18.Паралелната власт

Продължение от 13 май

//
Някой някога задавал ли си е въпросът - защо бе оставено Движението за права и свободи в политиката? След като около регистрацията му имаше не един или два фала, а Конституцията не допускаше регистрация на политическа сила на етническа основа.

Регистрация, след като съвсем сигурно се доказа, че ДПС е продължение на Турското национално освободително движение, в което членуваха хора, извършили терористични актове?
Или другият въпрос, който трябва да си зададем: има ли друга държава, което да допусне политическа сила с подобно минало в управлението си?

Отговорите на тези въпроси дават едно заключение: нищо случайно няма около регистрацията на ДПС, а още по-малко пък в допускането тази регистрация да се осъществи. Кой или кои са извършителите на неслучайните събития в една държава? Засега е сигурно, че те са в сянка - като паралелна власт на непрекъснато менящата се изпълнителна, съдебна, законодателна власт. Паралелна власт, която се водеше от свои принципи, независимо от действащите закони в страната.

ДПС бе оставено в политиката най-малко защото България е на Балканите и новоизлюпените ни политици ги плашеха с евентуално етническо напрежение.

Въпросът за създаването на ДПС и неговият лидер, и нахлуването им в политиката остана с пълна сила да стои не напълно изяснен до момента, в който в предаване на Нова телевизия не се появи Минчо Минчев, бивш народен представител и председател на Общонародния комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/*. Минчев показа в студиото на Нова телевизия документ-справка, внесен на закрито заседание на Министерския съвет, проведено на 19 март 1991 година. Той цитира записаното в него, което без спор доказа връзка на ДПС с турските тайни служби и БКП. Минчев прочете и част от документа:
"Първите контакти на Доган и упълномощени от него лица с официални турски представители, датират от пролетта на 1990 година. Оттогава насам, чрез дипломатическите си представителства у нас, Турция фактически упражнява непосредствено политическо ръководство върху Централното оперативно бюро на Централния съвет на ДПС и парламентарната му група. Известни са ни 145 случая, при които 34 члена на Централния съвет на ДПС, активисти от регионален мащаб, са провели срещи със служители от посолството на Турция в София и турските генерални консули в Пловдив и Бургас".
И тъй като министър-председател по време на това закрито заседание на Министерския съвет е бил Димитър Попов, той също бе гост на Нова телевизия след Минчо Минчев и продължи разкритията около регистрацията на ДПС и политическата й легитимация. Попов потвърди, че Справката е истинска и му е била представена от тогавашния МВР-министър Христо Данов. "... в моето съзнание споменът е още свеж" - потвърди Попов случилото се на 19 март 1991 година, когато той внася документа и запознава с него кабинета, на който е бил начело.
"Нещо повече - уточни бившият премиер - тази справка бе поднесена от мен и в т. нар. Комисия по национална сигурност на държавата, чийто председател бе президентът д-р Жельо Желев, участвах аз - като министър-председател, министрите на вътрешните работи и отбраната и зам.-председателите на МС." Оттук нататък събитията следвали своя ход: Попов съобщи по Нова телевизия, че в някои райони е имало напрежение в 1991 година и хора, които не са си върнали имената преди смяната им, не били погребвани:
"В някои райони все още имаше поводи за някакво напрежение, например в Родопите. Спомням си много добре, че имаше случаи, при които починали граждани не бяха погребани, затова защото преди смъртта си не са възстановили старото си име... починал е, да кажем, в понеделник, стои ден, два три, поради някаква намеса не се извършват обичайните треби и той стои непогребан... После разбрахме каква намеса... Под влияние на ръководители на ДПС е ставало такова задържане, вероятно, за да се внесе в съзнанието на останалите, че трябва да има някакъв ред и това е редът, който това движение е определяло в тези райони... г-н Данов представи лично на мен, като министър-председател, в МС и го донесе дори на едно заседание на тази Комисия за националната сигурност, заснети кадри от органи на МВР. Аз информирах на това заседание..."
Попов разказа за заснети кадри, които потвърдили спирани погребения, като на тях се виждал ясно и самият Ахмед Доган: "На тези кадри бе показан ковчегът с... то не беше ковчег... Те не са, да,... тялото на покойника, едно движение около този дом и се показа г-н Доган... Да, когато аз казах това, той /Доган - бел. Л. М./ каза, че това не е възможно да е станало? ... Просто да изслуша тази информация и той каза, че това не е възможно да е станало. Аз попитах: "Нуждаем ли се от прожекция". Групата, която го беше изготвила, беше донесла... Аз направих едно устно изложение, при което той каза, че това не е възможно да е станало. Попитах д-р Желев: "Ако е необходимо да прожектираме филма", той /Желев - бел. Л. М./ каза: "Не се налага".
Желев отказва на Попов да показва заснетите кадри на погребението въпреки отказът на Доган да признае, че е присъствал на подобен скандал... Тогавашният президент е искал час по-скоро да се приключи с неприятния проблем, отнасящ се пряко до Движението за права свободи и неговия лидер, Ахмед Доган.
"За мен е трудно да кажа кой е разпоредил, но той /Доган - бел. Л. М./ е бил в това село. Това е едно село в Западните Родопи. - потвърди Димитър Попов в студиото на Нова телевизия! "Чрез активисти на ДПС, турските представители у нас изучават определени лица, представляващи интерес за специалните им служби, следят развитието на процесите и тенденциите сред турската етническа общност, българомохамеданите и циганите. Придобиват секретни документи на МВР, правителството, някои партии и т.н." - това бе прочетено, като част от въпросната Справка в предаването на Нова телевизия "Здравей, България!"

Още по-скандално звучи и друг цитат от Справката:
"На 12 юни 1990 година, пред политическия съветник Алев Калъч, Ахмед Доган е заявил следното: "Аз съм човек на делото, посветил съм се на борбата за права на турското население. По-скоро ще заложа главата си, отколкото да отстъпя и милиметър от постигането на тези права. Това е съдържанието на действията ми, първата ми мисия. Непосредствено свързана с нея е и втората ми мисия - да направя всичко, за да може у помаците да се изгради турско самосъзнание. Това са хора, изключително предани на своята религия и вярващи, че са турци"… "За своето съществуване... продължава Ахмед Доган пред Алев Калъч - "За своето съществуване, за своята сила и постигнати успехи, ДПС е задължена на обстоятелството, че съществува Турция. От страх пред силата на Турция българите не посмяха да ни попречат да участваме в изборите. Страхуват се от нас, тъй като зад гърба ни е Турция".
"Днес у нас е в ход планът "Баязид-2" - второто потурчване на България" - твърди Димитър Аврамов в своя публикация "Как българите станаха турци".
Аврамов се връща към реформатора Мустафа Кемал, който налага господстващата и до днес в Турция, агресивна спрямо съседните страни доктрина кемализмът, чийто основен принцип е турският национализъм. "Тази идеология е пряко свързана с постулатите, обявени от бащата на пантюркизма Зия Гьокалп: една държава - един народ - една нация. - Това пише Аврамов в своя текст. - "В тон с тях Ататюрк ще каже: "Нужно е да заявим на нашите съотечественици - християни и евреи: нашата партия счита и тези граждани без съмнение за турци"... През1924 г. е създадена и първата републиканска конституция. Нейният член 88 е категоричен - всеки гражданин на Турция е турчин. По-късно, през 1934 г. ще бъдат приети и т. нар. СС-закони. Названието им идва от първите букви на две понятия: сюргюн /депортиране/ и сойкъръм /геноцид/. По силата им инородното население се прогонва от родните места и се заселва сред компактни турски маси, за да бъде асимилирано. Същата година се променя и именната система - фамилните имена стават турски, без разлика на етноса. Така умишлено се заличават именните системи на всички нетурски народности."

"Масирана дезинформация залива общественото мнение у нас и в Европа, пропагандната машина на Анкара настойчиво проповядва фалшивата теза за "турска колонизация" на завладените български земи - пише Аврамов, като се връща към корените на тази политика и идеология. - ... Мюсюлманите в България, твърдят те, "нямат турски произход, те са част от ислямизирано местно население". През 1840 г. изтъкнатият френски учен Ами Буе ще каже: "Мюсюлманите в Европейска Турция са почти винаги славяни или албанци". По-късно Иречек ще го допълни: "Хората в Североизточна България по начало са българи, потурнаци по вяра и език".
До същите изводи ще стигне в доклада си и Международната комисия за разследване причините за балканските войни, известна като Карнегиевата анкета. В други времена насилствената ислямизация на българите ще признае и турският историк Шефкет Айдемир. "Тази идея, пише той, възниква в резултат на политиката на османската върхушка за претопяване на населението от поробените земи. Още от 1362 година с приемането на закона "Пенджик" ислямизацията придобива характер на държавна политика". Други изследователи ще докажат, че мюсюлманите в Лудогорието са хора "калъч-качкън". Т. е., за да се спасят от ятагана на завоевателя, приемат исляма."

