1. ДАНС - прелъстена и изоставена?


Европа очаква в България да се направят разкрития за корупци по висшите етажи на властта. Ще има да чака, защото това никога няма да се случи. Ето един най-пресен пример защо висшите етажи на властта са и ще останат недосегаеми за разследване, проверки, или съд.

Кой предостави копия от разпечатките на депутати?

В началото бе скандалът след посещение на депутати в МВР. Народните избраници Минчо Спасов и Татяна Дончева обявиха, че във ведомството, ръководено от Михаил Миков лично видели разпечатки на разговорите си. Те попаднали на тях в сряда, докато гостували на вътрешния министър Миков.
Така започна всичко, разпечатките се тиражираха като подслушване и оттук нататък като игра на развален телефон, "подслушването" "премина" от редиците на депутатите към тези на журналистите - даже Анастасия Мозер и Димитър Цонев обявиха, че ги подслушват!
Така или иначе - никой не уточни кой си е позволил да изнесе от ДАНС данни от оперативни разработки, включващи и въпросните разпечатки на телефонни контакти на депутати. А това бе основно, тъй като то показва изтичане на информация от ДАНС. Не класифицирана, както се разбра, а информация от оперативни разработки.
"Засичали са разговорите ми с Огнян Стефанов" - заяви Татяна Дончева, което е странно за такъв добър юрист. Всъщност засечени са били връзките, които са осъществявани по телефона с журналиста Огнян Стефанов, а не самите разговори като съдържание. Но това Дончева неволно или не - не пожела да уточни.
"Използвана е една врата в закона, на която се натъкнахме преди няколко седмици - възможност да се събират разпечатки от телефонни разговори, без ясен регламент кой може да иска такива и в каква връзка. Очевидно има събирана такава информация. Мисля, че нещата са много по-сериозни", разказа Дончева. Депутатката допълни, че служители на ДАНС сами са подавали заявки за разпечатки на разговорите на депутатите.
Председателят на ДАНС, Петко Сертов призна и се измъкна сух: "Не съм казвал да се направи разпечатка на когото и да било, казах да се направи всичко необходимо за установяване на източника, от който изтича информация".
Няма да коментирам дали под "всичко необходимо" влиза и ползването на разпечатки от телефонни контакти", ще се спра на Стенограмата от четиричасовата среща на депутати със служители на ДАНС, която публикува в. "Труд" със съкращения, тъй като в нея се съдържат много отговори около така наречения и раздухан скандал "ДАНС".

Стенограмата

Депутати от Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред посетиха миналата седмица Държавната агенция по национална сигурност ... за проверка. Поне така бе обявено. Дали тази проверка бе извършена със заповед и на някакво основание - остана неясно за гражданството. И точно тук е първото нарушение на Закона за ДАНС, в който ясно и точно е записано:
Глава девета.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
Чл. 131. Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.
Чл. 132. (1) Парламентарният контрол върху дейността на агенцията се осъществява от специализирана постоянна комисия на Народното събрание.
(2) Председателят, заместник-председателите и служителите на агенцията са длъжни да се явят при покана пред Народното събрание или комисията по ал. 1 и да предоставят исканата им информация.
От тази част от закона ставя ясно, че информацията, която председателят на ДАНС и служителите му са били принудени да предоставят е била адресирана неправилно. Според глава девета, член 131 на закона за ДАНС, отишлите на разходка до ДАНС депутати не са били в качеството нито на президент, нито на министър-председател, нито на председател на Народното събрание.
По закон ДАНС подлежи на парламентарен контрол, но той се осъществява, според член 132, алинея първа от Специализирана постоянна комисия на парламента. А хората от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са доста далеч от понятието "специализирана, постоянна комисия". Поне не така се афишираха, при посещението си в Агенцията депутатите. Нито така са записани в Стенограмата, публикувана във в. "Труд".
Ако в. "Труд" е допуснал грешка при изписването на наименованието и функциите на комисията на депутатите, то беше редно поне един от тях да бе уточнил това публично, тъй като е свързано с пряко нарушаване на Закона за ДАНС от страна на народни представители. Такова уточнение не бе направено.
Според член 132, алинея втора на Закона за ДАНС, председателят, заместник-председателите и служителите на агенцията са длъжни да се явят при покана пред Народното събрание или Комисията по ал. 1 и да предоставят исканата им информация.
Не да приемат в ДАНС гости от парламента, а при покана да се явяват в парламента и то пред специализираната постоянна комисия.
С две думи казано: ДАНС не е кафене, та председателят й г-н Петко Сертов да приема нерегламентирани посещения на неоторизирани високопоставени в законодателната йерархия представители да проверяват дейността на Агенцията.
Поне така е записано в Закона, за който са гласували и Татяна Дончева, и Минчо Спасов, и Елиана Масева и прочие народни избраници. Поне да го бяха прочели този Закон преди да тръгнат към ДАНС, както се казва.

Посещението и кръстосаните разпити - според Стенограмата във в. "Труд"

Депутати от Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред посетиха Държавната агенция за национална сигурност. В началото на въпросната Стенограма е записано, че на 30 септември т. г. е била проведена проверка от членове на КВСОР към парламента, със снемане на обяснения от служителите.
"Снемане на обяснения от служителите" - такъв израз в Закона за ДАНС няма.
Изискани са и са получени разпечатки от телефонни контакти на двама депутати - Т. Дончева и М. Спасов. Това също не се предвижда да се извършва от редови депутати и нечленове на специализираната постоянна комисия към НС, която единствена има прерогативите да проверява дейността на служители на ДАНС. В Закона за ДАНС - такава ситуация не е записана, а още по-малко пък предвидена.

Какви въпроси бяха зададени на служители от ДАНС при посещението на депутати от КВСОР

При посещението на народни представители в ДАНС са били засегнати факти, свързани със сайта "Опасните" и разпечатките на депутати, развяни пред парламента. Двама от "засегнатите" народни представители са питали висши служители на ДАНС и председателя Сертов за личните си разпечатки.
 • На вас кой ви възложи проверка по конкретния случай?
 • Има ли в този материал възложена на служите работа?
 • Кой има право да взема такива решения?
 • Как се приключва преписката?
 • Когато искате например установка /установяване/ на телефон, това го прави оперативният работник. Той пише ли някакви мотиви?
 • А нямате ли справка, която да съдържа телефоните на министри, депутати и др.?
 • А имали диференциация в компетентността и ранга на оперативния работник, според това срещу кого като длъжност се извършва проверка, например срещу депутат?
 • Кой е започнал разработката?
 • Защо направихте връзката на двете дела?
 • Има ли проверка относно въпросния журналист, семейството му?
 • Вие направихте ли необходимото?
 • А коя точно класифирана информация трябвало да се установи?
 • А какво точно като класифицирана информация е изтекло?
 • Писалили сте рапорт през септември за извършеното?
При влизане в залата на Петко Сертов, депутатът Минчо Спасов го посреща с думите:
- Струва ни се, че е доста постна информацията, от която да се съди за мотивите за разпоредената проверка. Искаме да се изясни класифицираната информация, чието изтичане е предизвикало проверката.
Искат в качеството си на лично засегнати, или в качеството си на депутати, спазващи законите? Това само не е изяснил г-н Спасов на Петко Сертов.

Грешките на шефа на ДАНС, Петко Сертов

Според Закона за ДАНС, Председатеят на ДАНС, г-н Петко Сертов не е трябвало да допуска до разговори, разпити и обяснения за оперативни разработки депутатите, които са отишли на посещение в Агенцията. Първо, защото те не са членове на специализираната постоянна комисия към парламента, която има право да контролира работата на ДАНС. И второ, защото някои от народните представители, посетили Агенцията са били обект на проверка по оперативна разработка за изтичане на информация от ДАНС.
Сертов не е трябвало да докладва и да дава обяснения на депутатите от КВСОР за делата на Агенцията, нито за това, кое е "от кухнята на ДАНС" и кое не е.
По закон, председателят няма правомощия да разказва за разработки на ДАНС на депутати, които не са членове на специализираната постоянна комисия към парламента. Вярно е, че според член 9 алинея първа точка 10, на първи раздел от Глава трета, председателят на Агенцията "изпълнява и други функции, определени със закон", но сред тези "други функции" не влиза отчет пред гостуващи депутати за разработките на Агенцията.
Ето буквално, според Стенограмата на в. "Труд", какво казва председателят Петко Сертов пред депутатите:
"Информационното дело стартира след публикациите в сайтовете "Опасните". Имаше неща, които буквално излизаха от кухнята на агенцията, а това засяга задълженията на г-н Писанчев. /.../ Според моя опит в тази разработка сме много далече от целта, поставена от мен в средата на август, когато информационното дело вече беше образувано.
Друга причина беше изтеклата информация в "Опасните" кой влиза при мене, напр. Тошо Тошев, Уляна Пръмова и др. Нещата преляха в момента, в който излязоха двете имена на служител на ДАНС, който участва в операция...."
Според казаното пред депутатите от Сертов излиза, че негова е била инициативата за някакъв доклад по повод докладвани интересни телефонни номера. Служителят на ДАНС докладва на Сертов, че става въпрос за високопоставени хора /.../ и уточнява, че става дума за разпечатки на телефонни контакти на депутатите Дончева и Спасов. Когато разбира, че има налице разпечатки на депутати, Сертов нарежда да се извърши проверка от дирекция "Инспекторат" на това как е правена проверката, в която са се появили въпросните разпечатки на високопоставени лица!
Т. е. според Сертов, при наличие на намеса на високопоставени лица в дадена проверка - се разпорежда проверка на проверката! Защо? Вероятно защото високопоставените лица не може да са обект на проверка може би?
Освен това Сертов признава на депутатите, че е разпоредил проверка за изтичане на информация от самата ДАНС.
Пита се: виновен ли трябва да се счита Сертов за това, че е нарушил мира на неколцина народни избраници? Виновен за какво? Че е разпоредил проверка за теч на информация? Виновен за това, че е разпоредил проверка на проверката за теча?
Виновен за това, че веднъж според него Алексей Петров е експерт, полезен в сферата на противодействие на тероризма, или виновен за това, че всъщност има резерви към Алексей Петров?
С две думи - Петко Сертов е разкъсван от чувство за вина по всичко, което иска, но не и по това, за което има вина.
А вина Сертов има най вече за това, че вместо да изпрати по живо, по здраво депутатите и да не им дава достъп до разработки, камо ли да им дава обяснения по тях, Сертов приема народните представители и ги обслужва в каквато посока те пожелаят.
Вина Сертов носи за това, че щом е чул за високопоставени люде се е огънал, вместо да разпореди проверка по правилата, както го изисква законът.
На фона на закона за ДАНС звучи смехотворно изявлението на Валерия Велева от "Труд", което прозвуча в студиото на Нова телевизия: "Ами за съжаление не са много благоприятни така изводите за работата на ДАНС, Първо става известно, че ДАНС работят. Разработките, които те правят не са съобразени със Закона. Второ, в ДАНС става ясно, че няма ясни критерии какво точно представлява класифицирана информация. Не е ясно защо точно са взети разпечатките на различни депутати, оттам на журналисти."
Както каза в същото предаване Димитър Иванов: "Ако има грешки и кусури в ДАНС, ако има в уредбата - да, нека да се атакуват, но всеки да се изказва по технологията на работата на ДАНС просто не е сериозно.

Станишев кацна от САЩ и се изказа

Едва преминал океана, Сергей Станишев размаха пръст: "Службите не могат и не бива да бъдат за политическа и конюнктурна употреба. Те трябва да служат на българската държава", категоричен бе той.
"Когато от служба като ДАНС например започва да изтича информация към медии, очевидно използвани за политически и икономически поръчки, тази служба трябва да направи свое информационно проучване откъде има теч, обясни Станишев. Той отново подчерта, че атаката срещу ДАНС съвпадна с първите доста успешни резултати от тяхната работа. - Защото някой не иска тази институция да се утвърди. Искат да я окепазят, както е окепазено всичко в нашата държава", категоричен бе премиерът. Правя политическите си заключения на базата на проста и видима логика. Знаете колко голяма съпротива имаше срещу създаването на ДАНС, напомни Станишев. Той отново потвърди пълната си подкрепа към агенцията и допълни, че хората на Петко Сертов трябва да действат без политически чадъри, но така, че да осигуряват валидни доказателства за пред съда. И всякакви съпротиви срещу ефективната работа на агенцията ще срещат моя отпор, размаха пръст Станишев.
Тогава не ми остава нищо друго освен да предложа: като ще има отпор, Станишев да започне от депутатите, посетили ДАНС, като не забравя да включи и Румен Овчаров. Колкото до Сертов - тук премиерът ще трябва да остане насаме със себе си и да размисли - дали точно този кадър бе сполучлив избор за шеф на ДАНС?

Сертов обслужи депутати, вместо да ги натири от Агенцията. Пита се: защо тогава Станишев не предложи Сертов за шеф на обслужващата сфера в парламента? Той показа, че определно се влияе от високопоставени лица в политическата йерархия.


Следва продължение

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене