Танов, изяж си заповедта за назначение!

В предаването „Неделя 150” на 31 октомври, в разговор с водещата Лили Маринкова, така нареченият генерал Ваньо Танов откровено се извъртя и обърна на 180 градуса по мнението му за кражбата на 340 кг благородни метали! Както се казва по „генералски”!

Ето за какво става дума:

Водещ: В края на миналата седмица директорът на Агенция „Митници” Ваньо Танов извърши няколко кадрови действия и освободи от длъжност директорът на Агенция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността” Петър Николов и началникът на отдел Финансово – счетоводен Радка Стоянова. Интересуват ли промените в Агенция „Митници” и разбира се, веднага се появиха първите догадки дали това не е свързано с кражбата, която беше извършена на 18 октомври в склад на митница – аерогара, когато бяха откраднати 340 кг злато, сребро и платина. По този повод интервю с г-н Танов. Добър ден.

В. Танов:„...що се касае до кражбата на летището, аз много пъти повторих, че служител от Агенция „Митници” в лицето на ръководството нямат вина, тъй като тези иззети вещи първо по закон трябва да бъдат съхранявани в митнически склад. Второто е, че от 30 август са станали веществено доказателство по дознание и съгласно чл.109 и чл. 110 от НПК единствено разследващите органи са тези, които могат да се произнасят за разследващите доказателства и какво да става с тях. Има съответното постановление, че материалите са приобщени към дело и че ще се произнесат по отношение на тези съхранявани стоки. Така че там има доста пропуски, но според мен са извън Агенция „Митници”.

Истината е, че веднага след кражбата, генералът достигна до същността на нещата мъчително бавно! Ето как се случи това:

След кражбата на златото, платината и среброто, пред двумилионната аудитория на bTV, в разговор с Диана Найденова, Танов заяви:

Д. Найденова: Къде са благородните метали от склада ви?

Танов: Ами сигурно са скрити, в тези които са извършили кражбата, кат бъдат разкрити ще разберем къде са...

... Това, което е трябвало ние са свършим, е да сключим договор с някой, който да охранява тези складове... Така е в цял свят! И банки са разбиват... Охранява ни СОТ.., В случая, МВР, но то можеше да бъде и частна фирма...

Ние сме възложители ние искаме охрана, за която си плащаме! Този, който ще охранява, тряба да изготви проекта и да гарантира тази охрана...

... Това е СОт на СДВР... В интерес на истината трябва да кажем, че за половин година се случва два пъти да бъдат обрани митниците...

... За нас тези договори СОТ-МВР не са в най-добрия вариант, тъй като в случая с тези договори – не се носи никаква отговорност...

... сега СОТ ще плати 150 лева. Това е обезщетението, което ще получим...

Ашколсун, генерале Танов! Ашколсун министър Дянков! За откраднати 340 кг.злато сребро и платина – охранителите ще платят някакви си 150 лева обезщетение!

Е, това го няма никъде по света – като говорим за света...

Специалистът по борба с организираната престъпност Танов заговори за вероятен теч на информация...

„Аз помолих всички началници да изпратят договорите, анализирани са и ще вземем съответните мерки... Това, че ми искат оставката не значи че ще я дам... „Отговорен трябва да бъде този, който с действия или бездействия е допринесъл нещо да се случи... според мен има теч на информация отвътре, тя може да бъдат и спедиторски фирми, които са вкарвали в съседния склад стоки ... Много е голяма вероятността да има информация и от служители на ниско ниво в Агенция „Митници” и да са съдействали на извършителите...

...Няма как аз да нося отговорността за това, че някой не си е изпълнил задълженията...”

Уви, в Наказателния кодекс

не е инкриминирана ниската интелигентност или липсата на достатъчно такава при висши чиновници от властта!

И понеже историята с обира е прелюбопитна и какво започна, с много изказвания и нулева компетентност на изказващите се, така и спря след като сайтът „Хроники” единствен припомни, че според действащия Наказателно-процесуален кодекс /който поне генерал Танов трябва да знае, или поне да е прелиствал,

за вицепремиера Цветанов изобщо не отварям дума, тъй като там образованието е сведено до тренировки, двигателна активност, и прочие от ВИФ-бел. Л. М./вина изобщо не носят митничарите, а прокурорът по делото или дознателят, който би следвало да се е разпоредил с въпросните благородни метали и съхранението им като веществени доказателства. Но да се върнем към обира:

В нощта на 17 срещу 18 март, от митнически склад на летището бяха откраднати 340 килограма злато, сребро и платина. bTV съобщи в централната си новинарска емисия, че поне десетина митничари ще минат на детектор на лъжата, заради обира на 400 килограма злато, сребро и платина, иззети по две разработки и съхранявани в митнически склад!

Разбит патрон, дупка към складовите помещения, деактивиран СОТ, срязана мрежа. В този репортаж митническият шеф Ваньо Танов говори съвсем различно от казаното при Диана Найденова и радиопредаването „Неделя 150”:

„Пробита е дупка, след това е срязана мрежа, след това е складът. Трябва да се мине през един склад, през втори”, обясни шефът на Агенция Митници Ваньо Танов, който го игра в новините репортер.

Кога се спуска бариерата, как са узнали кода крадците, защо няма охранителни камери в помещението с ценните метали – това изобщо не е в темата на кражбата, а още по-малко логично е митничари да се изпращат на детектор на лъжата!

И тук вече идват въпросите:

  • На какво основание са минали митничари на детектор на лъжата?
  • Образувано ли е досъдебно производство по кражбата, по кой член е образувано и срещу кого?
  • Защо досега нито Цветанов, нито Борис Велчев /преди да се разболее – според съобщеното в предаването „Неделя 150” от зам.-главния прокурор Валери Първанов – бел. Л. М/не казаха името на дознателя или прокурора по „Леярите”, който е служебно отговорен за съхранение на веществените доказателства по тази полицейска разработка. А открадните злато, среброи платина в размер на 340 килограма, каквито се явяват вече откраднатите благородни метали от митническия склад на летище „София” – са именно веществени доказателства и според НПК,

Глава дванадесета. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Видове веществени доказателства

Чл. 109. Като веществени доказателства се събират и проверяват предметите, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението, върху които има следи от престъплението или са били предмет на престъплението, както и всички други предмети, които могат да послужат за изясняване на обстоятелствата по делото.

Описване, фотографиране и прилагане на веществени доказателства към делото

Чл. 110. (1) Веществените доказателства трябва да бъдат внимателно огледани, подробно описани в съответен протокол и по възможност фотографирани.

(2) Веществените доказателства се прилагат към делото, като се вземат мерки да не се повредят или изменят.

(3) Когато делото се предава от един орган на друг, веществените доказателства се предават заедно с него.

(4) Веществени доказателства, които поради размерите си или по други причини не могат да бъдат приложени към делото, трябва да бъдат по възможност запечатани и оставени на съхранение в местата, посочени от съответния орган.

(5) Парите и другите ценности се предават за пазене в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в Българската народна банка.

 

Пазене на веществените доказателства

Чл. 111. (1) Веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство.

(2) Предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение.

(3) Отказът на прокурора по ал. 2 може да бъде обжалван от правоимащото лице пред съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата в тридневен срок от постъпването й еднолично в закрито заседание с определение, което е окончателно.

(4) Предметите, иззети като веществени доказателства, които подлежат на бързо разваляне и не могат да се върнат на правоимащите, от които са отнети, с разрешение на прокурора се предават на съответните учреждения и юридически лица за ползване според предназначението им или се продават и получената сума се внася в търговска банка, обслужваща държавния бюджет.

(5) Наркотичните вещества, прекурсорите и растенията, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат унищожени преди приключване на наказателното производство при условията и по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В този случай до приключване на производството се пазят само иззетите представителни проби.

Т. е. според член 110, ал 5, Парите и другите ценности се предават за пазене в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в Българската народна банка.

Нито дума за срязани мрежи, съхранение в склад до друг склад с иззети контрабандни цигари, липса на камера, изключен СОТ и прочие!

Веднага след кражбата попитах по телефона и след това поисках от Николай Марков, ръководител на отдел „Връзки с обществеността” при Главна прократура името на прокурора по досъдебното производство по полицейската операция „Леярите”. До този момент Марков мълчи, като чели искам данни от следствено дело, а не име на прокурор или дознател! Все пак това не е тайна, нали?

И така: Танов обвини матничари за кражбата на летището, след това поясни, че не вероятно са частично виновни, а днес, на 31 октомври генералът вече е на коренно различно мнение: митничарите нямат вина!

И понеже е много смел, Танов не посмя да каже името на прокурора, или дознателя виновен за захвърлянето на ценните метали в някакъв митнически склад!

И понеже е много доблестен, Танов не се извини и на разкарваните до детектора на лъжата митничари!

Не се извини и на нас – за това, че трябваше да чакаме цели две седмици, за да чуем как се съхраняват ценни метали, веществени доказателства по дадено досъбедно производство!

„Няма да си съборя къщата само защото съм от една година митничар!” – каза Танов пред Диана Найденова.

Танов, кажи името на прокурора, виновен за кражбата на златото, среброто и платината!

Е, поне може да си изядеш заповедта за назначение или да си посипеш главата с пепел заради факта, че си много бос в законодателството по ресора, който ръководиш!

 

Коментари 

 
0 #2 TB 2010-11-09 21:57
Едно от добрите дела на Танов е, че попиля тази митница. Едва ли има митница за последните 18 години, която да е нанесла по-големи щети на бюджета. То не бяха Пури, Пържоли, Петьовци и Елки. Останалите след закриването на Митница „Аерогарата“ биха оскубали всяка тревичка по пистата да не говорим да уредят златото и платината ако някой им предложи нещо. Тъжна гледка са остарели лели списващи странички разказващи ни за членове от НПК.
Цитиране
 
 
0 #1 Вуте Гелев 2010-11-01 06:25
Бе я мислех, оти дека по-крадливо правителство от коалицията 8:5:3 ме моем измисли (без Костов де, он е извън класацията), ма на - намери се.
А Танов ич не е бос, много си е даже в час, затова го увърта. Циганските леярски гласове скоро ша ни требват.
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене