"Ние, Гражданите": Ще отговорите ли на исканията ни, г-н Борисов, или ще ни ги върнете по компетентност?

Бойко Борисов, премиерНа 27.06.2016 г. НПО „Ние, Гражданите” внесе в Министерския съвет писмо до премиера Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет с исканията на членовете на организацията, които те желаят да представят на някое от предстоящите открити заседания на Министерския съвет на Република България.

Основанията за изслушване членовете на организацията извеждат от двугодишното мълчание по казуса КТБ, липсата на прозрачност по казуса, пълното игнориране и дискриминацията спрямо тази голяма група от ограбени български и чуждестранни граждани.

В писмото НПО „Ние, Гражданите” подчертават, че управляващите политически партии, начело с ГЕРБ, досега не само не са съдействали за разкриването на пълната истина за фалита на КТБ, но по всички начини, включително чрез активното съучастие на прокуратурата и политически натиск над магистрати, цензура и автоцензура, са допринесли за обгръщането на казуса с плътна завеса от мълчание, полуистини и лъжи, замазване на фактите и данните чрез поръчкови доклади и укрити доказателства. Подчертава се, че недопустимата намеса на прокуратурата в управлението на банката, блокирането с политически и други непозволени средства на гледането на дела срещу отнемането на банковия лиценз по същество са обусловили нарушаването на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, гарантиращи по признанието на ЕСПЧ от 02.06.2016 г. правото на всеки мирно да ползва собствеността си и справедлив съдебен процес.

„Ние, Гражданите” обвиняват държавните институции и техните ръководители за подлагането на голяма група от граждани и фирми на дискриминация:

Поради това, че са набедили вложителите в КТБ за печалбари и далавераджии и фактически са прехвърлили вината за фалита на КТБ върху тях;

Затова, че са прехвърлили отговорността за парите на хората и фирмите на самите вложители и са освободили от отговорност управителя на БНБ и членовете на УС на БНБ;

Затова, че не са поискали разследване и предварително наказателно производство срещу обявените от премиера за виновни за фалита на банката И. Искров, подуправителите на БНБ и експремиера Орешарски;

Затова, че са съгласували и позволили преизбирането от НС на виновните подуправители на БНБ;

Затова, че съвместно и солидарно с БНБ са заблудили ЕК и обществото за причините за банково-финансовата криза, а на една от банките в затруднение са отпуснали временна и държавна помощ в нарушение на ЗБНБ;

Затова, че са предложили и НС е гласувало целево и в полза на олигархично-политическата група, ограбила българските граждани, а не КТБ, промени в „най-добрите банкови закони” в Европа, които противоконституционно действат със задна дата в полза на истинските грабители и престъпници.

Затова, че повече от две години МС съзнателно игнорира всеки призив за прозрачност и справедливост, а прокуратурата игнорира всеки сигнал за пореден грабеж, извършван пред очите й с явното или мълчаливо съдействие на министъра на финансите и ФГВ, назначените от него синдици, шляещите се в банката и фонда посредници адвокати

Заради огромните паразитни разходи на квестори и синдици и придворните им консултанти юристи, чрез които се доограбва всеки стойностен актив.

НПО „Ние, Гражданите” обявяват, че са готови на крайни действия и решения именно поради арогантното поведение на българските държавни институции и правораздавателната система и последователните им усилия да игнорират проблемите и исканията на многобройната група на вложителите в КТБ, техните семейства, служители, семейства.

В. Ахундова

Съпредседател на

НПО „Ние, Гражданите”

ИСКАНИЯ НА НПО „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”

1. Пълна прозрачност и истината за КТБ чрез:

- Изпълнение на законовото задължение за одит на КТБ за 2014 и 2015 г.

- Предприемане на инициатива за обявяване и наказателно преследване на виновните за фалита на КТБ пред българското общество и подаване на сигнали от МС до прокуратурата срещу И. Искров и членовете на УС на БНБ до 2015 г., ексфинансовия министър П. Чобанов, КФН и Ст. Мавродиев и финансовото разузнаване на ДАНС, вкл. тогавашния директор Полина Кавръкова.

- Публикуване на пълния оригинален доклад на „Аликс Партнърс”, включително на български език и оригинал на английски език, включително възлагателния договор, техническото задание, ценовите параметри на договора и анексите към него.

2. Иницииране от МС на законодателни промени в ЗКИ, ЗБН, ЗБНБ и НК, гарантиращи:

- Въвеждането на възможност за съдебен контрол върху актовете по отнемане на лиценза на банка от пряко засегнатите лица. Към момента съгласно практиката, която силово са налага, такъв контрол няма, като формално съдебните инстанции твърдят, че само държавните органи в лицето на квестори и синдици могат да обжалват актовете на органите, които са ги назначили;

- Иницииране на наказателна бърза процедура за връщане на активите на КТБ в масата на несъстоятелността на банката, придобити при освобождаване на обезпечения, прехвърляния и т.н., независимо от броя прехвърляния към трети лица (разваляне на неизгодни прехвърлителни сделки);

- Изискване на наказателна и материална отговорност на квестори, синдици и ФГВ за виновната неефективна защита на интересите на кредиторите на банката поради невъзбрана на активи, допускане на придобивания и прехвърляния на активи на банката, вкл. и на длъжници на банката; за неправомерни и прекомерни разходи;

- Изискване на наказателна и материална отговорност за разходите по изплащане на гарантирани суми по преференциалните депозити, ограбването на 229 служители на КТБ, разрешението на БНБ по изключение ФГВ да извади от масата на несъстоятелността на банката над 59 млн. лв.;

- Прекратяване/недопускане на дискриминация на кредитори на банката от синдиците на банката и ФГВ и реално равно третиране на категориите длъжници, в т.ч. и чрез въвеждане на фигурата обществен съвет на кредиторите, който да наблюдава действията на синдиците в банките;

- Прецизиране (вкл. изменение) на законовите разпоредби, гарантиращи уеднаквяване на практиката по отношение на делата на кредитори по възражения относно статуса им на кредитори, реда на удовлетворяване и определяната държавна съдопроизводствена такса, т.е. законово гарантиране на прилагането на принципа на равенство на страните в гражданския процес.

НПО „Ние, Гражданите”

София

27.06.2016 г.

 
Търсене
Кой е тук?
В момента има 124 посетителя в сайта