2.Сивата икономика с два чадъра - власт и съд

Продължение от 25 ноември


Представете си, че имате хотел в центъра на столицата, чиято цена днес е 5 млн евро. Представете си и, че имате нотариален акт за този хотел и всичко около собствеността му е перфектно. И накрая си представете, че не можете да продадете този хотел, защото с фалшиви пълномощни имотът ви е бил реституиран от Столична община, а след това - продаван, препродаван, ипотекиран, залаган - и всичко това, след като върху хотела ви е имало наложена възбрана от съда за сделки с него.

Представете си и че сменяните непрекъснато "собственици" даже не са си направили труда да плащат данък сгради в общината, към която се води имотът. И най-накрая си представете, че една сутрин отваряте вестника и четете, че братът на един от "притежателите за кратко" на собствения ви хотел е получил награда от големите туроператори TUI-Германия, TUI -UK /бивш "Томпсън"/ и "Томас Кук" и че с това за първи път е влязъл в авторитетната класация! Получаването на наградата от брата на този "собственик" на вашия хотел е съвпаднало с международното туристическо изложение в Лондон...

Всичко, което помолих да си представите уви, е реалност. Според независимата експертна оценка на един много известен адвокат, съдбата на този имот е следната: поредица от нотариални актове, учредяване на договорна ипотека, отново поредица от нотариални актове и решение на Софийски районен съд, с което поредната сделка за продажба е прогласена като нищожна.
Следват още два нотариални акта за продажба и препродажба на имота, иск за възбрана от истинските собственици, които вече са разбрали, че някой зад гърба им трескаво продава и препродава хотела им, струващ днес 5 млн евро. И то, докато те го ремонтират, пускат ток, вода, телефон и слагат охрана!
Въпреки възбраната, следва нова продажба, повторна възбрана от собствениците, и още една - трета възбрана. Иск до съда за обявяване на предварителния договор на поредната препродажба за окончателен, И пак се зареждат: пореден нотариален акт с който се прехвърля имота на групировката ДИТ ГРУП АД в изпълнение на дълг. А тази групировка е същата, която спечелва голямата награда за хотелиерство от известните европейски туроператори и в нея е братът на един от собствениците за кратко - Румен Чандъров. Дали братът, награден и признат като хотелиер е знаел в какво е замесен другия брат?
Продължава издаването на документи по собствеността - казвам "издаване на документи, тъй като при цитираните в десетките нотариални актове покупко-продажби не винаги е имало реално плащане на сумата по поредната сделка за придобиване на хотела...
Подновява се ипотеката в полза на един от поредните малотрайни купувачи, известна банка, обявена в несъстоятелност. И прочие, и прочие. Междувременно истинските собственици обжалват извършената от Столична община и бившия кмет Александър Янчулев реституция и Столична община издава заповед, с която обявява първата своя реституционна заповед за незаконосъобразна, като пише нова, реституционна заповед. Тази нова реституционна заповед е издадена след като екип от юристи и експерти са прегледали внимателно цялата планина от документи, сред които и фалшивото пълномощно от наследниците на двамата братя евреи, използвано умело при първата покупко-продажба на хотела. А Пълномощното е фалшиво, защото едната половина представлява акт за раждане на иврит, според равина на столичната синагога, а в другата се споменават някакви имоти, които се предоставят за управление, но сред тях липсва хотела. Та точно с това пълномощно е реституиран хотела от Янчулев.

Последният издаден нотариален акт за покупко-продажба на имота е недействителен, според експертизата на известния адвокат по гражданско право, тъй като "купувачът не е придобил имота от собственик и към момента на продажбата върху имота е имало наложени възбрани, които предполагат правото на собственост на този последен купувач да бъде оспорено. Същото се отнася и за останалите придобивни сделки, сключени след вписването на първата възбрана". Или, ако цитирам началото на експертното мнение на известния адвокат по гражданско право: Налице е нотариален акт за продажба на имота от наследници на двама братя евреи и сделката е извършена при липса на представителна власт на пълномощника на продавачите. Т. е. сделката е нищожна - не е произвела правен ефект;
Налице е и втори нотариален акт - продажба на имота от несобственика на една жена. Тази сделка няма транслативен ефект, имотът всъщност не е придобит реално от въпросната жена, тъй като праводателят й, г-н Еди кой си не е бил собственик на имота към момента на продажбата... и т. н., и т. н. - безброй нотариални актове за прехвърляне на собствеността на хотела.

Всеки спор за собственост при имотна измама в България е съпроводен и от криминални деяния, коментира пред мен друг юрист експерт, преглеждайки цялата планина от документация на истинските собственици на хотела, която разкрива картината на българския преход в условията на диво първоначално натрупване на капитала. Реституция с фалшиво пълномощно, продажба на един обречен кредитен милионер, който по-късно е убит, договори за покупко-продажби в условията на възбрани за сделки, години съдебни дела, покупко-продажби по които няма извършени реални плащания на каквито и да било суми, ипотекиран, хотелът се препродава като чист, банката, която е била за ивестно време собственик на имота го води в активите си, даже когато хотелът вече не е неин...
С бързи прехвърляния на собствеността, независимо дали са плащани изобщо някакви пари на някого, чрез ипотека, и чрез "забравяне" на ипотеката този скъп имот не спира да сменя много често и бързо собствениците си, докато реалните собственици даже не подозират за това.
Защо се правят тези маневри из дебрите на закона? Причината може да е една и проста: с маневрите е трябвало да се размие истинската собственост, да се размие документално извършена с фалшиви пълномощни реституция. С маневрите е трябвало да се "забрави" че не са внесени в МФ парите от първата продажба на имота. Много неща е трябвало да се умъглят и единственият начин за това е бясна продажба и препродажби.
Много от замесените в сделките след реституирането на хотела с фалшиво пълномощно вече не са сред живите... Други, като нотариуси и съдии са си живи и здрави, че някои и на по-високи постове. Трети, роднини на някой от поредицата собственици, получават награда от престижни туроператорски фирми. И накрая на тази печална история и участниците в нея са истинските собственици, които водят повече от 10 години из съдебните зали неравна битка с призраци в рамките на закона, без да се спазва той.
История, започнала от желанието на двама братя евреи да напуснат България и заминат за Израел, история, в която братята продават на един българин срещу 4 милиона хотела си - завършва - засега - със "смяна на собствеността" и кражба на имота от собствениците в годините на демократичен преход. Използвани са вече наследници на двамата братя, които не само, че не продават хотела, не само, че не дават Пълномощно за управление на хотела, но и са замесени без да знаят в една гигантска машинация, за кражба на имот, родена от нечий светъл ум на перестройката.
Защо се спирам на тази много печална история за право на собственост - провокирана бях от новината, че двама юристи - председател и зам.-председател на Съюза на юристите в България поискаха достъп на нотариуси до личните данни на гражданите от масива на МВР.
Провокирана бях и от факта, че всички тези откриватели на топлата вода тръгнаха на последна битка по имотните измами, но всъщност резултатът ще е - институционализирането им. Легитимирането им. И това двамата авторитетни юристи няма как да не знаят това...

Но нека вече си служим с имена...

Докато в Столична община с кмет Александър Янчулев е текла процедура по реституиране на хотел "Здравец" на централния булевард "Мария Луиза" - адвокатът по сделката, Жак Ешкенази получава от Министерство на финансите писмо. В него от МФ го уведомява, че по смисъла на Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, след като е пълномощник на наследниците на израелски граждани, то може да извърши продажба на притежавания от тях имот /описана е сградата на хотела/ при условие, че купувачът е местно лице. Местното лице е намерено тутакси и това е Мариян Петров, известен повече като Мариян Първи, кредитен милионер от Сливен. По случайност, след като е бил употребен в първата продажба на хотела след реституцията с фалшиво пълномощно, Мариян Първи е убит.
Въпросното Пълномощно, което завърта машината на над десет годишни съдебни спорове представлява Кръщелно свидетелство на иврит, за което Равинът на Синагогата е дал нотариално заверена декларация по превода. Във въпросния документ, на другата му половина е споменат някакъв имот, който представлява нива в краен столичен квартал - "Военна рампа", за който наследници на двамата братя упълномощават адвоката Жак Ешкенази само и единствено да го управлява.
Столична община реституира хотела с две реституционни заповеди: едната половина идеална част през 1993 г., и другата, през 1995 г. Междувременно е извършена продажбата на реституирания само наполовина хотел с нотариален акт от 30 юни 1993 година, като нотариусът е вписал, че продава целият имот, барабар с нереституираната половина! Оттук нататък всяка покупко-продажба вече е недействителна, т. е. не произвежда правен ефект, но кой ти гледа това!
Съдът допуска съществено нарушение на процесуалните правила като не взема в предвид съществени за решаване на казуса доводи. Съдът приема, че оспореното чрез експертиза на превода на текста Пълномощно е напълно редовно, въпреки че хотелът не е упоменат в документа, и въпреки че по тази причина, адвокат Жак Ешкенази не е имал пълномощия да заявява хотела по реституционната процедура. Ешкенази не е имал право и да продава хотела. Съдът изобщо не обсъжда и взема в предвид фактите, по Пълномощното и неговата истинност. Така един български съд узаконява сделка за покупко-продажба, с която отнема имот на стойност 5 млн евро от истинските собственици!
Оттук нататък всички последвали продабжи и препродажби, ипотеки и прочие сделки с хотела са нищожни като правни сделки. Даже по веригата от бясна препродажба на хотела да е имало добросъвестни купувачи, след като първоначалната сделка е сключена при поредица от правни нарушения - тези последващи купувачи не придобиват основателно право на собственост!
Съдът "пропуска" да установи на какво основание се е легитимирал първият собственик на хотела след реституцията на имота от Столична община.
Съдът приема, че е без значение кой се е легитимирал като собственик на хотела и кой от поредицата непрекъснато сменящите собственици си е плащал данъците.
Съдът прекрасно е знаел, че първите две реституционни заповеди са незаконосъобразни и отменени впоследствие от Столична община. Съдът не се съобразява, че първата покупко-продажба на хотела е извършена преди да е издадена втората реституционна заповед, с която цялостно СО е върнала имота. Само това обстоятелство превръща първият нотариален акт, издаден на Мариян Първи в нищожен поради сериозни процедурни нарушения, да не кажа по-точната дума - престъпления.
Двама братя евреи сключват с един българин предварителен договор за покупко-продажба на хотела си и пред свидетели получават веднага 4 млн лева за това. Този предварителен договор Софийският районен съд обявява за окончателен. Това Решение не се зачита от следващите съдебни инстанции, като междувременно имотът бясно се продава и препродава, прехвърля и ипотекира.
И във всеки един нов нотариален акт действа нотариус. През това време в съда се вземат решения като не се зачитат основателни и документирани доводи на истинските собственици. Така успоредно в тази печална сага действат нотариуси, съдия изпълнители, общински чиновници и съдебни инстанции.
Засега ще спра дотук с разказа си за тази откровена кражба на имот, който се оценява днес на 5 млн евро, за да се върна към инициативата на проведената Национална конференция за имотните измами и направените изявления на неслучайни юристи по този повод.

Ето какво казва членът на Висшия съдебен съвет, проф. Анелия Мингова: "Промяна в закона ще спре имотните измами". Ако не беше тъжно, щеше да бъде смешно на фона само на разказаното начало за кражбата на един хотел в столицата.

"На всеки един нотариус да му бъде даден достъп до системата на МВР, за да може да проверява дали представяната му в момента на сделката лична карта е фалшива или всичко е наред", предложиха на Националната конференция за имотните измами в столицата. За нововъведението заговори председателят на Съюза на юристите Владислав Славов.
Форумът се проведе под патронажа на президента Георги Първанов, който присъства на откриването му. По думите на държавния глава, участието му във въпросната конференция било един скромен знак за подкрепата му към усилията да се търси решение за справяне с този проблем. Президентът Първанов припомни, че частната собственост и нейната неприкосновеност са гарантирани от Конституцията и посегателството срещу нея е недопустимо! Но кой ти спазва Конституцията днес?
Зам.-председателят на Съюза на юристите Йосиф Герон заяви, че рязко са нараснали посегателствата върху недвижима собственост и прикани за спешни промени в законодателството, като фалшифицирането на документи, с които се придобива собственост срещу недвижим имот, вече се инкриминира.
Така се появи и другият проблем от тази Национална конференция. Никой от радетелите за спиране на имотните измами /след като те 16 години продължават без проблем - бел. Л. М./ не си направи труда да поясни следното: инкриминирането на придобита с фалшиви документи за собственост ще важи ли със задна дата, или не. Ако се приеме от законодателя, че придобиването на собственост с фалшиви документи се инкриминира и ще е подсъдно, недействително - това поставя в неравностойно положение изпатилите си от далаверите с имоти досега граждани, т. е. една такава поправка, без да има действие със задна дата ще дискриминира откровено собствениците с откраднати с фалшиви пълномощни имоти. А това вече ще е сериозен прецедент в българския правен мир.

Не отварям дума за факта, че със съдействието на нотариуси, съдии и прочие длъжностни лица десетки, даже стотици имоти в цялата страна преминаха в друга собственост и то именно, чрез използване на фалшиви документи. Добре е да се инкриминират имотните измами, но още по-добре е да се създаде и работещ бързо механизъм за връщане на първоначално взети с измама имоти от истинските им собственици. Без това обстоятелство, инициативата няма особен смисъл и остава впечатлението, че се цели единствено искането за достъп до личните данни на гражданите да се узакони.
А това вече създава реални предпоставки за безпроблемно прихвърляне на имоти от истински собственици на измамници...

Това ли е крайната цел в борбата с имотните измами? Измами, вършени в продължение на 16 години под чадъра на съдебната власт, и с нейно негласно съдействие...

Следва продължение

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене