Дянков пак профука милиони на вятъра!

Агенция "Фокус"

Трасето на неосъществения проект Москва. България заяви, че във вторник е направила превод на средства в сметката за погасяване на дълга по проекта за строителство на петролопровода Бургас – Александруполис, съобщи официалният представител на „Транснефт” Игор Демин, цитиран от руските агенции "Прайм" и РИА Новости РИА Новости във вторник, на 7 февруари 2012 г..

 

Симеон Дянков - министър на финанситеНовината за изплатените 12.6 млн. лв. борч по петролния проект, от който София се отказа, дойде в деня, в който на посещение в Москва са министрите на финансите Симеон Дянков и на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Двамата се срещнаха с руския енергиен министър Сергей Шматко и в рамките на разговора е бил заявен превода на парите.

„В хода на преговорите стана дума за Бургас-Александруполис, и бяха изказани вече чути позиции. Освен това, българската страна заяви, че днес са били преведени парите за пълното погасяване на дълга”, заяви Демин.

 

„Транснефт” все още не е получила потвърждение за превода на средствата.

Към края на миналата година общият дълг на България за проекта е близо 6 млн. евро.

Българските власти през декември заявиха намерението си да прекратят междуправителственото споразумение по проекта за строителство на трансбалканския петролопровод. Тогава министърът на финансите Дянков съобщи, че правителството на страната е взело решение да прекрати участието си в проекта, смятайки го за икономически неизгодно.

Работили сме над една година с международни компании, правни юридически кантори, санкции България няма как да получи, заяви финансовият министър Симеон Дянков в Министерския съвет. - Няма опасност от санкции заради решението на България да се откаже от проекта за петролопровод "Бургас-Александруполис".

Всички, които сме ходили на училище сме наясно, че зад фразата „Работили сме една година с международни компании, правни юридически кантори, означава много платени пари от нашия джоб, а не от джоба на Дянков!

Цяла година да ангажираш международни компании и правни, юридически кантори – това са си купища пари, откъдето и да го погледне човек!

Това се случи преди два месеца...

Бойко Борисов, премиерОще по-рано, премиерът Бойко Борисов направи далеч по-артистични изявления:

„Подписвали са ги на коляно в пиано-бар...”

А в Русе, където Борисов присъства на откриването на ремонтираната сграда на операта, направо го удари на шеги и закачки: „Моите уважения към господин Шматко, пожелавам му весела Коледа и честита Нова година. Един лев няма да вземат за "Бургас - Александруполис".

И тези шеги чухме след изявлението на руския министър на енергетиката Сергей Шматко, че Русия ще изчисли разходите по проекта за строителство на петролопровода "Бургас - Александруполис" и ще ги представи за погасяване на българската страна!

Хронологично:

  • на 13 декември заседанието на компанията за "Бургас - Александруполис" се отложи;
  • два дни по късно Москва официално получи отказа на България от Бургас-Александруполис;
  • след това Гърция поиска да върне България в "Бургас - Александруполис" и малко преди Коледа от правителството на Борисов заявиха, че оттеглянето ни от "Бургас-Александруполис" нямало да повлияе на газовите преговори с Русия!

Не че такива преговори се водят интензивно, но Някой Нещо трябваше да каже.

Игрички на правителствено равнище

На 7 декември 2011 година на заседание на Министерския съвет в т. 39 е разискван проблемът с отказа на България от проекта „Бургас - Александруполис”:

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

7 декември 2011 г.

Заседанието започна в 10.35 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

.......................................................................

Точка 39

Проект на Решение за предприемане на действия по прекратяване участието на Република България в Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, сключено на 15 март 2007 г., и проект на Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис е сключено на 15 март 2007 г. Страните изразяват взаимните си очаквания относно петролопровода Бургас – Александруполис през годините на консултации помежду си и с участващите международни нефтени компании и в свързаните тристранни документи, включително следните:

Първо, на 12 април 2005 г. правителствата на трите държави подписват Меморандум за сътрудничество за реализацията на проекта за нефтопровод Бургас – Александруполис, който отразява взаимните очаквания на правителствата, включително по отношение на „екологична безопасност, надеждност и икономическа изгода” на Проекта и неговата очаквана „икономическа привлекателност и конкурентоспособност в сравнение с алтернативните маршрути за транспорт на нефта в този регион”.

Второ, на 4 септември 2006 г. държавните и правителствените глави на трите страни излизат с обща Декларация за сътрудничество в сферата на енергетиката, изразяваща „тяхната решимост за по-нататъшно насърчаване на взаимното сътрудничество в тази сфера на равноправна и взаимноизгодна основа”.

Трето, на 15 март 2007 г. трите правителства подписват междуправителствено споразумение, като потвърждават взаимното си желание „да развиват сътрудничеството си в тази област на равноправна и взаимноизгодна основа” и се съгласяват, че „при реализирането на настоящото Споразумение … най-ефективна форма за финансиране на строителството на петролопровода представлява принципът на „проектно финансиране”, който се препоръчва от Страните за използване в съответствие с международната практика.

Четвърто, на 18 януари 2008 г. въз основа и в съответствие с разпоредбите на междуправителственото споразумение, „което дава основната правна рамка по международното право за изпълнението на проекта от правна, търговска и техническа гледна точка”, е подписано Споразумение на акционерите относно Проект за Нефтопровод Бургас .- Александруполис (Споразумение на акционерите), което води до учредяването на Международната проектна компания („Транс.Болкан Пайплайн” (МПК) в Кралство Нидерландия, съгласно Споразумението на акционерите. Дяловото участие е разпределено както следва:

- 51% руски консорциум между „АК Транснефт”, „Роснефт” и „Газпром нефт”;

- 24,5% - „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис – БГ” ЕАД, еднолична собственост на държавата, в което правата на държавата се упражняват от министъра на   финансите;

- 24,5% - гръцки консорциум „Хелпе-Траки” – 23,5% и гръцката държава – 1%.

Пето, за по-нататъшното развитие на Проекта, Споразумението на акционерите специално изисква Акционерите да се съгласят, че Проектът е осъществим и приемлив за банката”. По този начин Споразумението на акционерите изразява взаимните очаквания на трите правителства при подписване на междуправителственото споразумение, че осъществимостта и приемливостта от банка на Проекта ще бъде преценено и че Проектът няма да бъде реализиран, ако всички страни не се съгласят за това.

Впоследствие става ясно, че Проектът, както бе замислен, не е търговски осъществим и приемлив за банката. Финансовият съветник Сосиете Женерал представи проучване и препоръки въз основа на проектно финансиране без право на регрес (non-recourse project financing), при което единствен източник за изплащане на заема за финансирането на проекта са приходите от проекта. Тези препоръки бяха отхвърлени от Руския Акционер, тъй като ако необходимата за проектното финансиране тарифа е основана на разходите, то тя не би била конкурентоспособна. Беше също обяснено, че не е възможно да бъдат получени гарантирани доставки на петрол за петролопровода Бургас – Александруполис. Също така бе допълнително показано, че Проектът не би могъл да приложи конкурентоспособна тарифа и същевременно да бъде печеливш, че единственият начин за осигуряване на финансиране е проектът да бъде контролиран от „Транснефт”, вместо да бъде на равноправна и взаимноизгодна основа, и че реализирането на Проекта въз основа финансиране без право на регрес е невъзможно поради пазарните условия. Също бе прието, че Петролопроводът Бургас – Александруполис не може да бъде икономически осъществим сам по себе си.

В светлината на това развитие е видно, че Петролопроводът Бургас – Александруполис, както е замислен по междуправителственото споразумение, не е търговски осъществим и не може да бъде развит при съгласуваните условия. Макар „Транснефт” да е предложил само да предостави необходимото финансиране за проекта, за това „Транснефт” би поискал контрол върху управлението на целия проект, залог върху собствеността, както и право да поеме собствеността и експлоатацията на Проекта, в случай, че проектната компания не направи дължимите плащания по заема от „Транснефт”. „Транснефт” би бил заемодател и доставчик на нефт, както и би имал пълен контрол върху проекта. „Транснефт” би имал сериозен конфликт на интереси, включително и контрол върху това, дали би настъпило неизпълнение по заема, което би довело до прехвърляне изцяло на собствеността върху проекта към „Транснефт”. По този начин „Транснефт” предлага да осъществи проекта, но при условия, различни от вече уговорените.

