът Росен Плевнелиев обяви, че е за предсрочни избори, т. е.той изрече, че правителството трябва да си ходи?!

Петър МутафчиевИ днес, на 8 юли четем, че депутатът Петър Мутафчиев заявява следното: „БСП няма да подкрепи искането на "Атака" за импийчмънт на президента, въпреки неумерените и неуместни изказвания на Плевнелиев напоследък”.

Да им е честито на социалистите – плюят ги, а те обичат ли обичат ГЕРБ?!

За какво изпратиха Антон Кутев да говори против изявлението на Плевнелиев в предаването „Лице в лице”, след като няколко дни по-късно те вече обичаха държавния глава?!

Нито променят хора в правителството на Орешарски, каквито възможности има, нито назначават подходящи хора в него?!

Здравеопазването не е терен за лаици

Таня Андреева, министър на здравеопазванетоНяма ли кой да й обясни на министъра на здравеопазването, че не е нужна Стратегия на здравеопазването, а нов Закон, според който здравеопазването вече няма да се регистрира по Търговския закон?!

Няма ли кой да обясни на въпросната гинеколожка, че Симеон Дянков облагаше болниците два пъти, като вторият път им вземаше 80 на сто от печалбата?!

Че как няма болниците да трупат дългове?

Да беше прочела поне отчета на служебния министър на здравеопазването, уважавания проф. Никола Петров, за да не се налага да слушаме глупости и небивалици!

Сайтът „Хроники” единствен обърна внимание на този пладнешки грабеж, който узакони правителството на Борисов!

Т. е. вместо Стратегия, министърката е крайно време да запретне ръкави и поръча да променят закона за здравеопазването, тъй като той показа ясно, че е вреден! Да не говорим, че много държави се отказаха от този модел?!

Кандидати за шеф на НЗОК

По стар обичай кандидатурите са две, едната за този, който ще бъде избран и и другата, кандидат за парлама!

д-р Румяна ТодороваТа на 8 юли обявиха, че кандидат за НЗОК са един лекар от Харманли, д-р Динчо Генев, председател на Национална асоциация на лекарите в болничната помощ и бившата шеф на Здравната каса, д-р Румяна Тодорова, сестра на евродепутата Илияна Йотова!

Толкова ли свършиха умните и почтени хора в държавата, та ни предлагат само тези кандидати?

Нима в Българския лекарски съюз няма достатъчно умни хора за този пост таотново ще ни пробутат партийно назначение?

Нима нямаме успешни шефове на болници, като генерал Стоян Тонев, та стигнаха точно до Румяна Тодорова?!

Уважавам позицията на Илияна Йотова в Европарламента, изключително много уважавам съпруга й д-р Андрей Йотов като хирург, но точно Румяна Тодорова?!

Нима социалистите са забравили как онкоболни протестираха за липса на животоспасяващи лекарства пред НЗОК, когато Тодорова беше шеф там, и тя бе наредила най-арогантно да не ги пускат?!

По същия повод протестираха и болни от Паркинсон, които също арогантно не бяха пуснати при д-р Тодорова?!

По същия повод протестираха и бъбречно болни, които Румяна Тодорова не пожела да приеме?!

Само някой да намери време да разгърне стенографските протоколи на парламента и ще види какви въпроси са й задавани на д-р Тодорова и как е отговаряла тя.

Че каква е разликата между махнатия Пламен Цеков и въпросната Румяна Тодорова? Има ли разлика изобщо?

Емил Райнов, този провален зам.-министър на здравеопазването, при управлението на Тройната коалиция, днешен депутат от Коалиция за България представи д-р Тодорова като изключителна кандидатура?

Пламен Цеков беше злонамерен като управител на НЗОК, по негово време Симеон Дянков изтегли парите за здраве и днес никой не знае къде са те.

Но какво смятат да правят социалистите: да заменят един злонамерен чиновник, с една безпардонна в поведението си кандидатура?

Протестите, защо продължават

В началото бе нахалството на столичния кмет по отношение на протестите...

В Наказателния кодекс е записано черно на бяло:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат – кой прави това, да подронва и отслабва властта?

На първо място Йорданка Фандъкова с разрешението, което дава за тези протести.

На второ място виновна е пак Фандъкова с това, че не е съобщила имат ли разрешение протестиращите,у за кое място и за колко часа!

На трето място е виновен самият Михаил Миков, който трябва да е чел Наказателния кодекс и да знае, че за да работи парламента нормално не трябва да бъдеобсаден и замерян с домати и черен хайвер!

Поиска ли Миком обяснение от Фандъкова за това на какво основание се извършват протести всеки ден с неопределено в часове време? Не, Не е поискал, защото е страхлив!

На четвърто място е виновен Сергей Станишев, който като лидер на партия, взела управленски мандат е длъжен да потърси отговорност от кмета Йорданка Фандъкова, а не от министъра на вътрешните работи, който проявява неистови усилия да държи протестиращите далеч от парламента.

„Поисках от министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев да не се допуска блокиране на възлови транспортни артерии през работния ден. Това каза в интервю за Агенция "Фокус" столичният кмет Йорданка Фандъкова. По думите й - трябва да се осигури редът в града и сигурността на гражданите. "София е град, в който живеят над милион и половина души, с различни политически пристрастия. Голяма част от тях споделят исканията на протеста, но в същото време имат ангажименти и градът трябва да функционира. Като кмет не мога да приема малки групи от хора да блокират през активната част на деня градския транспорт и да пречат на други граждани да стигат до там, закъдето са тръгнали. Нека не забравяме, че олигарсите не се возят с автобусите на градския транспорт; в обществения транспорт се придвижват обикновени хора, които трябва да стигнат до своите работни места. Не бива обикновените граждани да са потърпевши заради политиците. Тази сутрин например беше блокиран за кратко достъпът до храм-паметника „Св. Александър Невски”, като намирам това за излишна мярка. Помолих да се гарантира достъпът на гражданите до храма и движението беше пуснато", каза Йорданка Фандъкова.

Да обвиняваш друг човек за своите прегрешения – не е ли това наглост, не е ли това арогантност?

Да не би Фандъкова да бърка министъра на вътрешните работи със себе си?

Ако има блокиране на възлови кръстовища, то тя, като столичен кмет, незабавно следва да убедоми МВР на какво основание се извършват тези блокади!

Ако нямат разрешение за това – редът е официално оплакване до Прокуратурата, разпореждане и чак тогава МВР влиза във функциите си да разпръсва хората, полежали да блокират кръстовища!

Фандъкова не е уведомила никого на какво основание се намират из цяла София часове наред протестиращи.

Фандъкова не е сезирала прокуратурата, ако тези протестиращи нямат разрешителни за блокиране на града и нарушаване на обществения ред.

Фандъкова прехвърля най-нагло собственото си бездействие или съдействие в столицата да не може да се пътува и работи нормално на МВР?!

И като капак на всичко, Сергей Станишев обяви, че МВР е виновно за безпрецедентните мерки за достъп до сградата на Народното събрание за журналисти и разширението на зоната за сигурност?!

Тези, които осигуряват ред и възможност на депутатите да работят, тези, които запазват протестите от провокации и се стараят да протичат мирно се оказаха виновни за това?!

„Както не забраних протестите на недоволните граждани в столицата през зимата, така няма да си позволява да забраня и сегашните протести”, заяви в интервю за Агенция „Фокус” кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, по отношение на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски през последните седмици.

Като не ги е забранила, дала ли е разрешение за тези протести Йорданка Фандъкова? По този въпрос Фандъкова мълчи, защото ще трябва да обясни за кое място е фиксирано разрешението и за колко часа!

А това няма как да се случи, тъй като с мълчаливото си съдействие тя помага на ГЕРБ!

Избори във Варна – втори дубъл

Защо загуби кандидатът Христо Бозов, подкрепян от Коалиция за България и Меглена Кунева?

Загуби точно заради тази подкрепа и заради добрата „организация” на ГЕРБ за техния кандидат, която както знаем включва знайни и незнайни методи за печелене на избори...

Дипломацията – реваншизъм със скелетите от гардероба

Министърът на външните работи Кристиан ВигенинПосланици, за които е доказано, че са принадлежали към Държавна сигурност, няма да бъдат предлагани и назначавани, заяви пред журналисти министърът на външните работи Кристиан Вигенин.

Приемам позицията на президента, нямаме различие по този въпрос, каза Вигенин.

Да е чул Вигенин, че в САЩ, след Втората световна война са работили бивши офицери от Абвера, избягали от Европа за дипломацията им?

Или да припомня на Вигенин скандалното назначение на Марин Райков – да е чул Вигенин, че по Закон за дипломацията той трябва да работи две години в МВнР, и тогава да бъде изпращан за посланик?

Това Вигенин се прави на глух и не чува.

Като теглим чертата на гореизброените издънки на социалистите какво остава: една положена на дръвника партия, управляваща на всяка цена заради желанието на лидера й месец май 2014 да се кандидатира за евродепутат!

Бюджета – къде са гафовете на Симеон Дянков?

  • Защо не са дадени още в Прокуратурата?
  • Нима Дянков не актуализираше Бюджета?

За четири години от Резерва на Здравната каса бяха източени за Дянков:

2010 година – 1,400 млрд лева

2011 – 313 милиона лева

2012 – 90 милиона лева, пари, които отдиха във Фискалния резерв според Дянков, но каква е истината не е ясно.

Счетоводителят от Щатите, който никога не беше правил държавен бюджетДянков се оправда с изменение на Закона за здравното осигуряване, според който Закон Надзорния съвет на НЗОК нареждал да се извършват тези трансфери!

За да се хвали един министър на финансите, че спазвал бюджетна дисциплина докато от Резерва на Здравната каса бяха взети 2 млрд за покриване на бюджетния дефицит - типично нахалство за политик на ГЕРБ!

Защо Дянков не е извикан все още от САЩ, за да обясни защо взе от бюджета около 60 милиона за „Бургас-Александруполис” и накара и Министерския съвет на 10 март 2010 година да гласува това, след като бе наясно, че този проект няма да го бъде!

Помним как Симеон Дянков си измисли, че е избран и назначен за председател в Надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие, след като стана ясно, че въпросната банка няма орган Надзорен съвет?!

Оставката на Дянков бе подадена докато той беше в Щатите. Борисов така и не обясни ясно мотивите за тази оставка. Телевизия припомни в новинарската си емисия как на питане на депутата Георги Пирински, премиерът Борисов обясни от трибуната на парламента, че отиде ли си финансовия министър - пада правителството. Дянков си отиде – правителството не падна.

Нито стотинка от приватизация и продадени държавни дялове от фирми не влезе в Сребърния фонд както го изисква Законът? Да е чул някой, че Дянков вече е викан в Прокуратурата? Няма да чуем.

Дянков не бе платил на съдебната власт от декември 2012 година, удържаше 80 на сто от печалбата на болниците, облагаше двукратно държавни предприятия, три години не увеличи пенсиите, както го изисква Законът. Някой от правителството на Пламен Орешарски да е дал документи на Прокуратурата с искане за екстрадиция на въпросното лице от САЩ и разследване?

И това няма да се случи.

Пресцентърът на ГЕРБ спусна странна директива до медиите, когато на Дянков му подадоха оставката. Директивата беше с указания как да се говорело по темата с министерските промените и протестите.

На мейла с имената на Севделина Арнаудова и Никола Николов е написан следният текст:

"Колеги, изпращаме ви тези за говорене по темата с персоналните промени в МС и протестите срещу ЕРП-тата. Моля, ползвайте ги!"

Ето и самите тези, които БГНЕС публикува без редакторски намеси:

"- Право на премиера Бойко Борисов е да прави персонални и структурни промени в състава на Министерския съвет. Той е човекът, който решава с кого да работи. Вече разбрахте, че след подадената оставка от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, премиерът Борисов предлага на Народното събрание за финансов министър и министър по еврофондовете Томислав Дончев, а за вицепремиер регионалният министър Лиляна Павлова.

- ПГ на ПП ГЕРБ ще приеме и двете предложенията на премиера Борисов. Ние ще подкрепим номинацията на Томислав Дончев за финансов министър, защото в момента сме убедени, че най-важната задача пред България е да усвоява най-ефективно и бързо средствата от европейските фондове. Само по този начин българската икономика може да бъде модернизирана и да се развият всички нейни сфери, което ще доведе до нови работни места, повишение на доходите на хората.

- ПГ на ПП ГЕРБ ще подкрепи и предложението регионалният министър Лиляна Павлова да поеме вицепремиерския пост. За никого в България не е тайна, че Павлова е един от най-добрите министри, с много добри резултати в работата си. Убедени сме, че от поста на вицепремиер тя ще има всички механизми още по-скоростно да реализира инфраструктурните проекти, които са приоритет на правителството на ГЕРБ.

- Не очаквайте сега да чуете от нас обвинения за Симеон Дянков. Ние му благодарим за перфектната работа, защото Дянков направи изключително много неща за стабилизирането на България в годините на кризата, поддържаше фискалната стабилност на държавата и подреди България сред отличниците в ЕС. Благодарим на Симеон Дянков за всички усилия, които положи за изграждането на днешния образ на България в Европа и света.

- По повод оставката на г-н Дянков, разбрахме, че от известно време той е обмислял идеята да се оттегли от поста си на финансов министър. Освен това още в петък се заговори за оставката на Дянков точно от ваши колеги журналисти заради създалото се напрежение около изплащането на субсидиите на зърнопроизводителите.

- По повод протестите срещу високите сметки за ток: искаме да уверим всички, че ние също получаваме и плащаме високи сметки. За това ние разбираме протестите на хората и ги приемаме като справедливи. Но искаме категорично да заявим, че не подкрепяме популистките призиви за национализиране на ЕРП-тата. Защото подобни сигнали биха оказали пагубно влияние върху чуждестранните инвеститори. Подобни призиви за национализация могат да се окажат пагубни за българската икономика.

- Проблемът не може да бъде решен, както предлагат от БСП да си сложим розовите очила и да национализираме дружествата. Правителството и ПГ на ГЕРБ вече предложиха спешни мерки за контролиране на ценообразуването на тока. Още в петък внесохме предложения за промени в Закона за енергетиката, според които целият състав и председателят на ДКЕВР да се избират от 2/3 квалифицирано мнозинство от Народното събрание. Освен това високите сметки и ценообразуването вече са проверяват от всички възможни органи – Прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция, ДКЕВР, Сметната палата", гласяха тезите.

С какъв ГЕРБ не били изгорени мостовете, г-н Миков?

С този ГЕРБ, за чиито лидер журналистът Анди Грийнбърг, водещ репортер в списание „Форбс” написа в своята книга „Машината, която убива тайни”: „България е пленник на корупцията и мафията, а Борисов е сенчест квартален здравеняк, замесен в съмнителни дейности”.

В продължение на десетина страници, Грийнбърг отделя място за миналото на премиера Борисов и в каква страна е превърнал България.

Още отсега мога да кажа на Станишев следното:

Пътят, по който е поел е гибелен за тази партия.

Той вярва, че ще удържи правителството заради собствения си каприз да води 2014 година листата на евродепутатите?

На кое отгоре социалистите приемат изявлението на президента за предсрочни избори?

Какво чакат, защо, в името на непротивопоставянето на институциите не отидат на предсрочни избори като толкова харесват Росен Плевнелиев?

На кое отгоре са готови да седнат с партия като ГЕРБ на една маса? И то след като Борисов заяви, че тази партия е окървавена в миналото със смъртта на невинни хора?

Тази партия БСП онази БКП ли е?

Хората се умориха да очакват нормално поведение на социалистите в този управленски мандат.

С кадровици като Димитър Дъбов, Георги Гергов и впилата поглед в Станишев Корнелия Нинова те са обречени...

Въпрос на време е.

 

Източници на сайта „Хроники” съобщиха, че изпълнителният директор на Втора многопрофилна болница за активно лечение /Втора МБАЛ/ е издал заповед за спиране на плановия прием на пациенти и поемане само на спешни случаи.

Днес е било проведено заседание на Болничния съвет по проблема. След заседанието потърсих изп. директор г-н Красимир Пандев с въпроси около заповедта му:

-        Господин Пандев, миналата седмица целият Борд на болницата е бил в Столична голяма община при директора на Дирекция „Здравеопазване”, г-жа Жанина Калинкова. На това събиране сте стигнали до споразумение да не се затваря болницата и да не се стига до принудително пускане на персонала в отпуск. Какъв е Вашият коментар?

-        Да, бяхме в общината и говорихме по проблема, но нека уточня: не сме дискутирали затваряне на болницата, а по-скоро поведение, с оглед изчерпване на бюджетния лимит на болницата, което се случи в понеделник.

-        Ще настоявате ли персоналът да излезе в принудителен отпуск с оглед свиване на дейността на болницата?

-        Не, всъщност в момента в България има недостиг на квалифициран медицински персонал, и аз не мога да позволя да губим хора с такива мерки като принудителен отпуск.

-        Какво ще се случи оттук нататък с хронично болните и наложителната хоспитализация по медицински показания на този контингент? Имам пред вид диабетноболни, онкоболни, хемофилици, които се нуждаят периодично да влизат в здравно заведение за различни съпътстващи манипулации заради заболяването, което имат?

-        Въпреки изчерпване на бюджетния лимит поради закъснения на дължими плащания, които имаме да получаваме от различни институции: НЗОК и Министерство на здравеопазването – ние решихме да пренасочим плановите хоспитализации за другия месец. За целта имаме листа на чакащите планова хоспитализация...

Освен това, когато при нас постъпи пациент с една работна диагноза, а в последствие диагнозата му излезе друга - ние го пренасочваме към друго болнично заведение, за да получи най-добрата медицинска грижа.

Тук ще добавя и нещо, което все още не е известно: Столична община плаща допълнително за хемотрансфузии на онкоболни, тъй като това го няма по клинична пътека.

-        И накрая да попитам: има ли връзка заповедта Ви за спиране на планов прием на пациенти с годишния отпуск, в който е излязла сестрата на министър-председателя, Ваша колежка в болницата? Все пак на заповедта ви може да се погледне и като на повод за извличане на политически дивиденти?

-        Действително колежката е в отпуск, но не виждам кой може да направи връзка с отсъствието й от болницата и изчерпването на бюджетния ни лимит в понеделник тази седмица... Така че това не звучи сериозно като теза.

Потърсих и г-жа Жанина Калинкова, от Столична община, но секретарката й ме уведоми, че е на Комисия. да края на работното време г-жа Калинкова не бе намерена за коментар.

 
Министър Андреева досега не свърши нищо освен да дава интервюта и да чисти от здравеопазването уважавани лекари

Здравният министър Таня Андреева в едно от десетките интервютаЕдночасов протест на лекари, вяли съобщения в телевизиите с национален обхват – такива действия едва ли ще съборят ръководството на Здравната каса и министъра на здравеопазването – Таня Андреева.

Това трябва да е ясно на ръководството на Лекарския съюз. Достатъчно време мина от управленския мандат на кабинета „Орешарски”, за да се уверим, че Андреева и Румяна Тодорова няма да предадат на прокуратурата документите от действията на Симеон Дянков, който изпразни Резерва на НЗОК, като че ли Дянков е свещена крава.

Министър Андреева живее с убеждението, че ще бъде на този пост пожизненоАндреева прегърна идеята да чистки, вместо да се заеме с доста по-съществени неща. В здравните заведения кадровите чистки и уреждане на партийно удобни лекари за шефове на болници се оказа далеч по-важно от реално решаване на финансовия недоимък, завещан от Дянков.

Недофинансирането, което е хронично за българското здравеопазване след явлението Симеон Дянков, постави в много тежко състояние болници и медицински персонал, но това се оказа безинтересно за д-р Андреева.

Андреева не се спря и пред амбицията да покаже власт и пред уважавани хабилитирани лекари, доказали професионализма си какво извън граница, така и у нас. Дали липсата на каквато и да било научна степен бе причината за саморазправата на червената Андреева – не е ясно, но фактът, че с тези рестриктивни мерки тя обиди авторитетни лекари се остава като черно петно в управлението на гинеколожката Андреева.

Не се намери кой да каже на поредната министър на здравеопазването, че не кадровите рокади, а ново законодателство са необходими на този важен ресор в държавата?

Засега няма кой. Даже Лекарският съюз не го направи.

Според справка на централния регистър на Българския лекарски съюз, изготвена специално за „Преса", 409 доктори от 36 държави практикуват медицина у нас. В същото време българските лекари масово напускат страната, привлечени от атрактивни оферти за работа в западни клиники. Около 500 наши медици стягат куфари всяка година за Англия, Ирландия, Германия, Франция, Белгия, Холандия, а още толкова ходят по заместване или оперират през уикендите в чужбина. Тази тенденция оставя ниша в страната ни за доктори от Русия, Близкия изток и Африка.

Според председателя на БЛС д-р Цветан Райчинов страната ни ще изпитва все по-остра нужда от попълнения в бели престилки от Азия и Африка, тъй като българските доктори бягат от страната веднага след като завършат, пише "Преса".

НЗОК допусна откровена дискриминация по отношение на правото на лечение на български граждани от различни райони на страната и с различни доходи.

Известно е, че много болници в страната бяха закрити още по време на мандата на ГЕРБ. Андреева е готова да продължи тази практика, без да се интересува дали жители на отдалечени райони, пенсионери са в състояние да пътуват, за изследвания, да влязат за лечение, купувайки си консумативите.

Как изобщо пациенти успяват да влязат за лечение когато мнозинството от населението е на границата и под границата на бедността?

Истината е, че тези българи умират нелекувани, а това в началото на 21 век е страшно и зловещо.

проф. Виолета ДимитроваИзтръпнах днес на 15 май, когато в една телевизия с национален обхват чух проф. Виолета Димитрова, водещ хирург на Клиника в Александровска болница да казва, че това, което се случва в здравеопазването е геноцид!

Изтръпнах, защото съм наясно колко отмъстителна е министър Таня Андреева. Изтръпнах, защото благодарение на високия професионализъм на проф. Димитрова десетки пациенти живеят втори живот и са спасени с уникални, тежки операции.

Пред кабинета за прием на проф. Димитрова са тълпи от хора от цяла България – виждала съм го с очите си. Дано нейното изказване за геноцида да не стане повод тя да бъде отстранена!

„От всички заговори и пъклени кроежи на света, най-мощни са тези на бездарниците” твърди Любиша Георгиевски. И е прав, няма да отричам...

altИмаше един корифей на здравеопазването от ГЕРБ, Пламен Цеков го наричаха, който беше въвел лимити на клинични пътеки и направления, а и наложи, че така наречените лимити могат да се променят само с предварително разрешение на НЗОК?! Това означаваше да се предвиди колко ще имат нужда от лекар, колко от операция, колко ще ги пипне инсулт или инфаркт...

Та, според въпросния Цеков, с въвеждането на лимитите се засилвала аналитичната дейност на касата и се позволявало изработеното в повече да се получи своевременно.

Глупост на глупостите, лъжи и умишлен саботаж на целокупното национално здравеопазване! Да се смее ли, да плаче ли човек?!

„Болниците – държавни и общински лекуват докато имат лимит за клинични пътеки – след това, ако върнем пациент поради изчерпване на лимитите за месеца, на изхода чакат - от едната страна – прокурор, от другата – журналист”.

Така образно и накратко коментира дългогодишен лекар поредната простотия на Пламен Цеков и сие от правителството на ГЕРБ.

51 млн бяха прехвърлени във фиска от бюджета на НЗОК – Българският лекарски съюз вдигна скандал, пациенти се присъединиха в недоволството, тъй като съгласно Закона, само Надзорният съвет на Здравната каса се разпорежда с пари, отчетени като излишък. Не може да се меси нито парламентът, нито финансовият министър. Освен това налице бе и Решение на Конституционния съд, че парите за здраве, са единствено за здраве! И въпреки това Решение, НЗОК превежда десетки милиони на Дянков за фиска.

И така, докато се пълнеха дупките в бюджета на Симеон Дянков с пари от Здравната каса по време на мандата на ГЕРБ, останаха неразплатени проведени лечения, болниците трупаха дългове, не достигаха направления, медико-диагностични изследвания бяха спрени и пациентите се връщаха!

На 31 декември 2012 година са били преведени в бюджета десетки милиони пари от здравни вноски на граждани, докато болници и пациенти изнемогваха и им се отказваха направления. Въпреки решението на КС!

Някой да е чул здравната министърка да е сезирала прокуратурата за това вопиющо нарушение?

Някой да е чувал предложение от нея Симеон Дянков да се върне по етапен ред в родината и да отговаря на прокурори за безчинствата си в здравеопазването? Няма и да чуете – него го защитаваха Световната банка, падналият от власт кабинет на ГЕРБ и президентът Росен Плевнелиев!

altДянков „авторитетно” коментираше, че няма да налива пари в нереформирано здравеопазване?! Той, който си позволи противозаконно да изтегли над милиард и половина от Здравната каса и си ги прибра за намаляване на бюджетния дефицит?! Именно той имаше наглостта да се държи назидателно с лекари, пациенти и затъващите в дългове болници!

В началото на 2013 година, по предложение на финансовия министър Симеон Дянков правителството прие постановление, според което държавата да прибира 80 на сто от печалбата на своите болници. Европейската комисия застана срещу това решение и какво се промени или случи? Нищо.

Дойде ново правителство и друг министър – промени ли се нещо, министър Андреева да внесе в Прокуратурата закононарушенията и финансовите издевателства на Симеон Дянков? Тя си замълча и не направи нищо, а става дума за брутални нарушения на закона и извиване на ръцете на българските медици. Става дума да поставеното на колене родно здравеопазване!

Държавата няма право да прибира 80 процента от печалбата на своите болници коментираха от Брюксел. Никой от управляващите от ГЕРБ не им обърна внимание.

По-голяма беда бе желанието на Дянков да източва еднолично парите от здравните вноски чрез двойно данъчно облагане, оформено законово, като бе вписано в Постановление №1 на правителството.

Сайтът „Хроники” писа за това Постановление, днес отново го публикува с въпроса – още ли действа, или е отменено?

Ето текстът на това Постановление № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

То бе обнародвано в ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

Там четем следното:

Чл. 23. (1) Едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2012 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 133 от Търговския закон;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" - дивидент в размер 80 на сто от печалбата, при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и § 59 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

(2) Доколкото със закон не е предвидено друго, държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правят отчисления за държавата в размер 80 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г.

Така Дянков си развърза ръцете и източва милиони и от болници, и от РВД и от къде ли не – така този „специалист” си оправи бюджетния дефицит и тръбеше наляво и надясно, че България е финансово стабилна!

Председателят на НЗОК Румяна Тодорова обеща да увеличи броя на направленията за специалист, но не и цените на клиничните пътеки?!

В същото време болниците искаха точно и само увеличаване на цените на клиничните пътеки с между 40 и 60 процента!

От Постановлението на Дянков, от неговото действие, държавни търговски дружества го отнасяха двойно данъчно облагани и трупаха дългове. Болниците бяха сред тях...

Говореше се и още се говори за дългове на болниците, но никой не свърза това трупане на задължения с Дянковата измишльотина? Как да си обясним това?

Болниците са регистрирани по Търговския закон, т. е. 80 на сто от печалбата им след данъчно облагане по годишния финансов отчет се дават на държавата!

Тогава как да не трупат дългове, как да лекуват, как да купуват консумативи и изплащат ток, вода, парно и заплати? Що за цинизъм бе това да облагаш двойно данъчно болници и да ги критикуваш за трупане на дългове?!

Болниците трупаха дългове, докато НЗОК превеждаше излишъка от десетки милиони от здравни вноски във фиска!

Ще дам още един пример за мракобесното поведение на правителството на ГЕРБ, което остана ненаказано от следващото правителство, това на БСП и ДПС.

Националната здравноосигурителна каса бе започнала 2013 година с дефицит от 236.855 млн. лв. Толкова са били отчетените дейности за ноември и декември, за които не е било платено към края на 2012 г., става ясно от одита на Сметната палата на бюджета на НЗОК.

В същото време бившият шеф на НЗОК, Пламен Цеков реши, че има излишък в Касата, който трябва да се връща в бюджета?! „Имаме разписан бюджет от парламента и сме длъжни да го спазваме” – опита се да поучава ръководствата на лечебните заведения Цеков.

Как така едновременно НЗОК се оказа с дефицит и преведе излишък в бюджета?!

Лекарите в цялата страна излязоха на протест за час. Това ли ще стане повод премиера Орешарски и парламентът да прогледнат и да сменят вредните за нашето здраве министър Таня Андреева и шефката на Здравната каса д-р Румяна Тодорова? Едва ли.

Като основни причини за протеста лекарите сочат недостига на средства в системата и липсата на ясен ангажимент от страна на Здравното министерство и НЗОК за това кога и как ще се осигурят нужните средства - проблеми, които стоят на дневен ред вече от месеци.

Проблеми от месеца в здравеопазването означава лекари и сестри без заплати, болници без консумативи, десетки пациенти, които не може да бъдат приети за лечение.

За починалите по тези причини никой не води сметка.

Като теглим чертата какво остава: Здравеопазването е в критично състояние - системата работи неефективно и е силно бюрократизирана. Не се осигурява реален и равен достъп до качествено здравеопазване на почти една трета от българите. Тук влизат пенсионери, безработни, циганското малцинство, което в цифри е няколко милиона.

Вече втора година от управлението на ГЕРБ нищо не бе внесено в Прокуратурата за нарушенията на Симеон Дянков в сферата на здравеопазването. Аз имам свое обяснение за това.

А то е, че Сергей Станишев лично е забранил да се внасят този документ и данните от управлението на финансите от Дянков, за да не дразни ГЕРБ.

Все пак нека не забравяме, че Станишев бе с дело за изнасяне на секретни документи, а неговата изгора Моника Янова-Йосифова-Станишева бе готова за прокурор с данните за аферата „Хохегер”. При това положение нямаше как Станишев да разреши да се внасят горните документи в Прокуратурата. А какво по-естествено от това можеше да се случи?

Дали с подобно решение Станишев работи и помисли за партията, правителството, гражданството или единствено за себе си – оставям на читателите да размислят.

И накрая ще повторя: няма полза от половинчасови протести с лентички, това няма да свали нито министър Таня Андреева, нито Румяна Тодорова. Това може да стори единствено премиерът Пламен Орешарски, за да запомним мандата му с поне едно добро дело.

Второто добро дело, което парламент и правителство могат да осъществят е да променят законодателството и болниците да не са вече регистрирани по Търговския закон - нещо, което и САЩ премахнаха.

 

Лидерът на ГЕРБ се завъртя на 180 градуса за по-малко от ден по актуализацията на бюджета

Правителството чака гласуване на оставката муДо 30 юли сутринта всичко вървеше по план: актуализацията на бюджетите – държавния и на Здравната каса се оказаха под въпрос след като бяха минали на първо четене.

В нощта на 29 срещу 30 юли във в. „24 часа” и агенция Блиц излязоха публикации, в които бе обяснено, че в случай, че председателят на парламента Михаил Миков си подаде оставката, двата бюджета няма да могат да минат на второ четене и след гласуване да бъдат приети.

Под заглавие Оставка на Миков спира актуализацията на бюджета, се поясняваше, как казусът е бил обсъждан от юристи на БСП като пречка за желанието на ГЕРБ и ДПС да се увеличи държавният бюджет с 3,5 млрд!

Двете политически сили ГЕРБ и ДПС имаха мнозинство, всичко течеше гладко и безпроблемно – на път бе да се осъществи желанието на президента Росен Плевнелиев и Бойко Борисов към бюджета да се прибавят няколко милиарда лева. Ей така, за харчлък...

Парламентът след разгорещени дебати прие на първо четене актуализациите на бюджета и бюджета на НЗОКНа 29 юли вечерта, след дълги дебати актуализациите на двата бюджета бяха гласувани на първо четене и депутатите определиха, и деня, в който да гласуват двата бюджета на второ четене, за да бъдат приети окончателно преди да се разпусне парламентът.

Най-неочаквано на 30 юли сутринта в парламента се случиха няколко събития: при гласуване в залата нямаше кворум и председателят Михаил Миков закри заседанието като насрочи следващото за другия ден. След липсата на кворум в залата, Борисов събра депутатите си и проведе кратко заседание с тях. След заседанието лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов се появи в кулоарите на Народното събрание, заобиколен от репортери. По-наблюдателни репортери съобщиха, че преди да се появи в кулоарите, лидерът на ГЕРБ се е отбил в стаята на председателя на парламента, Михаил Миков за няколко минути. След излизането си Борисов, видимо ядосан, използва случая да обяви изненадващо:

Бойко Борисов прави изявление, че ГЕРБ напуска този парламент, заобиколен от депутатки от ГЕРБ, облечени в бяло „Затова отидох и при господин Миков, и най-колегиално, държавнически му казах: „Ще подкрепите ли вашия бюджет, на премиера Орешарски, на този, който се целуваше със Станишев в неделя? / Борисов говори за конгреса на БСП – бел. Л. М./. Ще ли го подкрепите или няма да го подкрепите? Той каза: „Няма да го подкрепиме, защото моите са се втвърдили и... няма да го правиме”. Не, не, дотука беше! Оттука нататъка отговорността е само на БСП! Да се съберят БСП, ДПС и Атака, така както година и два месеца го правиха и ако има да прекарват закони, да си ги прекарат – това е тяхна работа!”

Така стана ясно, че с излизането на ГЕРБ от парламента се слага край на 42-то Народно събрание, тъй като от останалите в Народното събрание депутати на ДПС и БСП нямаше да има кворум...

И оттук нататък това, което трябва да очакваме, е указът на президента за разпускане на парламента и съставяне на служебно правителство.

Защо Борисов се отказа от актуализацията на двата бюджета малко преди приемането им?

Борисов съобщава, че ГЕРБ напуска парламентаКакво накара лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов да се откаже от гласуване на актуализацията на двата бюджета на второ четене, да изведе парламентарната си група от Народното събрание, заявявайки, че повече няма да се върнат там и така да спре самата актуализация?

Какво накара Борисов да се откаже от гласуване на повече правомощия за служебното правителство, така както си го пожела президентът Росен Плевнелиев?

Какво накара Борисов да се откаже от избора на Калин Христов за управител на БНБ?

За всички гореизброени предстоящи събития Борисов си бе осигурил парламентарно мнозинство с ДПС, послушанието на правителството да внесе бюджета и депутатите социалисти бяха в шах!

Откъде дойде неочакваният завой в поведението на Борисов?

От приказките и публикациите, че ГЕРБ са се сближили с ДПС? Та досега поне Бойко Борисов бе показал, че не се влияе от приказки и инсинуации.

Председателят на парламента Михаил Миков съобщава, че няма кворум и заседанието се отлагаДали Борисов изведе групата на ГЕРБ от парламента преди второто четене на актуализацията на двата бюджета заради публикациите за евентуална оставка на председателя Михаил Миков?

Известно е, че при оставка и процедура за избор на нов председател на парламента нещата щяха да се забавят неизвестно колко дълго, а без председател, при приемане на двата бюджета на второ четене, нямаше да има кой да подпише приетите актуализации за обнародването им в „Държавен вестник”.

И тук нещата не са убедителни, тъй като ако Борисов се безпокоеше от евентуална оставка на Миков, то влизайки в кабинета му би го попитал: „Ще си подадете ли оставката г-н председател на парламента?”, а не както го разказа: „Ще подкрепите ли вашия бюджет, на премиера Орешарски, на този, който се целуваше със Станишев в неделя? Ще ли го подкрепите, или няма да го подкрепите?”

Намръщеният Плевнелиев връчва проучвателен мандат на ДПС и очаква веднага да му го върнатУведомен ли бе предварително президентът за бъдещия отказ на ГЕРБ да влиза в парламента? Няколко часа по-късно репортери видяха, че по време на връчването на проучвателния мандат на ДПС, Росен Плевнелиев бе много намръщен и си остана така докато „отличникът” Лютви Местан взе и тутакси върна мандата като издекламира, че парламентарната група на ДПС ще се яви в Народното събрание за насроченото заседание по второ четене и гласуване на двата бюджета.

След като изиграха сцената с връчване и връщане на проучвателния мандат, Плевнелиев и Местан останаха насаме, на разговор, за който не бяха съобщени подробности на репортерите.

Предполага се, че двамата са си говорили за усилията, които трябва да положат, за да бъдат гласувани двете актуализации в парламента.

Предполага се, че е станало дума и за необходимостта, според Плевнелиев, да се разширят правомощията на служебното правителство, което след излизането на ГЕРБ от парламента няма как да се осъществят.

Второто необяснимо действие на Бойко Борисов в последните дни бе, че пред журналисти в Народното събрание, той се отказа от идеята си Калин Христов да оглави БНБ. Причина за този отказ също не бе съобщена.

Борисов сеотказва от издигане на кандидатурата на Калин Христов за управител на БНББившият премиер добави: "Рискът да гласуваме управител и подуправител, ако си бяха подали оставка, между ГЕРБ и ДПС е огромен политически риск. Би се приело много тежко от обществото. Разбира се, и партията не би си го позволила. Затова след изборите новото мнозинство да си избере управител и подуправител. Защото вече ми омръзна тези, които крепиха ДПС толкова години на власт, с медиите си включително, сега да пращат обвинения към нас“.

В момента Христов е подуправител на БНБ, а в служебното правителство на Марин Райков беше министър на финансите.

За него депутатът Румен Гечев съобщи, че именно Христов искал да се проведе банкова ваканция, мярка, която щеше да потопи страната в пълен хаос?!

В централните новинарски емисии на 31 юли бе съобщено, че президентът Росен Плевнелиев ще проведе днес, на 1 август консултации с политическите сили в последен опит да се осъществи извършването на актуализацията на държавния бюджет и бюджета на НЗОК. Предстои държавният глава да се срещне с парламентарно представените политически сили в 42-ото Народно събрание и партиите, които имат представители в Европейския парламент.

Консултациите са насрочени за 13 часа на "Дондуков" 2. Преди това Росен Плевнелиев ще разговаря с работодателски и синдикални организации.

Ще има ли пари за здраве без актуализация на бюджета на НЗОК?По-рано през деня 31 юли, и веднага след извеждането от Борисов на депутатите от ГЕРБ от парламента, от българския лекарски съюз /БЛС/ разпространиха декларация до президента и Народното събрание с призив държавния глава да използва всичките си правомощия, за да убеди депутатите да влязат в пленарната зала в понеделник, за да гласуват актуализацията на бюджета на Здравната каса.

Лекарският съюз помоли и народните избраници да влязат в пленарната зала на 4 август с думите: "Дори и за последен път! Едва ли здравето на хората трябва да се превръща в залог."

Странно е, че Лекарският съюз мълча когато Симеон Дянков източи Резерва на здравната каса и въведе болиците да получават едва 80 на сто от предвиденото в бюджета – сега същият този Лекарски съюз да моли депутатите да приемат окончателната актуализация на НЗОК.

Къде бяха лекарите с тяхното недоволство да протестират и поискат разследване, и съд за Дянков, който наруши Конституцията и най-арогантно ограби родното здравеопазване, като заложи то да бъде години наред в недоимък?

Оттук нататък какво следва...

Ще мине време, за да се изясни каква бе причината Бойко Борисов направи неочакван, рязък обрат в навечерието на второ четене и гласуване на исканата от президента, ГЕРБ и ДПС актуализация на бюджетите.

Сега ще очакваме видим и чуем дали Борисов ще върне театрално своите депутати в парламента, за да се гласува окончателната актуализация в зала.

Не е ясно и дали социалистите ще имат сили да поискат от новия си лидер Михаил Миков да подаде оставка, за да се предотврати гласуването на актуализацията на държавния бюджет, увеличаването му с 3,5 милиарда, както и да се предотврати увеличаването на правомощията на служебното правителство, което да може да подписва международни договори и тегли заеми.

Друг ход социалистите нямат, докато едва ли някой ще се изненада ако ГЕРБ, както театрално излязоха от парламента, така и ще се върнат в зала за да гласуват, прегърнати с ДПС  и двете актуализации, и разширяването на правомощията на служебното правителство, които да влязат в сила.

Въпрос на смелост е, но дали столетницата я има?

Интересен коментар в типично свободен стил направи в късните информационни емисии лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, който бе категоричен, че хората му няма да се върнат в парламента: „Ми те само се целуват! Станишев и Орешарски се целуваха в неделя на конгреса. А в понеделник не искат да му подкрепят бюджета! Ма били по бузите се целували! Приемаме го, не е толкова интимно искат да кажат…”.

 

Според шефа на Здравната каса, нямало проблем раковоболни да чакат за химиотерапия 20 дни или до месец?!

Пламен Цеков, шеф на НЗОК, който съдейства за хаоса в здравеопазването Как Здравната каса ще е тази, която да определя къде колко инфаркта, колко инсулта ще се случат, колко спешни операции и други важни лечебни дейности да се проведат?

Вече нямаме здравеопазване, а Проектометодика, която е публикувана на сайта на НЗОК /Националната здравно-осигурителна каса/. Т. е. получаваш кръвоизлив на язвата, отваряш сайта, четеш и се спасяваш от леталния изход, тъй като управниците въведоха лимити за броя на приеманите пациенти - по спешност и планово – минеш ли лимита – отиваш си на онзи свят и толкова!

Това е вероятно "предизборната грижа" за българина, която въведе ГЕРБ! Не стига, че е необходимо час по-скоро да се смени Законът за здравето, ами ГЕРБ непрекъснато усъвършенства начините за топенето на населението с подобни нововъведения!

В детското здравеопазване, редките заболявания не се плащат от НЗОК!Сега действащият Закон за здравето е отменен в повечето цивилизовани държави, като вреден, но родната политическа класа си го хареса и не е готова да го смени за нищо на света!

Крайно време е болниците да престанат да работят като търговски дружества, в които лекарите нямат право да определят цените на клиничните пътеки, но затова пък трябва да търсят лекарства, консумативи, налага се да зависят от кефа на финансовия министър за парите и  все подобни дивотии!

Как да лекува един лекар, след като консумативите за дадена оперативна интервенция са му свършили, закупените не са изплатени на фирмите доставчици и като капак на всички недомислици: цените на клиничните пътеки ги определя Българския лекарски съюз?! По тази причина едно раждане струва 500 лева, а гастроскопия  с диагностика 600 лева, с биопсия – 800 лева!

Това е само пример.

Да лекува ли един лекар, или да търси медикаменти, консумативи, да се занимава с административни проблеми, да се чуди има ли внос на дадено лекарство, или не?

Ще се оперират пациенти по лимитКолцина от българите са наясно, че ако дадена болница „изкара” повече пари по клинични пътеки, заради наплив от пациенти – то тогава НЗОК не плаща!

Сега, като капак на всичко останало, НЗОК взе, че въведе лимити за клиничните пътеки, а нейният така наречен директор, Пламен Цеков най-откровено говори на границата на лъжата по нововъведената глупост!

„Новата методика, по която Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща на болниците, няма да ограничи възможностите на пациентите за избор на лечебно заведение, нито ще ги задължи да изчакват или да пътуват в търсене на свободно място в друга болница”, заяви Цеков, въпреки че прекрасно знаеше, че истината е точно обратната!

Болниците нямало да връщат пациенти – обеща Цеков, но за чия сметка ще бъдат лекувани тези пациенти, ако е изпълнен лимита по клиничните пътеки? За сметка на заплатите на персонала, или за сметка на лечебното заведение?

Вярно е, болниците нямат право да връщат пациенти, но също така е вярно, че НЗОК дължи шестцифрени суми на болници, преизпълнили заложените цифри и „изкарали” повече пари от лечение по клинични пътеки!

И ако Цеков говори, че всичко в болниците ще е по мед и масло за пациентите и лекарите – то истината е коренно различна! Здравните заведения ще си намерят начин да връщат пациенти, да отлагат планови операции, защото угрозата да останат без пари или с глоби е твърде осезаема!

В момента десетки, не, стотици лични лекари плащат глоби за това, че са си позволили да дадат над лимита направления на свои пациенти! И тези глоби са наложени от Здравната каса, която се ръководи от такъв чиновник като Пламен Цеков!

Нима това трябва да се наказва!

И как точно ще повярват лекарите, работещи в болници, че ако превишат определения им от НЗОК лимит няма да ги погнат с глоби и наказания?! Няма как...

„Целта на методиката била са бъдат въведени ясни регламенти в болниците при лечението на пациентите” – регламенти ли ще ни лекуват от сега нататък или лекарства и операции?

Ако регламентите, с лимити за клинични пътеки ще са в основата на работата на здравните лечебни заведения – това може да означава само едно: определена е посока за пълен и тотален геноцид на населението!

Та какво обясни Цеков на потресения българин в студиото на телевизия bTV:

„...новата методика е важна, тъй като цели да въведе регламенти при формиране на бюджетите на болниците за 2013 година с минимално участие на касата.

Въпреки че финансовите параметри са определящи при работата на медицинските институции, включително и на НЗОК, Цеков подчерта, че са предвидени механизми за преразход на болничната помощ в размер на 3 на сто, които гарантират възможността за увеличение на броя на пациентите в дадена болница при необходимост...”

Не по врат, ами по шия – казва народът на такъв „специалист”.

Само че има едно малка подробност: българинът чинно плаща /този, който е в състояние/ здравните си осигуровки и в при плащането не се говори за регламент, лимит на прием и лечение, или лимит на направления!

Всеки месец, от всеки доход, държавата прибира процент за здравна осигуровка и това е гаранция за получаване на квалифицирани медицински грижи!

Сега залагаме 1,65 млн. души да бъдат лекувани следващата година. Всяка болница ще има даден лимит, базиран на разчетите за тази и миналата година. Но не може да се отказва прием и практически няма как да бъде достигнат лимитът на 100 на сто.”

Само че, Пламен Цеков би следвало да знае, че само цифрата на пенсионерите надхвърля 2 милиона, като включим и децата, хроничноболните и трайно инвалидизираните – заложената цифра от Цеков си е една цифра, доказваща стремеж към геноцид!

Нима само 1,65 млн плащат здравни осигуровки, та да се залага точно тази цифра?

Другата глупост, която е въведена от управниците ни е, 70 на сто от пациентите да влизат на планов прием за лечение, а 30 на сто по спешност!

Кой се подиграва и пързаля здравната министърка и Цеков с такива цифри –е в процес на доизясняване и уточняване все още, но да се определят прогнозни цифри на заболявания е най-малкото смешно!

Цеков се похвали, че е публикувал методиката на сайта на НЗОК – хора с методика не се лекуват, Цеков!

Листи на чакащи, животът на пациенти ще зависи от методиката, която ГЕРБ въвежда. Целта на въвеждането на лимитите е НЗОК да участва минимално в бюджетите на болниците – но нали парите ни за здраве отиват в НЗОК, за да можем при необходимост да влезем в болница и да получим най-доброто лечение и грижи?

Животът на пациентите при така измислената Проектометодика нямало да бъде застрашен -  и как ще стане това, нали в основата на новата измислица на ГЕРБ е колко пациенти да постъпват за лечение планово, колко – по спешност за месец!?

Нима може да се предвижда и залага колко пациенти ще имат нужда от оперативни интервенции, колко от лечение? Нима е въпрос на заложени цифри колко българи ще заболеят от рак, колко от бронхопневмония, колко ще получат инфаркт, колко – инсулт?

Даже не повдигам въпроса за дадена географска област като фактор в измислената Проектометодика!

Във всяка една област ще бъде посочен обемът от различни видове лечение, който може да да бъде реализиран – разчетено ще е колко ще заболеят от рак, колко ще направят инсулт или получат инфаркт, обясни шефа на НЗОК Пламен Цеков.

Ако пациент във Враца получи херния, той има два варианта – да бъде записан в листата на чакащите, ли да отиде в друго населено място, където да бъде опериран!

Д-р Юлиян Йорданов, зам.-председател на Българския лекарски съюз, хирург„В нито един нормативен документ в България не е описан лист на чакащите – обясни зам.-председателят на Българския лекарски съюз, д-р Юлиян Йорданов, хирург. – Така че когато един лекар казва на пациента, Вие ще отидете в лист на чакащите, той поема цялата отговорност за този пациент във времето до хоспитализацията. Ако нещо му се случи – кой отговаря: лекаря, защото той му е казал: „Ще чакаш”!

...Представете си какво ще стане в рамките на един окръг, или в рамките на цялата държава? Ще почне едно прехвърляне на пациенти, защото кой пациент иска да бъде вписан в лист на чакащите, за да чака например два месеца, за да му се направи операция от херния, или от жлъчка?!”

Лекарите не са доволни и от въвеждането на цифрите за 70 на сто планово, и 30 на сто спешно болни в лечебните заведения и се колебаят дали има гаранции срещу административни санкции при нарушаване на цифрата за спешни случаи

„Какво става ако непрекъснато задържаме легла, за да можем да приемаме спешно болни? Седят си празните легла, и ние чакаме да си ги запълним тия 30 процента, да не ги надхвърлим, или пък да сме по-малко, как да ги определим точно тия 30 процента?

Другото, което е, една болница „Пирогов”, която работи изключително само по спешност, значи тя ще си заработи 30-те процента, и оттам нататъка ще прави само планови операции?!...Системата трябва да има някаква регулация, тя не може да бъде оставена без регулация и без никакви правила, но те трябва да бъдат разумни, те трябва да бъдат в помощ на тези, които са лекувани и на тези, които лекуват, а не в помощ на администрирането на системата!”

На година, 29 евро на онкопациент в България, средно, 150 евро на онкопациент в Европейския съюз, 200 евро във Франция – ето как обясни Пламен Цеков тази цифири:

„Смятам, че за онкоболните в България, спрямо БВП ние отделяме един колосален ресурс, над 200 милиона годишно... От две години, ние нямаме отказ на лечение на онкоболни. Откакто лекарствата преминаха в НЗОК, ние не връщаме пациенти. Нямаме лимит на лекарствата! Досега нямаме върнат онкоболен, всеки който е потърсил...

Водещият Виктор Николаев задава въпрос за чакащи онкоболни за химиотерапия със седмици, а понякога и с месеци

„...химиотерапията е планово лечение и в момента аз имам познат, който изчаква двайсе дни вече да пристигне съответният медикамент, фирмата не го е доставила... двайсе дни или един месец, при химиотерапията не са от фатално значение, за тоя пациент в крайна сметка. Ако трябва да отчетем факта, че онкоболните в България са изведени в приоритет и на НЗОК, и правим всичко възможно да ги обезпечим, както с апаратура за лъчетерапия, така и с медикаменти...”

Лъжа, лъжа, лъжа, лъжа

– коментираха лекари и пациенти думите на Цеков. Потърпевши пациенти споделиха, че на мнозина от онкоболните, които са над 55-60 годишна възраст отказват лечение.

Потърпевши разказаха как се чака за химиотерапия, как препаратите, които се вливат не винаги са качествени, разказаха и как след химиотерапия ги изписват и никой не следи ефекта от вливането, никой не обяснява как трябва да живее и се храни пациентът преминал през химиотерапия. Но защо да се изненадваме от този факт, след като в медицинските учебни заведения никой не обучава бъдещите лекари на онкодиетотерапия, какъв режим трябва да спазват пациентите с тежкото заболяване.

Пациенти с рак разказаха и как непрекъснато се сблъскват с недостиг на лекарства, как са принудени да чакат или прекъсват терапията си, поради липса на медикаменти, свободни легла работеща апаратура.

Тук не мога да не запитам: помните ли с какво се прочу Пламен Цеков като депутат?

Това бе огромният гаф, свързан с отстраняването му от поста заместник-председател на здравната комисия в парламента, поради замесване на името му в скандалната наркопоправка в Закона за контрол на прекурсорите и контрол на наркотичните вещества, публикувана в Държавен вестник.

В края на март 2010 година от секретариата на президентството поискаха обяснение от председателя на НС Цецка Цачева за това как текст от Закона за наркотичните вещества е обнародван без да е подписан от държавния глава.

След проверки и анкетни комисии се оказа, че скандалният текст, с който се смекчава режимът на реклама с изображения, наподобяващи наркотици, всъщност е бил приет от депутатите, като те са били подведени да го гласуват. Разпоредбата не е обсъждана или одобрявана от здравната комисия, а само е била изчетена в пленарната зала.

Разбра се също, че човекът, докладвал текстовете пред депутатите и прочел конкретния текст, е именно Пламен Цеков.

Тогава той беше привикван на редица заседания, за да дава обяснения как и защо е чел нещо различно от това, гласувано от здравната комисия. А версиите му бяха няколко - първо каза, че е прочел коректно текста, после, че е предложил своя редакция, а накрая - че му е дадено листче с конкретната разпоредба, той се е консултирал с членове на правната комисия и те са му казали, че текстът е най-коректен.

Пламен Цеков беше запомнен с най-екстравагантната от версиите си - че има 8 диоптъра, които са му попречили да прочете коректния текст?!

„Когато чета - аз съм с осем диоптъра очила, вдигам поглед към залата и се връщам. Има един момент на адаптация на окото“, обясни той от трибуната на парламента. Обясни също така, че чел много бързо и така пропуснал част от текста, защото редовете били един над друг.

В крайна сметка единственото наказание за Цеков беше свалянето му от заместник-председателското място в здравната комисия.

Все пак човекът е кадър на Цветанов, а неговите хора не подлежат на наказание!

Защо припомних тази срамна история от парламента, защото безобразията с парите на хората, внесени за здраве продължават, а човекът, който трябва да поиска решаването им увърта и шикалкави!

Симеон Дянков, разпоредил незаконния трансфер на парите за здравеНяма грамотен българин, който да не е чул, че Резерва на Здравната каса бе взет от Симеон Дянков неизвестно за какво и също така неизвестно остана къде и защо бяха похарчени тези пари, внасяни от българите като здравни вноски.

Конституционният съд обяви за противоконституционен текста в Закона за бюджета на НЗОК за 2012-а година, след като с него се позволява на Министерството на здравеопазването да покрива разходи за медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия със средства от касата. Отпуснатият трансфер към ведомството бе в размер на 100 милиона лева.

Законовият текст беше даден на съда в края на миналата година от 60 народни представители от ДПС и "Коалиция за България". Според депутатите, които сезираха съда, това бе "един вид конфискация на част от парите на здравната каса". Те твърдят, че тези 100 000 000 лева се отнемат от Здравната каса и се дават на орган на изпълнителната власт, какъвто е Министерството на здравеопазването, но това министерство се финансира от държавния бюджет, а е недопустимо чрез бюджета на НЗОК да се финансира държавния бюджет.

Такъв трансфер се прави за втора поредна година. През 2011 г. от касата към здравното министерство бяха прехвърлени 340 млн. лева. Идеята за трансферите бе лансирана от финансовия министър Симеон Дянков. Той смяташе, че така ще се пестят средства на държавния бюджет, като здравното ведомство се субсидира с пари от здравни вноски за дейности.

От Българския лекарски съюз непрекъснато настояват да се даде сметка за тези пари и те да се върнат в НЗОК, както е решил КС. По темата и от МФ, и от НЗОК мълчат или говорят на границата на лъжата.

„Колко са тези пари, които би трябвало да бъдат преведени от министерство на здравеопазването и ще останат в касата. Тези, около 50 милиона, къде отиват?” – запита в bTV д-р Юлиян Йорданов.

Причината е, че едни поне 50 милиона от здравни вноски се губят в Министерство на финансите и въпреки че Конституционният съд излезе с Решение, което обяви прехвърлянето от бюджета на НЗОК в МЗ за противоконституционно и разпореди половината сума да се върне в Касата, нещо, което до този момент не се е случило!  В същото време има много неразплатени дейности в болничната и доболничната помощ от страна на НЗОК, но Цеков изобщо не се вълнува от това.

Обяснението на Пламен Цеков за невърнатите милиони в НЗОК бе удивително:

„По бюджет парите са предвидени и разчетени да бъдат в МЗ. Касата няма право да оперира с тези средства. За да може да оперира, с тези останали средства, трябва да има санкция на Народното събрание, т. е. да бъде променян бюджета на Здравната каса. Те /парите – бел. Л. М./ са виртуални, те са в бюджета на Касата, но са в Министерство на финансите!”

Възможно ли е милиони от вноски за здраве да са виртуални?

Възможно ли е виртуалните милиони да са в бюджета на Здравната каса, но да са в Министерство на финансите!

Какво ни казва шефът на НЗОК Пламен за тези милиони?

Защо Цеков праща проблемът в парламента, след като Конституционният съд се е произнесъл със свое решение парите от здравни вноски на гражданите Симеон Дянков да върне незабавно в НЗОК – нима парламентът, който е законодателен орган трябва да прегласува една своя незаконна недомислица?

И откога, на какво законово основание българското Народно събрание ще прегласува Решения на Конституционния съд?

Малко е да кажа, че Цеков се е объркал, защото неграмотността не може да се извини с объркване.

Какво каза зам.-министърът на финансите Владислав Горанов за „виртуалните” милиони на НЗОК и трансферът им, обявен от КС за противоконституционен:

Зам.-министърът на финансите Владислав Горанов също увърта за връщането на парите от здравни вноски в НЗОКВодещ: В последните няколко дни се получи един диалог в ефира на Нова телевизия между Български лекарски съюз - НЗОК - Министерство на здравеопазването за трансферите помежду им и за това, че новия парламентарен сезон ще започне именно с темата за тези трансфери. Вие имате пряко отношение към тези средства, които преминават помежду им и към това, което трябва да бъде законодателно като промяна още в първите дни на септември месец, за да може да бъде ясно кои пари къде отиват и да няма някакви съмнения, че те потъват.

Владислав Горанов: Пари бюджетни в този смисъл, в който те се движат максимално публично и прозрачно, няма как да потънат. Конституционният съд със свое решение, без да го коментирам по съдържание, забрани да се правят повече трансфери от касата към министерството. В този смисъл няма кой знае каква тема за дебат в парламента. Разходите на Министерството на здравеопазването ще продължат да се извършват до размера, който са утвърдени в Закона за държавния бюджет, със същия размер ще се извършват и разходите утвърдени със закона за бюджета на държавно осигурителната каса, без обаче забранения вече, обявен като противоконституционен трансфер между двете институции.

Т. е. трансфери от НЗОК няма повече да има, парите няма как да потънат...

Нито дума за връщане на 50-те милиона в НЗОК!

Министър Дянков също се въртя около темата, но не обели и дума за изпълнение на Решението на КС 50-те милиона да бъдат върнати в НЗОК!

При това положение мога да кажа, че парите едва ли ще бъдат върнати, въпрeки, че всеки един от нас си е внасял чинно здравните вноски, уверен в почтеността на държавата за това, да отидат на мястото си в НЗОК!

Явно говорим за друга държава!

 

Докога финасовият министър ще заблуждава българите, че държавата плаща за „Белене”. Този проект НЕ Е ХАРЧИЛ И НЯМА ДА СЕ СТРОИ С БЮДЖЕТНИ ПАРИ!

Симеон Дянков на трибуната на парламента"Белене" има цена, която е непосилна за България, каза в парламента министърът на финансите Симеон Дянков. По думите му "нито държавни гаранции, нито директно финансиране през бюджета е добра политика за което и да е правителство в България". Според Дянков, тази негова позиция е последователна от самото начало на мандата му като министър.

Злонамерен или бавноразвиващ се е този човек, комуто е връчена съдбата на България като министър на един от най-важните ресори - финансите? Мисия да закопае държавата ли изпълнява, или използва случая в деня на парламентарния контрол да се включи в общия Хор на лъжците за „Белене”?

Каква е причината Симеон Дянков да си позволява да говори лъжи от трибуната на парламента, след като прекрасно знае, че „Белене” не е правена дотук с бюджетни пари! И при евентуално възобновяване също няма да посяга към бюджета!

„Като отговорен финансов министър винаги съм казвал – държавни гаранции и директна държавна помощ за проекта „Белене” е непосилна, то ще банкрутира държавата”, заяви вицепремиерът Симеон Дянков като продължи с говоренето на границата на лъжата.

„Белене ще струва седем пъти по-скъпо от бюджета, който дава държавата за здравеопазване” – заяви Дянков. Каква е връзката тук? Защо Дянков прави сравнение на бюджетни пари с пари извън бюджета – нарича се пропаганда и е било ползвано по време на Третия Райх от Гьобелс!

Българите са чувствителни към мизерията, на която така нареченият финансист обрича вече четвърта година здравеопазването и по тази причина бяха закрити болници, други тънат в дългове, лекари избягаха в чужбина, а други се готвят да заминат затам. Най-лесното е да се удря по парите за здраве с лъжата, че те ще бъдат изядени от АЕЦ „Белене”. Казва го министър от трибуната и хората вярват! Чиста работа!

Защо бяха изразходвани пари от здравни вноски за намаляване на бюджетния дефицит, при положение, че онкоболни бяха оставени бавно да умират?

Защо бяха преведени парите за здраве в бюджета, след като липсваха елементарни направления за болните, докато внесените здравни вноски на българите се харчеха по осмотрение на Симеон Дянков?

Конституционният съд забрани със свое Решение изразходването на на пари за здраве за други дейности, както и забрани, да се извършват трансфери на пари от Националната здравно-осигурителна каса в бюджета?

А Решение на Конституционния съд има силата на закон – това Дянков прекрасно го знае, както би следвало да го знае и министърът на здравеопазването Десислава Атанасова – работила преди да влезе в партията ГЕРБ като юрисконсулт от Русенската психиатрия.

За четири години от Резерва на Здравната каса бяха източени за Дянков:

  • 2010 година – 1,400 млрд лева
  • 2011 – 313 милиона лева
  • 2012 – 90 милиона лева, пари, които отдиха във Фискалния резерв според Дянков, но каква е истината не е ясно.

Дянков се оправда с изменение на Закона за здравното осигуряване, според който Закон Надзорния съвет на НЗОК нареждал да се извършват тези трансфери!

Така, за да се хвали един министър на финансите, че спазвал бюджетна дисциплина от Резерва на Здравната каса бяха взети 2 млрд за покриване на бюджетния дефицит.

Същият Дянков си позволява да говори, че да се наливат пари в здравеопазването било като да сипват вода в пясък! Но нека Дянков говори за парите от здравни вноски, а не прехвърли 400 млн от една година в друга, като обяви, че това са 400 млн повече за здравеопазване!

Помним как Симеон Дянков си измисли, че е избран и назначен за председател в Надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие, след като стана ясно, че въпросната банка няма орган Надзорен съвет?!

Симеон Дянков и новата му позиция в Европейската банка за възстановяване и развитие - поредната гримирана и манипулирана истина!

Премиерът се хвали с високото признание на Дянков!

Тогава премиерът Борисов се похвали: „За пръв път човек от Източна Европа заема такава позиция, това е признание за фискалната политика на държавата, затегнала коланите..”

Само че, тази история се оказа блъф!

На сайта на ЕБВР в раздела „CORPORATE GOVERNANCE – STRUCTURE” – СТРУКТУРА НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКАТА, ще видите, че „всички управляващи функции на Банката са съсредоточени в Борда на Гуверньорите, който представлява 63-мата акционери на банката. Официална функция на Председател на Борда на Гуверньорите – не съществува.

От своя страна Бордът на Гуверньорите – делегира реализацията на своите функции на Борда на Директорите на Банката.

В случая с българския финансов министър Симеон Дянков – получаването на ротационен принцип на неформалната политическа позиция в качеството му на един от 63-мата акционери на банката, а не заради лични качества, на чисто протоколната позиция да бъде Представител на Борда на Гуверньорите и да председателства следващата годишна конференция на ЕБВР, която ще се проведе в Турция през 2013 г., т. е. тази година.

Ротационна протоколна позиция, а не официална позиция според Устава на Банката и нейната Корпоративна Структура.

Страницата на Министерство на финансите, с новината, че министърът е международно

Научихме резила на Дянков от уважавания проф. Димитър Иванов – трябва ли да го забравяме?

Вицепремиерът и министър на финансите е в дъното на предизвиканата разруха в здравеопазването, като спря реформата с довода, че няма пари за нея.

Това не му попречи да точи от НЗОК пари за бюджетния дефицит и да обвинява лекарите за всички смъртни грехове.

Очаквайте подробности!

 

Парите за здраве крепят фискалния дефицит?

Над милиард в Здравната каса, над милиард при премиера Борисов и въпреки това болници спускат кепенци, закриват се легла, закриват се цели лечебни заведения, лекари и друг медицински персонал са без възможност да лекуват, да плащат консумативи на фирми доставчици, да приемат за планово лечение!

И това здравният министър приема за нормално, а министърът на финансите нарича нереформирана здравна система!

Не един или два пъти депутати питаха в парламента защо не се превеждат пари на болниците, какво се случва. В същото време, с непрекрит цинизъм, министър Симеон Дянков крепят фискалния бюджетен дефицит, така че от Брюксел да са доволни. Тази политика на стъкмистика, на мизерно вегетиране на държавата се превърна в стил и метод за управление на страната в мандата на правителството на ГЕРБ.

Стигна се до абсурдното положение: пари за здраве да се внасят, а гражданите да не могат да постъпват в болница за операция или друго планово лечение.

Фискът се крепи на внесените от съвестни данъкоплатци здравни вноски! Както имаше една приказка: „Болен здрав носи!”

На поредното изслушване в парламента на министъра на финансите за парите за здраве и колапсът в болниците, отговорът бе, че болниците не са реформирани и затова не получават пари! Дянков изслуша зададените му от депутатите въпроси накуп, след коетон което на някои отговори полувинчато, над руги изобщо не даде смислен отговор, на трети – обеща да отговори в близко време, тъй като не бил подготвен?!

Най-показателно бе „пророчеството” на бившия министър на финансите Пламен Орешарски, който предрече, че след още няколко години фискалният резерв ще се състои само от здравни вноски.

Никакво впечатление не направи на народните представители, когато Хасан Адемов от ДПС заяви, че НЗОК би следвало да има само една централизирана сметка в БНБ, но от доклада на финансовия министър ставало ясно, че текущите бюджетни сметки се държат в търговски банки и попита какъв е размерът на приходите по месеци, както и какъв е размерът на средствата и така нареченият оперативен резерв.

Точно на това питане Адемов не получи отговор, с обяснението, че Дянков не бил подготвен!

Досега плащанията към болниците се бавеха с 2-3 месеца, след това забавените вноски се превеждаха на 60 процента по-малко, като бе обяснено, че така се налага.

До преди няколко години НЗОК имаше своя отделна партида в БНБ, но управлението на ГЕРБ и по-точно на Дянков, промени това и всичките пари влязоха в една обща сметка. Така хем не се превеждаха дължимите за здраве суми, хем тези пари се разходват според вижданията на самия финансов министър.

На 1 септември депутатите от Коалиция за България предложиха да се създаде Комисия за проверка на това, как се харчат парите на НЗОК. Предложението бе отхвърлено от ГЕРБ.

По време на дебата за създаването на Анкетната комисия, депутатът от Коалиция за България, Мая Манолова заяви: „Ще се лекува този, който си плаща” Болниците са пред фалит. Те са задължени на доставчици за консумативи, на банки на държавното обществено осигуряване. По думите й е същото положението в спешната помощ, психодиспансерите, центровете за хемодиализа, нередовно се плаща на аптеките и на джипитата.

Тя посочи, че трябва да се установи кой носи отговорност за решението 455 млн.лв. от парите на касата да не бъдат използвани по предназначение, а да бъдат изпратени в излишъка на БНБ. „Подобна стъпка може да стане само с решение на парламента”, заяви тя. От управляващото мнозинство никой не й обърна внимание.

На 2 септември премиерът Бойко Борисов обяви, че до десет дни службите ще разкрият как се източват парите за здраве. „Сега, може би след десетина дена ще им покажем точно как става, защото сега работим със службите по този въпрос и на вашите зрители ще им покажем точно как става източването“, каза Борисов пред bTV.

„Това, което работим с колегите е да докажем как капка по капка вир става. Ще покажем такива случаи. Те са фрапантни. Ние нямаме възможност всяка операция или всички прегледи да ги проверим сега дали са проведени. Ще покажем как операция на едно нещо се пише в документите като операция на апандисит, да речем, за да може да се вземат пари“, разясни Борисов.

В същото време правителството обяви, че е приело промени в Концепцията за преструктуриране на болниците. Премиерът Борисов пък на всеослушание нареди на финансовия министър Симеон Дянков да намери пари и да бъде платено на болниците.

Борисов обеща на лекарите, че тази година болниците ще получат не по-малко пари от миналата. Това стана ясно след срещата на министър-председателя с Обществения съвет в здравеопазването, в който влизат лекари, синдикати и пациентски организации.

Министър Симеон Дянков потвърди след срещата, че има ангажимента да направи това. Той обаче отказа да каже откъде ще вземе парите, като уточни само, че няма да се бърка в резерва на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). “Остава да се направят сметки точно какво е платено за миналата година и какво ще се плаща за тази година“, обясни Дянков.

10 дни оттогава – нито пари постъпват в болниците, нито ще им бъдат преведени необходимите суми.

Вместо пари – търсят под вола теле

Вместо да се преведат закъснелите и силно орязани плащания за вече извършена клинична дейност на болниците, здравният министър Анна-Мария Борисова обяви, че тепърва започвали нова ревизия и ново остойностяване на клиничните пътеки, при положение, че Дянков обяви началото на същото мероприятие преди година.

„Това, което ще направим е пълна ревизия на всички клинични пътеки. Пълна ревизия – относно заплащане, относно структура, относно това дали на дадена дейност мястото й е в болничната или извънболничната помощ, относно времетраенето и броя на процедурите в пътеката“, заяви Борисова. Според нея това щяло да отнеме „поне месец“. Остойностяването ще се прави съвместно с Министерството на финансите, синдикатите, здравната каса, лекарите. „Това е необходимо за нашата реформа, която ще влезе от първи януари догодина“, допълни Борисова.

Многопрофилната болница “Свети Иван Рилски” в Разград спря храната за повечето си пациенти заради икономи след орязването на бюджета й за август с една четвърт спрямо миналата година. По едно кисело мляко и три тестени закуски дневно в момента получават туберкулозно болните, психично болните и социално слабите пациенти. Спирането на храната в останалите болнични отделения се очаква да донесе около 20 000 лв икономии.

Здравното министерство, което не плати половината от дължимото на болниците за преминалите по спешност болни, призна, че им дължи пари и обяви, че ще затегне още повече режима за преминаване през лечебните заведения по спешност. „Подвеждат премиера с невярна информация за здравеопазването, както финансова, така и за други неща. Това каза пред Агенция “Фокус” президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. По думите му премиерът е подвеждан за разпределението на средствата за здравеопазването и за „бомбастични заплати” в сектора. „Говори се, че еди кой си взимал 60 000 лв. Ами нека да му кажат името. Такива случаи се вадят от някъде и по този начин се обвинява цялото съсловие”, коментира Тренчев. Запитан кой подвежда премиера той отговори: „Други институции”.

Без хирургически конци, без основни консумативи, остър недостиг на персонал, катастрофална хигиена – и накрая пожар, който уби пет преждевременно родени бебета в Румъния, написа Асошиейтед прес в коментар за системите за здравеопазване в Румъния и България.

България, още една от бедните страни в ЕС, пациентите също често плащат за медицински консумативи, лекарства и за преференциално отношение в болниците.

„Типични форми на корупция в болниците са подкупите, за да се осигури приемане на лечение или за купуване на консумативи и лекарства. Уреждат се и дарения за болници, плаща се допълнително за лечение и операции", изтъква АП, като цитира местни наблюдатели на проблемите, свързани с корупцията.

Източник от асоциацията на българските медицински сестри съобщил за АП, че в болниците, където работят по-малко квалифицирани медицински сестри, смъртността е по-висока.

Болниците са принудени да работят вече по формулата „100 на сто пациенти с 50 процента бюджет“ се оказаха само част от по-мащабен план на реформаторската мисъл в здравеопазването. На фона на намалените средства на болниците държавата е започнала да плаща наполовина на лечебните заведения и за обслужваните от тях спешни случаи.

За капак при постоянните оплаквания на управляващите, че прекалено много хора влизат в болница без да има нужда от това, или заради пропуски на доболничната помощ, сега се подготвя намаление и на парите за профилактични прегледи.

В същото време заради спрените по финансови причини планови приеми и изследвания в болниците лекарите отчитат повишаване на спешните случаи и част от тях, които са били предотвратими преди няколко месеца, сега са с летален изход отбеляза журналистката Мартина Бозукова в сайта Mediapool.

Д-р Евгени Душков от КТ “Подкрепа“ обясни пред Mediapool, че от юли сумите на всички болници в страната, които държавата им превежда за преминалите по спешност пациенти, са намалени наполовина.

Душков даде пример с голяма столична болница, която за миналия месец е получила за спешни случаи, хемодиализа и ТЕЛК 192 000 лева при дължими 440 000 лева. Той посочи, че с този проблем се сблъскват всички болници, които приемат спешни случаи, включително “Пирогов“, на които държавата и НЗОК дължат милиони.

Според Душков спрените заради икономии планови приеми и животоспасяващи изследвания в съчетание с изострянето на някои състояния в жегите, е довело до увеличаване на спешните състояние с летален изход.

Личните лекари изпратиха писмо до здравния министър, с което искат предложените промени да бъдат мотивирани. Според джипитата те са в ущърб на пациента.

Общопрактикуващите лекари сигнализираха, че подготвените от здравното министерство промени в Наредбата за профилактичните прегледи свеждат до минимум безплатните изследвания, назначавани на пациентите.

Изследванията за холестерол и триглицериди, които сега се полагат на всеки здравноосигурен над 18 години всяка година, вече ще се правят на пет години. Пълната кръвна картина също ще се прави на пет години, а не всяка година, като освен това вместо сегашните 5.72 лева НЗОК ще плаща 2.75 лева.

Милионите от здравни вноски ще продължават да не отиват за здраве.

„Ако има лекарски протести - добре дошли са, но аз не виждам за какво, защото ние и в момента даваме над един милиард и 11 милиона лева за здравеопазване. Проблемът не е в парите, а в тяхното неправилно изразходване", казва премиерът и обяснява, че от 1 януари, когато реформата ще е завършила, всичко ще е тип-топ, само трябва да устискаме още няколко месеца.

Оставаме на вариант: осигурените, които нямат пари, няма да бъдат приети за лечение. Неосигурените пък по закон също нямат право на лечение.

В същото време премиерът говори за лекари, получаващи заплати от по 60 000, които никой не знае къде работят и изобщо има ли ги.

Спирам дотук и пускам разказа на една пациентка, която бе на лечение в столична болница, където липсваше риванол и памук!

Размисли на една болна

Дойде момент и аз като много мои връстници да постъпя за болнично лечение.
Направление - Първа градска болница. Всеки мислещ и критичен българин е запознат с проблемите на българското здравеопазване - недоимък на средства за прилично поддържане на болничните заведения и недостойно заплащане на здравните работници - лекари, сестри, лаборанти.

Всеки нов министър, отговарящ за здравето и живота на нацията, за нейното запазване и възпроизвеждане, дава обещания, че първо ще сложи ред в Здравната каса, ще вземе мерки за подобряване бита и стандарта на болниците и ще се справи с фармацевтичните фирми - вносители на лекарства. И съответно на техните високи цени.

Да, ама не. Цитирам потвърдената от живота фраза на известния журналист Петко Бочаров. Най-пресният ми пример е проф. Гайдарски. При него незаменимият фармацевтичен бос - съпругът на царското вице г-жа Арсенова, остана непокътнат и недосегаем. Без търг, без състезание. Нищо не се промени, освен че тази семейна двойка издигна вила с космическа форма и размери. Не мога да отмина и здравния министър Богоев. При неговото царуване лекарственият въпрос мина в ръцете на собствената му майка.

За какво здравеопазване говорим сега и за какви промени. Безспорно не градивни!

Връщам се към Първа градска болница. Постъпих в нея с определено чувство на страх. Още съм в началото на лечението си. Изумена съм от две неща, които събудиха у мен две различни усещания. На първо място от медицинския персонал. Това са висококвалифицирани 24-каратови лекари и друг медицински персонал. Всеотдайни, педантични, отговорни. Може да се каже на европейско равнище. Няма да пропусна имената на д-р Караиванова – старши лекар на Второ вътрешно отделение, и д-р Йончева, които са чест за българското здравеопазване. Сестринският състав е също перфектен. Млади, любезни, съпричастни сестри помагат на болните да се освободят от безпокойството, с което са постъпили.

Да останат в България при тези условия, според мен е саможертва. Не е лесно да се лекува при тежки битови условия. Това е второто нещо, което ме впечатли – липса на консумативи, на медикаменти, на модерна медицинска техника. Предполагам и при неравностойно заплащане. Официалното банално оправдание на управляващите е „няма пари", „лошо наследство".

А в същия момент на криза и без нужда се купуват стари изтребители. И за какво ли? В мирно време и при положение че сме член на НАТО?!

Обръщам се към управляващите:

„Господа политици, излезте от луксозните си возила, елате при болния и беден народ. Когато се разболеете, не тичайте във ВИП болниците и чужбина, а потърсете помощ в една обикновена българска болница. Опитайте храната, която се дава на електората, към когото се обръщате само на избори. И ако носите сърцата на българските възрожденци, мисля, че ще се засрамите от космическата пропаст между народ и т. нар. „елит".

Ако нещата не се променят, вие ще превърнете красивата ни родина в безкраен гробищен парк.

Създайте достойни условия на българските лекари, болници, народ, защото, ако няма промяна към добро, няма да има и народ, когото да управлявате!"

Галина Даскалова

 

Застраховки за чужбина? Държавата вдига ръце от грижата за изпаднали в беда сънародници и въвежда нови плащания, за да изпълнява задълженията си по Конституция?!

Премиерът Борисов - съобщава, че няма да се плаща за българи в беда зад граница, ако не са си платили предварително и солидно?!Държавата въвежда задължителна застраховка за помощ за българи в чужбина. Специален фонд ще събира пари за съдействие на граждани, изпаднали в кризисна ситуация зад граница пише днес в. „Сега”. Всъщност зад това решение на правителството се крие нещо твърде различно: на свое заседание от 19 декември 2012 година, Министерският съвет не приема да предостави бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на външните работи за оказване помощ на изпаднали в беда български граждани в чужбина.

{edocs}mbhr-1.doc,600,400,link{/edocs}

Това е грижата на премиера за сънародниците му, тези, които могат да изпаднат в беда.

Това е причината и министърът на външните работи, Николай Младенов да предложи Концепция за Закон за консулски услуги и консулско съдействие, в който документ регламентира в какви случаи българската държава ще оказва помощ на изпаднали в беда, българи и в какви случаи – не.

{edocs}diplomati-pari.doc,600,400,link{/edocs}

В какво се състои „новото” задължение на българската държава към нейните граждани: това са всички задължения, свързани с оказването на консулско съдействие.

Министърът на външните работи, Николай МладеновКонсулското съдействие ще се прилага в извънредни случаи: съдействие в случай на задържане или лишаване от свобода, съдействие в случай на злополука или внезапно възникнало тежко заболяване, съдействие в случай на смърт, съдействие на жертвите на насилствени престъпления, съдействие за издирване на български граждани в чужбина, съдействие на лица, изпаднали в затруднено положение, т.е. нуждаещи се от финансова помощ, съдействие при кризи в чужбина, засягащи голям брой лица.

За целта българите, които предстои да пътуват в чужбина и тези наши сънародници, които пребивават постоянно там ще трябва да се застраховат, за да получат помощ и съдействие от държавата.

Рисковете, които се покриват от застраховката са: репатриране, тежко заболяване и необходимост от спешна медицинска помощ, като застраховката покрива пътните разходи по връщане до България и стойността на получената медицинска помощ.

За тези българи, които пътуват в чужбина с цел работа с посредничеството на фирми, задължението за сключване на застраховката е на фирмите-посредници, за тяхна сметка.

Колко от фирмите посредници са коректни към работниците, наети от тях – а ако в един момент се окаже, че не са внесли изискуемата застраховка – какво прави излъганият нает за работа българин?

Интересно виждане присъства в Концепцията на министър Младенов по отношение на българските граждани, на които трябва да се предостави социална помощ.

Айфеловата кула повечето българи вече ще я гледат на картички и във филмиСоциална помощ според Николай Младенов се предоставя само на лица, които имат право на социална помощ по Закона за социалното подпомагане. Формата на помощта е само два вида: билет за завръщане до България или предоставяне на храна или други стоки от първа необходимост.

Т. е. самолетната компания е била некоректна към български граждани, или природни стихии не разрешават с вече предварително закупен билет да се излети от дадена страна – спящите на летищата българи може да получат сандвич и билет за връщане – ситуация, която вече се е случвала десетки пъти.

Далеч по-интересно е „регламентирана” финансовата помощ на изпаднали в затруднение български граждани в чужбина: финансова помощ се предоставя в случаите, когато лицето не е било задължено да се застрахова при пътуване, и добросъвестно се е оказало в затруднено положение /жертва на обир, изгубване на документи и пари/.  В тези случаи помощ се предоставя при условие на попълване на документ, който е основание за събиране на вземането като публично /а не по частноправен ред/. Т. е. подписваш на държавата, за да платиш в троен размер парите, които ще ти даде, както беше досега...

Освен плащане на немалка сума във Фонд за съдействие на българите в чужбина, въвеждането на застраховка „Помощ при пътуване”. Каква е разликата в двете застраховки – засега е неясно.

Към внасянето на пари в цитираните по-горе Фонд за съдействие на българите в чужбина и „Помощ при пътуване”  - българинът е длъжен да е здравно осигурен и да замине с Европейска здравно-осигурителна карта, която се издава от НЗОК.

Не се наемам да гадая дали Николай Младенов е проверил, че застрахователни компании отказват застраховки на българи над 60 години, и със заболявания, но това е факт, с който мнозина наши сънародници са се сблъсквали преди пътуване.

Засега все още е неясно доколко и как може да се обърне към държавата български гражданин изпаднал в проблемна ситуация като: задържане или лишаване от свобода, злополука или случай на смърт, трафик на хора, кризи като природни бедствия, войни, терористичен акт и др.

Тук не мога да не запитам: кой българин, тръгнал в чужда страна е наясно, че ще се сблъска със задържане, лишаване от свобода, злополука, че ще умре, ще е част от трафик на хора, или че ще попадне в природно бедствие, война, или ще стане неволен участник в терористичен акт?

След всичко казано дотук засега е ясно едно: държавата регламентира доколко, как и в какви случаи ще помага на своите граждани срещу солено предварително заплащане.

Т. е. държавата абдикира от досегашните си задължения към своите данъкоплатци, с чиито данъци се изплащат трудовите възнаграждения на работещите в чужбина чиновници от МвНР.

Ние, редовите данъкоплатци ще плащаме втори път, веднъж регулярните си данъчни задължения и втори път, за да ни помогнат в чужбина назначените и работещи от нашите данъци консули!

Преди седмица НЗОК заради съдебен спор спря издаването на Европейси здравни карти за заминаващи българи, без да се интересува дали имат закупен билет, дали вече не тече ангажиментът им в чужбина.

Някой да е чул Пламен Цеков да се извини на пострадалите от тази нелепа ситуация българи?

Така и не чухме.

Държавата на ГЕРБ има права да изисква, а гражданите й – имат единствено задължението да играят по правилата на тази държава.

Мои приятели, българи ми разказаха как са пътували за Париж и един от тях, със заболяване Паркинсон е бил взет от самолета след като са кацнали, и е бил придвижен до летището, където френските власти са му оказали всякаква необходима помощ! И то без приятелите ми да помолят за това предварително стюардесите?!

Приятелите ми останаха да живеят във Франция и след време получиха френско гражданство само заради едно: там се отнесоха към тях като към хора, нещо, което в родината ни никога не се случва...

 

Помните ли Славейковата поема „Изворът на Белоногата?” – за вградената сянка на Гергана, за да е здрав градежът?

По Конституция всяко правителство има четиригодишен мандат – на 26 юли чухме от една депутатка от управляващото мнозинство да ни заплашва от трибуната на парламента, че те ще управляват четири мандата!

Същият ден информационни агенции, радиа и телевизии разпространиха новината, че до есента университетската болница “Царица Йоанна“ няма да приема нови болни за химиотерапия, за да завърши лечението на старите!

Химиотерапията е лечение на злокачествени тумори, спират процеса на клетъчно деление и така убиват делящите се клетки.

Химиотерапията е един от основните методи на лечение във всички стадии на злокачествените тумори - от най-ранния до последния метастатичен стадий.

Три месеца се отлага лечение на раковоболни, за да минели терапия по-стари отложени раковоболни!?

Три спортни зали ще се строят от испански фирми, доведени от Христо Стоичков, новият спортно-технически директор на Ростов на Дон!

Вече има построена спортна зала в която НЯМА СТАНДАРТНА ПЪТЕКА ЗА ЛЕКА АТЛЕТИКА – не достигат четири метра!

Най-хвалената магистрала, откривана два пъти се руши – а премиерът обяви, че вече открива нова!

Какво могат да очакват от премиера раково болните?

{edocs}rak-b.b.doc,600,400,link{/edocs}

Какво означава за един раковоболен /дете, жена, мъж/ да чака лечение – не дни, не седмици, а месеци? Чул ли е, знае ли, наясно ли е някой от смешниците в коридорите на властта, които ни заплашват с безкрайно управление виковете  от нечовешките болки на онкоболни, изпитвал ли е някой от тях ужаса от липса на лекарства и терапия?

Непрестанни раздиращи, нечовешки болки, които не спират, докато човек е в съзнание. Болки, с ясното съзнание, че ще продължат и ще се усилват до прага на смъртта, болки, които водят към неизбежния край, болки, които означават, че без лечение и лекарства - единственият изход е близката смърт.

И тези непоносими болки, появили се от липса на лечение, от липса на лекарства, от липса на пари, и не на последно място и от липса на милосърдие и държавническа грижа трябва да спрат в мига, когато чуем, че:

  • България ще бъде опасана с магистрали и спортни зали;
  • неистовите мъки трябва да изчезнат когато чуем или видим, че се отриват пречиствателни станции, ремонтирани църкви, музеи, и парите отиват за културен туризъм!

На входа на лагерите на смъртта пише „Работата прави човека свободен!” и лагерниците са били използвани за работа – тежка, непосилна, но животоспасяваща!

Там животоспасяващи са били и крематориумите, тъй като са спасявали мъчениците на нацизма от живота.

Влезли веднъж в лагер обречените и нарочени за унищожение имали един път – или в дима от комините на крематоруима, или от куршума на легерната охрана.

Къде живеем ние – без работа, с мизерни пенсии, заплати, без средства за лекарства, за лечение, за оцеляване – в територията на страна,в която животоспасяващо е да спре животът.

По чия воля попаднахме в този плен – по силата на конюнктура, която определя кои да бъдат властимащите.

Може да липсват средства за лечение на косопад, може да няма пари за консумативи за избелване на зъби, но животоспасяващо лечение, животоспасяващи лекарства и животоспасяваща, работеща апаратура за раково болни – НЕ МОЖЕ ДА ЛИПСВАТ!

Раково болните не са единствените тежко болни в България – списъкът е дълъг и то с хронични тежки заболявания от всички възрастови групи – от парализирани, с инсулт, инфаркт, диабетноболни, носители на вируси на СПИН, хепатит В, хепатит С, цироза, муковисцидоза... Много са, както е голям и броят на болните граждани от тежки, хронични, нелечими заболявания.

Има министър на здравеопазването, има министерство с дирекции, управления, отдели – пълни с чиновници.

Има Национална здравно-осигурителна каса с отделяни немалки суми от всеки един българин цял живот.

Има клинични пътеки.

Има търгове за лекарства.

Има поръчки – внос, мрежа от дистрибутори, аптеки.

Има болници с клинични пътеки, има лекари, медицински персонал...

Само НЯ-МА  ЛЕ-ЧЕ-НИЕ ЗА ОНКОБОЛНИ!

И докато в парламента, министерства се разхождат някакви министри, правят се заседания, премиерът пътува с фалкона си из родината и извън нея – в десетки , до стотин хиляди домове – лежат болни от рак, с нечовешки болки, осъзнали, че няма да бъдат лекувани, няма да получат необходимата химиотерапия, няма да получат животоспасяващата лъчетерапия.

Когато дойдат болките – лекарите казват, че лечението ще е по-трудно и сложно.

След оперативното отстраняване на рака ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се пристъпва към:

-химиотерапия, лъчетерапия; медикаменти, обезболяващи, животоспосяващи, за да получи шансът да живее оперираният от рак още години.

Без лечение, лекарства и лъче- и химиотерапия – продължаването на живота, пълното излекуване СЕ ОТМЕНЯ!

Кой, кои са тези, които в България определят кой да продължи да живее, кой да се излекува и кой да си отиде в адски мъки като лишат раковоболните от средства, апаратура, медикаменти?

Кои са те и кой им дава право да решават кой да живее и кой да си отиде рано и в нечовешки болки?

Една спортна зала може да почака, една магистрала може да се строи с пари от Европа, но болните от рак, не могат да чакат лечение.

Отложеното лечение приближава смъртта! Смърт преждевременна, жестока, с нечовешки мъчителни дни преди края.

Как се живее с непоносимата болка?

Как се живее с безсилието да помогнеш на детето си, на сестра, брат, майка, баща, любим съпруг или съпруга като нямаш срества да го заведеш в чужбина на лечение?

Как се живее с мъките на близки, любими същества, за които си наясно, че са обречени на нечовешки болки и предизвестен край?

Как се приема да живееш с гаснещия живот и надежда?

В българската литература има една поема „Изворът на Белоногата” – за поверието да се вгражда сянка на жив човек  в строеж, за да бъде здрав строежът.

Колко сенки на раковоболни деца, жени и мъже, ще вградят в магистрали и спортни зали глухите и слепите от властта, за да им са здрави строежите?

Колко сенки на нелекувани тежко болни деца, жени и мъже вграждат в харчовете си като чиновници?

Колко сенки на живи хора ще вградят с политиката си на цинизъм и липсващо милосърдие в мандата си, за да оцелеят в коридорите на властта?

Страшно е човек да си го представи, но те, овластените газят върху съдбите на живи хора, за да вървят нагоре и оцеляват в политиката. Да не би преди да влязат във властта да ги оперират и отстраняват милосърдието им?

Сещам се за Либия – Либия е една социална държава, с висок стандарт на живот, либийците не работят, там работят чужденци. Либийците има безплатни лекарства, безплатно лечение, даже безплатно лечение зад граница – Либия не решава социални проблеми с войната, но при победа на така наречените бунтовници – либийците ще загубят всичко това, което имат днес като социални придобивки.

Раковоболните в България за пореден път са изложени на гаврата на властимащите, като им се отнема правото на лечение.

А право е налице, когато човек получава възможност да се лекува...т. е. получава право на живот и то се дава веднъж!

 

Оказва се, че проф. Анна-Мария Борисова, която премиерът Бойко Борисов срещна на едно кръстовище в родината и тутакси я хареса за здравен министър, не знае къде е 445 милиона 421 хиляди лева излишък от Националната здравносигурителна каса. Това става ясно от Стенографски протокол на заседание на Министерския съвет – записано е черно на бяло.

Председателят на Български лекарски съюз чистосърдечно призна, че не знае къде е излишъкът от НЗОК. Д-р Нели Нешева, която е начело на Касата като Управител – също се оказа в неведение.

Зам.-министърът на финансите Владислав Горанов пък смятал, че „За категорията деца, които бяха 1 милион 200 хиляди тогава, и сега горе долу са толкова, когато се създаде здравноосигурителния модел не се предвиждаше въобще здравноосигурителна вноска, тъй като се приемаше, че в обществото солидарността приема, че децата нямат доход и за тях няма да се прави вноска.

Същият Отворко, има виждане, че „пенсията по никакъв начин не е доход от труд и в този смисъл не бива да се търси връзка между нейния размер и вноската, която се прави за пенсионера.”

Къде изчезна Пенсионният фонд от времето на тоталитаризма – не са лев, не са два, че да се изпарят или паднат от джоба, я... никой не се наема вече 20 години да даде смислен отговор на всички работили по времето на управлението на Тодор Живков.

И тъй като в спора по изчезналия излишък от НЗОК не се ражда никаква истина, министър-председателят Бойко Борисов нарежда:

- Госпожо Борисова, ще Ви помоля днес с госпожа Нешева и Владислав Горанов след заседанието на Министерския съвет да обясните всички тези неща, за да стане ясно на хората къде са тези пари, защото звучи, че близо половин милиард лева ги няма!

Този прелюбопитен разговор от заседанието на кабинета може да прочетете тук:

{edocs}anna-hzok.doc,600,400,link{/edocs}

Така спрягахме в училище, докато учим личните местоимения:

Аз не знам

Ти не знаеш

Той не знае

Вие не знаете

....

Те не знаят.

Странното е друго – четири дни преди този спор в правителството за излишъка на Здравната каса, министърът на здравеопазването, проф. Анна-Мария Борисова отговаря на червената депутатка Мая Манолова по темата по следния начин:

„Няма нормативен документ, който да определя създаването на резерв по банкови сметки и в определен размер в БНБ или в която и да е друга търговска банка”.

Чл. 1, ал. 3 от Закона за бюджета на касата всяка година посочва сумата от излишъка на нейния бюджет, опонира червената депутатка Мая Манолова на намерената на пътя министър на здравеопазването. „Този излишък не може да се харчи по никакъв друг начин, освен с решение на Народното събрание”, отбеляза Манолова и допълни: „Т. е. в случая става въпрос за колосална злоупотреба с пари, които са разплатени от нелегитимен орган. Защото единственият орган, който взема решение е Народното събрание, а както знаете, Народното събрание не е вземало решение за разблокиране на тези пари.”

Според сайта zdrave.net за трети път от началото на годината депутат от Коалиция за България задава на здравния министър въпрос, свързан със средствата на Здравната каса. През февруари тогавашният здравен министър д-р Божидар Нанев отговори на въпрос на Михаил Миков за наличността на средства в резерва на касата. От думите му стана ясно, че осигурителната институция разполага с резерв от 860 млн. лв. По-късно – през май, същия въпрос бе отправен към проф. Борисова. Нейният отговор гласеше, че сумата по сметките на Касата са в размер на 800 млн. лв. Оттогава червените депутати търсят 60-те млн. лв. разлика между първия и втория министерски отговор.

От 30 юни сумата която се търси нарасна на 445 млн. и от Стенографския протокол на Министерския съвет става ясно, че поне три високоотговорни лица не са наясно къде е излишъкът от 445 млн и защо е похарчен.

С 37 гласа "за", 55 "против" и 19 "въздържал се" на 2 юни парламентът отхвърли искането на левицата да бъде създадена анкетна комисия, която да проучи за какво и с чие решение са били похарчени пари от Резерва на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/.

Хасан Адемов от ДПС даже посочи, че наред с тези отговори, парламентарното звено трябва да провери защо след като бюджетът на здравната каса е единственият със заложен излишък и тези пари трябва да ги има, се бавят плащанията към изпълнителите на медицински услуги.

В края на миналата седмица, политологът Евгени Дайнов припомни сполучливо един стар виц:

В Москва свалят от власт Никита Хрушчов, за да възкачат Леонид Брежнев. Отива той да поема властта и пита дали трябва да знае нещо специално за работата.

"Оставил съм ти на бюрото три плика", казва Хрушчов. "Просто когато го закъсаш с управлението, почни да ги отваряш."

Поема властта Брежнев, закъсва го. Отваря първия плик: "Стоварваш цялата вина върху предишното управление."

Кара криво-ляво още известно време.

После пак го закъсва и отваря втория плик: "Стоварваш цялата вина върху международното положение." И това върши работа за известно време. Отваря Брежнев третия плик и чете: "Сядай да пишеш три писма."

Време ли е премиерът да пише писмата, или ще маха министъра на финансите Симеон Дянков?

 
И КНСБ поиска оставката на здравния министър Петър Москов. Според синдикалистите здравното ведомство предлага противоконституционни промени в наредбата за достъп до медицинска помощ. В специално становище от министерството отхвърлиха всички обвинения. Истинска словесна престрелка избухна между КНСБ и Министерството на здравеопазването по повод предложените от ведомството промени в осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Голяма грижа на болниците е да се снабдят с високотехнологична апаратураСпоред синдикалистите записаната в наредбата възможност здравноосигурените да си плащат по цени, определени от болниците, за да получат лечение, ще доведе до масов узаконен рекет на здравноосигурените и тотално ще демотивира гражданите да се осигуряват.

В мотивите на МЗ за предложената промяна е описано, че тази възможност се предвижда във връзка с въвеждане на листа на чакащите. При подписването на Националния рамков договор за тази година БЛС, НЗОК и Министерството на здравеопазването се договориха, че през 2015 няма да допуснат преразход в бюджетите на болниците, какъвто се получава всяка година. За да се спазят лимитите обаче, ще се наложи да се създадат листи на чакащи за планово лечение. С предложените промени Министерството на здравеопазване цели да създаде възможност, който желае и може, да си плати, за да избегне чакането.

Елена Дюлгерова направи интервю по темата за ГЛАСОВЕ.

Разговорът ни за това каква е истината е с вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов.

Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ - Г-н Христов, какъв точно е този проектозакон, който попадна при вас в КНСБ преди дни и заради който официално заявихте, че ако той се приеме, медицинската помощ на практика става платена – което очевидно би било противоконституционно? Впрочем от МЗ отговориха чрез медиите, че сте се заблудили.

- Става дума за следното. Има един документ, който така или иначе, е тръгнал от Министерството на здравеопазването. Минал е през доста хора, след което попада при нас. Ние го получаваме с ясното съзнание, че това не е официален документ, излязъл от министерството.

Доколкото на мен ми е известно, този документ е изпратен и на НЗОК, и на вицепрезидента на КНСБ д-р Кокалов, който е член на ръководството на Касата. Явно идеята е била да бъде обсъждан и в Касата.

- Разбрах, че това проектопостановление, както и становището на КНСБ за него вие сте изпратили и в социалното министерство.

- Да, до Ивайло Калфин, социалния министър. Освен вицепремиер той е и председател на НСТС. Цялата тази наша епистоларна дейност, осъществена в рамките на два-три часа на 22 януари, може да се види на сайта на КНСБ.

- Какво точно искате от Калфин и неговата администрация?

- Искаме, ако има такова предложение, то да бъде предмет на обсъждане в НСТС – тъй като кръгът на този проектодокумент засяга жизненото равнище и по наше мнение трябва да бъде консултиран.

Ако наистина има такова нещо и то не бъде обсъдено, ние ще сезираме ВАС. Но нека подчертая, през цялото време сме имали предвид един писмен акт, който така или иначе е излязъл от здравното министерство и по него има някакво движение.

Предполагам, че документът ще бъде обсъждан и в НЗОК – освен ако МЗ не го дръпне.

- Какво значи да го „дръпне“?

- Ами, като види реакциите, да го оттегли тихомълком.

- Обаче от здравното министерство заявиха, че такъв документ няма.

- И аз казвам – не става дума за официален документ, а за някакво предложение, проектодокумент. Но това не е големият въпро. Големият въпрос е, че се появява идеята да се изкривява конституционен принцип, да се нарушават принципите на изграждане на нормативни актове. За нас това е опит за склоняване на здравноосигурени граждани да не ползват конституционно установени права. Да не ги ползват, да ги плащат!

Има Конституция и в нея е казано: За здравноосигурените лица в условия и по ред на закона услугите са безплатни.

Сега една наредба, забележете, навлиза в конституционната материя и казва: “Да бе – защо пък да не си плащате, ако искате? Това си е ваша преценка. Ето ви тука една декларацийка, ако искате, попълнете я и си платете.“

Това е скандалното!

- Ту казвате наредба, ту закон. За какъв проектодокумент всъщност става дума?

- Вижте, има наредба за достъпа до медицинска помощ, която е издадено въз основа на – ако не ме лъже паметта – два закона: за здравното осигуряване и за здравето. Тази наредба регулира детайли и техники за установените неща в законите. И изведнъж, на това равнище, с постановление на Министерския съвет ние инициираме поправка, която е с този заряд, за който казах – популярно: „то по принцип е безплатно, ама вие си плащайте, ако искате. Ние ще ви дадем право да си плащате“.

Що за логика? Кой в момента пречи на гражданите, които искат да се прегледат или да си направят някакви изследвания, които не са им предписани, да отидат и да си платят?

- Да, така е. Обаче в същия ден, когато вие възроптахте, МЗ излезе с опровержение, че сте се объркали, заблудили сте се. Повечето медии писаха, никой не го видя. Какво се съдържаше в него, в писмен вид ли беше?

- Аз официални документи и съобщения не съм прочел. Чета това, което пише в медиите или са казали пред медиите. Че министерството е казало, че сме били подведени, че такъв документ няма. Че това не е вярно.

Добре, да приемем, че не е вярно. В такъв случай, съдейки по симптомите, сме били тъпана за нещо, което  е могло да се случи. И сме предупредили, че може да се случи.

Но пак идваме на изходна позиция. Има го документа. Не го е пуснал някой провокатор, който да предизвика КНСБ да се хване с тази работа. Защо? Да си градим имидж ли, що ли…

- Казахте, че сте писали до социалното министерство. Има ли отговор, реакция оттам?

- Не. Вероятно от Секретариата на Националния съвет биха могли да отговорят, че такъв проект не е постъпвал. Но ние си даваме сметка, че това е един проект, който тръгва да се разхожда  за обсъждане. Фактът, че е изпратен до НЗОК, вече показва, че той излиза от затвореното пространство на МЗ, където също се обсъжда, е показателен – търсят се реакции, обсъждат се идеи, правят се врътки с текстове от норми.

И излизат навън, тръгват към другата структура, която има основно място в системата на здравеопазването – НЗОК. Там има органи, които биха могли да дадат отзиви, нещо да кажат, да напътят.

- Има ли реакции и коментари от Здравната каса?

- Официални реакции няма. Доколкото аз имам информация, отделни членове са изразили същите съображения, каквито и ние изказваме в официалното писмо до г-н Калфин – че грубо се навлиза в конституционното поле, че грубо се погазват принципи.

В трудовото законодателство отказът от права е недействителен. Там има текст, според който не можеш да се откажеш от правото си на отказ. Това е недействително, не може да поражда правни последици. Тука имаме склоняване към отказ от права!

Явно е каква е целта. Няма финансов ресурс, трябва да се създават предпоставки да се плаща. Но това ли е начинът?

- Как ще се развият нещата по-нататък? В петък заглавия от типа на „КНСБ иска оставката на правителството“ заляха електронните издания. Всички разбираме, че дори КНСБ да иска оставката на кабинета, това няма никакво значение в правния и реалния мир. Значи следва констатацията: „И какво от това?“

- Драматично и комично ще се развиват нещата. Комизмът се крие в тази разголена идея – която е нечистоплътна. Драматизмът е, че всичко става през официалната система - правото и държавата, които са двете ръце, с които си служим, за да живеем в единна нация.

- Да се върнем към оставката или неоставката.

- Не става дума за това. Ето, блогърите пишат: „БСП, ДПС…“. Извинявайте, но тук става дума за принципни въпроси. Въпросът е ако може малко повече да се дискутира, ние това искаме.

Появяват се на сайта на Министерски съвет идеи за разделяне на няколко пакета услуги – каквото ви дойде на ум. Пакет за това, пакет за онова. Всичко това са гърчове заради липсата на средства, заради все по-нарастващата нужда от пари на здравноосигурителната система. Нещо да се затяга тя и да се види къде изтичат парите. Защото там очевидно пари изтичат.

По тези въпроси КНСБ иска да говори. Ако някой иска да ни чуе.

 

На Симеон Дянков му трябва време – това е голата истина, и никакви фокуси, били те: отстраняване на президента, връщане към миналото, вадене и развяване на изтъркани лозунги няма да помогнат. Защото освен време, на Дянков му трябват и знания, а точно това на човека от Световната банка май му липсва. Засега Дянков е полегнал на тезата, че „битието определя съзнанието”, но това също е несигурно, поне за българина, който е пословично търпелив.

С „Няма да платим” се управлява до време. След това нещата стават взривоопасни и завършват логично: винаги се плаща неплатеното, по един или друг начин. От едната или от другата страна.

Случайно ли Дянков пусна духа от бутилката в някакво треторазредно шоу на медия с национален обхват? Вече започвам да се съмнявам и аз. Много по-лесно беше след шоуто Дянков да влезе в Президентството и да каже: „Не съм казал думите, които ми пришиха, но поднасям извиненията си заради това, че позволих да се създаде впечатление за обидни, неверни недомлъвки”.

Просто и ясно. Дянков не го направи. Защо? Заради съзнанието, че нещата с лъжите за финансова стабилност всеки момент ще излязат наяве? Заради заплахата да се разбере, че бюджетът му не чини и пет пари, заради скрития бюджетен дефицит, който май ще се окаже поне 6 до 8 пъти по-голям? Причини дал Бог, но май Дянков призна някъде, че не е религиозен...

Къде е резервът на НЗОК? Да не би да е отишъл при изчезналия Пенсионен фонд, който го хвана липсата веднага щом Живков си отиде?

В Европа и Америка държавите подпомагат бизнеса, у нас финансовото министерство му е турило възглавницатавърху лицето и е седнало върху нея, докато бизнеса спре да ритка с краченца.

И изведнъж: президентът го било страх да не го свалят! Да не би някой да бърка нещата, защото страх определено има, но това е страхът от неспособността да се овладее кризата. И този страх и безпомощност избива в слаби сценарий на предизвикване на институционална дестабилизация.

На Дянков му е трудно: затова един ден въвежда двойно осигуряване за малкия бизнес, след това го маха, един ден иска 2 процента увеличение на здравните осигуровки, а като преспи се сеща, че може да вдигне и необлагаемия минимум на фирмите. Тогава му светва, че е нагласил държавата на дузпата, тъй като на нея ще се наложи да плаща увеличени здравни осигуровки за държавни служители, пенсионери, полиция, военни, деца и прочие...

Не е лесно – топката да ти е на дузпата и ти да не можеш да я биеш, а само да я съзерцаваш!

Колкото и да се надяваше Дянков, историята с президента съвсем обърка нещата! По Конституция нямаш право да записваш, но по Решение на Конституционния съд – имаш. Още повече, когато иде реч за протоколиране на разговор между държавен глава и министър в президентството.

Партийците от ГЕРБ обявиха, че са нарушени правата на Дянков, тъй като бил записван без негово знание! А когато е натискал червената лампичка – знаел ли е за какво го прави? Останал с впечатление, че натиска копче, за да се чува по-добре в залата!

Абе, Дянков, това да не ти е приказката на Шарл Перо за Червената шапчица – натискаш, за да се чувало по-добре! Глухи ли е имало на разговора с президента? Или залата е била №1 в НДК? Що не идеш да ги разправяш тея на гувернантката в Бояна?

А пишещото момиче на 80 см от теб – то какво е правило? Драскало си е нервно върху листчета може би? Драскало си е без повод! Ами те щяха да го изгонят бе! Как така ще оставят някой да си драска без повод и ще ти слуша резила?

Та да си дойдем на думата: противоконституционно е да се записва без знание на отсрещната страна. Само че отсрещната страна е знаела прекрасно какво се случва, въпреки че отрича...

Другото – това с публикуването на Стенограмата. Ами нали на излизане Дянков каза, че разговорът с президента бил конструктивен? Що да не пуснат един конструктивен разговор в медиите тогава? Къде му е тук лошото?

Защо е тази патаклама? Защо са тези нерви? Не може така, бе!

Заплакал ми Дянков ще пее някога народът, лошо ли ще е? В песен ще го обезсмърти народът, и то приживе!

Няма виновни – има конструктивен разговор, скрит бюджетен дефицит, който вече избива на светло и един бюджет, който ти къса сърцето с неизпълнимостта си.

На Дянков му трябва време – тъкмо започна изпълнението на тезисите на Световната банка за закриване на училища и болници. Населението ще се разреди, селищата ще опустеят обезлюдени и от страна-членка, една сутрин ще се събудим територия в Европейския съюз...

Кеф им американски бази, кеф им хранилища за ядрени отпадъци, кеф им територия, засята с ПРО! И най-много тук-таме някой изостанал гражданин да се появи, оказал се по-упорит от останалите няколко милиона.

Лошо ли е?

На Дянков му трябва време...

 

Държавата с най-ниски данъци, държавата с приличен бюджетен дефицит внезапно се оказа на 20-о място по риск от фалит! Това излезе в изследване на международната рейтингова агенция “Кредит маркет аналисис”, в което страната ни е класирана сред 65 други държави по риск от фалит. Рейтинговата агенция е използвала за база, не дълга и дефицита, които в Европейския съюз са водещи показатели, а поскъпването на застраховките по държавните ценни книжа.

Оказва се, че в края на 2010 година рискът от фалит и вероятността за дългова криза за България се изчислява на 16,2 на сто.

Преди нас, в класацията на първо място е Гърция, втора е Венецуела, в десетката са Ирландия – трето място, след нея Португалия, а Испания и Унгария са на седмо и девето място.

Румъния, която бе отхвърлена категорично от Германия и Франция заедно с България в тази класация е на 15 място, а след нея, на 16-о е Белгия.

Класацията на “Кредит маркет анализис” се отнася до третото тримесечие на 2010 година.

В излязлата класация на международната рейтингова агенция прави впечатление, че една държава като Унгария е повишила значително риска си от фалит – с цели 18 процента. Обяснението за това е различната фискална политика, която предприе държавата, като сложи ръка върху частните пенсионни фондове, за да консолидира дълга си.

Засега “успокоението” на екипа на министъра на финансите е, че България е класирана на сравнително челно място, в компанията на държави със значително по-голям дълг от нашия. Всъщност причината е в методологията, която използва агенцията, която взема за база поскъпването на застраховките по държавните ценни книжа, които са определящи за това доколко дадена държава е изправена пред риска от невъзможност да изплаща задълженията си.

Какво се наблюдава в развитието на страната ни: позициите на България значително се подобряват. В края на третото тримесечие на миналата година рискът ни от фалит е бил 17,8 на сто. Застраховката срещу несъстоятелност е била 275 базисни пункта, докато три месеца по-късно - в края на декември 2010 г., вече е 247,2 базисни пункта застраховка срещу несъстоятелност.

През второто тримесечие на 2010 г. България беше в десетката на най-рисковите държавни ценни книжа в света. Страната заемаше 10-о място, а Румъния беше на 8-а позиция.

Как и с какъв механизъм Министерството на финансите промени цифрата на базисните пунктове застраховка срещу несъстоятелност от края на третото тримесечие до следващото – четвърто тримесечие?

Как финансовият министър Симеон Дянков връзваше през 2010 година бюджетния дефицит, рекетирайки държавни предприятия и фирми на които държавата бе длъжник?

Как и за какво се пилееха държавни милиони, от какви разходи се отвори дупка от близо четири милиарда в бюджета в първите няколко месеца на 2010 година?

Според данните от Евростат в началото на юни м. г., по-зле от нас в Европейския съюз бе само Латвия, където бе отчетен по-голям спад на брутния вътрешен продукт /БВП/.

Как за 2010 година здравеопазването получи с 400 милиона по-малко от бюджета и в същото време бе съобщено, че парите за здраве за 2011 година са с 400 милиона повече?

Принципалът на здравната система, министърът на здравеопазването не знаеше къде са парите от Резерва на Здравната каса.

Зам.-министърът на финансите, Владислав Горанов обясни, че парите на здравноосигурените, се отчитат като събрани, а ги няма, тъй като държавата не е внесла дължимите 900 млн. лв. за пенсионерите и децата и това е причината парите от здравни вноски да се пренасочват към други пера.

“Не можем да си позволим да похарчим парите, които ги има в Касата каза зам.-министър Владислав Горанов. - Бюджетираме с излишък, който не е реален излишък за Бюджета, защото не са постъпили вноските. Т. е. – отчита се излишък на книга, а парите ги няма, защото не са събрани. Държавата не е внесла вноските на пенсионери, деца и чиновници”..., затова и Горанов каза: „Не е реален бюджетът – няма ги тези пари! Този излишък, който е събран от изрядните здравни платци, ние го местим от една сметка в друга!”

Българският лекарски съюз внесе сигнал до главния прокурор Борис Велчев, в който се настоява за образуване на проверка във връзка с изчезналите  от бюджета на НЗОК за 2009 г. 319 млн.лв. досега изобщо не се е чуло за резултат от този сигнал!

Своеволията и неовладените действия, решения и реакции на Дянков станаха повод в предаването в предаването „Неделя 150" на БНР, д-р Константин Тренчев да резне в движение крилцата на Симеон Дянков: „Според мен, просто човекът /Симеон Дянков/ никога не е работил на терен, не е правил бюджет и прави глупости. Дали това е под нечии чужди внушения или просто толкова си може, е дискусионен въпрос. В крайна сметка нас ни интересува крайният ефект, а той за съжаление е трагичен".

За сравнение ще припомня, че турският премиер Ердоган пое държавата при 1 100 долара БВП на глава от населението, а днес БВП вече е 10 000 евро на глава от населението! Затова и Турция просперира, има инвестиции, добре развита икономика, и политиците й не си играят игрички с такива сериозни неща като бюджета на държавата.

Инвестициите в страната са намалели с 20 пъти! Кой ще инвестира, след като не могат да си прибират ДДС-то с години?

Бритиш тобако” си стяга куфарите и напуска родината ни, тъй като го метнали с някакви си 35-40 милиона невърнато ДДС, да не отварям дума за ставките на акциза, с който са го извозили, променяйки го, когато и на колкото си искат! Казано на жаргон.

На среща в Шератон, премиерът Борисов успокои мениджмънта на "Бритиш американ тобако", че ще си дочакат 45 милиона лева от акциз и ДДС! "Парите са изхарчени, няма ги, много разчитам на приходите, които идват. Надявам се януари и февруари да се разплатим" - успокои тогава отчаяните чужденци българският премиер. Но „Бритиш тобако” се тръгна...

В бюджета се беше появила дупка от необезпечени договори и анекси, подписани от предишното правителство на Тройната коалиция! Според Дянков разбира се.

С тази лъжа Дянков замота цялата държава, че превърна и премиера в дознател!

Къде и кои са тези договори и анекси – Дянков замълча след като бе хвърли поредната порция прах в очите, за да дразни опозицията. Всъщност в бюджетния дефицит влизат действително извършени разходи и действително сертифицирани дейности, а не бъдещи, в прогнозни периоди разходи и договори с фирми...

Към днешна дата вече никой не говори за тези абсурдни обвинения – важното бе гражданството да живее поне седмица в шок и потрес, докато се осъзнае, че всичко е било лъжа и измама от страна на учения от Монтана.

Как правителството се обърка и обяви, че влизаме в чакалнята на Еврозоната – нещо, което изобщо не се случи? Това вече е забравено.

Как цяла година Дянков демонстрираше, че е над закона, блокирайки пари на съдебната власт – действие, което е противоконституционно!

Как противозаконно Дянков взе от държавно предприятие “РВД” цели 170 милиона за да върже бюджетния си дефицит за пред Европа?

Ще припомня, че в парите на РВД няма нито стотинка бюджетни средства, т. е. твърдението, че в това държавно предприятие има пари на данъкоплатците – не отговаря на истината.

„Държавно” в РВД е небето, но дотук спират и нещата, които свързват държавата с РВД.

Подобна грешка направи и министър Дянков /според „Хроники” - умишлено – бел. Л. М./, като заблуди премиера Бойко Борисов за начина, по който РВД е държавно предприятие. Дянков внуши на министър-председателя, че в РВД има държавни пари от бюджета, което изобщо не кореспондира с истината.

Какво стори Дянков с Българската фондова борса в името на бюджетният дефицит – машинации, за които Уолстрийт джърнал се опита да “отвори” очите на премиера Борисов?

В една държава със седем и половина милиона жители,  има над 1 600 000 трайно безработни, 2 милиона пенсионери, към които цифри спокойно може да се прибави още близо милион за безработните.

Има ли друга държава в ЕС, която да се лишава от осигуровки, данъци и прочие от половината си население? Естествено че няма.

Тогава защо управниците се дразнят когато стане дума за огромния процент българи, които живеят в мизерия? Защо се правят на ударени за едва креещата покупателна способност на населението?

Замразeни доходи, отнемане на социални придобивки за пенсионери и инвалиди, и вдигане на данъци и акцизи – това ли ще спаси държавата ни от фалит?

Има ли нещо странно във факта, че сме на 20-о място по риск от фалит?

Уви – не.

 
Powered by Tags for Joomla