Превръщат родината ни в пустинна територия!

Какво й трябва на една страна като България? ГМО, проучване и добив на шистов газ, послушни политици и от „...небето като от коприна...” няма да остане и спомен!

Малката балканска държава ще се обезлюди, населението й ще измре от безвъзвратно отровена околна среда, мизерия и липса на достъпно здравеопазване.

Даже няма кой да има да изрецитира:

„Тук мила ми е всяка птичка

И всяка мъничка тревичка...”


„Gazland” е филм на режисьора Джош Фокс и представлява сериозно разследване за добива на шистов газ по света, като показва ефектите от него върху околната среда, и хората, живеещи близо до районите на сондиране.

Тук, на този адрес можете да изгледате филма с превод на български език и всеки сам да прецени и научи за какво иде реч:

http://www.on-parliament.com/media/2011/07/11/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%8A%D1%82-gasland-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/

В САЩ има много заведени дела от граждани засегнати от проблема. За тях това е непрекъсната борба с големите компании. В много страни по света, извличането на шистов газ е забранено със закон. Последно това се случи във Франция.

Наскоро българското правителство даде разрешение на американската компания „Шеврон“ да проучва шистови находища в Добруджа. Скоро предстои сондиране.

За въвеждане на ГМО научихме от WikiLeaks, където черно на бяло е написано, че министърът на земеделието Мирослав Найденов в разговор с американския посланик Джеймс Уорлик признал, че с петгодишен мораториум /оказва се, че подложено на силен натиск да измени вече внесен проектозакон, сегашното правителство предложило добавяне на пет-годишен мораториум върху освобождаване на ГМО продукти в околната среда, или за селскостопански цели, което било тактически подход, целящ постигането на стратегическата цел по-късно този проектозакон да бъде приет. – бел. Л. М./

Оказва се също така, че Найденов очаквал, че след приемането на новото законодателство, Европейската комисия да погледне на мораториума като забавяне в прилагането на закона и България ще трябва да го отмени. Според Найденов би било по-лесно да се премахне мораториума под натиск от ЕК отколкото да се промени законодателството.

Толкова ли тъпи му се струваме на Мирослав Найденов, или Трайчо Трайков, че са тръгнали от висотата на служебното си положение да унищожават земята ни, здравето ни, семействата ни, съдбата ни? Всъщност не е това причината, а безкрайната търпимост, толерантност на българина към безобразията и престъпленията на политиците, които са яхнали властта.

Само че въпросният Найденов пропуска един незначителен факт – няма как ЕК да задължи България да премахне мораториума върху ГМО, след като има страни членки на ЕС, които също не желаят да използват в земеделието си ГМО!

В САЩ има милиони залежи от шистов газ, тогава защо Шеврон предпочита България? Отговорът е прост: защото българите не са научени да търсят правата си, и да съдят държавата за вреди и щети, както го умеят американците.

Престъплението на родна земя

На 16 юни 2011г., Министерският съвет, на свое заседание, одобри подписването на договор с американската фирма „ШЕВРОН България Експлорейшън” ЕООД, като им даде петгодишно разрешение да извършват проучване и добив на нефт и природен газ в „Блок 1 Нови Пазар”. Теренът е разположен на територията на Разград, Силистра, Добрич,Шумен и Варна. Там се намира и „житницата на България-Добруджа”, както и много от водните запаси на питейна вода за ¼ от територията на страната ни.

Има солидни доказателства, че методът за проучване и добив на шистов газ, а именно, така нареченият „хидравличен удар”, е изключително пагубен за природата и замърсява с отровни химикали подпочвените води. За „хидравличния удар” се използват пясък и вода, смесена с най-различни химикали. Фирмите, добиващи шистов газ, крият какви са използваните химикали, като се позовават на търговска тайна. Специалисти от САЩ са направили анализ на такава вода и много от установените химикали в нея са се оказали изключително токсични за човека.

Голяма част от хората в България не са информирани как се добива шистов газ. Ако бяха, едва ли щяхме да допуснем това безумие! Ще си позволим съвсем кратко да опишем метода на проучване и добив на шистов газ:

1.Пробива се в шистовите скали на дълбочина от 2.5 - 4 км.

2.Под налягане (хидравличен удар) се изливат в шахтата милиони тонове вода, смесена със силно токсични химикали и пясък.

3.Скалите се напукват от налягането, химикалите и газа, които се намират в тях, започват да излизат от пукнатините /пясъкът се използва, за да държи пукнатините отворени през това време/.

4.Докато газът се събира по този метод, една част от него, заедно с токсичните химикали, отиват директно в атмосферата и въздуха.

5.Половината от сместа (вода, пясък, химикали), използвана в шахтата, остава долу в почвата, като замърсява нея и подпочвените води.

6.Другата половина от отпадъчните води се извлича в цистерни и се изсипва ”на определено място” от компанията. Къде според вас ще е това място? /говорим за милиони тонове замърсена с химикали вода!/.

7.В резултат на този добив, почвата и водите стават негодни за употреба, а районите, в които се добива шистовия газ, постепенно се обезлюдяват и превръщат в пустини.

Какви са екологичните и здравните рискове от добива на шистов газ?

Рисковете са в няколко посоки:

Губи се безвъзвратно обработваема земя, а такъв ще е случаят в България. Поради технологични изисквания, сондите са толкова нагъсто, че теренът на добива става като лунен пейзаж и не може да се използва за нищо друго по време на добива или след него.

Замърсяване на подпочвните водоносни пластове, използвани за питейни цели. Това е установен факт при добива на шистов газ в САЩ, където има химически замърсявания и навлизане директно на газ в канализацията за питейните води. Ако този риск се получи у нас (в региона се изпозлват и кладенци) това ще е катастрофа.

Изчерпване на водните запаси заради добива, при който се използват големи количества вода, която се замърсява и не може да се пречисти напълно. Щатската Агенция за околна среда (US EPA) в писмо изброява какви замърсители могат да се очакват – над 40 (вкл. тежки метали, бензен, азотни съединения, алфа и бета-радиоактивност, стронций-90, радий).

Замърсяване на подпочвените пластове от химикалите, които се вкарват със сондите за т.нар. воден куршум.

Всичко това може да рефлектира върху здравето и живота на хората от региона на добива, за което също има свидетелства в Мрежата.

Това твърди Пенчо Ковачев.

Американският енергиен Закон от 2005, прокаран от Дик Чейни в Конгреса, изключва добива на нефт и газ от Закона за защита на питейната вода, създаден още по времето на Ричард Никсън! Същият Енергиен закон от 2005 изключва и законите за чистотата на въздуха и водата!

Подписва не друг, а познатият на целия свят с агресивната си външна политика, Джордж Буш – син.

Методът хидравличен удар включва вкарването на вода и химикали на 2,5 км дълбочина под земята! Самият удар е като малко земетресение и огромният натиск разцепва скалата и освобождава газа. За са се „постигне” удар, има необходимост от пробивна течност – смес от над 596 отровни химикала – инхибитори на корозия, сгъстители, киселини, биоциди, изсушаващи елементи, желиращи елементи, въпреки че проучвателите твърдят невинно „Вкарваме малко вода!”

Всеки пробив изисква от един до седем милиона галона вода, една шахта може да се използва до 18 пъти, но при всяко ново ползване се вкарват още от един до седем милиона галона вода!

И всички тези използвани галони вече съдържат вода с 596 силно токсични, отровни елемента!

Без вода – няма живот, но да смесваш вода, за да я отравяш с 596 силно токсични елемента – тази вода е неизползваема! Тя няма къде да се дене – трябва някъде да се изсипе, а изсипана, отравя почвата завинаги и подпочвените води! Хората трябва да се изселят от там, тъй като мястото е достойно за изтърпяване на бавна , мъчителна смърт, даже да нямаш присъда!

Водата, която тече от чешмите започва да съска, кипи, разяжда, тя гори – струята й гори! Първоначално има метален вкус, след това ставакафява, започва да мирише непоносимо – не може да се ползва за нищо, нито за пиене, нито за къпане, нито за пране, поливане, готвене...

Козината на животните пада, те започват да повръщат, и умират мъчително – а какво остава за хората, живеещи в близост до зона за търсене и добив на шистов газ?

Заразяват се кладенци, градини, растения – нима може да останат да живеят там живи хора?

Вода с пропан – поднасяш клечка кибрит и тя пламва! Както си тече от чешмата!

Ракови заболявания, тежко болни, мъртви животни от селскостопанските до домашните любимци. Как тогава хората ще издържат?

Мораториум върху проучванията и добива на газ от шистови скали и повече прозрачност при вземането на важни национални решения. Това поискаха граждани, представители на партии и неправителствени организации, които днес протестираха пред Министерския съвет срещу намеренията на американската компания "Шеврон" да търси шистов газ в Североизточна България. "Шеврон" спечели търга на правителството за проучване на залежите край Нови пазар.

Някои от протестиращите са дошли специално от Варна, Добрич, Пловдив, Чирпан и Айтос. Повечето се притесняват от химикалите, използвани в хидроразрива (фракинг), чрез който се извършват проучванията и добива. Според тях съществува риск от смесването на химикалите с газа и водоносните геоложки слоеве, което може да отрови питейната вода за цяла Добруджа.

"Искаме мораториум, а след това и закон, който да забрани използването на хидравлично разбиване", обясни пред медиите Ангел Славчев. Той твърди, че не представлява партия, а е просто гражданин от групата "Ние сме против българския Чернобил - добива на шистов газ" в социалната мрежа "Фейсбук". На въпрос дали все пак България не трябва да види какви са възможностите за безопасно извличане на такъв газ и дали това ще е икономически изгодно, Славчев отвърна, че не трябва да се рискува.