Предвид на изложените обстоятелства, намирам, че правителството на Република България следва да прикани другите две страни да прекратят междуправителственото споразумение по взаимно съгласие на трите правителства и да информира другите две правителства, че ако не се стигне до споразумение, българската страна се оттегля от междуправителственото споразумение след изтичането на 12 месеца.

Същевременно е необходимо и уреждане на правоотношенията между акционерите в компанията. В момента компанията извършва дейности по финансово-икономически, технически, правни и екологични анализи, предпроектни проучвания и други, които се финансират от акционерите чрез вноски от тяхна страна.

Българският акционер – „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис – БГ” ЕАД, е внесъл вноската за финансиране на дейността на компанията за 2008 г. в размер на 1 425 410 евро. Съгласно Споразумението на акционерите, при неплащане на вноските от страна на акционер, другите акционери могат да предоставят средствата под формата на заем при лихвен процент LIBOR плюс 3 процентни пункта. До момента вноските, които не са платени от „Проектната компания нефтопровод „Бургас – Александруполис” БГ” ЕАД, възлизат на общо 6 380 788 евро.

За уреждане на тези задължения към другите акционери и към Проектната компания е необходимо капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на нови 128 000 броя акции с обща номинална стойност 12 800 000 лв. Посочената сума ще покрие всички горни задължения. С цел осъществяване на предлаганото увеличаване на капитала на българския акционер, предлагам на Вашето внимание проект на постановление, с което необходимите за това средства ще се осигуряват по бюджета на Министерството на финансите.

Средствата, предмет на постановлението, няма да увеличат разходната част на държавния бюджет, с други думи, няма да са дефицит, тъй като същите представляват операции, свързани с финансирането, по смисъла на чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет за 2011 г. и се класифицират като елементи на паричния поток, а не като допълнителни бюджетни кредити, по смисъла на Закона за устройство на държавния бюджет. В този смисъл не е необходимо към проекта да бъде изготвена финансова обосновка, тъй като неговото приемане няма да има пряко или косвено отражение върху държавния бюджет

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 39.

Отказът от осъществяването на проекта стана месец след като министерството на околната среда одобри екодоклада на инвеститора - "Транс Болкан пайплайн".

Трансбалканският петролопровод „Бургас-Александруполис” имаше за основна задача разтоварване на Босфора и Дарданелите, чиято проходимост бе затруднена поради големия брой петролни танкери. Петролопроводът, чията дължина трябва да бъде около 300 километра, е планиран да доставя руски и каспийски петрол към Европа, заобикаляйки проливите Босфора и Дарданелите.

Предвиждаше се, че изпомпване в тръбата на големи количества руски и казахстански петрол, доставени до Бургас от Новоросийск. Освен това, тези количества трябваше да бъдат транспортирани в Гърция, откъдето част тях да получи гръцка рафинерия, а друга част от количествата, натоварени на танкери да се отправят към пристанищата на Средиземно море.

Действителният капацитет на петролопровода се очакваше да бъде до 50 млн тона петрол годишно, а печалбата за България се изчисляваше на 35 млн евро от транзита.

Новината за спирането на българското участие в проекта „Бургас-Александруполис” дойде на фона на изявлението на евродепутата Ивайло Калфин, който съобщи следното:

Ивайло Калфин, евродепутат„България няма да получи парите по предприсъединителна програма ИСПА за 2011 г. за изграждане на газовите връзки с Румъния и Гърция”. Калфин получи тази информация от Европейската комисия в отговор на негово питане.

Трайчо Трайков заяви по повод тиражираните твърдения за изпълнението на междусистемната газова връзка с Гърция, че не отговарят на истината.

Припомняме, на 6 декември евродепутатът ни Ивайло Калфин заяви в Брюксел, че на негов въпрос от ЕК отговорили, че България няма да получи полагаемите й се средства от европейския бюджет за 2011 г. по предприсъединителната програма ИСПА, както и годишната вноска за изграждането на газовите връзки с Румъния и Гърция.

Газовите връзки с Гърция и Румъния обаче не са сред проектите по ИСПА, показва проверка в списъка с финансирани обекти. Те трябва да бъдат изградени с пари от Брюксел, но по плана за възстановяване от финансовата и икономическата криза, приет през 2009 г.

България нанесе удар на плановете на Москва да увеличи енергийните си продажби в Европа, като обяви, че ще прекрати по финансови причини споразумението за тръбопровод, по който руски петрол трябваше да достига до Гърция, коментира вестник „Вашингтон пост”.

По-рано София многократно връщаше за доработване екологичната обосновка на проекта. Анализатори предполагаха, че България е искала да прекрати проекта под претекст за опасността за околната среда, за да не плаща неустойки на Русия и Гърция, но екологичната оценка за проекта се оказа добра!

"Не сме видели разумна обосновка за проекта "Бургас-Александруполис" и нямаме намерение да изпълняваме самоцелни проекти", каза веднага след парламентарните избори през 2009 г. Росен Плевнелиев, преди още да бъде министър на МРРБ.

„Няма разумно обяснение за решението за отказа от проекта за петролопровод „Бургас-Александруполис”. От момента на научаването за това решение си задавам въпроса какви са плюсовете за България и не откривам какво ще спечели България. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” бившият икономически и енергиен министър и депутат от ПГ на Коалиция за България Петър Димитров във връзка с решението на правителството за отказ от проекта „Бургас-Александруполис”. Ако допуснем, че това е заплаха за екологията на България – ОВОС-ът е отрицателен, няма заплаха.

А не е ли заплаха да транспортираш въглероден диоксид по подобни тръби от басейна на „Марица-Изток” в Северна България, да го вкарваш някъде под земята и там да го съхраняваш? Това не е ли заплаха? Търсенето на шистов газ в цяла Североизточна България не е ли заплаха? Това, че "Нефтохим-Бургас" и сега има нефтопроводи, по какво се отличава от нефтопровода „Бургас-Александруполис”? Това са имагинерни заплахи, които са измислени, за да настроят определени среди срещу този проект”, заяви Петър Димитров.

Дилетантски изявления на Борисов година преди отказа от участието в „Бургас-Александруполис”, или

защо няма да строим „Бургас-Александруполис”? Обяснението на премиера Борисов бе следното: „Това е проект, който не се иска от населението на Бургаски регион. Второ – всички видяхме какво стана в Мексиканския залив. Обясних на посланиците колко е бурно морето, колко е тесен заливът, какво означава всеки ден да влиза танкер там, какво означава разлив на танкер там. Освен това трасето минава през „Натура”. Не на последно място ефективността на проекта е в десетки години напред, би могъл да се изплати някога. И какво налага в условията на криза да го говорим това, каза премиерът Бойко Борисов преди година и половина /11 юни 2010 г./на среща с посланици на страни-членки на ЕС в резиденцията на испанския посланик.

Странното след новината за отказа бе, че министърът на енергетиката Трайчо Трайков опроверга своя министър-председател в кулоарите на парламента, като каза, че решение за спирането на „Бургас-Александруполис” не е било вземано от кабинета!

Странно и необяснимо бе и друго, че след като на 10 март 2010 г. бе обявено, че Министерството на финансите поема координацията и контрола по българското участие в проекта „Бургас-Александруполис”, и то с решение на правителството, след като бе одобрено отпускане на 50 000 лева от държавния бюджет за придобиване на 100 процента от капитала на дружеството „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис” от „Техноекспортстрой” ЕАД.

На 14 юли Министерският съвет реши да отпусне още 150 хил. лв. за оперативната издръжка на създадената проектна компания от българска страна. Парите бяха отделени чрез увеличение на капитала на дружеството.

Два месеца по-късно от първото наливане на 50 000 лева и месец след наливането на още 150 000 лева премиерът сви платната и отстъпи от този проект...

Защо правителството наля пари в Бургас-Александруполис” след като не иска да участва в него? Това е непонятно за българския данъкоплатец. Както бе непонятно и защо Симеон Дянков бе определен за основен преговарящ по проекта, след като и кучетата знаят, че той недолюбва руско-българските енергийни проекти като един истински представител на американските интереси в България.

Българският финансов министър Симеон Дянков, станал на 10 март основен преговарящ по проекта от българска страна, не стъпи на разговорите с другите двама партньори - Русия и Гърция, за което ведомството му, Министерство на финансите разпространи даже съобщение до медиите предварително!

Спомням си, че в Гданск, на 1 септември 2009 г., на срещата на Борисов с руския премиер Владимир Путин, Путин го попита от кой от трите енергийни проекта бихме се отказали. Тогава премиерът не отговори нищо ясно и конкретно.

Защо бяха преведени 200 000 бюджетни средства на един проект, който Симеон Дянков и правителството не са искали да бъде осъществен?

Къде отидоха тези пари и за какво?

„Бургас-Александруполис”, както и конкурентният петролопровод „Самсун-Джейхан”, бе предназначен за транспортирането на петрол по суша, като се заобиколят претоварените черноморски проливи Босфор и Дарданели, предаде РИА Новости.

Отказвайки участие в „Бургас-Арександруполис” България отвори пътя на турския проект за претролопровод „Самсун Джейхан” – кой и колко спечели от това, което загуби България?

Като теглим чертата – какво остава?

Разтакаване на руската страна и шикалкавене пред Гърция – това бе поведението на българското правителство на ГЕРБ по „Бургас-Александруполис”.

Хвалбите, че България няма да плати нито лев се оказаха лъжи – България не само че плати вече 12 млн лева, но и в двете години мандат на кабинета на ГЕРБ бяха дадени допълнително още 200 000, чиято съдба не е известна!

България загуби 35 млн чиста пара годишно от транзит и показа на държави като Гърция и Русия, че на нея, като на бизнес партньор може да се разчита колкото на ланския сняг!

ЕС няма да ни даде пари за изграждане на междусистемни газови връзки с Гърция и Турция – противно на твърденията на управляващите от ГЕРБ – тогава какво следва?

Ще си останем с лъжите на хора от правителството и ще се чудим оттук нататък как да връзваме всяка година бюджета!

Не знам как се нарича подобна политика – за първи път се сблъсквам с подобно поведение на правителствени чиновници!

Наред е провалът на другите два енергийни руско-български проекта: АЕЦ „Белене” и „Южен поток”, които правителството също няма намерение да започва!

Въпрос на време е те да бъдат спрени – щетите отново ще плащаме ние, отново ще спечелят други държави – Румъния и Гърция, а ние ще наблюдаваме как едно национално безотговорно правителство ни тика към тотално отравяне на земя, вода и население с някакво проучване и добив на шистов газ на американската фирма „Шеврон”!

Защо българското правителство се отказа от "Бургас-Александруполис"?

Ще преведа като пример следните аргументи: нашата страна се отказа от участие в петролопровода, а Турция ще прокара своя Самсун-Джейхан!

Кой надделя на решението на българското правителство за този отказ? Естествено САЩ, тъй като интересите на Анкара са им по-скъпи от тези на София.

Кой е човекът на Вашингтон в кабинета - Симеон Дянков и той игра твърдо, смука пари колкото можа от проекта, внушаваше на премиера Борисов да шикалкави, и след това обяви отказа от участие в петролопровода!

Няма аналог в международните търговски отношения на такова арогантно поведение, каквото страната ни чрез чиновници в правителството демонстрира пред страни като Гърция и Русия!

Коментарът оставям на читателите.

 

Коментари 

 
0 #2 GG 2012-02-10 10:29
С Русия,шега не бива!По повод отказа ни ,да участваме в проекта "Бургас-Александропулис ",много бяха интересни коментарите на обикновените руснаци,които ни сравняваха с "полските шляхи" и "украинските бендеровци",предлагаха,как то бойкотираха Естония,да бойкотиран и българските курорти,храните лни стоки и всичко свързано с тези,които "не се посвениха да увисят знамето с пречупените кръстове на посолството си през 1942 год.в Москва"
Цитиране
 
 
+3 #1 НЕ ВИ ЛИ ПИСНА 2012-02-08 13:30
ТАКА му се пада на този заспал народ!!!
аз не съм виновен че в България има само малоумници .... като е тъп да плаща безумията на чиновнците от най-високи държавни постове . Симеон Дянков отдавна трябваше да бъде уволнен защото освен че е американско мекере и крайно ТЪП КОМПЛЕКСИРАН И НЕКАДЪРЕН!!! но не - народът търпи .... като търпи ще плаща ...
В БГ всички дърпат конците- Мафсията САЩ и кой ли още не само не и българския народ .... Съвременна българия е ПРОВАЛЕНА ДЪРЖАВА .... виновен за това е БЪЛГАРИНЪТ .
ПРОСТ НАРОД=СЛАБА ДЪРЖАВА
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене