Вътрешният министър хапе на изпроводяк!

Кой нареди служители от ДАНС и МВР да минат на полиграф?

В законодателството, даването на разпореждане служители да минават на детектор на лъжата не е регламентирано. Изявленията на министъра на вътрешните работи, че са пратени служители на полиграф от 21 февруари оставиха впечатление, че това се е случило по негово разпореждане – още повече, че редом с обясненията на Цветан Цветанов, че двама служители са се провалили на детектора на лъжата бяха лансирани с брилянтната манипулация, че същите двама са изнесли СРС-та за медиите!

Умишлено лансираната теза на Цветанов за вина на конкретни служители по изнасяне на СР-та, роди и чудовщни заглавия в двата официоза – “24 часа и “Труд”:

“Разкриха двама виновни за изнесените флашки”;

“Изнесли флашките от ДАНС за 200 000 евро”;

и в една от телевизиите:

“Разкриха къртицата, изнесла разговорите Танов-Борисов”!

Вятър и мъгла – Цветановата пропаганда зариби гражданството, ръсейки лъжи и манипулативни твърдения и никой не го спря.

Така Цветанов си отмъсти за отнетото му право да разпорежда за СРС-та и отмести удара от себе си върху някакви неиздължали на разпита на детектора на лъжата служители!

Не за първи път се пращат служители на полиграф или детектора на лъжата: последния път чухме за такова изпращане, когато на 18 октомври 2010 година, склад на летище “София” бе обран най-баламски и при обира изчезнаха 340 кг злато, сребро и платина за над 14 млн лева.

Защо припомням този случай – защото тогава останаха някак извън коментарите няколко важни момента:

... Това е СОТ на СДВР... В интерес на истината трябва да кажем, че за половин година се случва два пъти да бъдат обрани митниците...

... За нас тези договори СОТ-МВР не са в най-добрия вариант, тъй като в случая с тези договори – не се носи никаква отговорност...

... сега СОТ ще плати 150 лева. Това е обезщетението, което ще получим...”

Охрана – МВР, за кражба на стойност 14 млн – 150 лева обезщетение! Това се казва да разчиташ на МВР!

  • Имало е теч на информация, че складът не се охранява с видеонаблюдение – нямало е камери!
  • При така констатираните пропуски – митничари отиват на полиграф!

Вместо хората от МВР, осигурили такава удобна охрана – на детектор са изпратени митничари!

Вместо автоматично да бъдат задържани хората, които са разпоредили въпросните злато, сребро и платина – да се съхраняват като веществени доказателства в банка, както го повелява НПК /чл.109 и чл. 110 от НПК, според който - единствено разследващите органи са тези, които могат да се произнасят за разследващите доказателства за веществените доказателства по дознание!/.

А кой разпорежда как и при какъв режим да се съхраняват веществени доказателства – прокурорът!

Така за обрания склад на летище “София” не митничари, а прокурор и хората, осигурили охраната от СОТ трябваше да бъдат пратени на детектор на лъжата!

И тогава не получих отговор от МВР и Прокуратурата – кой  прокурорът по това дело, в което ценните метали са се превърнали във веществено доказателство, както не получих никаква информация и от МВР има ли разследване по обира...

Цветанов отново го игра обвинител!

На дилемата кой е виновен за изнесени СРС-та – и съмнението, че нещата са провалени в МВР, новото поприще за хвърляне на обвинения на министър Цветан Цветанов този път е ДАНС! В сутрешно интервю на 22 февруари за БНТ, дадено за тези, които бяха пропуснали десетките му явявания в новинарските емисиии от 21 февруари предишната вечер - той каза дословно следното:

Цветан Цветанов: ... Вижте, каквото и законодателство да приемем, каквото и законодателство да кажем, че е най-доброто, винаги остава последният и най-важен фактор – това е човешкият фактор. Така че ако има недобросъвестни служители, недобросъвестни представители на съответните институции, знаете, че винаги всяка една добра идея и всяко едно законодателство може да бъде опорочено. Така че в тази посока това, което вече има като яснота е, че всъщност има служители, които са злоупотребили с възможността си и неизползването по надлежния ред на СРС, и естествено неосъществяването на съответния контрол от техните преки ръководители. Така че в тази връзка знаете, че минаха всички служители, които имаха отношение по тези искания, които бяха разрешени от съда, които бяха изцяло законни, което беше доказано и от проверката, която се прави от прокуратурата. Но тук е моментът да кажем, че ние трябва по някакъв начин да неутрализираме подобни явления. И това успяхме да го направим с полиграфското изследване, на което минаха абсолютно всички служители – от ЗДОТО в Добрич; администраторите, които бяха в МВР в самата дирекция и служителите от ДАНС и техните преки ръководители, които също минаха на полиграфско изследване. Установи се, че има съпричастност за изнасяне на информация за един от служителите на ДАНС, който е бил и с допуск до акаунта, и друг служител от Добрич, който пък е имал абсолютно немарливо поведение при работата в ежедневната си дейност, която той е реализирал. /подчертаното е на Л. М./.

На медиите беше разказано как служител прослушвал по 10 пъти СРС-та и то в извънработно време!

След това интервю на Цветан Цветанов остава въпорсът имало ли е видеонаблюдение над служители на ДАНС и разпоредено от кого, и защо чак сега Цветанов го легитимира като казва, че ще се постави видеонаблюдение! А може би вече е съществувало – в противен случай защо ще се пускат на медиите твърдения, че хора от ДАНс са слушали по 10 пъти СРС-та или че са прослушвали записи в извънработно време?

Кой е истината – че тайно и незаконно са наблюдавани служители, или че сега ще се наблюдават с видеокамери?

Остава неясно и как министър на вътрешните работи ще разпорежда да се наблюдават с видеокамери служители от ДАНС?

Откъде я има яснотата Цветанов, че “има служители, които са злоупотребили с възможността си и неизползването по надлежния ред на СРС”?

Да не би да е сънувал пророчески сън? Или е бил на ясновидка?

Стигнахме до изпращането на служители на детектор на лъжата

По интересен низ от събития се стигна до това изпращане на служители на полиграф:

Вътрешният министър Цветан Цветанов, който е и шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, коментира пред журналисти, че спокойно може да отпадне изискването той да разпорежда СРС, за да няма политически привкус при дебатите за използването на тези средства.Ин.стината бе, че той вече е знаел, че ще бъде отстранен от това – да се разпорежда със СРС-ета!

Нещо като онази басня, която свършва с “Гроздето е кисело!

В народното събрание премиерът Борисов бе принуден да се съгласи и приеме искането на Главния прокурор Борис Велчев, председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев и министъра на правосъдието Маргарита Попова - прилагането на специални разузнавателни средства от службите да става след подпис на главния секретар на МВР, а не както е в момента – след разпореждане от министъра на вътрешните работи!

И това се случи в момент, когато Цветанов поиска още 30 млн, за да осигури контрол върху служителите в ДАНС и МВР, които се занимават със СРС-та!

И пак питам: как без налични пари, без право за видеонаблюдение и проследяване министър Цветанов заяви, че “... всъщност има служители, които са злоупотребили с възможността си и неизползването по надлежния ред на СРС.”

Следващата злоупотреба е свързана с изпращането на служители от ДАНС и МВР на полиграф, или така наречения детектор на лъжата.

Кой разпореди това изпращане и на какво основание е даде заповед? Писмена или устна е била тя?

В правомощията на министъра на вътрешните работи не се предвижда “изпращане на полиграф” или “обвинения преди да е доказано, че някой има конкретна вина за нещо”:

Раздел II.

Управление на МВР

Чл. 20.

(1) Министърът на вътрешните работи е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и защитата при бедствия.

(2) Министърът на вътрешните работи представлява МВР.

Чл. 21. Министърът на вътрешните работи:

1. провежда държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите,

националната сигурност, обществения ред и защитата при бедствия;

2. осъществява взаимодействие с други държавни органи

и неправителствени организации;

3. осъществява международното сътрудничество;

4. създава и закрива звена извън тези, създадени със закона и правилника за неговото прилагане;

4а. утвърждава щатовете на структурите в МВР;

5. съставя и предлага проекта на бюджет на МВР;

6. разпределя бюджета на МВР, ръководи финансовото и материално-техническото

осигуряване и осъществява контрол върху дейността на материалноотговорните лица в

структурите на МВР;

7. ръководи управлението на човешките ресурси;

8. ръководи и осигурява провеждането на социалната политика;

9. ръководи икономическата политика при осъществяване на обслужващи и

спомагателни дейности на министерството, включително образува търговски дружества с

държавно имущество;

10. отговаря за управлението на предоставените на МВР имоти и вещи - държавна собственост;

11. отговаря за правното осигуряване на дейността на министерството, като издава

правилници, наредби, инструкции и заповеди;

12. утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР;

13. координира управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;

14. координира борбата с

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейската общност;

15. изпълнява и други функции, определени със закон.

Нито дума за сипане на обвинения от трибуната на парламента, нито дума за четене на СРС-ета в парламента, нито дума за това кое и за какво е виновен, преди да е имало следствие, обвинителен акт, и присъда...

Т. е. действията на Цветанов са извън рамките на Закона за МВР?!

Т. е. противозаконно Цветанов си позволява да казва:

“...Установи се, че има съпричастност за изнасяне на информация за един от служителите на ДАНС, който е бил и с допуск до акаунта, и друг служител от Добрич, който пък е имал абсолютно немарливо поведение при работата в ежедневната си дейност, която той е реализирал...”

Да не припомням на този министър, че минаването през детектор на лъжата е доброволно, и резултатите от това изследване не са

Врано е, че това, което повтори поне дузина пъти Цветанов за “съпричастност” на служител на ДАНС за изнасяне на данни и за проява на немарливст и небрежност на друг служител в Добрич са изводите на експертизата на Института по психология в МВР, но този Институт е подчинен на министъра на вътрешните работи!

Нали никой не очаква при това положение Институтът да обяви, че вина по СРС-скандала има министър Цветанов?!

На всеки шест месеца занапред служителите, прилагащи СРС, ще минават на детектор на лъжата, каза Цветанов. Така ще се проверява тяхната лоялност, добави той. Вероятно това е някакво ново Цветаново законодателство?

“Полиграфът по принцип няма никаква процесуална стойност и това много добре се знае от всички – коментира  съобщеното от Цветанов Бойко Найденов, шеф на Националната следствена служба – но може да даде една насока за разследване.

Би следвало и би могло да се провери със законови процесуални средства...”

Какво имаме дотук: всички политици от ГЕРБ обявиха, ча записите на телефонни разговори са фалшиви, а сега вече сме свидетели на оставка на шефа на ДАНС, на проверки с детектор на лъжата за изнасяне на СРС-ета, и прокурорска проверка за търсене на вина за скандала!

Т. е. хем записите за фалшиви – хем се търси вина използва се детектор на лъжата и се сипят обвинения след оставката на шефа на ДАНС?

Хем резултатите от детектора нямат процесуална стойност – хем Цветанов вече обвини двама души в съпричастност по изнасянето на СРС-та!?

Да не би да живеем в Страната на абсурдите?

Западни партньори казали на министър-председателя, че е прибързал и едва ли не сгрешил, приемайки оставката на Йовчев съобщи Медияпул. А защо Борисов мълчи? Защо Цветанов мълчи – дали защото са гузни?

Пак се прекалява и пак по внушение на Цветан Цветанов

По време на кръглата маса Цветан Цветанов обяви, че има заподозрян служител на ДАНС за изтичането на записите от разговорите на Ваньо Танов. Въпросният служител на спецагенцията се "провалил" на проверката с полиграф. Срещу служителя на ДАНС има образувано дисциплинарно производство.

В същото време Цветанов остана без възможност да се разпорежда със СРС-та.

Управляващото мнозинство не носи отговорност за скандала с изтеклите СРС-та, категоричен бе Цветанов на 21 февруари след Кръглата маса по използване на СРС-та. Обратното - че вината е най-вече на МВР, констатира парламентарната подкомисия за СРС-тата.

Обратното показа и искането на Главния прокурор Борис Велчев - вътрешният министър да има по-малко досег до разпореждането на СРС-та.

Не че преминаването на правомощията за разпореждане със СРС-та от ръцете на вътрешния министър при Главния секретар е някакво постижение, гаранция за законност, но все пак бе направена малка крачка напред по изземването от Цветанов на негово основно “оръжие” – това за разпореждането със СРС-та.

Не е кой знае какво, но е нещо! Даже начало на края.

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене