2.Политиците не нарушават безнаказано законите от вчера

Преди 15 години президент, премиер и министър нарушиха Конституцията както им дойде, за да се разправят с опонентите си във властта * Спецслужбите - за лична употреба

Продължение от 9 юни

Времето, в което управлява кабинетът на Филип Димитров бе белязано с 40 стачки. Дали това остана ненаказано, кой даде тон за наказания и в какво се изразяваха те? Отговор дава Докладът на Временната анкетна комисия, която бе сформирана в 36-ото Народно събрание. Проверката, която извършиха депутатите бе "относно неправомерни намеси на не оторизирани лица и институции, накърняващи установеното от Конституцията, разделение на властите в Република България."

Фактите и обстоятелствата бяха изнесени от Ани Крулева, тогава директор на Националната следствена служба при изслушване в пленарна зала на Народното събрание на 25 и 26 февруари. Докладът е бил внесен на 13 април 1994 година, по време на управлението вече на следващото правителство, това на Любен Беров. Входящият номер по внасянето до председателя на парламента Александър Йорданов е 102-11-176.

Тези дни Ани Крулева, стана отново популярна с подбрани истини около скандала с "оня списък" и други нейни твърдения във в. "Труд". И тъй като тя "пропусна" доста от фактите и спести, това, че е имало Доклад и проверка на Временна анкетна комисия, то тук ще се опитам да изнеса останалата истина по тези събития.

Какво се бе случило?

Малцина днес, след 15 години си спомнят случая "Свилен Маринов", по който имаше следствено дело №95 от 1992 година.
Гражданинът Свилен Севастакиев Маринов е задържан, без санкция на прокурор, без знанието на следовател от 17 до 19 август 1992 година в поделение на МВР и по-късно прехвърлен в ЦСБОП. На 19 август 1992 г., след устно разпореждане на министъра на вътрешните работи, Йордан Соколов е образувано следствено дело с постановление за привличане в качеството на заподозрян на Свилен Маринов.

Чак на 19 август, по изрично указание на Главна прокуратура /Главен прокурор бе Иван Татарчев - бел. Л. М./, обвиненията вече са член 243 и член 282, ал. 3 от наказателния кодекс, като за Свилен Маринов е определена и мярка за неотклонение "задържане под стража".
Двата дни задържане на Маринов не влизат никъде в документацията по този случай. По време на разследването на случая "Свилен Маринов" става ясно, че се упражнява натиск върху Следствието от страна на членове на правителството на СДС, което е грубо нарушение на законите, действащи в страната.

Преди задържането, с писмо до Главния прокурор, министърът на финансите Иван Костов иска разрешение за проверка на банковите сметки на КТ "Подкрепа", което е незаконосъобразно и в нарушение, тъй като не е сторено по надлежния ред, чрез съда. Искането е и без да има образувано следствено дело, датата на това искане на Костов е 17 юли 1992 година, т. е. месец преди Маринов да бъде задържан и отведен противозаконно в ЦСБОП.
Още същия ден, в който Иван Костов иска разрешение за проверка на банковите сметки на синдиката, Главният прокурор Татарчев дава такова разрешение. Нарушени са текстове от Закона за банките и кредитното дело /ДВ, брой 25 от 1992 г.- бел Л. М./

Десет дни след постановената мярка за задържане под стража на Маринов, тя е изменена в "парична гаранция" с ново Постановление, този път на Първа районна прокуратура.
В същото време, следователят е викан многократно на Доклад при министър Костов, министър Соколов и главния секретар на МВР -Богомил Бонев. 15 години тези бивши министри страдат от амнезия по случая "Свилен Маринов" в който те си позволяваха да привикват на Доклад следовател по дело. Целта на привикването е била: да се постави въпросът за участие на президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев в престъпната дейност на Свилен Маринов и да се търси на това основание наказателна отговорност от самия Тренчев.

Привидно събитията започват от една публикация във в. "24 часа", че в митница Русе е получена пратка алкохол на името на Конфедерация "Подкрепа". Тренчев извиква Свилен Маринов, който е конфедерален секретар и иска от него отчет за дейността му. Два месеца по-късно Тренчев отново напомня на Маринов за отчета и няколко дни след това Маринов напуска "Подкрепа". Тогава "Подкрепа" изпраща писма, подписани от Тренчев до министерство на финансите, Главно управление "Митници", в които пише дословно следното: "Да ни бъде предоставена подробна справка за всички получени от името на КТ "Подкрепа" пратки от чужбина, тъй като сме сериозно обезпокоени от обстоятелството, че е възможно от името на "Подкрепа" да е злоупотребено и на наше име да се получават пратки, за които нямаме информация". Тренчев изисква информация за всички налични банкови сметки на името на "Подкрепа", както и списък на лицата, притежаващи спесимени по същите.

Това писмо на Тренчев идва дюшеш на Иван Костов и няколко души от върховете в изпълнителната власт на СДС. За тях то е сигнал, че притесняващата с десетки стачки кабинета "Подкрепа" може да бъде ударена и свряна в ъгъла.
Пресата е залята от фактури за внос, извършен от "Подкрепа", през април във Варна, на двудневна среща с обществеността Тренчев дава пресконференция по появилите се публикации, като разграничава синдикатът от подозренията за осъществен нелегален внос. Тренчев изпраща ново писмо, този път до Първа районна прокуратура, в което иска: "Предвид изложеното, моля за вашето разпореждане да бъдат предложени бързи и неотложни действия да бъде предупредено лицето Свилен Севастакиев Маринов да се яви и осигури достъп до наличната документация... В случай, че прецените, че са налице основания да образувате предварително производство срещу посоченото лице".

В края на юни Свилен Маринов предава в КТ "Подкрепа" изчерпателна писмена информация за всичко, което е правил. Тя е предадена в Следствието от синдиката. Всъщност Свилен Маринов предава и през април папка с документи в полицията.

Започват предварителни проверки, Градска прокуратура е уведомена от Дирекция на националната полиция, Стопанска полиция, поставят се въпроси дали стоките са дарение за синдиката. Интересен момент се появява в цялата тази история, когато в Софийска прокуратура се извършва регистрация на едно писмо от Районна прокуратура във Варна, се оказва, че делото вече е било образувано от месец и половина преди това! От Варна прокурорите съобщават, че няма данни за неистински документи или извършено престъпление по вноса на стоки за "Подкрепа". Заведена е преписка и за доставените от "Подкрепа" цигари, парфюми и други стоки, която също не констатира престъпен състав.
В писмо до Главния прокурор Татарчев, градският прокурор Нестор Несторов освен другото, касаещо "Подкрепа" отбелязва и : "В същия смисъл нееднократно информирах по негово желание служител на Министерския съвет, съветник на министър-председателя". Датата на това писмо, доказващо вмешателство против закона е 13 юли 1992 година. Премиер е Филип Димитров, а негов деен съветник - Константин Мишев.

Във връзка с исканото разрешение за проверка на банковите сметки на КТ "Подкрепа" от Иван Костов до Главния прокурор Иван Татарчев, шефът на БНБ, Тодор Вълчев доста емоционално заявява: "Господин Костов, аз не мога да изпълня едно Ваше искане в нарушение на съществуващите закони в страната!" като едновременно с това Вълчев цитира Закона за банките и кредитното дело, съгласно който единствено при започване на следствие, предварително производство и след разрешение от съответния съд, да се извърши проверка - такава проверка в банките е възможно да бъде извършена.

На 17 юли 1992 година такава проверка няма, нито образувано предварително производство тече, да не говорим пък за искано разрешение от съда.
На 17 юли 1992 г. до Свилен Маринов е изпратено писмо от Градска прокуратура и препис от прокурорско Постанолвение, в което е записано, че "не са се събрали данни, от които да се направи основателно предложение за извършено престъпление от общ характер... Ето защо е отказано образуването на предварително производство и преписката е прекратена. Препис от това Постановление е изпратен и на Главния прокурор Иван Татарчев. Въпреки всички гореизброени събития, месец по-късно, на 17 август, Свилен Маринов е поканен от зам.-директора на РДВР- Видин в 21 часа на разговор в МВР. Оставен е да нощува в РДВР и на другата сутрин е отведен с кола в ЦСБОП-София. Т. е. реално Свилен Маринов е задържан още на 17 вечерта без законно основание.
На 18 август, когато Маринов пристига в ЦСБОП-София, той отново противозаконно е бил разпитан за съучастие на Константин Тренчев в престъпната дейност на самия Маринов! Същият ден, слез разпитите, Маринов е отведен в следствения арест и му е предявено постановление за привличане като заподозрян с мярка за неотклонение "задържане под стража". На другия ден министър Йордан Соколов, главният секретар Богомил Бонев, нареждат!?! чрез заместник-директора на НСлС П. Павлов, да се образува дело срещу Свилен Маринов. Основание за това са само папката с материалите, предоставени от Маринов през месец април на полицията. Началник отдел "Разследване на тежки стопански престъпления" К. Владимиров и следователят Димитър Митков отказват да образуват дело с мотива, че няма достатъчно данни и законен повод за такова образуване. Въз основа на упражнения натиск е разпоредено образуването на следствено дело 95/92 г. от дежурната следователка Мария Иванова от отдел "Следствен" - София - град. На 19 август, с писмо се изпраща преписката, т. е. същия ден, в който е образувано делото, на ЦСБОП за допълнителна проверка със срок 10 дни.
Пак на 19 август Тихомир Стойчев, от ЦСБОП пише до НСлС: "Приложено изпращаме справка за извършване на проверка по преписка... за извършеното нарушение от КТ "Подкрепа", Свилен Маринов... В предвид на горното предлагам преписката да се представи на НСлС за правна оценка и мнение по разпореждането и изпращането на над 1 милион долара към фирмите-дарители от Свилен Маринов".

Никъде в така цитираната от мен кореспонденция не става дума за задържането на Маринов на 17 август в РДВР-Видин и че вечерта на следващия ден той вече е в следствения арест.
Иска се правна оценка, а Следствието е поставено пред свършен факт. Има данни, по които преписката от Прокуратурата е прекратена. На основата на същите данни се образува дело, дело по материалите от април, внесени в полицията!
На 20 август, в присъствието на К. Владимиров и Иван Коцев, прокурорът от Първа районна прокуратура П.Петров, комуто е възложено да наблюдава следственото дело, подписва мярката за неотклонение "задържане под стража" за Свилен Маринов.

Делото се образува за това, че КТ "Подкрепа" е получила стоки за много милиони или 30-40 млн лева, но синдикатът е организация с идеална цел и като такава няма право да извършва стопанска дейност. Стоките са оформени като дарения, комисионните след реализацията им се задържа, а разликата се превежда на доставчиците на стоки. Стоките, за които министри и полицаи се суетят и манипулират, натискат следствие и прокуратура всъщност са внесени официално в страната.
Но десетките стачки против политиката на правителството на СДС трябва да бъдат санкционирани
...

Следва продължение