Както е известно, през 2010, добивът на шистов газ в САЩ (на хартия, разбира се) достигна 51 млрд. куб. м. И макар, че това не е кой знае колко сериозна цифра /под 8 процента от годишния добив на руския „Газпром” например/, редица медии побързаха да ни проглушат ушите с твърдения за невероятните перспективи през този нов отрасъл, а пък някои от най-големите световни компании похарчиха около 21 млрд. долара, закупувайки активи, свързани с уж толкова перспективния добив на шистов газ. Твърде бързо се оказа обаче, че са сбъркали и, че става дума за поредния американски „борсов балон”. Стана ясно, че редица американски компании са „надписвали” обемите на добивите си и на установените газови запаси и, в същото време, съзнателно са снижавали стойността на добива, с единствената цел да повишат котировката на акциите си на борсата. Дори Департаментът по енергетиката на САЩ беше принуден да признае този факт и със задна дата да коригира надолу показателите за добива на шистов газ в страната.

Земетресението в района на Блекпул, на 27 май 2011, съвпадна по време със старта на нагнетяването на големи количества вода под налягане, осъществено от енергийната компания „Cuadrilla Resources”, с цел да се извърши хидравличен разрив на съдържащите шистов газ сложни хоризонтални слоеве.

BGS коментира по следния начин предишните земетресения в района на Блекпул: „Всеки процес, който изисква нагнетяването на вода под налягане в дълбоките породи с цел тяхното разрушаване, може да доведе до земетресения. Добре известно е, че нагнетяването на вода или други течности, при добива на петрол и геотермалното инженерство – като добива на шистов газ например, могат да доведат до повишена сеизмична активност. Наистина, обикновено земетресенията са прекалено слаби, за да бъдат усетени, но има и примери за по-сериозни земетресения” пише анализаторът на „Индипендънт” Стив Конър.

Георги Божинов от БСП отбеляза в кулоарите на парламента, че се е консултирал по въпроса с проучването и добива на шистов газ с български учени, според които не само добивът на шистов газ е опасен, но и проучванията, тъй като в използваната смес, с която се атакуват подземните слоеве, има вода, пясък и токсични вещества.

Ще отровят водата, земята, въздуха, ще създадат необитаеми земи, хората ще се наложи да се изселят от родните си места – и всичко това има за причина една дума: пари!

Баз направена екологична експертиза, без допитване до хората, една самозабравила се партия тръгна да превръща земята ни в пустиня!

Необратимо ...

 

Коментари 

 
+5 #7 stella 2011-09-11 08:03
незнам някой да може да ги спре,не сме единни дори и тогава когато се отнася за живота ни...да поемем обща кампавия...да стигне со всеки по богата информация за намеленията на това правителство да е последно в нашата история...Това е престъпление и предателство нъм народ и човечество!
Цитиране
 
 
0 #6 Владимир Стоянов 2011-09-11 05:23
И така да е,мисля че всичко пак ще си стигне само до групичките в facebook.От години едно и също-говори се,коментира се,всички ревът и са недоволни,но никои не прави нищо и постепенно всичко се забравя.
Цитиране
 
 
+3 #5 Рада 2011-09-10 02:38
Споделих тази и други ваши статии във Facebook-много са ценни !Благодаря!
Цитиране
 
 
-5 #4 Alexieva 2011-09-08 18:58
Полезно е да се знае какво означава добив на шистов газл Прекрасно! Цитират се специалисти и всичко е убедително. Не разбрах каква е връзката с ГМО, за които се споменава само за да се внуши аналогиял Няма обяснения, няма мнения на специалисти. ГМО е твърде общо понятие. Нямате представа колко много и колко различни науки трябва да учи човек за да разбира добре за какво говори. У нас за съжаление има два крайни лагера "за" и "против" и на никой не му пука за какво всъщност става въпрос.
Цитиране
 
 
+7 #3 J 2011-09-02 07:13
Чудесна статия :)
Цитиране
 
 
+7 #2 Д 2011-09-01 18:08
Пропуснах да кажа,че Добруджа е силно сеизмичен район-това усложнява неимоверно много нещата! Ще се намери ли кой да се възпротиви,или отиваме курбан,заради чужди интереси и незаинтересован ост към населението?
Цитиране
 
 
+8 #1 Д 2011-09-01 18:06
Изгледах филмите,ужасна история!!! Не знам къде точно около Добрич,но ние сме обречени. Засега плащаме най-скъпата вода /може би най-скъпата в света/,2.80 лв. за кубик, а се оказва,че ще плащаме за отрова! Няма да я пием,няма да перем,няма да се къпем...Това е безумие! Нямам думи повече.На днешния протест в града,управлява щите областта не са реагирали адекватно,докол кото разбрах от новините.На хората трябва задължително да се разяснят всички подробности от опасността,коят о е надвиснала над нас!!!
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене