Какво направи Божидар Димитров и колко ни струваше жестът да е министър

В деня за парламентарен контрол, българският министър-председател отиде, за да поучава народните представители и да им държи назидателен тон, примесен с подигравка...

Депутат от опозицията, Антон Кутев зададе един прост въпрос, който не налагаше много труд, за да се напише отговора на министър-председателя за парламентарния контрол /нали никой не си прави илюзии, че Бойко Борисов си пише сам отговорите на парламентарните въпроси - бел. Л. М./.

 

Премиерът говори , но не отговаря

Въпросът на Антон Кутев бе:

  • какво свърши приятелят на премиера Божидар Димитров и колко платихме лукса да е министър.

Божидар Димитров бе министър без портфейл и отговаряше за Агенцията за българите в чужбина и Държавен архив. Т. е. той получаваше заплата, командировки и прочие екстри от данъкоплатеца за дейност, която се дублираше както от самата Агенция, така и от Държавния архив.

Кои от дублиращите дейности Агенцията и Държавен архив не можеха да изпълняват, та се наложи да се отделят пари от държавния бюджет, за да бъде произведен министър?

Не беше ясно, не стана ясно е сега, когато закриха поста му.

Бойко Борисов даде някакъв отчет за открити училища, увеличение на цифрата на българските граждани и прочие, но колко ни струваше това – Борисов не каза.

Какво повече от дублиращите функции правеше Б. Димитров, та се наложи да бъде назначаван за министър?

Борисов не отговори.

Колко ни струваше министерстването на Димитров – на този въпрос Борисов също не отговори, но затова пък обвини Антон Кутев, депутатът, който му зададе въпроса, че търси популярност?

“Уважаеми господин Кутев, не искам да ми вменявате вини, които нямам. Уважението ми към парламента, към депутатите е огромно. Има случаи, в които просто, за да Ви покажат по телевизията, трябва да задавате някакви въпроси и да търсите конфликт с мен, за да изпъкнете. Няма да Ви вляза в тона и това много-много не ме касае.”

Що се отнася до парите похарчени за Божидар Димитров от бюджета, отговорът на Борисов, вместо да каже с две суми точната сума, бе:

“Точно Вие да питате: колко струва на българския данъкоплатец?! Аз ще се постарая – някой от другите депутати може да ми зададе въпроса: каква е разликата в заплатите, които изплаща сегашният кабинет спрямо предишния, на министри и заместник-министри.

Само ви напомням – вие, които сте се загрижили, точно вие, господин Кутев, колко пари от българския данъкоплатец са излезли за заплати на министър Божидар Димитров и тези двама-трима човека около него, бяхте по формулата 8:5:3! Имаше министерства с по шест заместник-министри, да вземем Министерството на вътрешните работи, с коли, със заплати, със секретарки, с политически кабинети, много по-големи от този на Божидар Димитров!”

Вие разбрахте ли защо и какво отговори премиерът? Май никой не разбра...

Едно е да се обикалят по три телевизии сутрин, с отбиване в радиото, а съвсем различно е, депутат да пита в деня за парламентарен контрол - кой от двамата търси известност?

Все пак не министрите са над депутатите, а е обратното! Поне по Конституция. И когато един премиер влезе в парламента, той е гостенин в тази светая светих на родното законодателство!

Парламентът контролира правителството , а не е обратното – министрите да говорят назидателно на народните представители!

За тези, които обичат фактите, ето и самото питане с отговора на Борисов:

ДВЕСТА И ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 1 април 2011 г.

Открито в 9,06 ч.

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)

==============================

Преминаваме към отредения за днешния ден:

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.

Заповядайте за процедура, господин Кутев.

АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не съм съгласен с начина, по който протича и ще протече днес парламентарният контрол по простата причина, че за пореден път ми беше върнато едно питане към министър-председателя Бойко Борисов. Става дума за един въпрос, който касае разпространението на шап, и Вие твърдите, че това касае основни страни от дейността на министъра на земеделието и храните.

Точно преди два дни на тази трибуна, където се намирам сега, се намираше министърът на земеделието и храните и достатъчно ясно заяви, че за да решат проблема, пет месеца след като се започна проблемът с шапа, те най-накрая са се организирали и са създали една междуведомствена комисия, която е на ниво заместник-министри и в която участват заместник-министрите на земеделието, на вътрешните работи, на външните работи и още куп други хора. Ако на министъра му трябва междуведомствена комисия, както аз съм писал в писмото си, този проблем касае различни ведомства, защото министърът на земеделието няма как да пусне ограда и да постави оградата на границата, нито може да я финансира.

Тоест, считам, че Вие за пореден път се опитвате да укриете министър-председателя от отговор на въпроси, които са му неудобни, с което поставяте Народното събрание в унизителна зависимост от изпълнителната власт, в каквато не трябва да се намира. Искам да Ви напомня, че в парламентарна демокрация Народното събрание избира и контролира правителството и съответно министър-председателя. А това, че при нас е обратното, е обидно за Вас самата. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Днешният парламентарен контрол започва с отговорите на Бойко Борисов – министър-председател на Република България, който ще отговори, първо, на питане от народния представител Антон Кутев относно политиките, които е развивал министърът без портфейл, отговарящ за Агенцията за българите в чужбина.

Господин Кутев, имате възможност да развиете питането.

АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Питането ми е свързано с назначаването и съответно с освобождаването на Божидар Димитров като министър без портфейл. Както знаем, функциите, които той изпълняваше, се дублираха през цялото време от една агенция, която, ако не се лъжа, от 1993 г. насам изпълнява тези функции. Факт е, че с необходимостта да бъде устроен по някакъв начин Божидар Димитров, подобаващ за неговото самочувствие, се създаде този министерски пост и, както за мен е очевидно, в момента, в който вече се оказа, че Божидар Димитров е неудобен, се закри съответният министерски пост.

Това за мен поставя най-малко два въпроса, които касаят главно политиките на правителството. В смисъл кои са онези политики, които не можеха да бъдат изпълнени от Агенцията за българите в чужбина или от държавните архиви, които съществуват и до ден-днешен и които се наложи да изпълнява министърът? Съответно каква е работата, която е свършил този министър през времето, за което той е бил такъв – около година и половина? Какво се промени с неговото освобождаване и колко е струвало всичко това, защото е напълно безспорно, че един министър има доста по-скъпа издръжка, отколкото един председател на агенция?

Въпросът ми е към Вас, ако го чувате…(министър Сергей Игнатов разговаря с министър-председателя Бойко Борисов и заместник министър-председателя Цветан Цветанов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Игнатов, моля да дадем възможност да се чуе въпросът.

АНТОН КУТЕВ: Та, питането ми към Вас в крайна сметка е: кои са конкретните политики, какво свърши през това време министърът и какво можете да отчетете като негова дейност след неговото освобождаване?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за отговор министър-председателят господин Бойко Борисов.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, политиките, провеждани от министър Божидар Димитров и ресорната държавна агенция по отношение на българите в чужбина, са четири. Те се определят с чл. 5, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България.

Първата е: съхраняване и развитие на българската духовна, езикова и културна идентичност и българското национално съзнание. Тя е насочена към подкрепата на българските училища и най-младото поколение българи по света.

За 2010 г. са предоставени многобройни дарения, художествена и справочна литература, игрални и документални филми, учебни пособия. През същата година 108 училища са получили финансова помощ по Национална програма „Роден език и култура зад граница” в размер на 2 млн. 365 хил. 620 лв.

В резултат на финансовата и организационна подкрепа на българското правителство са открити нови учебни звена във всички региони по света – от 125 през 2010 г. броят им е нараснал до 172 към м. януари 2011 г.

Практическо реализиране политиката на министър Димитров и Държавната агенция за българите в чужбина е намерила израз в установяване на контакт с новооткритите училища и организации на българите по света, улесняване на връзките им с българските държавни институции, популяризиране на дейността им, посветена на съхраняването на националната идентичност, традиции и историческа памет, осъществяване на съвместни проекти и инициативи.

Стратегическа цел в политиката на министъра, залегнала и в програмата на агенцията, бе работата с българските студентски общности зад граница и мотивирането на младите хора за професионална реализация в родината.

Втората политика, провеждана от министър Димитров, бе насочена към съхранение и развитие на вероизповеданията и българската религиозна традиция. Тя се осъществява от дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет, в координация и съгласуваност със Светия Синод на Българската православна църква, Главното мюфтийство и другите ръководства на вероизповеданията. Тя е осъществена като материална и методическа помощ на стойност 750 хил. лв. за 2010 г.

Третата политика е за усъвършенстване и ускоряване на процедурата по получаване на българско гражданство. В началото на м. октомври 2009 г. по инициатива на министър Божидар Димитров бяха предложени изменения и допълнения на действащия Закон за българското гражданство, отнасящи се до улесняване на процедурата, премахване на посредниците при подаване на заявление и създаване на реално действащи срокове за получаване на българско гражданство. При практическото прилагане на тези изменения се доказа тяхната навременност и смисъл.

Постигнато е съществено увеличаване на броя на разглежданите преписки от Съвета по българското гражданство. За периода октомври 2009 – декември 2010 г. са разгледани три пъти повече преписки, отколкото за същия период от предходните години. Това даде възможност да бъде реално намален огромният брой чакащи за разглеждане преписки – над 50 хиляди, наследени от предходното правителство.

Четвъртата политика е насочена към улесняване получаването на удостоверения за български произход. Компетентен орган за издаването им е Държавната агенция за българите в чужбина.

След влизането в сила на измененията от 4 май 2010 г. се оптимизира обявената от министър Димитров политика за получаване на удостоверение за български произход. Бяха изменени вътрешно-ведомствените правила за работа, като се въведе методът на експертното изследване на всички данни, включително име на система, наличие на българска диаспора по месторождение и степен на владеене на български език или съответна диалектна форма.

В резултат на предприетите мерки бяха съкратени сроковете за административно обслужване на заявителите. Общо за цялата 2010 г. са издадени 17 хил. 938 удостоверения и становища, от които 12 хил. 808 са за кандидатстване за българско гражданство.

Политиките към българите по света и съответно дейността на Държавната агенция за българите в чужбина се провеждат в условията на пълноправно членство на България в Европейския съюз и произтичащи от това ангажименти на страната и правителството. Те са подчинени на основните стратегически цели и управление на държавната политика, формулирани в програмата на правителството и Програма 13 „Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница”, която е част от програмния бюджет на Министерския съвет 2011 2013 г.

След гласуване оставката на министър Божидар Димитров в Народното събрание с Постановление № 30 от 10 февруари на Министерския съвет и моя Заповед № 12 от 11 февруари 2011 г. бе определено функциите на координация на ресорите, за които отговаряше министърът без портфейл, да се поемат от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Кутев, имате думата за два уточняващи въпроса.

АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Както и предполагах, всичко това, което изредихте като функции, го има и на страницата на Агенцията за българите в чужбина.

Приоритетите, които са записани там, са даже не четири, а шест – усъвършенстване на законодателството, единение на българските общности по света, подпомагане на образователната дейност сред подрастващите, приобщаване на младата квалифицирана българска емиграция е друг приоритет на агенцията, подпомагане процеса на реемиграция, информационна и издателска дейност. Всичко, което изброихте като дейности, разбира се, е част от тези основни приоритети на Агенцията за българите в чужбина.

Това, което не получих като отговор и се надявам да ми отговорите след малко, е: каква е специфичната дейност, която извършва Божидар Димитров? Защо се налагаше тази дейност да не се извършва от Агенцията за българите в чужбина или от Държавния архив, а да се извършва от допълнително назначен министър само за година и половина?

Ако е имало необходимост от такава длъжност, не можах да разбера защо не е продължена съответната длъжност. Ако не е имало необходимост от нея, тогава (защото виждам, че всички неща, които изброихте в момента, са част от функциите на агенцията) според мен назначаването на министъра е само и единствено форма на приятелски жест.

Двата ми допълнителни въпроса към Вас са: какво конкретно е свършил Божидар Димитров, което не влиза във функциите на агенцията и което е налагало да бъде министър, а не председател на агенцията?

Колко е струвал престоят на Божидар Димитров като министър, заедно с неговия политически кабинет, заедно с всички неща, които се изискват за един министър? Колко е платил данъкоплатецът за това? (Реплики от КБ.)

Приключвам с това, с което започнах своята реплика: очевидно Народното събрание не Ви интересува достатъчно, което според мен Ви поставя във функцията не на председател на Министерския съвет. (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)

Това, което правите в момента, и пренебрежението към народните представители според мен е обидно към Вас преди всичко, а и към колегите от мнозинството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Борисов, заповядайте за допълнителен отговор.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, не искам да ми вменявате вини, които нямам. Уважението ми към парламента, към депутатите е огромно. Има случаи, в които просто за да Ви покажат по телевизията, трябва да задавате някакви въпроси и да търсите конфликт с мен, за да изпъкнете. Няма да Ви вляза в тона и това много-много не ме касае.

Точно Вие да питате: колко струва на българския данъкоплатец?! Аз ще се постарая – някой от другите депутати може да ми зададе въпроса: каква е разликата в заплатите, които изплаща сегашният кабинет спрямо предишния, на министри и заместник-министри.

Само ви напомням – вие, които сте се загрижили, точно вие, господин Кутев, колко пари от българския данъкоплатец са излезли за заплати на министър Божидар Димитров и тези двама-трима човека около него, бяхте по формулата 8:5:3! Имаше министерства с по шест заместник-министри, да вземем Министерството на вътрешните работи, с коли, със заплати, със секретарки, с политически кабинети, много по-големи от този на Божидар Димитров!

Следващия път ми задайте едно питане, господин Кутев, за разликата в заплатите на министри и заместник-министри в предишното и сегашното правителство, за да бъдете честни към данъкоплатците. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Становище?

Заповядайте, господин Кутев.

АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Виждам, че нещо сте възбудени тази сутрин, щастливи сте от отговора на министър-председателя.

Господин министър-председател, колкото и да са били заместник-министрите, колкото и да са получавали те в предишни правителства, за тази година бюджетът за администрацията на държавата е със 128 милиона по-голям, отколкото за миналата. (Шум и реплики.)

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Сега областните управители са при нас!

АНТОН КУТЕВ: Със 128 милиона повече!

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Областните управители вече са при нас!

АНТОН КУТЕВ: Освен това, каквито и заместник-министри да е имало преди това, аз не чух отговор на два ясни и прости въпроса: какво свърши Божидар Димитров за година и половина, освен че беше Ваш приятел и човек, назначен, за да заема една длъжност? (Министър-председателят Бойко Борисов разговаря със заместник министър-председателя Цветан Цветанов.)

Тъй като не ме чухте, понеже разговаряхте с министър, ще Ви го задам пак : какво свърши Божидар Димитров за година и половина? На този въпрос не получих отговор, както и не получих отговора колко е струвал престоят на Божидар Димитров – милион, милион и половина, колко?

Когато отговорите на тези въпроси: какво свърши и колко струваше на държавата, тогава можем да разговаряме за всичко останало. Това е Ваше задължение!

Това, че отказвате да отговорите в момента пред Народното събрание и че колегите отсреща се съгласяват с това да откажете да отговаряте, е проблем на цялото Ви мнозинство и това е нещото, което в крайна сметка ще Ви доведе до катастрофата, към която сте тръгнали, защото, господа, вие от ГЕРБ, от мнозинството, вие сте тези, които носите отговорност за управлението на държавата и вие гласувате за него! Този човек стои на този стол, защото вие сте го избрали. (Шум и реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Без квалификации! Изкажете отношението си към отговора, господин Кутев, ако обичате! (Шум в залата.)

АНТОН КУТЕВ: Няма квалификации. Квалификацията ми е, че когато мнозинството не си върши работата...

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Напротив! Очакваме отношението към отговора.

АНТОН КУТЕВ: Квалификацията ни е, че когато мнозинството не си върши работата, държавата се проваля.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.

 

Коментари 

 
0 #5 Фюрера 2011-04-11 05:24
Нанее, даскало у килийното школо наблягаше на правилната Априлска линия, та пропущийме правописо. Sorry!
Цитиране
 
 
+2 #4 Ник 2011-04-09 16:44
Бих попитал,не само за Б.Димитров,колко струва?Бих попитал,колко струват въобще всички досегашни правителства,па рламенти,полити ци и пр.играчи и слагачи, имащи роля в т.н. демократизация?Макар,че отгоорът е на повърхността и е прост:"Продадоха България,взеха парите и днес ликвидират физически народа,за да няма кой утре да им търси сметка!Истината понякога е гадна!И боли!
Цитиране
 
 
0 #3 Нане Вутев 2011-04-09 14:12
Фюрера, преди да се мъчиш да остроумничиш, да беше научил правописа поне...
Цитиране
 
 
0 #2 Фюрера 2011-04-08 14:45
Яааа, какви сте ми били демократи!
Цитиране
 
 
0 #1 Фюрера 2011-04-08 14:42
Ще го напиша по-ефимистично, когато червеното ти наакано трибуквено устройство за сядане мирише на използван памперс, няма как да не ти го посочат.

Благодаря за цензурата!
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене