Дянков може да намери пари за железниците, но явно иска фалит!

Дянков може да намери пари, за да плати за мотрисите на германците, но явно не желае. До този извод стигам след като през 2010 година след като единствено в сайта „Хроники” изнесох данни как Симеон Дянков източи от държавното предприятие РВД милиони, за да запълни дупките в бюджетния си дефицит!

Същото направи навремето и Жан Виденов, като взе от РВД 6 милиона, за да спаси АК „Балкан”.

Не твърдя, че е редно, не твърдя че е в рамките на закона да се посяга на РВД, но щом един Симеон Дянков може да вземе от РВД, за дупки в бюджетния дефицит, то защо да не вземе поне 8 пъти по-малка сума, за да плати мотрисите на БДЖ, за да не бъдат върнати!

Тук трябва да направя важно уточнение: държавно предприятие "РВД" не формира печалба, а реинвестира парите, които получава от такси на прелитащи и кацащи самолети, както и за обучение на кадри например, за истинска рехабилитация на своите служители. Това са правилата и изискванията на европейските партньори на РВД.

Срещу имуществото на ДП РВД не може да се насочва принудително изпълнение и за ДП РВД не може да се открива производство по несъстоятелност. Това е правило и не се нарушава.

Откъде идват парите на РВД?

Държавното предприятие събира пътни такси за аеронавигационно обслужване за използването на радионавигационни средства и полетно обслужване в зоната на летищата и за аеронавигационно обслужване при прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България.

Основните приходи на ДП РВД са от пътните такси, фактурирани и събрани от Евроконтрол, съгласно клаузите на Многостранното споразумение за пътните такси. Освен от пътните такси дейността на ДП РВД се финансира и от средства по кредити, лихви по депозити, помощи, дарения, обучение и квалификация и други услуги, свързани с предмета на дейност.

ДП РВД не получава финансиране от държавния бюджет. Набраните средства се разходват за издръжка на дейността на ДП РВД, за придобиване на активи, за дейности по търсене и спасяване, за повишаване на квалификацията и програми за подготовка на персонала, за програми за подобряване на националната система за аеронавигационно обслужване и за задължения по международни договори и др.

Република България е член на Международната организация за гражданска авиация /ИКАО/ по силата на присъединяване към Чикагската конвенция.

Република България е член на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването /ЕВРОКОНТРОЛ/ от 1 юни 1997 г. ЕВРОКОНТРОЛ е създадена по силата на Международна конвенция за сътрудничество в областта на въздухоплването, подписана през 1960 г. Република България се е присъединила към тази конвенция със закон за ратифицирането й, приет от 37-то Народно събрание на 30 януари 1997 г. Със същия закон е ратифицирано и Международното споразумение за пътните такси. ЕВРОКОНТРОЛ изпълнява задачи по осигуряване на безопасно аеронавигационно обслужване на въздухоплавателните средства. В тази връзка ЕВРОКОНТРОЛ реализира Европейската програма за управление на въздушното движение /ЕАТМР/.

Само едно не са предвидили от ЕВРОКОНТРОЛ – нареждането да се пълни държавният бюджет с пари от РВД. Според логиката на някои политици – държавният бюджет не финансира РВД, но РВД беше „длъжно” да финансира гордостта на Симеон Дянков, за да е бюджетът ни в челната класация на бюджетите на други европейски държави. Така вместо реинвестиции за рехабилитация, обучение, нова апаратура, преквалификация, свързана с последните изисквания за безопасност на въздушното движение,  пари в милиони отидоха за бюджетни харчове. Въпрос на гледна точка.

Така че, пари за мотриси има и има форма да се вземат под някаква благовидна форма.

Липсва единствено желание от Дянков страната ни да има железница! Затова той продава всичко, на всяка цена. Готов е след Булгартабак, имотите на дипломатическите представителства в чужбина, Кремиковци, и редица обекти държавна собственост да закрие железниците, да разпродаде вагони /вече е започнала тази разпродажба-Л.Б./, релси, имоти на НКЖИ и най вече „Товарни превози”.

Страшното е, че в тази цел на Дянков му пригласят Ивайло Московски, ръководството на БДЖ и всичко това се върши със знанието на премиера Борисов!

Американският генерал и президент на САЩ Дуайт Дейвид Айзенхауер бе предупредил навремето: "Няма защита за такава страна, която съсипва собствената си икономика".

Т. е. ние сме беззащитни...

Ще припомня на Дянков и казаното от един японски министър-председател Коное: "Колкото и да е ужасно това, което светът ми стори, това, което аз сам си направих, е още по-ужасно".

Горкият Коное – да беше се родил в България – тук политиците живеят безнаказано!

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене