2. 93 грама смърт

Продължение от 1 юлиНа 29 февруари 1996 г., в предаването "Отзвук", доц. Рада Аргирова заявява: "Нека започнем от самото начало. Бих искала да кажа, че д-р Виткова съвсем не е човек, който ще избяга от отговорност - тя просто е заета в момента. Искам да кажа, че това, което се случи най-напред, започва от средата на 1994 година, когато при събиране на количество кръв от 64 кръводарители, в средата на лятото, се започва производството на редица кръвни продукти, един от които, както споменахте е антихемофилния глобулин. Той е произведен, така или иначе в края на 1994 година, започва да се прилага, през януари и през м. април във Варна, мисля, че д-р Карев го каза преди малко. /Д-р Георги Карев - е депутат от десницата - бел. Л. М./. Във Варна откриват един хемофилик, заразен, обаче оттук започва това, което трябва да изясня и което непременно трябва да бъде ясно. Във Варна се прави първата проба за изследване на СПИН, в края на м. април. Ние никога не можем да приемем, че 1 човек със сигурност е заразен, без да имаме така нареченото потвърдително изследване. Това потвърдително изследване са прави само в Централната лаборатория по СПИН в София. От Варна, първата кръв за такова изследване пристига в средата на м. май, тъй като това е първият случай на хемофилик, който в България се заразява по този начин, а искам да подчертая тука, че от 9 години наблюдаване на тези хора, това е първият такъв случай - ние съответно, се отнесохме с изключително внимание към него, поради което трябваше напълно да сме сигурни дали действително това заразяване е станало по кръвен път или по друг път. Това беше изключително важно, а според всички нормативни документи и международни изисквания, необходимо бе да се направи и втора серумна проба. Това е периодът от месец май, казвам, не април - докато получим резултатите в началото на месец октомври. Тук сте прави, че има скъсване по веригата, но това скъсване по веригата не се дължи на МЗ, а на редица звена по пътя на тази верига, които аз ще назова сега - това са няколко звена, 4 на брой, от здравни заведения в страната и по-специално ще кажа - във Варна и в Добрич. Ние търсим писмени обяснения, не само писмени обяснения, но и точните обстоятелства около това забавяне. И една част от тези хора, които са виновни за това - вече са наказани, други ще бъдат наказани, но така или иначе до м. октомври ние нямаме пълна сигурност, че става дума за заразяване по кръвен път. Това е изключително важно, тъй като при пациента имаше възможност, заразяването да е станало и по полов път. А когато има един заразен хемофилик в "Кръвна банка", това е сигналната червена лампа, че в кръвта има проникнал вирус. Затова беше много важно да засечем как е станало това заразяване. Оттам нататък... /прекъсната е от водещата Диляна Грозданова, и продължава проф. Лисичков - бел. Л. М./.
Разрешете преди да Ви отговоря на въпроса за колко души става дума, да добавя, че тогава, когато става известно, буквално същият ден, в който стана известно за тримата души, заразени хемофилици, и ние тръгнахме да търсим другият продукт, ние веднага същата вечер, беше късно, на 1 февруари вечерта, изпратихме информация на БТА до всички масмедии. Странното е, че наистина, че много малко от тях реагираха на това. Два дни след туй, на 6 февруари, направихме пресконференция в МЗ. На тази пресконференция аз лично казах, че не е изключено да има още заразени хора. Защо, защото трябваше да бъде идентифицирана тази серия антихемофилен глобулин и от нея да изходим, за да разберем коя е серията на фибриногена, който би бил заразен. Още първия път ние сме казали... има точно такова изречение, в момента МЗ предприема сериозни проверки на всички лица, получаващи кръвни биопрепарати. Става дума за... първо те не са 93, а 86 теоритически, на практика, днес мога да кажа, че става дума за между 35 и 40 души. Предполагам обаче, че ще бъдат по-малко, това е в процес на уточняване.

Рада Аргирова към д-р Игнатов / депутат от десницата-бел. Л. М./: Когато Вие говорихте в "Неделя 150", за което аз не знаех, а лично аз, целия предишен ден можех да бъда намерена, аз непосредствено слушах Вашето изказване, аз позвъних в "Неделя 150", откъдето ми отговориха, че ще дадат телефона ми на г-н Петров /Мико Петров - водещ - бел. Л. М./ и ако той сметне за нужно, ще ме включи. Той не сметна за нужно да го направи...
Искам да подчертая тук, много сериозната отговорност на директора на НИТХ, защото вижте, един министър не може да бъде специалист по всичко, той се опира на своите експерти. Ние имаме за случая документи, от които ясно и точно се вижда един ужасно тежък разнобой, фатален, бих казала, между директора и .. Това е недопустимо. Какво отношение трябва да се вземе в такъв случай? И даже имаме такъв момент, в който има изречение, което гласи, че противно на мнението на специалистите, МЗ започва да прави това и това... Да, МЗ ще прави това и това..."

Петък, 1 март 1996 година, денят за парламентарен контрол. Отговорът на министъра на здравеопазването д-р Мими Виткова:
"Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, народни представители, уважаеми д-р Карев. Истината за трагедията по заразяването с вируса на СПИН на болни, чрез кръвопреливане, която Вие превръщате в евтин политически спектакъл е следната: заразяването на тримата болни от хемофилия е станало чрез преливане на антихемофилен глобулин, на 27, 28 декември 1994 година. За 7-годишното дете,, и на 3 и 5 януари 95 година - за останалите двама. Първият положителен резултат в Централната лаборатория по СПИН е от 9 май 1995 година, когато лабораторията, по всички правила, с писмо иска изпращане на втори серум за потвърждаване на резултата от Центъра по трансфузионна хематология /ЦТХ/- Варна, откъдето е бил изпратен първият серум. Центърът по трансфузионна хематология - Варна, откъдето е изпратен първият серум. ЦТХ - Варна насочва лабораторията да се обърне към Добрич,, тъй като лицето живее там. За необходимостта от втора проба е уведомен д-р Георгиев, зав. кабинет за болести, предавани по полов път на Първа поликлиника - Добрич, който до м. септември не е изпратил в ЦЛ по Спин втори серум, поради отказ на лицето, което в това време е лекувано от екстрасенси, по данни на майката. След това, поради отпуск на лекаря и най вече, поради неизпълнение на служебните си задължения. През месец октомври в епидемиологично управление в Министерство на здравеопазването е изпратен протокол от Централна лаборатория по СПИН, при болен от хемофилия, при който възниква съмнение за кръвен път на заразяване, но не е изключен и половия, тъй като става дума за младеж на 17 години.
По повод този сигнал, МЗ организира епидемиологично проучване за уточняване на възможния път на заразяване. При този болен, на 5 януари 1995 година е извършено неколкократно преливане на антихемофилен глобулин от различни серии, всяка от които, получена от плазма на десетки серонегативни дарители, което прави невъзможно доказването на кръвния път на заразяване. Натъкнахме се в този случай на небрежно водене на документацията в Университетска болница - Варна, без да са писани сериите на прелятия антихемофилен глобулин, което затрудни тяхното идентифициране. Поради тези трудности, предприехме масово изследване на всички хемофилици, ползвали антихемофилен глобулин от ЦТХ- Варна, както и цялата страна и проверки на трасфузионната мрежа, за спазване на Закона за кръвопреливането. В резултат на тези мерки, предприети от МЗ, на 18 януари 1996 година се появи и вторият хемофилик от Варна, положителен за СПИН. След засичане на сериите антихемофилен глобулин /АХГ/, преливани на двамата, при цялата инсуфициентност на медицинската документация, попаднахме на дублиращата серия 42 АХГ, която е получена от двамата. Впоследствие се оказа, че тя е същата и при третия хемофилик.
От м. октомври до м. декември, уважаеми д-р Карев, издирихме с детективски методи всички хемофилици в България, които в резултат на унищожената от Вашето управление диспансеризация, защото за Вас, тя бе част от миналото, независимо добра или лоша, които никой в демократичните години за българското здравеопазване не води на диспенсерен учет и не изследва активно.
Така че МЗ до 18 януари 1996 година само допуска и упорито търси да докаже има ли кръвен път на заразяване, на единствения дотогава положителен хемофилик. Проверява се цялата страна, доктор Карев, и вие знаете, че тези изследвания се правят доброволно. АХГ е приготвен от плазма от 64 дарители, чийто имена се уточняват и техните адреси, и се взема кръв за откриване на вирусоносителя. На 20 януари спешно свиках Експертния съвет по трансфузионна хематология и от него изисках спешни мерки, както по конкретния случай, така и по обезопасяването на произвежданите у нас кръвни продукти... На това заседание дори Експертният съвет, в който участват нашите най-добри специалисти, включително и отговорните за производството на кръвните биопрепарати се поставя въпроса, че е получена същата серия плазма в НЦ за производство на фибриноген. Единствено компетентността на зам.-министъра установи, че е бил произведен фибриноген, 86 грама, от които са били прелети в 5 болници в страната... Едва днес бяха открити и последните, на които е прелят фибриногена, с тях, общият брой е 38 души.
До м. октомври 1995 г. МЗ няма как да е знаело, че има хемофилик, заразен със СПИН. Забавянето на информацията е по вина на ЦТХ-Варна и Кожно венерологичния диспансер на Първа поликлиника - Добрич...
На 1 февруари МЗ, официално, чрез БТА, а не тихомълком оповести заразяването на тримата... Дотогава никой не говореше, включително и Ескпертият съвет на 20 януари, че е бил произведен фибриноген. Когато доц. Аргирова откри това, последва писмено разпореждане от 6 февруари за спиране на употребата на фибриногена... до 10 дни ще имаме пълен списък на лицата, на които е прелят фибриногена, активно издирваме и изследваме 64-имата дарили кръвта...
В предаването "Неделя 150", въобще не е поканен представител на МЗ, доц Аргирова се обажда по телефона, но водещият предаването не я включва, защото не иска информация, а сензация.. Сценарият на снощния "Отзвук" ... не се търси мнението на спациалистите, а е подготвен терен за политическа сеч... Единствено виновен е здравният министър, нищо, че заразяването е станало преди той е е здравен мининстър... какво освен политически натиск е днешният протест към здравният министър? ... В политиката има и морал, д-р Карев..."

"Заразяването на толкова много хора е трагедия" - заяви в разговор проф. Тошко Лисичков, национален консултант по трансфузионна хематология, експерт към Съвета на Европа. - Ситуацията е изключително тревожна и трагична. Изключително, защото в 1995 година да бъдат заразени толкова много хора с кръвни продукти - това е една трагедия. Причините за тази трагедия са няколко: едната е, бих казал по-дребната, която има стойност за конкретния случай, това е забавената информация от април до октомври. Ако имахме тази информация, нямаше да пуснем заразения фибриноген в клиничната мрежа...
От една смесена плазма се произвеждат серия биопрепарати... първият сигнал идва от единичния болен, за когото научаваме през октомври миналата година. Вече МЗ нарежда епидемиологично проучване на всички болни с хемофилия за съответния район и се засичат трима болни. Тези болни са получавали по няколко серии биопрепарати - засича се коя серия са получили общо тримата. Следователно това е вероятният заразен продукт... Знаейки, че освен АХГ от тази плазма се произвеждат и други продукти, проследихме по-нататъшните количества плазма, от които е произведен АХГ - къде са отишли. Установи се, че са в нашия Център, в коя серия фибриноген е влязъл продуктът и по този начин ние маркирахме, че дадената серия е потенциално опасна. Ние не можем да кажем директно, че е опасна, в смисъл, че е заразна, защото явно дарителят е в прозоречен период, когато маркерите за ХИВ-инфекция още са отрицателни...

Този проблем ще може да се докаже, едва когато изследваме хората, на които е бил прелят фибриногенът. Ако са заразени, значи фибриногенът е заразен. Това е за конкретния случай в теоретичен план...
Причината всъщност е много по-дълбока и тя е именно: защо през 1995 година не са произведени препарати, които да не са вирусно инактивирани /обезсилени/. Причината, за да сме отново на това тежко положение: основна отговорност има екипът на министър Танчо Гугалов /предшественик на Мими виткова - бел. Л. М./. Още с идването му той получи от мен Доклад, в който подробно описах състоянието на трансфузионната система и особено тревожното състояние на производството на плазмени продукти у нас... От министър Гугалов не бяха взети никакви мерки, но по-нататък, използвайки контактите си в Съвета на Европа, с колега от Словения, аз влязох във връзка с една европейска фирма, която произвежда такива препарати... Получихме много информация, но за съжаление нещата спряха дотук. Информацията беше дадена в един проект, който стоя месеци в министерството, т. е. не не се взеха никакви мерки... Ако тогава се бяха взели мерки и рационално решение за съвременното производство и обезопасяване на плазмените препарати - нямаше да се стигне дотук. До трагедията."
  • Какво бе крило МЗ за СПИН заразяването?
  • Какво от казаното от д-р Виткова в парламента не отговаряше на истината?
  • Доц. Аргирова призна, че е знаела за СПИН-заразяването.
  • Каква бе вината на Министерството на здравеопазването в този трагичен случай?


От седем болници, в пет е бил прелят заразен кръвен продукт - фибриноген. 93 грама са били преляти на 38 души. Към март 1996 година 7 от 38-те заразени хемофилици вече са починали. От МЗ твърдят, че смъртта е настъпила вследствие на основното заболяване, без да са правени аутопсии. Никой не може да опонира, тъй като това са факти, съобщени след като трагедията вече се е случила. МЗ не организира група от патологоанатоми, която да изследва в резултат на какво е настъпила смъртта при тези 7 болни.
"Моята лична отговорност е затова, че събитието се е случило въобще в здравната система, мисля, че не можем да говори за персонална отговорност само на министъра, който е разпоредил такава щателна проверка на цялата система, защото ако това не беше направено, за да се издирят другите хемофилици - казва в предаването "Панорама" здравният министър д-р Виткова. - за да се разбере, че пътят на трансмисия е кръвен, можеше единственият заразен хемофилик в страната, открит през октомври окончателно, да бъде обявен като останалите, че е заразен по сексуален път, както останалите, и да няма сензация..."

"Можеше да обявим, че единственият заразен хемофилик в страната е заразен по сексуален път, както и останалите!..." Коментарът на тези думи на д-р Виткова е излишен.

Следва продължение

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене