Tag:румен порожанов

Д-р Вера Ахундова, НПО Повод за тази публикация ми даде разследване на „Господари на ефира” от 10.05.2016 г., предмет на което беше Българската банка за развитие, предоставените от нея кредити на крупната фирма „Водстрой-98” АД, публично известна като фирма на Делян Пеевски. Тези кредити са незаконни и противоречат на Закона за ББР, ограничаващ дейността й до финансиране на малки и средни предприятия, дефинирани като такива по критерии, залегнали в закона, и на които „Водстрой-98” АД не отговаря. Тези изводи направиха поканените да коментират икономист, дилър и банкер /и Емил Хърсев/.
Публикувано в сайта Гласове

Темата не е нова. За „Водстрой-98” е писано в различни медии, обсъждани са финансовите му сделки и цесии с ПИБ и ББР във връзка с фалита на КТБ и на това, че дружеството е една от фирмите с рекордни обществени поръчки, гаранциите /и не само/ по които са били финансирани от КТБ.

За съжаление Нова телевизия не продължи темата за начина, по който незаконно е бил предоставен кредит на това дружество, обезпечението, предоставено на банката във вид на особен залог над търговско предприятие, включващо всички движими и недвижими активи, настоящи и бъдещи финансови приходи и т.н. Измамата е извършена в самия договор за особен залог, при който заемодателят – ББР, е поискала залог от първи ред, заемателят – „Водстрой-98” АД е гарантирал, че го е предоставил, а на 5-а страница от документа става ясно, че повечето активи, заложени в ББР, вече са били заложени пред КТБ и ПИБ.

Нещо повече, още през ноември 2014 г., след получаването на парите и подписването на договора за залог, дружеството е прехвърлило основния си актив, а именно дружеството „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД на новосъздадена фирма. Фактически прехвърлена е фирмата „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД, за приватизацията на която през 2011 г. „Водстрой-98” АД е получил 10 млн. лв. кредит от КТБ и която с машините, съоръженията си, базите си представлява по същество „Водстрой-98” АД.

В активите на последната понастоящем едва ли има нещо повече от няколко автомобила и апартамента. В ББР, значи, е останала една куха фирма, от продажбата на активите на която при непогасяване на кредита ББР няма да получи нищо. И тази сделка е извършена пред очите на финансовия министър, който е принципал на банката, УС и Надзорния съвет на ББР. Пак в същото разследване ексфинансовият министър Р. Порожанов, сменил борда на банката, декларира с треперещ глас, че не е знаел нищо...

Във връзка с повдигнатите въпроси българското общество трябва да получи отговор на следните въпроси:

1. Какво е съотношението на предоставените между 2014 и 2016 г. кредити на МСП и тези на „други” кредитополучатели? Въпросът е резонен във връзка с появили се информации, че кредитите от ББР за групата фирми – предполагаема собственост на Д. Пеевски, са надхвърлили 110 млн. лв. за година и половина? Тъй като размерът им надхвърля 5% от капитала на банката, това отразено ли е в годишните одитни доклади за дейността на ББР и евентуалното провизиране като високорискови кредити?

2. Отразени ли са в тези доклади и информиран ли е принципалът на банката за решенията по отношение предоставените кредити на „Водстрой-98”? При           това решенията за голяма експозиция се взимат от УС с единодушие, одобряват се от Надзорен съвет и Вътрешния одит на банката.

3. Заложният кредитор ББР разрешил ли е продажбата на акциите на „Промишлено строителство Холдинг” – основния актив по залога на търговско предприятие „Водстрой-98” АД към банката? Такова разрешение не е вписано в АПВ.

4. Тъй като в документа за залог става въпрос за издаване на гаранции, които се изискват при участие в търгове за обществени поръчки, наясно ли е БНБ и министърът на финансите, а също и Министерският съвет, че кредитирането на която и да е частна фирма от ББР, печелеща държавни обществени поръчки, създава предпоставки за пазарно предимство и нелоялна конкуренция? В допълнение реална възможност за корупция, каквато в случая е имало, както се разбра. Искано ли е специално разрешение от ЕК – Ген. дирекция 3, за предоставяне на държавна помощ на частна фирма?

5. Извърши ли Банков надзор на БНБ, оглавяван от финансиста на всички времена Димитър Костов, проверка по така изнесените данни с оглед спазването на регулациите и управление на кредитния и репутационен риск?

6. На какво се дължи това „толкова изгодно” /не и за ББР/ сътрудничество между голяма частна фирма и единствената българска държавна банка, създадена с отделен закон и устав, гарантиращ работата й с напълно различен тип бизнес партньори – малки и средни предприятия?

7. И най-важното: С какви пари е финансирана фирма „Водстрой-98” АД, като се знае, че ББР не извършва по устав влогонабиране и че основният ресурс на банката е от целеви чуждестранни инвеститори, предоставящи ресурси за различни програми и проекти за МСП? Информирани ли са тези инвеститори за какво се използват парите им?

 

На какво законово основание президент и временни служебни премиер и министър на финансите си позволяват да говорят  и предрешават съдбата на КТБ?

Управителят на БНБ дава пресконференция, на която изрича доста спорни факти за КТББНБ иска да играе ролята на Пилат Понтийски.

БНБ иска Цветан Василев и Оманският фонд да кажат до края на август какво правят с КТБ се казва в съобщение на Централната банка. - Корпоративна банка и Виктория дължат общо 6.6 млрд. лв. на вложители и кредитори, остават под специален надзор...”

Днес на 22 август БНБ направи официално изявление по повод случващото се с КТБ. Целият текст на изявлението можете да прочетете тук:

{edocs}banka2.doc,600,400,link{/edocs}

Към настоящия момент КТБ и ТБ Виктория продължават да имат огромен недостиг от ликвидни средства, необходими за изплащане на задълженията към депозантите и другите кредитори, които са съответно в размер на около 6.3 млрд. лева за КТБ и 284 млн. лева за ТБ Виктория. Това съобщават от БНБ и допълват, че "Поради тази причина не са налице условия за излизане от процедурата на специален надзор, под който двете банки са поставени, тъй като няма осигурени достатъчно ликвидни средства, с които банките да посрещнат потенциално ново масирано изтегляне на депозити от техните клиенти".

В съобщението на БНБ се казва още:

Първоначално декларираните намерения на втория по големина акционер - Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман - обвързваха възможността да се разглеждат възможни решения с наличието на яснота по отношение на състоянието на банката и значителна ликвидна подкрепа от страна на БНБ, което е невъзможно, съгласно действащото законодателство.

„Представителите на Оманския фонд казаха, че искат да защитят по някакъв начин инвестицията си. За тях е важно да са акционери в тази българска банка, защото по този начин, през нея влизат в европейската банкова система“, заяви бившият финансов министър Петър Чобанов след среща с тези представители.

Изнесеното от БНБ днес, на 22 август, противоречи на Доклада на квесторите от 30 юли, според който банката е с висока капиталова адекватност, не е била източвана и е ликвидна.

Изявлението на ръководството на БНБ от днес, 22 август  показва, че то не иска да се оздрави КТБ и е готово дълго да я държи затворена, като пуска лъжата, че видите ли от Оманския фонд искали ликвидна подкрепа от БНБ за оздравяването на КТБ!

Каква ликвидна подкрепа измислиха от БНБ, след като от Доклад на квесторите, проверяващи банката се изясни, че банката е ликвидна!?

Според БНБ в условията на продължаващите съмнения в качеството на активите за КТБ, не можело да се направи категорично заключение, че трезорът отговаря на изискването за платежоспособност?!

От Централната банка и подчертават:

"По отношение на настойчивите искания за незабавно изплащане на гарантираните депозити следва да се има предвид, че гарантираните депозити съгласно действащото българско законодателство се изплащат след отнемане лиценза на банката".

От БНБ напомнят още, че гарантираният размер на влоговете в КТБ е в размер на 3 684.6 млн. лв., а в нейното дъщерно дружество ТБ Виктория е в размер на 55.1 млн. лв., но към 31.07.2014 г. натрупаните във Фонда за гарантиране на влоговете в банките наличности от премийни вноски са в размер на 2 103.6 млн. лв.

Недостигът по отношение общо необходимите средства за изплащане на гарантираните влогове на клиенти на КТБ и ТБ Виктория е в размер на 1 636.1 млн. лв., като към настоящия момент в държавния бюджет няма заделени средства за покриване на недостига.

Кой лъже и защо

Според Доклада на квесторите, общата капиталова адекватност на банката е 10, 54 на сто, а това означава, че кредитите и депозитите в банката са обезпечени, тъй като според европейските стандарти този показател е 8 на сто.

Тогава какво чете ръководството на БНБ, за да твърди, че е налице недостиг по отношение на необходимите средства за изплащане на гарантираните влогове на клиенти на КТБ и ТБ Виктория?

Кой мъти водата на двата трезора – президент, премиер и финансов министър?

Така нареченият президент Росен Плевнелиев„КТБ остава затворена поне до октомври, докато международни одиторски фирми проверяват нейния баланс”. Това заяви държавният глава Росен Плевнелиев в интервю за авторитетното издание "The Financial Times". "Централната банка и прокуратурата ще имат международна поддръжка, за да установят всичко, което имат нужда да знаят, включително проверката на тези нереални вериги от офшорни компании от началото до края", допълни президентът.

Авторитетно международно издание, уредено изявление на държавен глава – кой няма да се хване на тази въдица? А както какъв Росен Плевнелиев реши, че има право да определя докога една банка да остане затворена – това вече е тема на друг разговор.

Да не говорим, че все още не е ясно дали действително международни одиторски фирми проверяват трезора КТБ...

Не съм чула, нито прочела БНБ и прокуратурата да имат някаква изявена международна поддръжка по проверката на КТБ – по-скоро от Брюксел поискаха да се отвори трезорът и да се изплатят на гражданите депозитите до размер, който е според законодателството.

За какви „нереални вериги от офшорни компании бълнува Плевнелиев – също не е ясно, но що се отнася до офшорните компании и сметки – то в това отношение така нареченият ни президент е много в час.

Служебният премиер Близнашки„Правителството на Пламен Орешарски падна заради вътрешния разлом в недрата на олигархията и драмата с КТБ”, заяви във Варна министър-председателят Георги Близнашки, изнесе информацията Агенция „Фокус”.

Какъв вътрешен разлом, какви недра, на коя олигархия и как така точно случващото се с КТБ временния служебен премиер Георги Близнашки приписа на предшествениците си не е ясно. Вероятно и на него самият не е ясно, тъй като ако някой го помоли за конкретика в изявлението – то той едва ли би могъл да уточни недрата на олигархията поименно, да не говорим за КТБ!

Ненаиграли се – казваше в такива случаи баба ми, много мъдра жена.

Проблемът на олигарсите бил в основата на свалянето на правителството на Пламен Орешарски от власт – на кои олигарси, бе? Защо не ги изречеш поименно, с конкретните им проблеми, професоре, а се правиш на интересен за публиката? Че то май и публиката силно оредя още след първите напъни за простотии, лъжи и манипулации на кабинета на така наречения президент...

За Корпоративна търговска банка Близнашки каза още: „Този проблем засяга много български граждани, губещи са и големи фирми, които осигуряват над 80 000 работни места, ако нещата отидат към най-лошия вариант – несъстоятелност”.

„Нека изчакаме какво ще покаже одитът. Аз избягвам да се намесвам пряко. Знаете, че вече има и повдигнати обвинения. Нещата са сложни и навързани, има схеми, които сега се разплитат, изяснява се ситуацията, но това е работа на прокуратурата.”

Хем говори, хем не се намесвал! Как ги правят тези работи някои хора – и Европа ще онемее ако са на територията на друга европейска държава.

„Следим ситуацията и когато имаме крайният резултат от заключенията на компетентните органи очевидно ще трябва да се търси политическо решение, но ние имаме един много дълъг път до там. Аз приех представител на мощен фонд, базиран във Виена, който изяви желание да спаси КТБ, разговаряхме, но той ще стане известен след като изпрати официално запитване”, каза още мечтаещият за поста на конституционен съдия, настоящият служебен министър-председателят.

И на слепите е ясно, че хората около президента и някои политици очакват квесторите да определят нова загуба /от продължителното затваряне на КТБ-бел. Л. М./ и тогава да представят предложение до БНБ за покана до акционерите, въпреки, че не е необходимо да се удължава срокът на специалния надзор след септември.

Министърът на финансите Румен ПорожановКъм Корпоративна търговска банка /КТБ/ за момента има само заявено намерение за акционерно участие. Когато то бъде придружено с предложение, тогава вече имаме нещо конкретно”. Това заяви финансовият министър Румен Порожанов във връзка със ситуацията с КТБ. Според него досега няма такъв сериозен интерес, въпреки заявения само устно интерес от виенски фонд, както съобщи премиерът Георги Близнашки.

Казаното от така нареченият финансов министър, Румен Порожанов е на границата на лъжата. В България три пъти са идвали представители на Оманския фонд, който е акционер в КТБ и са били заявявани намерения за оздравяване на КТБ. Единият път от тези визити бе ознаменуван със среща с министъра на финансите Петър Чобанов.

„Оманският фонд е готов, когато бъде поканен от БНБ, да участва в разговорите за решаване на въпроса с Корпоративна търговска банка (КТБ), в която е акционер – поясни Чобанов.

Въпросът е: покани ли ръководството на БНБ Оманският фонд на разговори за решаване на проблемите с КТБ?

Явно БНБ не е поканила Фонда и демонстрира нежелание да се решат проблемите със затворената КТБ. След пресконференцията на ръководството на БНБ и последвалото затваряне на КТБ, след нелогичното удолжаване на срока за повторна проверка на КТБ, ръководството на БНБ едва ли ще иска Оманският фонд да получи възможност за достъп до КТБ за проверка на реалното й състояние.

Евентуална проверка от страна на Оманския фонд би разкрила машинациите около КТБ, което няма как да не отекне в Европа и международния финансов свят.

Ето защо бе удължен ненужно срокът за проверка на трезора, ето защо не спират приказките за лошото състояние на банката и то от неслучайни хора на високи позиции в държавните институции.

Дългият път за КТБ, който не води доникъде...

Дълъг път – това е ключовият израз, който американофилите около президента и Делян Пеевски /чрез изданията „Монитор” и „Телеграф”/, според източници поискали анонимност, непрекъснато повтарят.

Остави една банка затворена за дълго време и няма нужда да я убиваш повече – шегуват се финансисти.

Случаят с КТБ е точно такъв – банката е с висока капиталова адекватност, не е източвана, чувалите с изнесени пари потънаха в небитието на слухове и манипулации от най-високо политическо място, а и задържаните служители съдът вече ги пусна с най-леката мярка за задържане! Съдът освободи и последния задържан за присвояването от КТБ...

Не са ли чули президент, премиерът Близнашки и министъра на финансите Порожанов тези факти, не четат ли вестници, електронни издания, или от тяхната си камбанария е най-лесно да злословиш и едновременно с това да кокетничиш за „поемане на политическа отговорност”!?

Настоящото ръководство на БНБ показа, че е недоволно от квесторите, че заключенията им за състоянието на КТБ не отговарят на широко разпространяваните твърдения за банка, изправена пред фалит. В БНБ не са доволни:

  • че се доказва капиталова адекватност от 10.4% докато работещите европейски банки са с адекватност от 8%;
  • че  проверяващите намират отчетената досега загуба от обезценка и финансовия резултат към 30 юни за неточни;
  • че кредитите и депозитите в банката са обезпечени.

„Хроники” писа за този Доклад веднага след неговата поява.

И въпреки Доклада, ръководството на БНБ излезе с Решение, че до 10 септември изпълняващият длъжността подуправител, ръководещ Банков надзор трябва да внесе в Управителния съвет предложение за необходимото удължаване на срока на специалния надзор на КТБ АД.

Защо? Кое го налага?

С Решението от 31 юли т. г. на ръководството на БНБ на практика отпада нуждата за осигуряване на ликвидност от страна на държавата, изплащане на депозитите в банката и съответно от актуализация на бюджета!

От Доклада на квесторите от 31 юли т. г. става ясно, че слуховете за огромни загуби засега не се потвърждават и въпреки всички подозрения, обвинения, обиски и арести КТБ все още е в добро състояние.

След Доклада БНБ обяви нов план, с който насочи усилията единствено към повторна оценка на всички активи на КТБ. БНБ съобщи, че на основа на представения на 25 юли Доклад за текущото състояние на КТБ, Централната банка е възложила на квесторите задачи с определени срокове.

Преди дни професор Христина Вучева запита: КОЙ определи още в края на май числото 3.4 млрд. лева лоши кредити в КТБ и КОЙ иска те да се разпродават за стотинки, а държавата да плати сметката и да затъне с нови 5 милиарда дълг?

Гуверньорът на БНБ сътвори не един и два гафа с пресконференцията на БНБ и изявлението му за нея:

{edocs}banka4.doc,600,400,link{/edocs}

Някак незабелязано мина изнесеното от „Хроники”, че управителят на БНБ е предложил законопроект да не се носи наказателна отговорност за необезпечени кредити!?

Едва ли има друга държава в Европа, в която управителят на Централна банка да предлага такъв законопроект и да настоява да бъде приет.

Ето стенограмата от парламента, в която се чете за гафа на Искров:

{edocs}nk1.doc,600,400,link{/edocs}

Еднолично действията на управителя на Иван Искров трябва да носят наказателна отговорност, но досега прокуратурата си прави оглушки за сътвореното от него, а в същото време пред БНБ протестиращи стоят недоволни от насилственото затваряне на КТБ.

{edocs}banka3.doc,600,400,link{/edocs}

Специалният надзор на Българската народна банка, под който е поставена Корпоративна търговска банка от 20 юни насам, води КТБ към несъстоятелност, като влошава състоянието на кредитния й портфейл и предвижда отделянето на качествените й активи и прехвърлянето им в "Креди агрикол България”.

Някой да го интересува това?

Върви се умишлено към обезценяване на активите на трезора без да се интересуват от БНБ, че са на път да провокират всеобща ликвидна банкова криза в страната.

Експерти, банкери и финансисти са наясно с това и какво от това? Всички немеят безсилни пред институциите президентство, Министерски съвет – но там стоят непоклатими хора, които безнаказано рушат банка, човешки съдби, икономиката на страната.

Непоклатими, защото прокуратурата в България стои безучастна на манипулациите и лъжите по този казус.

Така както вкара в затвора хора, обвинени в заговор за убийство на Делян Пеевски, а след това се извини?!

С този измислен и съшит с бели конци „заговор” започна срива на КТБ и сега краят не му се вижда.

Защитникът по делото за Делото за опита за убийство на Делян Пеевски все още е на трупчета, в деловодството на Градския съд и чака той да бъде така любезен да си получи документите.

Миналата седмица, Делян Пеевски заяви, че е получил определението на съда, което отменя прекратяването на разследването за т.нар. опит за неговото убийство.

Вчера в досъдебното деловодство са обяснили на единия от защитниците по това дело, адвокат Николай Хаджигенов, че Делян Пеевски все още не си е получил документите.

Пеевски на излизане от следствиетоПеевски не си получава документите, прокуратурата не прекратява делото след като съдът се произнесе, че няма доказателства за заговор за убийство – някои дела край нямат!

Какво се чака – отново да предизвикат банков скандал и да доразсипят банката ли след като първият опит не успя?

С кого по-скоро да се бори обикновеният вложител: с президента ли, със служебните премиер и министър на финансите или с прокуратурата?

Как се живее в такава държава? Как се оцелява?

 

Хора без управленски опит поеха кормилото на държавата

Люба Манолова, автор и собственик на сайта Каква се оказа схемата през 2013 година човек да попадне във властта в многострадалната ни родина: достатъчно бе да си бил на площада, където се провеждаха протести срещу правителството на Пламен Орешарски, достатъчно бе да си окупирал университета и да си доказал правоверна преданост към САЩ.

Много бързо се забрави как протестите, които издигнаха сегашните министри от служебното правителство всъщност нарушаваха закона с окупацията на парламента, на университета. Това остана някак си в миналото като подвиг, като проява на гражданско общество едва ли не - но истината е, че в продължение на месеци така наречените протестиращи нарушаваха закона с окупациите си, със замерянето на парламента с домати, с агресията срещу полицаите, направили кордон около Народното събрание, и това остана безнаказано.

Кабинетът, който ни представи така нареченият ни президент остави впечатление, че министри са събирани на Осми март от офиса на държавния глава. Съветнички, началник кабинет с квалификации в Европа и САЩ, се оказаха достатъчна причина – тези жени да станат министри в поредното служебно правителство. Хора с неясен или липсващ управленски опит, но затова пък с добре съставени автобиографии влизат, за да оглавят министерства и да управляват държавата в следващите няколко месеца.

Под заглавие „Аматьори срещу кризата хвърли Плевнелиев” в. Репортер коментира, че президентът е излъчил хора без опит в управлението на държавата.

Президентът Росен Плевнелиев„Част от тези министри сигурно ще успеят да се запознаят с ведомствата си за краткия мандат, в който ще управляват”, заяви Борислав Цеков от ИМП. По думите му неопитността на министрите може да прикрие задкулисно управление в някои от ведомствата.

Достатъчен повод за назначенията се оказа избраните от Плевнелиев да имат връзки с американски фондации, стоящи зад антиправителствените протести през последната година.

Васил Щонов, министър на икономикатаТака служебният министър на икономиката Васил ЩоновХристо Иванов, министър на правосъдието е поел едно от най-тежките и важни министерства, скачайки от стола си на  директор "Маркетинг и стратегии" в кабелна компания Близу. Служебният вицепремиер и правосъден министър Христо Иванов, участник в протестите срещу кабинета „Орешарски” -  от Програмен директор на Български институт за правни инициативи, с пътуване до Щатите зае поста си без да е имал какъвто и да било досег с министерството досега. Всичко, което ще се случи в оглавяваното от него министерство ще влезе в Доклада на ЕК.

Екатерина Захариева, вицепреумиер и министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиранеОт президентската канцелария се озова във властта и Екатерина Захариева, за да бъде назначена за вицепремиер по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране. Захариева беше вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството в предишното служебно правителство, когато припомниха медии. Тя подминавала е журналисти в миналия служебен кабинет, и не е отговаряла на всеки въпрос, който не е удобен. По време на нейното управление МРР допусна пропуск по отношение на плажа „Корал” точно защото Екатерина Захариева беше забравила да внесе административна такса от 20 лева?!

Без никакъв опит в публичния сектор е и външният министър Даниел Митов, преминал през партиите ДСБ и Движение” България на гражданите”. Два часа след назначението си Митов започна да говори като правоверен: „България трябва да даде ясен сигнал, че е лоялен член на Европейския съюз и НАТО.”

Румен Порожанов, служебен министър на финанситеНе по-малко притеснително за експертите е назначението на временният министър на финансите Румен Порожанов, бивш началник на кабинета на Милен Велчев, бивш началник на кабинета на първия финансист на Борисов Симеон Дянков, бивш шеф на Булгартабак холдинг, бивш шеф на фонд „Земеделие”.

Порожанов бе на път да измести земеделския министър Мирослав Найденов, даже Симеон Дянков направи всичко възможно това да се случи, но акцията на двамата не успя.

Съпругата на Порожанов, Веска Порожанова спечели военна поръчка за 255 823 евро. Компанията "Армар корпорейшан дженерал техникал кооперейшан", в която дялове има Веска Порожанова, бе избрана за доставчик на пиропатрони за руските бойни самолети Су-25, които са на въоръжение в армията. Самолетите бяха спрели да летят поради липса на части, а Министерство на отбраната се оказа с подписано двугодишно рамково споразумение с "Армар" за доставка на пиропатрони за 500 хил. евро. Месец по-късно бе подписан и договор за доставка за 255 823 евро без ДДС.

Защо маскирани пребиха Румен Порожанов пред дома му, и по каква причина – така и не стана ясно, но затова пък бе известно, че  на него доверие му гласува и тройната коалиция, която го назначи в управата на тютюневия холдинг през 2008 г. После до ноември 2011 г. беше член на управата и в цигарената фабрика "София БТ". През 2009 г. оглавява пък Съвета за управление на програмата на "Краун ейджънтс".

Порожанов оцеля при чистка на министъра на икономиката от БСП Румен Овчаров в управителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци". Той бе в ръководството на "Транс Болкан пайплайн" - дружеството за изграждане на петролопровода Бургас - Александруполис.

На 10 март 2010 г. бе обявено, че Министерството на финансите поема координацията и контрола по българското участие в проекта „Бургас-Александруполис”, и то с решение на правителството, след като бе одобрено отпускане на 50 000 лева от държавния бюджет за придобиване на 100 процента от капитала на дружеството „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис” от „Техноекспортстрой” ЕАД.

Платени 12 млн плюс 200 000 за проект, за който бе известно, че няма да се строи – така работеше Симеон Дянков, рамо до рамо със сегашния министър на финансите, Румен Порожанов.

Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта министър на транспорта, с опит в строителствотоНиколина Ангелкова, съветник по еврофондовете, министър на транспорта, с опит в строителството, за която президентът обяви, че е Харвадски възпитаник. Всъщност се оказа, че Ангелкова е само с двуседмична специализация, за която се плащат от 5 до 20 000 долара.

Специализирала финансово управление на структурните фондове на ЕС, европейско право и регионална политика, била в Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, заместник-министър на регионалното развитие по европейските въпроси и международното сътрудничество най-внезапно Ангелкова се оказа подходяща за министър на транспорта?!

Мартин Иванов, министър на културатаМартин Иванов, инициатор за създаване на Музей на ДС, преподавал стопанска история в Софийския университет и във Висшето училище по застраховане и финанси, сега ще се заеме с културата. Избор типично по болшевишки.

 

Министърът на вътрешните работи, Йордан Бакалов е автор на Закона за досиетата, с четири мандата в парламента, е инженер металург.

Васил Грудев, който пое министерство на земеделието бе представен като доктор на науките, но впоследствие се оказа, че още учи и е докторант?!

Министерство на околната среда отново се поема от филолог, а що се отнася до министерство на спорта – то бе поверено на Евгения Раданова, карала кънки, спечелила много медали. Дали това е достатъчна причина една девойка, карала кънки да бъде назначена за министър на спорта, след като мястото е най-подходящо за мениджър?

Президентът Росен Плевнелиев отново направи поредица от гафове с избора на министри за служебното правителство. При представянето на кабинета той „пропусна” да спомене, че премиерът Георги Близнашки е комунист, бивш партиен секретар на Юридическия факултет, изключен от партията пет месеца по-рано. Един изключително властолюбив човек, който месеци наред ни шества по медиите и не крие, че  кристалната му детска мечта е да бъде избран за конституционен съдия.

Той бе кандидат за президент, издигнат от БСП, което не му попречи да напусне партията, като не успя да спечели изборите и да се обърне в друга посока, за да потърси развитие на успешна кариера.

Вече като служебен премиер, Георги Близнашки предупреди, че с постовете си ще се разделят всички, които са участвали в корупционни скандали и тези, които проявяват политически пристрастия. Като един от приоритетите на правителството Близнашки побърза да определи да се възстанови доверието с ЕС и НАТО, като че ли е налице загубено доверие в тези партньори на страната ни.

„Предлагаме Кристалина Георгиева не просто за член на Европейската комисия, но за вицепрезидент на Комисията и върховен представител по въпросите на външната политика”. Това каза служебният премиер проф. Георги Близнашки на пресконференция след първото заседание на служебното правителство, очевидно обърквайки наименованието на поста - зам.-председател, а не вицепрезидент на Европейската комисия.

Комунистът Георги Близнашки, премиер на служебното правителство, избрано от Росен Плевнелиев„Ще направим национално усилие нашият досегашен комисар да получи по-висок пост поясни премиерът. - Тази кандидатура отдавна се обсъжда в обществото. Това е убедителна, достойна кандидатура за България. Ако тя успее да заеме поста, това ще бъде голям успех за българската външна политика, за българската дипломация”, посочи той.

Нерде българска външна политика, нерде външна политика на ЕС! Дали Близнашки е забравил как Кристалина Георгиева ни обеща, че с нахлуването на бежанците и нелегалните емигранти, те ще оправят генофонда ни в демографската криза, в която се намираме?!

Първата пресконференция след първото заседание на служебния кабинет не мина без популизъм – Близнашки заяви, че всеки министър ще отдели по 300 лева от заплатата си, за пострадалите от бедствието в Мизия?

Далеч по-ефективно и просто е той да разпореди да се деактува общинска или държавна земя и да се построят къщи на хората, останали без дом. Все пак във фонд „Бедствия” има 50 милиона, а и кабинетът „Орешарски” остави фискален резерв над 8, 5 млрд лева.

Есента чука на вратата, къщите в Мизия потънаха в тиня, кал и съдържанието на септичните ями на града – т. е. те са неизползваеми.

Оттук нататък всеки час е скъп и трябва да се действа! Нека след бедствието в Цар Калоян, село Бисер, Перник, Търново, Варна и Добрич да се тръгне най-сетне към реална помощ за тези наши сънародници, изпаднали в беда!

Нека служебният кабинет остави зад гърба си протестите и се тръгне към реални и полезни действия за населението на страната. В противен случай ще сме свидетели как ГЕРБ няма да има нужда да провежда предизборна кампания – това ще свършат министрите на Плевнелиев с назидателните приказки за криза, фалити, липси на пари по вина на предшествениците си от правителството на Пламен Орешарски.

Така нареченият президент, Росен ПлевнелиевПо време на първото си официално домакинство като държавен глава, на което прие чешкия президент Вацлав Клаус, Росен Плевнелиев направи поредица от гафове пред журналистите, този път с лапсус. “Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа от Полша…”, обърка се родният президент, след което веднага тръгна да се поправя: Дами и господа от Чехословакия…, от Чехия. Извинявайте, извинявайте, още веднъж извинявайте.” Така само в няколко изречения политикът от Гоце Делчев демонстрира прословутото българско гостоприемство, като само на един прием покани цели 3 държави, сред които една вече несъществуваща...

Но това бе в началото - днес, назначавайки служебно правителство, той отново сътвори гаф, като подбра за министри хора без управленски опит. Грешка, каквато едва ли в друга страна-членка на Европа други президенти биха си позволили.

Все пак не сме опитно поле, нито сме учебен център, а най-малко сме нечия партийна бащиния, за да ни сервира държавният глава подобни "управленци"...

 
Powered by Tags for Joomla