Интересни думи на Ататюрк припомня Аврамов: ""Тези земи са били наши и пак ще бъдат наши. Дедите ни са стигнали до там със силата на оръжието, а ние ще стигнем със силата на културата и напредъка".
И докато Ататюрк се е старал да бъде мек и по-толерантен в думите си, то лидерът на ДПС Ахмед Доган е доста по-различен от неговото поведение.

По време на петдесетгодишния юбилей на Ахмед Доган се чуха за кой ли път версиите как той и ръководеното от него ДПС са гарант на етническия мир в страната. На самия Доган бе присъден най-високият орден: "Стара планина" - първа степен. На церемонията по награждаването Доган не пропусна възможността да унизи България, заявявайки, че не желае ордена, защото това не било в неговия стил! Президентът Първанов не коментира това поведение на лидера на ДПС, но пък не малко политици и журналисти направиха връзка на отказа от ордена с посещението на турския премиер Реджеп Ердоган.
Няма да коментирам тук как на човек, за когото се твърди, че е занесъл списък на агенти на тайните служби в чуждо посолство му връчиха орден? Няма да припомням и факта, че на нито едно национално тържество в последните 18 години Доган не присъства. И на такъв политик, умни глави решиха да присъдят орден "Стара планина, първа степен?
И все пак, всеки що годе интелигентен българин е наясно, че историческата съдба за оцеляването на българите е свързана през вековете с християнството. Оттук и тези факти водеха до отъждествяване на народността с православната вяра.
На малцина извън пределите на Босна и Херцеговина говори нещо фактът, че Рамиз Делалич, известен с убийството на сърбина Никола Градевски, е бил застрелян в Сараево.
През 1992 г. смъртта на Градевски, убит по време на сватбено тържество, допълнително изостря етническото напрежение в бивша Югославия. Инцидентът се сочи за един от знаковите поводи за избухването на кървавата война в Босна, продължила до 1995 г.
За съжаление подобни събития изобщо не накараха политиците да се замислят, което от своя страна развърза ръцете на Ахмед Доган, съпартийците му и техните идеолози от другата страна на югоизточната ни граница да действат по своите цели.

Какво бе основното, което даде повод на живеещи в сръбската провинция Косово, албанци да поискат автономия? Това бе големият процент албанци, противопоставен срещу далеч по-малкия сърби и други етнически общности, които бяха изселени принудително по време на военните конфликти. В Косово се поощрява раждането на повече деца в албански семейства, докато ще дойде ден, в който сърбите и другите малцинства ще са съвсем незначителен брой.

В България, в последните 18 години нещата вървяха по друг път: първоначално на българските мюсюлмани им бе наредено да учат турски език, като майчин. Успоредно с изучаването на езика, от известно време масово и тихомълком се изкупуват земи в България, за да дойде денят, когато на въпросните земи ще заживеят турско говорящи и това ще бъде основание да бъде поискана независимост. Рано или късно това ще се случи - неизбежно е. Твърди го Димитър Аврамов, твърдят го хора, които имат наблюдение как върви изкупуването на земи в България и от кого.
Не казвам, че подобен сценарий може да се осъществи утре или догодина - авторите на подобни планове имат търпение и умеят да чакат, работейки за каузата.
Минавало ли бе на някого през ум, че един ден българските граждани с мюсюлманско вероизповедание ще говорят турски, ще се самоопределят като "български турци" /едно абсурдно понятие/, но не и невъзможно. Или че, политическа сила, създадена въз основа на турския етнос на част от населението български граждани ще има думата в управлението на държавата, важните решения, които се вземат, законите, които се създават и най вече ще балансира кой да бъде начело на страната?

Не искам да се сбъднат един ден тези мои прогнози, но нещата определено вървят в тази посока - държавата ни да загуби част от своята териториална цялост.

Следва продължение

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене